Izolacje.com.pl

Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Analysis of heat transfer coefficient of a window with a sun visor

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste.
Archiwum redakcji

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste.


Archiwum redakcji

Jedną z podstawowych potrzeb, jakie należy spełnić w budynkach mieszkalnych, jest zapewnienie mieszkańcom komfortu cieplnego, czyli uzyskanie przez osoby użytkujące pomieszczenia akceptacji dla panujących w nich warunków cieplnych.

Zobacz także

VELUX Polska Sp. z o.o. Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić...

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić optymalnej powierzchni przeszkleń, najlepszym rozwiązaniem są okna do płaskich dachów. Sprawdzają się one zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

VELUX Polska Sp. z o.o. Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo....

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo. Są to produkty posiadające sporo zalet, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać!

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Rola osłon przeciwsłonecznych
 • Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną
 • Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną
 • Opis badanego obiektu i analiza wyników badania

W artykule przeanalizowano współczynnik przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, od pola powierzchni okna, od sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostku termicznego powstającego na granicy szyba-rama, oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy.
Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego.
Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność.
Dowiedziono, że zamiana osłony przeciwsłonecznej o bardzo wysokiej przepuszczalności na osłonę szczelną dla okna Ao = 2,40 m2 daje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/(m2·K), tj. powoduje jego spadek aż o 23,4%. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.

Analysis of heat transfer coefficient of a window with a sun visor

The article contains an analysis of heat transfer coefficient of a PVC window with a sun visor, depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, window surface area, pane and frame joint type, characterized by the value of linear thermal transfer coefficient for the thermal bridge on the glass-frame border, as well as heat transfer coefficients of the glazing and the frame.
The data set for the analysis has been obtained in the course of the calculation experiment.
The analysis has been made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship.
It has been proved that replacing sun visor with very high permeability with lightproof sun visor in a window with Ao = 2.40 m2 results in a reduction of the Uws coefficient from 1.230 to 0.942 W/(m2·K), which is 23.4%. These data might be useful for designers, researchers, manufacturers and buyers of windows.

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków energooszczędnych spełniają przegrody przezroczyste, a także osłony przeciwsłoneczne. Związane jest to z regułą, do której stosują się zarówno inwestorzy, jak i projektanci, że takie budynki lokuje się na działkach z jak największym dostępem do bezpośredniego promieniowania słonecznego. Wówczas na elewacji budynku energooszczędnego stosuje się możliwie dużo przegród przezroczystych – dużych okien, drzwi przeszklonych czy ścian szkieletowych o konstrukcji słupowo-ryglowej wypełnionej oszkleniem. Tylko wtedy możliwe staje się maksymalne wykorzystanie solarnych zysków ciepła w sezonie ogrzewania [1].

W okresie letnim duże przeszklone przegrody, do których dociera nadmierne bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wymagają zastosowania osłon przeciwsłonecznych. Ma to na celu uniknięcie przegrzewania pomieszczeń, a w budynkach wyposażonych w odpowiedni system techniczny także ograniczenie zużycia energii na chłodzenie.

W budynkach mieszkalnych jako osłony przeciwsłoneczne można stosować rolety i zasłony, czyli osłony podnoszone bądź opuszczane wzdłuż oszklenia, żaluzje, czyli osłony podnoszone bądź opuszczane wzdłuż oszklenia składające się z listewek o regulowanym kącie nachylenia, a także markizy, czyli zwykle składane zadaszenia, które montuje się nad oknami [1].

W okresie zimowym te same osłony przeciwsłoneczne, rolety lub żaluzje w stanie zamkniętym, który może trwać co najmniej 12 godzin na dobę, stanowią skuteczną barierę dla przepływającego strumienia ciepła. Wartość dodatkowego oporu cieplnego, który jest przypisany dla danej osłony, zależy przede wszystkim od właściwości samej osłony, a także od warstwy powietrza między częścią szkloną okna a osłoną [2].

W TAB. 1 przedstawiono wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna wg normy [3]. Należy zauważyć, że powszechnie stosowane w życiu codziennym „rolety zewnętrzne” w normach i aprobatach technicznych określane są jako „żaluzje zwijane” [2].

TABELA 1. Wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 [3]

TABELA 1. Wartości dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 [3]

Niestety w publikacjach naukowych praktycznie nieobecna jest informacja na temat współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną.

Dodatkowy opór cieplny, wynikający z zastosowania wybranej osłony przeciwsłonecznej i podany w [3], nie odzwierciedla całkowitego wpływu tej osłony na współczynnik przenikania ciepła okna z osłoną Uws. Dzieje się tak dlatego, że nie jest uwzględnione wspólne oddziaływanie tego oporu z parametrami fizykalnymi i geometrycznymi okna, nie uściśla się także jego wartości dla okien różnych typów ze zmiennymi rozmiarami oraz o różnych poziomach izolacji cieplnej oszklenia i ramy. Podobna informacja byłaby jednak bardzo przydatna dla projektantów i producentów osłon i stolarki okiennej.

W związku z powyższym celem danego badania jest analiza współczynnika przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, scharakteryzowanego wielkością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, od pola powierzchni okna, od sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba–rama oraz od współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony Uw obliczono metodą składnikową [4]. W metodzie tej dzieli się fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych.

Według tej metody współczynnik przenikania ciepła Uw pojedynczego jednoskrzydłowego okna można obliczać według wzoru:

gdzie:

UgUƒUmtos – współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio: oszklenia, ramy, ramiaków i stojaków ościeżnic,
AgAƒAmtos – pole powierzchni, odpowiednio: oszklenia, ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic,
Ψg–ƒ, Ψm–ƒ, Ψt–ƒ – liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków termicznych powstających na granicy szyba–rama, rama–stojaki ościeżnic i rama–ramiaki ościeżnic,
lg–ƒ, lm–ƒ, lt–ƒ – długości liniowych mostków termicznych powstających na styku szyba–rama, rama–stojaki ościeżnic i rama–ramiaki ościeżnic.

Wartości pól powierzchni AgA ƒAmtos oraz długości mostków lg–ƒ, lm–ƒ, lt–ƒ mogą być określone ze wzorów opracowanych przez autorów:

gdzie:

bo, bskr, bƒ, bmos, btos – szerokość, odpowiednio: okna, skrzydła, elementów ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic.

Do obliczenia współczynnika przenikania ciepła okna z uwzględnieniem efektu osłon przeciwsłonecznych Uws zastosowano model obliczeniowy podany w normie [3], według którego osłonę rozpatruje się jako element dodatkowy i uwzględnia się we wzorze w następujący sposób:

gdzie:

Uw – współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony przeciwsłonecznej, [W/(m2·K)],

ΔR – wartość dodatkowego oporu cieplnego dla osłony przeciwsłonecznej, [(m2·K)/W].

Wartości dodatkowego oporu cieplnego ΔR, wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna, w tym badaniu przyjmowano zgodnie z załącznikiem G normy [3] w zależności od typu i materiału, z jakiego jest wykonana osłona oraz jej przepuszczalności powietrza.

Dla realizacji eksperymentu obliczeniowego związanego z określeniem szukanego współczynnika przenikania ciepła okien Uws przy zmianie wartości wybranych czynników autorzy stworzyli algorytm do wyliczania (RYS. 1), który stanowił podstawę do opracowania autorskiego programu w Microsoft Excel.

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 2. Schematy badanych wariantów okna; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 2. Schematy badanych wariantów okna; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

Opis badanego obiektu

Współczesne technologie montażu stolarki okiennej z PVC pozwalają stosować okna z szerokim zakresem zmienności proporcji. W badaniu, z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien w budynkach mieszkalnych, zostały wybrane warianty stolarki okiennej z powierzchnią od 1,20 m2 do 3,60 m2.

Wysokość okien przyjęto jako parametr stały równy 1,48 m. Schematy badanych wariantów okna podano na RYS. 2.

Dla badanych okien po ich zewnętrznej stronie przewidziano osłonę przeciwsłoneczną zwijaną drewnianą z wypełnieniem pianką w trzech wariantach: o bardzo wysokiej przepuszczalności (wartość dodatkowego oporu cieplnego ΔR = 0,080 (m2·K)/W), o średniej przepuszczalności (ΔR = 0,1925 (m2·K)/W) i szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) [3].

Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Do osiągnięcia sformułowanego celu jako metodę badawczą zastosowano modelowanie matematyczne, które pozwalają za pośrednictwem zależności matematycznych opisywać funkcjonowanie badanego obiektu, określać parametry wyjściowe, wykonywać poszukiwanie optymalnych wartości parametrów obiektu [5]. Stosowanie modelowania matematycznego pozwala zrezygnować z modelowania fizycznego, skrócić objętość próbkowania, obniżyć pracochłonność badania. Głównym komponentem w takim układzie jest model matematyczny.

Przy opracowaniu modelu matematycznego dąży się do jego praktycznej utylitarności oraz skuteczności. Takie cechy można osiągnąć opracowując krótkie modele, w których wykorzystano najważniejsze czynniki interesujące odbiorców stolarki okiennej.

Zgodnie z przyjętym celem badania jako funkcję celu Y wybrano współczynnik przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną Uws [W/(m2·K)]. Przy wyborze czynników na podstawie wstępnej analizy wytypowano najważniejsze z nich, wpływające na Uws oraz zapewniające uzyskanie informacji interesującej odbiorców stolarki okiennej.

Przeanalizowano również spełnienie podstawowych wymagań stawianych czynnikom – powinny one być sterowalne, jednoznaczne, niesprzeczne i wzajemnie niezależne [5].

Po analizie do badania przyjęto zależność współczynnika przenikania ciepła Uws (Y) od następujących czynników: dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR (czynnik X1), pola powierzchni okna Ao (czynnik X2), liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψg–ƒ (czynnik X3), współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug (czynnik X4). współczynnika przenikania ciepła ramy Uƒ(czynnik X5).

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia w postaci:

Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TAB. 2). Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan zawierający 26 prób [6]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel.

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

Przed rozpoczęciem obliczeń wykonano uzasadniony wybór zakresu zmienności czynników. Wielkość dodatkowego oporu cieplnego ΔR dla wybranego typu osłon (czynnik X1) na dolnym poziomie przyjęto 0,0725 (–1), na średnim – 0,1925 (0), na górnym – 0,3125 (+1) (m2·K)/W.

Wybrany zakres zmienności nie w pełnym stopniu odpowiadał wartościom oporów cieplnych dla przytoczonych wyżej wariantów osłony przeciwsłonecznej. Jednak wymaganie z zakresu planowania eksperymentu odnośnie symetrycznych zakresów zmienności dla wszystkich czynników zmusiło autorów do tego, by odstąpić od podanej w [3] wartości 0,080 (X1 = –0,9375) (m2·K)/W oraz zamienić ją na 0,0725 (m2·K)/W. Jednak nie tworzyło to żadnych problemów z modelowaniem ponieważ nowy zwiększony zakres pokrywa poprzednią wartość.

Pole powierzchni okna Ao (czynnik X2) na dolnym poziomie przyjęto równe 1,20 m2 (–1). Jako górny poziom przyjęto powierzchnię okna trzykrotnie zwiększoną 3,60 m2 (+1), odpowiednio na średnim poziomie 2,40 m2 (0).

W celu uniknięcia niejednoznaczności tego czynnika wysokość okien przyjęto jako wartość stałą wynoszącą 1,48 m.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψƒ–g został przyjęty na poziomach: dolnym 0,010 W/(m·K) (–1), średnim 0,060 W/(m·K) (0), górnym 0,110 W/(m·K) (+1).

Współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug (czynnik X4) na poziomie średnim przyjęto 1,0 W/(m2·K) (0), na poziomie górnym 1,30 W/(m2·K) (+1), a na poziomie dolnym 0,70 W/(m2·K) (–1).

Współczynnik przenikania ciepła ramy Uƒ (czynnik X5) na poziomie średnim przyjęto 1,20 W/(m2·K) (0), na poziomie górnym 1,60 W/(m2·K) (+1), a na poziomie dolnym 0,80 W/(m2·K) (–1).

Pozostałe parametry przyjęto na stałym poziomie: szerokość elementów ramy bƒ= 0,090 m, szerokość stojaków i ramiaków ościeżnic bmos = btos = 0,035 m [7]. Współczynnik przenikania ciepła elementów ościeżnic Umtos przyjęto jako równy współczynnikowi Uƒ. Liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków termicznych przyjęto według [8]: Ψm–ƒ = 0,068, Ψt–ƒ = 0,065 W/(m·K).

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników  i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 (w nawiasach) przedstawiono w TAB. 2.

Przejście z wartości naturalnych do unormowanych Xi według [6] wyraża się wzorem:

gdzie:  odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (TAB. 2) za pomocą metody najmniejszych kwadratów [9] opracowano równanie regresji zależności Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5). Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium. Metoda testowania współczynników została szczegółowo opisana przez autorów w [10].

W wyniku testu 5 współczynników okazało się nieistotnych. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 16 współczynnikami:

Potwierdzona została również adekwatność uzyskanego modelu według metody opisanej w [9]. Dany model posiadał:  

= 0,0441, R2 = 0,9993. Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [9]. Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody:

ƒ1 = N – 1 = 26 – 1 = 25,

ƒ2 = N – (k + 1) = 26 – 16 = 10

okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 = 276,8513 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;10 = 2,73 [9], co potwierdza wysoką jakość modelu.

Analiza wyników badania

Za pomocą równania regresji (13) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną. Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Interesował autorów przede wszystkim wpływ czynnika X1, czyli dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR, wybranego w badaniu jako główny parametr charakteryzujący wpływ osłony przeciwsłonecznej na wielkość współczynnika Uws.

Analizując opracowany model, wykryto, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, która charakteryzuje się współrzędnymi ΔR = 0,1925 m2·K/W, Ao = 2,40 m2, Ψƒ–g = 0,06 W/(m·K), Ug = 1,00, Uƒ = 1,20 W/(m2·K) wielkość Uws wynosi 1,073 W/(m2·K).

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia, oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że korzystny wpływ na wielkość Uws wykazują dwa czynniki: ΔR(X1) oraz Ao(X2). Przy zmianie ich wartości od –1 do +1 następuje zmniejszenie współczynnika Uws o 24,1% dla ΔR(X1) oraz o 11,1% dla Ao(X2).

Pozostałe czynniki wykazują wpływ niekorzystny – wraz z ich wzrostem od dolnego do górnego poziomu wielkość współczynnika Uws rośnie o 15,7% dla Ψƒ–g(X3), o 27,8% dla Ug(X4), o 17,6% dla Uƒ(X5). Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 3), na którym pokazano graficzną zależność Uws = ƒ(ΔR, Ao) dla Ψƒ–g = 0,06 W/(m·K), Ug = 0,70, Uƒ = 1,10 W/(m2·K).

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws [W/(m2·K)] od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W] oraz pola powierzchni okna Ao, [m2] przy liniowym współczynniku przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba-rama Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K) oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 1,0 i ramy Uƒ = 1,20 W/(m2·K; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws [W/(m2·K)] od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W] oraz pola powierzchni okna Ao, [m2] przy liniowym współczynniku przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba-rama Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K) oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 1,0 i ramy Uƒ = 1,20 W/(m2·K; rys.: W. Jezierski, J. Borowska

Najbardziej dokładnie został poddany analizie wpływ szukanego czynnika ΔR(X1). Zauważono, że w modelu (13) jest kilka efektów interakcji tego czynnika z innymi czynnikami (+0,017X1X2, –0,020X1X3, –0,032X1X4, –0,023X1X5). Analizując te efekty wykryto, że korzystny wpływ czynnika X1 wzmacnia się ze wzrostem czynników X3, X4, X5 oraz słabnie ze wzrostem X2. Dla pełnego przeanalizowania X1 należało oszacować jego wpływ przy odpowiednich skrajnych wartościach X2, X3, X4, X5, które są ograniczone przyjętym w badaniu zakresem zmienności. Po podstawieniach wartości tych czynników do modelu (13) i wykonaniu obliczeń symulacyjnych wykryto dodatkową informację o wpływie czynnika ΔR(X1).

Okazało się, że dla okna z polem powierzchni Ao = 3,60 m2, Ψƒ–g = 0,010 W/(m·K), Ug = 0,7 i Uƒ = 0,8 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) z 0,0725 do 0,3125 (m2·K)/W powoduje obniżenie współczynnika Uws od 0,855 do 0,739 W/(m2·K), tj. spadek o 13,6%. Natomiast dla okna z polem powierzchni Ao = 1,20 m2, Ψƒ–g = 0,110 W/(m·K), Ug = 1,3 i Uƒ = 1,6 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) w tym samym zakresie powoduje obniżenie współczynnika Uws od 1,761 do 1,277 W/m2·K, tj. spadek dwukrotnie większy i wynoszący 27,5%.

Dodatkowo oszacowano wahania współczynnika Uws od czynnika ΔR(X1) w centrum Gp przestrzeni czynnikowej. Wykryto, że zamiana osłony o bardzo wysokiej przepuszczalności (ΔR = 0,080 (m2·K)/W) na osłonę szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) dla okna z polem powierzchni Ao = 2,40 m2 oraz parametrami cieplnymi Ψƒ–g = 0,060 W/(m·K), Ug = 1,0 i Uƒ = 1,2 W/(m2·K) spowoduje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/m2·K, tj. spadek o 23,4%.

Uzyskane wyniki obliczeń uzupełniają informacje o wpływie osłon przeciwsłonecznych i innych parametrów okien wykonanych z PVC na wielkość ich współczynnika Uws.

Wnioski

 1. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił oszacować charakter i stopień wpływu parametrów okna wykonanego z PVC przy zastosowaniu osłony przeciwsłonecznej zwijanej drewnianej z wypełnieniem pianką o różnej przepuszczalności na współczynnik przenikania ciepła Uws.
 2. Korzystny wpływ wybranej osłony przeciwsłonecznej na obniżenie wartości Uws wzmacnia się ze wzrostem liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama Ψƒ–g, współczynników przenikania ciepła oszklenia Ug i ramy Uƒ oraz słabnie ze wzrostem powierzchni okna Ao.
 3. Zamiana osłony przeciwsłonecznej o bardzo wysokiej przepuszczalności (ΔR = 0,080 (m2·K)/W) na osłonę szczelną (ΔR = 0,3125 (m2·K)/W) dla okna Ao = 2,40 m2, Ψƒ–g = 0,060 W/(mK), Ug = 1,0 i Uƒ = 1,2 W/(m2·K) daje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/(m2·K), tj. spadek o 23,4%.

Literatura

 1. R. Geryło, „Współdziałanie przegród przeziernych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego”, „Świat Szkła” 4/2015, s. 24–27.
 2. A. Węglarz, W. Tworek, „Ocena wpływu zastosowania rolet zewnętrznych na współczynnik przenikania ciepła okien. Część 1”. „Polska Energetyka Słoneczna” 1–4/2016, s. 43–46.
 3. PN-EN ISO 10077-1:2007:2017-101, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła, Część 1: Postanowienia ogólne”.
 4. PN-EN ISO 12631:2013-03:2017-10, „Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”.
 5. J. Gutenbaum, „Modelowanie matematyczne systemów”, EXIT, Warszawa 2003.
 6. M. Korzyński, „Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych”, WNT, Warszawa 2006.
 7. A. Błaszczyk, „Systemy okienne. Wiedza techniczna/Instrukcja montażu/Zagadnienia prawne i marketingowe”, Inoutic 2010.
 8. K. Kasperkiewicz, „Jakość energetyczna okien – wymagania, metody oceny i aktualne możliwości techniczne”, „Materiały Budowlane” 8/2006, s. 53–56.
 9. B. Durakovic, „Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art”, „Periodicals of Engineering and Natural Sciences” vol. 5/2017 no. 3, s. 421–439.
 10. W. Jezierski, J. Borowska, „Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych”, „Izolacje” 6/2017, s. 36–40.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym

Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym

Fragment ściany osłonowej z oknem składa się z kilku różnorodnych elementów bazowych, które charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami i polami powierzchni. Ponieważ przy projektowaniu budynku należy...

Fragment ściany osłonowej z oknem składa się z kilku różnorodnych elementów bazowych, które charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami i polami powierzchni. Ponieważ przy projektowaniu budynku należy zapewnić mu najniższe możliwe zapotrzebowanie na energię, trzeba określić parametry ścian i okien w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać zyski ciepła.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem...

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem zapotrzebowania na energię do chłodzenia pomieszczeń. Nierzadko zatem na równi stawiane jest zapewnienie temperatury komfortu cieplnego budynków zimą oraz ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części...

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części szklonej okna Ug stosuje się do środkowej części szyby i nie bierze się pod uwagę efektu ramki dystansowej przy krawędzi oszklenia, współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf stosuje się przy braku oszklenia, zaś liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ odnosi się do dodatkowego strumienia...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która...

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami termicznymi poszczególnych elementów. Trzeba też zwrócić uwagę na sposób i dokładność jej montażu. Ponadto bardzo ważny jest całkowity współczynnik przenikania ciepła okna, zadeklarowany przez producenta, który musi spełniać wymagania aktualnej ochrony...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego...

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego budynku. Dzieje się tak dlatego, że na wartość bilansu oddziałują nie tylko właściwości samego okna, duże znaczenie ma również utworzone połączenie na styku ościeżnica–ościeże okna. Ciągle udoskonala się metody montażu okien w ścianach, by w możliwie największym stopniu zmniejszyć wpływ liniowego...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej? Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak...

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak w praktyce zjawisko to występuje często, nawet w obiektach realizowanych przez duże, znane przedsiębiorstwa.

dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Jan Sieczkowski Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku,...

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku, wtedy gdy jest prawidłowo zamontowana, czyli odpowiednio usytuowana w ścianie, mechanicznie zmocowana i uszczelniona. Uszczelnienie połączenia stolarki okiennej lub drzwiowej ze ścianą (murem) ma istotne znaczenie zarówno w odczuwaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach, jak i wpływa na izolacyjność...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród...

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród budowlanych i ich współczynników przenikania ciepła. Natomiast wielkość zysków ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnię oszkloną zależy od natężenia promieniowania słonecznego występującego w obszarze budynku, przepuszczalności promieniowania słonecznego dla przezroczystej...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja budynków" i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K). Należy jednakże zauważyć, że konstrukcja ściany zewnętrznej zazwyczaj jest podobna w każdym budynku przeznaczonym na pobyt stały ludzi - jej członem zasadniczym jest ściana pełna, w której osadzone jest okno składające się z ramy i części szklonej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły...

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły się możliwości szerokiego wyboru typów, rozmiarów czy konfiguracji okien z uwzględnieniem ich jakości użytkowej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń...

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, co stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.