Izolacje.com.pl

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Structural components of construction ceramics

Poznaj rodzaje ceramicznych elementów murowych stosowanych do wznoszenia ścian nośnych, nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz działowych
Fot. Wienerberger

Poznaj rodzaje ceramicznych elementów murowych stosowanych do wznoszenia ścian nośnych, nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz działowych


Fot. Wienerberger

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikacje elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

Zobacz także

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

dr hab. inż. Maria Wesołowska Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego

Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego

Podstawowym warunkiem integralności muru jest zachowanie spójności w obrębie połączenia elementu ceramicznego i zaprawy, zapewniającej właściwą ochronę przed wilgocią. Zaprawa powinna zabezpieczać przed...

Podstawowym warunkiem integralności muru jest zachowanie spójności w obrębie połączenia elementu ceramicznego i zaprawy, zapewniającej właściwą ochronę przed wilgocią. Zaprawa powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody do wnętrza muru i umożliwiać jej wyprowadzenie poza obręb muru (np. po intensywnych długotrwałych deszczach).

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

ABSTRAKT

W artykule opisano ceramiczne elementy murowe stosowane do wznoszenia ścian nośnych i nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych, a także działowych. Scharakteryzowano cegły, pustaki tradycyjne, poryzowane oraz akustyczne. Dokonano podziału elementów ceramicznych ze względu na ich zastosowanie.

Structural components of construction ceramics

The article describes ceramic masonry components that are used to erect load-bearing and non-load bearing external and internal walls as well as dividing walls. Characterised are bricks, traditional blocks, hollow bricks and acoustic insulation bricks. A subdivision of ceramic components based on their use is provided.

Elementy ceramiczne powstają w wyniku wypalania mieszanki złożonej z naturalnych składników, w której dominującą role odbywa glina, a pozostałe składniki to m.in. ił, łupek ilasty czy kaolin. Obecnie ich proces produkcji odbywa się w sposób zautomatyzowany [1]. W oparciu o właściwe dozowanie składników i kontrolę wilgotności uzyskuje się masy o różnej konsystencji. Poprzez odpowiednie formowanie, suszenie, a następnie nawet kilkukrotne wypalanie w temperaturze dochodzącej do 1000-1450°C uzyskuje się produkty o bardzo zróżnicowanych właściwościach i zastosowaniach.

Dostępne na rynku budowlanym elementy ceramiczne można ze względu na zastosowanie podzielić na [2]:

 • konstrukcyjne: cegły, pustaki, dachówki, rurki, kształtki nadprożowe i kanalizacyjne,
 • wykończeniowe i dekoracyjne: płytki ceramiczne,
 • wyroby sanitarne - umywalki, pisuary, miski ustępowe.

Rozpatrując elementy do wznoszenia murów, możemy wyróżnić:

 • cegły pełne,
 • cegły dziurawki,
 • pustaki tradycyjne,
 • pustaki poryzowane,
 • pustaki szlifowane,
 • pustaki akustyczne.

Ceramiczne elementy murowe stosowane są do wznoszenia ścian nośnych i nienośnych wewnętrznych i zewnętrznych, a także działowych. Przez lata na polskim rynku budowlanym elementy ceramiczne występowały w dużej liczbie odmian, ale miały znormalizowane wymiary. Producenci w swojej ofercie mieli także systemowe elementy stropowe. Obecna norma pozwala na produkcję elementów o zróżnicowanych wymiarach, a w ofertach znajdują się elementy wyrównujące, dostosowane do systemowych modułów.

Według normy PN-EN 771-1 [3] w punkcie 3.2 ceramiczne elementy murowe to: ceramiczne wyroby budowlane produkowane z gliny lub innych surowców ilastych z dodatkiem piasku lub bez dodatku piasku, wypalane, z zastosowaniem paliwa lub innych dodatków palnych, w wystarczająco wysokiej temperaturze, w celu uzyskania wiązania ceramicznego.

Norma [3] zawiera podział na elementy P i U, dla których zróżnicowano wymagania w kontekście zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.

 • Element P to element murowy ceramiczny o małej gęstości brutto w stanie suchym do stosowania w murze zabezpieczonym.
 • Element U to element murowy ceramiczny do murów niezabezpieczonych, a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie suchym do stosowania w murach zabezpieczonych.

Mur zabezpieczony oznacza mur zabezpieczony przed penetracją wody. W przypadku murów zewnętrznych zabezpieczenie przed penetracją wody może być realizowane poprzez warstwę odpowiedniego tynku lub okładziny. Mur traktuje się także jako zabezpieczony, jeśli stanowi warstwę wewnętrzną ściany wielowarstwowej lub znajduje się wewnątrz obiektu.

Mur niezabezpieczony to mur, który może być narażony na działanie deszczu, zamrażanie i odmrażanie, może mieć kontakt z ziemią lub wodą gruntowa bez odpowiedniego zabezpieczenia. W innych przypadkach mur należy traktować jako mur niezabezpieczony. Może to być mur całkowicie niezabezpieczony lub zabezpieczony w ograniczonym zakresie np. poprzez cienką warstwę tynku.

Z punktu widzenia projektanta konstrukcji ważny jest podział elementów murowych ze względu na wielkość i kierunek drążenia otworów, a więc podział na grupy zgodnie z [4], a także możliwe zastosowanie.

Cegły ceramiczne

Cegły ceramiczne stanowią to najstarsze i najpowszechniejsze elementy murowe stosowane w budownictwie. Mimo ciągłego rozwoju technologii wznoszenia obiektów budowlanych z innych formatów elementów murowych, to w pewnych zastosowaniach nadal jest stosowanym rozwiązaniem. W ostatnim czasie nastąpił powrót do czerwonej wypalanej cegły jako świetny akcent dekoratorski wnętrz i elewacji budynków. Na duży popyt na cegłę ma również wpływ moda na rewitalizację starych obiektów.

Wymiary cegieł w zależności od kraju, gdzie były produkowane, różniły się wymiarami. Dotychczas w Polsce standardowa cegła pełna budowlana o tradycyjnych wymiarach miała długość, szerokość i wysokość wynoszącą odpowiednio 250×120×65 mm. Cegły produkowane są w systemach wymiarowych:

 • tradycyjnym (250 mm + 10 mm spoiny),
 • modularnym (100 mm + 10 mm spoiny) oraz
 • mieszanym.

Obecnie można spotkać cegły budowlane pełne o wymiarach np. 250×120×60 mm [5].

Z cegieł wykonuje się wszystkie rodzaje murów: ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne, a także działowe.

Ogólne parametry cegieł ceramicznych:

 • średnie gęstości: 1700 kg/m3,
 • wymiary:
  - szerokość: 110 do 120 mm,
  - wysokość: 60 do 70 mm,
  - długość: 240 do 250 mm,
 • kategoria cegły ze względu na tolerancje wymiarowe: T1 i T2,

gdzie:

 • T1: ± 0,40 mm lub 3 mm, przyjmuje się tę wartość, która jest większa,
 • T2: ± 0,25  mm lub 2 mm, przyjmuje się tę wartość, która jest większa.

Najpowszechniej w ofercie cegielni znajduje się cegła pełna, cegła licówka, cegła kratówka K-1, K-2 i K-3 oraz cegła DZ. Cegły muruje się na zaprawę zwykłą.

Największą różnorodnością charakteryzują się cegły licowe i cegły klinkierowe. Cegły licowe w stosunku do cegieł budowlanych charakteryzują się identycznymi, a nawet lepszymi parametrami technicznymi i mogą śmiało być wykorzystywane do wznoszenia ścian nośnych. Jednak ich głównym zastosowaniem jest wykonywanie zewnętrznej warstwy muru oblicowanego, zewnętrznego licowego muru w ścianach szczelinowych, obiektów małej architektury, detali architektonicznych murowych.

Szczególną cechą cegieł elewacyjnych jest obniżona zawartość margli oraz mniejsza nasiąkliwość. W związku z tym zgodnie z normą [3] elementy te mogą być stosowane do murów niezabezpieczonych. Producenci oferują bardzo szeroką gamę licowych elementów murowych zróżnicowaną pod względem wymiarów, kolorów lub faktury powierzchni licowej (gładka, ręcznie formowana, ryflowana, strukturyzowane, pokryte angobą).

Bardzo często zamiast cegły licowej i cegły zwykłej stosuje się cegły klinkierowe licowe i zwykłe, charakteryzujące się najlepszą wśród cegieł odpornością na czynniki atmosferyczne i największą wytrzymałością. Dlatego mogą być stosowane do murowania ścian nośnych budynków wielokondygnacyjnych, ścian podziemnych w gruncie agresywnym chemicznie, obiektów inżynierii wodnej, ścian w pomieszczeniach silnie zawilgoconych, narażonych na działanie środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie.

Cegły klinkierowe mają różne powierzchnie licowe i występują w różnych formatach. Dostępne są np. cegły klinkierowe (FOT. 1), które mają powierzchnie nieregularne, delikatnie zadrapane, ręcznie formowane. Ich powierzchnia może być glazurowana lub nie.

FOT. 1. Cegła klinkierowa; fot.: Wienerberger

FOT. 1. Cegła klinkierowa; fot.: Wienerberger

FOT. 2. Elewacja z cegły Long John; fot.: Wienerberger

FOT. 2. Elewacja z cegły Long John; fot.: Wienerberger

Tego typu wyroby charakteryzują się mrozoodpornością, nasiąkliwością do 6% i wytrzymałością na ściskanie do 35 N/mm2. Są też cegły o bardzo długich formatach (FOT. 2), przypominające podłużne, wąskie belki. Nietypowy rozmiar pozwala na swobodne manipulowanie materiałem i zaprojektowanie ciekawej faktury na elewacji.

Pustaki ścienne

Pustaki tradycyjne różnią się od cegieł:

 • wymiarami (są większe od cegieł podwójnych, potrójnych i modularnych),
 • mają mniejszą gęstość brutto w stanie suchym, a udział drążeń stanowi od 25% do 70% objętości.

Wśród pustaków ceramicznych na rynku budowlanym istnieje kilka ich nazw handlowych charakteryzujących system ścian. Zazwyczaj w nazwie handlowej elementów murowych podawana jest grubość ściany, co zgodnie z normą [3] oznacza szerokość elementu murowego (FOT. 3-4).

FOT. 3-4. Przykładowe pustaki ceramiczne; fot.: Leier

FOT. 3-4. Przykładowe pustaki ceramiczne; fot.: Leier

Pustaki ceramiczne przeznaczone są głównie do wykonywania ścian wewnętrznych oraz ocieplonych ścian zewnętrznych. Pustaki mogą być murowane z wypełnionymi spoinami czołowymi lub bez wypełnienia, jeśli powierzchnie czołowe mają profilowane na pióra i wpusty. Występują w klasie wytrzymałości od 5 do 20.

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze pustaki, a w TABELI 1 zestawiono ich parametry.

TABELA 1. Asortyment pustaków ceramicznych do ścian nośnych.

TABELA 1. Asortyment pustaków ceramicznych do ścian nośnych.

Ogólne parametry pustaków ceramicznych:

 • średnie gęstości: od 650 do 900 kg/m3
 • wymiary:
  - szerokość: 250 do 300 mm,
  - wysokość: 220 do 238 mm,
  - długość: 188 do 375 mm,
 • kategoria pustaka ze względu na tolerancje wymiarowe: T1 i T2.

Pustaki poryzowane

Pustaki poryzowane uzyskuje się poprzez wypalanie gliny z dodatkiem mączki drzewnej, trocin lub celulozy, które wypalają się i pozostawiają puste zamknięte pory. Dzięki temu elementy te charakteryzują się lepszą od zwykłych pustaków izolacyjnością cieplną, a także regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach. Wymiary pustaków poryzowanych są podobne lub większe od wymiarów pustaków tradycyjnych.

Pustaki poryzowane stosowane są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych z ociepleniem i bez ocieplenia, ale także do ścian wewnętrznych i działowych. Grubości ścian wykonanych z pustaków ceramicznych poryzowanych zaczynają się od 115 mm i osiągają grubości nawet 500 mm. Najczęściej spotykane grubości ścian to: 115, 188, 250, 300, 380, 440, 498 i 500 mm.

Pustaki muruje się na zwykłe zaprawy, zaprawy do cienkich spoin oraz na klej poliuretanowy w postaci piany. W elementach stosowanych do murów o grubości 300 mm i większej długość elementu murowego jest zazwyczaj mniejsza od jego szerokości. Widok i parametry przykładowych pustaków przedstawiono na FOT. 5-7 i w TABELI 2.

Ogólne parametry pustaków ceramicznych poryzowanych:

 • średnie gęstości: 650, 800 kg/m3,
 • wymiary:
  - szerokość: 115 do 500 mm,
  - wysokość: 220 do 249 mm,
  - długość: 248 do 498 mm,
 • kategoria bloczka ze względu na tolerancje wymiarowe: T1 i T2.
FOT. 5-7. Przykładowe pustaki ceramiczne poryzowane; fot.: Wienerberger (5), Leier (6) i Owczary (7)

FOT. 5-7. Przykładowe pustaki ceramiczne poryzowane; fot.: Wienerberger (5), Leier (6) i Owczary (7)

TABELA 2. Asortyment pustaków ceramicznych poryzowanych.

TABELA 2. Asortyment pustaków ceramicznych poryzowanych.

Dostępne na rynku są także pustaki pozwalające na wykonanie ścian zewnętrznych nośnych bez dodatkowej warstwy izolacji cieplnej. Poprzez zwiększenie ilości porów w spieku do 50%, zmniejszenie grubości ścianek, specjalny układ drążeń oraz łączenie elementów na pióro i wpust uzyskano korzystny współczynnik przenikania ciepła U. Ściany bez dodatkowego ocieplenia mają zwykle grubość nie mniejszą niż 440 mm.

Wraz z każdą nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10] zaostrzone zostają dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Od 2021 r. dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych będzie wynosiła Uc(max) = 0,20 W/(m2·K). Już obecnie proponowane przez producentów elementy ceramiczne do wykonywania ścian jednowarstwowych spełniają z naddatkiem te ostre wymagania.

Wpływ na możliwość uzyskania tak dobrych parametrów termoizolacyjnych ma kilka czynników. Ciągły rozwój elementów murowych, zapraw, a także procesu wznoszenia ścian. W przypadku wyrobów z ceramiki jest to możliwe poprzez zwiększenie wymiarów elementów murowych, modyfikację układu drążeń oraz redukcję gęstości czerepu ceramicznego osiągnięto polepszenie parametrów termicznych przy zachowaniu właściwości wytrzymałościowych.

Zastosowanie nowoczesnych zapraw, zwiększenie dokładności wykonania elementów murowych pozwoliło na skrócenie czasu prac murarskich, zmniejszenie ilości spoin przez co i zmniejszenie zużycia zaprawy oraz miejsc występowania potencjalnych mostków termicznych. Poprzez dodatkowy proces szlifowania pustaków osiągnięto dokładność wymiaru wysokości elementów na poziomie ± 0,3 mm, co pozwala na stosowanie zaprawy do cienkich spoin lub kleju poliuretanowego.

TABELA 3. Asortyment pustaków ceramicznych z wypełnieniem.

TABELA 3. Asortyment pustaków ceramicznych z wypełnieniem.

Niewątpliwie do najnowszych rozwiązań wśród ceramicznych pustaków poryzowanych należą produkty z wypełnieniem z wełny mineralnej, styropianu, perlitu. Elementy te pozwalają na wykonanie zewnętrznych jednowarstwowych ścian bez ocieplenia, chociaż sam element murowy nie jest de facto jednowarstwowy, lecz jest kompozytem złożonym z ceramiki i materiału termoizolacyjnego. Takie rozwiązanie upraszcza i przyspiesza wznoszenie ścian przy zachowaniu dobrych właściwości termoizolacyjnych i akustycznych przegrody.

Osadzona wełna mineralna nadal pozwala na swobodne docinanie i formowanie pustaków do żądanego kształtu. Ściany wykonuje się przy zastosowaniu zapraw cienkowarstwowych. Pustaki mogą być stosowane do ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz działowych, w obiektach budowlanych, domach energooszczędnych i pasywnych. Parametry przykładowych pustaków przedstawiono w TABELI 3.

Na rynku niemieckim dostępne są elementy murowe ceramiczne wypełnione perlitem (FOT. 8). Do wypełnienia przestrzeni między drążeniami stosuje się także styropian (FOT. 9).

FOT. 8. Pustak ceramiczny wypełniony perlitem; fot.: Wienerberger

FOT. 8. Pustak ceramiczny wypełniony perlitem; fot.: Wienerberger

FOT. 9. Pustak ceramiczny wypełniony styropianem; fot.: Heluz

FOT. 9. Pustak ceramiczny wypełniony styropianem; fot.: Heluz

Pustaki ceramiczne z wełną mineralną są ekologiczne, powstają z naturalnych surowców. Jednak problemem może być recykling takich pustaków i proces odseparowania dwóch różnych materiałów. W przypadku ociepleń stropodachów i strychów wykonywanych z wełny mineralnej występuję problem zbijania się wełny i częściowa utrata właściwości izolacyjnych. Ze względu na dość krótki czas stosowania trudno określić zachowanie tych produktów w przyszłości.

FOT. 10-11. Przykładowe pustaki akustyczne; fot.: Leier (10) i Owczary (11)

FOT. 10-11. Przykładowe pustaki akustyczne; fot.: Leier (10) i Owczary (11)

Elementy murowe akustyczne

Kolejna grupę elementów murowych o specyficznych właściwościach tworzą pustaki o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej. Wysokie wymagania izolacyjności akustycznej stawiane są przegrodom w budownictwie użyteczności publicznej oraz budownictwie wielorodzinnym (FOT. 10-11).

Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom izolacyjności akustycznej ścian międzylokalowych w budownictwie wielorodzinnym (R’1A nie mniejsze niż 50 dB), a także ścian wewnątrz mieszkań oddzielających np. sypialnię od łazienki z pralką (R’1A nie mniejsze niż 35 dB).

Jeszcze ostrzejsze wymagania stawiane są dla ścian budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

Wraz ze wzrostem wymagań akustycznych wzrosły także wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi oraz klatkami schodowymi i korytarzami, dla których izolacyjność cieplna nie powinna przekraczać poziomu Umax = 1,0 W/(m2·K). Ceramiczne, akustyczne elementy murowe w znakomity sposób spełniają oba te wymagania, pod warunkiem wypełnienia drążeń odpowiednią mieszanką betonową, co czyni je pustakami szalunkowymi.

TABELA 4. Asortyment elementów ceramicznych akustycznych.

TABELA 4. Asortyment elementów ceramicznych akustycznych.

TABELI 4 przedstawiono wybrane parametry ceramicznych pustaków ceramicznych.

Ogólne parametry pustaków ceramiczny akustycznych:

 • średnie gęstości: 870, 1170 oraz 1100 kg/m3
 • wymiary:
  - szerokość: 250 mm,
  - wysokość: 220 do 238 mm,
  - długość: 250 do 375 mm,
 • kategoria pustaka ze względu na tolerancje wymiarowe: T1 i T2.
FOT. 12-13. Przykładowe pustaki do ścian działowych; fot.: Leier (12) i Heluz (13)

FOT. 12-13. Przykładowe pustaki do ścian działowych; fot.: Leier (12) i Heluz (13)

Elementy murowe do ścian działowych

Praktycznie wszystkie prezentowane powyżej elementy mogą służyć do wykonywania ścian działowych. Jednak ich znaczny ciężar oraz szerokość (grubość ściany) sprawiają, że bardziej ekonomiczne staje się stosowanie przeznaczonych do tego specjalnych elementów (FOT. 12-13).

Najstarsze rozwiązania opierały się na cegłach pełnych, dziurawkach, kratówkach, co pozwalało na wykonanie ścian o grubości od 65 mm do 120 mm. Cegła dziurawka posiada poziome drożenia. Mogą to być dwa lub trzy drążenia wzdłuż wozówki albo pięć lub sześć drążeń wzdłuż główki.

Obecnie do wykonywania ścian działowych stosuje się pionowo drążone pustaki o większej długości i wysokości w stosunku do cegieł, pozwalające na wykonanie muru o grubości 80 mm lub 115 mm. Pustaki te są także stosowane do wykonywania ścian osłonowych i zewnętrznych warstw murów trójwarstwowych oraz jako elementy uzupełniające w ścianach nośnych lub osłony żelbetowych wieńców.

Parametry przykładowych pustaków zestawiono w TABELI 5.

TABELA 5. Asortyment elementów ceramicznych do ścian działowych.

TABELA 5. Asortyment elementów ceramicznych do ścian działowych.

Literatura

 1. M. Jaroszewicz, J. Klimm, "Zaawansowane technologie i nowoczesne wyroby ceramiki budowlanej", "Materiały ceramiczne" 1(67)/2015, s. 95-100.
 2. Praca zbiorowe pod red. W. Grabowski, "Budownictwo ogólne", t. 1, Arkady, Warszawa 2010.
 3. PN-EN 771-1+A1:2015-10, "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne".
 4. PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1–1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".
 5. Strona internetowa: www.cegielnialaka.pl
 6. Materiały reklamowe firmy Wienerberger.
 7. Materiały reklamowe firmy Leier.
 8. Materiały reklamowe firmy Owczary.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 10. Strona internetowa: www.wienerberger.de
 11. Strona internetowa: www. heluz.pl
 12. Materiały reklamowe firmy Ytong-Silka.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.