Izolacje.com.pl

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Solar shading devices in energy efficient buildings - selected legal requirements

Okiennica budynku mieszkalnego
arch. J. Żurawskiego

Okiennica budynku mieszkalnego


arch. J. Żurawskiego

Według danych Unii Europejskiej budownictwo jest najbardziej energochłonną częścią gospodarki. Odpowiada za 41% całkowitego zużycia energii. Z tego powodu branża ta powinna prowadzić działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na każdym etapie życia budynku.

Zobacz także

VELUX Polska Sp. z o.o. Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić...

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić optymalnej powierzchni przeszkleń, najlepszym rozwiązaniem są okna do płaskich dachów. Sprawdzają się one zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

VELUX Polska Sp. z o.o. Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo....

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo. Są to produkty posiadające sporo zalet, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać!

ABSTRAKT

W artykule omówiono rodzaje osłon przeciwsłonecznych. Wymieniono cechy budynków energooszczędnych oraz najważniejsze czynniki zapewniające komfort. Przedstawiono rodzaje osłon przeciwsłonecznych zewnętrznych, wewnętrznych oraz hermetycznie zamkniętych w przestrzeni szybowej.

The article covers types of solar shading devices. The features of energy efficient buildings are enumerated, together with key comfort factors. Types of external, internal and hermetic shaft void shading devices are presented.

Ograniczanie zużycia energii jest dziś działaniem obowiązkowym i dotyczy wszystkich dziedzin życia. Poszukiwanie rozwiązań efektywnych energetycznie, ekologicznych i uzasadnionych ekonomicznie (ocena LCA) jest społecznie pożądane i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jak pokazuje praktyka, nie jest to jednak łatwe, bo radykalne ograniczanie zużycia energii cieplnej często prowadzi do wzrostu energii potrzebnej do zapewnienia temperatury komfortu.

Liczne przykłady pokazują, że ograniczanie zużycia energii na ogrzewanie może doprowadzić do trudności eksploatacyjnych latem. Nadrzędnym celem nie jest zapewnienie niskiego zużycia energii, lecz odpowiednich warunków użytkowych przy racjonalnie niskim poziomie zużycia energii.

Cechy budynków energooszczędnych

Na jakość energetyczną budynku wpływa wiele czynników, m.in.:

 • architektura budynku,
 • izolacyjność termiczna przegród nieprzezroczystych,
 • parametry techniczne przegród przezroczystych, w tym szyb,
 • osłony przeciwsłoneczne,
 • system grzewczy,
 • system chłodniczy,
 • OZE,
 • pojemność cieplna,
 • system sterowania i zarządzania energią,
 • oświetlenie,
 • urządzenia pomocnicze,
 • lokalizacja na działce i otoczenie,
 • zieleń w architekturze,
 • szczelność budynku,
 • mostki termiczne.

Osiągnięcie komfortu przy zadowalającej efektywności energetycznej wymaga indywidualnego modelowania parametrów, tak aby ostatecznie uzyskać optymalną charakterystykę energetyczną budynku. Celem jest budynek energooszczędny, który powinien charakteryzować się niskim zużyciem nieodnawialnej energii pierwotnej - EP, będącym sumą nieodnawialnej energii pierwotnej na:

 • ogrzewanie,
 • wentylację,
 • chłodzenie,
 • ciepłą wodę,
 • urządzenia pomocnicze
 • i oświetlenie.

Nieodnawialna energia pierwotna uwzględnia energię chemiczną związaną z paliwem oraz energię niezbędną do wydobycia, wytworzenia i transportu do miejsca wykorzystania. Zadanie to jest tylko pozornie proste. Nie wystarczy zaprojektować najlepszą izolacyjność przegród i efektywny energetycznie system grzewczy.

Budynek można porównać do systemu naczyń połączonych. Przez zwiększenie izolacji termicznej przegród budowlanych zmniejszamy zużycie energii na ogrzewanie, jednak możemy pogorszyć warunki użytkowania budynku latem.

RYS. Zależność odczucia komfortu od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz powierzchni ścian; rys.: J. Żurawski

RYS. Zależność odczucia komfortu od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz powierzchni ścian; rys.: J. Żurawski

Przykładem potwierdzającym przedstawione zależności była pierwsza szkoła pasywna, zrealizowana w Budzowie, w której zapotrzebowanie na chłód jest 8 razy większe niż zapotrzebowanie na ciepło, co było powodem trudności zapewnienia warunków komfortu podczas użytkowania pomieszczeń edukacyjnych.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania, dlatego poszukiwane są różnego rodzaju rozwiązania mające ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie. Jednym z takich rozwiązań są osłony przeciwsłoneczne.

Podstawowe wymagania prawne

Projektowanie i budowa budynków wymaga spełnienia wymagań podstawowych.

Art. 5 ustawy Prawo budowlane [1] precyzuje sześć takich warunków. Ich celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków ­higienicznych i zdrowotnych, a zatem stworzenie odpowiedniego środowiska wewnątrz budynku, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zagadnienia środowiska wewnętrznego opisano w normie PN-EN 15251:2012 [4]. Komfort definiowany jest jako stan, w którym człowiek odczuwa równowagę między środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym (RYS.).

Na odczucie komfortu wpływa kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, dotykowych i cieplnych pojawiających się w danym środowisku i wynikających ze zmian w zakresie następujących warunków:

 • temperatura otaczającego powietrza,
 • temperatura promieniowania otaczających powierzchni,
 • wilgotność i ruch powietrza,
 • zapach,
 • zawartość CO2 oraz innych substancji,
 • ilość kurzu,
 • walory estetyczne,
 • natężenie hałasu,
 • oświetlenie.
TABELA 1. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN-EN 15251:2012 [4]

TABELA 1. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN-EN 15251:2012 [4]


*clo określa izolację termiczną odzieży niezbędną do utrzymania równowagi termicznej pomiędzy organizmem człowieka, przebywającym w pozycji siedzącej, a otoczeniem o następujących parametrach: prędkość powietrza: 0,1 m/s, temperatura powietrza i ścian: 21°C oraz wilgotność względna mniejsza niż 50%. Dla tych warunków 1 clo zestawu odzieży jest równy 0,155 (m²·K)/W. Metody określania izolacji termicznej odzieży oraz wartości przykładowych zestawów są przedmiotem normy PN-EN 9920, „Ergonomia środowiska termicznego. Ocena izolacyjności cieplnej i oporu parowania zestawu odzieżowego" oraz PN-EN ISO 15831, "Odzież. Właściwości fizjologiczne. Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego".

W pierwszej kolejności o poczuciu komfortu decyduje temperatura powietrza, temperatura promieniowania otaczających powierzchni oraz wilgotność powietrza.

W TABELI 1, TABELI 2 i TABELI 3 zamieszczono przykładowe zalecane wartości według norm PN-EN 15251:2012 [4] oraz PN 78/B-03421 [3], przy czym kategoria I oznacza wysoki poziom oczekiwań dla pomieszczeń użytkowanych przez osoby bardzo wrażliwe o specjalnych wymaganiach, jak osoby niepełnosprawne, chorzy, bardzo małe dzieci i osoby starsze.

Kategoria II oznacza normalny poziom oczekiwań, zalecany w przypadku nowych i modernizowanych budynków.

Kategoria III oznacza dopuszczalny, umiarkowany poziom oczekiwań.

 TABELA 2. Przykładowe wartości clo dla różnych rodzajów odzieży

 TABELA 2. Przykładowe wartości clo dla różnych rodzajów odzieży

Zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania pomieszczeń wymaga spełnienia wielu warunków i decyduje o kategorii pomieszczeń. W połączeniu z racjonalizacją zużycia energii w budynku zadanie to jest inżyniersko złożone.

Warunki techniczne

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych [2]:

 • wartość wskaźnika EP [kWh/(m²·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, jest mniejsza od wartości EP,
 • przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 2.1. załącznika nr do rozporządzenia.
TABELA 3. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN 78/B-03421 [3]

TABELA 3. Przykładowe zalecane wartości obliczeniowe temperatury wewnętrznej według normy PN 78/B-03421 [3]

Maksymalną wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, oblicza się zgodnie ze wzorem:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2·rok)]

gdzie:

 • EPH+W - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • ΔEPC - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
 • ΔEPL - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Ponadto budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania go latem. Ochronę przed przegrzewaniem budynku można uzyskać dzięki zastosowaniu urządzeń przeciwsłonecznych.

TABELA 4. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn według [2]

TABELA 4. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn według [2]

Urządzenia przeciwsłoneczne - wymagania prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest stosowanie osłon przeciwsłonecznych, które ograniczą zyski słoneczne ciepła w budynku latem.

Okna wszystkich rodzajów budynków muszą charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego oraz przegród szklanych i przezroczystych oznaczonym jako g.

 TABELA 5. Przykładowe parametry dla różnych rodzajów szklenia

 TABELA 5. Przykładowe parametry dla różnych rodzajów szklenia

Wartość g, obliczana według wzoru g = gn·fC, musi być mniejsza niż 0,35 [gdzie: gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia, którego przykładowe wartości zamieszczono w TABELI 4 i TABELI 5, fC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim (TABELA 6)].

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa TABELA 4.

Przyjmowanie wartości gn według podanych wartości prowadzi do błędnych wyników. Powszechnie stosowane szyby podwójne z powłoką selektywną mają wartości gn = 0,47–0,63 [5].

Podczas projektowania przegród przezroczystych oraz charakterystyki energetycznej budynku należy stosować wartości projektowane gn odpowiadające stosowanym szybom.

TABELI 5 zamieszczono wartości gn różnych kombinacji zestawów szybowych według danych producenta.

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa TABELA 6.

TABELA 6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania osłon przeciwsłonecznych fC według [2]

TABELA 6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania osłon przeciwsłonecznych fC według [2]

Wymagań tych nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny ±45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m².

Aktualne wymagania prawne narzucają obowiązek stosowania osłon przeciwsłonecznych.

Osłony przeciwsłoneczne

Najstarsze osłony pełniące pośrednio funkcje ochrony przeciwsłonecznej to okiennice drewniane, firanki i zasłony. Początkowo mocowane od wewnątrz, ostatnio dzięki nowym technologiom oraz możliwościom automatycznego sterowania także od zewnątrz.

Do takich rozwiązań należą m.in. markizy, skriny, refleksole, folie naklejane na szyby. Znane są też rozwiązania umiejscowione w przestrzeni międzyszybowej. Od niedawna popularność zyskują urządzenia mocowane po zewnętrznej stronie elewacji, tzw. łamacze światła, nadające architekturze nowy przestrzenny charakter.

Miejsce montażu systemu osłon przeciwsłonecznych wpływa na efektywność energetyczną przesłony. Urządzenia zewnętrzne znacznie skuteczniej chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem latem. Ze względu na większe oddziaływanie czynników atmosferycznych muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Są też zazwyczaj droższe.

Oprócz ochrony przeciwsłonecznej, chroniącej pomieszczenia przed przegrzewaniem, należy także zapewnić użytkownikom, głównie pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej, ochronę przed olśnieniem.

Ochrona przeciwsłoneczna wykonana ze specjalnych siatek (FOT. 1 i FOT. 2), zwanych refleksolami, markizami lub skrinami, może pełnić funkcję zarówno ochrony termicznej, jak też zabezpieczenia przed bezpośrednim światłem słonecznym.

FOT. 1-2 Przykłady osłon przeciwsłonecznych wykonanych z materiałów perforowanych

Ochrona przed olśnieniem jest funkcją wizualną, związaną z łagodzeniem wysokiej luminancji w polu widzenia, której źródłem jest nie tylko bezpośrednie światło słoneczne, lecz także światło z nieboskłonu oraz światło odbite.

Rodzaje osłon przeciwsłonecznych

Początkowo stosowano drewniane osłony, które pełniły wiele różnych funkcji, m.in. chroniły wnętrza budynków przed nieproszonymi gośćmi oraz pomieszczenia, zwłaszcza nocą, przed nadmiernymi stratami ciepła i hałasem.

Później, głównie w krajach południowych, zaczęto wykorzystywać różnego rodzaju okiennice do ochrony wnętrz przed nadmiernym działaniem energii słonecznej (FOT. 3 i FOT 4.)

Wraz z rozwojem techniki wytwarzania szkła oraz ze zmieniającymi się trendami w architekturze, zwiększającymi powierzchnię przegród przezroczystych, zaczęto stosować inne rozwiązania pozwalające osiągnąć oczekiwane efekty.

FOT. 3. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Mediolanie; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 3. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Mediolanie; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 4. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Augsburgu; fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 4. Okiennice występujące na budynku mieszkalnym w Augsburgu; fot.: archiwum J. Żurawskiego

Żaluzje listewkowe zewnętrzne

To zasłony składające się z poziomych ruchomych listewek tworzących kurtynę, która wprawiana jest w ruch za pomocą mechanizmu napędowego. Listewki w zależności od potrzeb mogą być przechylane oraz wciągane przez podniesienie i spiętrzenie. Żaluzje te:

 • ochraniają budynek od zewnątrz przed promieniowaniem słonecznym (cieplnym i świetlnym),
 • nie dopuszczają do nadmiernego nagrzania i naświetlenia wnętrza pomieszczenia,
 • powodują zaciemnienie i polepszenie rozproszenia światła,
 • dają możliwość swobodnego wietrzenia,
 • poprawiają sztuczne oświetlenie wnętrza obiektu na drodze odbicia światła przez listwy.

Przy częściowym zaciemnieniu pomieszczenia istnieje możliwość swobodnego spoglądania na zewnątrz. Żaluzje mogą również stanowić ważny element w kompozycji architektonicznej budynku. Konstrukcje te zostały w ostatnich dziesięcioleciach zdecydowanie udoskonalone, głównie przez wprowadzenie napędu elektrycznego oraz automatycznego sterowania.

Obecnie projektuje się i wdraża systemy ochrony przeciwsłonecznej z użyciem żaluzji listewkowych zewnętrznych osłaniających okna, w których automatycznie sterowane listewki w zależności od położenia słońca oraz siły wiatru zapewniają właściwe oświetlenie i komfort pomieszczeń, przy jednoczesnym maksymalnym widoku zewnętrznym. Tego typu rozwiązania są skuteczną ochroną przeciwsłoneczną. Maksymalna wartość fC w takich rozwiązaniach może sięgać 0,06.

Osłony te nie chronią jednak pomieszczeń przed insektami, co w niektórych sytuacjach i położeniu geograficznym jest istotną wadą, zwłaszcza w budynkach z zielenią naścienną.

Ograniczeniem w stosowaniu tego typu rozwiązań jest ryzyko uszkodzenia listewek żaluzji podczas nadmiernego wiatru. Graniczna prędkość wiatru najczęściej wynosi od 12 m/s do 15 m/s.

W nowoczesnych rozwiązaniach chodzi o to, aby zautomatyzować sterowanie takimi urządzeniami przez pomiar odpowiednich parametrów określających możliwość pracy osłon. Istnieje możliwość pomiarów ciśnienia (parcia) wiatru oraz nasłonecznienia.

Miernik ciśnienia powinien być tak usytuowany, aby można było nim mierzyć napływający strumień powietrza w nieosłoniętym miejscu budynku. Po zarejestrowaniu przez czujnik połączony z ciśnieniomierzem granicznej siły wiatru następuje automatyczne włączenie napędu żaluzji, co powoduje podniesienie i spiętrzenie listewek.

Najważniejszymi elementami systemu ochrony przeciwsłonecznej są urządzenia związane z optymalnym ustawieniem listew żaluzji w zależności od położenia słońca, co zapewnia stosowne zaciemnienie okien usytuowanych w poszczególnych ścianach budynku.

Aby zapobiec natychmiastowemu, niepotrzebnemu sterowaniu listwami (np. gdy słońce jest chwilowo przesłonięte przez chmurę), stosowany jest regulator czasu, czyli pewnego rodzaju opóźniacz czasowy umożliwiający likwidację reakcji urządzeń na chwilowe zmiany natężenia światła.

Istnieje także możliwość podnoszenia i spiętrzania listew, jeżeli poziom oświetlenia spadnie poniżej dopuszczalnego.

Centralne urządzenie sterujące wyposażone jest w roczny program automatycznego ustawiania listewek w położeniu uwzględniającym różne położenia słońca w ciągu roku. Zastosowanie takiego systemu przynosi następujące korzyści:

 • umożliwia wykorzystanie korzystnego działania promieni słonecznych na budynek i pomieszczenia zimą i ogranicza nagrzewanie latem,
 • pozwala indywidualizować względem pomieszczeń korzyści z wykorzystania działania promieni słonecznych,
 • redukuje zapotrzebowanie mocy chłodniczej,
 • obniża zużycie energii na chłodzenie i na ogrzewanie budynku, a zatem również koszty eksploatacyjne,
 • zwiększa oszczędność energii elektrycznej związanej z oświetleniem,
 • poprawia samopoczucie, komfort i wydajność pracy,
 • jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i umożliwia optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w budynku.

Markizy

To zasłony zewnętrzne wykonane z tkaniny, instalowane w obrębie otworów okiennych w celu ochrony wnętrza obiektu przed promieniowaniem słonecznym, co ogranicza nagrzanie i nadmierne naświetlenie pomieszczeń, i olśnieniem.

Zamontowane nad tarasami i balkonami oraz placówkami handlowo-usługowymi (jak restauracje i kawiarnie na otwartym powietrzu), oprócz zapewnienia zacienienia, ochraniają przed opadami atmosferycznymi. Mogą również stanowić ciekawy element wystroju elewacji i podkreślać walory architektoniczne obiektu.

Markizy są zasłonami rozciąganymi (rozwijanymi) i wciąganymi (zwijanymi) w płaszczyźnie poziomej lub skośnej. Mogą być unieruchamiane w położeniu pośrednim.

Korzystną alternatywą wszelkiego rodzaju stałych zadaszeń są markizy z ramionami składanymi. Ten typ zasłony zewnętrznej jest rozwiązaniem nowoczesnym, bardzo uniwersalnym oraz ekonomicznym, jest w stanie chronić teren o powierzchni nawet do 80 m2 przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (szczególnie promieni słonecznych).

FOT. 5. Markizy nad restaurację na Korcie Centralnym Wimbeldonu; fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 5. Markizy nad restaurację na Korcie Centralnym Wimbeldonu; fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 6. Markizy oraz markizolety w budynku biurowo-usługowym (Monachium); fot. archiwum J. Żurawskiego

FOT. 6. Markizy oraz markizolety w budynku biurowo-usługowym (Monachium); fot. archiwum J. Żurawskiego

Konstrukcja markizy oparta jest o kwadratową metalową belkę mocującą, do której zamontowana jest rura nawojowa oraz wsporniki ramion składanych. Wewnątrz ramion zainstalowane są sprężyny, które za pomocą łańcucha lub linki stalowej powodują prostowanie ramion i rozwijanie kurtyny markizy.

Wsporniki ramion mają konstrukcję umożliwiającą płynną regulację nachylenia kurtyny markizy w zakresie od 0° do 90°. Markiza może być wyposażona w daszek ochronny lub szczelnie zamkniętą kasetę, mieszczącą rurę nawojową z zawiniętą kurtyną z tkaniny oraz składane ramiona.

Żaluzje wielkogabarytowe

FOT. 7. Łamacze światła na budynku biurowym (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego FOT. 8. Osłony przeciwsłoneczne usytuowane w dużej odległości od okien (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego
FOT. 9. Łamacze światła na budynku użyteczności publicznej (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego FOT. 10. Łamacze światła na budynku biurowym (Londyn); fot.: archiwum J. Żurawskiego

Konstrukcje te zwane są często łamaczami światła. To ekrany montowane na zewnątrz budynków w obrębie okien w pozycji poziomej, pionowej lub skośnej i mają za zadanie ochraniać przed przenikaniem promieni słonecznych do pomieszczeń.

Osłony przeciwsłoneczne występują jako stałe oraz ruchome, zwane także nastawnymi. Osłony zewnętrzne stałe charakteryzują się zamontowanymi na stałe rozwiązaniami, np. listwami lub różnego rodzaju ażurowymi pomostami, ograniczającymi oddziaływanie słońca na budynek.

Przy ich stosowaniu ważnym zagadnieniem jest określenie wysięgu, czyli długości, a w przypadku listew również kształtu i kąta usytuowania. Jeżeli wysięg osłony jest za duży, to może być ona podzielona na elementy umieszczone jeden nad drugim przed oknem, co jednak ogranicza widoczność z budynku.

Osłony posiadają konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie promieni słonecznych między poszczególnymi listwami i są mocowane na ścianie w takiej odległości, aby okno było skutecznie zacienione także przy wysokim położeniu słońca.

Same listwy wykonywane są głównie ze stopów aluminium, co oprócz lekkości zapewnia swobodne wydłużanie.

Osłony zewnętrzne ruchome umożliwiają każdorazowo odpowiednie ustawienie listew w zależności od położenia słońca (mogą być bardziej lub mniej przymknięte).

Ruchome osłony przeciwsłoneczne powinny być montowane w pewnej odległości od ściany, ponieważ szczególnie przy skośnym ustawieniu unoszące się nagrzane powietrze kierowane jest na ścianę i przy otwartych oknach wnika do wnętrza budynku.

W przegrodach przezroczystych o stosunkowo małym oporze cieplnym zjawisko to może mieć wpływ na zwiększony przepływ ciepła do budynku i nadmierne, nieprzewidziane w procesie projektowania przegrzewanie pomieszczeń.

Najskuteczniejszymi osłonami ruchomymi są osłony przeciwsłoneczne poziome i pionowe, posiadające pojedynczo lub zespołowo obracające się listwy przysłaniające.

Nowością są osłony, które jednocześnie służą produkcji energii elektrycznej. Mogą to być typowe panele fotowoltaiczne lub ostatnio wprowadzone do stosowania powłoki fotowoltaiczne, które można naklejać na dowolne powierzchnie przezroczyste.

Główną zaletą przesłon ruchomych jest możliwość regulacji działania przesłaniającego i brak ograniczeń widoczności. Skala ich możliwości sięga od całkowitego przysłonięcia słońca przy zamkniętych listwach przez różne pozycje wysokości i zmienne ustawienie listew, w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

Jest to zapewnione przez automatyczne systemy sterowania i regulacji. Możliwe więc jest automatyczne ustawienie listew w zależności od czasu, daty, toru przemieszczania się słońca i intensywności nasłonecznienia, co powoduje optymalne, zależne od potrzeby zacienienie o każdej porze roku.

Żaluzje poziome (weneckie)

To bardzo popularne rozwiązanie, także dzięki szerokiej gamie kolorystycznej i możliwości zastosowania lameli z aluminium, drewna lub materiałów drewnopodobnych.

Żaluzje weneckie ograniczają wgląd z zewnątrz oraz częściowo widok z pomieszczenia, a także zapewniają umiarkowaną dystrybucję światła - odwrócone, posrebrzane lamele, ustawione w pozycji horyzontalnej zwiększają poziom oświetlenia naturalnego pomieszczeń.

Należy jednak zadbać o to, aby same przesłony nie stały się wtórnym źródłem olśnienia. Zainstalowanie żaluzji poziomych może wpłynąć latem na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2-4°C. Zastosowanie sterowania automatycznego wpływa na polepszenie tych parametrów.

Żaluzje pionowe

Nazywane są verticalami. Są często stosowane, głównie od wewnątrz. Ze względu na stosunkowo niski koszt i możliwość przesłaniania przeszkleń o dużych wymiarach cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Szyny montowane są najczęściej do sufitu lub ściany i mogą być gięte w łuk na wymiar.

Producenci oferują szeroką gamę kolorów, faktur i wzorów oraz materiały (tkaniny lub PCW) o różnych właściwościach ochronnych. Dodatkowo obrotowe pionowe lamele można w łatwy sposób regulować i decydować o ilości i kierunku wpadającego światła.

Wadą może być dosyć duży ciężar długich pasków materiału, przytwierdzanych tylko górą. Przy częstej regulacji dochodzi do uszkodzeń mechanizmu łańcuszkowego.

Żaluzje pionowe zastosowane od wnętrza na dużej powierzchni przeszklonej mogą istotnie wpłynąć na kolorystykę elewacji.

Efektywność energetyczna osłon wewnętrznych jest zdecydowanie mniejsza niż rozwiązań instalowanych od zewnątrz [7].

FOT. 11. Markizolety na budynku biurowym (Niemcy); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 11. Markizolety na budynku biurowym (Niemcy); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 12. Osłony przeciwsłoneczne (zwane markizami, skrinami lub refleksolami) na budynku biurowym; fot.: Fakro

FOT. 12. Osłony przeciwsłoneczne (zwane markizami, skrinami lub refleksolami) na budynku biurowym; fot.: Fakro

Żaluzje z systemami luster

Systemy refleksyjnych, nieruchomych profili umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej to rozwiązania pełniące pośrednią funkcję, które powinny łączyć zalety osłon zewnętrznych i wewnętrznych. Projektowane są do ochrony przeciwsłonecznej, przekierowania światła dziennego oraz kontroli olśnienia.

Ze względu na lokalizację konstrukcja ta jest niewrażliwa na czynniki atmosferyczne, jednak w wyniku usterek eksploatacyjnych może stwarzać problemy użytkowe.

Efektywność energetyczna jest wyższa w stosunku do rozwiązań zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia, ale mniejsza niż urządzeń zlokalizowanych od zewnątrz [7].

Rolety

Chronią otwory okienne, a także drzwiowe przed wpływem czynników zewnętrznych (deszczem, wiatrem, promieniami słonecznymi, hałasem). Zabezpieczają przed wychładzaniem pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym. Mogą być ważnym elementem ochrony osób i mienia w budynku.

Niestety, stosowanie tego typu rozwiązań uniemożliwia wykorzystanie światła dziennego do użytkowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu rolety potocznie nazywane są osłonami termicznymi.

Rolety mogą być uruchamiane ręcznie lub silnikami elektrycznymi z wykorzystaniem energii słonecznej w oparciu o zaawansowaną automatykę [7].

Refleksole, markizy i markizorolety

Na rynku pod tą nazwą kryją się zazwyczaj produkty o różnych właściwościach i przeznaczeniu.

Markizy i refleksole wykonane są z perforowanego materiału pokrytego impregnatem o właściwościach grzybobójczych i antystatycznych; zacieniają, ograniczają nadmierne nagrzewanie i nasłonecznienie pomieszczeń, a także osłaniają przed opadami atmosferycznymi i do pewnego stopnia także przed wiatrem; przy większych podmuchach muszą być zwijane.

Nowoczesne konstrukcje umożliwiają pracę tego typu osłon nawet przy wietrze przekraczającym 80 km/h. Najczęściej stosowane są w parterach obiektów handlowo-usługowych, mieszkaniach, hotelach, biurach oraz salonach samochodowych.

Z kolei markizolety to połączenie rolet i markiz. Część górna jest pionowym ekranem, który przechodzi w markizę, co daje możliwość wyglądania przez nieosłonięte okno. Polecane są szczególnie przy wysokich otworach okiennych.

FOT. 13. Markizolety na budynku biurowym (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego

FOT. 13. Markizolety na budynku biurowym (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego

Refleksole, zwane również czasami markizami lub skrinami, wykonane są z syntetycznych, odpornych na czynniki atmosferyczne tkanin o strukturze specjalnej siatki. Montuje się je na zewnątrz przed przegrodą przeszkloną w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej. Zapewniają ochronę wnętrz przed nadmiernym nasłonecznieniem. Wskaźnik fC może wynosić nawet 0,06, co świadczy o bardzo dużej skuteczności rozwiązania.

Tego typu osłony mogą być też montowane od wewnątrz. Skuteczność takich rozwiązań jest zdecydowanie mniejsza. W nocy porą zimową mają niewielki wpływ na ograniczenie strat energii przez okna na ogrzewanie (ok. 1-2%), natomiast latem mogą przyczynić się do obniżenia temperatury we wnętrzach o 2,5-4°C.

Zalety tego typu rozwiązań:

 • latem - bardzo skuteczna ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń, co eliminuje konieczność chłodzenia lub w znaczący sposób ogranicza moc urządzeń chłodniczych oraz skraca czas ich działania; skuteczność ochrony przeciwsłonecznej markiz zależy od zastosowanej automatyki i jej współpracy z systemem chłodniczym oraz warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w pomieszczeniach,
 • zimą - umożliwia optymalnie wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń budynku,
 • umożliwia użytkowanie pomieszczeń nawet podczas całkowitego zacienienia przez markizę, czasami bez konieczności używania oświetlenia sztucznego,
 • chroni konstrukcję okna przed wysoką temperaturą oraz promieniowaniem UV,
 • chroni przed niekorzystnym zjawiskiem olśnienia i umożliwia równomierny rozkład natężenia światła,
 • niektóre rozwiązania pozwalają chronić wnętrze budynku przez owadami i insektami.

Osłony tego typu, podobnie jak żaluzje zewnętrzne, mogą być wyposażone w automatyczny system sterowania. Instaluje się szereg czujników, które w zależności od potrzeb automatycznie sterują działaniem osłony.

Czujniki urządzenia kontrolno-sterującego instaluje się na dachu, skąd wysyła sygnały do jednostki sterującej. Gdy słońce jest nisko i kąt padania promieni jest płaski, refleksole są zimą podniesione, a latem w zależności do temperatury automatycznie opuszczone. Po przejściu słońca wysoko nad horyzont (w południe), latem refleksole są w dalszym ciągu opuszczone.

Działanie osłon zależne jest także od usytuowania ścian budynku w stosunku do stron świata. Przy wystąpieniu chmur zasłaniających słońce osłony ustawiają się w położeniu maksymalnego otwarcia. Automatyka powinna wykonywać sukcesywnie pomiary słońca i „płynnie” sterować nastawami osłony.

Do prawidłowego działania automatyki niezbędna jest również informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, dla którego system steruje działaniem osłon przeciwsłonecznych.

Ochrona pomieszczeń przed działaniem słońca w okresach przejściowych może być błędem. Aby stwierdzić konieczność stosowania osłon, wymagana jest informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, a ta może być, w zależności od sposobu użytkowania nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze i słonecznym dniu, wysoka. Pomieszczenie w takiej sytuacji powinno być chronione przed dodatkowymi zyskami słonecznymi lub mechanicznie chłodzone.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Instrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 nr 75, poz. 690, z późn. zmianami).
 3. PN 78/B-03421, "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi".
 4. PN-EN 15251:2012, "Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę".
 5. PN-EN 12216:2004, "Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje".
 6. Robert Geryło, "Współdziałanie przegród przeziernych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego", "Świat Szkła" 4/2015.
 7. Joanna Tymkiewicz, "Funkcje ścian zewnętrznych w aspekcie badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych na kształtowanie jakości budynku", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 8. Robert Geryło, "Komfort cieplny w budynkach według nowych przepisów", "Świat Szkła" 2/2014
 9. Robert Geryło, "Charakterystyka energetyczna okien", Świat Szkła 3/2008.
 10. PN-EN ISO 15831:2006, "Odzież. Właściwości fizjologiczne. Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego".
 11. PN-EN ISO 9920:2008, "Ergonomia środowiska termicznego. Szacowanie izolacyjności cieplnej i oporu pary wodnej zestawów odzieży".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • LeonNowy LeonNowy, 04.12.2019r., 11:11:09 I tak większość kieruje się walorami estetycznymi a nie jakimiś dziwnymi wyliczeniami, które dla normalnego człowieka nic nie mówią.

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków...

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Tomasz Grykałowski Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym? Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody...

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody na skutek przewodzenia ciepła – tzw. transmisji, jak i tych wynikających z przepływu powietrza – tzw. wentylacji.

mgr inż. Magdalena Musielak, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji

Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji

Polskie ustawodawstwo dotyczące budownictwa nie nadąża za postępem w dziedzinie materiałów i rozwiązań energooszczędnych, dlatego inwestorzy zmuszeni są samodzielnie zadbać o budowę domów cieplejszych,...

Polskie ustawodawstwo dotyczące budownictwa nie nadąża za postępem w dziedzinie materiałów i rozwiązań energooszczędnych, dlatego inwestorzy zmuszeni są samodzielnie zadbać o budowę domów cieplejszych, niż wymagają tego przepisy.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Katarzyna Nowak, mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko Badania szczelności budynków

Badania szczelności budynków Badania szczelności budynków

Badanie szczelności budynków to jeden ze sposobów kontroli jakości robót budowlanych. Wykrycie, a następnie usunięcie niepożądanych nieszczelności pozwala zredukować zużycie energii potrzebnej do ogrzewania...

Badanie szczelności budynków to jeden ze sposobów kontroli jakości robót budowlanych. Wykrycie, a następnie usunięcie niepożądanych nieszczelności pozwala zredukować zużycie energii potrzebnej do ogrzewania obiektu. Przeprowadzanie takich badań przynosi więc wiele korzyści. Niestety, jest również skomplikowane, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania budynku oraz sprzyjających warunków atmosferycznych.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 10/2018

e-wydanie: IZOLACJE 10/2018 e-wydanie: IZOLACJE 10/2018

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o zasadach przyznawania nowej ulgi termomodernizacyjnej oraz mocowaniu ociepleń do ścian w technologii ETICS. Radzimy też, jak przeprowadzać naprawy...

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o zasadach przyznawania nowej ulgi termomodernizacyjnej oraz mocowaniu ociepleń do ścian w technologii ETICS. Radzimy też, jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów, a także jak poprawić izolacyjność akustyczną w budownictwie mieszkaniowym.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną; Walery Jezierski, Joanna Borowska – s.36

Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną; Walery Jezierski, Joanna Borowska – s.36 Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną; Walery Jezierski, Joanna Borowska – s.36

W artykule przeanalizowano współczynnik przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, współczynników przenikania...

W artykule przeanalizowano współczynnik przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz innych czynników.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 7/8/2020

e-wydanie: IZOLACJE 7/8/2020 e-wydanie: IZOLACJE 7/8/2020

W wakacyjnym wydaniu IZOLACJI piszemy m.in. o zastosowaniu kruszyw lekkich, projektowaniu drzwi przeciwpożarowych, tynkach stosowanych na zawilgoconych przegrodach, tarasach wentylowanych i kotwach chemicznych.

W wakacyjnym wydaniu IZOLACJI piszemy m.in. o zastosowaniu kruszyw lekkich, projektowaniu drzwi przeciwpożarowych, tynkach stosowanych na zawilgoconych przegrodach, tarasach wentylowanych i kotwach chemicznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem...

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem zapotrzebowania na energię do chłodzenia pomieszczeń. Nierzadko zatem na równi stawiane jest zapewnienie temperatury komfortu cieplnego budynków zimą oraz ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim.

Tomasz Jasieński Sp. z o.o. - przedstawiciel firmy WAREMA w Polsce Żaluzje zewnętrzne - skuteczna ochrona przed słońcem

Żaluzje zewnętrzne - skuteczna ochrona przed słońcem Żaluzje zewnętrzne - skuteczna ochrona przed słońcem

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne są coraz bardziej popularne zarówno na budynkach biurowych oraz użyteczności publicznej, jak i w budownictwie jednorodzinnym. Chronią wnętrze obiektów przed nadmiernym...

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne są coraz bardziej popularne zarówno na budynkach biurowych oraz użyteczności publicznej, jak i w budownictwie jednorodzinnym. Chronią wnętrze obiektów przed nadmiernym nasłonecznieniem, a przy tym są odporne na działanie warunków atmosferycznych.

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

Opracowanie: Redakcja Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych

Stosowanie osłon przeciwsłonecznych jest prawnie wymagane już od wielu lat. Wymagania podstawowe obejmują obligatoryjne stosowanie osłon w przegrodach przezroczystych ukierunkowanych na północny wschód,...

Stosowanie osłon przeciwsłonecznych jest prawnie wymagane już od wielu lat. Wymagania podstawowe obejmują obligatoryjne stosowanie osłon w przegrodach przezroczystych ukierunkowanych na północny wschód, wschód, południowy wschód i zachód, zachód oraz na północny zachód.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń...

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, co stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.