Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Balconies – numerical design of joints considering thermal and humidity requirements valid from 1st January 2021

Jak projektować balkony z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku?
Fot. J. Sawicki

Jak projektować balkony z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku?


Fot. J. Sawicki

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cielnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

Zobacz także

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe balkonów w aspekcie wymagań cieplno­‑wilgotnościowych
 • Kształtowanie układu warstw materiałowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową przy zastosowaniu obliczeń numerycznych
 • Przykłady obliczeniowe

W artykule zaprezentowano zasady kształtowania układu warstw materiałowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową przy zastosowaniu obliczeń numerycznych.

Balconies – numerical design of joints considering thermal and humidity requirements valid from 1st January 2021

This paper presents the rules of material layers arrangement in joint areas between the external wall and the balcony slab using numerical calculations.

Dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych złączy nie powinien być przypadkowy, ale oparty o szczegółowe obliczenia i analizy.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe balkonów w aspekcie wymagań cieplno­‑wilgotnościowych

Balkon jest elementem konstrukcyjno-architektonicznym budynku, stanowiącym otwartą formę. Rozwiązanie konstrukcyjne balkonu uzależnione jest od czynników na niego oddziaływających, np.:

 • obciążenia oddziałującego na konstrukcję,
 • wnikania wody opadowej w konstrukcję balkonu,
 • bezpieczeństwa użytkowania osób korzystających z balkonu,
 • mostków termicznych na styku płyty nośnej ze ścianą.

Grubość płyty w balkonie wspornikowym może być stała lub może maleć w kierunku od ściany. Pręty główne w płycie wspornikowej umieszcza się w strefie rozciąganej (zbrojenie górą) i kotwi w wieńcu.

W przypadku balkonów o wysięgu większym niż 1,5 m, bądź dużym obciążeniu, płytę balkonową opiera się na belkach wspornikowych utwierdzonych w wieńcu. Grubość płyty w tym przypadku wynosi 8–10 cm, natomiast zbrojenie główne ułożone jest w dolnej strefie płyty równolegle do ściany.

Na RYS. 1–3 przedstawiono schematy konstrukcji balkonów: wspornikowych, podwieszanych i dostawianych.

RYS. 1–3. Schematy konstrukcji balkonów: wspornikowych (1), podwieszanych (2) i dostawianych (3); rys.: [1]

RYS. 1–3. Schematy konstrukcji balkonów: wspornikowych (1), podwieszanych (2) i dostawianych (3); rys.: [1]

Balkony podwieszane mocowane są do ścian konstrukcyjnych za pomocą cięgien stalowych lub stalowych konstrukcji podpierających z zastrzałami i belkami od spodu płyty. Nie wymagają dodatkowych fundamentów, lecz obciążają ściany budynku.

Balkony na konstrukcji dostawianej do budynku i posadowionej na własnym fundamencie, w których podparcie mogą stanowić pełne ściany poprzeczne lub lżejsze słupy stalowe albo żelbetowe, nie obciążają ścian budynku, jednak są połączone z nimi za pomocą kotwi z kształtowników stalowych. Pozwala to na zachowanie stateczności oraz przeniesienie obciążeń poziomych od wiatru.

Należy także podkreślić, że w takim rozwiązaniu nie występuje przerwanie izolacji cieplnej ściany zewnętrznej [1]. Natomiast zastosowanie łączników izotermicznych pozwalających na odsunięcie wspornikowej płyty balkonowej od wieńca stropu i wypełnienie tej przestrzeni systemowym materiałem termoizolacyjnym minimalizuje dodatkowe straty ciepła. Są to gotowe elementy, przygotowane do montażu i połączenia ze zbrojeniem wykonanym na budowie. Rozmiar oraz gęstość rozstawienia uzależnione są od wymagań statyczno-budowlanych, takich jak powierzchnia balkonu, wysunięcie oraz grubość płyty balkonowej (RYS. 4–5).

RYS. 4–5. Przykładowe łączniki izotermiczne; rys.: [2]

RYS. 4–5. Przykładowe łączniki izotermiczne; rys.: [2]

Głównym problemem w konstruowaniu złączy balkonów ze ścianą jest zachowanie ciągłości termoizolacji. Minimalizację wpływu mostka termicznego można uzyskać przez:

 • oparcie płyty na żelbetowych lub stalowych wspornikach kotwionych w wieńcu,
 • zastosowanie balkonów dostawianych,
 • zastosowanie tzw. łączników izotermicznych.

Obowiązujące przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

Niestety, przepisy prawne w tym zakresie nie regulują wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza budowlane – mostki cieplne, ponieważ nie określono wartości granicznych np. w zakresie maksymalnych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax [W/(m·K)]. Należy jednak podkreślić, że budynek stanowi strukturę przegród budowlanych i ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zwykle zastrzeżeń na etapie projektowania. Natomiast znajomość parametrów fizykalnych, związanych z wymianą ciepła i wilgoci, pozwala na uniknięcie wielu wad projektowych i wykonawczych.

W wielu przypadkach rozwiązanie przepływu ciepła sprowadza się do określenia przenikania ciepła przez płaską przegrodę budowlaną w polu jednowymiarowym (1D), bez uwzględnienia przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D). Jednak realnym (rzeczywistym) polem wymiany ciepła jest zazwyczaj przegroda zewnętrzna jako fragment budynku, a więc połączona systemem złączy z przegrodami dowiązującymi (płytą balkonową, stropem, ścianą zewnętrzną lub wewnętrzną lub podłogą na gruncie).

RYS. 6. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową

RYS. 6. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant I – płyta wspornikowa. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy, gr. 0,5 cm, 2 – płyty styropianowe, gr. d2 = 12 cm, 20 cm, 3 – bloczki z betonu komórkowego, gr. 24 cm, 4 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm, 5 – wieniec żelbetowy o wym. 24×30 cm, 6 – płyta żelbetowa kotwiona w wieńcu, gr. 16 cm, 7 – parkiet drewniany, gr. 2 cm, 8 – gładź cementowa, gr. 3 cm, 9 – folia PF, 10 – płyty styropianowe, gr. 5 cm, 11 – strop gęstożebrowy, gr. 24 cm, 12 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm; rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

Kształtowanie układu warstw materiałowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową przy zastosowaniu obliczeń numerycznych

Poprawne ukształtowanie układu materiałowego złącza budowlanego (np. połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową) wymaga określenia ich parametrów fizykalnych z uwzględnieniem parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego przy zastosowaniu profesjonalnego programu komputerowego.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi mostki cieplne (złącza budowlane) są:

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)], obliczany na podstawie normy PN-EN ISO 10211:2008 [3], lub należy przyjmować jego wartości na podstawie katalogu mostków cieplnych (np. załącznik do pracy [4]) oraz normy PN-EN ISO 14683:2008 [5],
 • punktowy współczynnik przenikania ciepła χ [W/K], obliczany na podstawie normy PN-EN ISO 10211:2008 [3], lub należy przyjmować jego wartości na podstawie katalogu mostków cieplnych na podstawie danych producentów,
RYS. 7. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową

RYS. 7. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant II – płyta na belkach. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy, gr. 0,5 cm, 2 – płyty styropianowe, gr. d2 = 12 cm, 20 cm, 3 – bloczki z betonu komórkowego, gr. 24 cm, 4 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm, 5 – wieniec żelbetowy o wym. 24×30 cm, 6 – płyta żelbetowa, gr. 10 cm, 7 – belka żelbetowa kotwiona na wieńcu o wym. 24×24 cm, 8 – równoważny współczynnik przewodzenia ciepła λ”2 (żelbet–tynk cienkowarstwowy), 9 – równoważny współczynnik przewodzenia ciepła λ”1 (żelbet–styropian), 10 – parkiet drewniany, gr. 2 cm, 11 – gładź cementowa, gr. 3 cm, 12 – folia PF, 13 – płyty styropianowe, gr. 5 cm, 14 – strop gęstożebrowy, gr. 24 cm, 15 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm; rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

 • czynnik temperaturowy ƒRsi (ƒRsi(2D), ƒRsi(3D)), określany zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003 [6] na podstawie temperatury minimalnej w miejscu mostka cieplnego (2D lub 3D).

Szacuje się, że dokładność metod obliczeń mostków cieplnych według [7] wynosi:

 • ± 5% – obliczenia numeryczne,
 • ± 20% – katalog mostków cieplnych,
 • ± 20% – obliczenia ręczne,
 • 0–50% – wartości orientacyjne.

Poniżej przedstawiono przykłady obliczeniowe dotyczące kształtowania układu warstw materiałowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową w zróżnicowanych wariantach obliczeniowych.

RYS. 8. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową

RYS. 8. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant III – zastosowanie łącznika izotermicznego. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy, gr. 0,5 cm, 2 – płyty styropianowe, gr. d2 = 12 cm, 20 cm, 3 – bloczki z betonu komórkowego, gr. 24 cm, 4 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm, 5 – wieniec żelbetowy o wym. 24×30 cm, 6 – płyta żelbetowa, gr. 16 cm, 7 – łącznik izotermiczny o wym. 12 cm, 8 – parkiet drewniany, gr. 2 cm, 9 – gładź cementowa, gr. 3 cm, 10 – folia PF, 11 – płyty styropianowe, gr. 5 cm, 12 – strop gęstożebrowy, gr. 24 cm, 13 – tynk gipsowy, gr. 1,5 cm; rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

Przykład obliczeniowy 1

Określono parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową. Dla prawidłowego zaprojektowania elementów obudowy budynku (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane) w aspekcie cieplno-wilgotnościowym wymaga się od projektanta, aby każde złącze rozpatrzył przy wykorzystaniu szczegółowych obliczeń numerycznych lub miarodajnych (dokładnych) kart katalogowych.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

 • budynek zlokalizowany w III strefie – temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C, temperatura powietrza wewnętrznego ti = +20°C,
 • wspornikowa płyta balkonowa (wariant I), płyta balkonowa oparta na belkach (wariant II), płyta balkonowa połączona ze ścianą zewnętrzną za pomocą łącznika izotermicznego (wariant III) (RYS. 6RYS. 7 RYS. 8),
 • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa: bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm, płyty styropianowe gr. 12 i 20 cm,
 • wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic w [4],
 • warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [8] dla obliczenia wielkości strumieni cieplnych oraz zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 [6] przy obliczaniu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D),
 • modelowanie analizowanych złączy wykonano zgodnie z zasadami sformułowanymi w PN-EN ISO 10211:2008 [3].

W wyniku przeprowadzonych obliczeń przy zastosowaniu programu TRISCO-KOBRU 86 [9] uzyskano wartości strumieni przepływających przez złącza Φ [W], rozkład linii strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład izoterm. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] według określonych procedur obliczeniowych prezentowanych szczegółowo m.in. w pracach [4, 10] oraz czynnika temperaturowego ƒRsi(2D) [-]. Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla rozpatrywanych złączy zestawiono na RYS. 9–10RYS. 11-12RYS. 13-14 i w TAB. 1.

Ściana zewnętrzna (o grubości izolacji cieplnej 20 cm) o analizowanych złączach spełnia podstawowe wymaganie w zakresie izolacyjności cieplnej według rozporządzenia [12] Uc = 0,18 W/(m2·K) < Uc(max) = 0,20 W/(m2·K). Jednak jej połączenie z płytą balkonową generuje dodatkowe straty ciepła określone w postaci parametrów: Φ [W], L2D [W/(m·K)], Ψi [W/(m·K)] oraz występuje obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody θsi,min [°C] (TAB. 1).

RYS. 9–10. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant I analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (9) oraz rozkłady temperatur – izotermy (10); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 9–10. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant I analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (9) oraz rozkłady temperatur – izotermy (10); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 11–12. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant II analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (11) oraz rozkłady temperatur – izotermy (12); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 11–12. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant II analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (11) oraz rozkłady temperatur – izotermy (12); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 13–14. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant III analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (13) oraz rozkłady temperatur – izotermy (14); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 13–14. Wyniki symulacji komputerowej analizowanych wariantów obliczeniowych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową: wariant III analizowanego złącza – linie strumieni cieplnych – adiabaty (13) oraz rozkłady temperatur – izotermy (14); rys.: opracowanie K. Pawłowski [11]

W aspekcie oceny cieplno-wilgotnościowej optymalnym rozwiązaniem jest wariant III – połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową za pomocą łącznika izotermicznego. Uzyskano wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)] na ­poziomie 0,094 (przy 12 cm izolacji cieplnej) oraz 0,081 (przy 20 cm izolacji cieplnej). Poza tym, rozwiązanie według wariantu I generuje obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody do poziomu, w którym występuje ryzyko kondensacji powierzchniowej, ponieważ ƒRsi(2D) < ƒRsi, kryt..

Wartość graniczna (krytyczna) czynnika temperaturowego, uwzględniając parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, analizowanych wariantów obliczeniowych według [4] wynosi ƒRsi, kryt. = 0,785.

Przykład obliczeniowy 2

Określono parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową i drzwiami balkonowymi przy zastosowaniu łącznika izotermicznego i zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

 • układ rozwiązań materiałowych złącza (RYS. 15 i RYS. 16–17),
 • materiały termoizolacyjne gr. 20 cm: płyty z pianki poliuretanowej, płyty styropianowe, płyty ze styropianu grafitowego, wełna mineralna,
 • wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic w [4],
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C, temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C,
 • opory przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody (Rsi, Rse) zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [8] w przypadku obliczeń parametrów cieplnych oraz PN-EN ISO 13788:2003 [6] w przypadku określenia czynnika temperaturowego ƒRsi,
 • modelowanie złączy przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 [3].
TABELA 1. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową; opracowanie K. Pawłowski [11]

TABELA 1. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową; opracowanie K. Pawłowski [11]

RYS. 15. Analizowane złącze budowlane: układ materiałowy złącza budowlanego

RYS. 15. Analizowane złącze budowlane: układ materiałowy złącza budowlanego. Objaśnienia: 1 – zestaw szybowy, 2 – ościeżnica drewniana, 3 – pianka poliuretanowa, 4 – parkiet drewniany gr. 2 cm, 5 – gładź cementowa gr. 3 cm, 6 – folia PF, 7 – płyty styropianowe gr. 5 cm, 8 – strop gr. 24 cm, 9 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 10 – bloczki betonu komórkowego gr. 24 cm, 11 – izolacja termiczna gr. 20 cm (płyty PIR lub PUR, szary styropian lub styropian, wełna mineralna lub celulozowa), 12 – tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm, 13 – płyta żelbetowa kotwiona w wieńcu gr. 16 cm, 14 – wieniec żelbetowy o wym. 24×30 cm, 15 – tuleje ze stali nierdzewnej, wolna przestrzeń wypełniona styropianem, 16 – łącznik izotermiczny Schöck IsokorbXT 12 cm; rys.: opracowanie K. Pawłowski [13]

Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych zestawiono w TAB. 2.

Wszystkie rozpatrywane rozwiązania materiałowe ścian zewnętrzne (przy zastosowaniu różnych materiałów termoizolacyjnych) spełniają podstawowe wymaganie w zakresie izolacyjności cieplnej od 01.01.2021 r. według rozporządzenia [12]: Uc < Uc(max) = 0,20 W/(m2·K).

Zastosowanie łącznika izotermicznego, nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych (o niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ < 0,04 W/(m·K)) oraz poprawne ukształtowanie i usytuowanie drzwi balkonowych (przy zastosowaniu np. tulei ze stali nierdzewnej z wypełnieniem styropianowym) pozwala na minimalizację dodatkowych strat ciepła oraz ryzyka obniżenia temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego (TAB. 2).

RYS. 16–17. Analizowane złącze budowlane: linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16) oraz rozkład temperatur (izotermy) (17); rys.: opracowanie K. Pawłowski [13]

RYS. 16–17. Analizowane złącze budowlane: linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16) oraz rozkład temperatur (izotermy) (17); rys.: opracowanie K. Pawłowski [13]

TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanego złącza; opracowanie K. Pawłowski [13]

TABELA 2. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanego złącza; opracowanie K. Pawłowski [13]

TABELA 3. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła; opracowanie K. Pawłowski na podstawie [7]

TABELA 3. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła; opracowanie K. Pawłowski na podstawie [7]

Podsumowanie i wnioski

Dobór układu materiałów dla przegród zewnętrznych i ich złączy nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na podstawie obliczeń parametrów fizykalnych. Określenie charakterystyki cieplno-wilgotnościowej mostków cieplnych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych (zastosowanie łączników izotermicznych) i materiałów termoizolacyjnych przy zastosowaniu programu komputerowego daje możliwość uzyskania miarodajnych wyników, odzwierciedlających rzeczywiste straty ciepła. Posługiwanie się wartościami orientacyjnymi dodatkowych strat ciepła (np. według PN-EN ISO 14683:2008 [5]), bez uwzględnienia rodzaju i grubości izolacji cieplnej jest niedopuszczalne w procesie projektowym.

Ocena złączy budowlanych w aspekcie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ nie jest zdefiniowana (znormalizowana), jednak istnieje możliwość sformułowania pewnych kryteriów w krajowych przepisach (rozporządzenie [12]) dotyczących izolacyjności budynków. Przykładową klasyfikację wpływu mostków cieplnych w zależności od wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ według pracy [7] podano w TAB. 3.

Połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową z zastosowaniem łączników izotermicznych determinuje dodatkowe straty ciepła w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na poziomie 0,081–0,157 W/(m·K) (TAB. 1 i TAB. 2). Zgodnie z TAB. 3 wpływ tego typu złącza (mostka cieplnego) na straty ciepła jest pomijany lub mały.

Zasadne staje się określenie w rozporządzeniu [12] wartości granicznych liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax na poziomie 0,05–0,10 W/(m·K) w zależności od specyfiki analizowanego złącza. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych obliczeń parametrów fizykalnych nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy budynków o niskim zużyciu energii w celu wyeliminowania niepoprawnych rozwiązań w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Jakość cieplna elementów obudowy budynków (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane) decyduje o optymalizacji wskaźników zapotrzebowania budynku na energię użytkową (EU), końcową (EK), ale także nieodnawialną pierwotną (EP).

Literatura

 1. M. Grudzińska, „Balkony o różnej konstrukcji – cieplno­‑wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, „IZOLACJE” 6/2011, s. 14–16.
 2. Dane producentów łączników izotermicznych.
 3. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 4. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
 5. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 6. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
 7. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 8. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 9. Program komputerowy TRISCO-KOBRU 86.
 10. A. Dylla, „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno­‑wilgotnościowe”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.
 11. M. Dybowska, K. Pawłowski, „Balkony – analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych”, „IZOLACJE” 6/2014, s. 52–57.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).
 13. M. Dybowska-Józefiak, K. Pawłowski, Ł. Lewandowski, „Wpływ zastosowania nowoczesnych materiałów izolacyjnych na parametry fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy”, „Materiały budowlane” 1/2017, s. 40–41.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy...

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniowe Balkony jako systemy szklarniowe

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii...

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.