Izolacje.com.pl

Warunki Techniczne muszą być zmienione

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa NFOŚiGW, w rozmowie z Jarosławem Guzalem (cz. 1)

dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fot.: J. Guzal

dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Fot.: J. Guzal

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunków Technicznych).

Zobacz także

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Na początku naszej rozmowy chciałbym poruszyć kwestię szeroko pojętej termomodernizacji. Po pierwsze w Polsce do ocieplenia jest bardzo dużo budynków, a po drugie w samych regulacjach dotyczących termomodernizacji będą zachodziły zmiany. Rozpatrywanie tematu chociażby pod kątem głębokiej termomodernizacji już nas zmusza do pewnych zmian w postrzeganiu tego zagadnienia.

Byłem autorem pierwszego projektu ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która w tamtym czasie była prawdziwie rewolucyjnym aktem prawnym. Fundacja Poszanowania Energii pracowała nad nim od 1994 roku. Po czterech latach bezowocnych prób Sejm uchwalił ją w 1998 roku. Wtedy wyprzedzała ona wszystkie europejskie dyrektywy w zakresie efektywności energetycznej budownictwa. Niestety intencją władzy nie było poszanowanie energii, lecz potrzeba urynkowienia cen ciepła w gospodarce komunalnej. Różnice w standardzie energetycznym budynków i w kosztach wytwarzania energii były tak duże, że koszty ogrzewania w przeliczeniu na 1 m2 mogły się różnić ponad dziesięciokrotnie. Utrudniało to urynkowienie cen. By zmniejszyć te różnice, zainwestowano ogromne pieniądze na modernizację źródeł ciepła, a z drugiej strony uchwalono ustawę termomodernizacyjną. Wszystko to miało wyrównać koszty ogrzewania w skali kraju.

Potem wyszło szydło z worka, czyli interes lobby energetycznego - najważniejszego żywiciela klasy politycznej. Dla niej wzrost zużycia energii to wzrost dochodu narodowego, wzrost podatków i tysiące wysokopłatnych stanowisk w sektorze zmonopolizowanym, a więc niepodlegającym ograniczeniom rynku. Dlatego intensywnie demontowano mechanizmy ustawy. Nie cofano się przed rozwiązaniami ocierającymi się o absurd, np. wyłączono z zakresu jej działania wymianę okien i ocieplenie balkonów. Następnie wyłączono z ustawy budynki jednorodzinne i zmieniono sposób optymalizacji inwestycji, zamieniając kryterium optymalizacyjne NPV (aktualna wartość netto - przyp. red.) na SPBT (prosty okres zwrotu nakładów – przyp. red.), co ograniczało zakres ocieplenia. Na koniec, gdy mimo tych zabiegów liczba inwestycji wzrastała, ograniczono dopływ pieniędzy do Funduszu Termomodernizacyjnego.

Trzeba także powiedzieć, że rzadko kiedy intencją korzystających z dobrodziejstw ustawy było obniżenie energochłonności. Dzięki ustawie powstał mechanizm dźwigni finansowej pozwalający na wykonanie remontów elewacji i dachów, a także modernizacji cieknących instalacji, na które zawsze brakowało środków.

W konsekwencji mało kto zwracał uwagę na efektywność energetyczną inwestycji. Kiedyś przypadkiem dostałem wyniki z jednej z warszawskich spółdzielni, która po kilkunastu latach od termomodernizacji zebrała dane o zużyciu energii przed i po inwestycjach dla każdego z modernizowanych budynków. W 20% przypadków zużycie energii po termomodernizacji nieznacznie wzrosło, w 20% nie uległo zmianie i w kolejnych 20% zmiana była mniejsza niż 10%. Widać więc, że te inwestycje okazały się radykalnie mniej efektywne niż zakładane w audycie energetycznym minimum 40%

To dramatyczne dane. Jakie są Pana zdaniem przyczyny tego zjawiska?

Przyczyn jest wiele. Pierwsza to brak kontroli nad ryzykami procesu, poczynając od ryzyka audytu energetycznego. Audytor może postawić niewłaściwą diagnozę co do struktury strat ciepła i nieoptymalnie dobrać inwestycję. Kolejne ryzyko to projekt. Przy braku nadzoru audytorskiego, projektanci dobierają technologie i urządzenie uwzględniając wysokość otrzymywanych prowizji, a nie korzyści inwestora. Kolejnym ryzykiem jest powszechne fałszowanie deklaracji właściwości użytkowych materiałów i urządzeń. Aż trudno tu mówić o ryzyku – powinno się mówić raczej o pewności popełnienia błędu, jako że większość kontroli styropianów wykazuje zaniżone wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]. Powszechność i bezkarność tego procederu wskazuje na państwowe przyzwolenie na okradanie inwestorów - zapewne w imię ochrony rynku energii. Dalej mamy ryzyka wykonawcze, tym większe, im większa interesowna pobłażliwość nadzoru inwestorskiego. Do tego dochodzą ryzyka ograniczonego zakresu inwestycji, czyli rezygnacja z modernizacji systemu wentylacyjnego i instalacji skutecznej automatyki. Na te ryzyka natury technicznej nakłada się niski poziom świadomości użytkowników energii, którzy mają decydujący wpływ na ostateczną wysokość rachunku za energię.

Mam nadzieję, że sytuacja zmienia się na lepsze.

Świat nauki, a za nim odpowiedzialni politycy wskazują konieczność rewolucyjnych zmian w dotychczasowym sposobie korzystania z zasobów planety, jeśli chcemy złagodzić skutki katastrofy klimatycznej wywołanej przez człowieka. Wobec tego wyzwania lokalne "geszefty" muszą usunąć się w cień i Europa do roku 2050 powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. Pogląd ten podziela także polski rząd, zgłaszając tylko większe niż inni potrzeby finansowe, wynikające z poniechań dotychczasowej polityki. To ogromna zmiana. Do tej pory patrzono na efektywność energetyczną jako na niezrozumiałą fanaberię Brukseli, godzącą w polską rację stanu, polski narodowy skarb - węgiel oraz miłe sercu polityków interesy deweloperów. To spowodowało, że przepisy pod presją Brukseli zaostrzające wymagania co do standardu energetycznego mieszkań były niezwykle zachowawcze. W 2008 roku uchwalono nawet faktyczne poluzowanie wymagań, i to w ramach realizacji dyrektyw narzucających ich zaostrzanie.

Nawiasem mówiąc, regulacja ta wprowadziła certyfikację energetyczną budynków w sposób gwarantujący neutralizację największego zagrożenia dla deweloperów, jakim byłoby wprowadzenie czytelnych klas energetycznych. Nabywcy klasy premium zapewne nie chcieliby kupować po kilkanaście tysięcy złotych za 1 m2 lokalu w budynku z plakietką towar klasy "G". Wprowadzona linijka energetyczna skutecznie zaciemnia sprawę. Dyrektywa została wdrożona, tyle że na opak. Przy bardzo niskiej, w wyniku celowej polityki państwa, świadomości ekologicznej i energetycznej społeczeństwa, dodatkowe nakłady deweloperów na podwyższanie standardu energetycznego nie mają wpływu na wybory kupujących, którzy kierują się praktycznie wyłącznie lokalizacją inwestycji. Tym samym wzrost kosztów budowy wynikający z podnoszenia standardu energetycznego obniża marże.

Dotychczas deweloperzy dysponowali tak ważkimi argumentami, że groźba zagłady świata przegrywała z pazernością. W konsekwencji państwo polskie ośmieszało się regulacjami, w wyniku których mamy największe zero na świecie, czyli budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, które to zapotrzebowanie według WT wynosi 75 kWh/m2/rok, czyli prawie 5 razy więcej niż w standardzie dla domu pasywnego z lat 90. poprzedniego stulecia. W moim przekonaniu działania te były ostentacyjnym złamaniem fundamentalnego art. 5 Konstytucji RP.

Rewolucyjne zmiany odnoszą się także do technologii budowlanych i kosztów OZE. Już przy obecnych cenach energii i przy współczesnych technologiach budownictwa kubaturowego, budynki plus energetyczne czy zeroenergetyczne są kosztowo porównywalne do tych budowanych zgodnie z normą, czyli według minimalnych wymagań Warunków Technicznych.

Na rynku już są przykłady tego typu inwestycji.

W 2018 r. nagrodę PLGBC, czyli Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, dostał deweloperski budynek jednorodzinny, który był budynkiem plus energetycznym i którego koszty budowy były w istocie niższe niż koszty planowane pierwotnie przez dewelopera, zanim przystąpił on do rewolucyjnego pomysłu, żeby zbudować dom plus energetyczny.

Dzisiaj warunki techniczne i ekonomiczne, a także ceny energii już są na takim poziomie, na którym budowanie budynków zeroenergetycznych jest opłacalne. Tylko bariery w świadomości społecznej i w kompetencjach wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego powodują, że tak niewiele budynków jest budowanych w tym standardzie. Jest to miarą wyzwania i dramatu czekającej nas transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jeśli bowiem można łatwo dostępnymi instrumentami fiskalnymi czy dotacjami zmienić opłacalność inwestycji prawie z dnia na dzień, to procesy przemiany świadomości i budowy kompetencji są nieporównanie bardziej czasochłonne i złożone.

Wszystko, o czym dotychczas mówiłem, jest istotne, ale nie dotyka istoty wyzwań stojących przed Polską i światem. Tym wyzwaniem jest złagodzenie skutków katastrofy klimatycznej, którą widać już gołym okiem. Dlatego neutralność klimatyczna nie jest opcją, a koniecznością, bez względu na cenę, jaką za nią zapłacimy, zawsze bowiem będzie ona niższa niż koszt zaniechania. Dlatego musimy zmienić praktycznie wszystko. Bez podniesienia standardu energetycznego budynków nie osiągniemy zerowej emisji. W konsekwencji nie zdołamy wyprodukować takiej ilości energii ze źródeł odnawialnych, aby pokryć nasze potrzeby. Zresztą nie ma sensu droga do neutralności klimatycznej przez inwestycje w OZE, dopóki inwestycje w efektywność energetyczną są najtańszym sposobem redukcji emisji. Oznacza to, że polityka powinna iść w takim kierunku, by najpóźniej za dwa lata wszystkie budynki nowo wznoszone były zero- lub plus energetyczne, zresztą zgodnie z dyrektywami europejskimi.

Ma to także wpływ na termomodernizację. Jeśli nowe budynki będą budowane w standardzie plus energetycznym, to społeczeństwo inaczej będzie patrzyło na kwestię termomodernizacji. Jeżeli standardem będzie dom, w którym nie się płaci rachunków za ogrzewanie, to ci, którzy za nie płacą, zobaczą, że na pewno warto coś z tym zrobić.

To oznacza jedno. Zmiany w przepisach.

W polskich warunkach przepisy są kluczem, ponieważ świadomość energetyczna społeczeństwa jest niesłychanie niska. Ludzie nie rozumieją zjawisk związanych z gospodarowaniem energią i jeszcze długo nie będą stwarzali presji popytowej na rynku inwestycji w efektywność energetyczną. Proces edukacji społeczeństwa jest warunkiem koniecznym zmian, ale trzeba pamiętać, że jest to proces długotrwały i bardzo kosztowny. Jeżeli chcemy rzeczywiście o czymś przekonać ludzi, to potrzeba wydać dziesiątki albo setki milionów złotych, czego dowodzą budżety reklamowe korporacji. Nie zmienimy świadomości energetycznej społeczeństwa bez adekwatnych budżetów na edukację i promocję postaw. Przepis może być skuteczniejszy, o ile będzie egzekwowany.

To wymaga stworzenia na nowo chociażby wspomnianych Warunków Technicznych.

To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dzisiaj Warunki Techniczne są z epoki, w której zużycie energii stanowiło istotny składnik dochodu narodowego i było oczkiem w głowie ministra finansów. Ten paradygmat musi odejść do lamusa. W planie redukcji emisji najefektywniejszym narzędziem jest podnoszenie standardu energetycznego nowych budynków. Dlatego Warunki Techniczne muszą być istotnie zmienione.

Jest jednak grupa producentów, na przykład w stolarce okiennej, która wręcz domaga się obniżenia wymogów w ramach Warunków Technicznych. Przywoływane są wówczas argumenty, że w krajach europejskich o klimacie zbliżonym do naszego nie ma tak ostrych wymogów cieplnych. Jednocześnie te kraje są bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o szeroko pojęte budownictwo energooszczędne.

Branża stolarki otworowej, jak każda inna, wie co to "zasada CCC" (Cena Czyni Cuda), a każda regulacja podnosi koszty i w konsekwencji cenę, co zmniejsza przestrzeń na marże. Porównując się z innymi krajami, trzeba zwracać uwagę na ceny energii oraz poziom świadomości społecznej, ale przede wszystkim na dystans, jaki mamy do nadrobienia. Trwałość okien to 50 lat, zatem ich udział w bilansie energetycznym jest szalenie istotny. Dodatkowo architekci i branża deweloperska, schlebiając najprostszym gustom klientów, forsują szklane domy, przekraczając przy tym granice rozsądku. W konsekwencji standard energetyczny okien zaczyna mieć istotne znaczenie dla celów polityki klimatycznej.

Tak dla jasności naszych Czytelników, mówiąc o zaostrzaniu Warunków Technicznych, mamy na myśli parametr U, czyli współczynnik przenikania ciepła.

Tak, ale nie tylko. Warto przy okazji zauważyć, że w kosztach budowy czy ocieplenia ściany, koszt materiału izolacyjnego to maksymalnie 10-procentowy margines. W związku z tym zwiększenie grubości izolacji ma niewielki wpływ na koszty ogólne, za to jest niesłychanie efektywne ekonomicznie z punktu widzenia kosztów eksploatacji.

Oczywiście mamy do czynienia z innymi niż ekonomiczne barierami i nie zawsze możliwe jest uzyskanie optymalnej kosztowo izolacyjności. Taką barierą mogą być ograniczenia wynikające z istniejącej zabudowy w przypadku ociepleń czy grubość przegrody w kontekście dostępu do światła dziennego. Mówiąc o normowanej wartości współczynnika przenikania ciepła U [kWh/m2/K], należy pamiętać, że jego wartość musi uwzględniać mostki cieplne. Projektowanie i budowanie w standardzie bezmostkowym nie jest standardem, a powinno, bo to klucz do budownictwa zeroenergetycznego.

Kolejnym normowanym parametrem jest wskaźnik n50, czyli szczelność budynku - jego wartość powinna być zredukowana, a w wersji minimum przede wszystkim musi być on obligatoryjne weryfikowany. Praktycznie uzyskanie niskich wartości n50 nie wymaga ona specjalnych nakładów, tylko kultury technicznej. Oba te elementy, czyli szczelność i bezmostkowość, mają bardzo duży wpływ na standard energetyczny budynku. No i największe wyzwanie naszego budownictwa mieszkaniowego, czyli wentylacja. Nadal większość budynków powstaje z wentylacją grawitacyjną. Jest to działanie godzące bezpośrednio w byt narodu. Może to brzmi patetyczne, ale tak jest w istocie. Jakość mikroklimatu w pomieszczeniach ma decydujący wpływ na nasze zdrowie, a w budynkach użyteczności publicznej decyduje o poziomie usług publicznych, a w budynkach oświaty o zdrowiu młodego pokolenia i efektywności nauczania. Wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie zapewnić nawet najniższych parametrów jakości powietrza, a mimo to generuje ogromne zapotrzebowanie na energię.

Jak wynika z symulacji wykonanych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii, już sama wymiana wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną wywiewną, daje około 30% oszczędności na energii potrzebnej do ogrzania powietrza wentylacyjnego, a sterowanie tą wentylacją, w zależności od wilgotności czy stężenia dwutlenku węgla, powoduje dalsze obniżenie o blisko 50%, czyli łącznie ponad 65% oszczędności energii. Z tych powodów Warunki Techniczne powinny wykluczać stosowanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach.

Świadomość energetyczna i kompetencje interesariuszy procesów termomodernizacji są bardzo niskie. Dlatego też jest wielka rola czasopism, takich jak "IZOLACJE", żeby docierać z informacją do inżynierów i użytkowników budynków. To ogromny potencjał do wykorzystania.

Ten wątek zmiany Warunków Technicznych rzeczywiście pojawia się w dyskusjach na wysokim szczeblu? Na co dzień doradza Pan prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc uczestniczy Pan w tego typu spotkaniach o charakterze strategicznym.

Tak, widać wyraźnie rosnącą świadomość konieczności zmian, tym bardziej, że obecny kształt przepisów służył zupełnie innym celom społecznym i politycznym. Większość polityków zaczęła dostrzegać dramatyczne konsekwencje, jakie przyniosła ochrona interesów sektora energetycznego. Jedną z nich jest stan powietrza powodujący niewyobrażalne straty dla gospodarki, ale przede wszystkim upośledzenie młodego pokolenia oddychającego zanieczyszczonym powietrzem. Podejrzewam, że straty, jakie ponosiliśmy w wyniku zewnętrznych agresji, są porównywalne do skutków dotychczasowej polityki.

W Pana ocenie kiedy należy wprowadzić te zmiany w przepisach? To już jest ten moment? O jakiej perspektywie tu mówimy?

Widać wyraźnie, że zmieniło się podejście. Istnieje wciąż rozziew między interesami energetyki konwencjonalnej a interesem społecznym, ale widać wyraźnie, że stawianie na węgiel to nie jest pomysł na przyszłość, to nie zadziała. W końcu zostało powołane do życia Ministerstwo Klimatu, co jest wyraźnym sygnałem, że ta optyka się zmienia. Do teraz, co zawsze podkreślam, wszystkie ekipy rządzące miały na względzie wyłącznie interes sektora energetycznego. Każdy pomysł ze zmniejszeniem zużycia energii był głupim pomysłem, ponieważ sektor energetyczny jest żywicielem klasy politycznej i nikt nie robił tego wbrew swoim interesom. Teraz widać wyraźnie, że katastrofa klimatyczna jest za oknem. To zmienia tę perspektywę, więc myślę, że w krótkim czasie ta zmiana nastąpi. Trzeba też pamiętać o potędze lobby deweloperskiego, które do tej pory było głównym hamulcowym tych zmian, ale które też musi przegrać z celami wyższymi.

Kwestia smogu. Alarm smogowy i osobiście pan Andrzej Guła dokonali ogromnego przewrotu w tej sprawie. Świadomość, że to, czym oddychamy, ma znaczenie, zaczyna być decydująca. Natomiast nie dociera jeszcze do społeczeństwa i do władzy, dlaczego jest u nas smog. Pierwotną jego przyczyną nie jest to, że ludzie palą w kopciuchach. To jest tylko jednym ze skutków. Standard energetyczny domów jest tak niski, że palenie paliwem droższym niż "prawie za darmo" albo nie pozwala utrzymać komfortu cieplnego, albo prowadzi do ubóstwa energetycznego.

W związku z tym jest złudzeniem, że wymieniając kotły, pozbędziemy się problemu. Nie pozbędziemy się, bo nawet w instalowanych za darmo kotłach, przystosowanych do spalania drogiego paliwa, nikt nie będzie palił, bo nie będzie miał tyle pieniędzy.

Żadna władza nie udźwignie społecznych kosztów nieogrzewanych mieszkań. Choć są i tacy, którzy upatrują w wymianie kotłów przyszłości kopalń, słusznie rozumując, że w takiej sytuacji państwo będzie zmuszone do zakupu polskiego węgla po "sprawiedliwych" cenach, dla uboższej większości obywateli.

Podobnie jak Pan stoję na stanowisku, że to ocieplenie budynku jest kluczowe.

To jest klucz. Nikt by nie dokładał śmieci do pieca, gdyby za ogrzewanie prądem zapłacił 50 gr/m2, bo po prostu by mu się nie chciało. Czyli to nie jest sprawa jakości urządzeń grzewczych, to jest sprawa standardu budynku. Mało tego, podłączanie do istniejących instalacji nowoczesnych zamienników kopciuchów jest absurdem. Sprawność urządzenia wzrasta, ale przecież na sprawność systemu składa się: sprawność dystrybucji, sprawność regulacji, sprawność wykorzystania - i te sprawności pozostają takie, jakie były. Jeśli one są na niskim poziomie, to ten nowoczesny piec i tak działa w systemie o sprawności 50%.

Natomiast wyzwaniem są koszty termomodernizacji. Dziś trudno jest wyobrazić sobie głęboką termomodernizację budynku jednorodzinnego przy koszcie niższym - moim zdaniem - niż 700 zł/m2. Jeżeli mamy wymienić okna, ocieplić dach, zmienić źródło na pompę ciepła, zrobić wentylację, a w konsekwencji elektryfikacji źródeł ciepła zainstalować fotowoltaikę, to się w niższych kwotach zwyczajnie nie zmieścimy.

To są realnie duże pieniądze do wydania.

Pieniądze, których 90% społeczeństwa nie ma. Nie ma także zdolności kredytowej na taką inwestycję. W związku z tym, bez dostarczenia kapitału, czyli bez uruchomienia takiego mechanizmu, w którym źródłem kapitału jest państwo, nic się nie da zrobić. Obok tego jest jednak jeszcze jedna kluczowa sprawa. Przypadłością rządzących, czemu się zresztą nie dziwię, jest poszukiwanie najprostszych rozwiązań. Jest problem, to damy pieniądze i będzie po problemie. To jest błąd, pieniądze nie rozwiązują problemu. Jest masa doświadczeń, że dotacje czynią więcej złego niż dobrego. Jak zaczęto dopłacać do kolektorów, to ich cena wzrosła dwukrotnie. Jeżeli się nie zadba o równowagę między podażą a popytem, to pieniądze dane stronie popytowej zwiększają tylko cenę. Bez działań stymulujących podaż zwiększanie popytu rodzi marny efekt i inflację. Widać to już na rynku fotowoltaiki, gdzie na całym świecie cena spada, a w Polsce - rośnie. Dlatego tak ważne jest stymulowanie podaży i dbanie o równowagę rynkową.

Rzeczywistość jest bardziej złożona niż to się wydaje politykom. Widać to w konstrukcji programu "Czyste Powietrze". W mojej ocenie co najmniej 30% tzw. kopciuchów jest w jedno- i dwuosobowych gospodarstwach domowych emerytów mieszkających w budynkach w fatalnym stanie technicznym nieprzystosowanych do dysfunkcji wieku senioralnego. Bez rozwiązania problemu mieszkań dla seniorów, program likwidacji kopciuchów przez termomodernizację pochłonie więcej pieniędzy niż możemy nań przeznaczyć. Wywoła to masę niedobrych konsekwencji. Trzeba rozwiązać problem budownictwa senioralnego. Nie ma sensu termomodernizacja ruin, trzeba je zlikwidować, rozwiązując przy okazji problem katastrofy humanitarnej w konsekwencji pozostawienia bez opieki i środków do życia przyszłych emerytów.

Aż tak? Wydaje mi się, że ciężko ludzi w takim wieku gdzieś przenosić.

Mit o nieprzesadzaniu starych drzew wynika z nieporozumienia. Niechęć starszych ludzi do przeprowadzek wynika z wielkiego znaczenia więzi społecznych dla ich dobrostanu. Jak pokazały badania, jeśli starszym osobom proponuje się zmianę lokalu w ich miejscu zamieszkania, dzielnicy czy wsi, na lokal odpowiadający potrzebom, a w szczególności umożliwiający samodzielne funkcjonowanie mimo przychodzącej z wiekiem niesprawności, to jest to spełnieniem ich marzeń. Takie badania były robione w Połańcu, gdzie okazało się, że praktycznie wszyscy, bo ponad 90% tych, którzy nie mieszkali w rodzinach wielopokoleniowych, chciało się przenieść do budynku, który ma stanąć blisko ich dotychczasowego miejsca zamieszkania. Niestety przekazanie rządzącym komunikatu, że, by zapewnić czyste powietrze, trzeba budować mieszkania senioralne, jest bardzo trudne. Podobnie trudno jest wytłumaczyć, że budownictwo senioralne jest sposobem na rozwiązanie problemu mieszkań dla rodzin wielodzietnych.

Ten problem nie dotyczy chyba tylko seniorów. Kwestia ubóstwa energetycznego ma znacznie szerszy zakres.

Ubóstwo energetyczne to jest problem, który Państwo może i powinno rozwiązać. Jeżeli mamy dom, nawet w nie najlepszym stanie technicznym, ale mieszka tam wielodzietna rodzina, to nawet droga termomodernizacja jest efektywna społecznie i ekonomicznie, a pomoc Państwa sensowna i per saldo bardzo opłacalna.

Naszą rozmowę zacząłem od tego, że termomodernizację w Polsce czekają zmiany. Jesteśmy u progu czegoś nowego. Pan to wszystko rozwinął i niejako potwierdził, że szeroko pojęta termomodernizacja, w tym modernizacja starego budownictwa, wymaga nowego podejścia.

Absolutnie rewolucyjnego podejścia, popatrzenia holistycznego nie tylko na jeden, ale na wszystkie aspekty. Wtedy będzie to proste, tanie i prowadzące do optymistycznego efektu. W przeciwnym razie utopimy miliardy na przykład w programie „Czyste Powietrze” i nie przyniesie to efektu. Przepalimy te pieniądze w kotłach na paliwa stałe.

W drugiej części rozmowy dr Ludomir Duda odpowie na pytania o:

  • program "Czyste Powietrze",
  • degradację profesji audytora energetycznego,
  • to, jakie budynki powinniśmy budować.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • wiki wiki, 28.02.2020r., 00:17:21 Przede wszystkim WFOSIGW powinien faktycznie rozliczać się i dotować inwestycje a nie tylko żądać 100% poniesionych kosztów , a potem nieporozumienie i wniosek nie ma możliwości rozliczenia i dofinansowania , bo miedzy czasie ktoś wymienił piec starszy na węgiel groszek, to spełnia normy unijne i i wniosek jest zawieszony i nie rozliczony, bo się już nic nie należy , bo z winy funduszu kredyt się nie należy bo za mały dochód i jak nie ma wymiany źródła ciepła na takie jak we wniosku, to pieniędzy już za termomodernizacje poniesionych kosztów nie dostanie nic! W krakowskim funduszu mnie oszukano i nie rozliczono inwestycji. Tak to wygląda w praktyce. Obiecanki , fundusze, ale beneficjent śmieć po zapłaceniu kosztów, zostaje z rachunkiem. WSZYSTKO TO OBIECANKI I niedouczeni pracownicy, brak chęci pomocy, dezinformacja.Ciepłe posadki na krzesełkach i kpiny z ludzi. Półtora roku rozpatrują wnioski by nic nie wypłacić. Poszkodowana
  • Marek Marek, 28.02.2020r., 12:34:55 1. W upowszechnieniu technicznej wiedzy użytkowej wśród Obywateli tego Kraju jesteśmy autentycznymi Analfabetami. 2. Wystarczy obejrzeć sie na Sąsiadów z Zachodu : Ileż informacji technicznych o najnowszych rozwiązaniach technicznych wyposażania domów jednorodzinnych jest tam Powszechnie Dostępne ! W takim stopniu sformalizowanej szczegółowości, że błyskawicznie można ocenić opłacalność swojego zamierzenia. 3. Z ok. 50 osób z dawnego COBRTI zajmujących się normalizacją instalacyjną w RP pozostało ile ? A ? Zero ! Nul ! Brak forsy !! Na szczeblu ministreium "tego i owego" gra się między sobom i we "własne kulki". Tam nie ma praktyków ! Tam są całe życie urzedasy na miękkich poduszeczkach. Z takimi fagasami, nie zadnego wspólnego jezyka technicznego. Nie ma piniedzy na kształcenie instalatoów na uczelniach. Wymyślaja, przyłączenie wydziału instalacyjnego do jakieś "spod czapy" - innego wydziału. Inni mondrale w PIIB ustalili stawkę godzinową wynagrodzenia za prace projektowe na poziomie 24 PLN/godz.. Tyle, co dostaje monter instalacji wodnych na budowie. Dla dobrego montera, to też nie za dużo ! Gdzie, my jesteśmy ? Gdzie, nasza Solidarność Zawodowa. To, jakiś nieswieży zakuntek.! Projektanta, nie stać jest na zakup Polskiej Normy ! A co z tzw. wiedzą zawartą w normach krajów ościennych : Normy PN "trwają" po 37 lat - bez aktualizacji ! Gdy np. Niemcy, od 30 lat swoje normy w tym samym przedmiocie mają radykalnie zmienione.
  • Bielik Bielik, 09.03.2020r., 09:04:44 To powinno się inaczej odbywać a nie tak, że płacisz 100% a później się módl czy dostaniesz dotację czy nie

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

Nicola Hariasz Łączniki balkonowe – skuteczne rozwiązanie eliminujące mostki termiczne przy połączeniu stropu z płytą balkonową

Łączniki balkonowe – skuteczne rozwiązanie eliminujące mostki termiczne przy połączeniu stropu z płytą balkonową Łączniki balkonowe – skuteczne rozwiązanie eliminujące mostki termiczne przy połączeniu stropu z płytą balkonową

Łączniki balkonowe to rozwiązanie systemowe, pełniące rolę dylatacji termicznej, oddzielającej płytę stropową od płyty balkonu. Łącznik składa się z elementu nośnego oraz materiału termoizolacyjnego, przez...

Łączniki balkonowe to rozwiązanie systemowe, pełniące rolę dylatacji termicznej, oddzielającej płytę stropową od płyty balkonu. Łącznik składa się z elementu nośnego oraz materiału termoizolacyjnego, przez który z obu stron są przeprowadzone pręty zbrojeniowe. Zapewnia on trwałe i bezpieczne połączenie płyty balkonowej z konstrukcją budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie sił oraz momentów zginających powstałych w płycie balkonowej. Łącznik montuje się tak, żeby element izolacyjny stanowił część...

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

mgr inż. Daniel Tokarski, dr inż. Robert Tomaszewski, dr inż. Tomasz Grudniewski, prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof. nzw. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne

Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne

W Polsce 34% zużywanej energii jest pochłaniane przez budynki mieszkalne, z czego aż 71% wykorzystywane jest do realizacji podstawowych założeń, jakie ma pełnić budynek (ogrzewanie), a następnie do jego...

W Polsce 34% zużywanej energii jest pochłaniane przez budynki mieszkalne, z czego aż 71% wykorzystywane jest do realizacji podstawowych założeń, jakie ma pełnić budynek (ogrzewanie), a następnie do jego eksploatacji. Szacuje się, że jedynie około 7% energii zużywanej podczas całego cyklu życia typowego budynku mieszkalnego wykorzystywane jest do jego wybudowania, natomiast pozostałe 93% pochłania eksploatacja.

dr inż. Aleksander Byrdy Projektowanie energooszczędnych systemów mocowań dla fasad wentylowanych

Projektowanie energooszczędnych systemów mocowań dla fasad wentylowanych Projektowanie energooszczędnych systemów mocowań dla fasad wentylowanych

Fasady wentylowane są powszechnie stosowane w przegrodach zewnętrznych budynków o podwyższonym standardzie wykończenia elewacji. Są one realizowane z użyciem najwyższej jakości materiałów okładzinowych,...

Fasady wentylowane są powszechnie stosowane w przegrodach zewnętrznych budynków o podwyższonym standardzie wykończenia elewacji. Są one realizowane z użyciem najwyższej jakości materiałów okładzinowych, co wpływa na możliwość kształtowania nowoczesnej architektury budynków. Dodatkowym atutem rozwiązań ścian fasadowych z zastosowaniem szczelin powietrznych wentylowanych jest możliwość uniknięcia ryzyka kondensacji pary wodnej w przekroju ściany zimą oraz obniżenie różnic temperatury pomiędzy wierzchnią...

mgr inż. Paweł Gaciek Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

dr inż. Maciej Robakiewicz Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków

Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących cech energetycznych budynków, a także opublikowano szereg nowych norm z tej dziedziny.

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących cech energetycznych budynków, a także opublikowano szereg nowych norm z tej dziedziny.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r.

Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r. Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r.

Jak zmieniły się przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy od początku 2017 r.?

Jak zmieniły się przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy od początku 2017 r.?

dr inż. Adam Ujma Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami...

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami łączącymi warstwę konstrukcyjną z elewacją. Problem ten staje się szczególnie znaczący w obliczu zaostrzających się wymagań technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej, planowanych na 2017, 2019 i 2021 r.

dr inż. Agata Stolarska, mgr inż. Jarosław Strzałkowski Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego....

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. Pozwala to na wyeliminowanie błędów na etapie projektowania budynku oraz służy zminimalizowaniu wpływu mostków termicznych na straty ciepła z budynku.

dr inż. Mariusz Garecki Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS - kierunki zmian

Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS - kierunki zmian Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS - kierunki zmian

Artykuł stanowi o kierunkach rozwoju systemów ocieplania ETICS pod kątem izolacyjności przegród budowlanych. Mowa w nim m.in. o materiałach izolacyjnych, jakości energetycznej budynku, problematyce mostków...

Artykuł stanowi o kierunkach rozwoju systemów ocieplania ETICS pod kątem izolacyjności przegród budowlanych. Mowa w nim m.in. o materiałach izolacyjnych, jakości energetycznej budynku, problematyce mostków cieplnych, poszanowaniu energii i wymaganiach cieplnych.

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne

Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne Ocieplanie od wewnątrz - łatwe i skuteczne

Termomodernizacja to inwestycja w komfort życia codziennego - szansa, by oprócz energii zaoszczędzić również pieniądze przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń. Ocieplanie od wewnątrz dotyczy nie tylko mieszkań,...

Termomodernizacja to inwestycja w komfort życia codziennego - szansa, by oprócz energii zaoszczędzić również pieniądze przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń. Ocieplanie od wewnątrz dotyczy nie tylko mieszkań, ale także całych budynków, w tym zabytkowych, gdzie nie jest możliwa ingerencja w fasadę. Zatem po tę metodę powinni sięgnąć nie tylko właściciele czy użytkownicy mieszkań, ale także zarządcy budynków. Warto przy tym zastosować mineralne płyty izolacyjne.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów...

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Definicje i przykłady mostków cieplnych

Definicje i przykłady mostków cieplnych

W literaturze przedmiotowej znajduje się wiele definicji mostka cieplnego. W pierwszej polskiej publikacji dokładnie podejmującej problematykę fizyki budowli posłużono się terminem „pomost cieplny” na...

W literaturze przedmiotowej znajduje się wiele definicji mostka cieplnego. W pierwszej polskiej publikacji dokładnie podejmującej problematykę fizyki budowli posłużono się terminem „pomost cieplny” na oznaczenie mostka termicznego całkowitego.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.