Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Publikacje Jacek Sawicki

Jacek Sawicki ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim w 1979 r. Od 1999 r. jest redaktorem w Domu Wydawniczym MEDIUM, gdzie publikuje artykuły naukowo-techniczne związane z dziedziną izolacji budowlanych i technicznych w miesięcznikach informacyjno-technicznych „IZOLACJE”, „Rynek Instalacyjny” oraz kwartalniku „Ekspert Budowlany”, a także publikacje w miesięczniku „Administrator i Zarządca Nieruchomości". Jest autorem książki „Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych".

Jacek Sawicki Regulacje prawne bezpieczeństwa przeciwpożarowego handlowych obiektów wielkopowierzchniowych

Regulacje prawne bezpieczeństwa przeciwpożarowego handlowych obiektów wielkopowierzchniowych Regulacje prawne bezpieczeństwa przeciwpożarowego handlowych obiektów wielkopowierzchniowych

Pożar kompleksu Centrum Handlowego w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 zaistniały w dniu 12 maja br. stał się przyczynkiem do zwrócenia uwagi na problemy bezpieczeństwa pożarowego tego rodzaju obiektów....

Pożar kompleksu Centrum Handlowego w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 zaistniały w dniu 12 maja br. stał się przyczynkiem do zwrócenia uwagi na problemy bezpieczeństwa pożarowego tego rodzaju obiektów. Aktualnie (stan na dzień 19.05.2024 r.) nie wiadomo, jakie były przyczyny tego pożaru, a na końcowy raport prac komisji badającej jego przyczyny przyjdzie nam zapewne poczekać kilka miesięcy. Niniejsza publikacja ogranicza się zatem jedynie do ukazania podstawowych regulacji prawnych dotyczących...

Jacek Sawicki Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Dziennik Ustaw z dnia 26.01.2024 r., poz. 101 zamieścił Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej...

Dziennik Ustaw z dnia 26.01.2024 r., poz. 101 zamieścił Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Omawianą ustawę (DzU z dnia 8.09.2014 r., poz. 1200) Sejm RP uchwalił 29.08.2014 r., Prezydent RP podpisał ją 3.09.2014 r., a jej obowiązywanie datuje się od dnia 9.03.2015 r.

Jacek Sawicki Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych)....

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych). W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej 'ciekłej' lub 'płynnej'”.

Jacek Sawicki Nowelizacja Warunków Technicznych

Nowelizacja Warunków Technicznych Nowelizacja Warunków Technicznych

Dziennik Ustaw, poz. 2442 z dnia 7.11.2023 r. zamieścił rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Dziennik Ustaw, poz. 2442 z dnia 7.11.2023 r. zamieścił rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Sawicki Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie

Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie

Zorganizowane w Stuttgarcie w dniach 7–10 listopada 2023 r. 16. Międzynarodowe Targi Obróbki Blachy BLECHEXPO połączone z 9. Międzynarodowymi Targami Technologii Łączenia SCHWEISSTEC zgromadziły ponad...

Zorganizowane w Stuttgarcie w dniach 7–10 listopada 2023 r. 16. Międzynarodowe Targi Obróbki Blachy BLECHEXPO połączone z 9. Międzynarodowymi Targami Technologii Łączenia SCHWEISSTEC zgromadziły ponad 40 tys. gości branżowych.

Jacek Sawicki news Rozporządzenie ws. warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających

Rozporządzenie ws. warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających Rozporządzenie ws. warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających

Dziennik Ustaw z dnia 9.10.2023 r., poz. 2159 zamieścił Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu...

Dziennik Ustaw z dnia 9.10.2023 r., poz. 2159 zamieścił Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

Jacek Sawicki news Jednolity tekst statutu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Jednolity tekst statutu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Jednolity tekst statutu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.10.2023 r., poz. 2313 zamieszczono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.10.2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.10.2023 r., poz. 2313 zamieszczono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.10.2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Jacek Sawicki news Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków

Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków Rozporządzenie ws. dotacji celowych na prace renowacyjne zabytków

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie...

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Jacek Sawicki news Zmiana w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego

Zmiana w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego Zmiana w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego

Dziennik Ustaw poz. 2405 z dnia 7.11.2023 r. zamieścił rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu...

Dziennik Ustaw poz. 2405 z dnia 7.11.2023 r. zamieścił rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Jacek Sawicki, Konsultacja naukowo-techniczna: Włodzimierz Ciarka Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych

Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych

Korozja metali jest zjawiskiem niszczenia ich powłok i struktur pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Ich niszczenie pod wpływem zjawisk fizycznych określa się...

Korozja metali jest zjawiskiem niszczenia ich powłok i struktur pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Ich niszczenie pod wpływem zjawisk fizycznych określa się jako erozję frettingową materiału (cierną lub ścierną) i nie jest ona objęta tematem niniejszej publikacji. Ochrona katodowa kwalifikowana jest jako ochrona przed korozją elektrochemiczną.

Jacek Sawicki Warunki techniczne dla baz i stacji paliw płynnych, gazowych, a także ich infrastruktury przesyłowej

Warunki techniczne dla baz i stacji paliw płynnych, gazowych, a także ich infrastruktury przesyłowej Warunki techniczne dla baz i stacji paliw płynnych, gazowych, a także ich infrastruktury przesyłowej

Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2023 r., poz. 1707 zamieścił Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw...

Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2023 r., poz. 1707 zamieścił Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Jacek Sawicki Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman

Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman

Z głębokim żalem informujemy, że 6 września 2023 r., po długiej chorobie w wieku 79 lat, zmarł Zbigniew Kajetan Bachman wieloletni dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (do 31 marca...

Z głębokim żalem informujemy, że 6 września 2023 r., po długiej chorobie w wieku 79 lat, zmarł Zbigniew Kajetan Bachman wieloletni dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (do 31 marca 2009 r., kiedy przeszedł na emeryturę).

Jacek Sawicki news Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra

Dziennik Ustaw z dnia 27.06.2023 r., poz. 1210 opublikował Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra...

Dziennik Ustaw z dnia 27.06.2023 r., poz. 1210 opublikował Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Jacek Sawicki news Izolacje telekomunikacyjnych obiektów budowlanych i ich usytuowań

Izolacje telekomunikacyjnych obiektów budowlanych i ich usytuowań Izolacje telekomunikacyjnych obiektów budowlanych i ich usytuowań

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.05.2023 r., poz. 1040, ukazało się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty...

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.05.2023 r., poz. 1040, ukazało się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Jacek Sawicki news Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposoby ich oznaczania

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa...

Dziennik Ustaw poz. 873 z dnia 9.05.2023 r. zamieścił obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. ogłaszające jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [1].

Jacek Sawicki news Jednolity tekst rozporządzenia dla audytorów energetycznych

Jednolity tekst rozporządzenia dla audytorów energetycznych Jednolity tekst rozporządzenia dla audytorów energetycznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.06.2023 r., poz. 1220 ukazało się obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 maja 2023 r. głoszące jednolity tekst rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego...

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.06.2023 r., poz. 1220 ukazało się obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 maja 2023 r. głoszące jednolity tekst rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Jacek Sawicki Ewidencja emisyjności budynków już od 1 sierpnia 2023 r.

Ewidencja emisyjności budynków już od 1 sierpnia 2023 r. Ewidencja emisyjności budynków już od 1 sierpnia 2023 r.

27 kwietnia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii wydał sześć komunikatów dotyczących określenia daty 1 sierpnia 2023 r. jako dnia wdrożenia rozwiązań technicznych odnoszących się do problematyki centralnej...

27 kwietnia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii wydał sześć komunikatów dotyczących określenia daty 1 sierpnia 2023 r. jako dnia wdrożenia rozwiązań technicznych odnoszących się do problematyki centralnej ewidencji emisyjności budynków na zasadach odpowiadającym im przepisów ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z dnia 22.02.2022 r., poz. 438). Opublikował je Dziennik Ustaw z dnia 28.04.2023...

Jacek Sawicki news Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Startuje Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2023 r., poz. 746 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu „Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia...

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2023 r., poz. 746 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu „Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane”.

Jacek Sawicki news Zmiana rozporządzenia ws. charakterystyki energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Zmiana rozporządzenia ws. charakterystyki energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej Zmiana rozporządzenia ws. charakterystyki energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 13.04.2023 r., poz. 697 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki...

W Dzienniku Ustaw z dnia 13.04.2023 r., poz. 697 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Jacek Sawicki news Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane

Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2023 roku, poz. 682, zamieszczono Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo...

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2023 roku, poz. 682, zamieszczono Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Jacek Sawicki news Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Na mocy obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2023 r. ukazał się w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa...

Na mocy obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2023 r. ukazał się w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z dnia 23 marca 2023 r., poz. 551).

Jacek Sawicki news Przepis o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w ustawie Prawo budowlane

Przepis o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w ustawie Prawo budowlane Przepis o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w ustawie Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z dnia 23 marca 2023 roku, poz. 553, zamieścił ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw z dnia 23 marca 2023 roku, poz. 553, zamieścił ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań

Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań

W Dzienniku Ustaw poz. 297 z dnia 15.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle...

W Dzienniku Ustaw poz. 297 z dnia 15.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, które obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.

Jacek Sawicki news Targowa Wiosna Budowlana w Bielsku-Białej za nami

Targowa Wiosna Budowlana w Bielsku-Białej za nami Targowa Wiosna Budowlana w Bielsku-Białej za nami

Corocznie od 1992 r. na wiosnę i jesień Hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej staje się miejscem targowych spotkań branży budowlanej. W dniach 10–12 marca 2023 r. odbyła się 61. edycja imprezy. „Międzynarodowe...

Corocznie od 1992 r. na wiosnę i jesień Hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej staje się miejscem targowych spotkań branży budowlanej. W dniach 10–12 marca 2023 r. odbyła się 61. edycja imprezy. „Międzynarodowe Targi Budownictwa TWÓJ DOM 2023” zawsze są znaczącym wydarzeniem gospodarczym dla branży budowlanej nie tylko dla regionu śląskiego, ale też dla rynków czeskich, słowackich i austriackich.

Jacek Sawicki Odliczenia podatkowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2023 r.

Odliczenia podatkowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2023 r. Odliczenia podatkowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw poz. 273 z dnia 9.02.2023 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju...

W Dzienniku Ustaw poz. 273 z dnia 9.02.2023 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju określającego wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jacek Sawicki Jednolity tekst ustawy koncesyjnej na roboty budowlane lub usługi

Jednolity tekst ustawy koncesyjnej na roboty budowlane lub usługi Jednolity tekst ustawy koncesyjnej na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw z dnia 18.01.2023 r. poz. 140 opublikował jednolity tekst ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

Dziennik Ustaw z dnia 18.01.2023 r. poz. 140 opublikował jednolity tekst ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.11.2022 r.), zwanej w kręgach budowlanych „ustawą koncesyjną”.

Jacek Sawicki Jednolity tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Jednolity tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Jednolity tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16.11.2022 r. ukazał się w Dziennik Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z dnia...

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16.11.2022 r. ukazał się w Dziennik Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z dnia 18.01.2023 r. poz. 140).

Jacek Sawicki news Dziennik budowy i system Elektronicznego Dziennika Budowy w 2023 r.

Dziennik budowy i system Elektronicznego Dziennika Budowy w 2023 r. Dziennik budowy i system Elektronicznego Dziennika Budowy w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2023 roku, poz. 45, ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik...

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2023 roku, poz. 45, ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, stanowiące ustawowe wypełnienie zapisu art. 47u ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), który wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1557 z dnia 26 lipca 2022 r., art....

Jacek Sawicki news Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego po 1 stycznia 2023 r.

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego po 1 stycznia 2023 r. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego po 1 stycznia 2023 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2022 roku, poz, 2778, zamieszczono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa...

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2022 roku, poz, 2778, zamieszczono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Tym samym zrealizowany został zapis art. 60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1557 z dnia 26 lipca 2022 r.).

Jacek Sawicki Zmiany w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego

Zmiany w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego Zmiany w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2022 r., poz. 2206 zamieszczono tekst ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2022 r., poz. 2206 zamieszczono tekst ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.