Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Romuald Chrapek, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Romuald Chrapek, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, fot. MIWO

Romuald Chrapek, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, fot. MIWO

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię

BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię

Prezes zarządu BAUMIT Zbigniew Kaliciński podsumowuje 30 lat działalności firmy, mówi też o planach inwestycyjnych, strategii oraz perspektywach rozwoju kierowanego przedsiębiorstwa w kontekście tendencji...

Prezes zarządu BAUMIT Zbigniew Kaliciński podsumowuje 30 lat działalności firmy, mówi też o planach inwestycyjnych, strategii oraz perspektywach rozwoju kierowanego przedsiębiorstwa w kontekście tendencji na rynku budowlanym.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach

Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach

50 lat minęło od położenia fundamentów pod Przedsiębiorstwo Produkcji Keramzytu, które wrosło w krajobraz Gniewu i stało się jego przemysłową wizytówką. W rozmowie z Michałem Bąkowskim, obecnym dyrektorem...

50 lat minęło od położenia fundamentów pod Przedsiębiorstwo Produkcji Keramzytu, które wrosło w krajobraz Gniewu i stało się jego przemysłową wizytówką. W rozmowie z Michałem Bąkowskim, obecnym dyrektorem firmy przekształconej na Zakład Produkcji Kruszyw Leca Polska, przybliżamy fakty z jej historii i wybrane szczegóły drogi do sukcesu.

Zacznijmy od tego, że całkiem niedawno w ramach Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej – MIWO powołano władze na lata 2021–2023.

Tak, to prawda, jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w statucie Stowarzyszenia. Zmiany podyktowane były usprawnieniami w naszej codziennej działalności. Walne Zebranie Członków MIWO powołało na trzyletnią kadencję Radę Stowarzyszenia, organ kierujący Stowarzyszeniem. W skład Rady wchodzą przedstawiciele firm członkowskich i obecnie jest to 10 osób. Następnie Rada wybrała spośród swoich członków trzyosobowy zarząd, który reprezentuje naszą organizację na zewnątrz.

W skład zarządu wchodzą: Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu, Łukasz Glapa, sekretarz zarządu, oraz moja osoba w funkcji członka zarządu.

Nad czym obecnie pracuje MIWO w ramach swojej działalności?

Zgodnie z naszymi celami statutowymi działamy intensywnie nad promowaniem izolowania budynków, bierzemy udział w konsultacjach publicznych, wypowiadamy się w ramach różnych stowarzyszeń i organizacji na temat zmieniających się warunków technicznych, całego procesu związanego z efektywnością budynków. Na przykład, podczas konsultacji dotyczących Krajowego Planu Odbudowy staraliśmy się wykorzystać okazję, by wypowiedzieć się, jaki wpływ powinna mieć branża budowlana, a dokładniej branża termoizolacyjna na to, jak ma wyglądać nasze życie, nasz świat.

Staramy się stale promować rozwiązania i materiały izolacyjne, głównie z wełny mineralnej. Chcemy zwiększać świadomość inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, jak ważne jest stosowanie dobrej izolacji w całym procesie funkcjonowania budynków. Na korzyść materiałów izolacyjnych przemawia fakt, że to one umożliwiają ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania czy chłodzenia budynków, więc płacimy za energię mniej, bo mniej jej zużywamy. Mają też one istotny wpływ na nasz komfort i ochronę środowiska.

Ostatnio dużo się dzieje w zakresie zmian przepisów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska. Dążenie do neutralności klimatycznej nakłada na nas wymogi prowadzenia określonych działań. Czy MIWO również tu widzi swoje pole do działania?

Widzimy, że ten trend w ostatnich kilku latach naprawdę bardzo przyspieszył. I jest to pewnie pokłosiem tego, że bardzo dużo zmian zachodzi zarówno w środowisku, jak i w naszym otoczeniu, dlatego musimy działać już w tej chwili. Jednocześnie uważamy, że budownictwo będzie kluczowym elementem w uzyskaniu neutralności klimatycznej.

Jak w tej nowej rzeczywistości, która nakłada spore wyzwania na producentów materiałów budowlanych, odnajdują się wyroby z wełny mineralnej? Nasz rynek idzie w kierunku rozwiązań, w których ważne jest to, z czego produkujemy, jak przetwarzamy i co z tym robimy po zastosowaniu danego wyrobu.

Jestem przekonany, że wełna mineralna jest tym materiałem, który w procesie produkcji niejednokrotnie przewyższa standardy w tym właśnie obszarze. Surowce i materiały, których używamy, w dużej mierze pochodzą ze źródeł podlegających recyklingowi. Nasz wkład w odciążanie środowiska jest z roku na rok coraz większy. Specyfika wełny mineralnej pozwala nam zastosować ją ponownie. Przykładem są tu wszelkiego rodzaju granulaty czy komponenty gotowe później do wykorzystania w materiałach budowlanych.

To, o czym pan wspomniał w zakresie działań na rzecz neutralności klimatycznej, to oczywiście początek. Cały proces legislacyjny dopiero się zaczyna. Nikt jeszcze nie wymaga od producentów, żebyśmy zbierali materiały czy odpady z budowy i transportowali je do zakładów do ponownego przetworzenia. Natomiast wiemy, że ten proces nastąpi w ciągu kilku lat. W tej chwili każdy z producentów wyrobów z wełny mineralnej przygotowuje się do tego.

Wspomniał Pan o działaniach związanych z Warunkami Technicznymi. Jakich zagadnień dotyczą te prace? Czy uważają Państwo, że przepisy w tym zakresie należy zmienić?

Aby budynki były rzeczywiście komfortowe i bezpieczne, trzeba dokonać dalszych zmian w prawie, przede wszystkim w zakresie izolacji akustycznych i bezpieczeństwa pożarowego. W tych dziedzinach obecne przepisy są niewystarczające i branża izolacji budowlanych zgłasza już do ustawodawcy swoje postulaty. Ważna jest np. zmiana przepisów dotyczących materiałów używanych do budowania kanałów i przewodów wentylacyjnych.

Co do ewentualnych zmian w Warunkach Technicznych, to nie jesteśmy jedynym partnerem do rozmów na ten temat, bo przecież przepisy te dotyczą szerokiego obszaru, a my staramy się wypowiadać tylko na temat izolacji. Mamy na uwadze dobro naszej branży, ale też korzyści społeczne, na przykład bardzo ważne bezpieczeństwo pożarowe w budynkach.

Oprócz tego tworzy się regulacje związane z charakterystyką energetyczną budynków, które też wymagają zmian, chociażby w zakresie certyfikacji budynków.

To jest temat, który warto odświeżyć. Oczywiście działania prowadzone przez wiele lat, a związane z charakterystyką energetyczną budynków bardzo pomogły w zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie zwiększenia energooszczędności domów.

W tej chwili certyfikat energetyczny jest dokumentem, który raczej nie wnosi nic dodatkowego na rynku. Moim zdaniem, został zdeprecjonowany.

Jak Pan ocenia aktualną sytuację na rynku budowlanym? W tym wymiarze dużo się dzieje, wspominając chociażby tylko to, jak rosną ceny materiałów budowlanych.

Wciąż obserwujemy zwiększającą się liczbę pozwoleń na budowę nowych domów. Widzimy, że ten rynek od kilku lat rośnie, a liczba mieszkań oddawanych do użytkowania stale wzrasta. Obserwujemy ten trend i wydaje się, że w ciągu najbliższego roku czy dwóch lat nadal będziemy na fali wznoszącej z dużym zapotrzebowaniem na materiały i fachowców. Bardzo możliwe, że jest to efekt związany z ograniczeniami covidowymi, ale na pewno nie tylko to jest powodem.

Jak to, o czym Pan mówi, przekłada się obecnie na rynek izolacji technicznych?

Wydaje się, że są to naczynia połączone. Od kilku lat w budownictwie mieszkaniowym widoczny jest trend zwiększonego wykorzystania izolacji technicznych. Większość budynków już dziś ma systemy wentylacji mechanicznej, rekuperacji czy dodatkowych systemów, które wymagają izolacji. Trudno mi się oczywiście wypowiadać na temat całego rynku izolacji technicznych w kontekście przemysłu, ale wydaje się, że w dalszym ciągu ten sektor będzie się rozwijał.

Ostatnio w naszym kraju uruchomiono nową fabrykę wełny mineralnej. Mam tu na myśli inwestycję firmy Technonicol w Wykrotach. Czy już Państwo rozmawiali o jej członkostwie w MIWO?

Odnotowaliśmy ten fakt. Przyglądamy się nowemu producentowi na rynku i jesteśmy otwarci na rozmowy i współpracę. W ramach stowarzyszenia MIWO mamy niepisaną regułę – firma, która chciałaby być członkiem naszego stowarzyszenia, musi zapewnić odpowiednią jakość swoich wyrobów i bezpieczeństwo produkcji. Szczegółowe zasady są zawsze prezentowane kandydatowi na członka stowarzyszenia.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie pożarowym. Ostatnio w tym obszarze dyskusja jest naprawdę gorąca.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków to sprawa niezwykle istotna i nasza branża zwraca na to uwagę, również w kontekście dyskusji w obszarze prawa czy różnych badań. Na rynku budowlanym obecnie są różne materiały izolacyjne i każdy ma prawo dokonać wyboru, a my tylko podkreślamy fakt, że wełna mineralna jest niepalna, co ją wyróżnia na tle innych izolacji. Oznacza to, że w przypadku wybuchu pożaru, jest to najbezpieczniejszy wybór i tę właściwość wskazujemy w proponowanych przez nas rozwiązaniach.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) zleciło Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie wykonanie badań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Doszło do różnych interpretacji wyników tych badań – SSO miało inne stanowisko niż przedstawiciele branży wełny mineralnej. Jakie macie zdanie w tej sprawie?

To co my, jako MIWO, zawsze podkreślamy, to fakt, że bezpieczeństwo pożarowe budynków jest niezwykle ważne i staramy się pokazywać wełnę mineralną jako tę izolację, która ma istotny wkład w zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. A jeśli chodzi o branżę izolacji, to wspólnie zrobiliśmy już wiele dobrego na rzecz promowania korzyści wynikających z izolacji budynków i myślę, że jest wiele obszarów do współpracy.

Przejdźmy do innego istotnego tematu, czyli akustyki. Jakie w tym zakresie MIWO obecnie prowadzi działania?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że komfort akustyczny z roku na rok będzie coraz bardziej istotny dla użytkowników budynków. Nie ukrywamy, że pracujemy nad rekomendacjami w sprawie zmian w Warunkach Technicznych w zakresie akustyki.

Aby ten temat na dobre zaistniał, potrzebne jest budowanie świadomości wśród potencjalnych klientów i przyszłych odbiorców. Jakie działania w tym zakresie prowadzi MIWO?

Przede wszystkim informujemy opinię publiczną o tym, jakie jest nasze stanowisko w zakresie różnych legislacji. Bierzemy udział w konsultacjach publicznych. Prowadzimy też kampanie reklamowe o właściwościach wełny mineralnej. Od ponad dwóch lat mamy kampanię „Bądź mądry, wybierz wełnę mineralną”, gdzie pokazujemy korzyści związane z izolacją budynków. W przyjazny, graficzny sposób mówimy m.in. o izolacji termicznej, akustycznej czy o bezpieczeństwie pożarowym.

Oprócz tego wszyscy uczestnicy rynku już dziś, w dobie powszechnej digitalizacji naszego życia, muszą tworzyć nowe narzędzia dla inwestorów indywidualnych, których również w tej formie należy edukować. Szczególnie te młodsze pokolenia.

Uważam, że nasza branża dość szybko dostosowuje się do wymogów współczesnej komunikacji, by finalni użytkownicy mogli zrozumieć, jak ważna jest izolacja budynków, by sprostać wyzwaniom obecnego świata.
Ponadto, jeśli chodzi o przemysł wełny mineralnej, to tzw. „Industry 4.0” nie jest pojęciem teoretycznym, bo poddajemy się konsekwentnie coraz głębszej cyfryzacji. Wyroby budowlane muszą się też wkomponować w projektowanie BIM, bo to ogromna szansa, aby w szybki sposób dostarczyć komplet informacji – nie tylko jak zaprojektować izolację, ale także jak ją zamówić, zainstalować i ewentualnie wymienić.

Na zakończenie rozmowy chciałem się zapytać o plany. Ukonstytuował się nowy zarząd i w związku z tym jakie cele przed sobą Państwo postawili?

Nasze główne zadania to promowanie właściwości wełny mineralnej i korzyści z izolacji budynków, a także udział we wszystkich możliwych procesach zmian na rynku i legislacjach. Planujemy więcej działań na rzecz efektywności energetycznej budynków, bezpieczeństwa pożarowego, dostosowania przepisów polskich do wymagań unijnych, a także w zakresie wyrobów budowlanych (CPR). Ważne są też prace nad dalszymi zmianami w WT, przede wszystkim w zakresie izolacji akustycznych i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana ścian i stropów

Akustyka budowlana ścian i stropów Akustyka budowlana ścian i stropów

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Dzicy lokatorzy pod dachem

Dzicy lokatorzy pod dachem Dzicy lokatorzy pod dachem

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

mgr inż. Karol Bednarczyk System ze styropianem czy z wełną mineralną?

System ze styropianem czy z wełną mineralną? System ze styropianem czy z wełną mineralną?

Inwestorzy planujący ocieplenie budynku powinni się zastanowić, jakich właściwości, poza termoizolacyjnymi, oczekują od całego systemu ociepleniowego. Izolacyjność cieplna styropianu i wełny mineralnej...

Inwestorzy planujący ocieplenie budynku powinni się zastanowić, jakich właściwości, poza termoizolacyjnymi, oczekują od całego systemu ociepleniowego. Izolacyjność cieplna styropianu i wełny mineralnej jest bowiem podobna, porównywalne więc będą oszczędności w zużyciu energii.

dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej konstrukcji nośnej

Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej konstrukcji nośnej

W stropodachach wentylowanych warstwy konstrukcyjne rozdzielone są wentylowaną przestrzenią powietrzną. Dzięki niej i ciągłej wymianie powietrza z otoczeniem następuje znaczne obniżenie ciśnienia pary...

W stropodachach wentylowanych warstwy konstrukcyjne rozdzielone są wentylowaną przestrzenią powietrzną. Dzięki niej i ciągłej wymianie powietrza z otoczeniem następuje znaczne obniżenie ciśnienia pary wodnej pod pokryciem i w efekcie nie występuje kondensacja pary wodnej.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu?

Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu? Jak ocenić poziom zawilgocenia dachu?

Większość polskich dachów ocieplonych jest wełną mineralną (skalną lub szklaną) albo styropianem. Dachy skośne – prawie wyłącznie wełną. W prawidłowo wykonanej wentylacji materiał ten, dobrze osłonięty...

Większość polskich dachów ocieplonych jest wełną mineralną (skalną lub szklaną) albo styropianem. Dachy skośne – prawie wyłącznie wełną. W prawidłowo wykonanej wentylacji materiał ten, dobrze osłonięty przed penetracją pary wodnej, działa znakomicie. Jeżeli jednak zostanie on zawilgocony, zamiast izolować, zacznie przewodzić ciepło.

mgr inż. Karol Bednarczyk Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego...

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego systemu ociepleń. Elementy systemu nie mogą być bowiem stosowane wybiórczo. Na co więc zwracać uwagę przy doborze termoizolacji?

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Jak ograniczać przewiewy w dachach? Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa...

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa przepływające szczelinami przegród budowlanych powietrze nie wywołuje skojarzeń ze stratami ciepła i skroplinami stanowiącymi duże zagrożenie dla dachów i budynków. Jest to tym bardziej niepokojące, że polski zmienny klimat sprzyja powstawaniu tych zjawisk i w ten sposób przyczynia się do wielu strat.

dr inż. Zygmunt Matkowski Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy

Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.

mgr inż. Jolanta Głowacka Normy europejskie dotyczące badań i wymagań wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

Normy europejskie dotyczące badań i wymagań wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie

W artykule przedstawiono obecny stan wdrożeń w Polsce norm europejskich, podano również informacje na temat stanu prac nad nowymi opracowaniami normalizacyjnymi, które nie zostały jeszcze przyjęte jako...

W artykule przedstawiono obecny stan wdrożeń w Polsce norm europejskich, podano również informacje na temat stanu prac nad nowymi opracowaniami normalizacyjnymi, które nie zostały jeszcze przyjęte jako normy europejskie.

MIWO Dodatkowe warstwy na ścianie

Dodatkowe warstwy na ścianie

Oszczędność energii to już nie tylko moda. Wzrastające systematycznie ceny nośników energii oraz światowa tendencja do ograniczania emisji dwutlenku węgla i tym samym zapobiegania efektowi cieplarnianemu...

Oszczędność energii to już nie tylko moda. Wzrastające systematycznie ceny nośników energii oraz światowa tendencja do ograniczania emisji dwutlenku węgla i tym samym zapobiegania efektowi cieplarnianemu powodują, że starsze budynki poddawane są termomodernizacji, nowe natomiast projektowane są i realizowane w technologiach zbliżających polskie mieszkalnictwo pod względem zużycia energii do standardów europejskich.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Jacek Sawicki Ocieplanie fasad wełną mineralną

Ocieplanie fasad wełną mineralną

Ocieplane nią budynki odznaczają się wysokim komfortem użytkowym, a poniesione na zakup ocieplenia nakłady szybko amortyzują zyski z zaoszczędzonych wydatków na ogrzewanie i potrzeby remontowe.

Ocieplane nią budynki odznaczają się wysokim komfortem użytkowym, a poniesione na zakup ocieplenia nakłady szybko amortyzują zyski z zaoszczędzonych wydatków na ogrzewanie i potrzeby remontowe.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Jarosław Guzal MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego...

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jarosław Guzal Fakro: 25 lat i co dalej?

Fakro: 25 lat i co dalej? Fakro: 25 lat i co dalej?

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Jarosław Guzal Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Jarosław Guzal quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.