Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Cz. 1. Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych. Cz. 1 | Glazed balconies as greenhouse systems. Part 1: Principles of construction and operation of indirect passive systems

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych. Cz. 1 | Glazed balconies as greenhouse systems. Part 1: Principles of construction and operation of indirect passive systems

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

Zobacz także

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu dotyczącego pasywnych systemów pozyskiwania energii słonecznej omówiono zjawisko efektu szklarniowego oraz przedstawiono podstawowy podział systemów pasywnych z ich głównymi elementami składowymi. Wymieniono systemy balkonów oszklonych oraz narzędzia do oceny efektywności energetycznej tych rozwiązań.

The first part of the article on passive solar energy gain systems discusses the phenomenon of greenhouse effect and presents the basic division of passive systems, along with their main components. The article contains a list of glazed balcony systems, as well as tools to be used for assessing the energy efficiency of such solutions.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku [1] państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do zapewnienia, by wszystkie nowe budynki do 31 grudnia 2020 r. wznoszone były w standardzie budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

Ten wymóg związany jest z rosnącymi kosztami energii, wyczerpywaniem się surowców odnawialnych oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska produktami ich przetwarzania.

Nowe regulacje prawne ograniczają zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach nowo powstających, przy jednoczesnym obowiązku utrzymania izolacyjności cieplnej obudowy na określonym poziomie.

Aby obniżyć zapotrzebowanie na energię, wykorzystuje się m.in. niekonwencjonalne źródła energii, przede wszystkim energię promieniowania słonecznego.

Systemy pasywne pozyskiwania energii słonecznej

Pasywną zamianę promieniowania słonecznego na energię cieplną, tzw. konwersję fototermiczną, uzyskuje się dzięki efektowi szklarniowemu. Słoneczne promieniowanie krótkofalowe przepuszczane jest przez przegrody przezroczyste stanowiące część obudowy pomieszczeń, a następnie pochłaniane na powierzchni elementów budowlanych.

Pochłonięte promieniowanie krótkofalowe powoduje wzrost temperatury – element nagrzewa się i zaczyna emitować długofalowe promieniowanie podczerwone (cieplne). Ze względu na właściwości osłon przezroczystych promieniowanie cieplne częściowo odbijane jest wstecz, co skutkuje dalszym wzrostem temperatury w pomieszczeniu lub w przegrodach budowlanych.

Podstawowymi elementami każdego systemu pasywnego są (RYS. 1):

 • przezroczysta osłona – ze szkła lub tworzyw sztucznych,
 • absorber pochłaniający promieniowanie krótkofalowe, najczęściej ciemnej barwy,
 • element magazynujący pozyskaną energię, mający jak największą pojemność cieplną.

Do grupy systemów pasywnych zalicza się systemy zysków bezpośrednich oraz pośrednich obejmujących systemy szklarniowe i przegrody kolektorowo-akumulacyjne (RYS. 2).

Ich cechą wspólną jest takie zaprojektowanie oszklonych i nieprzezroczystych przegród budowlanych, aby pełniły one funkcję kolektorów promieniowania, elementów pochłaniających i magazynujących energię cieplną oraz przekazujących ją do wnętrza budynku.

Systemy pasywne wykorzystywane są od lat i funkcjonują w każdym budynku, np. w pomieszczeniach z oknami, świetlikami lub dobudowanymi szklarniami czy ogrodami zimowymi. Niestety, w przypadku większości obiektów trudno mówić o świadomym ich projektowaniu.

Podstawowe parametry decydujące o efektywności systemu, jak zdolność transmisji energii słonecznej lub pojemność cieplna obudowy obiektu, na ogół dobierane są intuicyjnie przez projektantów, bez przeprowadzania szczegółowej oceny skuteczności proponowanych rozwiązań.

Taki stan rzeczy może prowadzić do wielu błędów, niepozwalających na pełne wykorzystanie możliwości systemów pasywnych lub powodujących przegrzewanie pomieszczeń.

Wykorzystanie potencjału systemów pasywnych jest bardzo istotne z perspektywy budownictwa niskoenergetycznego. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba publikacji dotyczących tego tematu. W literaturze krajowej i zagranicznej dogłębnie analizowany jest system zysków bezpośrednich, wykorzystujących okna jako kolektory promieniowania słonecznego.

Pierwsze prace z tej dziedziny dotyczyły właściwości izolacyjnych okien oraz ich zdolności przepuszczania promieniowania słonecznego. Badania koncentrujące się na opracowaniu modeli matematycznych opisujących straty i zyski ciepła przez oszklenia prowadziła International Energy Agency [2, 3] w ramach programu „Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme” (task 12).

Dalsze prace dotyczyły kształtowania efektywności systemu przez dobór wielkości oszkleń oraz ich właściwości spektralnych i izolacyjnych [4−7]. W Polsce zagadnienia związane z wpływem okien na bilans energetyczny pomieszczeń oraz projektowaniem systemów zysków bezpośrednich prezentowane są m.in. w pracach D. Chwieduk [8, 9], T. Kisilewicza [10], L. Laskowskiego [11] oraz H. i Ł. Nowaków [12].

Uwarunkowania związane ze stosowaniem przegród kolektorowo-akumulacyjnych z wykorzystaniem tzw. izolacji transparentnych były przedmiotem prac badawczych prowadzonych m.in. przez Politechnikę Łódzką, Śląską i Lubelską [13−15].

Autorzy badań koncentrowali się na opracowaniu modeli matematycznych transmisji promieniowania słonecznego przez przezroczyste izolacje komórkowe oraz ustaleniu właściwości fizycznych przegród i czynników środowiskowych decydujących o skuteczności rozwiązań.

Badania dotyczące funkcjonowania systemów szklarniowych do tej pory prowadzono w nieco węższym zakresie. Na temat modelowania matematycznego i eksperymentalnej oceny efektywności systemów pisali m.in.: J.M. Mottard, A. Fissore [16], A. Fernandez-Gonzalez [17] czy J.J. Roux, C. Teodosiu, D. Covalet, R. Chareille [18].

W Polsce zagadnienia te były przedmiotem analiz prowadzonych na Politechnice Białostockiej [19], Rzeszowskiej [20] oraz Warszawskiej [21], podczas których opracowano i zweryfikowano doświadczalnie modele matematyczne zjawisk zachodzących w przegrodach sąsiadujących z przestrzenią słoneczną. Z kolei T. Kisilewicz i K. Nowak [22] skupili się na analizie optymalnego rozwiązania przegrody między szklarnią a pomieszczeniem mieszkalnym.

Ogólne zasady funkcjonowania systemów szklarniowych

System szklarniowy to na ogół pojedynczo lub podwójnie przeszklona przestrzeń, przylegająca do ściany budynku i oddzielona od jego wnętrza masywną przegrodą akumulującą ciepło. Zamknięta, oszklona i nieogrzewana przestrzeń stanowi rodzaj kolektora słonecznego, modyfikującego bilans energetyczny przyległych pomieszczeń (RYS. 3) przez:

 • zmniejszenie strat ciepła przez przegrodę między pomieszczeniem ogrzewanym a szklarnią, związane ze wzrostem temperatury we wnętrzu szklarni na skutek efektu szklarniowego;
 • przekazywanie ciepła pochłanianego przez przegrodę akumulacyjną do sąsiednich pomieszczeń wskutek promieniowania i konwekcji;
 • wstępne ogrzanie powietrza wentylacyjnego przepływającego ze szklarni do wnętrza sąsiednich pomieszczeń.

Źródła literaturowe informują o dość dużych możliwościach uzyskania oszczędności energetycznych dzięki przestrzeniom słonecznym [19, 21]. Według badań doświadczalnych prowadzonych w latach 80. i 90. zużycie energii w pomieszczeniu mieszkalnym sąsiadującym z zabudowaną loggią można zmniejszyć od ok. 20% do ok. 50% w zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obudowy. Z punktu widzenia oszczędności energii celowe jest więc kontynuowanie badań i dokładniejsza analiza potencjału systemów szklarniowych.

Ogólne zalecenia projektowe dotyczące budynków ze szklarniami przedstawione są m.in. w publikacjach R.W. Jonesa, R.D. McFarlanda [23], K. i Z. Kotarskich [24] oraz M.A. Wołoszyna [25].

Przestrzeń słoneczna powinna być zwrócona w stronę południową i oszklona na znacznej powierzchni. Ilość energii przepuszczanej do wnętrza szklarni zależy od kąta padania promieni słonecznych i jest największa, gdy kąt wynosi 0° (tzn. gdy promienie padają prostopadle do powierzchni przeszklenia).

Nachylenie połaci oszklenia wynosi na ogół od 45° do 65° i zależy od wielu czynników, m.in. od klimatu, szerokości geograficznej oraz od ilości ciepła, jaka ma być dostarczona do budynku.

Duże kąty nachylenia (55°–65°) są zalecane w chłodnym, słonecznym klimacie, północnych szerokościach geograficznych oraz kiedy konieczne jest pozyskanie dużej ilości ciepła. Kąty nachylenia w granicach 45°–55° są najkorzystniejsze w łagodnym, pochmurnym klimacie oraz kiedy wystarczające są mniejsze zyski słoneczne.

Konstrukcja oszkleń nachylonych, mimo że korzystna z punktu widzenia zysków energetycznych, ma pewne wady. Największym problemem mogą okazać się przecieki wody deszczowej i topniejącego śniegu oraz zaleganie pokrywy śnieżnej zmniejszające ilość pozyskiwanej energii. Jest to też rozwiązanie wymagające większej powierzchni zabudowy.

Oszklenie pionowe może być mniej wydajne (o 10–20%), ale prostsze w wykonaniu, mniej kosztowne i zajmujące mniej miejsca. Z tych względów często stosowane jest rozwiązanie kompromisowe – oszklenie pionowe do ok. 2/3 wysokości i pochyłe na pozostałej wysokości.

Elementem biorącym główny udział w przekazywaniu ciepła jest przegroda między szklarnią a pomieszczeniem ogrzewanym. Materiały stosowane do jej wykonania powinny charakteryzować się dużą przewodnością i pojemnością cieplną. W tym celu mogą być użyte cegły ceramiczne, klinkierowe, silikatowe lub żelbet.

W klimatach łagodnych ściana ta może być nieocieplona, jednak w polskich warunkach klimatycznych nie jest to rozwiązanie zalecane ze względu na duże straty ciepła zimą i nocą. Izolacja termiczna znacznie ogranicza efektywność przekazywania energii do pomieszczeń – materiał izolacyjny zastosowany od strony szklarni ogranicza wzrost temperatury w przegrodzie pod wpływem promieniowania słonecznego, a od strony pomieszczeń mieszkalnych utrudnia przekazywanie energii cieplnej.

W takim systemie rozprowadzanie ciepła można uzyskać dzięki wykonaniu w przegrodzie między szklarnią a pomieszczeniem mieszkalnym otworów drzwiowych i okiennych oraz otworów wentylacyjnych. Rozwiązanie to pozwala na cyrkulację ciepłego powietrza ogrzewanego w objętości szklarni.

Regulacja ilości ciepła w systemach szklarniowych odbywa się dzięki ograniczeniu transmisji promieniowania przez oszklenie (zastosowaniu okiennic, żaluzji, rolet lub innego rodzaju zasłon) lub kontrolę wentylacji przestrzeni buforowej (zamykanie i otwieranie otworów wentylacyjnych lub oszklenia).

Zalety systemów szklarniowych to połączenie funkcji biernego wykorzystania energii słonecznej z ochroną cieplną budynku – zapewniają dodatkowe zyski cieplne, zmniejszają straty i skracają długość sezonu grzewczego. Przestrzeń buforowa może być traktowana jako atrakcyjna architektonicznie dodatkowa powierzchnia użytkowa, wykorzystywana głównie w okresie wiosennym i jesiennym.

Rozwiązania tego rodzaju stosunkowo łatwo jest wprowadzić do istniejących obiektów w ramach ich termomodernizacji, np. w postaci obudowy balkonu, loggii lub dobudowy szklarni do budynku jednorodzinnego, a ich koszt nie jest na ogół wysoki.

Główne problemy związane z eksploatacją szklarni to znaczne wahania temperatury w przestrzeni buforowej, utrudniające jej użytkowanie w okresie letnim i zimowym. W sezonie letnim, czyli w okresie znacznego natężenia promieniowania słonecznego, okresowo może występować przegrzewanie pomieszczeń przyległych, wymagające intensywnego wietrzenia lub nawet klimatyzacji.

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Zabudowane balkony coraz częściej można zobaczyć w budynkach nowo powstających i istniejących, szczególnie na obszarach miejskich o dużym natężeniu ruchu. Spełniają one nie tylko funkcje związane z oszczędnością energii, lecz także chronią przed hałasem. Balkony można zabudować na różne sposoby. Wśród systemów dostępnych na rynku można wyróżnić zabudowę ramową lub bezramową.

W zabudowie ramowej pojedyncze szyby gr. 4 mm, 5 mm lub 6 mm osadzane są w obwodowych profilach aluminiowych. Elementy oszklone mogą być przesuwane lub otwierane przez obrót skrzydła względem krawędzi pionowej. W systemach bezramowych stosuje się szyby hartowane o większej grubości – na ogół od 6 mm do 12 mm. Osadzane są one jedynie w profilach dolnych i górnych, bez widocznych połączeń pionowych między szybami.

Jest to rozwiązanie o dużych walorach estetycznych, ale mające również wyższą cenę. W obu systemach wentylacja przestrzeni balkonu odbywa się dzięki kilkumilimetrowym szczelinom między szybami. W niektórych systemach oferowane są także dodatkowe zabezpieczenia, np. przed otwarciem z zewnątrz lub otwarciem przez wiatr.

W zabudowie balkonów można też wykorzystać profile okienne, o większej izolacyjności termicznej niż profile aluminiowe, w połączeniu z zestawami dwu- lub trzyszybowymi. W tej wersji elementy oszklone otwierane są w sposób tradycyjny, podobnie jak okna – przez otwarcie lub uchylenie skrzydła.

W porównaniu z systemami ramowymi lub bezramowymi rozwiązania te charakteryzują się większym udziałem powierzchni ram w obudowie, ale też wyższą izolacyjnością cieplną i szczelnością (FOT. 1–2).

Ocena efektywności energetycznej

Zwiększenie zysków słonecznych i zmniejszenie strat ciepła w sezonie grzewczym jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia oszczędności energii. Konsekwencją przystosowania budynków do pasywnego pozyskiwania energii słonecznej może być jednak przegrzewanie pomieszczeń latem lub znaczne straty ciepła w okresach o mniejszym nasłonecznieniu.

W związku z tym proponowana ocena efektywności energetycznej oszklonych balkonów będzie obejmować zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym oraz zapotrzebowanie na chłód latem.

Taki sposób analizy stosowany jest m.in. w publikacjach H. Bülow-Hübe [4], M.C. Dubois [5] czy T. Kisilewicza [10]. Celem badań jest poszukiwanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia oszczędności energii, ale także ograniczających potrzebę chłodzenia.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji komputerowych opartych na metodzie objętości kontrolnych. W tej metodzie elementy konstrukcji budynku i zamknięte strefy powietrza reprezentowane są przez punkty węzłowe o określonych właściwościach fizycznych, takich jak gęstość, przewodność czy pojemność cieplna.

Procesy ciągłe w czasie modelowane są przez podział na kroki czasowe o skończonej długości, wynoszącej najczęściej od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to uwzględnić procesy wymiany ciepła uzależnione od zmian temperatury powietrza i działania promieniowania słonecznego jako dynamiczne procesy dyskretne.

W odniesieniu do każdej ze stref powietrza formułowany jest bilans uwzględniający strumień ciepła przepływającego przez obudowę, transmisję promieniowania słonecznego przez elementy przezroczyste, strumienie ciepła wytwarzanego przez systemy instalacyjne oraz przenoszonego przez wentylację, infiltrację lub międzystrefowe mieszanie powietrza.

Ogólne równanie bilansu energetycznego pojedynczej strefy (przy założeniu braku akumulacji ciepła w objętości powietrza) ma postać [26]:

gdzie:
i – liczba przegród ograniczających strefę,
j – liczba otworów okiennych, świetlików, drzwi balkonowych lub innych elementów oszklonych w obudowie strefy,
k – liczba mostków termicznych w obudowie strefy,
m – liczba stref,
A – powierzchnia przegród ograniczających strefę [m²],
Aw – powierzchnia przegród oszklonych [m²],
R – opór przejmowania ciepła na powierzchniach przegród ograniczających strefę [(m²·K)/W],
Uw – współczynnik przenikania ciepła elementów oszklonych w obudowie strefy [W/(m²·K)],
cp – ciepło właściwe powietrza [J/kg·K],
l – długość mostków termicznych [m],
ne – liczba wymian powietrza między strefą a powietrzem zewnętrznym [1/s],
nz – liczba wymian powietrza między strefą a strefami sąsiednimi [1/s],
v – objętość powietrza w danej strefie [m³],
Φz,sol – strumień ciepła dostarczony do strefy przez promieniowanie słoneczne [W],
Φz,syst – strumień ciepła dostarczony do strefy przez instalacje grzewcze lub chłodnicze [W],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [K],
θs – temperatura powierzchni wewnętrznych przegród ograniczających strefę [K],
θz – temperatura powietrza w strefie [K],
ρ – gęstość powietrza [kg/m³],
Ψ – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostków termicznych [W/(m·K)].

Przenoszenie ciepła w elementach konstrukcji przyjmowane jest jako niestacjonarne, z uwzględnieniem pojemności cieplnej każdej warstwy materiału. W odniesieniu do każdego elementu kontrolnego wyznacza się ilość ciepła dostarczanego i usuwanego do elementów sąsiednich.

Bilans energetyczny pozwala na ocenę zmiany entalpii elementu w kolejnych krokach obliczeniowych, co pozwala określić zmianę temperatury dzięki znajomości ciepła właściwego materiału.

Obliczenia całego zdefiniowanego układu w każdym kroku czasowym są przeprowadzane w następujący sposób:

 • w pierwszym kroku obliczeniowym temperatura powietrza obliczana jest z uwzględnieniem ciepła doprowadzonego do strefy w danym kroku i traconego w kroku poprzednim;
 • na podstawie tak obliczonej temperatury powietrza wyznacza się temperaturę w elementach obudowy z uwzględnieniem niestacjonarnego przepływu ciepła;
 • obliczenia temperatury powietrza w danej strefie przeprowadzane są ponownie z uwzględnieniem aktualnych strat ciepła.

Jako dane klimatyczne do programu mogą być wprowadzane dane użytkownika (np. z własnych pomiarów) lub dane reprezentujące typowe lata klimatyczne przygotowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju. Zakres niezbędnych parametrów wejściowych obejmuje temperaturę powietrza, natężenie promieniowania słonecznego kierunkowego i rozproszonego oraz wilgotność względną powietrza.

Pożądane mogą być także dane dotyczące kierunku i prędkości wiatru, szczególnie jeśli planowane jest bardziej dokładne modelowanie naturalnej wymiany powietrza. W prowadzonych badaniach wykorzystano typowy rok meteorologiczny opracowany według procedur opisanych w normie PN-EN ISO 15927-4:2007 [27], dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl).

Analizowany układ to mieszkanie o powierzchni użytkowej netto 75 m² z balkonem zewnętrznym o powierzchni ok. 5 m². Mieszkanie zlokalizowane jest w części środkowej kondygnacji i ma dwie przeciwległe przegrody zewnętrzne z oknami oraz dwie wewnętrzne oddzielające je od pomieszczeń o podobnej funkcji. Wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych wynosi 0,30 W/(m²·K), a współczynnika przenikania ciepła okien – 1,7/(m²·K).

W mieszkaniu wyróżniono trzy strefy termiczne (RYS. 4): balkon, sąsiadujące z nim pomieszczenie i pozostałe pomieszczenia mieszkalne. W różny sposób zdefiniowano warunki wewnętrzne. Balkon jest strefą nieogrzewaną. Latem przewidziano możliwość wietrzenia przez otwarcie oszklenia, jeżeli temperatura powietrza wewnętrznego przekroczy 23ºC. Strefa mieszkalna jest klimatyzowana.

Założone temperatury wewnętrzne wynoszą 20ºC w sezonie grzewczym oraz 26ºC latem. Ponadto przyjęto bytowe zyski wewnętrzne na poziomie 4 W/m² oraz wymianę powietrza wynoszącą 0,5 1/h, co według krajowych danych zawartych w normie PN-EN ISO 13789:2008 [28] można uznać za typowe warunki w tradycyjnych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W analizach pominięto sprawność systemów ogrzewania i chłodzenia. W pobliżu budynku oraz na samej elewacji brak jest elementów zacieniających. Pominięto również zachowania użytkowników mogące mieć wpływ na potrzeby energetyczne, np. zasłanianie okien czy wietrzenie pomieszczeń. Powyższe założenia pozwalają na ustalenie zapotrzebowania na energię w zależności od parametrów samej obudowy pomieszczenia oraz warunków klimatu zewnętrznego.

Wyniki prac były finansowane w ramach środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr S/14/2014

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.6.2010, s. 13–35).
 2. H.A.L. van Dijk, „Calculation of Seasonal Heat Loss and Gain through Windows; a comparison of some simplified models”, „Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme”, annex XII „Windows and Fenestration”, International Energy Agency 1986.
 3. H.A.L. van Dijk, K.T. Knorr, „Thermal and Solar Properties of Windows”, „Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme”, annex XII „Windows and Fenestration”, International Energy Agency 1987.
 4. H. Bülow-Hübe, „Energy-Efficient Window Systems. Effects on Energy Use and Daylight in Buildings” [doctoral dissertation], Lund University, Lund 2001.
 5. M.C. Dubois, „Solar-protective glazing for cold climates. A parametric study of energy use in offices”, Lund University, Lund 1998.
 6. M.L. Persson, A. Roos, M. Wall, „Influence of window size on the energy balance of low energy houses”, „Energy and Buildings”, 38/2006, s. 181–188.
 7. H. Poirazis, A. Blomsterberg, M. Wall, „Energy simulations for glazed office buildings in Sweden”, „Energy and Buildings”, nr 40/2008, s. 1161–1170.
 8. D. Chwieduk, „Energetyka słoneczna budynku”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011.
 9. D. Chwieduk, „Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej promieniowania słonecznego w budynku”, Prace IPPT, Warszawa 2006.
 10. T. Kisilewicz, „Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości cieplnych przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych”, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 11. L. Laskowski, „Systemy biernego ogrzewania słonecznego. Zagadnienia funkcjonowania i efektywności energetycznej”, Polska Akademia Nauk, Studia z Zakresu Inżynierii, Warszawa 1993.
 12. H. Nowak, Ł. Nowak, „Możliwości wykorzystania szyb spektralnie selektywnych w pasywnych systemach słonecznych w budynkach”, „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 250256.
 13. D. Heim, P. Puchała, „Analiza własności optycznych izolacji transparentnych i ich wpływ na efektywność energetyczną przegrody”, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. II, 2007, s. 97100.
 14. M. Grudzińska, „Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach transmisji promieniowania słonecznego”, Monografie Wydziału Budownictwa i Architektury, vol. 2, Politechnika Lubelska, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2009.
 15. J. Ślusarek, B. Wilk-Słomka, „Procesy termiczne w przegrodach budowlanych o złożonej strukturze”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 16. J.M. Mottard, A. Fissore, „Thermal simulation of an attached sunspace and its experimental validation”, „Solar Energy”, nr 81/2007, s. 305–315.
 17. A. Fernandez-Gonzalez, „Analysis of the thermal performance and comfort conditions produced by five different passive solar heating strategies in the United States midwest”, „Solar Energy”, nr 81/2007, s. 581–593.
 18. J.J. Roux, C. Teodosiu, D. Covalet, R. Chareille, „Validation of a glazed space simulation model using full-scale experimental data”, „Energy and Buildings”, 36/2004, s. 557565.
 19. C. Dawdo, W. Sarosiek, E. Rudczyk-Malijewska, „Badania nad zmniejszeniem energochłonności eksploatacyjnej budynku poprzez zabudowę i termorenowację loggii”, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1991.
 20. L. Lichołaj, „Analiza funkcjonowania pasywnych systemów ogrzewania słonecznego i prognozowanie ich efektywności energetycznej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
 21. L. Laskowski, „Badania zużycia ciepła i efektywności biernego wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania eksperymentalnego budynku jednorodzinnego”, Praca naukowo­‑badawcza NF-71, ITB, Warszawa 1985.
 22. T. Kisilewicz, K. Nowak, „Wpływ oszklonej strefy buforowej na bilans cieplny budynku”, „Czasopismo Techniczne”, 5-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 277–286.
 23. R.W. Jones, R.D. McFarland, „The sunspace primer. A guide for passive solar heating”, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1984.
 24. K. Kotarska, Z. Kotarski, „Ogrzewanie energią słoneczną. Systemy pasywne”. Sigma Not, Warszawa 1989.
 25. M.A. Wołoszyn, „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB, Warszawa 1991.
 26. K.B. Wittchen, K. Johnsen, K. Grau, „BSim user’s guide”, Danish Building Research Institute 2004.
 27. PN-EN ISO 15927-4:2007, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków. Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych. Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
 28. PN-EN ISO 13789:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację. Metoda obliczania”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Pegla Pegla, 23.01.2019r., 13:48:40 Ciekawe, widziałem kilka artykułów na ten temat. Dużo kłopotów z tym remontem. Dzisiaj przeglądałem i co zrobić szukam dalej informacji. Mam nadzieję, że szybko się z tym uwiniemy.

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniowe Balkony jako systemy szklarniowe

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii...

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.