Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników budowlanych

Stanowisko wypracowane w ramach projektu Build UP Skills

Zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników budowlanych, fot. J. Sawicki

Zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników budowlanych, fot. J. Sawicki

Od ponad 20 lat obserwowany jest w Polsce stały, niekorzystny trend malejącej liczby robotników, zwłaszcza budowlanych. Przyczyn było wiele, również politycznych, w tym np. decyzje, które doprowadziły w latach 2002–2006 do likwidacji wielu szkół zawodowych, głównie budowlanych. Przykładowo na Dolnym Śląsku pod koniec lat 90. XX w. było pomad 25 szkół zawodowych o profilu budowlanym. W samym Wrocławiu było 4–6 szkół dających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. Rzemieślnicy chętniej przyjmowali uczniów, którzy po praktykach bardzo często zasilali firmy budowlane.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi

Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi

Wyzwania i problemy w budownictwie są siłą napędową rozwoju branży, która musi szukać coraz to nowszych i doskonalszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wyzwania i problemy w budownictwie są siłą napędową rozwoju branży, która musi szukać coraz to nowszych i doskonalszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Paweł Siemieniuk Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD

Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD

W marcu 2024 r. została znowelizowana Dyrektywa EPDM, która dotyczy charakterystyki energetycznej budynków. Co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla branży budowlanej i inwestorów?

W marcu 2024 r. została znowelizowana Dyrektywa EPDM, która dotyczy charakterystyki energetycznej budynków. Co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla branży budowlanej i inwestorów?

mgr inż. Magdalena Kozak-Pokrywka Wysokie loty leszczyńskiej budowlanki

Wysokie loty leszczyńskiej budowlanki Wysokie loty leszczyńskiej budowlanki

Leszno (woj. wielkopolskie) z lotów jest znane. Odbywają się tu zawody szybowcowe, loty balonowe czy jedna z najbardziej imponujących i zwołujących tłumy imprez – Antidotum Airshow – pokazy lotnicze w...

Leszno (woj. wielkopolskie) z lotów jest znane. Odbywają się tu zawody szybowcowe, loty balonowe czy jedna z najbardziej imponujących i zwołujących tłumy imprez – Antidotum Airshow – pokazy lotnicze w najbardziej oryginalnym wydaniu (w tym roku odbędą się w dniach 21–22 czerwca). Tuż obok lotów powietrznych, Leszno ma najbardziej utytułowany zespół żużlowy w Polsce, który dostarcza niezwykłych emocji mieszkańcom podczas ekstraligowych rozgrywek.

*****
Artykuł porusza kwestię zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników budowlanych w kontekście realizacji Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Autorzy przeprowadzają wyliczenia dotyczące potrzebnych specjalistów na polskim rynku budowlanym oraz przedstawiają propozycje umożliwiające pozyskanie niezbędnej liczby pracowników budowlanych do realizacji głębokiej termomodernizacji budynków w Polsce w perspektywie 2030 r.

Labour market demand for qualified construction workers. Position developed as part of the Build UP Skills project

The article raises the issue of the labour market demand for qualified construction workers in the context of the implementation of the Long-Term Building Renovation Strategy. The authors make calculations regarding the specialists needed on the Polish construction market and present proposals enabling the acquisition of the necessary number of construction workers to implement deep thermal modernization of buildings in Poland in the 2030 perspective.
*****

Przełom XX i XXI w. obfitował w sytuacje kryzysowe, które doprowadziły do błędnych decyzji. Zaczęto ograniczać liczbę szkół budowlanych, stworzono niekorzystne warunki uczenia się zawodów budowlanych i instalacyjnych, zrzucając cały ciężar i odpowiedzialność na pracodawców. Inżynierowie w zrzeszeniach podjęli niekorzystne decyzje eliminujące absolwentów szkół średnich, techników i majstrów budowlanych z możliwości starania się o ograniczone uprawnienia budowlane ciesielskie, zbrojarskie, dekarskie, murarskie oraz uprawnienia technika budowlanego, umożliwiające prowadzenie w roli kierownika budowy nieskomplikowanych prac budowlanych, takich jakie występują w domach jednorodzinnych, w tym termomodernizacyjnych.

Zawód budowlaniec stracił swój wyraz i szacunek, a wynagrodzenie było często niższe niż sprzedawcy w sklepie spożywczym. Nietrudno było przewidzieć, że w ciągu 10–15 lat zaczniemy dostrzegać brak robotników. Polscy specjaliści znajdowali uznanie za granicą i pracowali najczęściej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, za co zdobyliśmy uznanie wśród pracodawców lub inwestorów całej Europy. W Polsce natomiast sytuacja ulegała powolnemu pogorszeniu. Szkolenia przejęły firmy produkujące materiały budowlane, organizowane przez większych producentów np. chemii budowlanej (Akademia Atlas, Bolix, STO, FAKRO) oraz systemów energetycznych (Akademia Viessmann, De Dietrich). W ramach firm do dziś organizowane są różnego rodzaju kursy, których celem jest pozyskanie świadomych wykonawców lub gwarantujące prawidłowe wykorzystanie produktów i urządzeń.

Ujęcie ogólne

Duży wpływ na stale pogarszającą się sytuację na rynku pracy miała i ma demografia. Na uczelniach obserwuje się malejącą liczbę studentów, zwłaszcza na kierunkach inżynierskich. Znaczna część z nich kończy edukację na poziomie inżynierskim, a tylko mniejszość kontynuuje studia magisterskie. Jeszcze mniej osób ubiega się o uprawnienia budowlane. Członkowie Izby Inżynierów sygnalizują problemy personalne. Absolwentów uczelni technicznych zniechęca do pracy w zawodzie budowlanym odpowiedzialność zawodowa, i to często przez całe życie, a także nieadekwatne do niej wynagrodzenie.

Rosnąca świadomość i konieczność rynkowa zwiększa znaczenie specjalistów i powinna zachęcać do kształcenia nowych pracowników oraz przebranżawiania tych, których zawody z różnych przyczyn straciły zapotrzebowanie rynkowe. Jednak tak nie jest. Wzrost wynagrodzenia nie zwiększa zbytnio zainteresowania budownictwem. Wydaje się, że w tej sytuacji konieczne jest jeszcze większe otwarcie naszego rynku pracy dla obcokrajowców. Jest to jednak „wytrych”, który umożliwi przyspieszenie zrównoważenia potrzeb i podaży.

Demografia

Praktycznie cały okres III Rzeczpospolitej charakteryzuje się niekorzystnym, to znaczy ujemnym przyrostem naturalnym. Jednak ostatni rok zaskoczył wszystkich. W 2023 r. kolejny raz urodziło się o 11% mniej Polaków, a przyrost naturalny wyniósł -137 tys. Pierwszy raz w historii dzietność w Polsce spadła do poziomu mniejszego niż 1,20. W 2023 r. urodziło się w Polsce jedynie 272 tys. dzieci. Jeszcze w 2017 r. w Polsce urodziło się ponad 400 tys. dzieci. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba urodzeń spadła więc o ponad 30 proc.

Braki osobowe są i będą coraz dotkliwsze, widoczne na wszystkich szczeblach gospodarki, zwłaszcza w budownictwie. W jednym z dolnośląskich powiatów w zeszłym roku było 1200 absolwentów podstawówek, a w tym roku niewiele ponad 400 osób.

Jak już wspomnieliśmy, maleje również liczba inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane – jest o 50–65% mniejsza od liczby ubiegających się o samodzielność budowlaną sprzed 25–20 lat. Tak alarmujące dane statystyczne udostępnione zostały przez Izbę Inżynierów Budownictwa. Na warsztatach poświęconych podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności wśród młodzieży Build Up Skills 2 (BUPS) szczegółowo omawiano sytuację w szkołach i na rynku pracy widzianą oczyma nauczycieli szkół budowlanych, wykonawców, nauczycieli zawodu, inżynierów i właścicieli małych, średnich i dużych firm budowlanych. Podaż wykształconych robotników budowlanych jest znacząco mniejsza od popytu na wykwalifikowanych pracowników, a także na ich pomocników.

Na rynku budowlanym

Rynek budowlany przeżywa chwilowe spowolnienie. Przyczyn jest wiele, a do najważniejszych należy wysoki koszt pieniądza, a co za tym idzie – zmniejszenie zdolności kredytowych inwestorów. Wysoki koszt pieniądza jest wynikiem wysokiej inflacji, a ta zależy od niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Oprocentowanie odsetek przekroczyło w okresie 2022–2023 nawet 20% w skali roku. Zrozumiałe jest zatem chwilowe zmniejszenie zainteresowania kredytami i chwilowe zbliżenie się podaży i popytu.

Niekorzystne było także wstrzymanie środków z KPO. Dodatkowo z dużym opóźnieniem ruszyły mechanizmy finansowe dystrybuowane przez urzędy marszałkowskie w ramach UE. Zablokowane środki z KPO 2021–2024 doprowadziły do pogłębienia krótkoterminowego spowolnienia w budownictwie skumulowanego w latach 2022–2024. Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji z KPO nastąpi najwcześniej w połowie 2024 r. Pod koniec tego roku, tj. w listopadzie–grudniu, lub na początku 2025 r. rozpoczęte będą inwestycje realizowane z funduszy europejskich dysponowanych przez urzędy marszałkowskie. Wszystkie środki dostępne będą pod koniec 2024 r. i będą zwiększać aktywność w budownictwie.

Na pewno pod koniec 2024 r. nastąpi kumulacja projektów i środków. Wygląda na to, że na efektywność energetyczną, renowację i termomodernizację budynków będzie ich tak dużo, że mogą być trudności z ich wydatkowaniem. Ze względu na dużą dostępność środków pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na robotników, a ich brak spowoduje znaczne wydłużenie czasu wykonania prac budowlanych, a co za tym idzie – oczekiwanie na wykonawcę.

Pojawia się jednak pytanie: czy na realizację Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB) jesteśmy przygotowani pod względem dostępnej na rynku siły roboczej? Uświadomienie skali inwestycji termoremontowych może przyprawić o zawrót głowy.

Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

W lutym 2022 r. Sejm przyjął Długoterminową Strategię Renowacji Budynków, w skrócie DSRB, która wyznacza ilościowe i jakościowe cele renowacji i termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce w perspektywie krótko- i długoterminowej. Realizacja zamierzonego celu doprowadzi do poprawy charakterystyki energetycznej budynków i redukcję emisji CO2 o 85–90%, a także wpłynie na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków. Są jednak obawy, że osiągnięcie celów DSRB nie jest możliwe przy aktualnie dostępnej liczbie wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Pewną rezerwę stwarzają kobiety (wg BUPS), których aktualnie udział w rynku budowlanym jest niewielki, zwłaszcza bezpośrednio na budowie. Wymagane będzie promowanie zawodów budowlanych wśród młodzieży, osób bezrobotnych i kobiet, tak aby zachęcić do podjęcia pracy na budowie.

tab1 weglarz

TABELA 1. Kategorie i ilości budynków wg GUS i DSRB

Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski. Do 2050 r. polskie budynki powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z ideą neutralności klimatycznej (TABELA 1).

Strategia (DSRB) ma służyć przekształceniu krajowego zasobu budowlanego w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, by ostatecznie doprowadzić do ich zeroemisyjności. W Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Przewidywany koszt energetycznej transformacji oszacowano na 4–6 biliona złotych.

Znaczna część budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będzie wymagała co najmniej głębokiej termomodernizacji. Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej zarówno pod względem ich przeznaczenia, jak i roku oddania do użytkowania. Większość charakteryzuje się niezadowalającą efektywnością energetyczną, a ich stan określony został jako zły, bardzo zły i krytyczny. Szczegóły w TABELI 2.

tab2 weglarz

TABELA 2. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych w Polsce zbudowanych przed 2002 r. oraz ich wyjściowe wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na energię. Ocena efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych
Źródło: „Zamieszkane Budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS 2013, praca zbiorowa pod red. Stanisława Mańkowskiego i Edwarda Szczechowiaka „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”

Plan termomodernizacji budynków w Polsce

Zaplanowanie termomodernizacji pozwoli przewidzieć potrzeby kadrowe przedsiębiorstw budowlanych oraz firm produkujących materiały budowlane. Plany obejmą trzy dziesięciolecia: 2020–2030, 2030–2040 oraz 2040–2050 (TABELA 3).

tab3 weglarz

TABELA 3. Plany realizacji strategii DSRB w okresach 2021–2030, 2031–2040 oraz 2040–2050

Aktualnie mamy 2024 r. i z ambitnych celów DSRB zrealizowaliśmy niewiele w stosunku do planowanych działań. Już dziś są problemy ze znalezieniem dobrej firmy w krótkim, nieprzekraczającym trzech miesięcy, terminie. Oczekiwanie na wolne terminy firm wykonawczych przekracza 3–5 miesięcy, a oczekiwanie na dobrych wykonawców 10–12 miesięcy, ale jak tak dalej pójdzie, to musimy się liczyć z tym, że czas oczekiwania na firmę wykonawczą będzie dłuższy niż na wizytę w ramach NFZ na lekarza specjalistę.

W latach 2020–2030 zaplanowano termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w kolejnych latach (2030–2040) – 271 tys. budynków, a w latach 2040–2050 – 244 tys. budynków, a łącznie w latach 2021–2050 zostało zaplanowanych 7,5 mln termomodernizacji.

Zgodnie ze strategią do 2050 r. szacowane jest przeprowadzenie ok. 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, z czego 4,7 mln głębokich termomodernizacji, w tym w ramach rozłożonej w czasie termomodernizacji etapowej. Strategia zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8% przy założeniu, że do 2050 r. 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2·rok). To jest wartość o ok. 23% niższa od obecnego minimum prawnego. Realizacja tego celu będzie wiązać się ze znacznie większym zakresem prac oraz ze zdecydowanie większymi nakładami inwestycyjnymi. W związku z tym na pewno pojawią się bariery dostępności wykwalifikowanych robotników, zwłaszcza że zamiast podnosić poziom kształcenia, wprowadzane są uproszczenia i spłycenia poruszanych w szkole zagadnień: z matematyki, fizyki, informatyki, a w szkołach zawodowych zmniejsza się liczba godzin nauki zawodu oraz umiejętności manualnych. Aktualnie obowiązujące przepisy raczej odpychają pracodawców od prowadzenia praktyk uczniów szkół zawodowych i staży dla absolwentów szkół zawodowych i uczelni (TABELA 4).

tab4 weglarz

TABELA 4. Zakres specjalności niezbędnych do osiągnięcia celu DSRB – analizy własne

Proponowane uproszczenia w edukacji i zmniejszanie podstawy programowej są przeciwne polskiej racji stanu i kierują nas do grona osób przyuczanych do zawodu. Zupełnie inaczej postępują państwa należące do liderów rozwoju i innowacji, będących w czołówce technologicznej i ekonomicznej.

Prognozowane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej i okołobudowlanej niezbędnej do realizacji strategii renowacji

Rekomendowany w strategii plan działania preferować będzie głęboką termomodernizację. Skalę inwestycji i planowaną ilość „dziennej” realizacji termomodernizacji oszacowano w tabeli poniżej. Odnosi się do dni roboczych, przy założeniu, że nie wystąpią problemy organizacyjno-logistyczne, a pogoda będzie sprzyjała i pozwoli realizować termomodernizację bez opóźnień pogodowych i zdrowotnych, liczba oddawanych termomodernizowanych budynków wyniesie w zależności od województwa od 22 budynków na dzień do 121 budynków na dzień, średnio ok. 70 budynków dziennie (TABELA 5).

tab5 weglarz

TABELA 5. Szacunkowa roczna i dzienna liczba budynków poddanych w kolejnych latach termomodernizacji wg DSRB, szacowana po liczbie ludności

Aby dotrzymać takiego tempa renowacji i głębokiej termomodernizacji budynków, oszacowano minimalną liczbę robotników. Analizy wykonano dwoma metodami, szacując liczbę pracowników w specjalności: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Druga analiza sporządzona została z bardziej szczegółowym podziałem na robotników wraz z grupą architektów, inżynierów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz doradców technicznych. Wykonano harmonogramy czasowo-osobowe dla głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych o pow. do 200 m2, budynków o powierzchni do 1500 m2, do 2500 m2 i powyżej 2500 m2. Wyniki pierwszego szacunku zamieszczono w TABELI 6.

tab6 weglarz

TABELA 6. Szacowane zapotrzebowanie na robotników do realizacji strategii renowacji

Zapotrzebowanie łączne na robotników do realizacji celów redukcji emisji CO2 wynosi 326,3 tys. osób. W celu wyeliminowania błędów szacowania potrzeb rynku pracy wytworzonych w ramach realizacji strategii DSRB potrzeby poddano ponownej analizie i uszczegółowiono jej zakres.

Ponowne przeanalizowanie zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników: robotników oraz kadrę techniczną: architektów, inżynierów branży konstrukcyjnej, sanitarnej elektrycznej, kosztorysantów itp. oszacowano w oparciu o potrzeby wynikające z wdrażania DSRB z wykorzystaniem rzeczywistych nakładów osobowych, harmonogramu robót przy założeniu minimalnego czasu realizacji inwestycji przy optymalnych zasobach ludzkich. Wyniki konsultowano z firmami wykonawczymi, kosztorysantami oraz brano pod uwagę własne doświadczenia z nadzoru budów. Uwzględniono urlopy pracowników, dni wolne od pracy, weekendy i bez przerw z przyczyn pogodowych, organizacyjnych i innych występujących na budowach.

Doświadczenia wskazują, że przerwy mogą znacząco wpłynąć na czas wykonania zadania. Sporządzone harmonogramy uwzględniają równoległe prowadzenie prac budowlanych, instalacyjnych oraz monterskich, tak aby czas wykonania termomodernizacji był jak najkrótszy. Szacunkowy czas realizacji termomodernizacji zamieszczono w TABELI 7. Przyjęto ostatecznie, że realizowana będzie głęboka termomodernizacja i do tego poziomu opracowano analizy zatrudnienia.

tab7 weglarz

TABELA 7. Szacowany czas wykonania termomodernizacji – dni robocze

Wyniki analiz

W ramach projektu Build Up Skills 2 dokonano zestawienia szacunków. Ponowna analiza zapotrzebowania na robotników i kadrę techniczną dała podobne wyniki, szczegóły zamieszczono w TABELACH 8–9.

tab8 weglarz

TABELA 8. Szacowanie liczby robotników niezbędnych do realizacji DSRB wyznaczonej metodą 2

tab9 weglarz

TABELA 9. Szacowanie liczby kadry technicznej, doradców technicznych oraz pracowników wsparcia niezbędnych do realizacji DSRB wyznaczonej metodą 2

Zawody związane z budownictwem można w uproszczeniu podzielić na: budowlane, instalacyjno-sanitarne oraz elektryczne. Analizując możliwości firm budowlanych, konieczne jest ustalenie niezbędnego czasu na wykonanie głębokiej termomodernizacji.

W trakcie analizowania potrzeb wynikających z realizacji DSRB konsultowano założenia, metodologię weryfikacji potrzeb z wykonawcami, kosztorysantami i doświadczonymi kierownikami robót.

Zdania co do czasu wykonania np. domu jednorodzinnego były tak różne, że zmusiły autorów raportu do dokładniejszego podejścia do zagadnienia. Ostatecznie podzielono na branże (budowlana, sanitarna, elektryczna), podbranże (budowlana: cieśle, dekarze, tynkarze itp.), określono roboczogodziny na czynności związane z głęboką termomodernizacją. Docelowym standardem dla budynku mieszkalnego termomodernizowanego było EP≤50 kWh/(m2·rok).

Realizacja scenariusza Długoterminowej Strategii Renowacji zakłada, że do 2050 r. 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2·rok). To oznacza 9,23 mln budynków o EP ≤ 50 kWh/(m2·rok). Analizy wykonano metodą 1 oraz metodą 2, a wyniki porównano. Szczegóły zamieszczono w TABELI 10.

tab10 weglarz

TABELA 10. Porównanie wyników analiz wykonanych metodą 1 oraz metodą 2

Wyniki są bardzo zbliżone dla branży budowlanej i sanitarnej. Większe różnice zaobserwowano w grupie instalatorów sanitarnych. Zdaniem autorów zmiany rynkowe wpłyną istotnie na rynek związany z instalacjami elektrycznymi, szczególnie w dziale niskich prądów. Szacowana wartość będzie zbliżać się w najbliższych latach do 67 tys. robotników i monterów instalacji elektrycznych.

Podsumowanie

Na koniec kilka słów komentarza i podsumowanie. Do realizacji DSRB potrzebni będą:

 • budowlańcy w liczbie 182 tys. robotników. Szacuje się, że aktualnie na rynku w termomodernizacji działa 40–45 tys. robotników; konieczne będzie więc przygotowanie dodatkowo 140 tys.,
 • instalatorzy sanitarni, których liczbę szacuje się na 86 tys. robotników. Aktualnie w termomodernizacji pracuje ok. 21–22 tys. robotników,
 • instalacje elektryczne w termomodernizacji realizowane są aktualnie przez 13,2 tys. robotników elektrycznych, a w najbliższych latach zapotrzebowanie na elektryków będzie szybko wzrastać do 60–66 tys. Przyczyn jest wiele, a do najważniejszych należą: rozszerzenie termomodernizacji o PV, oświetlenie, urządzenia pomocnicze, stosowanie pomp ciepła, modernizację przyłączy elektrycznych,
 • wzrasta rynek GWC, w związku z tym liczba pracowników wykonujących nawierty wzrośnie z 18–20 tys. do 45 tys., pod warunkiem utrzymania kierunku w UE,
 • wzrasta zapotrzebowanie na audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej i paszporty budynków. Przewiduje się, że liczba audytorów może osiągnąć nawet 6 tys. specjalistów. Przyczyną wzrostu będzie liczba budynków do termomodernizacji, zmiana wymagań prawnych z metody miesięcznej na godzinową wymagać będzie zwiększonych nakładów czasowych, które wydłużą wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz opracowanie audytów energetycznych, zwłaszcza dla budynków pod ochroną konserwatorską,
 • do realizacji termomodernizacji na tak ogromną skalę potrzeba będzie doradców technicznych, których liczba może przekroczyć 6,5 tys. pracowników,
 • przewiduje się, że kadra techniczna wymagana do realizacji strategii renowacji wynosić będzie ok. 28 tys. architektów kosztorysantów, konstruktorów, instalatorów sanitarnych i elektrycznych.

Ostatecznie przy realizacji strategii renowacji trzeba będzie zaangażować ok. 380–400 tys. osób. Szacuje się, że aktualnie w ramach termomodernizacji pracuje ok. 85–110 tys. pracowników wszystkich branż.

Co należy zrobić, aby pozyskać niezbędną do realizacji DSR liczbę pracowników budowlanych do realizacji głębokiej termomodernizacji budynków w Polsce w perspektywie 2030 r.? Poniżej propozycje powstałe w ramach BUPS:

 • Należy przeprowadzić ogólnospołeczną kampanię promującą zawody związane z branżą budowlaną, z naciskiem na prestiż tego zawodu i możliwości rozwoju, w tym ekonomicznego, które właśnie teraz dają takie szanse.
 • Wdrożyć praktyczne rozwiązania w zakresie dokształcania nauczycieli na wszystkich poziomach, co częściowo rozwiąże problem z kadrą kształcącą na kierunkach budowlanych.
 • Zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli zawodów budowlanych i wykorzystać pracowników sektora, który z różnych powodów (np. zdrowotnych) nie mogą już pracować w produkcji, ale mogą kształcić nowe kadry.
 • Systemowo rozwiązać problemy prawne i ekonomiczne wynagradzania pracy uczniów, stażystów i praktykantów w budownictwie.
 • Przeprowadzić działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet, seniorów, pracowników górnictwa i osób z niepełnosprawnościami pracujących w budownictwie.
 • Umożliwić i zachęcać do podnoszenia kwalifikacji przez rozwój kształcenia nieformalnego.
 • Wprowadzić certyfikację osób w zakresie umiejętności stosowania najnowszych technologii energooszczędnego i nisko- lub zero-
  emisyjnego budownictwa.
 • Zmienić podstawę programową kształcenia w zawodach budowlanych, wprowadzając większy zakres informacji o komponentach dotyczących OZE i efektywności energetycznej.
 • Zwiększyć liczbę kwalifikacji rynkowych z obszaru efektywności energetycznej i OZE włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Przywrócić uprawnienia budowlane dla techników budowlanych oraz uprawnienia majstra budowlanego.
 • Wprowadzić konkursy wysokobudżetowe dla adeptów szkół technicznych na opracowanie pracy dyplomowej w zakresie poszukiwania i wdrażania innowacji w zakresie technologii oszczędnych i racjonalizacji zużycia energii, konkursy zakończone festynem Innowacje i Efektywność Energetyczna w Budownictwie.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.