Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dachy i stropodachy – wybrane kwestie projektowe w aspekcie cieplno-wilgotnościowym

Roofs and flat roofs – selected thermal and humidity design aspects

Poznaj wymagania prawne w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego dachów i stropodachów, fot. Pixabay

Poznaj wymagania prawne w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego dachów i stropodachów, fot. Pixabay

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wartości graniczne wskaźników w zakresie oszczędności energii (EPmax) i ochrony cieplnej (Umax). Projektując układ warstw materiałowych dachów i stropodachów oraz ich złączy, należy uwzględnić także kryterium w zakresie oceny ryzyka kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej.

Zobacz także

mgr inż. Robert Wąsik Termomodernizacja i naprawa dachów – piany natryskowe

Termomodernizacja i naprawa dachów – piany natryskowe Termomodernizacja i naprawa dachów – piany natryskowe

Coraz większym zainteresowaniem inwestorów planujących remont lub docieplenie dachu cieszy się metoda łącząca w jednym cechy termoizolacji i hydroizolacji pokrycia dachowego, a mianowicie warstwowy natrysk...

Coraz większym zainteresowaniem inwestorów planujących remont lub docieplenie dachu cieszy się metoda łącząca w jednym cechy termoizolacji i hydroizolacji pokrycia dachowego, a mianowicie warstwowy natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR.

Krzysztof Bagiński, Monika Hyjek Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Bezpieczeństwo pożarowe dachów Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów stawianych budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w...

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów stawianych budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku. Stowarzyszenie DAFA, w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ., opracowało praktyczne wytyczne, określające jednolite wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady projektowania oraz doboru materiałów, dobre praktyki...

SEMA Software Projektowanie konstrukcji dachowych z oprogramowaniem SEMA Software

Projektowanie konstrukcji dachowych z oprogramowaniem SEMA Software Projektowanie konstrukcji dachowych z oprogramowaniem SEMA Software

Dach nie jest samodzielną konstrukcją wolnostojącą. Zintegrowany jest z bryłą budynku, więc powinien współgrać z jego kształtem, elewacją czy ścianami. Przede wszystkim jednak musi spełniać wymogi budowlane....

Dach nie jest samodzielną konstrukcją wolnostojącą. Zintegrowany jest z bryłą budynku, więc powinien współgrać z jego kształtem, elewacją czy ścianami. Przede wszystkim jednak musi spełniać wymogi budowlane. Istotne są również uwarunkowania lokalne. To tylko niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę, projektując tę przegrodę.

*****
W artykule przedstawiono obliczenia i analizy w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego wybranych rozwiązań materiałowych dachów i stropodachów oraz ich złączy.

Roofs and flat roofs – selected thermal and humidity design aspects

The article presents calculations and analyses in the scope of thermal and humidity design of selected material solutions for roofs and flat roofs and their joints.
*****

Wymagania prawne w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego dachów i stropodachów

Wymagania prawne w zakresie projektowania dachów i stropodachów oraz ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym sformułowano w rozporządzeniu [1]:

 • kryterium cieplne, polega na sprawdzeniu warunku cieplnego: UcUc(max), gdzie Ucwspółczynnik przenikania ciepła dachu lub stropodachu obliczony wg PN-EN ISO 6946:2017 [2], Uc(max) – maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła sformułowana w rozporządzeniu [1],
 • kryterium wilgotnościowe, polega na sprawdzeniu ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej (ƒRsi(2D)/ƒRsi(3D)ƒRsi,kryt., gdzie: ƒRsi(2D)/ƒRsi(3D) – czynnik temperaturowy w analizowanym złączu, ƒRsi,kryt. – wartość krytyczna czynnika temperaturowego) oraz sprawdzeniu kondensacji międzywarstwowej.

Procedury obliczeniowe w tym zakresie opisano szczegółowo m.in. w pracach [34].

Zobacz też: Jakie cechy powinny mieć nowoczesne dachy płaskie

Przykładowe rozwiązania materiałowe dachów i stropodachów

Dach to element zwieńczający budynek z przekryciem osłaniającym przed wpływami zjawisk atmosferycznych oraz przenoszącym obciążeniem od śniegu i wiatru. Do podstawowych elementów dachu można zaliczyć:

 • konstrukcję nośną (drewno, stal, żelbet lub połączenie drewna i żelbetu),
 • warstwę izolacji cieplnej, paroszczelnej,
 • warstwę podkładu (deskowanie, łacenie),
 • pokrycie dachowe (dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, gont bitumiczny, blacha trapezowa itp.).
rys1 pawlowski

RYS. 1. Przykładowe zastosowanie wełny mineralnej w dachach skośnych drewnianych: izolacja cieplna między krokwiami. Objaśnienia: 1 – dachówka ceramiczna, 2 – łata, 3 – kontrłata, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – folia wysokoparoprzepuszczalna, 6 – krokiew, 7 – izolacja cieplna (np. wełna mineralna), 8 – folia paroizolacyjna, 9 – płyta gipsowo-kartonowa; rys.: K. Pawłowski

Z punktu widzenia zagadnień cieplno-wilgotnościowych istotne znaczenie ma określenie grubości izolacji cieplnej i odpowiednie jej usytuowanie oraz zabezpieczenie przed ryzykiem występowania kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stropodachów drewnianych różnią się od siebie sposobem ułożenia warstwy izolacji termicznej oraz sposobem wentylowania. Występuje kilka możliwości mocowania termoizolacji (RYS. 1–3):

rys2 pawlowski

RYS. 2. Przykładowe zastosowanie wełny mineralnej w dachach skośnych drewnianych: izolacja cieplna między i pod krokwiami. Objaśnienia: 1 – dachówka ceramiczna, 2 – łata, 3 – kontrłata, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – folia wysokoparoprzepuszczalna, 6 – krokiew, 7 – izolacja cieplna (np. wełna mineralna), 8 – dodatkowa warstwa izolacji cieplnej (np. wełna mineralna), 9 – folia paroizolacyjna, 10 – płyta gipsowo-kartonowa; rys.: K. Pawłowski

 • między krokwiami,
 • między krokwiami i pod nimi,
 • nad krokwiach.

Jej usytuowanie zależy od wielu czynników oraz zjawisk cieplno-wilgotnościowych.

rys3 pawlowski

RYS. 3. Przykładowe zastosowanie pianek poliuretanowych w dachach skośnych drewnianych: izolacja cieplna nad krokwiami. Objaśnienia: 1 – dachówka ceramiczna, 2 – łata, 3 – kontrłata lub deskowanie, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – folia, 6 – izolacja cieplna (płyty z pianki poliuretanowej), 7 – folia paroizolacyjna, 8 – deskowanie, 9 – krokiew; rys.: K. Pawłowski

W dachach z poddaszem ogrzewanym ocieplenie jest najczęściej układane między i pod krokwiami. Jego grubość zależna jest od wysokości krokwi. Wykonywane jest z płyt, mat lub w postaci luźnego materiału wdmuchiwanego, na którym układana jest warstwa wiatroizolacji. Jej zadaniem jest ochrona przed powietrzem przepływającym z zewnątrz oraz przepuszczanie pary wodnej. Pod warstwą izolacji stosuje się paroizolację.

Nachylenie połaci dachowych zależy od rodzaju pokrycia dachowego i geometrii dachu.

Do ocieplania dachów drewnianych według [4, 5] stosowane są najczęściej następujące materiały termoizolacyjne:

 • płyty drzewne,
 • płyty z wełny owczej,
 • płyty z wełny mineralnej,
 • pianka poliuretanowa (PUR/PIR),
 • płyty korkowe.

Stropodach to element budynku pełniący funkcję przekrycia ostatniej kondygnacji i pełnią dwie podstawowe funkcje: stropu i dachu.

rys4 pawlowski

RYS. 4. Układy warstw materiałowych stropodachów: stropodach pełny. Objaśnienia: 1 – warstwa hydroizolacyjna: 2×papa termozgrzewalna, 2 – termoizolacja, 3 – folia paroizolacyjna, 4 – konstrukcja nośna stropu; rys.: K. Pawłowski

Podstawowe elementy stropodachu to:

 • konstrukcja nośna,
 • paroizolacja,
 • izolacja termiczna,
 • warstwa nadająca spadek,
 • pokrycie dachowe.

Stropodachy przenoszą obciążenia od śniegu i wiatru oraz zabezpieczają wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi i wahaniami temperatury. Ze względu na układ warstw materiałowych stropodachu można wyróżnić: stropodachy pełne, odpowietrzane i wentylowane.

rys5 pawlowski

RYS. 5. Układy warstw materiałowych stropodachów: stropodach o odwróconym układzie warstw. Objaśnienia: 1 – warstwa dociskowa: żwir, 2 – folia paroizolacyjna, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa hydroizolacyjna: 2×papa termozgrzewalna, 5 – konstrukcja nośna stropu; rys.: K. Pawłowski

Do ocieplania stropodachów pełnych stosowane są najczęściej następujące materiały termoizolacyjne: polistyren ekstrudowany (XPS), płyty z pianek poliuretanowych PIR i PUR, a także styropapa. Natomiast do ocieplania stropodachów dwudzielnych i stropów nad poddaszami nieużytkowanymi stosowane są wełna celulozowa oraz wełna mineralna. Wartość współczynnika przenikania ciepła ww. stropodachów zależy głównie od rodzaju i grubości materiału termoizolacyjnego. Na RYS. 4–6 przedstawiono przykładowe rozwiązania materiałowe stropodachu pełnego, o odwróconym układzie warstw materiałowych i wentylowanego.

rys6 pawlowski

RYS. 6. Układy warstw materiałowych stropodachów: stropodach wentylowany. Objaśnienia1 – warstwa hydroizolacyjna: 2×papa termozgrzewalna, 2 – blacha trapezowa, 3 – kanaliki wentylacyjne, 4 – termoizolacja, 5 – folia paroizolacyjna, 6 – konstrukcja nośna stropu; rys.: K. Pawłowski

Szczegółowe obliczenia i analizy w zakresie projektowania cieplnego dachów i stropodachów przedstawiono m.in. w pracach [5, 6], a poniżej zaprezentowano tylko wybrane przykłady obliczeniowe.

Przykład obliczeniowy 1

Obliczono całkowity opór cieplny RT [(m2·K)/W] oraz wartość współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] stropodachu drewnianego o układach warstw materiałowych przedstawionych na RYS. 7.

rys7 pawlowski

RYS. 7. Układ warstw materiałowych stropodachu (izolacja między krokwiami). Objaśnienia: 1 – dachówka ceramiczna, 2 – łata, 3 – kontrłata, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – folia budowlana/folia budowlana na deskach, 6 – krokiew, 7 – płyty z pianki poliuretanowej, 8 – folia paroizolacyjna, 9 – płyta gipsowo-kartonowa; rys.: K. Pawłowski

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła U dachów drewnianych, jako przegród niejednorodnych cieplnie, określa się metodą kresów wg PN-EN ISO 6946:2017 [2].

Przyjmując do obliczeń metodą kresów wg PN-EN ISO 6946:2017 [2] wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ:

 • dla płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm – 0,23 W/(m·K), dla drewna gr. 18 cm – 0,18 W/(m·K),
 • dla płyt z pianki poliuretanowej gr. 18 cm – 0,022 W/(m·K) otrzymano wartość RT = 5,66 (m2·K)/W oraz UC = 0,18 W/(m2·K).

Analizowany stropodach drewniany nie spełnia kryterium cieplnego wg rozporządzenia [1] od 1.01.2021 r.: Uc = 0,18 W/(m2·K) > Uc(max) = 0,15 W/(m2·K).

rys8 pawlowski

RYS. 8. Układ warstw materiałowych stropodachu (izolacja między krokwiami i pod krokwiami). Objaśnienia: 1 – dachówka ceramiczna, 2 – łata, 3 – kontrłata, 4 – szczelina dobrze wentylowana, 5 – folia budowlana/folia budowlana na deskach, 6 – krokiew, 7 – płyty z pianki poliuretanowej, 8 – dodatkowa warstwa z płyt z pianki poliuretanowej, 9 – folia paroizolacyjna, 10 – płyta gipsowo-kartonowa; rys.: K. Pawłowski

Aby zmniejszyć wartość współczynnika przenikania ciepła Uc, należy zaproponować zastosowanie dodatkowej warstwy izolacji cieplnej od strony wewnętrznej – np. płyta z pianki poliuretanowej gr. 5 cm. (RYS. 8).

Dla analizowanego rozwiązania materiałowego (z dodatkową warstwą izolacji cieplnej) określono wartość RT = 8,49 (m2·K)/W oraz Uc = 0,12 W/(m2·K).

Analizowany stropodach drewniany spełnia kryterium cieplne wg rozporządzenia [1] 1.01.2021 r.: Uc = 0,12 W/(m2·K) < Uc(max) = 0,15 W/(m2·K).

Przykład obliczeniowy 2

Obliczono parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej z dachem drewnianym. Przyjęto uproszczone modele obliczeniowe (bez zastosowania odpowiedniego kąta nachylenia połaci dachowej):

 • wariant I:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy gr. 24 cm, styropian grafitowy gr. 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,163 W/(m2·K);
- dach drewniany (krokiew/wełna mineralna gr. 18 cm, wełna mineralna 12 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,148 W/(m2·K),

 • wariant II:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy 24 cm, płyty z pianki poliuretanowej 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,132 W/(m2·K);
- dach drewniany (krokiew/płyty z pianki poliuretanowej gr. 18 cm, płyty z pianki poliuretanowej 12 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,101 W/(m2·K),

 • wariant III:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy 24 cm, płyty z pianki poliuretanowej 20 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,104 W/(m2·K);
- dach drewniany (krokiew/płyty z pianki poliuretanowej gr. 18 cm, płyty z pianki poliuretanowej 17 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,090W/(m2·K).

rys9 pawlowski

RYS. 9. Model obliczeniowy; rys.: K. Pawłowski

Do obliczeń przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [7] przyjęto następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2017 [8],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017 [2] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz wg PN-EN ISO 13788:2003 [9] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D),
rys10 pawlowski

RYS. 10. Linie strumieni cieplnych (adiabaty); rys.: K. Pawłowski

 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20ºC (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te= -20ºC (III strefa),
 • wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie danych producentów.
rys11 pawlowski

RYS. 11. Rozkład temperatury (izotermy) dla połączenia ściany zewnętrznej z dachem drewnianym; rys.: K. Pawłowski

Na RYS. 9 -11 przedstawiono model obliczeniowy (jednego z wariantów), linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatury (izotermy) dla połączenia ściany zewnętrznej z dachem drewnianym.

Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanego złącza zestawiono w TABELI 1.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (TABELA 1) można stwierdzić, że analizowane złącza budowlane (dwóch przegród zewnętrznych spełniających kryterium cieplne UcUc(max)) generują dodatkowe straty ciepła wynikające z połączenia ściany zewnętrznej z dachem drewnianym w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ.

tab1 pawlowski

TABELA 1. Wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z dachem drewnianym w trzech wariantach obliczeniowych – opracowanie K. Pawłowski

W analizowanych wariantach obliczeniowych (TABELA 1) nie występuje ryzyko kondensacji powierzchniowej, ponieważ wartość ƒRsi(2D) jest większa od wartości granicznej ƒRsi.(kryt.) = 0,785 – określonej wg pracy [3].

Przykład obliczeniowy 3

Obliczono parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym. Przyjęto modele obliczeniowe (w trzech wariantach obliczeniowych):

 • wariant I:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy gr. 24 cm, styropian grafitowy gr. 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,163 W/(m2·K);
- stropodach pełny (płyta stropowa gr. 12 cm, styropian grafitowy 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,150 W/(m2·K),

 • wariant II:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy 24 cm, płyty z pianki poliuretanowej 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,132 W/(m2·K);
- stropodach pełny (płyta stropowa gr. 12 cm, płyty z pianki poliuretanowej gr. 15 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,117 W/(m2·K),

 • wariant III:

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (beton komórkowy 24 cm, płyty z pianki poliuretanowej 20 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,104 W/(m2·K);
- stropodach pełny (płyta stropowa gr. 12 cm, płyty z pianki poliuretanowej gr. 20 cm) o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,094 W/(m2·K).

rys12 pawlowski

RYS. 12. Model obliczeniowy; rys.: K. Pawłowski

Do obliczeń przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [7] przyjęto następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2017 [8],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017 [2] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz wg PN-EN ISO 13788:2003 [9] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D),
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20ºC (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te= -20ºC (III strefa),
 • wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie danych producentów.
rys13 pawlowski

RYS. 13. Linie strumieni cieplnych (adiabaty); rys.: K. Pawłowski

Na RYS. 12–14 przedstawiono model obliczeniowy (jednego z wariantów), linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatury (izotermy) dla połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym.

rys14 pawlowski

RYS. 14. Rozkład temperatury (izotermy) (14); rys.: K. Pawłowski

Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanego złącza zestawiono w TABELI 2.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (TABELA 2) można stwierdzić, że analizowane złącza budowlane (dwóch przegród zewnętrznych spełniających kryterium cieplne UcUc(max)) generują dodatkowe straty ciepła wynikające z połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ.

W analizowanych wariantach obliczeniowych (TABELA 2) nie występuje ryzyko kondensacji powierzchniowej, ponieważ wartość ƒRsi(2D) jest większa od wartości granicznej ƒRsi.(kryt.) = 0,785 – określonej wg [3].

tab2 pawlowski

TABELA 2. Wyniki parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym w trzech wariantach obliczeniowych – opracowanie K. Pawłowski

Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiono tylko przykładowe rozwiązania materiałowe dachów i stropodachów oraz ich złączy. Dobór rodzaju i grubości materiału termoizolacyjnego powinien być oparty na podstawie obliczeń parametrów fizykalnych z uwzględnieniem kryterium cieplnego i wilgotnościowego. Zasadne staje się opracowanie katalogu rozwiązań materiałowych dachów i stropodachów oraz ich złączy spełniających wymagania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego z uwzględnieniem zagadnień cieplno-wilgotnościowych, akustycznych i przeciwpożarowych.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2023 r., poz. 2442).
2. PN-EN ISO 6946:2017, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
3. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.
4. M. Wesołowska, K. Pawłowski, „Aspekty związane z dostosowaniem obiektów istniejących do standardów budownictwa energooszczędnego”, Agencja Reklamowa TOP, Włocławek 2016. Praca wydana w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.
5. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród stykających się z gruntem, stropów oraz dachów i stropodachów w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2018.
6. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 19–34.
7. Program komputerowy TRISCO-KOBRU 86.
8. PN-EN ISO 10211:2017, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
9. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.

Komentarze

Powiązane

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.