Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

The influence of the sun visor on the window heat transfer coefficient

RYS. 1. Termogram pokazujący budynek od strony frontowej (południowo‑zachodniej)
rys. [2]

RYS. 1. Termogram pokazujący budynek od strony frontowej (południowo‑zachodniej)


rys. [2]

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem zapotrzebowania na energię do chłodzenia pomieszczeń. Nierzadko zatem na równi stawiane jest zapewnienie temperatury komfortu cieplnego budynków zimą oraz ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim.

Zobacz także

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Portalokienny.pl Okna dachowe – nowoczesne rozwiązania

Okna dachowe – nowoczesne rozwiązania Okna dachowe – nowoczesne rozwiązania

Okna dachowe to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala wprowadzić do pomieszczeń naturalne światło oraz zapewniać im odpowiednią wentylację W dzisiejszych czasach, okna dachowe oferują wiele innowacyjnych...

Okna dachowe to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala wprowadzić do pomieszczeń naturalne światło oraz zapewniać im odpowiednią wentylację W dzisiejszych czasach, okna dachowe oferują wiele innowacyjnych możliwości, takich jak automatyczne sterowanie, czy funkcja samoczyszczenia, co przyczynia się do poprawy komfortu i oszczędności energii.

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

Ważnym aspektem wpływającym na izolacyjność termiczną stolarki okiennej i stopień przegrzania pomieszczeń są osłony przeciwsłoneczne. Wśród typowych osłon przeciwsłonecznych wymienić można:

 • rolety i żaluzje,
 • ściany lamelowe,
 • łamacze światła,
 • osłony czerpnii i in.

W zależności od tego, z jakiego typu osłoną mamy do czynienia i z jakiego materiału jest ona wykonana, a także jakie ma parametry przepuszczalności powietrza, należy wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła Uws, który uwzględnia wpływ zastosowanego detalu przeciwsłonecznego w oknie [1].

Zastosowanie osłon przeciwsłonecznych jest szczególnie uzasadnione przede wszystkim wtedy, gdy chcemy zmniejszać niepożądane (nadmierne) zyski ciepła oraz jeśli zależy nam na ograniczeniu strat ciepła.

 • W okresie letnim ich funkcją jest ograniczenie nagrzewania budynków przez promienie słoneczne, a także minimalizacja refleksu świetlnego, który powstaje w słoneczne dni.
 • W przypadku dni pochmurnych ich zadaniem jest umożliwianie maksymalnego dopływu światła widzialnego do wnętrz pomieszczeń.

Wynika z tego, że osłony powinny cechować się zmiennością parametrów dla różnych pór roku, a taki efekt można uzyskać, gdy osłony są ruchome.

RYS. 1. Termogram pokazujący budynek od strony frontowej (południowo­‑zachodniej), zdjęcie wykonane w godz. od 5.30 do 6.30; rys. [2]

RYS. 1. Termogram pokazujący budynek od strony frontowej (południowo­‑zachodniej), zdjęcie wykonane w godz. od 5.30 do 6.30; rys. [2]

Skuteczność zastosowania zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych została przedstawiona na RYS. 1 wg pracy [2]. Pokazano na nim, jak kształtują się temperatury na powierzchniach okien na ścianie frontowej budynku mieszkalnego z zastosowaną osłoną zewnętrzną i bez osłony w identycznych warunkach atmosferycznych. Można dostrzec znaczną różnicę barwy okna lewego względem okna prawego, co oznacza, że temperatura powierzchni okna z zastosowaną osłoną jest niższa niż powierzchni okna bez osłony.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Do obliczenia współczynnika przenikania ciepła okna z uwzględnieniem efektu osłon przeciwsłonecznych Uws zastosowano podejście opisane w pracy [1], według którego osłonę rozpatruje się jako element dodatkowy i uwzględnia się we wzorze w następujący sposób:

gdzie:

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony przeciwsłonecznej, [W/(m2·K)],

ΔR - wartość dodatkowego oporu cieplnego dla osłony przeciwsłonecznej, [(m2·K)/W].

Wartości dodatkowego oporu cieplnego ΔR wynikającego z zastosowania różnych osłon przeciwsłonecznych umieszczonych po zewnętrznej stronie okna przyjmowano zgodnie z normą [3], w zależności od typu i materiału z jakiego jest wykonana osłona oraz jej przepuszczalności powietrza.

Współczynnik przenikania ciepła okna bez uwzględnienia wpływu osłony Uw obliczono metodą składnikową [4]. Metoda ta dzieli fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych. Według tej metody współczynnik przenikania ciepła Uw pojedynczego jednoskrzydłowego okna można obliczać według wzoru:

(1)

gdzie:

Ug, Uf, Umtos - współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio: oszklenia, ramy, ramiaków i stojaków ościeżnic,

Ag, Af, Amtos - pole powierzchni, odpowiednio: oszklenia, ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic,

Ψg–f - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostków termicznych powstających na granicy szyba–rama,

lg–f - długość liniowego mostku termicznego powstającego na styku szyba–rama.

Wartości pól powierzchni Ag, Af, Amtos oraz długość mostka lg–f mogą być określone ze wzorów opracowanych przez autorów:

gdzie:

bo, bskr, bf, bmos, btos - szerokość, odpowiednio: okna, skrzydła, elementów ramy, stojaków i ramiaków ościeżnic,

ho, hskr - wysokość, odpowiednio: okna, skrzydła.

Odnosząc się do przedstawionych wzorów (1-7), autorzy stworzyli algorytm do wyliczania szukanego współczynnika przenikania ciepła okien Uw przy zmianie wartości wybranych czynników (RYS. 2), który stanowił podstawę do opracowania autorskiego programu w Microsoft Excel.

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys. archiwum autorów

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną; rys. archiwum autorów

Opis badanego obiektu

Współczesne technologie montażu stolarki okiennej z PVC pozwalają stosować okna z szerokim zakresem zmienności ich proporcji.

W badaniu, z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien w budynkach mieszkalnych, zostały wybrane warianty stolarki okiennej z powierzchnią od 1,20 m2 do 3,60 m2. Wysokość okien przyjęto jako parametr stały równy 1,48 m.

Schematy badanych wariantów okien podano na RYS. 3.

RYS. 3. Schematy badanych wariantów okna; rys. archiwum autorów

RYS. 3. Schematy badanych wariantów okna; rys. archiwum autorów 

Dla badanych okien po ich zewnętrznej stronie zgodnie z normą [3] przewidziano osłonę przeciwsłoneczną drewnianą grubości 20 mm w trzech wariantach:

 • bardzo wysokiej przepuszczalności (wartość dodatkowego oporu cieplnego ΔR = 0,080 (m2·K)/W),
 • średniej przepuszczalności (ΔR = 0,220 (m2·K)/W),
 • szczelną (ΔR = 0,360 (m2·K)/W) [5].

Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną

Zgodnie z przyjętym celem badania jako funkcję celu Y wybrano współczynnik przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną Uws, [W/(m2·K)].

Przy wyborze czynników na podstawie wstępnej analizy wytypowano najważniejsze z nich wpływające na funkcje Y oraz zapewniające uzyskanie informacji interesującej odbiorców stolarki okiennej. Przeanalizowano również spełnienie podstawowych wymagań stawianych czynnikom: powinny być sterowalne, jednoznaczne, niesprzeczne i wzajemnie niezależne [6].

Po analizie do badania przyjęto zależność współczynnika Uws od następujących czynników:

 • wielkości dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR (czynnik X1),
 • pola powierzchni okna A0(czynnik X2),
 • szerokości elementów ramy bf(czynnik X3),
 • współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug(czynnik X4),
 • współczynnika przenikania ciepła ramy Uf(czynnik X5).

Te czynniki określają wkład w wielkość Uws bezpośrednio poprzez ΔR, Ug, Uf lub pośrednio przez A0, bf.

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia. Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TABELA). Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan zawierający 26 prób [5]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel.

TABELA. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

TABELA. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego do określenia współczynnika przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną

Przed rozpoczęciem obliczeń wykonano uzasadniony wybór zakresu zmienności czynników.

 • Wielkość dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR (czynnik X1):
  - na dolnym poziomie przyjęto 0,080 (m2·K)/W;
  - jako górny poziom przyjęto wartość 0,360 (m2·K)/W;
  - na średnim poziomie ΔR przyjęto 0,220 (m2·K)/W.

Wybrany zakres zmienności odpowiadał wartościom oporów cieplnych dla przytoczonych wyżej wariantów osłony przeciwsłonecznej okien według [5].

 • Pole powierzchni okna A0(czynnik X2):
  - na dolnym poziomie przyjęto równe 1,20 m2;
  - jako górny poziom przyjęto powierzchnię okna trzykrotnie zwiększoną - 3,60 m2;
  - odpowiednio na średnim poziomie przyjęto 2,40 m2.

W celu uniknięcia niejednoznaczności tego czynnika wysokość okien przyjęto jako wartość stałą i wynoszącą 1,48 m.

 • Szerokość elementów ramy skrzydłowej bf(czynnik X3) przyjęto też na trzech poziomach:
  - dolny - 0,07,
  - górny - 0,09,
  - sredni - 0,11 m.
 • Współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug(czynnik X4) przyjęto:
  - na dolnym poziomie wartość równą 0,50 W/(m2·K);
  - na górnym - 0,90 W/(m2·K),
  - na średnim - 0,70 W/(m2·K).
 • Współczynnik przenikania ciepła ramy Uf(czynnik X5):
  - na dolnym poziomie wartość równą 0,90 W/(m2·K);
  - na górnym - 1,30 W/(m2·K),
  - na średnim - 1,10 W/(m2·K);

Pozostałe parametry przyjęto na stałym poziomie:

 • szerokość stojaków bm= 0,02 m,
 • szerokość ślemii bt= 0,035 m,
 • szerokość stojaków i ramiaków ościeżnic bmos= btos= 0,035 m [9].

Pole powierzchni fragmentu ściany osłonowej przyjęto równe 9,72 m2.

Współczynniki przenikania ciepła:

 • nieprzezroczystych elementów składowych okna przyjęto na poziomie: Um= Ut= Umtos= 1,10,
 • ściany pełnej Uśp = 0,23 W/(m2·K);
 • liniowych współczynników przenikania ciepła mostków termicznych:
  - na granicy szyba–rama Ψf–g = 0,08,
  - na granicy rama–ściana – Ψf–śc = 0,023 W/(m·K).

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników Ẋ1, Ẋ2, Ẋ3, Ẋ4, Ẋ5 i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 przedstawiono w TABELI. Według [5] przejście z wartości naturalnych Ẋi do unormowanych Xi wyraża się wzorem:

(8)

gdzie:

i, Ẋimax, Ẋimin - odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (tabela) za pomocą metody najmniejszych kwadratów [7] opracowano równanie regresji zależności Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5). Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium.

Metoda testowania współczynników szczegółowo opisana została przez autorów w [8].

W wyniku testu pięć współczynników okazało się nieistotnych. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 16 współczynnikami:

(9)

Potwierdzona została również adekwatność uzyskanego modelu według metody, opisanej w [7].

Dany model posiadał:

Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [7].

Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody 

 

okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium  wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;10 = 2,73 [7], co potwierdza jego wysoką jakość.

Analiza wyników badania

Za pomocą równania regresji (9) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenikania ciepła Uws okna z osłoną przeciwsłoneczną.

Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Autorów interesował przede wszystkim wpływ czynnika X1, czyli dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon ΔR, wybranego w badaniu jako główny parametr charakteryzujący wpływ osłony przeciwsłonecznej na wielkość współczynnika Uws.

Analizując opracowany model, wykryto, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, które charakteryzuje się współrzędnymi ΔR = 0,22 (m2·K)/W, Ao= 2,40 m2, bf= 0,09 m, Ug= 0,70, Uf= 1,10 W/(m2·K), wielkość Uws wynosi 0,814 W/(m2·K).

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia, oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że korzystny wpływ na wielkość Uws wykazują dwa czynniki: ΔR(X1) oraz A0(X2). Przy zmianie ich wartości od –1 do +1 następuje zmniejszenie współczynnika Uws o 21,8% dla ΔR(X1) oraz o 12,1% dla A0(X2).

 Pozostałe czynniki wykazują niekorzystny wpływ - wraz z ich wzrostem od dolnego do górnego poziomu, wielkość współczynnika Uws rośnie:

 • o 2,2% dla bf(X3),
 • o 25,8% dla Ug,
 • o 8,2% dla Uf(X5).

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 4), na którym pokazano graficzną zależność Uws= ƒ(ΔR, Ao) dla: bf= 0,09 m, Ug= 0,70, Uf= 1,10 W/(m2·K).

RYS. 4. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws, [W/(m2·K)], od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W], oraz pola powierzchni okna Ao, m2, przy szerokości elementów ramy bf = 0,09 m oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 0,70 i ramy Uf = 1,10 W/(m2·K); rys. archiwum autorów

RYS. 4. Zależność współczynnika przenikania ciepła okna Uws, [W/(m2·K)], od dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR, [(m2·K)/W], oraz pola powierzchni okna Ao, m2, przy szerokości elementów ramy bf = 0,09 m oraz współczynnikach przenikania ciepła oszklenia Ug = 0,70 i ramy Uf = 1,10 W/(m2·K); rys. archiwum autorów

Najbardziej dokładnie został poddany analizie wpływ szukanego czynnika ΔR(X1).

Zauważono, że w modelu (9) jest kilka efektów interakcji tego czynnika z innymi czynnikami (0,012X1X2, –0,002X1X3, –0,022X1X4, –0,006X1X5). Analizując te efekty, wykryto, że wpływ czynnika X1 wzmacnia się ze wzrostem czynników X3, X4, X5 oraz słabnie ze wzrostem X2.

Dla pełnego przeanalizowania X1 należało oszacować jego wpływ przy odpowiednich skrajnych wartościach X2, X3, X4, X5, które są ograniczone przyjętym w badaniu zakresem zmienności. Po podstawieniach wartości tych czynników do modelu (9) i wykonaniu obliczeń symulacyjnych wykryto dodatkową informację o wpływie czynnika ΔR(X1).

Okazało się, że:

 • dla okna z polem powierzchni Ao= 3,60 m2; bf= 0,07 m; Ug= 0,5 i Uf= 0,9 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) z 0,08 do 0,36 (m2·K)/W powoduje obniżenie współczynnika Uwsod 0,716 do 0,598 W/(m2·K), tj. spadek o 16,5%;
 • natomiast dla okna z polem powierzchni Ao= 1,20 m2; bf= 0,11 m; Ug= 0,9 i Uf= 1,3 W/(m2·K) zmiana czynnika ΔR(X1) w tym samym zakresie powoduje obniżenie współczynnika Uwsod 1,176 do 0,89 W/(m2·K), tj. spadek znacznie większy i wynoszący 24,3%.

Dodatkowo oszacowano wahania współczynnika Uws od czynnika ΔR(X1) w centrum Gp przestrzeni czynnikowej. Wykryto, że zmiana czynnika ΔR(X1) z 0,08 do 0,36 (m2·K)/W dla okna z polem powierzchni Ao= 2,40 m2, bf= 0,09 m, Ug= 0,7 i Uf= 1,1 W/(m2·K) powoduje obniżenie współczynnika Uws z 0,926 do 0,724 W/(m2·K), tj. spadek o 21,8%.

Uzyskane wyniki obliczeń w pełnym stopniu określają wpływ czynnika ΔR, charakteryzującego zastosowaną osłonę przeciwsłoneczną, na wielkość współczynnika Uws okna wykonanego z PVC.

Wnioski

1. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił oszacować charakter i stopień wpływu drewnianych osłon przeciwsłonecznych o różnej przepuszczalności na współczynnik przenikania ciepła okna Uws.

2. Wpływ czynnika ΔR na wartość Uws wzmacnia się ze wzrostem szerokości elementów ramy bf, współczynników przenikania ciepła oszklenia Ug i ramy Uf oraz słabnie ze wzrostem powierzchni okna Ao.

3. Zmiana dodatkowego oporu cieplnego osłony przeciwsłonecznej ΔR z 0,08 do 0,36 (m2·K)/W:

 • dla okna Ao= 3,60 m2, bf= 0,07 m, Ug= 0,5 i Uf= 0,9 W/(m2·K) powoduje spadek współczynnika Uwso 16,5%,
 • dla okna Ao= 1,20 m2, bf= 0,07 m, Ug= 0,5 i Uf= 0,9 W/(m2·K) spadek ten wynosi 24,3%.

Literatura

 1. S. Wall, "Zrównoważony rozwój w budownictwie - inicjatywy europejskie kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych", "Materiały Budowlane" 3/2010, s. 43-45.
 2. J. Żurawski, "Energooszczędność w budownictwie cz. 20", "IZOLACJE" 11/12 2009.
 3. PN-EN ISO 10077-1:2007:2017-10, "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne".
 4. PN-EN ISO 12631:2013-03:2017-10, "Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła".
 5. M. Korzyński, "Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych", WNT, Warszawa 2006.
 6. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", Wyd. EXIT, Warszawa 2003.
 7. B. Durakovic, "Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art", "Periodicals of Engineering and Natural Sciences" vol. 5/2017, no. 3: 421-439.
 8. W. Jezierski, J. Borowska, "Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", "IZOLACJE" 6/2017.
 9. PN-EN 12519:2007, "Okna i drzwi. Terminologia".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.