Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Solar shading devices in energy efficient buildings - selected legal requirements

Okiennica budynku mieszkalnego, fot. arch. J. Żurawskiego

Okiennica budynku mieszkalnego, fot. arch. J. Żurawskiego

Według danych Unii Europejskiej budownictwo jest najbardziej energochłonną częścią gospodarki. Odpowiada za 41% całkowitego zużycia energii. Z tego powodu branża ta powinna prowadzić działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na każdym etapie życia budynku.

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

ABSTRAKT

W artykule omówiono rodzaje osłon przeciwsłonecznych. Wymieniono cechy budynków energooszczędnych oraz najważniejsze czynniki zapewniające komfort. Przedstawiono rodzaje osłon przeciwsłonecznych zewnętrznych, wewnętrznych oraz hermetycznie zamkniętych w przestrzeni szybowej.

The article covers types of solar shading devices. The features of energy efficient buildings are enumerated, together with key comfort factors. Types of external, internal and hermetic shaft void shading devices are presented.

Ograniczanie zużycia energii jest dziś działaniem obowiązkowym i dotyczy wszystkich dziedzin życia. Poszukiwanie rozwiązań efektywnych energetycznie, ekologicznych i uzasadnionych ekonomicznie (ocena LCA) jest społecznie pożądane i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jak pokazuje praktyka, nie jest to jednak łatwe, bo radykalne ograniczanie zużycia energii cieplnej często prowadzi do wzrostu energii potrzebnej do zapewnienia temperatury komfortu.

Liczne przykłady pokazują, że ograniczanie zużycia energii na ogrzewanie może doprowadzić do trudności eksploatacyjnych latem. Nadrzędnym celem nie jest zapewnienie niskiego zużycia energii, lecz odpowiednich warunków użytkowych przy racjonalnie niskim poziomie zużycia energii.

Cechy budynków energooszczędnych

Na jakość energetyczną budynku wpływa wiele czynników, m.in.:

 • architektura budynku,
 • izolacyjność termiczna przegród nieprzezroczystych,
 • parametry techniczne przegród przezroczystych, w tym szyb,
 • osłony przeciwsłoneczne,
 • system grzewczy,
 • system chłodniczy,
 • OZE,
 • pojemność cieplna,
 • system sterowania i zarządzania energią,
 • oświetlenie,
 • urządzenia pomocnicze,
 • lokalizacja na działce i otoczenie,
 • zieleń w architekturze,
 • szczelność budynku,
 • mostki termiczne.

Osiągnięcie komfortu przy zadowalającej efektywności energetycznej wymaga indywidualnego modelowania parametrów, tak aby ostatecznie uzyskać optymalną charakterystykę energetyczną budynku. Celem jest budynek energooszczędny, który powinien charakteryzować się niskim zużyciem nieodnawialnej energii pierwotnej - EP, będącym sumą nieodnawialnej energii pierwotnej na:

 • ogrzewanie,
 • wentylację,
 • chłodzenie,
 • ciepłą wodę,
 • urządzenia pomocnicze
 • i oświetlenie.

Nieodnawialna energia pierwotna uwzględnia energię chemiczną związaną z paliwem oraz energię niezbędną do wydobycia, wytworzenia i transportu do miejsca wykorzystania. Zadanie to jest tylko pozornie proste. Nie wystarczy zaprojektować najlepszą izolacyjność przegród i efektywny energetycznie system grzewczy.

Budynek można porównać do systemu naczyń połączonych. Przez zwiększenie izolacji termicznej przegród budowlanych zmniejszamy zużycie energii na ogrzewanie, jednak możemy pogorszyć warunki użytkowania budynku latem.

RYS. Zależność odczucia komfortu od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz powierzchni ścian; rys.: J. Żurawski

RYS. Zależność odczucia komfortu od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz powierzchni ścian; rys.: J. Żurawski

Przykładem potwierdzającym przedstawione zależności była pierwsza szkoła pasywna, zrealizowana w Budzowie, w której zapotrzebowanie na chłód jest 8 razy większe niż zapotrzebowanie na ciepło, co było powodem trudności zapewnienia warunków komfortu podczas użytkowania pomieszczeń edukacyjnych.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania, dlatego poszukiwane są różnego rodzaju rozwiązania mające ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie. Jednym z takich rozwiązań są osłony przeciwsłoneczne.

Podstawowe wymagania prawne

Projektowanie i budowa budynków wymaga spełnienia wymagań podstawowych.

Art. 5 ustawy Prawo budowlane [1] precyzuje sześć takich warunków. Ich celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków ­higienicznych i zdrowotnych, a zatem stworzenie odpowiedniego środowiska wewnątrz budynku, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zagadnienia środowiska wewnętrznego opisano w normie PN-EN 15251:2012 [4]. Komfort definiowany jest jako stan, w którym człowiek odczuwa równowagę między środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym (RYS.).

Na odczucie komfortu wpływa kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, dotykowych i cieplnych pojawiających się w danym środowisku i wynikających ze zmian w zakresie następujących warunków:

 • temperatura otaczającego powietrza,
 • temperatura promieniowania otaczających powierzchni,
 • wilgotność i ruch powietrza,
 • zapach,
 • zawartość CO2 oraz innych substancji,
 • ilość kurzu,
 • walory estetyczne,
 • natężenie hałasu,
 • oświetlenie.
TABELA 1. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN-EN 15251:2012 [4]

TABELA 1. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN-EN 15251:2012 [4]


*clo określa izolację termiczną odzieży niezbędną do utrzymania równowagi termicznej pomiędzy organizmem człowieka, przebywającym w pozycji siedzącej, a otoczeniem o następujących parametrach: prędkość powietrza: 0,1 m/s, temperatura powietrza i ścian: 21°C oraz wilgotność względna mniejsza niż 50%. Dla tych warunków 1 clo zestawu odzieży jest równy 0,155 (m²·K)/W. Metody określania izolacji termicznej odzieży oraz wartości przykładowych zestawów są przedmiotem normy PN-EN 9920, „Ergonomia środowiska termicznego. Ocena izolacyjności cieplnej i oporu parowania zestawu odzieżowego" oraz PN-EN ISO 15831, "Odzież. Właściwości fizjologiczne. Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego".

W pierwszej kolejności o poczuciu komfortu decyduje temperatura powietrza, temperatura promieniowania otaczających powierzchni oraz wilgotność powietrza.

W TABELI 1, TABELI 2 i TABELI 3 zamieszczono przykładowe zalecane wartości według norm PN-EN 15251:2012 [4] oraz PN 78/B-03421 [3], przy czym kategoria I oznacza wysoki poziom oczekiwań dla pomieszczeń użytkowanych przez osoby bardzo wrażliwe o specjalnych wymaganiach, jak osoby niepełnosprawne, chorzy, bardzo małe dzieci i osoby starsze.

Kategoria II oznacza normalny poziom oczekiwań, zalecany w przypadku nowych i modernizowanych budynków.

Kategoria III oznacza dopuszczalny, umiarkowany poziom oczekiwań.

 TABELA 2. Przykładowe wartości clo dla różnych rodzajów odzieży

 TABELA 2. Przykładowe wartości clo dla różnych rodzajów odzieży

Zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania pomieszczeń wymaga spełnienia wielu warunków i decyduje o kategorii pomieszczeń. W połączeniu z racjonalizacją zużycia energii w budynku zadanie to jest inżyniersko złożone.

Warunki techniczne

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych [2]:

 • wartość wskaźnika EP [kWh/(m²·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, jest mniejsza od wartości EP,
 • przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 2.1. załącznika nr do rozporządzenia.
TABELA 3. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN 78/B-03421 [3]

TABELA 3. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN 78/B-03421 [3]

Maksymalną wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, oblicza się zgodnie ze wzorem:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2·rok)]

gdzie:

 • EPH+W - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • ΔEPC - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
 • ΔEPL - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Ponadto budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania go latem. Ochronę przed przegrzewaniem budynku można uzyskać dzięki zastosowaniu urządzeń przeciwsłonecznych.

TABELA 4. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn według [2]

TABELA 4. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn według [2]

Urządzenia przeciwsłoneczne - wymagania prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest stosowanie osłon przeciwsłonecznych, które ograniczą zyski słoneczne ciepła w budynku latem.

Okna wszystkich rodzajów budynków muszą charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego oraz przegród szklanych i przezroczystych oznaczonym jako g.

 TABELA 5. Przykładowe parametry dla różnych rodzajów szklenia

 TABELA 5. Przykładowe parametry dla różnych rodzajów szklenia

Wartość g, obliczana według wzoru g = gn·fC, musi być mniejsza niż 0,35 [gdzie: gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia, którego przykładowe wartości zamieszczono w TABELI 4 i TABELI 5, fC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim (TABELA 6)].

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa TABELA 4.

Przyjmowanie wartości gn według podanych wartości prowadzi do błędnych wyników. Powszechnie stosowane szyby podwójne z powłoką selektywną mają wartości gn = 0,47–0,63 [5].

Podczas projektowania przegród przezroczystych oraz charakterystyki energetycznej budynku należy stosować wartości projektowane gn odpowiadające stosowanym szybom.

TABELI 5 zamieszczono wartości gn różnych kombinacji zestawów szybowych według danych producenta.

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa TABELA 6.

TABELA 6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania osłon przeciwsłonecznych fC według [2]

TABELA 6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania osłon przeciwsłonecznych fC według [2]

Wymagań tych nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny ±45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m².

Aktualne wymagania prawne narzucają obowiązek stosowania osłon przeciwsłonecznych.

Osłony przeciwsłoneczne

Najstarsze osłony pełniące pośrednio funkcje ochrony przeciwsłonecznej to okiennice drewniane, firanki i zasłony. Początkowo mocowane od wewnątrz, ostatnio dzięki nowym technologiom oraz możliwościom automatycznego sterowania także od zewnątrz.

Do takich rozwiązań należą m.in. markizy, skriny, refleksole, folie naklejane na szyby. Znane są też rozwiązania umiejscowione w przestrzeni międzyszybowej. Od niedawna popularność zyskują urządzenia mocowane po zewnętrznej stronie elewacji, tzw. łamacze światła, nadające architekturze nowy przestrzenny charakter.

Miejsce montażu systemu osłon przeciwsłonecznych wpływa na efektywność energetyczną przesłony. Urządzenia zewnętrzne znacznie skuteczniej chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem latem. Ze względu na większe oddziaływanie czynników atmosferycznych muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Są też zazwyczaj droższe.

Oprócz ochrony przeciwsłonecznej, chroniącej pomieszczenia przed przegrzewaniem, należy także zapewnić użytkownikom, głównie pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej, ochronę przed olśnieniem.

Ochrona przeciwsłoneczna wykonana ze specjalnych siatek (FOT. 1 i FOT. 2), zwanych refleksolami, markizami lub skrinami, może pełnić funkcję zarówno ochrony termicznej, jak też zabezpieczenia przed bezpośrednim światłem słonecznym.

FOT. 1-2 Przykłady osłon przeciwsłonecznych wykonanych z materiałów perforowanych

Ochrona przed olśnieniem jest funkcją wizualną, związaną z łagodzeniem wysokiej luminancji w polu widzenia, której źródłem jest nie tylko bezpośrednie światło słoneczne, lecz także światło z nieboskłonu oraz światło odbite.

Rodzaje osłon przeciwsłonecznych

Początkowo stosowano drewniane osłony, które pełniły wiele różnych funkcji, m.in. chroniły wnętrza budynków przed nieproszonymi gośćmi oraz pomieszczenia, zwłaszcza nocą, przed nadmiernymi stratami ciepła i hałasem.

Później, głównie w krajach południowych, zaczęto wykorzystywać różnego rodzaju okiennice do ochrony wnętrz przed nadmiernym działaniem energii słonecznej (FOT. 3 i FOT 4.)

Wraz z rozwojem techniki wytwarzania szkła oraz ze zmieniającymi się trendami w architekturze, zwiększającymi powierzchnię przegród przezroczystych, zaczęto stosować inne rozwiązania pozwalające osiągnąć oczekiwane efekty.

FOT. 3. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Mediolanie; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 3. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Mediolanie; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 4. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Augsburgu; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 4. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Augsburgu; fot.: archiwum J. Żurawskiego

Żaluzje listewkowe zewnętrzne

To zasłony składające się z poziomych ruchomych listewek tworzących kurtynę, która wprawiana jest w ruch za pomocą mechanizmu napędowego. Listewki w zależności od potrzeb mogą być przechylane oraz wciągane przez podniesienie i spiętrzenie. Żaluzje te:

 • ochraniają budynek od zewnątrz przed promieniowaniem słonecznym (cieplnym i świetlnym),
 • nie dopuszczają do nadmiernego nagrzania i naświetlenia wnętrza pomieszczenia,
 • powodują zaciemnienie i polepszenie rozproszenia światła,
 • dają możliwość swobodnego wietrzenia,
 • poprawiają sztuczne oświetlenie wnętrza obiektu na drodze odbicia światła przez listwy.

Przy częściowym zaciemnieniu pomieszczenia istnieje możliwość swobodnego spoglądania na zewnątrz. Żaluzje mogą również stanowić ważny element w kompozycji architektonicznej budynku. Konstrukcje te zostały w ostatnich dziesięcioleciach zdecydowanie udoskonalone, głównie przez wprowadzenie napędu elektrycznego oraz automatycznego sterowania.

Obecnie projektuje się i wdraża systemy ochrony przeciwsłonecznej z użyciem żaluzji listewkowych zewnętrznych osłaniających okna, w których automatycznie sterowane listewki w zależności od położenia słońca oraz siły wiatru zapewniają właściwe oświetlenie i komfort pomieszczeń, przy jednoczesnym maksymalnym widoku zewnętrznym. Tego typu rozwiązania są skuteczną ochroną przeciwsłoneczną. Maksymalna wartość fC w takich rozwiązaniach może sięgać 0,06.

Osłony te nie chronią jednak pomieszczeń przed insektami, co w niektórych sytuacjach i położeniu geograficznym jest istotną wadą, zwłaszcza w budynkach z zielenią naścienną.

Ograniczeniem w stosowaniu tego typu rozwiązań jest ryzyko uszkodzenia listewek żaluzji podczas nadmiernego wiatru. Graniczna prędkość wiatru najczęściej wynosi od 12 m/s do 15 m/s.

W nowoczesnych rozwiązaniach chodzi o to, aby zautomatyzować sterowanie takimi urządzeniami przez pomiar odpowiednich parametrów określających możliwość pracy osłon. Istnieje możliwość pomiarów ciśnienia (parcia) wiatru oraz nasłonecznienia.

Miernik ciśnienia powinien być tak usytuowany, aby można było nim mierzyć napływający strumień powietrza w nieosłoniętym miejscu budynku. Po zarejestrowaniu przez czujnik połączony z ciśnieniomierzem granicznej siły wiatru następuje automatyczne włączenie napędu żaluzji, co powoduje podniesienie i spiętrzenie listewek.

Najważniejszymi elementami systemu ochrony przeciwsłonecznej są urządzenia związane z optymalnym ustawieniem listew żaluzji w zależności od położenia słońca, co zapewnia stosowne zaciemnienie okien usytuowanych w poszczególnych ścianach budynku.

Aby zapobiec natychmiastowemu, niepotrzebnemu sterowaniu listwami (np. gdy słońce jest chwilowo przesłonięte przez chmurę), stosowany jest regulator czasu, czyli pewnego rodzaju opóźniacz czasowy umożliwiający likwidację reakcji urządzeń na chwilowe zmiany natężenia światła.

Istnieje także możliwość podnoszenia i spiętrzania listew, jeżeli poziom oświetlenia spadnie poniżej dopuszczalnego.

Centralne urządzenie sterujące wyposażone jest w roczny program automatycznego ustawiania listewek w położeniu uwzględniającym różne położenia słońca w ciągu roku. Zastosowanie takiego systemu przynosi następujące korzyści:

 • umożliwia wykorzystanie korzystnego działania promieni słonecznych na budynek i pomieszczenia zimą i ogranicza nagrzewanie latem,
 • pozwala indywidualizować względem pomieszczeń korzyści z wykorzystania działania promieni słonecznych,
 • redukuje zapotrzebowanie mocy chłodniczej,
 • obniża zużycie energii na chłodzenie i na ogrzewanie budynku, a zatem również koszty eksploatacyjne,
 • zwiększa oszczędność energii elektrycznej związanej z oświetleniem,
 • poprawia samopoczucie, komfort i wydajność pracy,
 • jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i umożliwia optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w budynku.

Markizy

To zasłony zewnętrzne wykonane z tkaniny, instalowane w obrębie otworów okiennych w celu ochrony wnętrza obiektu przed promieniowaniem słonecznym, co ogranicza nagrzanie i nadmierne naświetlenie pomieszczeń, i olśnieniem.

Zamontowane nad tarasami i balkonami oraz placówkami handlowo-usługowymi (jak restauracje i kawiarnie na otwartym powietrzu), oprócz zapewnienia zacienienia, ochraniają przed opadami atmosferycznymi. Mogą również stanowić ciekawy element wystroju elewacji i podkreślać walory architektoniczne obiektu.

Markizy są zasłonami rozciąganymi (rozwijanymi) i wciąganymi (zwijanymi) w płaszczyźnie poziomej lub skośnej. Mogą być unieruchamiane w położeniu pośrednim.

Korzystną alternatywą wszelkiego rodzaju stałych zadaszeń są markizy z ramionami składanymi. Ten typ zasłony zewnętrznej jest rozwiązaniem nowoczesnym, bardzo uniwersalnym oraz ekonomicznym, jest w stanie chronić teren o powierzchni nawet do 80 m2 przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (szczególnie promieni słonecznych).

FOT. 5. Markizy nad restaurację na Korcie Centralnym Wimbeldonu; fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 5. Markizy nad restaurację na Korcie Centralnym Wimbeldonu; fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 6. Markizy oraz markizolety w budynku biurowo-usługowym (Monachium); fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 6. Markizy oraz markizolety w budynku biurowo-usługowym (Monachium); fot. archiwum J. Żurawskiego

Konstrukcja markizy oparta jest o kwadratową metalową belkę mocującą, do której zamontowana jest rura nawojowa oraz wsporniki ramion składanych. Wewnątrz ramion zainstalowane są sprężyny, które za pomocą łańcucha lub linki stalowej powodują prostowanie ramion i rozwijanie kurtyny markizy.

Wsporniki ramion mają konstrukcję umożliwiającą płynną regulację nachylenia kurtyny markizy w zakresie od 0° do 90°. Markiza może być wyposażona w daszek ochronny lub szczelnie zamkniętą kasetę, mieszczącą rurę nawojową z zawiniętą kurtyną z tkaniny oraz składane ramiona.

Żaluzje wielkogabarytowe

FOT. 7. Łamacze światła na budynku biurowym (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego FOT. 8. Osłony przeciwsłoneczne usytuowane w dużej odległości od okien (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego
FOT. 9. Łamacze światła na budynku użyteczności publicznej (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego FOT. 10. Łamacze światła na budynku biurowym (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego

Konstrukcje te zwane są często łamaczami światła. To ekrany montowane na zewnątrz budynków w obrębie okien w pozycji poziomej, pionowej lub skośnej i mają za zadanie ochraniać przed przenikaniem promieni słonecznych do pomieszczeń.

Osłony przeciwsłoneczne występują jako stałe oraz ruchome, zwane także nastawnymi. Osłony zewnętrzne stałe charakteryzują się zamontowanymi na stałe rozwiązaniami, np. listwami lub różnego rodzaju ażurowymi pomostami, ograniczającymi oddziaływanie słońca na budynek.

Przy ich stosowaniu ważnym zagadnieniem jest określenie wysięgu, czyli długości, a w przypadku listew również kształtu i kąta usytuowania. Jeżeli wysięg osłony jest za duży, to może być ona podzielona na elementy umieszczone jeden nad drugim przed oknem, co jednak ogranicza widoczność z budynku.

Osłony posiadają konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie promieni słonecznych między poszczególnymi listwami i są mocowane na ścianie w takiej odległości, aby okno było skutecznie zacienione także przy wysokim położeniu słońca.

Same listwy wykonywane są głównie ze stopów aluminium, co oprócz lekkości zapewnia swobodne wydłużanie.

Osłony zewnętrzne ruchome umożliwiają każdorazowo odpowiednie ustawienie listew w zależności od położenia słońca (mogą być bardziej lub mniej przymknięte).

Ruchome osłony przeciwsłoneczne powinny być montowane w pewnej odległości od ściany, ponieważ szczególnie przy skośnym ustawieniu unoszące się nagrzane powietrze kierowane jest na ścianę i przy otwartych oknach wnika do wnętrza budynku.

W przegrodach przezroczystych o stosunkowo małym oporze cieplnym zjawisko to może mieć wpływ na zwiększony przepływ ciepła do budynku i nadmierne, nieprzewidziane w procesie projektowania przegrzewanie pomieszczeń.

Najskuteczniejszymi osłonami ruchomymi są osłony przeciwsłoneczne poziome i pionowe, posiadające pojedynczo lub zespołowo obracające się listwy przysłaniające.

Nowością są osłony, które jednocześnie służą produkcji energii elektrycznej. Mogą to być typowe panele fotowoltaiczne lub ostatnio wprowadzone do stosowania powłoki fotowoltaiczne, które można naklejać na dowolne powierzchnie przezroczyste.

Główną zaletą przesłon ruchomych jest możliwość regulacji działania przesłaniającego i brak ograniczeń widoczności. Skala ich możliwości sięga od całkowitego przysłonięcia słońca przy zamkniętych listwach przez różne pozycje wysokości i zmienne ustawienie listew, w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

Jest to zapewnione przez automatyczne systemy sterowania i regulacji. Możliwe więc jest automatyczne ustawienie listew w zależności od czasu, daty, toru przemieszczania się słońca i intensywności nasłonecznienia, co powoduje optymalne, zależne od potrzeby zacienienie o każdej porze roku.

Żaluzje poziome (weneckie)

To bardzo popularne rozwiązanie, także dzięki szerokiej gamie kolorystycznej i możliwości zastosowania lameli z aluminium, drewna lub materiałów drewnopodobnych.

Żaluzje weneckie ograniczają wgląd z zewnątrz oraz częściowo widok z pomieszczenia, a także zapewniają umiarkowaną dystrybucję światła - odwrócone, posrebrzane lamele, ustawione w pozycji horyzontalnej zwiększają poziom oświetlenia naturalnego pomieszczeń.

Należy jednak zadbać o to, aby same przesłony nie stały się wtórnym źródłem olśnienia. Zainstalowanie żaluzji poziomych może wpłynąć latem na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2-4°C. Zastosowanie sterowania automatycznego wpływa na polepszenie tych parametrów.

Żaluzje pionowe

Nazywane są verticalami. Są często stosowane, głównie od wewnątrz. Ze względu na stosunkowo niski koszt i możliwość przesłaniania przeszkleń o dużych wymiarach cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Szyny montowane są najczęściej do sufitu lub ściany i mogą być gięte w łuk na wymiar.

Producenci oferują szeroką gamę kolorów, faktur i wzorów oraz materiały (tkaniny lub PCW) o różnych właściwościach ochronnych. Dodatkowo obrotowe pionowe lamele można w łatwy sposób regulować i decydować o ilości i kierunku wpadającego światła.

Wadą może być dosyć duży ciężar długich pasków materiału, przytwierdzanych tylko górą. Przy częstej regulacji dochodzi do uszkodzeń mechanizmu łańcuszkowego.

Żaluzje pionowe zastosowane od wnętrza na dużej powierzchni przeszklonej mogą istotnie wpłynąć na kolorystykę elewacji.

Efektywność energetyczna osłon wewnętrznych jest zdecydowanie mniejsza niż rozwiązań instalowanych od zewnątrz [7].

FOT. 11. Markizolety na budynku biurowym (Niemcy); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 11. Markizolety na budynku biurowym (Niemcy); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 12. Osłony przeciwsłoneczne (zwane markizami, skrinami lub refleksolami) na budynku biurowym; fot.: Fakro

FOT. 12. Osłony przeciwsłoneczne (zwane markizami, skrinami lub refleksolami) na budynku biurowym; fot.: Fakro

Żaluzje z systemami luster

Systemy refleksyjnych, nieruchomych profili umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej to rozwiązania pełniące pośrednią funkcję, które powinny łączyć zalety osłon zewnętrznych i wewnętrznych. Projektowane są do ochrony przeciwsłonecznej, przekierowania światła dziennego oraz kontroli olśnienia.

Ze względu na lokalizację konstrukcja ta jest niewrażliwa na czynniki atmosferyczne, jednak w wyniku usterek eksploatacyjnych może stwarzać problemy użytkowe.

Efektywność energetyczna jest wyższa w stosunku do rozwiązań zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia, ale mniejsza niż urządzeń zlokalizowanych od zewnątrz [7].

Rolety

Chronią otwory okienne, a także drzwiowe przed wpływem czynników zewnętrznych (deszczem, wiatrem, promieniami słonecznymi, hałasem). Zabezpieczają przed wychładzaniem pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym. Mogą być ważnym elementem ochrony osób i mienia w budynku.

Niestety, stosowanie tego typu rozwiązań uniemożliwia wykorzystanie światła dziennego do użytkowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu rolety potocznie nazywane są osłonami termicznymi.

Rolety mogą być uruchamiane ręcznie lub silnikami elektrycznymi z wykorzystaniem energii słonecznej w oparciu o zaawansowaną automatykę [7].

Refleksole, markizy i markizorolety

Na rynku pod tą nazwą kryją się zazwyczaj produkty o różnych właściwościach i przeznaczeniu.

Markizy i refleksole wykonane są z perforowanego materiału pokrytego impregnatem o właściwościach grzybobójczych i antystatycznych; zacieniają, ograniczają nadmierne nagrzewanie i nasłonecznienie pomieszczeń, a także osłaniają przed opadami atmosferycznymi i do pewnego stopnia także przed wiatrem; przy większych podmuchach muszą być zwijane.

Nowoczesne konstrukcje umożliwiają pracę tego typu osłon nawet przy wietrze przekraczającym 80 km/h. Najczęściej stosowane są w parterach obiektów handlowo-usługowych, mieszkaniach, hotelach, biurach oraz salonach samochodowych.

Z kolei markizolety to połączenie rolet i markiz. Część górna jest pionowym ekranem, który przechodzi w markizę, co daje możliwość wyglądania przez nieosłonięte okno. Polecane są szczególnie przy wysokich otworach okiennych.

FOT. 13. Markizolety na budynku biurowym (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 13. Markizolety na budynku biurowym (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego

Refleksole, zwane również czasami markizami lub skrinami, wykonane są z syntetycznych, odpornych na czynniki atmosferyczne tkanin o strukturze specjalnej siatki. Montuje się je na zewnątrz przed przegrodą przeszkloną w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej. Zapewniają ochronę wnętrz przed nadmiernym nasłonecznieniem. Wskaźnik fC może wynosić nawet 0,06, co świadczy o bardzo dużej skuteczności rozwiązania.

Tego typu osłony mogą być też montowane od wewnątrz. Skuteczność takich rozwiązań jest zdecydowanie mniejsza. W nocy porą zimową mają niewielki wpływ na ograniczenie strat energii przez okna na ogrzewanie (ok. 1-2%), natomiast latem mogą przyczynić się do obniżenia temperatury we wnętrzach o 2,5-4°C.

Zalety tego typu rozwiązań:

 • latem - bardzo skuteczna ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń, co eliminuje konieczność chłodzenia lub w znaczący sposób ogranicza moc urządzeń chłodniczych oraz skraca czas ich działania; skuteczność ochrony przeciwsłonecznej markiz zależy od zastosowanej automatyki i jej współpracy z systemem chłodniczym oraz warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w pomieszczeniach,
 • zimą - umożliwia optymalnie wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń budynku,
 • umożliwia użytkowanie pomieszczeń nawet podczas całkowitego zacienienia przez markizę, czasami bez konieczności używania oświetlenia sztucznego,
 • chroni konstrukcję okna przed wysoką temperaturą oraz promieniowaniem UV,
 • chroni przed niekorzystnym zjawiskiem olśnienia i umożliwia równomierny rozkład natężenia światła,
 • niektóre rozwiązania pozwalają chronić wnętrze budynku przez owadami i insektami.

Osłony tego typu, podobnie jak żaluzje zewnętrzne, mogą być wyposażone w automatyczny system sterowania. Instaluje się szereg czujników, które w zależności od potrzeb automatycznie sterują działaniem osłony.

Czujniki urządzenia kontrolno-sterującego instaluje się na dachu, skąd wysyła sygnały do jednostki sterującej. Gdy słońce jest nisko i kąt padania promieni jest płaski, refleksole są zimą podniesione, a latem w zależności do temperatury automatycznie opuszczone. Po przejściu słońca wysoko nad horyzont (w południe), latem refleksole są w dalszym ciągu opuszczone.

Działanie osłon zależne jest także od usytuowania ścian budynku w stosunku do stron świata. Przy wystąpieniu chmur zasłaniających słońce osłony ustawiają się w położeniu maksymalnego otwarcia. Automatyka powinna wykonywać sukcesywnie pomiary słońca i „płynnie” sterować nastawami osłony.

Do prawidłowego działania automatyki niezbędna jest również informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, dla którego system steruje działaniem osłon przeciwsłonecznych.

Ochrona pomieszczeń przed działaniem słońca w okresach przejściowych może być błędem. Aby stwierdzić konieczność stosowania osłon, wymagana jest informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, a ta może być, w zależności od sposobu użytkowania nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze i słonecznym dniu, wysoka. Pomieszczenie w takiej sytuacji powinno być chronione przed dodatkowymi zyskami słonecznymi lub mechanicznie chłodzone.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Instrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 nr 75, poz. 690, z późn. zmianami).
 3. PN 78/B-03421, "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi".
 4. PN-EN 15251:2012, "Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę".
 5. PN-EN 12216:2004, "Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje".
 6. Robert Geryło, "Współdziałanie przegród przeziernych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego", "Świat Szkła" 4/2015.
 7. Joanna Tymkiewicz, "Funkcje ścian zewnętrznych w aspekcie badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych na kształtowanie jakości budynku", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 8. Robert Geryło, "Komfort cieplny w budynkach według nowych przepisów", "Świat Szkła" 2/2014
 9. Robert Geryło, "Charakterystyka energetyczna okien", Świat Szkła 3/2008.
 10. PN-EN ISO 15831:2006, "Odzież. Właściwości fizjologiczne. Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego".
 11. PN-EN ISO 9920:2008, "Ergonomia środowiska termicznego. Szacowanie izolacyjności cieplnej i oporu pary wodnej zestawów odzieży".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • LeonNowy LeonNowy, 04.12.2019r., 11:11:09 I tak większość kieruje się walorami estetycznymi a nie jakimiś dziwnymi wyliczeniami, które dla normalnego człowieka nic nie mówią.

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.