Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Protection of masonry structures against cracking by using reinforcement in bed joints

Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych
T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych


T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

Normy projektowania nie podają, niestety, szczegółowych zaleceń odnośnie do kształtowania zbrojenia w ścianach. Większość norm ogranicza się tylko do podania warunku na minimalny procent zbrojenia. Obowiązujące zalecenia normowe w żaden sposób nie ujmują problemu wpływu zbrojenia na nośność i ograniczenie zarysowań. Z tego powodu często dochodzi do zaniechań w stosowaniu zbrojenia w murach. Brak praktyki projektowej i wykonawczej powoduje powszechne niedocenianie wpływu, jaki może mieć zbrojenie na rysoodporność muru.

Zarysowania murowanych ścian niejednokrotnie pojawiają się w pewnych szczególnych miejscach konstrukcji, gdzie dochodzi do tzw. koncentracji naprężeń, czyli tam, gdzie ustalony przebieg trajektorii naprężeń zostaje zaburzony [1-2]. Dlatego rysy występują często w obszarach zmiany geometrii konstrukcji:

RYS. 1-2. Koncentacje naprężęń w okolicy otworu okiennego: trajektorie naprężeń ściskających i obszary największych rozciągań (1), możliwe zarysowanie (2). Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - trajektorie naprężeń ściskających, 4 - największe rozciągania, 5 - rysy; rys.: [3-4]

RYS. 1-2. Koncentacje naprężęń w okolicy otworu okiennego: trajektorie naprężeń ściskających i obszary największych rozciągań (1), możliwe zarysowanie (2). Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - trajektorie naprężeń ściskających, 4 - największe rozciągania, 5 - rysy; rys.: [3-4]

 • w okolicy otworów okiennych i drzwiowych,
 • w miejscach zmiany grubości muru
 • oraz w okolicy połączenia prostopadłych ścian, obciążonych nierównomiernie.

Rysy często obserwuje się w okolicy otworów w ścianach. Typowe trajektorie naprężeń ściskających wokół otworu okiennego pokazano na RYS. 1.

RYS. 3. Koncentracja naprężeń w okolicy naroża ścian. Objaśnienia: q1 - obciążenie z dachu, q2 - obciążenie ciężarem ścian, q3 - obciążenie ciężarem stropu, 1 - linia rozdziału obciążenia od stropu, 2 - możliwe zarysowanie; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 3. Koncentracja naprężeń w okolicy naroża ścian. Objaśnienia: q1 - obciążenie z dachu, q2 - obciążenie ciężarem ścian, q3 - obciążenie ciężarem stropu, 1 - linia rozdziału obciążenia od stropu, 2 - możliwe zarysowanie; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Obecnie nad oknami najczęściej wykonuje się nadproża żelbetowe lub nadproża systemowe, co eliminuje konieczność przejmowania przez mur naprężeń rozciągających. Jeżeli nadproże zostanie poprawnie zaprojektowane i mur nad naprożem nie zniszczy się na skutek zginania w płaszczyźnie, to przy dużych naprężeniach ściskających w strefie podparcia nadproża mogą powstać pionowe lub ukośne rysy. Mogą one się one pojawić również pod oknem, na skutek różnicy naprężeń i odkształceń obciążonego i nieobciążonego fragmentu muru (RYS. 2).

Miejscem występowania koncentracji naprężeń są strefy zmiany wysokości i grubości muru nośnego, gdzie często występują spękania ścian [1, 5-8]. W przypadku ścian o różnych wysokościach niższy, mniej obciążony fragment ściany cechuje się mniejszymi odkształceniami i wywiera mniejszy nacisk na grunt - w tym obszarze mniejsze jest osiadanie fundamentów. Ściana dąży do zdylatowania przez zarysowanie w płaszczyźnie zmiany jej wysokości.

Kolejny obszar, w którym można się spodziewać wystąpienia zarysowań, to narożniki ścian i strefy połączeń ścian prostopadłych lub ścian usytuowanych pod kątem. Gdy jedna z takich ścian jest bardziej obciążona niż druga, zarysowania często występują w okolicy ich styku (RYS. 3).

Przypadek taki jest w budownictwie dość powszechny i występuje, gdy w budynkach stosuje się stropy jednokierunkowo zbrojone i dachy oparte na tych samych ścianach co stropy, czyli w obiektach o podłużnych lub poprzecznych układach konstrukcyjnych [1, 9]. Sposobem na przeciwdziałanie pojawieniu się zarysowań w murze może być zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych.

Sposoby zabezpieczania ścian przed zarysowaniem

Na RYS. 4-6 pokazano zaproponowany w pracach [1, 3-4, 6] dwojaki sposób zabezpieczenia strefy podokiennej, w którym proponuje się wykonanie dylatacji lub zastosowanie zbrojenia układanego w spoinach wspornych muru. Właśnie te dwa sposoby są najczęściej stosowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zarysowań ścian.

RYS. 4-6. Sposoby zabezpieczania strefy przyokiennej przed powstaniem zarysowań: zastosowanie dylatacji (4, 5 i 6), zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych (5); Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - dylatacja, 4 - zbrojenie spoin wspornych; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 4-6. Sposoby zabezpieczania strefy przyokiennej przed powstaniem zarysowań: zastosowanie dylatacji (4, 5 i 6), zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych (5); Objaśnienia: 1 - nadproże, 2 - strop, 3 - dylatacja, 4 - zbrojenie spoin wspornych; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Dylatacje rozdzielają nierównomiernie obciążone fragmenty ścian i pozwalają na zróżnicowanie ich odkształceń pod obciążeniem. Zadaniem zbrojenia we współczesnych murach jest natomiast przejęcie naprężeń rozciągających i rozładowanie miejsc koncentracji naprężeń oraz wyrównanie odkształceń w strefach muru narażonych na zróżnicowane wartości deformacji [8, 10-12].

Gdy w strefie pod oknem stosuje się zbrojenie, to należy je przedłużać na odległość 50-80 cm poza krawędź otworu. Przy dużych otworach, o szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowane długości zbrojenia (RYS. 6), przy mniejszych oknach należy zbroić cały pas podokienny (RYS. 5).

W literaturze i instrukcjach opracowanych przez producentów zbrojenia można znaleźć wytyczne dotyczące sposobu zbrojenia konstrukcji murowych (np. stref wokół okien - RYS. 4-6).

Normy do projektowania konstrukcji murowych podają minimalne procenty zbrojenia ścian i zalecenia dotyczące otulenia oraz zakotwienia prętów zbrojeniowych. W literaturze oraz w przepisach normowych nie ma natomiast szczegółowych informacji na temat tego, kiedy stosować zbrojenie i jaki ma ono wpływ na powstawanie zarysowań oraz na nośność muru.

Zbrojenia murów dostępne w kraju

Na krajowym rynku dostępne są różne typy zbrojenia przeznaczonego zarówno do stosowania w spoinach cienkich, jak i zwykłych. Należy pamiętać, że norma PN-EN 845-3 [13] zaleca stosowanie zbrojenia do spoin wspornych w postaci drabinek, kratowniczek, siatek plecionych i siatek ciętociągnionych. Najczęściej stosowane są zbrojenia w formie kratowniczek. Do cienkich spoin stosuje się kratowniczki typu Murfor EFS [14-15], wykonane z płaskowników 1,5×8 mm, połączonych skratowaniem z drutu o średnicy 1,5 mm. Zbrojenie jest zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary tego zbrojenia podano w TABELI 1.

TABELA 1. Zbrojenie EFS przeznaczone do cienkich spoin

TABELA 1. Zbrojenie EFS przeznaczone do cienkich spoin

TABELA 2. Zbrojenie RND przeznaczone do zwykłych spoin

TABELA 2. Zbrojenie RND przeznaczone do zwykłych spoin

Zbrojenie zwykłych spoin wspornych wykonuje się za pomocą kratowniczek Murfor RND [14–15]. W celu odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją dostępne one są w wersji ocynkowanej (Z), ocynkowanej z dodatkową powłoką epoksydową (E) oraz ze stali nierdzewnej (S). Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary kratowniczek RND podano w TABELI 2.

TABELA 3. Zbrojenie +Z przeznaczone do zwykłych spoin

TABELA 3. Zbrojenie +Z przeznaczone do zwykłych spoin

Alternatywnym rozwiązaniem dla kratowniczek RND są kratowniczki Murfor +Z [14-15] z podłużnymi pasami wykonanymi z prętów żebrowanych. Mają one większą nośność w porównaniu do standardowych kratowniczek RND, a ponadto cechują się odpowiednim wygięciem pręta skratowania, co z jednej strony zapewnia zachowanie właściwej otuliny zbrojenia w spoinie, a z drugiej umożliwia wykonanie połączenia na zakład. Zakres produkowanych szerokości i podstawowe wymiary kratowniczek +Z podano w TABELI 3.

Na rynek krajowy wprowadzane są właśnie nowe zbrojenia do spoin wspornych Bricktor [16] i Murfor Compact [17]. Cechą wspólną obu zbrojeń jest transport w rolkach, co umożliwia układanie zbrojenia w spoinie właśnie z rolki i wyeliminowanie konieczności wykonywania zakładów.

Zbrojenie Bricktor przeznaczone jest do ścian nienośnych i składa się ze stalowych ocynkowanych prętów o średnicy 1,25 mm, połączonych poprzecznymi drutami o średnicy 0,65 mm (FOT. 1).

FOT. 1. Zbrojenie typu Murfor +Z; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 1. Zbrojenie typu Murfor +Z; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie Bricktor wykorzystywane jest ponadto do zbrojenia ścian z kamienia, gdzie wstępują nieregularne spoiny wsporne (FOT. 2).

Zbrojenie Murfor Compact w postaci siatek stalowych przeznaczone jest do ścian nośnych. Produkuje się je w trzech typach A, E oraz I, z których każdy, dla odróżnienia, ma inny kolor (FOT. 3FOT. 4 i FOT. 5).

Zbrojenie typu A ma kolor biały i przeznaczone jest do murów wznoszonych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na cienkich spoinach.

FOT. 2-3. po lewej (2): zbrojenie typu Bricktorl; po prawej (3): zbrojenie Murfor Compact typu A w kolorze białym (przeznaczone do murów z autoklawizowanego betonu komórkowego, zabezpieczone przez cynkowanie); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel 
FOT. 4. Zbrojenie Murfor Compact typu E w kolorze niebieskim (przeznaczone do murów ścian zewnętrznych, wykonane ze stali nierdzewnej); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 5. Zbrojenie Murfor Compact typu I w kolorze czerwonym (przeznaczone do murów z elementów murowych ceramicznych, betonowych i silikatowych, zabezpieczone przez cynkowanie); fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie typu A należy stosować w klasie ekspozycji MX1; jest ono zabezpieczone przez cynkowanie.

Zbrojenie typu E ma kolor niebieski i przeznaczone jest do murów ścian zewnętrznych (klasy ekspozycji MX2, MX3 i MX4). Wykonane jest ze stali nierdzewnej.

Zbrojenie typu I ma kolor czerwony i przeznaczone jest do stosowania w klasie ekspozycji MX1 w murach wykonanych z elementów murowych ceramicznych, betonowych i silikatowych. Zbrojnie to jest zabezpieczone przez cynkowanie. Zaletą zbrojeń typu E i I jest możliwość ich stosowania zarówno przy wykonywaniu muru na zaprawie tradycyjnej, jak i cienkowarstwowej.

Efektywność zbrojenia

Efektywność zbrojenia jest tematem wielu prowadzonych w kraju badań. Na Politechnice Śląskiej od kilku lat prowadzone są badania wpływu zastosowania zbrojenia na nośność i rysoodporność ścian w strefach koncentracji naprężeń. Wykonano między innymi badania stref podokiennych w murach z elementów wapienno-piaskowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) [18–22]. Badania prowadzono na modelach odwzorowujących strefę pod filarkiem międzyokiennym (FOT. 6 i FOT. 7) oraz na ścianach w skali naturalnej (FOT. 8 i FOT. 9).

Ponieważ elementy badawcze wzniesiono na cienkich spoinach, w badaniach jako zbrojenie zastosowano kratowniczki EFS/Z/140. Łącznie zbadano 18 modeli z elementów silikatowych, 20 modeli z ABK oraz 2 ściany.

Badania wykazały, że zastosowanie zbrojenia powoduje podwyższenie naprężeń rysujących model. Stwierdzono wzrost rysoodporności w modelach z elementów wapienno-piaskowych o około 50%, zaś w murach z autoklawizowanego betonu komórkowego o około 10%. Zastawianie zbrojenia w modelach z elementów silikatowych nie wpłynęło na nośność, a w modelach z ABK stwierdzono wzrost nośności o około 10%.

FOT. 6. Model z elementów wapienno-piaskowych pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 6. Model z elementów wapienno-piaskowych pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 7. Model z autoklawizowanego betonu komórkowego pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 7. Model z autoklawizowanego betonu komórkowego pod filarkiem międzyokiennym; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Przeprowadzono ponadto badania wpływu zbrojenia na pękanie muru w okolicy działania siły skupionej od nadproża oraz na styku ścian prostopadłych [23-28]. Badania wykonano na modelach ścian w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego na cienkich spoinach, a jako zbrojenie zastosowano kratowniczki EFS/Z/140.

FOT. 9. Model ściany z dwoma oknami z autoklawizowanego betonu komórkowego w skali naturalnej; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

FOT. 9. Model ściany z dwoma oknami z autoklawizowanego betonu komórkowego w skali naturalnej; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel 

W związku z wcześniejszymi doświadczeniami, nabytymi podczas wykonywania i badania murów zbrojonych, w celu zapewnienia właściwego otulenia prętów zbrojeniowych stosowano specjalną technikę murowania. Na powierzchniach wspornych umieszczano warstwę zaprawy za pomocą  "grzebienia", uzyskując każdorazowo warstwę grubości ~3 mm.

Na ułożone grzebieniem warstwy zaprawy klejowej nakładano zbrojenie w postaci kratowniczek. Następnie na spoinę ze zbrojeniem układano następną warstwę elementów murowych, z naniesioną od spodu kolejną warstwą zaprawy (FOT. 10). Dzięki temu zbrojenie zostało właściwie otulone zaprawą od góry i od spodu, a zastosowanie grzebieni umożliwiło zachowanie maksymalnej, przewidzianej normą PN-EN 1996-1-1 [29] grubości spoiny.

FOT. 10. Murowanie mające na celu zapewnienie otuliny zbrojenia; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 11. Zakłady zbrojenia wzdłuż długości ściany; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Zbrojenie kratowniczką wzdłuż długości ściany łączono na zakład (FOT. 11), a w narożniku przez odpowiednie podcięcie i ukształtowanie zbrojenia (FOT. 12). Przyjęto wielkość zakładu wynoszącą 28 cm, zgodnie z wymogami PN-EN 1996-1-1 [29] oraz wytycznymi producenta zbrojenia. Widok przykładowych modeli pokazano na FOT. 10. Łącznie zbadano sześć ścian (w seriach pod dwie w lustrzanym odbiciu - FOT. 13).

FOT. 12. Zakłady zbrojenia w narożniku; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel FOT. 13. Badania ścian z ABK z otworem i fragmentami ścian prostopadłych; fot.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Następnie porównano wpływ zbrojenia na nośność i rysoodporność w strefie oparcia nadproża badanych modeli.

Na RYS. 7 pokazano zestawienie wartości naprężeń od momentu zarysowania do zniszczenia wszystkich zbadanych modeli muru. Na osi pionowej wykresu zaznaczono naprężenia ściskające, obliczone w poziomie oparcia nadproża, natomiast na osi poziomej rozmieszczono poszczególne badane elementy. Wykres naprężeń podzielono na strefę pracy muru przed zarysowaniem oraz po zarysowaniu.

RYS. 7. Badania strefy oparcia nadproża ścian z ABK. Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 7. Badania strefy oparcia nadproża ścian z ABK. Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 8. Badania strefy połączenia ścian prostopadłych (ściany z ABK). Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

RYS. 8. Badania strefy połączenia ścian prostopadłych (ściany z ABK). Wykres wartości naprężeń w poszczególnych modelach z podziałem na strefy niezarysowaną i zarysowaną; rys.: T. Połubiński, Ł. Drobiec, R. Jokiel

Jak widać, zastosowanie zbrojenia nie wpływa na rysoodporność muru.

Na RYS. 8 pokazano podobne zestawienie wartości naprężeń od momentu zarysowania do zniszczenia wszystkich zbadanych modeli strefy połączenia ścian. Na osi pionowej wykresu słupkowego zaznaczono naprężenia ściskające w ścianie dłuższej, natomiast na osi poziomej rozmieszczono poszczególne elementy badawcze. Na wykresie można zaobserwować pozytywny wpływ zbrojenia na poziom naprężeń rysujących.

W prezentowanych badaniach wykazano, że zastosowanie zbrojenia w murze wpływa na poziom naprężeń rysujących. Przy zastosowaniu zbrojenia typu kratowniczka w strefie oparcia nadproża uzyskano siłę rysującą o 28% większą od siły rysującej uzyskanej w badaniach modeli niezbrojonych. Jeszcze większy wpływ zbrojenia obserwowano w strefie połączenia ścian prostopadłych. Pierwsza rysa pojawiała się tu z blisko 80-procentowym opóźnieniem niż w modelach bez zbrojenia.

Podsumowanie

Zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru jest efektywną metodą pozwalającą na zwiększenie rysoodporności konstrukcji murowych. Prowadzone w kraju badania potwierdzają, że jego zastosowanie najlepsze wyniki daje w miejscach koncentracji naprężeń, takich jak strefa podokienna, obszary narażone na działanie obciążenia skupionego oraz strefa połączeń ścian obciążonych nierównomiernie.

Autorzy dziękują firmom Solbet i Nova za przekazanie materiałów do badań

Literatura

 1. Ł. Drobiec, "Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, seria monografie nr 452, Gliwice 2013.
 2. A.T. Vermeltfoort, D.R.W. Martens, "Strains in masonry near the support of lintels - explorative research of a test set-up". Proceedings of the British Masonry Society", no. 9, Published by the Society Stoke-on-Trent, London 2002, s. 531-535.
 3. P. Schubert, "Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen", Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2004.
 4. P. Schubert, "Vermeiden von schädlichen Rissen in Mauerwerkbauteilen", Mauerwerk-Kalender, Ernst & Sohn, 21, 1996, s. 621-651.
 5. Ł. Drobiec, "Zasady stosowania konstrukcyjnego zbrojenia w murach", "Inżynier Budownictwa" 6/2007, s. 79-82.
 6. T. Murauer, "Edelstahl im zweischaligen Mauerwerk - Sicherheit im Hintergrund", "Mauerwerk" 6/2006, s. 230-234.
 7. R. Orłowicz, B.N. Derkač, "Zarubežnyj opyt kamiennych konstrukcji", "Stroelnyje Materjaly", 2011.
 8. P. Timperman, Rice T., "Bed joint reinforcement in masonry. Proceedings of the Fourth International Masonry Conference", British Masonry Society, Vol. 2, London 1995, s. 451-453.
 9. Ł. Drobiec, "Problem of the crack formations in the area of intersecting loadbearing walls built with AAC masonry unit", Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz, 14-17 September 2011, s. 181-190.
 10. Ł. Drobiec, "About the necessity of using appropriate reinforcement in the wall bed joint", Monography Reprocity Resume, Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice 2008, p. 89-95.
 11. Ł. Drobiec, "Mury z poziomym zbrojeniem układanym w spoinach wspornych", "Materiały Budowlane" 2/2006, s. 29-32.
 12. Ł. Drobiec, "O potrzebie stosowania zbrojenia w spoinach wspornych muru", "Przegląd Budowlany" 6/2007, s. 42-45.
 13. PN-EN 845-3+A1:2016-10, "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych".
 14. Nova. Katalog techniczny.
 15. https://www.zamocowaniaelewacji.pl
 16. https://www.bekaert.com/en/products/construction/masonry­‑reinforcement/bricktor
 17. https://www.bekaert.com/en/products/construction/masonry­‑reinforcement/murfor-compact-masonry-reinforcement-on-a-roll
 18. Ł. Drobiec, "Analiza naprężeń i dokształceń w strefie podokiennej muru. Badania modeli ścian", "Materiały Budowlane" 4/2017, s. 7-8.
 19. Ł. Drobiec, "Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich", "Mauerwerk" 21 (2017), Heft 5, s. 332-342.
 20. Ł. Drobiec, "Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów", "Materiały Budowlane" 4/2016, s. 82-86.
 21. Ł. Drobiec, "The effect of different strengthening systems on the cracking of spandrel walls made of calcium silicate units. Brick and Block Masonry -Trends, Innovations and Challenges", Taylor & Francis Group, London 2016, s. 2055-2062.
 22. Ł. Drobiec, "Wpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego", "Materiały Budowlane" 8/2016, s. 122-125.
 23. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna", cz. 1, "Materiały Budowlane" 9/2018, s. 75-77.
 24. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna", cz. 2, "Materiały Budowlane" 10/2018, s. 118-120.
 25. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy połączenia ścian prostopadłych", cz. 1, "Materiały Budowlane" 12/2018, s. 29-31.
 26. Ł. Drobiec, "Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy połączenia ścian prostopadłych", cz. 2, "Materiały Budowlane" 1/2019, s. 68-69.
 27. Ł. Drobiec, "Tests of AAC walls subjected to vertical loads", Part 1: Zone at the opening, "Ce/Pepers", Volume 2, Issue 4, 2018, s. 319-328.
 28. Ł. Drobiec, "Tests of AAC walls subjected to vertical loads", Part 2: Connection zone of perpendicular walls, "Ce/Pepers", Volume 2, Issue 4, 2018, s. 329-337.
 29. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03, "Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.