Izolacje.com.pl

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki poliuretanowej w aerozolu

Cz. 1. Właściwości i zastosowanie pianek poliuretanowych

Archiwum autora

Archiwum autora

Wciąż trwają poszukiwania materiałów termoizolacyjnych o jak największej skuteczności, niskim koszcie wytwarzania, dużej dostępności, odporności na czynniki zewnętrzne oraz małej uciążliwości dla środowiska. Takie cechy przypisuje się tworzywom polimerowym, m.in. piankom poliuretanowym.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

ABSTRAKT

W artykule omówiono izolacyjność cieplną pianek półsztywnych o wysokiej i niskiej prężności w aerozolu na tle pozostałych rodzajów poliuretanów wykorzystywanych w branży budowlanej. Przedstawiono m.in. efekty starzenia się i pionowego formowania pianek.

Thermal performance of high-pressure one-component foam in spray. Part 1: Properties and application of polyurethane foams

The article discusses thermal performance of one-component semi-rigid high and low vapour pressure foams (OCF) in spray, compared to other types of polyurethane used in the construction industry. The article also presents such issues as the effects of aging and vertical form of foams.

Od 1937 r., od kiedy odkryto w Niemczech poliuretan, tworzywo to przeszło kilka generacji. Najpierw opracowano technologię wytwarzania pianek sztywnych (twardych), potem elastycznych, a następnie półsztywnych (w aerozolu).

Do dziś dużym uznaniem cieszą się twarde pianki poliuretanowe PUR oraz ich ulepszona modyfikacja - pianki poliizocyjanurowe PIR. Oba materiały odznaczają się dobrymi własnościami termicznymi w dużym zakresie temperatury:

 • od –200°C do +135°C - pianki PUR,
 • od –200°C do +200°C - pianki PIR.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ40 wynosi odpowiednio średnio 0,026 W/(m·K) oraz 0,024 W/(m·K) [1]. Najkorzystniejsza gęstość pozorna po utwardzeniu pianek sztywnych wynosi zwykle 35-50 kg/m³. Pianki PUR i PIR są lekkie, a także odporne chemicznie i biologicznie. Przenoszą także stosunkowo duże obciążenia mechaniczne.

Ich wadą jest mała izolacyjność akustyczna i słaba odporność na promieniowanie UV. Pianka PIR wykazuje nieco lepsze właściwości izolacyjne, dużo lepszą odporność ogniową (niepalność) i lepszy opór dyfuzyjny niż pianka PUR. Z tego powodu materiał ten stopniowo wypiera sztywne pianki PUR [2].

Inną grupą pianek poliuretanowych są pianki półsztywne (w aerozolu) oraz elastyczne PUF. Te z kolei nie charakteryzują się tak niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła jak pianka sztywna, choć również mogą być stosowane jako materiał termoizolacyjny.

Elastyczne pianki poliuretanowe mają podobne właściwości termoizolacyjne jak polistyren ekstrudowany XPS, półsztywne o niskiej rozprężności odpowiadają natomiast polistyrenom ekspandowanym EPS (λD=0,032–0,036 W/(m·K)) [3].

Pianki półsztywne o wysokiej rozprężności charakteryzują się wyższymi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła w porównaniu z piankami niskoprężnymi w aerozolu. Obecne na rynku pianki w aerozolu mają gęstością pozorną po utwardzeniu w granicach 18–26 kg/m³.

Zastosowanie pianek montażowych w budownictwie

Pianki poliuretanowe wykorzystywane są w budownictwie na wiele sposobów. Wynika to nie tylko z bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych i innych cech użytkowych, lecz także różnych metod aplikacji.

Pianki PUR mimo zasadniczej wady, jaką jest palność (w tym wydzielanie toksycznych gazów i dymu podczas spalania), są nadal stosowane na dużą skalę. Istnieją również pianki o podwyższonej trudnopalności, np. ognioochronne pianki w aerozolu do uszczelniania drzwi.

Powszechnie stosowanym materiałem uszczelniającym są półsztywne pianki poliuretanowe w aerozolu. Na rynku polskim dostępne są dwa rodzaje takich materiałów: standardowe (wężykowe) oraz pistoletowe. Pianki z aplikatorem wężykowym spotyka się częściej (ich udział to ok. 2/3 sprzedaży pianek w aerozolu na rynku krajowym).

Mają niższą cenę i nie wymagają specjalnego oprzyrządowania do aplikacji [4]. Rozróżnia się ponadto pianki letnie i zimowe (niskotemperaturowe). Różnią się one głównie temperaturą pracy, co wynika ze składu chemicznego. Pianki letnie mają najczęściej zakres temperatury pracy od +5°C do +30°C, zimowe zaś od –10°C do +30°C.

Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się pianki jedno- i dwukomponentowe. Pierwsze z nich wymagają wilgoci zawartej w powietrzu w procesie twardnienia. Dlatego przy stosowaniu pianki jednokomponentowej należy pamiętać, że minimalna wilgotność powietrza niezbędna do utwardzenia to 35%, a optymalna 60%.

Przed nałożeniem zaleca się zwilżyć powierzchnię aplikacji i spryskać piankę na etapie twardnienia. Pianki dwukomponentowe utwardzają się w wyniku reakcji chemicznej składników po wymieszaniu, bez udziału wilgoci z otoczenia. Pianki w aerozolu dostępne są w opakowaniach ciśnieniowych o pojemnościach 300 do 750 ml.

W stosunku do objętości aerozolu w pojemniku zwiększają swoją objętość od 30 do 60 razy [5]. Pojemniki ciśnieniowe zawierają oprócz składników stałych i poroforów gaz nośny - najczęściej propan-butan. Pianki jednokomponentowe są piankami montażowo-uszczelniającymi, natomiast dwukomponentowe - typowymi piankami montażowymi [6, 7].

Główne funkcje pianek w aerozolu to: montaż, izolacja, uszczelnienie, wygłuszenie, wypełnienie przestrzeni i klejenie. Zakłada się, że pianki uszczelniające wypełniają tylko małe przestrzenie w przegrodach budowlanych [5].

Materiałów tych używa się do uszczelnienia przestrzeni wokół stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PVC i aluminium, przejść instalacyjnych oraz szczelin i pęknięć w połączeniach elementów wbudowanych w ściany budynków.

Na rynku obecne są także jednokomponentowe niskoprężne kleje poliuretanowe do przyklejania płyt z polistyrenów EPS oraz XPS przed zastosowaniem łączników mechanicznych podczas ocieplania ścian budynków. Służą one również do szybkiego wypełniania szczelin między płytami materiału dociepleniowego, ponieważ mają niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD (0,035 W/(m·K)).

Kleje i pianki stosowane są także do montażu parapetów, mocowania kasetonów i paneli ściennych, klejenia blach falistych i dachówek. Za pomocą klejów łączone są prefabrykowane elementy drewniane w konstrukcjach szkieletowych budynków.

Spotyka się dodatkowo pianki w aerozolu stosowane zamiast zaprawy cementowej do wznoszenia ścian ze szlifowanych pustaków ceramicznych o gładkich powierzchniach docisku. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła jednokomponentowej zaprawy murarskiej w piance to 0,036 W/(m·K).

Pianki półsztywne o małej prężności zalecane są także do wygłuszenia i uszczelnienia ścianek działowych, wanien i brodzików. Piankami w aerozolu izoluje się elementy instalacji sanitarnych (sieci kanalizacyjnych, c.o. i c.w.u.) oraz montuje się instalacje elektryczne, uszczelnia złącza dachowe, ścienne i stropowe.

Do izolacji cieplnej stromych poddaszy, stropodachów, stropów, podłóg i ścian warstwowych wykorzystuje się dwukomponentową poliuretanową piankę natryskową. Pianka natryskowa stosowana jest w Polsce od ponad 20 lat i nie należy mylić jej z dwukomponentowymi piankami w aerozolu.

Pianka natryskowa to zamkniętokomórkowa sztywna pianka poliuretanowa o wartości współczynnika przewodzenia ciepła 0,022 W/(m·K) i o zwiększonej gęstości pozornej 50-70 kg/m³. Spotykane są także pianki natryskowe o wyższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, ok. 0,07 W/(m·K).

Mechanizmy przepływu ciepła w piankach

Właściwości techniczne pianek poliuretanowych zależą od rodzaju i składu chemicznego materiału. W zależności od zastosowanych substratów, ich stosunku molowego, rodzaju, warunków syntezy, środków modyfikujących i katalizatorów otrzymuje się różne tworzywo poliuretanowe [3].

Pianka poliuretanowa jest rodzajem kompozytu zbudowanego z dwóch faz: ciągłej (którą stanowią polimery poliuretanowe) i rozproszonej (złożonej z gazów). Polimer stanowi o właściwościach mechanicznych, a gaz o właściwościach izolacyjnych [8]. Pianka PU jest materiałem o strukturze komórkowej.

Grubość ścianki komórek w typowych piankach o małej gęstości wynosi ok. 0,5–1 μm. Stąd też ok. 80% wag. polimeru znajduje się w żeberkach, a jedynie 20% wag. w ściankach komórek [9]. Poliuretan jest materiałem, w którym do spienienia i wypełnienia komórek porów zazwyczaj wykorzystywane są gazy o właściwościach termoizolacyjnych lepszych od powietrza.

W piankach poliuretanowych transport ciepła odbywa się wskutek przewodzenia gazów zamkniętych w komórkach pianki, przewodzenia matrycy poliuretanowej, promieniowania i konwekcji.

Stąd też mówi się o zastępczym (zwanym również efektywnym, pozornym lub mierzonym) współczynniku przewodzenia ciepła ze względu na złożoność mechanizmu transportu ciepła w tych materiałach.

Poszczególne składowe nie są addytywne, dlatego jeśli analizuje się zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła pianek PU, można mówić jedynie o szacowanych udziałach przenoszonego ciepła według określonego mechanizmu [3].

W nowoczesnych piankach PU w związku z większym przewodnictwem cieplnym wynikającym z obecnie stosowanych poroforów duże znaczenie ma transport ciepła przez matrycę poliuretanową i promieniowanie. W materiałach tych największa ilość ciepła przekazywana jest przez przewodzenie, z czego znaczna część przypada na gazy (60-80% wartości współczynnika przewodzenia ciepła), mniej na szkielet [10, 11].

W piankach o małej gęstości pozornej rzędu 30-40 kg/m³ gaz stanowi ok. 92–98% objętości (może dochodzić do 99%) [10, 12]. Przenoszenie ciepła w matrycy polimerowej jest więc nieduże ze względu na jej niewielką zawartość (kilka procent w całej objętości pianki) [3, 10].

Matrycę w postaci żeberek i ścianek komórek należy traktować jak mostki cieplne, gdyż jej przewodnictwo jest wielokrotnie większe niż stosowanych poroforów (kilkanaście do dwudziestu kilku razy).

Znaczna ilość ciepła przenoszona jest na drodze promieniowania [11, 13]. Zredukowanie transportu przez promieniowanie w piankach PU uzyskuje się przez zmniejszenie rozmiaru komórek oraz dodatek nieprzezroczystych proszków. Przepływ ciepła przez konwekcję w małych porach jest bardzo niewielki i przy rozmiarach komórek poniżej 3 mm może być pominięty [1].

W nowoczesnych twardych piankach wymiary porów wynoszą od kilkudziesięciu mikrometrów do kilku milimetrów [10]. Dlatego konwekcja nie jest tu brana pod uwagę. W piankach półsztywnych jednoskładnikowych z porami o dużych wymiarach konwekcja nabiera natomiast większego znaczenia.

Właściwości cieplne pianek

Skuteczność termoizolacyjną materiału lub wyrobu wyznacza się eksperymentalnie za pomocą aparatów płytowych. W urządzeniach tych występuje ustalony, jednowymiarowy przepływ ciepła opisany prawem Fouriera. Uzyskane wyniki dotyczą efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła [15, 16]:

gdzie:

λ(Tm) - współczynnik przewodzenia ciepła materiału w średniej temperaturze Tm [W/(m·K)],

q - gęstość strumienia ciepła przez próbkę [W/m²],

d - grubość próbki [m],

ΔT - różnica temperatury ciepłej i zimnej płyty [K].

Młode sztywne pianki PU mogą charakteryzować się współczynnikiem przewodzenia ciepła równym 0,018 W/(m·K). Z uwzględnieniem efektu starzenia wartość współczynnika przewodzenia ciepła może wynosić 0,028 W/(m·K) [6].

Typowe wartości to 0,020-0,022 W/(m·K). W piankach elastycznych wartość tego parametru wynosi 0,033–0,034 W/(m·K), a w półsztywnych - ok. 0,040 W/(m·K) [3].

Pianki poliuretanowe to materiały o budowie anizotropowej. Pory mają wydłużony kształt i są ułożone jednokierunkowo zgodnie z kierunkiem wzrostu. Całkowity transport ciepła przez pianki o strukturze komórkowej jest zatem ściśle związany z anizotropią materiału.

Wartość współczynnika λ wzdłuż długości porów według Furmańskiego i in. [10] może być nawet o 50% większa w stosunku do przewodzenia w kierunku prostopadłym do wzrostu. Badania tego samego materiału w dwóch różnych kierunkach (wzdłuż i prostopadle do wydłużenia komórek) przeprowadzone przez Prociaka [3] wykazują zmiany wartości współczynnika przewodzenia ciepła rzędu 20–30%.

Właściwości termoizolacyjne pianek PU zależą od poroforu zastosowanego do spieniania, zawartości komórek zamkniętych oraz gęstości pozornej. W przekrojach pianek zauważalna jest także anizotropia gęstości. Na powierzchni pianki znajduje się warstwa naskórka o największej gęstości pozornej.

W kierunku rdzenia gęstość pianki wyraźnie maleje, co powoduje zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Gęstość pozorna standardowo wynosi 25-70 kg/m³ w piankach zamkniętokomórkowych i 10-12 kg/m³ w otwartokomórkowych.

Najmniejsze wartości współczynnika przewodzenia ciepła w sztywnych piankach PU uzyskiwane są dla gęstości pozornej na poziomie 25–35 kg/m³ przy rozmiarach porów rzędu nanometrów [17].

Kształtowanie właściwości termoizolacyjnych pianek PU możliwe jest więc nie tylko przez właściwości poroforów. Możliwe jest także wytwarzanie bardziej korzystnej struktury w procesie spieniania tak, aby pianka charakteryzowała się właściwą anizotropią i wielkością komórek przy występującym kierunku przepływu ciepła podczas jej eksploatacji.

Efekty starzenia pianek

Największy wpływ na wartość współczynnika przewodzenia ciepła pianek poliuretanowych ma przewodność cieplna gazu zawartego w porach, dlatego przewodność cieplna tego typu izolacji niewiele przewyższa przewodność cieplną gazu [10].

W procesie technologicznym wytwarzania pianek PU jako czynniki spieniające stosowane były fluorochlorowęglowodory (HCFC). Obecnie wprowadzono zaś grupę fluorowęglowodorów (HFC) oraz izomery pentanu i węglowodory nasycone. Izolacje piankowe zamkniętokomórkowe zawierające w komórkach gazy o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła od powietrza i o wyższej masie cząsteczkowej ulegają starzeniu.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła powietrza atmosferycznego w temp. 26°C wynosi 0,0259 W/(m·K). W miarę upływu czasu przez ścianki porów następuje wymiana poroforu na powietrze atmosferyczne. Proces starzenia pianek PU polega więc na dyfuzji gazów spieniających na zewnątrz materiału i tym samym - zmianie składu gazu w porach.

Izolacje najintensywniej starzeją się w ciągu pierwszych kilku lat. Proces ten przyspiesza w wyniku podwyższenia temperatury pracy izolacji. Efektem jest wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła. W ciągu kilku lat może on urosnąć nawet o 30% [7, 8, 19].

W przypadku pentanu zasadnicze zmiany zachodzą w ciągu pierwszych 5 lat, a wartość współczynnika przewodzenia ciepła wzrasta o ok. 3,5–5 W/(m·K) w zależności od składu gazu w komórkach w odniesieniu do pianek o gęstości pozornej 34 kg/m³. Nowe substancje stosowane do spieniania polimerów powodują powstawanie w porach dwutlenku węgla, również o przewodności cieplnej mniejszej niż powietrza (0,0168 (m·K)).

Obserwuje się wówczas największe zmiany starzeniowe. Zakończenie dyfuzji w przypadku pianek PU spienianych CO2 następuje po kilku dniach do kilku miesięcy [10, 18].

Efekty pionowego formowania pianek PU

Najstarszym sposobem otrzymywania twardych pianek PU jest spienianie w formach. W miarę postępu reakcji formy ulegają wypełnieniu, w wyniku 30- do 40-krotnego wzrostu objętości mieszaniny reakcyjnej [3]. W praktyce wykorzystuje się formy pionowe i poziome.

Autorzy wielu prac wskazują, że właściwości pianek formowanych pionowo są stosunkowo jednorodne od góry do dołu [19, 20]. Okazuje się, że na strukturę sztywnych pianek poza rodzajem poroforu mają wpływ także rozmiar i kształt formy oraz kierunek ekspansji spienianej masy.

Wielkość i anizotropia komórek zmieniają się bardziej w małych i wąskich formach niż w dużych formach o regularnym kształcie [21]. W małych lub wąskich formach (wymiary do kilku centymetrów) występuje zwiększony wpływ oddziaływania masy reakcyjnej ze ściankami formy na tworzącą się strukturę spienianego materiału, która zmienia się z wysokością i odległością od ścianek formy.

Podczas spieniania pianek tworzą się komórki o specyficznym kształcie. W warstwie przyściennej są one bardzo wąskie i wydłużone horyzontalnie. Orientacja tych komórek zmienia się stopniowo wraz ze wzrostem odległości od ścianki formy. Komórki stają się mniej anizotropowe i kierunek ich wydłużenia zmienia się na pionowy.

Ponadto w samym rdzeniu pianek obserwuje się zmiany wielkości i kształtu komórek wraz z wysokością próbek, niezależnie od stosowanego poroforu. Wielkość komórek zmniejsza się od spodu próbek ku górze. W dolnej części komórki są wydłużone w kierunku pionowym i wraz z wysokością w pionie struktura pianki staje sie bardziej izotropowa (maleje średnia wysokość komórek, a wzrasta ich szerokość) [3].

Zmniejszenie dystansu między ściankami formy istotnie wpływa na wielkość uzyskiwanych komórek. Otrzymuje się wówczas większą liczbę bardziej wydłużonych komórek o mniejszych wymiarach. Przy większych odległościach między ściankami formy uzyskuje się duże komórki, co wynika z większej swobodnej ekspansji mieszaniny reakcyjnej [3].

Zmiany wielkości, kształtu i orientacji komórek niewątpliwie wpływają nie tylko na średnią wartość gęstości pozornej, lecz także na jej rozkład w poszczególnych częściach próbek. Z badań wykonanych na sztywnych piankach PUR w pionowych formach wynika, że największa ich gęstość występuje na wysokości 20-50 cm od dna. Poniżej i powyżej tej strefy obserwuje się mniejszą gęstość.

Zjawisko to nie zostało w pełni wyjaśnione. Wysoka temperatura w dolnej części formy wskutek reakcji egzotermicznej przyczynia się do znacznie większego ciśnienia, pękania ścianek międzykomórkowych i łączenia się mniejszych komórek w większe. W efekcie uzyskuje się zmniejszoną gęstość pozorną w tej strefie [3].

Podsumowanie

Pianki poliuretanowe są materiałami niejednorodnymi, co sprawia, że ich właściwości termoizolacyjne zmieniają się wraz ze zmianą składu chemicznego, stosowanych gazów spieniających, wymiarów form, kierunku spieniania i żelowania piany oraz innych czynników technologicznych.

Niejednorodność pianek PU przejawia się w zmianach struktury (anizotropia, kształt, wielkość i rozmieszczenie komórek) oraz gęstości pozornej materiału w różnych przekrojach. Przy ograniczeniu swobodnego spieniania pianek o wysokiej prężności możliwe jest uzyskanie korzystniejszych wartości współczynnika przewodzenia ciepła, niewiele większych niż 0,030 W/(m·K).

Literatura

 1. R. Borkowski, "Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych a ochrona środowiska", Konferencja IZOLACJE „Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze", Warszawa 2013, s. 63–75.
 2. L. Żabski, J. Papiński, "Pianki PIR - nowy typ izolacji typu sztywna pianka poliuretanowa", Konferencja IZOLACJE „Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji", Warszawa 2012, s. 67–80.
 3. A. Prociak, "Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
 4. Strona internetowa: www.muratorplus.pl/technika/chemia-budowlana/piana-wezykowa-o-parametrach-zblizonych-do-pistoletowej_57925.html.
 5. W. Kukulska, "Wymagania techniczne i kryteria oceny uszczelniających pianek poliuretanowych w aerozolu", Prace ITB nr 4 (144), Warszawa 2007, s. 37–46.
 6. J. Sawicki, "Zastosowanie poliuretanów w budownictwie", "IZOLACJE", nr 2/2007, s. 44.
 7. M. Wrona, "Uszczelnianie, wypełnianie, wygłuszanie – pianki poliuretanowe w budownictwie", "IZOLACJE", nr 5/2009, s 56.
 8. J. Papiński, L. Żabski, "Zrozumieć poliuretany" "Materiały Budowlane", nr 1/2011, s. 57–58.
 9. D.W. Reitz, M.A. Schuetz, L.R. Glicksman, "Journal of Cellular Plastics". 20/1984, s. 104.
 10. P. Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek, "Izolacje cieplne, mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary", Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 11. A. Kmieć, "Procesy cieplne i aparaty", Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 12. H. Fluerent, S. Thijs, "Journal of Cellular Plastics", nr 31/1995, s. 580.
 13. Z. Wirpsza, "Poliuretany. Chemia, technologia, zastosowanie", WNT, Warszawa 1991.
 14. D. Bhattacharjee, J.A. King, K.N. Whitehead, "Journal of Cellular Plastics", nr 27/1991, s. 240.
 15. PN-EN 12667:2002, "Właściwości cieplne materiałów, określenie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym".
 16. PN-EN 14308:2012, "Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie".
 17. E. Placido, M.C. Arduini-Schuster, J. Kuhn, "Infrared Physics & Technology", nr 46/2005, s. 219.
 18. "Budownictwo ogólne", t. 2. "Fizyka budowli", pod red. Z. Kobzy, Arkady, Warszawa 2009.
 19. „Budownictwo ogólne", t. 1. "Materiały i wyroby budowlane”, pod red. B. Stefańczyka, Arkady, Warszawa 2009.
 20. "The polyurethanes book", D. Randall, S. Lee (ed.), Wiley Ltd. 2002.
 21. M.C. Hawkins, B. O’Toole, D. Jackovich, "Journal of Cellular Plastics", nr 41/2005, s. 267.

IZOLACJE 11-12/2014

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Marcin Marcin, 09.09.2016r., 22:17:24 ...a czy jak kupie pianke za 9,90 zl, zrobie dziurki co 50 cm w karton/gips na suficie i naspikam tam owego wynalazku to bedzie cieplej na poddaszu? Przestrzen od sufitu do dachu to jakies 15 cm- teraz jest tam welna z folią paraizolacyjną

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.