Izolacje.com.pl

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Cz. 2. Trudne i krytyczne miejsca

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe
Balconies and terraces – a comparison of variants with drainage and under-tile waterproofing. Part 2: Difficult and critical areas
Archiwum autora

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe


Balconies and terraces – a comparison of variants with drainage and under-tile waterproofing. Part 2: Difficult and critical areas


Archiwum autora

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zobacz także

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras? Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na świeżym powietrzu - będąc jednocześnie...

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na świeżym powietrzu - będąc jednocześnie miejscem relaksu i tak potrzebnego nam odpoczynku od codziennych spraw. Między innymi to właśnie z tych powodów warto zadbać o ich wygląd i zapewnić bezawaryjne użytkowanie przez dłuższy czas.

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład...

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład rys, nieszczelności. Jednocześnie te elementy budynku stają się naturalnym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej, dlatego należy je skutecznie i estetycznie zabezpieczać.

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu o wariantach balkonów i tarasów z uszczelnieniem drenażowym i podpłytkowym omówiono problem trudnych miejsc. Podano wymogi dotyczące minimalnych wysokości warstw konstrukcji. Przedstawiono także przykłady błędów wykonawczych.

The second part of the article on the options concerning balconies and terraces, i.e. drainage sealing and under-tile sealing, describes the problem of difficult areas. It specifies the requirements concerning the minimum heights of the layers of structure. The article also presents examples of faulty performance.

W konstrukcjach takich jak balkony i tarasy trudnymi i krytycznymi miejscami są najczęściej:

 • dylatacje strefowe,
 • dylatacje brzegowe (styk połaci z przyległą ścianą),
 • okap,
 • mocowanie balustrady,
 • uszczelnienie wpustu.

Warto omówić te detale w odniesieniu do różnych rodzajów uszczelnienia.

Okap a uszczelnienie podpłytkowe

Na rys. 1–3 przedstawiono okap balkonu z uszczelnieniem podpłytkowym. Grubość warstw kleju i szlamu to odpowiednio 4–5 mm (min. 3 mm) oraz 2 mm. Daje to łącznie gr. 7 mm.

Ze względu na grubość profilu okapowego konieczne jest wcześniejsze wykonanie 3 mm uskoku (obniżenia) wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (w odniesieniu do prefabrykowanych profili systemowych jest to zwykle ok. 8 cm, w blacharskich obróbkach okapowych – 6 cm).

Wymóg ten jest niezależny od tego, czy stosuje się gotowy profil systemowy (co jest rozwiązaniem zdecydowanie najlepszym) czy zwykłe obróbki blacharskie, np. z blachy powlekanej. Wykonywanie prac musi być niezwykle dokładne.

Trzeba również rozwiązać problem przyczepności szlamu do profilu oraz uwzględnić ryzyko korozji (szlamy elastyczne oddziałują korozyjnie na elementy metalowe). Wątpliwa może być także ich przyczepność do tego typu podłoża, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie żywic syntetycznych do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni profilu (w typowej obróbce blacharskiej jest to wymóg bezwzględny).

Wprawdzie producenci systemu przedstawiają badania potwierdzające wystarczającą przyczepność, ale trzeba pamiętać, że badanie laboratoryjne dotyczy wyłącznie wybranych materiałów.

Żywicę natychmiast po nałożeniu należy posypać suszonym piaskiem o uziarnieniu 0,5–1 mm, a po związaniu usunąć jego nadmiar. Otrzymuje się wtedy bardzo dobrą, szorstką i przyczepną powierzchnię.

Ze względu na obciążenia termiczne bardzo dobrym rozwiązaniem (oczywiście oprócz mocowania mechanicznego) jest wklejanie obróbki na żywicę elastyczną (zwykle jest to ten sam materiał, co stosowany do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni).

Zaletą profili systemowych – oprócz łatwości montażu, gotowych dodatkowych kształtek i identycznego wyglądu – jest możliwość estetycznego wykończenia krawędzi okładziny (rys. 2).

Rozwiązanie z uszczelnieniem zespolonym jest chyba najczęściej stosowanym wariantem (co nie znaczy, że zawsze wykonywanym poprawnie). Wyróżnia się minimalną wysokością warstw konstrukcji: jeżeli płyta balkonu wykonana jest ze spadkiem lub na warstwę spadkową stosuje się zaprawy PCC, to przy okapie jest to grubość warstwy szlamu (lub innego uszczelnienia zespolonego), kleju i płytek.

Drzwi wejściowe

Inaczej pod względem zapasu wysokości należy postąpić przy drzwiach wejściowych. W wytycznych niemieckich wymagane jest min. 15 cm różnicy wysokości między poziomem okładziny (warstwy użytkowej) a progiem drzwiowym.

Dopuszcza się jednocześnie zmniejszenie tej różnicy do 5 cm, jeżeli zostanie zagwarantowane odprowadzenie wody z obszaru bezpośrednio przy drzwiach za pomocą np. wpustu liniowego (w praktyce wymusza to zastosowanie układu drenażowego). Uzasadnieniem tego wymogu jest konieczność zapewnienia absolutnej szczelności w tym obszarze (typowy przykład nieprzemyślanego wykonania tego detalu pokazano na fot. 1–3).

Zasadność wymogu potwierdzają także liczne przypadki zawilgoceń warstw podłogi w pomieszczeniu przyległym do drzwi balkonowych (fot. 4–5). Nie oznacza to, że wykonanie przejść na balkony czy tarasy bez barier jest niemożliwe. Wymaga jednak stosowania odpowiednio przemyślanych rozwiązań.

Okap a uszczelnienie drenażowe

Układ z drenażowym odprowadzeniem wody przy okapie wymaga dużo większej staranności (fot. 6, rys. 4). Ideą tego typu rozwiązania jest odprowadzenie wody z warstwy drenującej przez specjalne otwory w obróbkach blacharskich.

Ze względu na to, że izolacją może być w tym przypadku papa polimerowo-asfaltowa, samoprzylepna membrana bitumiczna, masa polimerowo-bitumiczna, membrana z tworzyw sztucznych czy wreszcie szlam elastyczny, obróbki systemowe należy dobierać nie tylko do rodzaju warstwy użytkowej, lecz także do rodzaju hydroizolacji.

Mogą to być płytki, płyty kamienne lub z kamienia naturalnego czy wreszcie wykładzina żywiczna typu kamienny dywan (kruszywo odporne na UV o odpowiedniej krzywej przesiewu, zatopione w bezbarwnej żywicy reaktywnej) (rys. 5).

Wybór systemu uszczelnienia musi być zatem uwzględniony już na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, a projekt wykonawczy powinien zawierać odpowiednie szczegóły.

W odniesieniu do warstwy użytkowej z płytek w praktyce spotyka się dwa warianty. Pierwszy to układanie płytek na warstwie jastrychu wodoprzepuszczalnego (fot. 7).

Takie rozwiązanie wymaga zastosowania specjalnej zaprawy wodoprzepuszczalnej – suchej, fabrycznie przygotowanej zaprawy, zarabianej na budowie wodą (rozwiązanie zdecydowanie najlepsze) albo zaprawy na specjalnym kruszywie, przygotowywanej w betoniarce.

Należy przestrzegać wszystkich zasad dotyczących wykonywania jastrychów dociskowych i okładzin z płytek na tarasach, a więc zaplanować i wykonać dylatacje brzegowe oraz strefowe (dylatacji tych oczywiście nie ma potrzeby uszczelniać), zastosować odpowiednie płytki oraz prawidłową szerokość spoin.

Klej i zaprawa spoinująca muszą być takie same jak w uszczelnieniu zespolonym. Grubość takiego jastrychu powinna wynosić przynajmniej 7 cm. Po dodaniu grubości hydroizolacji, maty drenującej oraz płytek i kleju łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 10 cm (plus dodatkowe obciążenie płyty).

Podatność tego rozwiązania na ewentualne uszkodzenia jest taka sama jak wariantu z uszczelnieniem podpłytkowym. Wprawdzie podczas ewentualnej wymiany płytek nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia izolacji, ale za to uszkodzeń jastrychu wodoprzepuszczalnego nie da się naprawić dowolnym materiałem.

Lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie płytek ułożonych na kleju na specjalnej macie drenującej (rys. 6–7). Układa się ją luzem na hydroizolacji (materiałach rolowych z tworzyw sztucznych, kauczuku i bitumicznych, bezspoinowych typu masy KMB oraz szlamach elastycznych), a do niej przykleja się płytki. Mata może być kierunkowa, aby umożliwiała odpływ wody.

Obowiązują zasady takie jak podczas układania płytek na tarasach czy balkonach co do wielkości i rodzaju płytek, szerokości spoin i dylatacji oraz klasy kleju i zaprawy spoinującej. To rozwiązanie jest jednak znacznie mniej wrażliwe na ewentualne błędy ze względu na możliwość (oczywiście w ograniczonym zakresie) kompensacji odkształceń termicznych okładziny i podłoża.

Uwaga: nie wolno stosować klejów upłynnionych, ponieważ powodują zatkanie otworów odpływowych w macie drenującej. Grubość warstw konstrukcji jest o 1–2 cm większa niż uszczelnienia zespolonego.

Jeszcze innego podejścia oraz innych obróbek wymaga wariant z warstwą użytkową z płyt ułożonych na kruszywie kamiennym. Mogą to być np. płyty kamienne lub betonowe. Zastosowanie jakiegokolwiek (lub jakkolwiek zamocowanego) profilu brzegowego może skutkować nawet wypadnięciem kruszywa i obsunięciem się płyty.

Niektórzy producenci profili brzegowych zalecają stabilizację strefy brzegowej kruszywa za pomocą żywicy epoksydowej. Tego typu płyty mogą być układane także na podkładkach dystansowych (fot. 8).

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania poziomej powierzchni warstwy użytkowej. Wymagane jest wtedy zwiększenie spadku powłoki wodochronnej w kierunku wpustów lub profili odprowadzających wodę. Przy większych powierzchniach możliwe jest podzielenie połaci na niezależnie od siebie uszczelniane części, co w razie przecieków znacznie ułatwia ich lokalizację.

W połączeniu z możliwością stosowania różnego rodzaju materiałów wodochronnych oraz możliwością usunięcia warstwy użytkowej bez dodatkowego uszkodzenia hydroizolacji ułatwia to przeprowadzenie skutecznej naprawy.

To rozwiązanie ma jednak także kilka wad. Po pierwsze – znaczną grubość warstw konstrukcji i ich ciężar. Po drugie – większą wrażliwość na niedrożność systemu odprowadzania wody. Po trzecie – uzyskanie zadowalającego efektu wizualnego wymaga bardzo dużej dokładności – wszelkiego rodzaju nierówności i niedokładności są natychmiast widoczne (fot. 9).

Zastosowanie nieodpowiedniego kruszywa lub o złym uziarnieniu (powinno być łamane, 2–8 mm) może skutkować zbyt niską zdolnością odprowadzania wody opadowej (czy wręcz zamuleniem warstwy drenującej), a także niestabilnością warstwy użytkowej. Specjalnego potraktowania wymagają także wpusty wewnętrzne.

Można za to obniżyć wysokość progu drzwiowego – jeżeli przy drzwiach zostanie zamontowane odwodnienie liniowe, to niemieckie wytyczne dopuszczają obniżenie wysokości progu do 5 cm.

Termoizolacja na tarasie

W przypadku tarasów dochodzi dodatkowo zagadnienie wykonania odpowiedniej termoizolacji. Nie wolno dopuścić do powstawania mostków termicznych. Tzw. wariant odwrócony (hydroizolacja chroniona przez termoizolację) i wariant tradycyjny (hydroizolacja chroniąca termoizolację) wymagają zupełnie innego układu warstw i zastosowania różnych materiałów termoizolacyjnych.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku tarasów z balustradą pełną (np. tarasów na dachach, gdzie funkcję balustrady pełni attyka). Na RYS. 8 pokazano detal przy ścianie na tarasie z uszczelnieniem zespolonym, a na rys. 9–10 – układ drenażowy, tradycyjny i odwrócony. Widać wyraźnie konieczność innego rozwiązania układu termoizolacji w tym obszarze.

Podsumowanie

Rozwiązanie technologiczno-materiałowe tarasu czy balkonu musi być przyjęte już na etapie koncepcji, a najpóźniej na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

Problem tarasów czy balkonów nie dotyczy bowiem tylko hydroizolacji – równie ważna jest odpowiednia termoizolacja. Rodzaj warstwy użytkowej musi być dostosowany do obciążeń oraz innych wymogów użytkowych (np. wymogu poziomej powierzchni).

Nie bez znaczenia są również wymogi estetyczne (np. zastosowanie płyt wielkoformatowych). Jednak pierwszeństwo przed wymaganiami estetycznymi mają zawsze kryteria techniczne. Dlatego zawsze należy przeanalizować konstrukcję pod kątem następujących kryteriów:

 • obciążenia wilgocią (np. izolacja międzywarstwowa, podpłytkowa) i możliwości skutecznego odprowadzenia wody,
 • obciążeń termicznych (kwestia odpowiedniego zaprojektowania i wykonania dylatacji),
 • wymagań cieplno-wilgotnościowych (paroizolacji, termoizolacji),
 • ochrony akustycznej,
 • bezpieczeństwa użytkowania (klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia warstwy użytkowej).

Należy także ocenić możliwość wykonania/uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc (dylatacji, odwodnień, balustrad) w odniesieniu do przyjętego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego. Dla układu drenażowego balustrady muszą być mocowane tak, aby nie przebijać hydroizolacji (do boku lub spodu konstrukcji).

Trzeba przeanalizować, czy w proponowanej koncepcji istnieje możliwość skutecznego odprowadzenia wody i czy zapas wysokości pozwala na poprawne wykonanie warstw. Bezkrytyczna zmiana koncepcji uszczelnienia może prowadzić do wielu poważnych (i kosztownych do usunięcia) problemów, nie tylko związanych z lokalną naprawą uszkodzeń, lecz także wymagających ­usunięcia wszystkich warstw konstrukcji i wykonania ich od nowa (fot. 1, 10–13).

Literatura

 1. „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, ZDB, VII 2005.
 2. ZDB Merkblatt, „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen-und Außenbereich”, I 2010.
 3. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile”, Deutsche Bauchemie e.V, Frankfurt 2010.
 4. „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen”, Deutsche Bauchemie e.V, Frankfurt 2006.
 5. BEB Merkblatt, „Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen”, VII 1999.
 6. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
 7. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, DW MEDIUM, Warszawa 2009.
 8. „Richtlinie für Flexmörtel. Definition und Einsatzbereiche”, Deutsche Bauchemie e.V. Frankfurt 2001.
 9. Materiały firmy Renoplast.
 10. Materiały firmy Sopro.
 11. Materiały firmy Schomburg.
 12. Materiały firmy FDT.
 13. Materiały firmy Schlueter-Systems.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi...

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powinny być odporne na wpływy mechaniczne i klimatyczne.

Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap

Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap

Taras nad pomieszczeniem to, niezależnie od sposobu wykonania, rodzaj dachu. Warstwą użytkową mogą być płytki ceramiczne, płyty kamienne i betonowe, deska tarasowa czy nawet żywica.

Taras nad pomieszczeniem to, niezależnie od sposobu wykonania, rodzaj dachu. Warstwą użytkową mogą być płytki ceramiczne, płyty kamienne i betonowe, deska tarasowa czy nawet żywica.

Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace...

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace budowlane prowadzone muszą być w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i charakteryzować się wysoką jakością.

e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

e-wydanie: IZOLACJE 4/2020 e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

Wykonywanie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów

Wykonywanie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów Wykonywanie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów

Współczesne problemy, związane z trwałością wykonanych prac wykończeniowych w budynkach, nierzadko stają się powodem konfliktów pomiędzy inwestorem, wykonawcą, projektantem czy producentem materiałów budowlanych....

Współczesne problemy, związane z trwałością wykonanych prac wykończeniowych w budynkach, nierzadko stają się powodem konfliktów pomiędzy inwestorem, wykonawcą, projektantem czy producentem materiałów budowlanych. Do grupy spornych tematów należy zagadnienie związane z montażem obróbek blacharskich, zwłaszcza balkonów i loggii, a także tarasów.

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie? Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?

Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek...

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak balkon czy taras nie sprawiały użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie problemów projektowych i wykonawczych.

Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca,...

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca, odporna na mróz i starzenie, a także wytrzymała chemicznie na działanie agresywnych substancji. Jest nieszkodliwa dla środowiska i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Nie zawiera rozpuszczalników.

ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników,...

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym...

Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.