Izolacje.com.pl

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energy efficient solutions used in replacement or modernization of windows

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?
Aluplast

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?


Aluplast

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Pełnią jednak w nim wiele ważnych funkcji.

Zobacz także

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

dr inż. Gerard Brzózka Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia...

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego dla dnia – w oparciu o informacje przedstawione na mapach akustycznych.

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków w obrębie stolarki okiennej. Zaprezentowano energooszczędne rozwiązania stosowane przy montażu nowych okien. Omówiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej stolarki w budynkach zabytkowych. Zaproponowano rozwiązania zmniejszające przegrzewanie pomieszczeń w okresie letnim.

Energy efficient solutions used in replacement or modernization of windows

The article presents the options for improving energy efficiency of buildings within the scope of window joinery. There is a presentation of energy efficiency solutions applied in installation of new windows. Options for improving thermal insulation efficiency of window joinery in historical buildings are also discussed. Certain solutions are proposed to mitigate the problem of space overheating in summer.

Okna umożliwiają oświetlenie wnętrz światłem dziennym, zapewniają odpowiednią ilość powietrza w pomieszczeniach oraz stwarzają poczucie łączności z otoczeniem. Z przeszkleniem elewacji wiąże się również wykorzystanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego, tak ważne w budynkach niskoenergetycznych.

Zwiększony udział zysków w bilansie cieplnym budynków ma jednak miejsce w początkowych i końcowych miesiącach sezonu grzewczego oraz dla pomieszczeń z przeszkleniem w elewacji południowej. W trakcie eksploatacji budynków okna przyczyniają się do powstawania znacznych strat ciepła na przenikanie, co jest szczególnie istotne w budynkach, które charakteryzują się dużym przeszkleniem elewacji.

Niższa temperatura na wewnętrznej powierzchni okien oraz w ich pobliżu w okresie zimowym, a także nadmierne zyski w okresie letnim, mogą prowadzić do utraty komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach. Problem stanowią tu zwłaszcza budynki stare, w których jakość stolarki, jej izolacyjność i szczelność jest w złym stanie, co pogłębia straty ciepła i jego zużycie.

Okna a oszczędność energii

Spośród ok. 6 mln budynków eksploatowanych na obszarze Polski mniej więcej 85% powstała przed 1991 r. i charakteryzuje się wysoką energochłonnością [1, 2].

Jednym z elementów racjonalizacji zużycia energii w budownictwie są przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków. W obliczu stałego wzrostu zapotrzebowania na energię uważa się, że oszczędność i efektywne jej wykorzystanie stanie się alternatywnym i istotnym źródłem energii (RYS. 1).

RYS. 1. Wzrost światowego zapotrzebowania na energię i źródła jego pokrycia na przestrzeni lat; rys. na podstawie danych firmy Schüco [3]

RYS. 1. Wzrost światowego zapotrzebowania na energię i źródła jego pokrycia na przestrzeni lat; rys. na podstawie danych firmy Schüco [3]

Wprowadzanie innowacyjnych technologii i rozwiązań oraz stopniowe dostosowywanie istniejących zasobów do standardów budownictwa energooszczędnego łączy efekty energetyczne i ekonomiczne z dbałością o komfort użytkowników oraz ograniczaniem negatywnego wpływu budynków na środowisko. Szacuje się, że roczne oszczędności energii osiągnięte dzięki termomodernizacji mogą w 2030 r. osiągnąć ok. 26% zużycia z roku 2013 [4].

Potencjał możliwości wynikających z termomodernizacji budynków w ramach poszczególnych działań szacowany jest na:

 • 33-60% dla oszczędności energii dzięki poprawie termoizolacyjności cieplnej ścian,
 • 16-21% dla modernizacji systemu wentylacji,
 • 14-20% dla poprawy termoizolacyjności przegród przezroczystych,
 • 10-12% dla regularnych przeglądów i remontów kotłów c.o.,
 • 50-80% dla modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem OZE.

Izolacyjność cieplna stolarki w budynkach istniejących w znacznym stopniu odbiega od obecnych wymagań. Wymagania w zakresie izolacyjności stolarki zostały wprowadzone w Polsce dopiero w 1983 r. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła przyjmowana dla okna wynosiła wówczas 2,6 W/(m2·K). Stare drewniane okna pojedynczo szklone mogą mieć wartość współczynnika przenikania ciepła nawet na poziomie 5,0-6,0 W/(m²·K) i tu potencjał racjonalizacji zużycia ciepła w wyniku ich renowacji czy wymiany może sięgać 40-80% [5].

TABELA 1. Wymagania w stosunku do współczynnika U dla okien

TABELA 1. Wymagania w stosunku do współczynnika U dla okien

Obecnie okna nie powinny mieć wyższej wartości współczynnika przenikania ciepła niż 1,1 W/(m2·K), jednak docelową wartością w wymaganiach z zakresu izolacyjności cieplnej jest od stycznia 2021 r. Umax= 0,9 W/(m2·K) [6].

Zważywszy, że od 2021 r. budynki powinny być zeroenergetyczne, to wartości podane w warunkach technicznych są wyższe od tych proponowanych nawet dla budynków pasywnych (standard NF 15), natomiast dla budynków energooszczędnych (standard NF 40) odpowiadają obecnym wymaganiom [7] (TABELA 1).

Niska izolacyjność cieplna stolarki jest przyczyną znacznych strat ciepła z budynków. Straty ciepła przez okna mogą stanowić nawet do 45% w zależności od typu budynku, ich izolacyjności termicznej oraz powierzchni.

Ale nie tylko poziom izolacyjności cieplnej w przypadku okien ma decydujący wpływ na straty ciepła i wzrost jego zużycia. Duża nieszczelność w przypadku starych okien wpływa na obniżanie się temperatury powietrza we wnętrzach nie tylko w pobliżu okien, ale i z dala od nich, zwłaszcza w czasie wietrznej pogody.

Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku nieszczelnych okien temperatura powietrza w środku pomieszczeń na wysokości 1,5 m od podłogi była od 2°C do 9°C niższa niż w przypadku szczelnych okien. Gradient temperatury kształtował się na poziomie 1,5-2,5°C/m i 4–6,5°C/m. Stwierdzono równocześnie zróżnicowanie temperatur i prędkości przepływu powietrza na głębokości pomieszczeń.

W pobliżu nieszczelnych okien notowane temperatury powietrza były od 1°C do 3°C niższe niż w środku pomieszczeń, a prędkość przepływu powietrza wzrastała ok. 4- do 6-krotnie. Obniżenie temperatur z powodu nieszczelnych okien potęgowało wyraźnie zużycie ciepła w badanych obiektach.

Ważnym problemem jest również sposób zamontowania okna w murze, które może tworzyć mostek cieplny o znacznym liniowym współczynniku przenikania ciepła i wydatnie zwiększać wartość całkowitego współczynnika przenikania ciepła ścian w stosunku do wartości współczynnika bez liniowych mostków cieplnych. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła przy różnych rodzajach umieszczenia okna w murze dwu- i trójwarstwowym przedstawiono na RYS. 2-7.

RYS. 2-7. Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła przy różnych sposobach montażu okna w murze; rys. opracowanie na podstawie PN-EN ISO 14683:2008 [8]

RYS. 2-7. Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła przy różnych sposobach montażu okna w murze; rys. opracowanie na podstawie PN-EN ISO 14683:2008 [8]

Zastosowanie nowych okien

Najprostszym sposobem poprawy izolacyjności cieplnej w obszarze stolarki budowlanej jest jej wymiana. Na polskim rynku istnieje wielu producentów nowoczesnych, energooszczędnych okien, którzy dostosowali swoją ofertę do zaostrzających się przepisów w zakresie izolacyjności termicznej.

Wartość współczynnika przenikania ciepła danego okna Uw wyznacza się na podstawie współczynników przenikania ciepła szyby Ug i ramy Uf, pola ich powierzchni oraz dodatku na liniowy mostek cieplny spowodowany łącznymi efektami cieplnymi oszklenia, ramki dystansowej i ramy. Ponieważ rama ma wyższą wartość współczynnika przenikania ramy od współczynnika przenikania ciepła szyby, więc wraz ze wzrostem wielkości okna maleje wartość jego współczynnika przenikania ciepła.

Stosowane powszechnie szyby zespolone mają konstrukcję jednokomorową. Wzrost izolacyjności termicznej pakietów szybowych można uzyskać przez zwiększenie ilości komór, zastosowanie powłok niskoemisyjnych oraz wypełnianie przestrzeni międzyszybowej gazami o niższej przewodności cieplnej od powietrza, a także użycie tzw. ciepłych ramek dystansowych. Na RYS. 8-10 przedstawiono schematy budowy pakietów szyb zespolonych jedno- dwu- i trzykomorowych.

Gazy stosowane w przestrzeniach międzyszybowych to zwykle argon, którego wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest niższa o 32% od powietrza, rzadziej krypton o wartości współczynnika przewodzenia ciepła niższej o 64% od powietrza. Można wykorzystywać również ksenon, którego przewodność cieplna jest niższa od powietrza o 79%, jednak jego koszt jest znaczny. Zastosowanie gazu innego niż powietrze zmniejsza przepływ ciepła przez system szyby zespolonej.

RYS. 8-10. Schematy budowy pakietów szyb zespolonych jedno- (8), dwu- (9) i trzykomorowych (10); rys. www.oknotest.pl

RYS. 8-10. Schematy budowy pakietów szyb zespolonych jedno- (8), dwu- (9) i trzykomorowych (10); rys. www.oknotest.pl

W zależności od rodzaju gazu konwekcja w szybie zespolonej posiada wartość minimum dla określonego odstępu między szybami, np. powietrze - ok. 16 mm, argon - 15-18 mm, a krypton - 10-12 mm.

W nowoczesnych rozwiązaniach przynajmniej jedna szyba pokryta jest powłoką niskoemisyjną LE. Szkło takie charakteryzuje się kilkakrotnie niższą wartością współczynnika emisyjności < 0,2 niż szkło zwykłe o e = 0,837, ma zdolność do odbijania promieniowania niskotemperaturowego (długofalowego) oraz radykalnie wyższą izolacyjność termiczną dla zestawów szybowych. Współczynnik przepuszczalności światła jest zbliżony do zwykłego szkła bezbarwnego.

Powłoki z emisyjnością do 0,01 (1%) są w stanie odbijać do 99% padającego na nie długofalowego promieniowania cieplnego. Pozwala to na niemal całkowitą eliminację strat ciepła w wyniku promieniowania.

Obecnie w większości szyb zespolonych stosuje się ramki dystansowe z aluminium. Alternatywę stanowią cieniutkie profile ze stali szlachetnej charakteryzujące się znacząco niższą przewodnością cieplną niż aluminium. Wytrzymałość mechaniczna i dyfuzyjność tych profili jest porównywalna do parametrów profili aluminiowych.

Inne rozwiązanie stanowią ramki dystansowe z tworzyw sztucznych. Wprowadzono też ramki z tworzywa sztucznego i folii ze stali szlachetnej. Profil metalowy może też być zastąpiony specjalną wytłaczaną substancją plastyczną, która w procesie produkcji umieszczana jest między szybami, a po ostygnięciu gwarantuje wymaganą wytrzymałość mechaniczną i szczelność na dyfuzję gazów.

Decydujące dla tej wartości współczynnika przenikania ciepła danego oszklenia Ug są emisyjność powłoki, szerokość przestrzeni międzyszybowej, a także rodzaj oraz stopień wypełnienia gazem szlachetnym.

W TABELI 2 zaprezentowano podstawowe parametry dla kilku przykładowych zestawów szyb zespolonych

 • gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla danego typu oszklenia,
 • LR - współczynnik odbicia promieniowania widzialnego,
 • LT - współczynnik przepuszczania promieniowania widzialnego
 • oraz Ug - współczynnik przenikania ciepła szyby w oparciu o dane zaczerpnięte z wybranych stron internetowych producentów.

Zastosowanie gazu innego niż powietrze zmniejsza przepływ ciepła przez system szyby zespolonej.

TABELA 2. Parametry zespolonych zestawów szybowych

TABELA 2. Parametry zespolonych zestawów szybowych

Firmy deklarują posiadanie w swojej ofercie trzykomorowych zestawów szyb zespolonych osiągających współczynnik Ug na poziomie 0,4 W/(m2·K) przy wypełnieniu argonem oraz 0,3 W/(m2·K) przy wypełnieniu kryptonem.

Istotny udział w kształtowaniu się współczynnika przenikania ciepła dla okien mają ich ramy.

Wielokomorowe profile i wkładki termoizolacyjne wydatnie redukują przenikanie ciepła. Ważna jest konstrukcja i liczba komór profilu okiennego, a także materiał wkładki.

Obecnie standardem jest wykonywanie profili 3-, 4-, 5- oraz 6-komorowych, choć dostępne są również 7- i 8-komorowe.

Na RYS. 11-12 zaprezentowano budowę 5-komorowego profilu z PVC o współczynniku Uf = 1 W/(m2·K) wraz z przebiegiem izoterm.

Jako wkładki termoizolacyjne w komorach profili najczęściej stosuje się kształtki styropianowe oraz wypełnienie komór pianą poliuretanową, co pozwala wydatnie obniżyć wartość współczynnika przenikania ciepła okna.

RYS. 11-12. Budowa 5-komorowego profilu z PVC oraz przebieg izoterm; rys. Aluplast

RYS. 11-12. Budowa 5-komorowego profilu z PVC oraz przebieg izoterm; rys. Aluplast

RYS. 13-14. Budowa profilu z wkładką termoizolacyjną oraz przebieg izoterm; rys. Aluprof

RYS. 13-14. Budowa profilu z wkładką termoizolacyjną oraz przebieg izoterm; rys. Aluprof

W zastosowanym na RYS. 13–14 rozwiązaniu z ramą aluminiową wartość współczynnika przenikania ciepła okna wynosi 0,52 W/(m2·K) z zestawem trójkomorowym o Ug= 0,3 W/(m2·K).

Do niedawna jedynym usztywnieniem konstrukcji okiennych były stalowe wzmocnienia. Obecnie stosuje się termoplastyczne wkładki wzmocnione włóknem szklanym z tworzywa Ultradur High Speed. Uszczelki gumowe zastąpiono materiałami o wyższej odporności na warunki atmosferyczne czy działanie wody.

Niewłaściwe osadzenie okna w murze może zmniejszyć korzyści wynikające z zastosowania okien o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych, poprzez znaczną wartość dodatku na liniowy mostek cieplny.

Utrzymanie odpowiedniej wartość temperatury na wewnętrznej powierzchni ramy i ściany jest istotne również ze względu na możliwość rozwoju pleśni czy wystąpienia kondensacji pary wodnej.

RYS. 15-16. Usytuowanie okna w warstwie izolacji w ścianie dwuwarstwowej (15) i trójwarstwowej (16); rys. illbruck.com

RYS. 15-16. Usytuowanie okna w warstwie izolacji w ścianie dwuwarstwowej (15) i trójwarstwowej (16); rys. illbruck.com

Z krzywej punktu rosy wynika, że aby nie dochodziło do niepożądanych zjawisk, temperatura nie może spaść poniżej 12,6°C. Najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie okien w warstwie izolacji, tak aby całkowicie wyeliminować ten mostek cieplny.

Oferowane na rynku rozwiązania systemowe umożliwiają wysunięcie okna poza obrys muru. Zasada usytuowania okien w izolacji odnosi się także do ich montażu w ścianie trójwarstwowej (RYS. 15-16).

Usytuowanie okna w warstwie izolacji zabezpiecza także izolację montażową okna oraz zapewnia odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe na wewnętrznej powierzchni ściany i ramy.

Przebieg izoterm przy usytuowaniu okna w warstwie izolacji w przypadku ściany o konstrukcji dwuwarstwowej i trójwarstwowej przedstawiono na RYS. 17-18.

W przypadku umieszczenia okna w murze ważnym elementem jest wykonanie ocieplenia tak, aby jak najwięcej zakrywało ono ramę okna.

Na RYS. 19-20 przedstawiono przebieg izoterm dla połączenia okna ze ścianą w przypadku, gdy okno ma całkowicie odkrytą ramę oraz gdy rama okna jest zasłonięta ociepleniem o gr. 5,5 cm.

Przy ocieplonej ramie następuje wzrost temperatury w ścianie w obszarze jej styku z oknem. Dobrym rozwiązaniem byłoby tu także zastosowanie podkładu podparapetowego, np. z twardego styropianu.

RYS. 17-18. Przebieg izoterm w ścianie dwuwarstwowej (17) i trójwarstwowej (18) przy usytuowaniu okna w warstwie izolacji; rys. www.oknagalio.pl

RYS. 17-18. Przebieg izoterm w ścianie dwuwarstwowej (17) i trójwarstwowej (18) przy usytuowaniu okna w warstwie izolacji; rys. www.oknagalio.pl

RYS. 19-20. Przebieg izoterm dla połączenia okna ze ścianą przy ramie odsłoniętej (19) i ocieplonej (20); rys. oknagalio.pl

RYS. 19-20. Przebieg izoterm dla połączenia okna ze ścianą przy ramie odsłoniętej (19) i ocieplonej (20); rys. oknagalio.pl

Renowacja okien w budynkach zabytkowych

W budynkach zabytkowych, gdzie wymiana okien wiąże się z utratą wartości historycznej budowli, idealnym rozwiązaniem jest ich renowacja. Jednak okna pojedynczo szklone po renowacji, pomimo zwiększenia ich szczelności, nadal będą charakteryzowały się niską izolacyjnością cieplną.

Można ją poprawić bez ingerencji w zabytkową strukturę okna przez montaż skrzydeł lub paneli szklonych od strony pomieszczenia - ewentualnie tylko na sezon grzewczy. Stosunkowo tanim rozwiązaniem jest zastosowanie panelu z tworzywa sztucznego mocowanego za pomocą pasków magnetycznych.

Zadanie poprawy izolacyjności cieplnej jest ułatwione w przypadku okien z dwoma skrzydłami - wówczas skrzydło wewnętrzne można wymienić na skrzydło jednoramowe z szybą zespoloną.

Zabezpieczenia przeciwsłoneczne

Okna w budynkach to nie tylko problem strat ciepła w sezonie grzewczym. Nadmierne przeszklenia są często przyczyną uciążliwego przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim i strat energii w przypadku ich chłodzenia. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oszczędności energii należy ograniczać jej dopływ do pomieszczeń w tym czasie.

Przepisy regulują tu wartość współczynnika przepuszczalności energii całkowitej okna, przegród szklanych i przezroczystych g, który powinien być nie większy niż 0,35. Przegrzewanie pomieszczeń można ograniczyć poprzez zastosowanie szkła refleksyjnego lub absorpcyjnego.

Szkło refleksyjne powstaje na bazie szkła float po poddaniu go obróbce polegającej na napyleniu selektywnej powłoki z twardych tlenków metali. Warstwa jest częściowo wtopiona w szło, co zapewnia jej dużą trwałość. Powłoka posiada wysoki współczynnik odbicia promieniowania długofalowego, przez co ogranicza przedostawanie się go do wnętrza.

Zastosowanie szyb ze szkłem refleksyjnym chroni pomieszczenia przed zbytnim przegrzewaniem, szczególnie w okresie letnim, a w zimie ogranicza wypromieniowanie ciepła z wnętrza pomieszczenia, zmniejsza jednak zyski ciepła.

Szyby ze szkłem refleksyjnym mogą zapewnić odpowiednią ilość dziennego światła, gdyż cechuje je przepuszczalność promieniowania widzialnego w przedziale 40–70%, a refleksyjność szyb utrzymuje się na poziomie 15-45%.

Szyby absorpcyjne produkuje się przez dodanie do stopionego wsadu szklanego tlenków metali, które nadają mu zabarwienie. Szkło to ogranicza i pochłania promieniowanie cieplne, cechuje je jednak niska refleksyjność i słabe odbicie światła. Działanie składników barwy światła białego powoduje powstanie w pomieszczeniach charakterystycznych barwnych refleksów.

Podobnie jak szyby refleksyjne, szyby absorpcyjne służą do ograniczenia przedostawania się do wnętrz budynków promieniowania słonecznego i w efekcie nadmiernego ich nagrzewania. W wyniku absorpcji energii dochodzi do nagrzewania szkła i emisji zredukowanej ilości ciepła do otoczenia i pomieszczenia. Szkło to absorbuje również pewną część promieniowania widzialnego, przez co warunki świetlne w pomieszczeniu ulegają pogorszeniu.

Polecanym rozwiązaniem, szczególnie w budynkach o dużych przeszkleniach, jest zastosowanie osłon przeciwsłonecznych. Osłony nie są, jak powłoki, elementem trwałym, więc można w ich przypadku regulować napływ promieniowania słonecznego do budynku w ciągu roku, nie ograniczając zysków ciepła w sezonie grzewczym i nie powodując nadmiernego przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim.

Można zastosować osłony zewnętrzne lub wewnętrzne. Wewnątrz stosuje się zwykłe zasłony, rolety lub żaluzje. Materiałem na rolety mogą być maty, tkaniny, bambus czy papier. Całkowicie zaciemniające rolety pokryte są od strony okna materiałem odbijającym promieniowanie słoneczne.

Rolety z prowadnicami nawija się na wałki schowane w kasetach, które mocuje się do listew przyszybowych, ościeżnic, ścian czy sufitów. Rolety wolnowiszące zamiast kasety mają niezabudowaną rolkę, na którą nawija się materiał z zastosowaniem żyłek napinających, biegnących od rolki do dolnej części okna. Rolety plisowane także nie mają kasety, a dzięki dwóm poziomym belkom można przesuwać splisowaną tkaninę w górę i w dół i zasłaniać dowolny fragment okna.

W roletach rzymskich materiał jest poprzedzielany równolegle biegnącymi listewkami, które podczas podciągania unoszą się i układają materiał w harmonijkę. Rolety dzień-noc składają się z dwóch rodzajów tkanin, grubszej zacieniającej i cieńszej przepuszczającej światło.

Żaluzje, które dokładniej zaciemniają wnętrza w stosunku do rolet, składają się z szeregu równoległych lameli aluminiowych, drewnianych bądź z tworzywa sztucznego, zwisających swobodnie lub w prowadnicach, połączonych ze sobą linkami. Żaluzje z bocznymi prowadnicami zwiększają efekt zaciemnienia po zamknięciu lameli.

Wertikale pełnią podobną funkcję jak żaluzje, lecz ich lamele są szersze i ustawione pionowo. Od dołu obciążone, poruszają się po szynie zamocowanej do sufitu. Lamelami steruje się za pomocą sznurka lub plastikowego łańcuszka, można obracać je 180° wokół osi.

RYS. 21. Temperatura powietrza w pomieszczeniu w zależności od zastosowanych osłon; rys. fakro.pl

RYS. 21. Temperatura powietrza w pomieszczeniu w zależności od zastosowanych osłon; rys. fakro.pl

Rolety zewnętrzne chronią pomieszczenia przed przegrzaniem, a jednocześnie ograniczają straty ciepła przez okna w sezonie grzewczym.

Markizy, tak jak rolety zewnętrzne, odbijają promieniowanie słoneczne. Główną ich zaletą jest to, że nie zasłaniają całego okna, a zapewniają lepsze oświetlenie wnętrz światłem dziennym.

Markizolety są rodzajem rolet zewnętrznych ze specjalnie odchylaną poprzeczką, która po uruchomieniu tworzy mały daszek nad częścią okna.

Na RYS. 21 przedstawiono wpływ zastosowania osłon przeciwsłonecznych lub powłok na kształtowanie się wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Przedstawione wyniki badań wskazują, że zewnętrzne osłony, tj. rolety czy markizy, najlepiej regulują przenikanie promieniowania słonecznego do pomieszczeń i ograniczają tym samym ich przegrzewanie. W badaniach najlepiej wypadła markiza zewnętrzna, która do ośmiu razy skuteczniej niż roleta wewnętrzna zaciemniająca chroniła wnętrze poddasza przed nagrzaniem.

Podsumowanie

Przez okna traci się więcej ciepła niż przez pozostałą część obudowy ze względu na ich niższe parametry termoizolacyjne. Dobór okien realizowany jest według wymagań kładących nacisk na dostarczenie odpowiedniej ilości światła dziennego oraz wymagań związanych z oszczędnością energii.

Izolacyjność cieplna stolarki okiennej w istniejących budynkach w znacznym stopniu odbiega od obecnych wymagań, które w ostatnim czasie uległy znacznemu zaostrzeniu. W dostosowaniu okien do obowiązujących wymagań tkwi znaczny potencjał, jednak działania, które nierzadko należy podjąć, są kosztowne, trudne w realizacji i wykazują długi czas zwrotu poniesionych nakładów.

Istnieje wiele sposobów poprawy izolacyjności termicznej stolarki okiennej, a co za tym idzie obniżenia energochłonności budynków. Oczywistym sposobem wydaje się wymiana okien na nowe. Nowoczesne zestawy szyb zespolonych z powłokami niskoemisyjnymi, wielokomorowe profile z wkładkami termoizolacyjnymi oraz zastosowane w przestrzeniach międzyszybowych gazy szlachetne zapewniają niski współczynnik przenikania ciepła takich konstrukcji nawet na poziomie 0,5 W/(m2·K).

 W budynkach niskoenergetycznych ważny jest prawidłowy montaż okna i jego właściwe usytuowanie w murze. Dopuszczenie do nieprawidłowości w tym zakresie może zniwelować korzyści wynikające z zastosowania energooszczędnych rozwiązań gwarantujących jego wysoką izolacyjność cieplną.

W przypadku okien w budynkach zabytkowych ich wymiana jest raczej niezalecana z uwagi na utratę wartości historycznej danego budynku. Sama renowacja istniejącej stolarki okiennej nie zapewni jej jednak właściwego poziomu izolacyjności cieplnej. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest tu ewentualny montaż dodatkowego skrzydła czy panelu od strony wewnętrznej.

Zyski ciepła tak pożądane w sezonie grzewczym stanowią poważny problem w okresie letnim, kiedy dochodzi do uciążliwego przegrzewania pomieszczeń i utraty komfortu ciepłego oraz zwiększenia zapotrzebowania na energię w przypadku chłodzenia pomieszczeń. Prostym sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest zastosowanie osłon przeciwsłonecznych, np. rolet zewnętrznych, które w okresie letnim w największym stopniu chronią pomieszczenia przed przegrzaniem, ale jednocześnie mogą ograniczać straty ciepła w zimie i nie uszczuplać zysków ciepła od promieniowania słonecznego.

Literatura

 1. Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016.
 2. Zamieszkane budynki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2013.
 3. Materiały reklamowe firmy Schüco, www.schueco.com.
 4. A. Guła i in., "Strategia modernizacji budynków. Mapa drogowa 2050", Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2014.
 5. R. Geryło, J. Żurawski, "Techniczne możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych wprowadzenie" [w:] "Materiały Konferencji Naukowo­‑Technicznej 11. Dni Oszczędzania Energii, Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską", Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Wrocław 2014 (tekst na CD-ROM).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75 poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1422).
 7. Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW, http://www.nfosigw.gov.pl.
 8. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

mgr inż. Jerzy Żurawski Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Kiedy energooszczędność jest opłacalna? Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga...

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

dr inż. Maciej Jaworski Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do utrzymania warunków komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Zagadnienia...

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

dr inż. Grzegorz Misztal Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego...

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego kształtowana jest polityka mieszkaniowa i zarządzania nieruchomościami na różnych szczeblach gospodarki w Polsce. Nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem na tyle bogatym, by móc zarządzać nieruchomościami na podstawie rachunku ekonomicznego i na tej podstawie podejmować optymalne decyzje, czasem także...

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.