Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Fire insulation of fire doors

Drzwi przeciwpożarowe w warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury
Archiwa autorów

Drzwi przeciwpożarowe w warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury


Archiwa autorów

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono główne wymagania stawiane drzwiom przeciwpożarowym zgodnie z przepisami polskiego prawa. Omówiono metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Zaprezentowano porównanie izolacyjności ogniowej elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji oraz strony poddanej oddziaływaniu ognia. Porównano przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni skrzydeł drzwi drewnianych, stalowych i aluminiowych w przypadku oddziaływania ognia od strony zawiasów i strony przeciwnej do zawiasów.

Fire insulation of fire doors

This article discusses the main requirements related to fire resistance of fire doors in accordance with the provisions of Polish law. Comparison of fire insulation performance of door samples is presented according to the type of structure and side of fire exposure. Temperature rises have been compared on unexposed surface of timber, aluminium and steel door set leaves in case of fire acting from the hinge side and the side opposite the hinges.

Drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako zamknięcia otworów w poziomych przegrodach przeciwpożarowych występujących zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe, budynkach o znaczącej wysokości [1] czy konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu, takich jak tunele [2].

Tego typu obiekty muszą być skonstruowane tak, aby w przypadku wystąpienia pożaru możliwe było przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji znajdujących się w nich użytkowników.

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu tego wymagania. W warunkach pożaru mają stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego elementy tego typu powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową, oraz odpowiednią klasę dymoszczelności.

Wymagania polskiego prawa

W obowiązujących w Polsce przepisach budowlanych (w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3]) odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec zamknięć otworów znajdujących się w oddzieleniu przeciwpożarowym określane są poprzez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI i E, w zależności od funkcji pełnionych w budynku (oddzielanie wyznaczonych stref pożarowych, oddzielanie mieszkań lub pomieszczeń od poziomej drogi komunikacyjnej, pomieszczeń od drogi komunikacyjnej ogólnej, klatki schodowej od strychu lub poddasza itp.), a także rodzaju pomieszczenia, w którym są wbudowane (piwnica, kotłownia, komora zsypu, garaż itp.).

Klasy odporności pożarowej budynku (oznaczone literami A, B, C, D i E w kolejności od najwyższej do najniższej) zależą od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL - kategorie zagrożenia ludzi, PM - produkcyjno-magazynowe, IN - inwentarskie), wysokości budynku lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], drzwi przeciwpożarowe dla budynku o danej klasie odporności pożarowej powinny posiadać klasę odporności ogniowej zgodną z TABELĄ 1. Od klas tych występują odstępstwa dotyczące przypadków szczególnych.

Podana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], klasa EI odporności ogniowej drzwi oznacza klasę EI1 lub EI2 ustaloną zgodnie z normą PN-EN 13501–2+A1:2010 [4]. W wielu przypadkach od drzwi występujących w pionowych oddzieleniach przeciwpożarowych oprócz klasy EI odporności ogniowej wymaga się również, by posiadały klasę dymoszczelności Sm, ustaloną według kryteriów normy PN-EN 13501–2+A1:2010 [4].

Rozwiązania techniczne

Na świecie istnieje wielu producentów drzwi przeciwpożarowych, a co za tym idzie istnieje bardzo duże zróżnicowanie w produktach tego typu. Pomimo iż każdy z producentów stosuje swoje indywidualne rozwiązania konstrukcyjne, w większości przypadków można odnaleźć cechy wspólne. Podstawa to materiał, z jakiego wykonano drzwi - można tutaj wyróżnić drzwi drewniane i metalowe (najczęściej aluminiowe lub stalowe).

Drzwi można podzielić również ze względu na sposób ich otwierania (rozwierane, przesuwne, zwijane itd.) czy liczbę skrzydeł drzwiowych (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe itd.).

Szczególną grupą są zamknięcia przeszklone, wykorzystujące specjalne oszklenie o funkcji przeciwpożarowej.

W niniejszym artykule omówiono tylko budowę drzwi najczęściej spotykanych w praktyce, tj. drewnianych pełnych i przeszklonych, stalowych płaszczowych, stalowych profilowych oraz aluminiowych profilowych.

TABELA 1. Klasa odporności ogniowej wybranych elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć występujących w nich otworów, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku [5]

TABELA 1. Klasa odporności ogniowej wybranych elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć występujących w nich otworów, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku [5]

Konstrukcję skrzydła przeciwpożarowych drzwi drewnianych pełnych stanowi najczęściej rama o określonym przekroju zależnym od oczekiwanej klasy odporności ogniowej (dwa ramiaki poziome: nadprożowy i progowy, a także dwa ramiaki pionowe: zamkowy i zawiasowy), wykonana z drewna liściastego lub iglastego.

Poszczególne elementy ramy są ze sobą sklejone lub połączone przy użyciu np. zszywek stalowych.

Wypełnienie skrzydła składa się ze specjalnych warstwowych płyt wiórowych o wysokiej gęstości, wełny mineralnej lub specjalnych płyt ognioodpornych (np. krzemianowo-wapniowych).

Poszczególne warstwy mają różną gęstość i grubość w zależności od oczekiwanej klasy odporności ogniowej. Ramiaki oraz wypełnienie obłożone są obustronnie okładziną wykonaną z płyt MDF lub HDF o wysokiej gęstości.

Wszystkie elementy wypełnienia skrzydła drzwiowego połączone są z ramą i okładzinami przy użyciu specjalnego kleju.

Ważnym elementem całego zespołu drzwiowego jest ościeżnica składająca się ze stojaków i nadproża połączonych najczęściej ze sobą za pomocą stalowych wkrętów.

Ościeżnica może być wykonana z drewna, materiałów drewnopochodnych lub ze stali.

W przypadku ościeżnic drewnianych istotne jest zastosowanie przekroju o odpowiednich wymiarach oraz materiału o odpowiedniej gęstości.

W przypadku ościeżnic stalowych ważne jest wypełnienie ich odpowiednim materiałem. Najczęściej wypełniane są one płytami gipsowo-kartonowymi typu F, zaprawą cementowo-wapienną lub ognioodporną pianką montażową.

RYS. 1. Przykładowy przekrój przez profil drewniany: 1 - rewniany profil ościeżnicy, 2 - rewniany profil skrzydła (ramiak górny), 3 - drewniana listwa przyszybowa, 4 - przeszklenie, 5 - rewniany profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - uszczelka pęczniejąca, 7 - uszczelka przylgowa (EPDM), 8 - śruba mocująca kątownik, 9 - ątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 - uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 - uszczelka opadająca; rys.: archiwum Zakładu Badań Ogniowych ITB

RYS. 1. Przykładowy przekrój przez profil drewniany: 1 - drewniany profil ościeżnicy, 2 - drewniany profil skrzydła (ramiak górny), 3 - drewniana listwa przyszybowa, 4 - przeszklenie, 5 - drewniany profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - uszczelka pęczniejąca, 7 - uszczelka przylgowa (EPDM), 8 - śruba mocująca kątownik, 9 - kątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 - uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 - uszczelka opadająca; rys.: archiwum Zakładu Badań Ogniowych ITB

Przeciwpożarowe drzwi drewniane powinny być wyposażone również w specjalne uszczelki pęczniejące. Umieszcza się je w wyfrezowanych rowkach lub bezpośrednio przykleja wzdłuż wszystkich krawędzi skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy. Uszczelki te pod wpływem temperatury zwiększają objętość, dzięki czemu zamykają szczeliny, przez które mógłby przedostać się ogień [6].

Konstrukcja drewnianych drzwi przeszklonych zależy od wymiarów zastosowanego przeszklenia. W przypadku gdy zastosowane przeszklenie stanowi niewielką część powierzchni całego skrzydła drzwiowego, budowa takich drzwi niewiele różni się od opisanej wcześniej.

Wypełnienie skrzydła oraz obudowa zostają w danej części zastąpione specjalnym przeszkleniem ognioodpornym. Otwór pod przeszklenie po obwodzie wzmocniony jest profilami z litego drewna lub płytami wiórowymi o wysokiej gęstości.

Przeszklenie mocowane jest w otworze przy użyciu stalowych kątowników oraz drewnianych listew przyszybowych.

Po obwodzie przeszklenia mocowane są uszczelki pęczniejące, a przestrzeń między szybą i listwami przyszybowymi uszczelniana jest np. uszczelkami ceramicznymi, uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM lub silikonem ognioodpornym.

W przypadku gdy przeszklenie ma wypełniać praktycznie całą część skrzydła drzwiowego, stosowane jest zupełnie inne rozwiązanie. Konstrukcję skrzydła stanowią wtedy specjalne ramiaki wykonane z profili drewnianych o odpowiednim przekroju, które wykonane są najczęściej z warstw klejonego drewna o dużej gęstości.

Często między warstwami drewna stosowane są warstwy wykonane ze specjalnych płyt ognioodpornych. Przeszklenie mocowane jest w profilach w taki sam sposób, jak w przypadku małych przeszkleń.

Na RYS. 1 przedstawiono przykładowy przekrój przez drewniany profil z zamocowanym przeszkleniem. Ościeżnice drzwi w tym przypadku stanowią najczęściej drewniane profile o wymiarach i kształcie zbliżonych do profili skrzydła drzwiowego. Profile ościeżnicowe mocowane są do konstrukcji mocującej przy użyciu stalowych wkrętów. 

Konstrukcję stalowych drzwi płaszczowych najczęściej (podobnie jak w przypadku drzwi drewnianych) stanowi rama. Wykonana jest ona z drewnianych lub stalowych profili. Elementy te mają na celu usztywnienie konstrukcji i zminimalizowanie ugięcia następującego na skutek działania ognia na powierzchnię drzwi.

Wypełnienie w tego typu drzwiach przeciwpożarowych składa się zazwyczaj z wełny mineralnej o gęstości zależnej od oczekiwanej klasy odporności ogniowej (wyższa gęstość wełny mineralnej zapewnia lepszą izolacyjność ogniową). Czasami jako wypełnienie oprócz wełny stosowane są płyty gipsowo-kartonowe lub specjalne płyty ognioodporne.

Rama oraz wypełnienie zamykane są w obudowie wykonanej z blachy stalowej gr. ok. 1 mm.

Bardzo istotne w przypadku stalowych drzwi płaszczowych jest odpowiednie połączenie warstw składowych wypełnienia. Dobór właściwego rodzaju kleju oraz zastosowanie go w odpowiedniej ilości potrafi w znaczący sposób podnieść klasę odporności ogniowej danych drzwi. Skrzydło drzwiowe montowane jest w stalowej ościeżnicy, która wypełniana jest w taki sam sposób jak w drewnianych drzwiach pełnych.

Na wewnętrznych krawędziach ościeżnic lub sąsiadujących z nimi krawędziach skrzydła drzwiowego umieszczane są uszczelki pęczniejące.

Drzwi przeciwpożarowe tego typu mogą być wyposażone w niewielkie w stosunku do powierzchni skrzydła przeszklenia. Szyby najczęściej mocowane są przy użyciu stalowych kątowników, a po ich obwodzie umieszczane są uszczelki pęczniejące.

Metalowe drzwi profilowe wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych lub stalowych. Ramiaki skrzydła budową zbliżone są do profili stosowanych jako konstrukcja szkieletu przeszklonych ścian działowych. Przestrzeń między profilami wypełniana jest specjalnym szkłem ognioodpornym (dobranym odpowiednio do oczekiwanej klasy odporności ogniowej) lub panelami nieprzeziernymi, wykonanymi najczęściej z płyt gipsowo-kartonowych umieszczonych w okładzinie z blachy stalowej lub aluminiowej.

Wypełnienia mocowane są podobnie jak w przypadku stalowych drzwi płaszczowych przy użyciu stalowych kątowników. Elementy te mocowane są do aluminiowego lub stalowego profilu za pomocą śrub lub nitów.

Zamocowanie ukryte jest pod listwą przyszybową wpinaną lub przykręcaną do metalowego profilu.

Przestrzeń między listwą przyszybową i szybą uszczelniana jest za pomocą uszczelek, wykonanych najczęściej z EPDM, a po obwodzie szyby umieszczana jest uszczelka pęczniejąca.

Zarówno profile aluminiowe, jak i stalowe wykonane są najczęściej z kształtowników połączonych ze sobą przekładką termiczną (np. z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym) [7]. Na skutek takiego połączenia w profilach powstają komory, które w celu zapewnienia izolacyjności oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu oddziaływań termicznych wypełniane są specjalnymi wkładami ogniochronnymi (np. płyty gipsowo-kartonowe, silikatowo-cementowe, krzemianowo-wapniowe).

RYS. 2. Przykładowy przekrój przez profil stalowy: 1 - stalowy profil ościeżnicy, 2 - talowy profil skrzydła (ramiak górny), 3 - talowa listwa przyszybowa, 4 -przeszklenie, 5 - stalowy profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - wkład izolacyjny, 7 - uszczelka przylgowa (EPDM), 8 - uszczelka pęczniejąca, 9 - uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 10 - mocowanie listwy przyszybowej; rys.: archiwa autorów

RYS. 2. Przykładowy przekrój przez profil stalowy: 1 - stalowy profil ościeżnicy, 2 - talowy profil skrzydła (ramiak górny), 3 - talowa listwa przyszybowa, 4 -przeszklenie, 5 - stalowy profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - wkład izolacyjny, 7 - uszczelka przylgowa (EPDM), 8 - uszczelka pęczniejąca, 9 - uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 10 - mocowanie listwy przyszybowej; rys.: archiwa autorów

RYS. 3. Przykładowy przekrój przez profil aluminiowy: 1 - aluminiowy profil ościeżnicy, 2 - aluminiowy profil skrzydła (ramiak górny), 3 - aluminiowa listwa przyszybowa, 4 - przeszklenie, 5 - luminiowy profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - uszczelka pęczniejąca, 7 - wkład izolacyjny, 8 - uszczelka przylgowa (EPDM), 9 - kątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 -uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 - przekładka termiczna; rys.: archiwa autorów

RYS. 3. Przykładowy przekrój przez profil aluminiowy: 1 - aluminiowy profil ościeżnicy, 2 - aluminiowy profil skrzydła (ramiak górny), 3 - aluminiowa listwa przyszybowa, 4 - przeszklenie, 5 - luminiowy profil skrzydła (ramiak dolny), 6 - uszczelka pęczniejąca, 7 - wkład izolacyjny, 8 - uszczelka przylgowa (EPDM), 9 - kątownik stalowy (zamocowanie przeszklenia), 10 -uszczelka ceramiczna lub z kauczuku syntetycznego, 11 - przekładka termiczna; rys.: archiwa autorów

Stosowanie profili komorowych jest dobrym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. Dzięki zmianie rodzaju lub stopnia wypełnienia wkładami ogniochronnymi czy też rozmiaru przekładki termicznej, przy zastosowaniu tych samych kształtowników, można osiągnąć różne klasy odporności ogniowej. Przekroje przez przykładowe profile metalowe przedstawiono na RYS. 2 (profil stalowy) i RYS. 3 (profil aluminiowy).

W przypadku wszystkich opisanych rodzajów drzwi przeciwpożarowych istotne jest również zastosowanie odpowiednich okuć. Muszą być one dobrane odpowiednio do dużego ciężaru (który zazwyczaj posiadają drzwi przeciwpożarowe) oraz nie osłabiać pod względem właściwości ogniowych konstrukcji drzwi.

Należy przede wszystkim pamiętać, że drzwi przeciwpożarowe spełniają swoją funkcję wyłącznie wtedy, gdy znajdują się w pozycji zamkniętej. Dlatego też, w przypadku gdy zamknięcia tego typu znajdują się na drodze ewakuacyjnej, muszą być wyposażone w urządzenie umożliwiające ich samoczynne zamknięcie. Może być to np. samozamykacz lub zawias sprężynowy. 

Klasyfikacja i badania w zakresie odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej drzwi nie może być obliczona lub oceniona na bazie porównania. Jedynym sposobem pozwalającym realnie i jednoznacznie określić klasę danego elementu jest badanie w zakresie odporności ogniowej.

Zgodnie z normą PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [4] klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej drzwi powinny być opracowane na podstawie wyników:

 • badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1634­–1:2014 [8] (ocena szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I), i promieniowania (W)),
 • badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 14600:2009 [9] (ocena samoczynnego zamykania (C)).

Definiuje się następujące klasy odporności ogniowej (TABELA 2 według normy PN-EN 13501–2+A1:2010 [4]).

TABELA 2. Klasy odporności ogniowej drzwi

TABELA 2. Klasy odporności ogniowej drzwi

RYS. 4. Krzywe nagrzewania; rys.: B. Sędłak [10]

RYS. 4. Krzywe nagrzewania; rys.: B. Sędłak [10]

Nagrzewanie elementu badanego prowadzone jest według krzywej standardowej temperatura – czas (RYS. 4).

Zależność ta jest modelem w pełni rozwiniętego pożaru w pomieszczeniu. Określa się ją wzorem:

T = 345log10(8t + 1) + 20

gdzie:

T - temperatura [°C],

t - czas badania [min].

Podczas badania w zakresie odporności ogniowej drzwi weryfikowane są następujące kryteria skuteczności działania:

 • szczelność ogniowa,
 • izolacyjność ogniowa
 • oraz promieniowanie.

Szczelność ogniowa

Klasyfikacja szczelności ogniowej (E) określa zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów. Oceny szczelności ogniowej dokonuje się na podstawie trzech aspektów:

 • pęknięć lub otworów przekraczających podane wymiary, weryfikowanych na podstawie penetracji szczelinomierzem o średnicy 6 mm oraz 25 mm (przekroczenie szczelności następuje, jeżeli szczelinomierz o średnicy 6 mm wejdzie w powstałą w wyniku działania ognia szczelinę w elemencie próbnym i przesunie się na odległości 150 mm lub jeżeli szczelinomierz o średnicy 25 mm przejdzie na wylot do środka pieca),
 • zapalenia się lub żarzenia tamponu bawełnianego (w trakcie 30 s, na które może być przyłożony do nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego),
 • utrzymywania się płomienia na powierzchni nienagrzewanej (ogień ciągły trwający dłużej niż 10 s).

Klasyfikacja szczelności ogniowej (E) zależy od tego, czy drzwi klasyfikowane są również w zakresie izolacyjności ogniowej. Jeśli dany element klasyfikowany jest zarówno w zakresie szczelności ogniowej, jak i izolacyjności ogniowej (I1 lub I2), wartość szczelności jest wyznaczana jednym z trzech wymienionych kryteriów, które jako pierwsze zostało przekroczone.

Jeżeli drzwi klasyfikowane są bez uwzględnienia izolacyjności ogniowej, wartość szczelności ogniowej wyznaczana jest jako czas przekroczenia tylko kryteriów pęknięć, otworów lub utrzymywania się płomienia - zależnie od tego, które z nich nastąpi pierwsze. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę kryterium zapalenia się tamponu bawełnianego. Na FOT 1. i FOT. 2 przedstawiono elementy próbne drzwi w momencie utraty szczelności ogniowej.

FOT. 1. Moment utraty szczelności ogniowej przez element próbny drzwi drewnianych, utrata szczelności spowodowana źle dobranym okuciem; fot.: P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak [11]

FOT. 1. Moment utraty szczelności ogniowej przez element próbny drzwi drewnianych, utrata szczelności spowodowana źle dobranym okuciem; fot.: P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak [11]

FOT. 2. Moment utraty szczelności ogniowej przez element próbny drzwi stalowych, utrata szczelności spowodowana źle dobranym rozwiązaniem progowym; fot.: P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak [11]

FOT. 2. Moment utraty szczelności ogniowej przez element próbny drzwi stalowych, utrata szczelności spowodowana źle dobranym rozwiązaniem progowym; fot.: P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak [11]

Izolacyjność ogniowa

Kryterium izolacyjności ogniowej (oznaczane w przypadku drzwi symbolami I1 lub I2) to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną.

Oceny izolacyjności ogniowej dokonuje się na podstawie:

 • w przypadku izolacyjności ogniowej I1:
  - pomiaru przyrostu średniej temperatury powierzchni nienagrzewanej skrzydła drzwi, który powinien być ograniczony do 140°C powyżej początkowej temperatury średniej;

  - pomiaru przy maksymalnym przyroście temperatury ograniczonym do 180°C w dowolnym punkcie nienagrzewanej powierzchni skrzydła, nie biorąc pod uwagę pomiaru temperatury na skrzydle drzwiowym w obszarze odległym mniej niż 25 mm od linii granicznej widocznej krawędzi skrzydła drzwi;

  - pomiaru przyrostu temperatury w dowolnym punkcie na ościeżnicy, mierzonym w odległości 100 mm od widocznej krawędzi nienagrzewanej powierzchni skrzydła, o ile ościeżnica jest szersza niż 100 mm, a w przeciwnym przypadku na granicy ościeżnica – konstrukcja mocująca, który powinien być ograniczony do 180°C.
 • w przypadku izolacyjności ogniowej I2:
  - pomiaru przyrostu średniej temperatury powierzchni nienagrzewanej skrzydła drzwi, który powinien być ograniczony do 140°C powyżej początkowej temperatury średniej;

  - pomiaru przy maksymalnym przyroście temperatury ograniczonym do 180°C w dowolnym punkcie nienagrzewanej powierzchni skrzydła, nie biorąc pod uwagę pomiaru temperatury na skrzydle drzwiowym w obszarze odległym mniej niż 100 mm od linii granicznej widocznej krawędzi skrzydła drzwi;

  - pomiaru przyrostu temperatury w dowolnym punkcie na ościeżnicy, mierzonym w odległości 100 mm od widocznej krawędzi nienagrzewanej powierzchni skrzydła, o ile ościeżnica jest szersza niż 100 mm, a w przeciwnym przypadku na granicy ościeżnica - konstrukcja mocująca, który powinien być ograniczony do 360°C.

Zgodnie z TABELĄ 2 drzwi nie mogą być klasyfikowane tylko w zakresie izolacyjności ogniowej. Klasy oznaczone symbolem EI1 i/lub EI2 dotyczą szczelności i izolacyjności ogniowej. W tym przypadku osiągnięcie któregokolwiek kryterium szczelności ogniowej oznacza również utratę izolacyjności ogniowej, niezależnie od tego, czy poszczególne granice temperaturowe izolacyjności zostały przekroczone, czy nie.

Promieniowanie

Kryterium promieniowania (W) to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, tak aby ograniczyć możliwość przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo przez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów. Elementy, dla których oceniono kryterium promieniowania, powinny być zidentyfikowane przez dodanie symbolu W do klasyfikacji (np. EW).

Klasyfikacja tych elementów powinna być podawana jako czas, przez który maksymalna wartość promieniowania, mierzonego w sposób podany w normie PN-EN 1363–2:2001 [12], nie przekraczała wartości 15 kW/m2. Uznaje się, że element, który spełnia kryteria izolacyjności ogniowej I1lub I2, spełnia również wymagania W przez ten sam czas.

Podczas badania odporności ogniowej drzwi prowadzony jest pomiar przemieszczeń, mierzony w charakterystycznych punktach zestawu drzwiowego wynikających z normy PN-EN 1634–1:2014 [8].

Badanie w zakresie odporności ogniowej powinno zostać przeprowadzone na specjalnie wybranej próbce, której określenie przez laboratorium powinno odbyć się w wyniku porównania podanego przez zleceniodawcę zakresu zastosowania z zakresem zastosowania wyników badań zdefiniowanych w normie badawczej (w przypadku drzwi - PN-EN 1634–1:2014 [8]) i w normach rozszerzających zastosowanie wyników badań (w przypadku drzwi drewnianych, rozwieranych i wahadłowych - PN-EN 15269–3:2012 [13], w przypadku drzwi stalowych, rozwieranych i wahadłowych - PN-EN 15269–2:2013–03 [14], w przypadku drzwi stalowych, przesuwnych - PN-EN 15269–7:2010 [15], w przypadku drzwi metalowych, profilowych, przeszklonych, rozwieranych i wahadłowych - PN-EN 15269–5:2014–08 [16]).

Normy te określają szczegółowo sposób, w jaki powinno być przeprowadzone odpowiednie badanie. Dają również wskazówki zleceniodawcy, dzięki którym może on osiągnąć najszerszy zakres zastosowania opisany później w klasyfikacji, a następnie w aprobacie technicznej (AT).

Zleceniodawca przed badaniem powinien ustalić zakres zastosowania elementu, który znajdzie się później w klasyfikacji. Od tego zależeć będzie konstrukcja elementów próbnych, rodzaj konstrukcji mocującej, w jakiej zostaną zamontowane drzwi, rodzaj dobranych okuć, a także liczba niezbędnych badań, które należy przeprowadzić w celu uzyskania oczekiwanego zakresu.

Próbka drzwi poddana badaniu ogniowemu musi być w pełni reprezentatywna do drzwi stosowanych w praktyce w warunkach rzeczywistych.

Zamocowanie elementu próbnego powinno być jak najbardziej reprezentatywne dla stosowanego w warunkach rzeczywistych.

Połączenia między drzwiami a konstrukcją mocującą wraz z łącznikami i materiałem stosowanym do wypełnienia szczeliny między konstrukcją mocującą a ościeżnicą drzwi stanowią część elementu próbnego i w związku z tym powinny być takie same, jak te zastosowane lub planowane do zastosowania w warunkach rzeczywistych, ponieważ również podlegają ocenie.

Ogólnie wyróżnić można dwa rodzaje konstrukcji mocujących - konstrukcje standardowe oraz konstrukcje stowarzyszone.

Standardowa konstrukcja mocująca to konstrukcja stosowana do zamknięcia pieca i do zamocowania zestawu drzwiowego, która ma możliwy do ilościowego określenia wpływ na przepływ ciepła między konstrukcją a elementem próbnym oraz znaną odporność na odkształcenie termiczne. Wyróżnia się dwa typy standardowych konstrukcji mocujących - konstrukcja sztywna i podatna.

Standardowa konstrukcja mocująca sztywna nie powinna mieć swobody odkształcenia wzdłuż pionowych krawędzi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny konstrukcji. Oznacza to, że powinna być zamocowana do wnętrza ramy badawczej, tak jak w warunkach rzeczywistych.

Jako standardowe konstrukcje sztywne najczęściej stosowane są konstrukcje wykonane z bloczków z betonu komórkowego o gęstości ok. 600 kg/m3, ponieważ dopuszcza się rozszerzenie zakresu zastosowania o konstrukcje o większej grubości i gęstości. Zastosowanie bloczków z betonu komórkowego pozwala na rozszerzenie klasyfikacji o konstrukcje np. z cegły ceramicznej lub betonu.

Standardowa konstrukcja mocująca podatna powinna być zamontowana w sposób, który zapewni jej swobodę odkształcenia wzdłuż pionowych krawędzi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny konstrukcji.

Oznacza to, że na każdym końcu konstrukcji powinna być krawędź swobodna (niezamocowana). Standardowe konstrukcje podatne wykonywane są jako ściany z płyt gipsowo-kartonowych typu F na ruszcie z kształtowników stalowych, których wymiary dobierane są odpowiednio do oczekiwanego zakresu zastosowania.

Stowarzyszona konstrukcja mocująca jest specjalną konstrukcją mocującą, w której zestaw drzwiowy ma być montowany w warunkach rzeczywistych.

Zapewnia ona odpowiednie zamocowania i przepływ ciepła, przyjęte w rzeczywistym użytkowaniu. Konstrukcja taka jest dosyć często spotykana w przypadku profilowych drzwi przeciwpożarowych, ponieważ elementy tego typu znajdują zastosowanie jako zamknięcia otworów w systemowych przeszklonych ścianach działowych (metalowych [17–19], drewnianych [20–21] czy też bezszprosowych [22–23]) lub osłonowych [24–26].

Konstrukcja mocująca stowarzyszona musi być zamocowana w sposób identyczny jak standardowa konstrukcja podatna - dwie wolne krawędzie boczne, umożliwiające swobodę odkształcenia.

Drzwiom stawiane są wymagania, aby były klasyfikowane w zakresie odporności ogniowej z dwóch stron. Należy badać zatem dwa elementy próbne (po jednym z każdej strony), chyba że element jest w pełni symetryczny, tj. identyczny z dwóch stron osi symetrii po grubości przekroju poprzecznego.

Drzwi drewniane rozwierane lub wahadłowe w ościeżnicy drewnianej są szczególnym rodzajem konstrukcji drzwiowej, na tyle przewidywalnym, że dla takiego zestawu drzwiowego możliwe jest określenie „gorszej” strony badania umożliwiającej również klasyfikację przy przeciwnym kierunku oddziaływania ognia.

Ze względu na to, że drewno zwęgla się, gdy się pali, strona nagrzewana próbuje się skurczyć w stosunku do strony nienagrzewanej. Powoduje to, że drewniane skrzydło ma skłonność do wyginania się w kierunku ognia przy górnej i dolnej krawędzi. Ościeżnica drzwiowa będzie próbowała zachowywać się podobnie, ale ponieważ zamocowana jest w konstrukcji mocującej i zwykle jest grubsza i/lub o większym przekroju, wskutek tego jest sztywniejsza, może nie przemieszczać się tak bardzo jak skrzydło.

Jeśli drzwi otwierają się w kierunku do ognia, górna i dolna krawędź skrzydła będą próbowały wyginać się w kierunku ognia, a więc do przymyka. To daje możliwość przejścia płomieni i ujścia gorących gazów z pieca, wspomaganą dodatnim ciśnieniem z wnętrza pieca, co powoduje utratę kryterium szczelności.

Jeśli drzwi otwierają się w kierunku na zewnątrz pieca, wówczas górna i dolna krawędź skrzydła ma skłonność do wyginania się w kierunku do ognia i do przymyka drzwi, co ma tendencję do polepszenia właściwości użytkowych drzwi. Skrzydła i ościeżnice drewniane są materiałem z natury izolującym. Mało prawdopodobne, żeby izolacyjność ogniowa zmieniła się znacznie w zależności od strony, w którą skrzydło otwiera się w stosunku do kierunku nagrzewania.

FOT. 3. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych przeszklonych drzwi drewnianych w ościeżnicy drewnianej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 3. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych przeszklonych drzwi drewnianych w ościeżnicy drewnianej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 4. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych przeszklonych drzwi drewnianych profilowych w ościeżnicy drewnianej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 4. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych przeszklonych drzwi drewnianych profilowych w ościeżnicy drewnianej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów  

Podsumowując, pozytywne wyniki badań drzwi drewnianych w ościeżnicy drewnianej, badanych przy nagrzewaniu od strony zawiasów (otwierane w kierunku do wnętrza pieca) pozwalają na przeniesienie tych wyników bez badań na kierunek przeciwny, tzn. na stronę przeciwną do zawiasów.

Drzwi drewniane w ościeżnicy drewnianej badane przy kierunku nagrzewania od strony zawiasów są jedynym przypadkiem, w którym możliwa jest identyfikacja kierunku nagrzewania podczas badania, umożliwiająca klasyfikację przy przeciwnym kierunku oddziaływań zarówno w przypadku kryteriów szczelności, jak i izolacyjności i promieniowania.

Należy również dodać, że tylko w przypadku drewnianych skrzydeł drzwiowych w drewnianych ościeżnicach wynik badania w sztywnej konstrukcji mocującej ma zastosowanie do tegoż zestawu drzwiowego wbudowanego w podatną konstrukcję mocującą oraz wynik badania w podatnej standardowej konstrukcji mocującej ma zastosowanie do drzwi wbudowanych w konstrukcję sztywną.

Na FOT. 3 i FOT. 4 przedstawiono elementy próbne drzwi drewnianych w ościeżnicy drewnianej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej.

W przypadku drzwi drewnianych rozwieranych lub wahadłowych zawieszonych w ościeżnicach metalowych sytuacja się komplikuje. Drewniane skrzydło będzie się oczywiście próbowało wyginać w kierunku ognia na górnej i dolnej krawędzi, ościeżnica natomiast będzie próbowała zachować się inaczej. Metal rozszerza się w ogniu i dlatego ościeżnica zacznie się rozszerzać po stronie nagrzewanej względem strony nienagrzewanej, czego wynikiem może być wygięcie górnej i dolnej krawędzi w kierunku na zewnątrz ognia (tendencja przeciwna niż w przypadku drewnianego skrzydła).

Jeśli drzwi otwierają się w kierunku ognia, wówczas górna i dolna krawędź skrzydła będą się wyginać w kierunku ognia i od przymyka, co powoduje potencjalnie przedwczesną utratę szczelności ogniowej. Ten stan pogarsza wyginanie się metalowej ościeżnicy w przeciwnym kierunku, na zewnątrz ognia.

W przypadku gdy drzwi otwierają się w kierunku na zewnątrz ognia, górna i dolna krawędź skrzydła mają skłonność do wyginania się w kierunku ognia i do przymyka, co wspomaga zachowanie szczelności ogniowej.

FOT. 5. Widok nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych jednoskrzydłowych drzwi drewnianych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 5. Widok nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych jednoskrzydłowych drzwi drewnianych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

W odniesieniu do kryterium izolacyjności ogniowej nie ma jasno określonego kierunku nagrzewania, który byłby bardziej uciążliwy.

Mogłoby się wydawać, że metalowa ościeżnica i drewniane skrzydło otwierające się w kierunku na zewnątrz pieca jest gorszą sytuacją, ponieważ większa powierzchnia ościeżnicy drzwi narażona jest na oddziaływanie ognia i przewodzi ciepło do powierzchni nienagrzewanej, która jest mniejsza i oddaje ciepło. Nie jest tak jednak, gdyż taki rodzaj zestawu drzwiowego często traci izolacyjność ogniową z racji utraty szczelności ogniowej.

Drzwi drewniane rozwierane lub wahadłowe w ościeżnicy metalowej są rodzajem konstrukcji drzwiowej na tyle nieprzewidywalnym, że dla takiego zestawu drzwiowego niemożliwe jest określenie "gorszej" strony badania umożliwiającej również pełną klasyfikację przy przeciwnym kierunku oddziaływania ognia.

W przypadku takiego typu zestawu drzwiowego możliwa jest identyfikacja kierunku nagrzewania podczas badania (drzwi otwierane w kierunku do pieca), który umożliwia klasyfikację przy przeciwnym kierunku oddziaływań tylko w przypadku kryteriów szczelności ogniowej i promieniowania.

W przypadku drewnianych skrzydeł drzwiowych w metalowych ościeżnicach wynik badania w podatnej standardowej konstrukcji mocującej ma zastosowanie do tegoż zestawu drzwiowego wbudowanego w sztywną konstrukcję, ale nie odwrotnie. Na FOT. 5 przedstawiono elementy próbne drzwi drewnianych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej.

Ostatnie omawiane wzajemne oddziaływanie skrzydło–ościeżnica dotyczy metalowego skrzydła zawieszonego w metalowej ościeżnicy.

Metal rozszerza się w ogniu, strona nagrzewana skrzydła będzie próbowała rozszerzyć się w stosunku do strony nienagrzewanej, w rezultacie czego metalowe skrzydło ma tendencję do wyginania się w kierunku na zewnątrz ognia na górnej i dolnej krawędzi.

Ościeżnica drzwiowa będzie zachowywać się analogicznie, ale z powodu zamocowania w konstrukcji mocującej może nie przemieszczać się w trakcie badania tak bardzo jak skrzydło, w zależności od rodzaju konstrukcji mocującej.

Jeśli drzwi otwierają się w kierunku na zewnątrz ognia, wówczas górna i dolna krawędź próbuje wygiąć się w kierunku na zewnątrz ognia i od przymyka. To stwarza ryzyko utraty szczelności ogniowej.

Jeśli drzwi otwierają się w kierunku do ognia, wówczas górna i dolna krawędź skrzydła będą próbowały wygiąć się w kierunku na zewnątrz ognia i do przymyka, co wspomaga zachowanie szczelności ogniowej drzwi.

W przypadku izolacyjności ogniowej można stwierdzić, że trudniejsze warunki nagrzewania są w przypadku skrzydła otwierającego się w kierunku do pieca, ponieważ skrzydło jest nagrzewane wzdłuż całej swej długości i szerokości i nie ma ochrony przez przymyk.

Można również stwierdzić, że otwieranie w kierunku na zewnątrz pieca może być najgorszą sytuacją dla ościeżnicy, ponieważ większa jej część jest narażona na działanie ognia i przewodzi ciepło do nienagrzewanej powierzchni i mniejsza jest powierzchnia ościeżnicy po stronie nienagrzewanej, z której następuje oddawanie ciepła.

Prawdopodobne jest, że różnica między zachowaniem izolacyjności ogniowej ościeżnicy a zachowaniem izolacyjności ogniowej skrzydła będzie decydującym czynnikiem w zachowaniu izolacyjności ogniowej zestawu drzwiowego jako całości.

Ponieważ można stwierdzić, że skrzydło będzie zachowywać się gorzej, gdy otwiera się w kierunku do pieca, ale ponieważ ościeżnica będzie zachowywać się gorzej ze skrzydłem otwierającym się w kierunku na zewnątrz, to w celu oceny izolacyjności ogniowej kompletnego zestawu drzwiowego należy badać element próbny otwierający się w każdym kierunku.

FOT. 6. Widok nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych jednoskrzydłowych drzwi stalowych płaszczowych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 6. Widok nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych jednoskrzydłowych drzwi stalowych płaszczowych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 7. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych drzwi stalowych profilowych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 7. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych drzwi stalowych profilowych w ościeżnicy stalowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 8. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych profilowych w ościeżnicy aluminiowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

FOT. 8. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych profilowych w ościeżnicy aluminiowej w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów

Określenie "gorszej" strony badania (umożliwiającej pełną klasyfikację również przy przeciwnym kierunku oddziaływania ognia) w przypadku drzwi metalowych rozwieranych lub wahadłowych w ościeżnicy metalowej jest niemożliwe.

W przypadku takiego typu zestawu drzwiowego możliwa jest identyfikacja kierunku nagrzewania podczas badania (drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz pieca), który umożliwia klasyfikację przy przeciwnym kierunku oddziaływań tylko w przypadku kryteriów szczelności ogniowej i promieniowania.

W przypadku izolowanych metalowych skrzydeł drzwiowych w metalowych ościeżnicach wyniki badania w sztywnej standardowej konstrukcji mocującej nie mają zastosowania do podatnych konstrukcji, ani odwrotnie; badania należy przeprowadzić dla każdego rodzaju standardowej konstrukcji mocującej.

Na FOT. 6, FOT. 7 i FOT. 8 przedstawiono elementy próbne drzwi metalowych w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej.

Zakończenie badania następuje w wyniku jednego lub kilku następujących powodów: przekroczenia kryteriów, osiągnięcia zadowalających wyników, życzenia zleceniodawcy, zagrożenia bezpieczeństwa personelu lub potencjalnego uszkodzenia wyposażenia badawczego.

Porównanie przyrostów temperatury

Porównanie sporządzono dla 5 rodzajów jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych o deklarowanej klasie odporności ogniowej EI2 30, przebadanych w ostatnich latach w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Porównano następujące elementy próbne:

 • drzwi aluminiowe, profilowe, przeszklone - skrzydło drzwiowe o wymiarach 1400×2400×84 mm (szerokość×wysokość×grubość) wykonane z trzykomorowych profili aluminiowych, środkowa komora wypełniona specjalnym wkładem izolacyjnym; ościeżnica drzwi wykonana z takich samych profili jak skrzydło drzwiowe;
 • drzwi stalowe, profilowe, przeszklone - skrzydło drzwiowe o wymiarach 1400×2400×80 mm (szerokość×wysokość×grubość), wykonane z jednokomorowego profilu stalowego wypełnionego w całości specjalnym wkładem izolacyjnym; ościeżnica drzwi wykonana z takich samych profili co skrzydło drzwiowe;
 • drzwi stalowe, płaszczowe, pełne - skrzydło drzwiowe o wymiarach 950×2400×68 mm (szerokość×wysokość×grubość), wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, wypełnienie skrzydła stanowiła rama drewniana oraz wełna mineralna; ościeżnica o wymiarach 50×100 mm (szerokość×głębokość) wykonana z blachy stalowej gr. ok. 1 mm i wypełniona zaprawą cementowo-wapienną;
RYS. 5. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego; rys.: archiwa autorów

 • drzwi drewniane pełne z ościeżnicą stalową - skrzydło drzwiowe o wymiarach 1140×2130×40 mm (szerokość×wysokość×grubość), wykonane z ramy drewnianej oklejonej płytami HDF, wypełnienie skrzydła z wełny mineralnej, ościeżnica o wymiarach 50×100 mm (szerokość×głębokość) wykonana z blachy stalowej gr. ok. 1 mm i wypełniona zaprawą cementowo-wapienną;
 • drzwi drewniane pełne z ościeżnicą drewnianą - skrzydło drzwiowe o wymiarach 1200×2500×50 mm (szerokość×wysokość×grubość), wykonane ze specjalnych płyt wiórowych o wysokiej gęstości obustronnie oklejonych płytami HDF, ościeżnica o wymiarach 50×100 mm (szerokość×głębokość) wykonana z HDF gr. ok. 1 mm i wypełniona zaprawą cementowo-wapienną.

Wszystkie oprócz ostatnich wymienionych drzwi zbadane były w przypadku oddziaływania ognia od strony zawiasów i od strony przeciwnej do zawiasów. Porównano wartości średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydła oraz ościeżnicy, które mierzono za pomocą termoelementów rozmieszczonych zgodnie z RYS. 5.

Na RYS. 6 przedstawiono porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych (średnia z wskazań termoelementów nr 1-15).

Na RYS. 7 przedstawiono różnicę między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydła drzwiowego otwieranego do wewnątrz pieca oraz skrzydła drzwiowego otwieranego na zewnątrz pieca.

RYS. 6. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych; rys.: archiwa autorów

RYS. 6. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

Na RYS. 8 przedstawiono porównanie średnich przyrostów temperatury w odległości 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła drzwiowego (średnia ze wskazań termoelementów nr 11-15) - w przypadku aluminiowych i stalowych drzwi profilowych były to jedyne termoelementy umieszczone na profilach skrzydła drzwiowego.

Na RYS. 9 przedstawiono różnicę między średnimi przyrostami temperatury w odległości 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła drzwiowego otwieranego do wewnątrz pieca oraz skrzydła drzwiowego otwieranego na zewnątrz pieca.

RYS. 8. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych, 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła; rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych, 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła; rys.: archiwa autorów

RYS. 9. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych (25 mm od widocznej krawędzi skrzydła) otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

RYS. 9. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych (25 mm od widocznej krawędzi skrzydła) otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

Na RYS. 10 przedstawiono porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni ościeżnicy (średnia z termoelementów nr 16-20).

Na RYS. 11 przedstawiono różnicę między średnimi przyrostami temperatury na ościeżnicy w przypadku skrzydła drzwiowego otwieranego do wewnątrz pieca oraz skrzydła drzwiowego otwieranego na zewnątrz pieca.

RYS. 10. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych, 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła; rys.: archiwa autorów

RYS. 10. Porównanie średnich przyrostów temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych, 25 mm od widocznej krawędzi skrzydła; rys.: archiwa autorów

RYS. 11. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

RYS. 11. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni skrzydeł drzwiowych otwieranych do wnętrza pieca oraz skrzydeł drzwiowych otwieranych na zewnątrz pieca; rys.: archiwa autorów

Podsumowanie

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych zależy od wielu czynników związanych zarówno z ich konstrukcją, jak i ze sposobem zamocowania. Istotne są materiały składowe użyte do wytworzenia skrzydła drzwiowego i ościeżnicy.

Na podstawie analizy RYS. 6, RYS. 7, RYS. 8, RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11 można zauważyć, jak duży wpływ na izolacyjność ogniową ma strona, z której drzwi zostaną poddane działaniu ognia. Jedynie drzwi drewniane w ościeżnicy stalowej i dla powierzchni skrzydła, i powierzchni ościeżnicy wykazały gorszą izolacyjność w warunkach oddziaływania ognia od strony zawiasów.

W przypadku powierzchni skrzydła drzwi stalowych profilowych oraz stalowych płaszczowych zdecydowanie gorszą opcją dla izolacyjności ogniowej jest wystąpienie pożaru po stronie zawiasów drzwiowych.

W przypadku ościeżnicy drzwi stalowych profilowych oraz stalowych płaszczowych można zauważyć zjawisko odwrotne - zdecydowanie wyższe przyrosty temperatury zarejestrowano na ościeżnicach drzwi otwierających się na zewnątrz pieca.

Przyrosty temperatury na powierzchni skrzydła oraz ościeżnicy aluminiowych drzwi profilowych w przypadku otwierania do wnętrza i na zewnątrz pieca były na tyle do siebie zbliżone, że ciężko w jednoznaczny sposób określić, który kierunek oddziaływania ognia można uznać w tym przypadku za gorszy.

Nie da się ocenić klasy odporności ogniowej czy samej izolacyjności drzwi przeciwpożarowych na podstawie ich projektu lub specyfikacji materiałów składowych. Nawet niewielka zmiana w konstrukcji czy też sposobie zamocowania może znacząco wpłynąć na ich właściwości związane z odpornością ogniową, dlatego też jedynym sposobem na określenie rzeczywistej klasy odporności ogniowej jest wykonanie odpowiedniego badania.

Należy tutaj również zaznaczyć, że klasa izolacyjności ogniowej zawsze występuje w parze z klasą szczelności ogniowej. Nie jest możliwe sklasyfikowanie drzwi tylko pod względem izolacyjności ogniowej, dlatego utrata szczelności oznacza również utratę izolacyjności.

Literatura

 1. P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński, "Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych" [w:] A. Halicka, "Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy", Politechnika Lubelska 2014, s. 105-120.
 2. W. Węgrzyński, G. Krajewski, "Wentylacja pożarowa tuneli drogowych", "Materiały Budowlane", nr 2/2015, s. 14-16.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 4. PN-EN 13501-2+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych".
 5. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Fire Resistance of timber doors. Part I: Test procedure and classification", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestery and Wood Technology", nr 86/2014, s. 125-128.
 6. B. Sędłak, "Systemy przegród aluminiowo-szklanych o określonej klasie odporności ogniowej", "Świat Szkła", nr 10/2013, s. 30-33, 41.
 7. K. Kuczyński, "Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną", "Materiały Budowlane", nr 8/2010, s. 38-39.
 8. PN-EN 1634-1:2014, "Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien".
 9. PN-EN 14600:2009, "Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja".
 10. B. Sędłak, "Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 3/2014, s. 16-19, 25.
 11. P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak, "Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych", XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 20-23 maja 2015, Szczecin – Międzyzdroje, s. 771-778.
 12. PN-EN 1363-2:2001, "Badania odporności ogniowej. Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe".
 13. PN-EN 15269-3:2012, "Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych. Część 3: Drewniane, rozwierane i wahadłowe zespoły drzwiowe oraz otwieralne okna z ramami drewnianymi".
 14. PN-EN 15269-2:2013–03, "Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych. Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i wahadłowych".
 15. PN-EN 15269-7:2010, "Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych. Część 7: Odporność ogniowa stalowych przesuwnych zestawów drzwiowych".
 16. PN-EN 15269-5:2014–08, "Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych. Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i wahadłowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym".
 17. P. Roszkowski, B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 9/2011, s. 59-64.
 18. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 2/2014, s. 30-33.
 19. B. Sędłak, P. Roszkowski, "Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 7-8/2012, s. 54-59.
 20. B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik, "Fire Resistance of timber glazed partitions", "Annals of Warsaw University of Life Sciences. SGGW Forestery and Wood Technology", nr 85/2014, s. 221-225.
 21. P. Sulik, B. Sędłak, "Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 3/2015.
 22. B. Sędłak, "Bezszprosowe szklane ściany działowe o określonej klasie odporności ogniowej”, "Świat Szkła", nr 11/2014, s. 24, 26, 28, 30.
 23. B. Sędłak, "Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 5/2015, s. 34-40.
 24. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 9/2012, s. 52-54.
 25. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3”, "Świat Szkła", nr 7-8/2014, s. 49–53.
 26. J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, "Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego", "IZOLACJE", nr 2/2015, s. 48-53.
 27. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych", "Materiały Budowlane", nr 11/2014, s. 62–64.
 28. PN-EN 1363-1:2012, "Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne".
 29. PN-EN 16034:2014, "Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności".
 30. PN-EN 1634-2:2009, "Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 2: Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych".
 31. PN-EN 1634–3:2006/AC:2006, "Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji".
 32. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 3/2012, s. 50-52, 60.
 33. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 4/2012, s. 55-58, 60.
 34. B. Sędłak, "Przeszklone drzwi dymoszczelne - badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności", "Świat Szkła", nr 4/2013, s. 35-38.
 35. P. Sulik, B. Sędłak, "Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych", "Świat Szkła", nr 2/2015.
 36. P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk, "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli - badania i klasyfikacja", "Logistyka", nr 6/2014, s. 10104-10113.
 37. P. Sulik, B. Sędłak, "Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami", "Świat Szkła", nr 3/2015, s. 38-42.
 38. M. Walk, "Drzwi przeciwpożarowe – zmiany w metodyce badawczej", "Świat Szkła", nr 3/2015, s. 34-37.
 39. Z. Laskowska, Z. Musielak, "Drzwi przeciwpożarowe – badania, klasyfikacje, wymagania", "Świat Szkła", nr 4/2008, s. 79-83.
 40. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Fire Resistance of timber doors. Part II: Technical solutions and test results", "Annals of Warsaw University of Life Sciences. SGGW Forestery and Wood Technology", nr 86/2014, s. 129-132.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.