Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Improvement of thermal insulation performance of windows and doors in historic buildings

Godny naśladowania pod względem zachowania historycznego wyglądu fasady jest przykład wymiany okien w pałacu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Milewski

Godny naśladowania pod względem zachowania historycznego wyglądu fasady jest przykład wymiany okien w pałacu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie


Milewski

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych.

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

ABSTRAKT

W artykule omówiono funkcje stolarki oraz podstawowe problemy związane z jej funkcjonowaniem w budynku. Zaprezentowano metody wyznaczania izolacyjności cieplnej stolarki oraz wymagania prawne konieczne do spełnienia dla tego elementu budynku. Wyszczególniono udział strat ciepła przez stolarkę oraz wskazano możliwe do uzyskania oszczędności energii, związane z podniesieniem jej izolacyjności. Przedstawiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej stolarki w wyniku jej remontu bądź wymiany.

Improvement of thermal insulation performance of windows and doors in historic buildings

The article discusses the functions of windows and doors and the primary problems related to their functioning in buildings. The methods of determining thermal insulation properties of windows and doors are presented, along with the mandatory legal requirements for these elements of buildings. The proportions of heat losses through windows and doors are specified and the available energy efficiency identified through improvement of insulation performance. Additionally, the article presents the possible ways of improving thermal insulation properties of windows and doors through repair or replacement.

Wysokie koszty eksploatacji kierują właścicieli w stronę poprawy izolacyjności termicznej i efektywności energetycznej użytkowanych budynków. Jednak dostosowanie izolacyjności termicznej obiektów o charakterze zabytkowym do obecnych wymagań jest trudne do spełnienia. Priorytetem w budynkach zabytkowych jest bowiem zachowanie istniejącego stylu architektonicznego, w tym szczególnie wyglądu elewacji.

Wymiana czy remont stolarki w budynkach zabytkowych lub objętych ochroną konserwatorską powinny odbywać się za zgodą i przy udziale konserwatora zabytków, który w sposób fachowy zadecyduje o wyborze właściwego rozwiązania. Jednak ograniczenia finansowe bądź nieznajomość przepisów prowadzą często do samowoli budowlanej i wyboru tanich, niedopuszczalnych rozwiązań.

Okna i drzwi w budynku

Okna są filtrem między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Zabezpieczają przed uciążliwym oddziaływaniem czynników klimatycznych i stwarzają poczucie łączności z otaczającym światem. Głównym zadaniem okien, z punktu widzenia zapewnienia właściwych warunków mikroklimatu i komfortu cieplnego, jest zagwarantowanie odpowiedniej ilości światła dziennego, promieniowania słonecznego oraz powietrza.

Promieniowanie widzialne, będące częścią promieniowania słońca, jest najzdrowszym dla oczu rodzajem światła. Towarzyszące mu promieniowanie ultrafioletowe ma niszczący wpływ na mikroorganizmy. Promieniowanie podczerwone dostarcza do pomieszczeń energię cieplną. Zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza jest szczególnie istotne w budynkach z wentylacją naturalną i grawitacyjną gwarantującą właściwą jakość środowiska wnętrz.

Okna pełnią także funkcję psychologiczną: dają wrażenie powiększenia przestrzeni wewnętrznej i umożliwiają jednocześnie kontakt wzrokowy z otaczającym środowiskiem. Nie do pominięcia jest również pozytywny wpływ promieniowania słonecznego na dobry nastrój i samopoczucie oraz wydajność i jakość pracy.

Podstawową funkcją drzwi jest natomiast umożliwienie wejścia i wyjścia z budynku.

Niezwykle istotnym zagadnieniem związanym ze stolarką budowlaną jest to, iż będąc elementarną częścią elewacji, decyduje ona o jej estetyce. Stanowi bowiem ważny element danej kompozycji architektonicznej, zmiennej stylowo w zależności od okresu jej powstania. Decyduje w niemałym stopniu o wyglądzie elewacji budynku, ale nie tylko, gdyż jest równocześnie znaczącym detalem wpływającym na charakter wnętrz.

Obecność stolarki w budynku niesie ze sobą również pewne niedogodności:

 • niższa izolacyjność cieplna okien i drzwi w stosunku do pozostałej części obudowy sprzyja większym stratom ciepła przez przenikanie, a co za tym idzie zwiększeniu zużycia ciepła w trakcie eksploatacji budynku;
 • niższa temperatura na wewnętrznej powierzchni jest przyczyną nierównomiernego ochładzania ludzkiego ciała i może prowadzić do utraty komfortu cieplnego;
 • znaczna nieszczelność starej stolarki powoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniach, potęguje straty ciepła na wentylację i zwiększa jego globalne zużycie;
 • nadmierna szczelność nowej stolarki może natomiast prowadzić do ograniczenia lub zaniku wentylacji grawitacyjnej, pogorszenia jakości powietrza w pomieszczeniach, pleśnienia wewnętrznej powierzchni przegród oraz pojawienia się zjawiska sick building syndrome.

Pokaźne powierzchnie przeszkleń wpływają znacząco na kształtowanie się temperatury powietrza oraz stateczności cieplnej we wnętrzach.

 • W okresie zimowym duże okna powodują obniżenie temperatury w pomieszczeniu, zwłaszcza odczuwalnej.
 • Nadmierne przeszklenia mają negatywny wpływ na warunki mikroklimatu panujące w pomieszczeniach, także w okresie letnim. Stają się przyczyną wzmożonego przegrzewania pomieszczeń.
 • Insolacja, tak bardzo pożądana ze względów zdrowotnych, w większości pomieszczeń jest zjawiskiem negatywnym ze względu na olśnienie wzroku oraz niszczenie niektórych materiałów wykończenia i wyposażenia wnętrz.

Wyznaczenie izolacyjności cieplnej stolarki budowlanej

Parametrem określającym izolacyjność cieplną stolarki budowlanej jest współczynnik przenikania ciepła. Algorytmy służące do obliczania wartości współczynnika przenikania okien i drzwi zawarte są w normie PN-EN ISO 10077:2007 [1].

Do wyznaczenia współczynnika niezbędne jest oszacowanie współczynników przenikania ciepła oszklenia, ramy i paneli nieprzezroczystych, pola powierzchni poszczególnych elementów oraz liniowych współczynników przenikania ciepła (RYS. 1-2).

Współczynnik przenikania ciepła okna pojedynczego (UW) należy obliczać ze wzoru [1]:

(1)

gdzie:

Ug - współczynnik przenikania ciepła oszklenia [W/(m2·K)],
Uf - współczynnik przenikania ciepła ramy [W/(m2·K)],
Ag - pole powierzchni oszklenia [m2],
Af - pole powierzchni ramy [m2],
Ψg - liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany łącznymi efektami cieplnymi oszklenia, ramki dystansowej i ramy [W/(m·K)],
lg - długość mostka liniowego [m].

W przypadku oszklenia pojedynczego nie ma efektu ramki dystansowej. W związku z tym należy pominąć człon związany z wpływem liniowego mostka cieplnego. Równanie to ma również zastosowanie dla układu złożonego z jednej ramy i dwóch oddzielnych skrzydeł okiennych.

Jeśli w oknie występują zarówno szyby, jak i panele nieprzezroczyste, to wartość współczynnika przenikania ciepła oblicza się ze wzoru [1]:

(2)

gdzie:

Up - współczynnik przenikania ciepła panelu nieprzezroczystego [W/(m2·K)],
Ψp - liniowy współczynnik przenikania ciepła panelu nieprzezroczystego [W/(m·K)],
lp - długość mostka liniowego [m].

Wartość współczynnika przenikania ciepła układu złożonego z dwóch oddzielnych okien należy obliczać ze wzoru [1]:

(3)

RYS. 1-2. Oznaczenia związane z wyznaczaniem U dla stolarki; rys. archiwum autorki

RYS. 1-2. Oznaczenia związane z wyznaczaniem U dla stolarki; rys. archiwum autorki

gdzie:

UW1 - współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrznego według wzoru (1) [W/(m2·K)],
UW2 - współczynnik przenikania ciepła okna wewnętrznego według wzoru (2) [W/(m2·K)],
Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej okna zewnętrznego [(m2·K)/W],
Rse - opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej okna wewnętrznego [(m2·K)/W],
Rs - opór cieplny przestrzeni międzyszybowej w dwóch oknach [(m2·K)/W].

Do wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła oszklenia zespolonego należy zastosować wzór [1]:

(4)

gdzie:

Ug1 - współczynnik przenikania ciepła oszklenia zewnętrznego według wzoru (5) [W/(m2·K)],
Ug2 - współczynnik przenikania ciepła oszklenia wewnętrznego według wzoru (6) [W/(m2·K)],
Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej okna zewnętrznego [(m2·K)/W],
Rse - opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej okna wewnętrznego [(m2·K)/W],
Rs - opór cieplny przestrzeni między wewnętrznym a zewnętrznym oszkleniem [(m2·K)/W].

Wartość współczynnika przenikania ciepła oszklenia pojedynczego i klejonego oblicza się ze wzoru [1]:

(5)

gdzie:

Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej [(m2·K)/W],
λj - współczynnik przewodzenia ciepła szkła lub warstwy materiału j [W/(m·K)],
dj - grubość szyby lub warstwy materiału j [m],
Rse - opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej [(m2·K)/W].

Wartość współczynnika przenikania ciepła oszklenia wielokrotnego można obliczyć ze wzoru [1]:

(6)

gdzie:

Rs,j - opór cieplny przestrzeni powietrznej j [(m2·K)/W].

Wartość współczynnika przenikania ciepła układu drzwiowego (UD), którego skrzydło drzwiowe jest całkowicie oszklone, wyznaczamy ze wzoru [1]:

(7)

gdzie:

Ug - współczynnik przenikania ciepła oszklenia [W/(m2·K)],
Uf - współczynnik przenikania ciepła ramy [W/(m2·K)],
Ag - pole powierzchni oszklenia [m2],
Af - pole powierzchni ramy [m2],
Ψg - liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany łącznymi efektami cieplnymi oszklenia, ramki dystansowej i ramy [W/(m·K)],
lg - długość mostka liniowego [m].

W przypadku oszklenia pojedynczego nie ma efektu ramki dystansowej, w związku z tym należy pominąć człon związany z wpływem liniowego mostka cieplnego. Dla drzwi bez oszklenia należy pominąć człon z nim związany.

Jeżeli drzwi składają się z ramy, oszklenia i paneli nieprzezroczystych, to należy zastosować wzór [1]:

(8)

gdzie:

Up - współczynnik przenikania ciepła panelu nieprzezroczystego [W/(m2·K)],
Ψp - liniowy współczynnik przenikania ciepła panelu nieprzezroczystego [W/(m·K)],
lp - długość ww. mostka liniowego [m].

Wartości współczynników przenikania ciepła dla szyb, ram i paneli nieprzezroczystych ustala się na podstawie badań, dla typowych rozwiązań można je przyjmować z załączników do normy PN-EN ISO 10077:2007 [1].

Wymagania prawne dla stolarki budowlanej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] precyzuje szereg wymagań w stosunku do stolarki budowlanej odnośnie izolacyjności termicznej, oszczędności energii oraz oświetlenia i nasłonecznienia.

Wszystkie przegrody znajdujące się w budynku podlegającym przebudowie, w tym oczywiście okna i drzwi, powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności termicznej określonym w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Wymagania odnoszą się do współczynnika przenikania ciepła, którego wartość nie może być większa niż maksymalna wartość określona rozporządzeniem.

Dla okien i drzwi balkonowych wymaganie to przyjmuje postać [2]:

UW ≤ U(max) (9)

Dla drzwi zewnętrznych wymaganie przyjmuje postać [2]:

UD ≤ U(max) (10)

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych podano w TAB. 1 opracowanej na podstawie załącznika 2, p. 1.2 [2].

TABELA 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych

TABELA 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych

Według warunków technicznych należy ograniczać ryzyko przegrzewania wnętrz w budynkach w okresie letnim, zwłaszcza gdy posiadają one instalację chłodzenia zwiększającą zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wymaganie odnosi się tutaj do współczynnika przepuszczalności energii całkowitej okna, przegród szklanych i przezroczystych. Współczynnik ten należy wyznaczać ze wzoru [2]:

g = gn · f(11)

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla danego typu oszklenia,
fC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.

W okresie letnim współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla okien, przegród szklanych i przezroczystych nie powinien być większy niż 0,35 [2].

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla danego typu oszklenia oraz współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych lub z tabeli w załączniku 2, p. 2.1.5 [2].

 • Wymagania tego nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60° do poziomu skierowanych w kierunku od NW do NE, okien chronionych elementami zacieniającymi oraz okien o powierzchni do 0,5 m2 [2].
 • Trzeba jednak pamiętać, że ograniczenie przegrzewania pomieszczeń poprzez zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych pogarsza warunki oświetlenia wnętrz światłem dziennym, co w przypadku konieczności zastosowania oświetlenia sztucznego zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Połączenia stolarki z ościeżami w budynkach powinny być wykonane w sposób zapewniający całkowitą szczelność na przenikanie powietrza.

 • W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich dla okien i drzwi balkonowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa nie może być większa niż 2,25 m3/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni.
 • W budynkach wysokościowych dla okien i drzwi balkonowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa nie może być większa niż 0,75 m3/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni [2].

Pod kątem zapewnienia właściwych warunków oświetlenia wnętrz światłem dziennym sprecyzowano wymaganie zawarte w dziale III warunków technicznych [2].

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi będzie miało zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, jeśli stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi będzie wynosił co najmniej 1:8. Dla innych pomieszczeń, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na ich przeznaczenie, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:12.

Ponieważ nasłonecznienie pozytywnie wpływa na warunki komfortu osób przebywających w budynkach, dlatego też wymagania zawarte dziale III warunków technicznych precyzują także czas zapewnienia nasłonecznienia dla poszczególnych pomieszczeń w ciągu dnia [2].

 • Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne w godzinach 7.00-17.00.
 • W mieszkaniach wielopokojowych dopuszcza się ograniczenie tego wymagania co najmniej do jednego pokoju, przy czym w przypadku uzupełniającej zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godz. [2].
 • Wielkość łącznego pola powierzchni okien w budynkach podlegających przebudowie musi być również ograniczona w związku z wymaganiami dotyczącymi oszczędności energii, określonymi w załączniku 2 warunków technicznych [2].

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w których okna mają współczynnik przenikania ciepła większy niż 0,9 W/(m2·K), łączne pole powierzchni okien (A0) powinno być nie większe niż maksymalna dopuszczalna wartość (A0(max)) wyznaczona ze wzoru [2]:

A0 ≤ A0(max) = 0,15 A+ 0,35 Aw (12)

gdzie:

Az - suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie zewnętrznym w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych [m2],
Aw - suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

W jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych łączne pole powierzchni okien nie powinno przekraczać 15% powierzchni elewacji, a w wielokondygnacyjnych budynkach tego typu 30% powierzchni elewacji [2].

W ostatecznym ustaleniu wielkości powierzchni okien priorytetowe są wymagania związane z oświetleniem i nasłonecznieniem, gdyż zapewnienie właściwych warunków jakości środowiska wnętrz w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi jest zadaniem pierwszoplanowym w stosunku do oszczędzania energii, odnosi się bowiem do naszego samopoczucia i zdrowia.

Możliwości poprawy izolacyjności termicznej i efektywności energetycznej budynków zabytkowych

Według ostatniego spisu dotyczącego budynków użytkowanych jako mieszkalne, sporządzonego w 2011 r., budynków wybudowanych przed 1918 r. było ponad 404 tys. Stanowiły one 7,3% ogółu budynków mieszkalnych tzw. zamieszkanych. Znajdowało się w nich około 1,2 mln mieszkań, które stanowiły 9,0% ogółu mieszkań w Polsce [3].

Strukturę wiekową budynków zlokalizowanych na terenie Polski zaprezentowano na RYS. 3.

Izolacyjność cieplna stolarki w budynkach istniejących w znacznym stopniu odbiega od obecnych wymagań. Wymagania w zakresie izolacyjności stolarki zostały wprowadzone w Polsce dopiero w 1983 r. (TAB. 2).

W budynkach zabytkowych drewniane okna pojedynczo szklone mogą mieć wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 5,0–6,0 W/(m²·K), a drewniane drzwi 3,0–4,0 W/(m²·K). Tak niska izolacyjność cieplna stolarki jest przyczyną znacznych strat ciepła. Procentowe straty ciepła przypadające na stolarkę budowlaną w zabytkowych kamienicach zaprezentowano na RYS. 4.

RYS. 3. Udział budynków wzniesionych w poszczególnych latach; rys. oprac. na podstawie danych GUS [3]

RYS. 3. Udział budynków wzniesionych w poszczególnych latach; rys. oprac. na podstawie danych GUS [3]

Najprostszym sposobem poprawy izolacyjności cieplnej w obszarze stolarki budowlanej byłaby jej wymiana, jednak wiąże się to z utratą wartości historycznej budynku. Dlatego też na wymianę stolarki należy decydować się w ostateczności, a nowa powinna być repliką starej zarówno w przypadku okien, jak i drzwi.

Idealnym rozwiązaniem byłaby renowacja starej stolarki z jej jednoczesnym uszczelnieniem, co poprawi częściowo izolacyjność termiczną tego elementu budynku. Oczywiście można wymienić oszklenie, zwłaszcza skrzydła wewnętrznego w oknach, lub wymienić je na skrzydło z szybą zespoloną. Jeśli istniał podział oszklenia, to dobrze byłoby je odtworzyć, np. wewnątrz zamontowanej szyby.

TABELA 2. Wymagania w stosunku do współczynnika U stolarki w ubiegłych latach

TABELA 2. Wymagania w stosunku do współczynnika U stolarki w ubiegłych latach

RYS. 4. Straty ciepła przez stolarkę budowlaną w zabytkowych kamienicach; rys. archiwum autorki

RYS. 4. Straty ciepła przez stolarkę budowlaną w zabytkowych kamienicach; rys. archiwum autorki

RYS. 5. Możliwe oszczędności energii w wyniku renowacji lub wymiany stolarki; zdjęcie przedstawia dom Frankego w Częstochowie, stan obecny; rys. archiwum autorki

RYS. 5. Możliwe oszczędności energii w wyniku renowacji lub wymiany stolarki; zdjęcie przedstawia dom Frankego w Częstochowie, stan obecny; rys. archiwum autorki

FOT. 1-2. Przykład lekkomyślnego podejścia do wymiany okien w budynku zabytkowym; www.oknonet.pl

FOT. 1-2. Przykład lekkomyślnego podejścia do wymiany okien w budynku zabytkowym; www.oknonet.pl

Wymiana okien może być znakomitym sposobem na odzyskanie historycznego wyglądu elewacji, jak miało to miejsce w kamienicy tzw. Hildowskiej lub Stramszewiczowskiej, zlokalizowanej w Przemyślu na starym rynku (FOT. 3-4).

Dużo mamy jednak przykładów niefrasobliwego podejścia do wymiany okien, wynikającego często z nieznajomości przepisów lub samowoli budowlanej (FOT. 5-6).

FOT. 3-4. Przykład wymiany okien w kamienicy w Przemyślu przy Rynku 1; www.wikimapia.pl

FOT. 3-4. Przykład wymiany okien w kamienicy w Przemyślu przy Rynku 1; www.wikimapia.pl

Renowacja stolarki budowlanej

Niewątpliwą zaletą pozostawienia zabytkowej stolarki jest fakt, że okna i drzwi nie będą odbiegać od oryginału. Prawidłowo odnowiona stolarka nie zaburzy zabytkowego charakteru założeń architektonicznych budynku, a oryginalne okna i drzwi będą świadczyć o wartości historycznej obiektu.

Wykonanie renowacji stolarki generuje oczywiście pewne problemy. Przede wszystkim trzeba się liczyć z wysokimi kosztami, gdyż renowację należy powierzyć wykwalifikowanej w tego typu pracach ekipie. Niedopuszczalne jest odnawianie tak wartościowego elementu historycznego we własnym zakresie, metodami gospodarskimi przy użyciu niewłaściwych materiałów, co może doprowadzić do jego bezpowrotnego uszkodzenia.
Niestety, prawidłowe wykonanie renowacji jest czasochłonne i uciążliwe dla użytkowników pomieszczeń.

FOT. 5-6. Przykład wymiany okien w kamienicy w Gdańsku przy ul. Orkana 4; www.konserwatorzabytkow.pl

FOT. 5-6. Przykład wymiany okien w kamienicy w Gdańsku przy ul. Orkana 4; www.konserwatorzabytkow.pl

Prawidłowo przeprowadzona renowacja stolarki obejmuje usunięcie starych powłok malarskich, niezbędne naprawy stolarskie, zabiegi dezynfekcji drewna, wzmacnianie struktury drewna, uzupełnienie ubytków w drewnie, rekonstrukcję brakujących elementów ozdobnych, naniesienie nowych powłok zabezpieczających, odnowienie lub wymianę okuć na spełniające wymogi konserwatorskie, odnowienie bądź uzupełnienie brakującego oszklenia, wymianę kitów szklarskich oraz odnowienie lub wymianę obróbek blacharskich.

Na FOT. 7-8 i FOT. 9-10 przedstawiono przykłady prawidłowo przeprowadzonej renowacji stolarki.

FOT. 7-8. Przykład renowacji okien w willi Kindemanna w Łodzi przy ul. Wółczańskiej 31/33; www.chemiabudowlana.info

FOT. 7-8. Przykład renowacji okien w willi Kindemanna w Łodzi przy ul. Wółczańskiej 31/33; www.chemiabudowlana.info

FOT. 9-10. Przykład renowacji drzwi w kamienicy w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 2; http://zielonagora.naszemiasto.pl

FOT. 9-10. Przykład renowacji drzwi w kamienicy w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 2; http://zielonagora.naszemiasto.pl

Wymiana szyb - wymiana skrzydeł - montaż dodatkowego skrzydła

Zaletą tego typu działań w zabytkowych oknach jest przede wszystkim poprawa izolacyjności termicznej i akustycznej bez naruszania wartości artystycznej i założenia architektonicznego fasady, oczywiście tylko w przypadku, gdy ingerencja nie dotyczy skrzydła zewnętrznego.
Już choćby tylko wymiana szyb na nowe, nawet związana z koniecznością ich uzupełnienia, zmienia wygląd okna, gdyż stare metody produkcji szkła przez wydmuchiwanie powodowały powstawanie ciekawych efektów, np. falistości powierzchni, pęcherzyków czy nierównomierności barwy, trudnych do odtworzenia.

Pewne ograniczenia pojawiają się przy wymianie skrzydła zewnętrznego, zwłaszcza jeśli istniejące okno pojedyncze miało określone podziały. Wówczas ich wierne odtworzenie na powierzchni szyby może być kłopotliwe i nie przynieść spodziewanego efektu (RYS. 6 i RYS. 7).

Lepszym rozwiązaniem w przypadku zastosowania szyby zespolonej jest odtworzenie szczeblin wewnątrz zestawu. W przypadku okna z pojedynczym skrzydłem (szklonym pojedynczo) można pokusić się o jego przebudowę, montując dodatkowe skrzydło jednoramowe z szybą zespoloną od strony zewnętrznej.

Dobrym i znacznie prostszym rozwiązaniem jest montaż skrzydeł lub paneli szklonych na sezon grzewczy. Skrzydła bądź panele można zamontować na ten okres jako stałe, ale też przesuwane lub otwieralne w celu łatwiejszego dostępu do okna właściwego (FOT. 11-12).

Ciekawym i stosunkowo tanim rozwiązaniem jest zastosowanie panelu z tworzywa sztucznego (FOT. 13-14) wysokiej jakości, pasującego do wewnętrznej powierzchni istniejącego okna, który może być utrzymywany np. przy pomocy pasków magnetycznych. Paski mocowane do ramy okna mogą być malowane na ten sam kolor co drewno. Optymalna grubość szczeliny powietrznej między szybami a panelem wynosi 20 mm.

Zamiana okna krosnowego ze szczeblinami na okno z szybą zespoloną: RYS. 6 (po lewej) - przekrój pionowy, RYS. 7 (po prawej) przekrój poziomy; rys. J. Tajchman [7]
Wymiana skrzydła wewnętrznego na jednoramowe z szybą zespoloną: RYS. 8 (po lewej) - przekrój pionowy, RYS. 9 (po prawej) przekrój poziomy; rys. J. Tajchman [7]
FOT. 11-12. Przykłady zastosowania dodatkowego skrzydła bądź panelu; http://www.selectaglaze.co.uk

FOT. 11-12. Przykłady zastosowania dodatkowego skrzydła bądź panelu; http://www.selectaglaze.co.uk

FOT. 13-14. Przykłady zastosowania dodatkowego panelu z tworzywa; fot. http://www.selectaglaze.co.uk, www.indowwindows.com

FOT. 13-14. Przykłady zastosowania dodatkowego panelu z tworzywa; fot. http://www.selectaglaze.co.uk, www.indowwindows.com

W oknie z dwoma skrzydłami dogodnym rozwiązaniem może być wymiana skrzydła wewnętrznego na skrzydło jednoramowe z szybą zespoloną (RYS. 8 i RYS. 9).

Pozytywnym przykładem renowacji okien z wymianą skrzydła wewnętrznego jest remont przeprowadzony w pałacu w Pławniowicach (FOT. 15-16).

W ramach renowacji przywrócono dawną kolorystykę okien oraz odtworzono ich podział wewnątrz zamontowanej szyby zespolonej.

FOT. 15-16. Renowacja okien w pałacu w Pławniowicach; fot. https://palac.plawniowice.pl [7]

FOT. 15-16. Renowacja okien w pałacu w Pławniowicach; fot. https://palac.plawniowice.pl [7]

Dodatkowe rozwiązania energooszczędne

 • Izolacyjność cieplną okien można dodatkowo poprawić przez zastosowanie powłoki niskoemisyjnej o niższym współczynniku emisyjności promieniowania podczerwonego niż szkło zwykłe. Szyba taka odbija promieniowanie niskotemperaturowe, a przepuszcza promieniowanie widzialne.
 • Poprawę izolacyjności cieplnej zestawów szyb można uzyskać poprzez zastosowanie w przestrzeni międzyszybowej gazu o niskiej przewodności cieplnej, argonu, kryptonu lub ksenonu. W przypadku dwóch ostatnich gazów zastosowane rozwiązania są stosunkowo kosztowne.
 • Właściwe mocowanie stolarki ma również wpływ na ograniczenie strat ciepła, głównie poprzez eliminację mostków cieplnych na styku ściana–okno oraz zwiększenie szczelności.
 • W budynkach o wysokim standardzie energetycznym mostki cieplne odgrywają ważną rolę, a ich tworzenie się może zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło o ok. 15%.
 • W budynkach energooszczędnych wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła nie powinna przekraczać 0,10 W/(m·K).
RYS. 10. Przykład docieplenia od wewnątrz przy użyciu płyt: 1 - zaprawa lekka, 2 - płyta izolacyjna, 3 - zaprawa lekka; rys. D. Bajno [8]

RYS. 10. Przykład docieplenia od wewnątrz przy użyciu płyt: 1 - zaprawa lekka, 2 - płyta izolacyjna, 3 - zaprawa lekka; rys. D. Bajno [8]

 • W przypadku docieplenia od strony wewnętrznej, zalecanego w przypadku budynków zabytkowych, ościeże powinno być odpowiednio zaizolowane (RYS. 10).
RYS. 11-13. Liniowy współczynnik przenikania ciepła przy różnych usytuowaniach okna; rys. PN-EN ISO 14683:2008 [9]

RYS. 11-13. Liniowy współczynnik przenikania ciepła przy różnych usytuowaniach okna; rys. PN-EN ISO 14683:2008 [9]

 • Przy zalecanym dociepleniu tylko umieszczenie okien od strony wewnętrznej pozwala na całkowite wyeliminowanie mostków cieplnych (RYS. 11-13), jednak dla budynków zabytkowych zmiana umiejscowienia okna w murze narusza wartość artystyczną fasady.
 • Przegrzewanie pomieszczeń można ograniczyć poprzez zastosowanie szkła absorpcyjnego ograniczającego przedostawanie się przez szybę promieniowania słonecznego w wyniku pochłonięcia części promieniowania, jednak pociąga to za sobą zmniejszenie zysków od promieniowania słonecznego oraz pogorsza warunki oświetlenia wnętrz.
 • Zastosowanie szkła refleksyjnego ograniczającego przedostawanie się przez szybę promieniowania słonecznego w wyniku odbicia jego części zmniejsza przegrzewanie, jednak nie ogranicza w takim stopniu promieniowania widzialnego (przepuszczalność 40-70%, refleksyjność 15-45%).
 • Polecanym rozwiązaniem jest również zastosowanie osłon przeciwsłonecznych. Na RYS. 14 przedstawiono wpływ zastosowania żaluzji na kształtowanie się temperatury powietrza w pomieszczeniu [10].
 • Rolety montowano często w budynkach pod koniec XIX i na początku XX wieku, jako zabezpieczenie przed włamaniem oraz jako zacienienie pomieszczeń mieszkalnych. Oryginalne, nieużytkowane obecnie rolety można znaleźć w zabytkowych kamienicach umieszczone w kasecie powyżej okna. W wielu przypadkach nadają się one do renowacji.
RYS. 14. Wpływ zastosowania żaluzji na temperaturę powietrza w pomieszczeniu; rys. archiwum autorki

RYS. 14. Wpływ zastosowania żaluzji na temperaturę powietrza w pomieszczeniu; rys. archiwum autorki

Podsumowanie

Stolarka jest z jednej strony słabym miejscem w okrywie budynków, z drugiej zaś ważnym elementem decydującym o wartości estetycznej fasady. Podniesienie izolacyjności termicznej stolarki w budynkach zabytkowych niesie ze sobą szereg ograniczeń, szczególnie prawnych i finansowych.

W stolarce, zwłaszcza okiennej, tkwi znaczny potencjał racjonalizacji zużycia energii do ogrzewania budynku, a co za tym idzie redukcji kosztów jego eksploatacji. Jednak kapitałochłonny zabieg przywrócenia istniejącej stolarce dawnej świetności stwarza pokusę naginania bądź omijania istniejących przepisów.

Istnieje wiele sposobów poprawy izolacyjności termicznej stolarki budowlanej, a co za tym idzie podniesienia efektywności energetycznej istniejących budynków. Przy wykonywaniu określonych działań temomodernizacyjnych niewątpliwie trudnym, a czasami niemożliwym do wykonania zadaniem jest utrzymanie architektonicznego stylu budynku czy jego historycznego charakteru.

Idealnym, choć kosztownym rozwiązaniem jest odnowienie zachowanych w zabytkowym budynku w stanie względnie nienaruszonym okien i drzwi.

Oczywiście, jeśli stolarka jest poważnie uszkodzona czy wręcz zdewastowana, konieczne jest jej zastąpienie, najlepiej przez wierną replikę wykonaną z analogicznych jak pierwowzór materiałów. Najważniejsze jest jednak, by poprzez niewłaściwe, samowolne działania czy remonty wykonywane we własnym zakresie nie dopuścić do dewastacji zabytkowej struktury, uniemożliwiającej bezpowrotnie odtworzenie jej pierwotnego historycznego kształtu.

Literatura

 1. PN-EN ISO 10077-1:2007, "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne".
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75 poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1422).
 3. "Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań", GUS, Warszawa 2013.
 4. R. Geryło, J. Żurawski, "Techniczne możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych. Wprowadzenie" [w:] „Materiały Konferencji Naukowo­‑Technicznej 11. Dni Oszczędzania Energii, Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską”, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Wrocław 2014 (tekst na CD-ROM).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414. ze zmianami, tekst jednolity DzUz 2016 r., poz. 290).
 6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r., nr 162, poz. 1568 ze zmianami, tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 1446).
 7. J. Tajchman, "Chrońmy dawne okna", "Aedifico at Conservo", 2010, s. 16-30.
 8. D. Bajno, "Mineralne płyty izolacyjne Multipor - ocieplenie od wewnątrz", "Izolacje" 4/2015.
 9. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 10. L. Banhidi, "Teplovoj mikroklimat pomešcenij. Rascet komfortnyh parametrov po tieploošcušceniâm celoveka", Stroizdat, Moskva 2001.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • aleksiej aleksiej, 23.07.2021r., 10:52:53 Z tymi zabytkowymi budynkami niestety jest trochę udręki. My mieszkamy w kamienicy w Warszawie w centrum miasta i mimo, iż mieszkanie mamy na własność to musieliśmy pytać się konserwatora zabytkow o zgodę na wymianę okien. Daliśmy mu chyba 5 propozycji, a on zaakceptował tylko model Prolux z Oknoplast. Wymiana okien była u nas bardzo istotna, gdyż stare drewniane okna rozszczelniły się mocno i w zimę mieliśmy śnieg na parapecie. Na szczęście teraz okna są szczelne. Póki co rezygnujemy z dalszych remontów, gdyż nie chcemy się użerać z konserwatorem.

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.