Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Kleje cementowe eksploatowane w ekstremalnych warunkach

Najczęściej stosowane zaprawy klejowe to kleje cementowe, które są fabrycznie przygotowanymi suchymi mieszankami zarabianymi wodą (kleje jednoskładnikowe) lub wodną dyspersją polimerów (kleje dwuskładnikowe). W ich skład wchodzą, oprócz wysokiej jakości cementów, kruszywo o uziarnieniu do 0,5 mm, dodatki organiczne bądź upłynniacze.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

O parametrach wytrzymałościowych kleju, jego właściwościach roboczych oraz łatwości aplikacji decydują dodatki (łącznie może ich być nawet 10) [1]. Kleje te swoje właściwości zawdzięczają cementowi, który jest głównym ich składnikiem.

Jednakże w przypadku podłoży trudnych lub krytycznych, czyli takich, które odkształcają się pod wpływem różnego rodzaju obciążeń i poddane są działaniu naprężeń, o trwałości sklejenia decyduje stopień modyfikacji zaprawy dodatkami chemicznymi.

Także okładziny z płytek niskonasiąkliwych (gresy, spieki, marmury itp.) stawiają zaprawie klejącej dodatkowe wymagania. O wytrzymałości takiego połączenia decyduje ilość i jakość polimerów w masie kleju.

W klejach jednoskładnikowych środkiem poprawiającym przyczepność są redyspergowalne żywice tworzyw sztucznych dodawane w postaci suchego proszku i mieszane wraz z innymi składnikami. W przypadku klejów dwuskładnikowych dostarczane są one w postaci płynu zarobowego.

Fot. 1–2. Strefa wypiętrzenia. Odchodzące płytki ceramiczne wraz z odspajającą się zaprawą klejową.

Fot. 1–2. Strefa wypiętrzenia. Odchodzące płytki ceramiczne wraz z odspajającą się zaprawą klejową.

Po połączeniu się wszystkich składników i nałożeniu kleju na podłoże tworzą się dodatkowe mostki sczepne pozwalające na przeniesienie znacznych nieraz naprężeń na styku warstw. Powstają wówczas dwa rodzaje wiązań: jedno słabe cementowe i drugie decydujące o jakości połączenia – polimerowe.

Wiązania te uzupełniają się nawzajem, tworząc wspólnie trwałe połączenia nawet z tak trudnym podłożem, jakim jest szkło. Zwiększona zawartość polimerów wpływa dodatkowo na zwiększenie elastyczności kleju, co umożliwia przeniesienie najbardziej niebezpiecznych naprężeń rozwarstwiających i ścinających na styku klej–podłoże.

Szczególnie ekstremalne warunki panują w basenach kąpielowych. Podstawowym czynnikiem, który w nich oddziałuje, jest woda. Jest ona zawsze bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Poza substancjami rozpuszczonymi mogą być w niej obecne również związki koloidalne i zawieszone. Dodatkowo w zamkniętym zbiorniku wodnym, jakim jest basen, woda ulega ciągłemu zanieczyszczaniu przez kąpiących się. Na baseny otwarte oddziałują również takie elementy, jak opady deszczowe oraz znaczne różnice temperatur.

W większości wypadków o szczelności basenu nie decyduje stan jego konstrukcji, lecz wykonane prace i zastosowane technologie wykończeniowe oraz izolacyjne. Ważna jest też jakość materiałów użytych do wykonania wszystkich warstw, z wykładziną zewnętrzną włącznie.

Znane są przykłady awarii spowodowanej zastosowaniem w basenach kąpielowych klejów jednoskładnikowych. Przykład takiej awarii w postaci wypiętrzenia się i odspojenia wykładziny na płycie dennej po rocznym okresie użytkowania basenu przedstawiają fot. 1 i 2 [2].

W celu oceny stref niewypiętrzonych wykonano także odkrywki w znacznej odległości od stref wypiętrzenia. Po miejscowym usunięciu płytek ceramicznych można było stwierdzić występowanie pod nimi warstwy nawodnionej zaprawy klejowej w postaci białej mazi (fot. 3). To samo zjawisko, co w przypadku płyty dennej, obserwowano na ścianach.

Na podstawie badań chemicznych i mikroskopowych stwierdzono wypłukiwanie związków wapnia z części cementowej kleju, co spowodowało częściową utratę spoistości kleju poprzez częściowy rozpad jego struktury. Świadczy to o osłabianiu sieci na bazie produktów cementu. W trakcie oceny zawartości części organicznych okazało się, że próbki pobrane z basenu zawierają ponad 2 razy więcej polimerów niż dostarczony klej. Świadczyć to może jedynie o tym, że niesystemowe dodanie w trakcie zarabiania nawet znacznych ilości polimerów do klejowej zaprawy jednoskładnikowej nie poprawia wcale jej właściwości.

Fot. 3. Odkrywka na płycie dennej poza strefami wypiętrzenia

Fot. 3. Odkrywka na płycie dennej poza strefami wypiętrzenia

Nie mniej ważną cechą zaprawy klejowej jest jej wewnętrzna sieć polimerowa. Właściwości mechaniczne polimerów zależą głównie od stopnia ich polimeryzacji oraz rodzaju i ilości składników dodatkowych.

Do czynników powodujących degradację polimerów można zaliczyć promieniowanie UV, tlen, wodę i temperaturę. Zdarza się, że niektóre polimery pod wpływem wody pęcznieją. Sproszkowana żywica podczas tworzenia polimerów wydziela wodę. Woda ta przechodzi do zaprawy klejowej i dlatego należy jej umożliwić odparowanie. Jeśli woda nie odparuje, żywica nie będzie odpowiednio zdyspergowana, a procesy wiązania nie nastąpią w sposób prawidłowy.

W efekcie powinny powstać tylko aglomeraty; w badaniach mikroskopowych próbek kleju pobranego z basenu widać kulki rozproszone i skupione, a czasami jedynie paciorki z kulek. Z tego powodu zaprawa klejowa nie osiągnęła swoich zamierzonych cech.

W przypadku stosowania klejów modyfikowanych organicznie przez dodanie sproszkowanych żywic należy pozostawić otwarte fugi na 5–7 dni, gdyż w tym okresie następują procesy sieciowania, w trakcie których wydzielająca się woda powinna odparować. Po 7 dniach polimery już nie sieciują.

Fot. 4. Wynik badania odkształcalności poprzecznej kleju UNIFIX-2K według PN-EN 12002. Przy strzałce ugięcia 30,8 mm brak było oznak pęknięcia próbki

Fot. 4. Wynik badania odkształcalności poprzecznej kleju UNIFIX-2K według PN-EN 12002. Przy strzałce ugięcia 30,8 mm brak było oznak pęknięcia próbki

Nieodparowana woda wstrzymuje procesy wiązania kleju, co objawia się mikroskopowym brakiem aglomeratów i występowaniem kuleczek polimerów. W prawidłowo związanej zaprawie klejowej kuleczki polimerów powinny występować już tylko lokalnie. Zalecane często przez systemodawców fugowanie po 24 godz. jest wyraźnym błędem technologicznym prowadzącym m.in. do opisanych zjawisk.

Zawartość wody powodującej rozwój procesów związanych z budową sieci na bazie cementu ma wpływ pozytywny, jednakże po wysyceniu struktury wodą następuje nadmierne zawilgocenie wewnętrznej struktury, a wolne cząsteczki wody (które są silnie polarne) powodują w mikroprzestrzeniach proces rozklinowujący i osłabienie struktury.

Spadek wytrzymałości nawodnionych materiałów na bazie cementu w porównaniu z suchymi tłumaczony jest zjawiskami zachodzącymi na pograniczu faz ciało stałe–ciecz, a także zmianą swobodnej energii powierzchniowej.

Obecność wody w większym stopniu redukuje wytrzymałość na rozciąganie osiowe niż na ściskanie. Wytrzymałość zawilgoconych porowatych materiałów jest wynikiem łącznego oddziaływania międzyfazowego ciśnienia powierzchniowego oraz efektu rozklinowującego działania wody.

Należy zauważyć, że problemu tego nie ma w przypadku klejów dwuskładnikowych. Wiązania sieci w klejach jednoskładnikowych są w początkowym okresie głównie wynikiem powiązań fizykochemicznych. Dopiero w późniejszym czasie tworzą się silniejsze wiązania chemiczne. W przypadku klejów dwuskładnikowych od samego początku dominują wiązania chemiczne, tym silniejsze i intensywniejsze, im więcej dodaje się do kleju elastomeru, a mniej wody. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano badanie na odkształcalność poprzeczną według DIN 18156 cz. 3. Próby przeprowadzono dla materiałów:

  • 25 kg UNIFIX + 8,33 kg UNIFLEX-B – jest to klej UNIFIX-2K,
  • 25 kg UNIFIX + 4,2 UNIFLEX-B + woda – jest to klej UNIFIX-2K/6,
  • 25 kg UNIFIX + 2,1 kg UNIFLEX-B + woda,
  • klej jednoskładnikowy klasy C2.
Rys. Wyniki badań odkształcalności poprzecznej klejów według DIN 18156 cz. 3 [3]

Rys. Wyniki badań odkształcalności poprzecznej klejów według DIN 18156 cz. 3 [3]

Wyniki badań pokazały wyraźnie znaczny spadek odkształcalności poprzecznej przy zmniejszaniu ilości elastomeru UNIFLEX-B (rys.). Zmniejszenie ilości UNIFLEX-B o połowę spowodowało zmniejszenie zdolności do przenoszenia odkształceń poprzecznych według DIN 18156 cz. 3 o ponad 440%. Odkształcalność próbki nr 3 odpowiada właściwościom typowego kleju jednoskładnikowego klasyfikowanego jako C2.

Wymóg stosowania w ekstremalnych warunkach (baseny, balkony, tarasy) kleju klasy C2 jest niezbyt precyzyjny. Przyczepność kleju do podłoża nie jest jedynym parametrem, który decyduje o trwałości wykonanej okładziny.

Badanie odkształcalności poprzecznej według PN-EN 12002 także nie do końca odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejącej, dlatego przy wyborze konkretnego kleju nie można bezkrytycznie przyjmować wymagań normowych jako bezwzględnego punktu odniesienia – należy kierować się także wynikami dodatkowych badań.

Z doświadczeń badawczych i praktycznych wynika, że niezbędne minimum bezpieczeństwa daje odkształcalność poprzeczna badana według DIN 18156 cz. 3, która wynosi 0,3 mm. Elastyczność taką uzyskuje już dwuskładnikowy klej UNIFIX-2K/6 klasyfikowany jako wysokoodkształcalny – S2 według PN-EN 12002 przy strzałce ugięcia 5 mm.

Na fot. 4 przedstawiono wynik badania dwuskładnikowego kleju UNIFIX-2K, który swoimi właściwościami znacznie przewyższa wymagania normy PN-EN 12002 i praktycznie nie da się go według niej sklasyfikować. Przy strzałce ugięcia 30,8 mm brak było oznak pęknięcia próbki. Odkształcalność według DIN 18156 cz. 3 wynosi 1,33 mm.

Przyczepność tego kleju do podłoża znacznie przewyższa normowe wymagania. Taki klej doskonale sprawdza się w eksploatacji w warunkach ekstremalnych. Duża ilość polimerów wpływa na bardzo dobrą przyczepność do podłoża oraz elastyczność nieporównywalnie wyższą od wymagań normowych, co ma bezpośredni wpływ na trwałość okładzin ceramicznych w basenach, na tarasach czy balkonach.

Autor składa serdeczne podziękowania dla firmy Schomburg za udostępnienie materiałów do badań.

Literatura

  1. M. Rokiel, „Kleje stosowane przy eksperymentalnych obciążeniach oraz na krytycznych podłożach”, „Podłoga”, nr 2/2007, s. 24–31.
  2. T. Błaszczyński, A. Łowińska-Kluge, „Experimental investigations and assessment of damages in case of swimming-pool repairs”, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, nr 1/2007, s. 5–20.
  3. „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, praca zbiorowa pod red. M. Kamińskiego, J. Jasiczaka, W. Buczkowskiego, T. Błaszczyńskiego, DWE, Wrocław 2007.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.