Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ecological aspect of the fifth façade – the influence of the roof construction on the climate and microclimate

Dach zielony może stanowić miejsce rekreacji mieszkańców, fot. B. Monczyński

Dach zielony może stanowić miejsce rekreacji mieszkańców, fot. B. Monczyński

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Zobacz także

Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia...

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia oraz uszkodzenia mechaniczne, dlatego stawia się mu wysokie wymagania techniczne i użytkowe.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Skutki globalnego ocieplenia w zabudowie miejskiej
 • Szara infrastruktura – chłodne dachy
 • Zielona infrastruktura – dachy zielone
 • Błękitna infrastruktura – dachy retencyjne

Przedmiotem artykułu jest wpływ pokrycia dachowego na klimat. Zawiera on charakterystykę chłodnych dachów, dachów zielonych oraz dachów retencyjnych (dach zielony z drenażem magazynującym, dach bagienny, dach z roślinnością pływającą). Charakterystyka uwzględnia zakres temperatur i wilgotności, bilans wodny oraz rodzaj nasadzeń roślinności.

Ecological aspect of the fifth façade – the influence of the roof construction on the climate and microclimate

The subject of this article is the influence of the roofing on the climate. It includes characteristics of cold roofs, green roofs and retention roofs (green roof with storage drainage, marshy roof, roof with floating flora). The characteristics takes into account temperature and humidity range, water balance and type of plantings.

Średnia temperatura globalna rośnie od początku XX w. i przewiduje się, że będzie rosła dalej – rok 2016 był najcieplejszym rokiem w historii świata, drugim najcieplejszym był rok 2020, a lata 2011–2020 były najcieplejszą dekadą w historii od czasu rozpoczęcia pomiarów temperatury. Globalna średnia temperatura powierzchni rosła w średnim tempie o 0,1°C na dekadę od 1901 r. (RYS. 1) [2].

rys1 ekologiczny

RYS. 1. Temperatury na świecie w latach 1901–2020, UAH i RSS reprezentują dwie różne metody analizy oryginalnych pomiarów satelitarnych; rys.: www.epa.gov/climate-indicators

Efektem globalnego ocieplenia są m.in. fale ekstremalnych upałów, które są bardziej dotkliwe na obszarach miejskich i obejmują zagrożenie dla zdrowia (szczególnie osób w podeszłym wieku), wyższe stężenia zanieczyszczeń, niższą jakość wody oraz spadek wydajności pracy [3].

Efekty upałów potęgowane są dodatkowo przez efekt miejskiej wyspy ciepła (UHI, od ang. urban heat island), czyli zjawiska polegającego na wzroście średniej temperatury o 1 do 5°C w porównaniu z sąsiadującymi obszarami wiejskimi [4].

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe (ale również nawierzchnie asfaltowe), które mają niską zdolność odbijania światła, a w konsekwencji pochłaniają więcej energii i latem mogą rozgrzewać się do bardzo wysokiej temperatury [3].

Czytaj też: Jak przeprowadzić remont dachu płaskiego?

Pokrycia dachowe stanowią parasol bezpieczeństwa dla najwyżej położonych zewnętrznych, poziomych przegród budynków i budowli, a tym samym dla całych obiektów budowlanych – w budownictwie stosuje się wiele, często bardzo odmiennych, technologii krycia dachów, w tym tradycyjnych, takich jak pokrycia drewniane, ceramiczne, cementowe, włókno-cementowe, papowe, z tworzyw sztucznych, stali i metalu, szkła, a nawet strzechy [5].

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów płaskich stanowią jedną z odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatu. Ekologiczne rozwiązania dachów płaskich to tzw. szara [79], zielona [10, 11] oraz błękitna [12] infrastruktura.

fot1 2 ekologiczny

FOT. 1–2. Odczyt temperatury przed (194°F/90°C) oraz po (111°F/43°C) zastosowaniu jasnego pokrycia dachowego; fot.: www.buildingenclosureonline.com

Szara infrastruktura – chłodne dachy

Przy rosnących cenach energii coraz większą wagę przykłada się do tego, by dachy budynków posiadały prawidłową izolację termiczną – mówiąc potocznie, aby były ciepłe, szczególnie zimą. Tymczasem zbyt wysoka temperatura dachu latem (FOT. 1–2, TABELA 1) również może powodować straty energii oraz wpływać na szybką degradację pokrycia dachowego. Dlatego właśnie narodziła się idea tzw. chłodnych dachów (z ang. cool roofs) [7].

tab1 ekologiczny

TABELA 1. Wpływ koloru pokrycia na nagrzewanie się konstrukcji dachu [5]

W warunkach meteorologicznych występujących w naszym kraju do zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz budynku zazwyczaj dąży się, stosując odpowiednio dobraną (pod względem grubości) oraz zabezpieczoną przed wilgocią warstwę termoizolacyjną [13].

O ile jednak znaczne oszczędności energii można osiągnąć szczególnie w przypadku klimatu ciepłego i gorącego, korzyści z zastosowania chłodnych dachów można również uzyskać w klimacie chłodnym, zwłaszcza w przypadku klimatyzowanych latem budynków o dużej powierzchni zabudowy. Oszczędności te mogą nawet przewyższać zyski ciepła uzyskiwane zimą [9, 14].

Chłodne dachy odznaczają się wysoką refleksyjnością, co oznacza, że odbijają znaczną część padających promieni słonecznych i w ten sposób oddają energię z powrotem do atmosfery – tylko nieznaczna część promieniowania absorbowana jest jako energia cieplna [15].

Dzięki zmniejszeniu emisji ciepła do wnętrza budynku, zmniejszone zostaje obciążenie urządzeń chłodzących podczas ciepłych pór roku. Szacuje się, że oszczędności energii używanej do chłodzenia powietrza, przy zwiększeniu współczynnika odbicia z istniejącego 0,10–0,20 do 0,60 mogą wynosić nawet 20% [16].

rys2 ekologiczny

RYS. 2. Cechy definiujące chłodny dach; rys.: coolroofs.org

Materiały wykorzystywane do wykonywania pokryć dachowych charakteryzują dwie cechy fizyczne (RYS. 2). Pierwsza to współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (określany również jako refleksyjność lub albedo). Jest to stosunek sumy energii słonecznej padającej na dach do ilości energii przez dach odbitej. Druga to emisja termiczna, czyli zdolność do odprowadzania zaabsorbowanej energii cieplnej [15].

Definicję „chłodnego dachu” podała Cool Roof Rating Council (Rada ds. Klasyfikowania Chłodnych Dachów): jest to produkt, który charakteryzuje się współczynnikiem odbicia promieniowania słonecznego (albedo) co najmniej 0,70 oraz emisją termiczną minimum 0,75 [17]. Należy jednak zaznaczyć, że w tym wypadku określenie „dach chłodny” odnosi się nie do przegrody, a jedynie do materiałów zastosowanych jako wierzchnia powłoka.

Obok oszczędności energii stosowanie chłodnych dachów wpływa również na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2). Energia słoneczna zaabsorbowana przez dach, oddawana jest w późniejszym okresie w postaci energii cieplnej.

Jak podają Akbari, Menon i Rosenfeld [16], zastosowanie jasnych powłok dachowych, zwłaszcza na obszarze wielkich aglomeracji miejskich (w połączeniu z jasnymi powierzchniami ulic), pozwoliłoby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (w skali światowej) o 44 mld ton – chłodny dach na typowym nowym budynku o powierzchni 180 m2 pozwala zredukować emisję CO2 o ponad 103 kg/rok.

rys3 ekologiczny

RYS. 3. Miejska wyspa ciepła; rys.: wikimedia.org

Dodatkowo stosowanie chłodnych dachów w aglomeracjach miejskich pozwoliłoby ograniczyć (a być może nawet zlikwidować) zjawisko tzw. miejskich wysp ciepła (RYS. 3), polegające na wzroście średniej temperatury o 1–5°C w porównaniu z sąsiadującymi obszarami wiejskimi [15].

Albedo tradycyjnych materiałów używanych do pokrywania dachów mieści się w zakresie od 0,10 do 0,25 – można zatem bezpiecznie założyć, że średnie albedo dla istniejących dachów nie przekracza 0,20 [16] (RYS. 4).

rys4 ekologiczny

RYS. 4. Materiały dachowe w świetle słonecznym; rys: [20]

Zastosowanie białych gontów nie przyniosło spodziewanych rezultatów, z uwagi na fakt, że szybko ulegały one zabrudzeniu [20]. Najlepsze parametry uzyskują natomiast jasne membrany dachowe, białe powłoki malarskie (w tym aluminiowe) oraz dachy metalowe z jednoczesnym zastosowaniem cienkich powłok malarskich.

Zielona infrastruktura – dachy zielone

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Przestrzeń dachu zielonego łączy w sobie nie tylko walory użytkowe i dekoracyjne, ale pozwala również na lepsze zagospodarowanie terenu oraz zachowuje naturalny wygląd obszarów wykorzystanych pod zabudowę.

Wykonanie pokrycia dachu w formie dachu zielonego posiada niebagatelne zalety techniczno-ekonomiczne [21]:

 • zabezpiecza warstwy izolacyjne przed znacznymi wahaniami temperatury, jak również przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak mróz czy promieniowanie UV,
 • poprawia trwałość warstw pokrycia,
 • chroni pokrycie dachowe przed uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi zarówno z działania warunków atmosferycznych (grad, śnieg), jak i człowieka,
 • stanowi dodatkową ochronę akustyczną i termiczną, zarówno zimą, jak i latem,
 • poprawia odporność ogniową stropodachu,
 • zmniejsza ilość wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji.

Ale również, może przede wszystkim, dach zielony to rozwiązanie posiadające szereg zalet z punktu widzenia ekologii [22, 23]:

 • utrzymanie i odzyskanie powierzchni biologicznie czynnej,
 • poprawa wyglądu miasta i krajobrazu,
 • poprawa warunków pracy i zamieszkania poprzez stworzenie dodatkowych miejsc służących do rekreacji,
 • umożliwienie dodatkowego obcowania z naturą,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu,
 • poprawa jakości powietrza w miastach,
 • lepszy bilans wodny.

Wykonanie dachu zielonego to stworzenie dodatkowych terenów zielonych oraz otwartych przestrzeni na tej samej powierzchni gruntu bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków (na zakup gruntu) – zachowanie powierzchni biologicznie czynnej.

Zgodnie z § 3 pkt 22 rozporządzenia [24] przez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wód powierzchniowych na tym terenie.

Wprowadzenie dachów zielonych do przestrzeni miasta na trzy sposoby wpływa na poprawę mikroklimatu (RYS. 5) [23]:

 • redukuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła,
 • opóźnia odpływ wód opadowych,
 • redukuje zanieczyszczenie powietrza.
rys5 ekologiczny

RYS. 5. Oddziaływanie dachów zielonych na klimat; rys.: [23]

Dachy pokryte roślinnością, podobnie jak chłodne dachy, są zdecydowanie chłodniejsze niż dachy i stropodachy z konwencjonalnym pokryciem. Jednak dachy zielone oprócz tego, że charakteryzują się zwiększonym albedo (na poziomie 0,15–0,40), również dzięki zjawiskom ewapotranspiracji, czyli parowania z powierzchni roślin (transpiracji) i gruntu (ewaporacji), oraz zacienienia – zasłonięcia powierzchni dachu roślinnością, która blokuje dopływ promieniowania słonecznego, nie nagrzewają się nadmiernie [23].

Jak wykazały badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych [25], latem temperatura dachu zazielenionego jest średnio o 19°C w ciągu dnia i o 8°C w ciągu nocy niższa niż powierzchnia dachu standardowego, a gradient temperatury między tymi powierzchniami może sięgać nawet 40°C. Z kolei temperatura pomieszczeń poniżej dachu zielonego w ciągu dnia była średnio o 2°C niższa, a w nocy o 0,3°C wyższa.

Dachy zielone przyczyniają się również do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Obok pochłaniania dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy wpływają również, analogicznie do dachów chłodnych, na mikroklimat wewnętrzny – na obniżenie temperatury w budynku oraz na ograniczenie zużycia energii na potrzeby klimatyzacji.

Znajdująca się na powierzchni stropodachów roślinność przyczynia się do odfiltrowania w procesie tzw. suchej depozycji wybranych zanieczyszczeń powietrza. Dach zielony o powierzchni ok. 100 m2 może w ciągu roku odfiltrować nawet 18 kg zawieszonego w powietrzu pyłu, co odpowiada produkcji pyłu przez 15 samochodów osobowych w tym samym czasie [22].

Nasadzona roślinność pozwala również opóźnić spływ wody opadowej z dachu. Możliwości retencyjne dachu zielonego, uzależnione od miąższości substratu, zagęszczenia roślinności, nachylenia dachu, jak również częstości występowania i intensywności opadów, mogą być nawet trzy-, czterokrotnie wyższe niż dachu standardowego. Pozwala to na ograniczenie ryzyka powodzi i podtopień, zredukowanie zanieczyszczeń wody, jak również (dzięki zwiększonej ewapotranspiracji) zmniejszenie kontrastów termicznych [26].

Układ, liczba oraz grubość warstw dachu zielonego uzależnione są od konstrukcji dachu, planowanych w danym przypadku rodzaju roślinności i formy wegetacji, jak również typu materiałów, z których zbudowane są poszczególne warstwy. W TABELI 2 zestawiono grubości struktur dla różnych rodzajów zazielenienia.

tab2 ekologiczny

TABELA. 2. Grubości struktur dla różnych rodzajów roślinności i form wegetacji wg [20]

Błękitna infrastruktura – dachy retencyjne

Ciągły rozwój tkanki miejskiej wymusza zmianę podejścia do gospodarki wodami opadowymi. Z jednej strony należy sprawnie odprowadzać wodę z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak chodniki, ulice czy dachy, z drugiej należy zadbać o wodę niezbędną do podlewania terenów zielonych oraz zielonych dachów i elewacji.

Przemyślana gospodarka wodna może sprawić, że w obrębie budynku powstanie zamknięty obieg wody opadowej, co nie tylko odciąży kanalizację deszczową (a w przypadku intensywnych opadów może nawet zapobiec lokalnym podtopieniom), ale pozwoli na oszczędności na opłatach za odprowadzanie wody do kanalizacji deszczowej, wydatkach na wodę do podlewania bądź do spłukiwania nieczystości w budynku (tzw. woda szara). Taki samowystarczalny układ wymaga jednak zastosowania specjalnego zbiornika na wodę, lub też gromadzenia wody w układzie dachów zielonych, które w tym wypadku przybierają formę dachów retencyjnych (określanych czasem jako dachy błękitne) [12].

Założeniem działania dachu retencyjnego jest ujemny bilans wodny między opadami (można w nim uwzględnić wodę dostarczaną z innych powierzchni, np. pozostałych, uszczelnionych dachów czy tarasów) a parowaniem. Oznacza to, że ilość wody dostarczanej nie powinna być większa od tej, jaka jest w stanie odparować. Z drugiej strony zwiększone parowanie (w stosunku do dachów zielonych) stanowi dodatkową zaletę dachów retencyjnych. Dzięki temu działają one jak tzw. pasywny solar, dodatkowo przyczyniając się do obniżenia temperatury powietrza.

W zależności od ilości i rodzaju roślinności znajdującej się na dachu, dachy retencyjne kształtowane są na cztery różne sposoby [12]:

 • jako dachy zielone z drenażem magazynującym,
 • jako dachy bagienne,
 • jako dachy z roślinnością pływającą,
 • jako dachowe zbiorniki wody pozbawione roślinności.

Dachy zielone z drenażem magazynującym (RYS. 6) konstruowane są zazwyczaj w taki sposób, że woda opadowa gromadzona jest w warstwach substratu.

rys6 ekologiczny

RYS. 6. Dach zielony z drenażem magazynującym; rys.: [12]

Można także zastosować specjalnie tłoczone folie lub elementy z tworzyw sztucznych, których zadaniem jest magazynowanie wody, lub też warstw drenujących z kruszyw mineralnych. Ilość gromadzonej wody uzależniona jest od grubości warstw glebowych i jest ona najczęściej wykorzystywana przez rosnące na dachu rośliny.

Na dachach bagiennych (RYS. 7) obsadza się najczęściej rośliny łąkowe i bagienne, których cechą charakterystyczną jest bardzo dobra zdolność transpiracji (800–1600 mm/m2/rok). Buduje się je z użyciem substratów, co pozwala na poszerzenie ich zastosowania i budowanie trzcinowych oczyszczalni ścieków [12]. Flora na dachy z roślinnością pływającą (RYS. 8) dostarczana jest w formie gotowych zazielenionych mat. Zaletą tego rozwiązania jest relatywnie niska waga oraz odporność na zmienny poziom lustra wody.

rys7 ekologiczny

RYS. 7. Dach bagienny; rys.: [12]

Umiejscowione nad najwyższą kondygnacją zbiorniki wody pozbawione roślinności mogą służyć celom rekreacyjnym, na przykład jako basen dla mieszkańców.

Wykonanie dachu retencyjnego wymaga przeprowadzenia tzw. bilansu wodnego, który uwzględnia takie parametry jak wielkości opadu i parowania, zużycie wody, bilans powierzchni czy współczynnik spływu [12]. Musi on też jednak spełniać pozostałe wymagania stawiane tego typu konstrukcjom.

rys8 ekologiczny

RYS. 8. Dach z roślinnością pływającą; rys.: [12]

Szczególnie istotne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie warstw hydroizolacyjnych, które muszą sprostać takim obciążeniom jak przy budowie basenu. Hydroizolacja nie może ponadto wpływać na jakość i skład chemiczny wody. Niezależnie od sprawnie funkcjonującej izolacji wodochronnej należy przewidzieć możliwość awaryjnego odprowadzenia nadmiaru wody z dachu, a także wykonać systemy oczyszczania i napowietrzania gromadzonej na dachu wody.

Literatura

 1. J. Cook, D. Nuccitelli, S.A. Green, M. Richardson, B. Winkler, R. Painting, R. Way, P. Jacobs, A. Skuce, „Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature”, „Environmental Research Letters” 2/2013.
 2. U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency), „Climate change indicators in the United States”, www.epa.gov/climate-indicators (dostęp: 10.06.2022).
 3. F. Pacheco-Torgal, „Introduction to eco-efficient materials for reducing cooling needs in buildings and construction”, [w:] F. Pacheco-Torgal i in. (red.), „Eco-efficient Materials for Reducing Cooling Needs in Buildings and Construction”, Elsevier Ltd., 2021, pp. 1–11.
 4. M. Van Tijen, R. Cohen, „Dachy chłodne – sposób na obniżenie zużycia energii w budynkach” „IZOLACJE” 1/2009, s. 44–45.
 5. D. Bajno, „Jak zwiększyć trwałość pokryć dachowych?”, „Inżynier Budownictwa” 3/2019, s. 51–56.
 6. F. Pacheco-Torgal, „Introduction to eco-efficient materials for reducing cooling needs in buildings and construction”, [w:] F. Pacheco-Torgal i in. (red.), „Eco-efficient Materials for Reducing Cooling Needs in Buildings and Construction”, Elsevier Ltd., 2018, 2021, pp. 1–11. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-820791-8.00001-8
 7. K. Zieliński, M. Monczyńska, B. Monczyński, „Wpływ pokryć dachowych o wysokiej refleksyjności na zużycie energii w budynku”, „Dachy” 2/2010, s. 13–17.
 8. B. Monczyński, B. Ksit, „Komu w Polsce są potrzebne chłodne dachy”, „Inżynier Budownictwa” 2/2017, s. 96–100.
 9. B. Monczyński, N. Rzeszowska, „Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych”, „IZOLACJE” 9/2018, s. 96–101.
10. B. Monczyński, N. Rzeszowska, „Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu”, „IZOLACJE” 5/2018, s. 96–101.
11. B. Monczyński, „Wpływ dachu zielonego na przenikanie ciepła przez jego konstrukcję”, „Inżynier Budownictwa” 5/2019, s. 58–62.
12. P. Kożuchowski, „Dachy zielone bagienne i retencyjne jako magazyn wody opadowej”, „Inżynier Budownictwa” 4/2016, s. 86–91.
13. K. Patoka, „Dlaczego izolacja jest najważniejsza?”, „IZOLACJE” 2/2009, s. 35.
14. C.A. Novak, VS. an Mantgem, „What’s So Cool About Cool Roofs?”: https://coolroofs.org/documents/CEU_WhatsSoCool.pdf
15. M. Van Tijen, R. Cohen, „Dachy chłodne – sposób na obniżenie zużycia energii w budynkach”, „IZOLACJE” 2/2009, s. 44–45.
16. H. Akbari, S. Menon, A. Rosenfeld, „Global cooling: increasing world-wide urban albedos to offset CO2”, „Climat Change” 2/2009, pp. 275–286.
17. M. Bianchi, A. Desjarlais, W. Miller, T. Petrie, „Cool Roofs and Thermal Insulation: Energy Savings and Peak Demand Reduction”, [w:] „Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings X”, Clearwater, FL, 2007.
18. „Cool Roofing Materials Database”: http://eetd.lbl.gov/coolroof
19. „Above All Roofing – Coatings”: http://www.aboveallroofingct.com/coatings.asp
20. „Heat Island Group: Cool Roofs”: http://eetd.lbl.gov/HeatIsland/CoolRoofs
21. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
22. DAFA DZ 1.01, „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – wytyczne dla dachów zielonych”, DAFA, 2015.
23. J.P. Walawender, „Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście”, portal Zielona Infrastruktura: http://zielonainfrastruktura.pl.
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690).
25. C. Rosenzweig, S. Gaffin, L. Parshall, „Green Roofs in the New York Metropolitan Region: Research Report”, Columbia University Center for Climate Systems Research and NASA Goddard Institute for Space Studies, New York 2006.
26. J.P. Walawender, „Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa)”, portal Zielona Infrastruktura: http://zielonainfrastruktura.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji [1].

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji [1].

Materiały prasowe news I edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

I edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian I edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zielonych. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z naturą są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla roślin powierzchnie,...

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zielonych. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z naturą są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla roślin powierzchnie, które dotychczas były dla nich niedostępne.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych

Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych

Na początku 2021 r. Stowarzyszenie DAFA wydało drugie, zaktualizowane polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“....

Na początku 2021 r. Stowarzyszenie DAFA wydało drugie, zaktualizowane polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“. Bazuje ono na niemieckiej publikacji o oryginalnym tytule „Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen” opracowanej w 2018 r. przez FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania,...

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków

Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków

Płaskie dachy, szczególnie w miastach, to przestrzeń, którą można zagospodarować i wykorzystać w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, poprawiając efektywność energetyczną budynków, ograniczając...

Płaskie dachy, szczególnie w miastach, to przestrzeń, którą można zagospodarować i wykorzystać w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, poprawiając efektywność energetyczną budynków, ograniczając emisję CO2 do atmosfery i osiągając wymierne oszczędności ekonomiczne dzięki niższym kosztom ogrzewania w zimie i klimatyzowania w lecie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020 e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej...

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym. W części poświęconej renowacjom omawiamy kwestię termomodernizacji i remontów w budynkach z wielkiej płyty oraz mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały prasowe news Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

Materiały prasowe news Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Materiały prasowe news Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 2/2020

IZOLACJE 2/2020 IZOLACJE 2/2020

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego...

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego wyboru.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

e-wydanie: IZOLACJE 6/2020 e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem...

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem nowych wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost...

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

e-wydanie: IZOLACJE 4/2020 e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Optigrün International AG Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna przed projektantami i instalatorami urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest...

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna przed projektantami i instalatorami urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona od różnych czynników. Z jednej strony instalacja musi być optymalnie ustawiona względem słońca, aby mogła jak najlepiej absorbować promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony systemy powinny dać się szybko i tanio montować. Chłodzenie może ponadto przyczyniać się do poprawy mocy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

e-wydanie: IZOLACJE 2/2020 e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak...

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak pokrycie dachowe może oddziaływać na klimat.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Jarosław Guzal Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.