Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Hydroizolacje tarasów | Hydroizolacje balkonów | Mostki termiczne | Termoizolacja tarasów | Materiały termoizolacyjne

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Balconies and terraces – waterproofing is not enough. Part 3: Typical construction errors in balconies and terraces
Archiwum autora

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy
Balconies and terraces – waterproofing is not enough. Part 3: Typical construction errors in balconies and terraces


Archiwum autora

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zobacz także

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

ABSTRAKT

W artykule opisano typowe problemy, z jakimi borykają się użytkownicy lokali z balkonami czy tarasami. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian w obszarach przyległych do balkonów i tarasów oraz samych tarasów. Podano wskazówki dotyczące wyboru materiałów do stosowania w tych konstrukcjach, projektowania z uwzględnieniem zagadnień cieplno-wilgotnościowych, a także dokonywania napraw balkonów i tarasów.

The article describes typical problems faced by users of premises with balconies or terraces. The need to ensure adequate thermal insulation of walls in areas adjacent to balconies and terraces as well as the terraces themselves is highlighted. Furthermore, guidelines on the selection of materials for use in these structures, for their design taking into account thermal and humidity issues, as well as repair of balconies and terraces are specified.

Problemy te pokazują, jak istotne jest dokonywanie na etapie projektu szczegółowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych1. Należy przy tym zaznaczyć, że analiza konstrukcji powinna być wszechstronna, a wykonanie dokumentacji technicznej staranne.

Potrzeba dokonywania wszechstronnej analizy konstrukcji

Wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej jest niezbędne, gdy płyta tarasu jest ocieplona z obu stron. Taka sytuacja może mieć miejsce w budynkach remontowanych, natomiast w nowych teoretycznie nie powinna wystąpić. Teoretycznie, ponieważ zdarza się, że tego typu prace ociepleniowe muszą być wykonane z powodu różnorakich błędów projektowych i/lub wykonawczych.

Taka sytuacja miała miejsce w budynku pokazanym na FOT. 1–2. Płytę nośną wykonano niemal poziomo (minimalny spadek na zewnątrz, znacznie mniejszy niż wymagane 1,5%), po czym stolarkę drzwiową obsadzono w taki sposób, że na warstwy tarasu pozostawiono przestrzeń niespełna 9-centymetrową. Warstwę użytkową tarasu miały stanowić płytki.

Typowy, poprawny układ warstw2 był nie do wykonania. Konieczne było przyjęcie rozwiązania, które pozwala na maksymalne zredukowanie grubości i liczby warstw na płycie nośnej (grubość płyty jastrychu dociskowego powinna wynosić min. 5 cm, warstwa okładziny ceramicznej z uszczelnieniem podpłytkowym to 1–1,5 cm, ponadto wymagane jest wykonanie warstwy spadkowej; w efekcie na termoizolację praktycznie nie ma miejsca).

Ostatecznie zastosowano rozwiązanie typu „niski próg” pozwalające na wykonanie warstwy użytkowej z okładziny ceramicznej z pominięciem warstwy jastrychu dociskowego. Maksymalna grubość warstwy termoizolacji ze względu na brak zapasu wysokości do progu drzwiowego nie mogła przekraczać 5 cm, założono zatem wykonanie dodatkowej termoizolacji wewnętrznej, co z kolei groziło niebezpieczeństwem kondensacji wilgoci w konstrukcji tarasu.

Przyjęty do analizy cieplno-wilgotnościowej układ warstw tarasu (patrząc od góry) był następujący:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenująca T-50,
 • hydroizolacja,
 • termoizolacja – polistyren ekstrudowany gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń),
 • paroizolacja,
 • płyta żelbetowa,
 • paroizolacja,
 • docieplenie od wewnątrz.

Przy podanym układzie warstw optymalne wydawało się wykorzystanie wariantu z drenażowym odprowadzeniem wody (na hydroizolacji układa się luzem specjalną matę, na której klejem mocuje się okładzinę ceramiczną). Jako hydroizolację najlepiej byłoby zastosować w tym systemie membranę z tworzywa sztucznego (ewentualnie samoprzylepną membranę bitumiczną).

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe wykonano w odniesieniu do następujących materiałów:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenażowa z tworzywa sztucznego,
 • hydroizolacja z membrany z PVC gr. 2 mm (nr 1 w TABELI 1),
 • termoizolacja – płyty z XPS-u gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń) (nr 2 i 3 w TABELI 1),
 • paroizolacja – papa na osnowie aluminiowej (nr 4 w TABELI 1),
 • warstwa spadkowa z zaprawy szpachlowej typu PCC,
 • płyta żelbetowa (nr 5 w TABELI 1),
 • poliuretanowa płyta termoizolacyjna gr. 2 cm z warstwą paroizolacyjną (nr 6 w TABELI 1).

W obliczeniach założono temperaturę zewnętrzną –24°C przy wilgotności względnej powietrza 87% i temperaturę wewnętrzną +20°C przy wilgotności względnej powietrza 65% (TABELA 1, RYS. 1–2).

Pomimo przyjęcia papy z wkładką aluminiową (o współczynniku oporu dyfuzyjnego μ  >  70 000) jako warstwę ­paroizolacji pojawiło się niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej pod hydroizolacją z membrany z PVC.

Ze względu na znaczny opór dyfuzyjny tej membrany wilgoć ta nie miałaby możliwości odparowania w okresie letnim. Okazało się, że zastosowanie optymalnego (z punktu widzenia wykonania hydroizolacji) materiału wodochronnego jest niemożliwe.

Ostatecznie zdecydowano się na hydroizolację w postaci szlamu elastycznego, co pozwoliło na maksymalne ograniczenie niebezpieczeństwa kondensacji wilgoci (TABELA 2, RYS. 3–4). Układ warstw tego tarasu wyglądał następująco:

 • okładzina ceramiczna,
 • mata drenażowa z tworzywa sztucznego,
 • hydroizolacja ze szlamu elastycznego (nr 1 w TABELI 2),
 • termoizolacja – płyty z XPS-u gr. 2×2,5 cm z warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą (siatką pancerną lub podwójną siatką do ociepleń) (nr 2 i 3 w TABELI 2),
 • paroizolacja – papa na osnowie aluminiowej (nr 4 w TABELI 2),
 • płyta żelbetowa z warstwą spadkową z zaprawy szpachlowej typu PCC – łączna grubość 18 cm (nr 5 w TABELI 2),
 • poliuretanowa płyta termoizolacyjna gr. 2 cm z warstwą paroizolacyjną (nr 6 w TABELI 2).

Wprawdzie wartość współczynnika przenikania ciepła U tego układu warstw wynosi 0,4 W/(m²·K), a więc jest wyższa niż dopuszczalna, to jednak przy założonym sposobie użytkowania pomieszczenia pod tarasem nie ma niebezpieczeństwa rozwoju pleśni na dolnej powierzchni stropu. Ponadto zminimalizowane zostaje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej w warstwach konstrukcji.

Przykład ten dobitnie pokazuje, że w analizie konstrukcji nie chodzi tylko o podanie rysunków detali, ale i przewidywanie pewnych zjawisk.

Newralgiczne miejsca i typowe błędy

Na problemy z zawilgoceniem i/lub rozwojem grzybów pleśniowych ma wpływ także sposób wykonania termoizolacji płyty tarasowej, ścian znajdujących się pod tarasem (będących oparciem dla płyty konstrukcyjnej) oraz ścian kondygnacji pomieszczenia przyległego do tarasu.

Zacznijmy od termoizolacji płyty tarasowej. Na FOT. 3–4 widać warstewkę lodu na części powierzchni tarasu. Jest to zjawisko rzadko występujące, jednak sygnalizujące poważne błędy w wykonaniu konstrukcji.

Równie ważne z punktu widzenia ochrony cieplnej jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie detali, np. styku połać–ściana (dylatacja brzegowa). Detal ten jest newralgiczny z dwóch powodów. Po pierwsze, błędy w uszczelnieniu potrafią prowadzić do zawilgocenia strefy przypodłogowej w pomieszczeniu (FOT. 5–6), po drugie, jest to potencjalne miejsce występowania mostków termicznych.

Jeżeli ściana przy tarasie docieplana jest w systemie ETICS (dawniej nazywanym BSO), to izolacja międzywarstwowa, niezależnie od jej umiejscowienia, musi być wywinięta na ścianę (na jej część konstrukcyjną, pod styropian), natomiast izolacja podpłytkowa – na warstwę zaprawy z siatką zbrojącą.

Cokolik powinien być nieco cofnięty (2–3 cm), co pozwala uniknąć zalewania przez wody opadowe. Dobrze jest w tym miejscu stosować płyty z pianki fenolowej (lub inny materiał, który przy warstwie o tak zmniejszonej grubości cechuje się nie gorszą ciepłochronnością, niż pierwotnie zastosowany styropian).

Jednak nie to jest główną przyczyną dodatkowych problemów w tym miejscu. Termoizolacja połaci tarasu i ściany musi być ciągła. Wymusza to odpowiednią organizację prac: jeżeli izolacja międzywarstwowa jest jednocześnie paroizolacją, to układa się ją na płycie konstrukcyjnej (lub warstwie spadkowej) i wywija na ścianę.

W zależności od zastosowanego materiału w samym narożniku stosuje się albo taśmę (np. dla mas KMB), albo układa się kliny (dla materiałów rolowych). Nie wolno wykonywać w tym miejscu fasety. Następnie układa się termoizolację strefy cokołowej, która musi sięgać aż do warstwy paroizolacji/izolacji międzywarstwowej.

Jeżeli jest tam klin, termoizolacja cokołu musi być docięta na wymiar, tak aby nie powstała pustka powietrzna (z tego powodu nie wykonuje się faset). Kolejnym etapem jest ułożenie termoizolacji płyty tarasowej (RYS. 5).

Możliwa jest także kolejność odwrotna: najpierw układa się izolację połaci – wówczas musi ona być dosunięta do ściany i podcięta tak, aby przylegała do klina – następnie wykonuje się termoizolację strefy cokołowej. Jeżeli izolacja międzywarstwowa wykonywana jest na termoizolacji połaci, zasada wykonywania prac będzie taka sama.

Zdarzają się, niestety, sytuacje, że wykonawca z sobie tylko znanego powodu ucina pionową warstwę termoizolacji na poziomie wierzchu jastrychu dociskowego (FOT. 7–10). Skutkuje to powstaniem pustki powietrznej i liniowego mostka termicznego wzdłuż płyty tarasu. Jednoznacznie pokazuje to analiza numeryczna rozkładu temperatur w tym obszarze (RYS. 6–7).

Dodatkowo należy się spodziewać kondensacji wilgoci. Jest to o tyle niebezpieczne, że zawilgocenie wystąpi także przy poprawnie wykonanych hydroizolacjach tarasu, przy czym wtedy zawilgoceniu ulegnie termoizolacja połaci. Przy dodatkowych błędach w wykonaniu izolacji połaci wilgoć może pojawić się także na ścianach (efekt podobny do pokazanego na FOT. 5–6, choć zwykle mniej intensywny).

Inne warianty tego typu błędów przedstawiono na FOT. 11–13. FOT. 11–12 pokazują, jak z powodu styku jastrychu z częścią nośną ściany powstaje liniowy mostek cieplny – przypomina to sytuację balkonu wspornikowego z nieocieploną płytą3.

FOT. 13 ilustruje natomiast ocieplenie ściany przy drzwiach na taras: najpierw wykonano warstwy posadzki, później próbowano docieplić ścianę. Taka sytuacja mogłaby ewentualnie mieć miejsce w starych, docieplanych budynkach, w nowych jednak jest niedopuszczalna.

Kolejnym newralgicznym miejscem jest okap. W układzie z powierzchniowym odprowadzeniem wody4 izolacja termiczna połaci i ścian pod tarasem powinna być wykonana w sposób przemyślany (optymalny układ termoizolacji strefy okapu pokazano na RYS. 8).

Brak jej ciągłości lub mostki termiczne mogą prowadzić do ogrzewania powierzchni i znacznych strat ciepła, a także rozwoju grzybów pleśniowych w strefie styku ściany ze stropem. Tym bardziej, że naroże samo w sobie stanowi obszar mostka termicznego. I że jest to strefa usuwająca wodę z połaci tarasu.

Rozpatrzmy konkretny przypadek istniejącego, remontowanego budynku ze ścianami zewnętrznymi z cegieł, z tarasem pierwotnie bez ocieplenia i balustradami pełnymi. Układ warstw po remoncie wyglądał następująco:

 • ściana warstwowa – od wewnątrz: tynk cementowo wapienny, gr. 1,5 cm, ściana z cegły pełnej, gr. 0,25 cm, styropian EPS 70, gr. 15 cm (dla uproszczenia pominięto warstwę zaprawy z siatką zbrojącą i tynk mineralny); współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/(m²·K);
 • strop – od zewnątrz: płytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5 cm, jastrych cementowy, gr. 5 cm, styropian EPS 200, gr. 12 cm, płyta żelbetowa, gr. 15 cm, tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 cm (dla uproszczenia pominięto warstwy hydroizolacji i paroizolację); współczynnik przenikania ciepła U = 0,3 W/(m²·K).

Balustrady pełne usunięto i zamontowano balustrady stalowe, na słupkach. Projektowany układ termoizolacji był identyczny do pokazanego na RYS. 8.

Pierwsze problemy pojawiły się już wczesną zimą (przy temperaturze zewnętrznej od -2°C do -3°C. Po opadach śniegu wyraźnie był widoczny stopiony pas śniegu w strefie okapu. Dalsze objawy – zawilgocenie strefy naroża ściana–strop (wilgoć pojawiała się także w okresie bez opadów, przy obniżonej temperaturze zewnętrznej) oraz rozwój grzybów i pleśni narastały stopniowo.

Odkrywki wykazały, że z niewiadomego powodu na wieńcu, dokładnie nad ścianą, wykonano pas muru z cegły o wysokości równej grubości termoizolacji (12 cm), a termoizolację ułożono w uzyskanym zagłębieniu. Na całości wykonano jastrych dociskowy. Spowodowało to powstanie liniowego mostka termicznego.

Dla pierwotnego (projektowanego) rozwiązania wartości współczynnika U są akceptowalne (U ściany: 0,28 W/(m²·K), U stropu: 0,3 W/(m²·K)). Rozkład temperatur podanego schematu (RYS. 9) pokazano na RYS. 10. Temperatura na styku ściany z płytą wynosi +16,5°C. Punkt rosy przy wilgotności względnej powietrza 65% wynosi ok. 13,2°C, nie ma zatem niebezpieczeństwa kondensacji powierzchniowej (w odniesieniu do opisanych warunków pojawiłaby się ona dopiero przy wilgotności względnej powietrza 80%).

Sytuacja zmienia się diametralnie po przerwaniu ciągłości termoizolacji. Przy temperaturze zewnętrznej –2°C (RYS. 11–13) temperatura płytki bezpośrednio nad ścianą tarasu jest dodatnia (+1,1°C), co powoduje topnienie śniegu. Temperatura na styku stropu ze ścianą wynosi +15,4°C, można więc przyjąć, że przy dobrej wentylacji pomieszczenia pod tarasem jest to jeszcze bezpieczna wartość.

Natomiast przy zdecydowanie niższych temperaturach zewnętrznych (–20°C) (RYS. 14–15) temperatura na styku stropu ze ścianą wynosi tylko +11,7°C (zatem kondensacja wystąpi już przy wilgotności względnej powietrza poniżej 60%), a temperatura podłoża na stropie wzrasta do +16°C dopiero w odległości 20 cm od krawędzi styku, na ścianie – w odległości 15 cm. To tłumaczy szerokość pasa zagrzybienia w narożu.

Przecieki przez źle zamocowane obróbki w skrajnym przypadku mogą prowadzić do destrukcji systemu ociepleń ścian pod tarasem (FOT. 14–15). Jednak to niejedyne negatywne skutki. Już kilkuprocentowy wzrost zawilgocenia powoduje znaczne, dodatkowe straty ciepła i nawet możliwość przemarzania zawilgoconych przegród.

Zwłaszcza gdy nałożą się błędy w wykonaniu izolacji termicznej, skutkujące powstaniem mostka termicznego, oraz błędy w hydroizolacji, powodujące wręcz zalewanie wodą tego mostka.

Trzeba także wspomnieć o wariancie tarasu z balustradą zabudowaną. Wykonuje się ją najczęściej w postaci murka ustawionego na wieńcu stropu. Docieplenie murka z zewnątrz wydaje się oczywiste (zwłaszcza wobec faktu docieplenia elewacji), jednak nie od strony połaci. FOT. 16 pokazuje taką właśnie sytuację.

Widać na nim podłoże zagruntowane pod izolację międzywarstwową/paroizolację. Na podstawie tego zdjęcia nie można jednak przesądzać o sposobie wykonywania dalszych prac (izolacja międzywarstwowa wywinięta jest na ścianę, pod termoizolację, izolacja podpłytkowa ułożona jest na warstwie zaprawy z siatką zbrojącą – por. RYS. 5).

Dalszy etap prac był jednak ewidentnie błędny. I to z kilku powodów, dotyczących zarówno termo-, jak i hydroizolacji (odpływów). Po pierwsze: termoizolację balustrady pełnej wykonano tylko od zewnątrz i od góry. Pominięcie tego fragmentu termoizolacji jest niedopuszczalne (niezależnie od sposobu odprowadzenia wody). Jej brak skutkował znacznym obniżeniem temperatury w strefie wieńca. Po drugie: odprowadzenie wody zostało wykonane w sposób nieprzemyślany.

Układ warstw i sposób odprowadzenia wody pokazano na RYS. 16. FOT. 17–19 przedstawiają natomiast odpływ wody z powierzchni połaci tarasu.

Na RYS. 17–18 pokazano rozkład temperatur w strefie wieńca. Na powierzchni ścian i stropu w obszarze przy wieńcu przy temperaturze zewnętrznej –20°C należy się liczyć ze spadkiem temperatury poniżej +12°C. Dodatkowo zastosowany sposób odprowadzenia wody skutkował zalaniem stropu i ściany – wilgotność wieńca i fragmentu stropu wynosiła ok. 8%, natomiast ściany ceglanej (pas ok. 30 cm poniżej wieńca) – 12–15%.

Tak wysoki poziom zawilgocenia wpływał negatywnie na ciepłochronność całego układu. Literatura techniczna mówi o zwiększeniu przewodności cieplnej na skutek zawilgocenia o 30–50% (przy wilgotności masowej 15% wartość współczynnika l cegły ceramicznej wynosi ok. 1,6 W/(m·K), w warunkach średnio wilgotnych l = 0,77 W/(m·K)).

Materiał na termoizolację

Warto zwrócić uwagę na to, że mimo iż rodzaj i grubość termoizolacji określa się na podstawie analizy cieplno-wilgotnościowej, to przy wyborze materiału istotne są, poza współczynnikiem przewodzenia ciepła, także inne parametry.

Na połać tarasu oddziałują bowiem również obciążenia mechaniczne (chociażby użytkowe), a w układzie odwróconym termoizolacja dodatkowo narażona jest na oddziaływanie wody. Zastosowane materiały muszą więc mieć odpowiednią wytrzymałość i odporność na stałe oddziaływanie wilgoci.

W układzie z powierzchniowym odprowadzeniem wody można stosować:

 • wełnę mineralną klasy min. CS (10) 30 [1]
 • styropian (EPS) [2] klasy EPS 200 lub wyższej [3],
 • polistyren ekstrudowany (XPS) [4],
 • płyty z pianki poliuretanowej [5] klasy min. CS (10/Y) 150.

W układzie z drenażowym odprowadzeniem wody, gdy nie jest to tzw. układ odwrócony, wymagania są identyczne jak w wariancie z uszczelnieniem zespolonym (podpłytkowym).

Do wykonywania termoizolacji tarasów w układzie odwróconym należy stosować materiały odporne na stałe oddziaływanie wilgoci. Według normy DIN V 4108-10: 2004-06 [6] materiały termoizolacyjne stosowane w dachach/tarasach muszą spełniać następujące wymagania:

 • wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy 10-proc. odkształceniu – min. 300 kPa;
 • odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze +70°C – maks. 5%;
 • nasiąkliwość wody po 300 cyklach zamarzania i odmarzania – maks. 2%. Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w porównaniu z próbkami suchymi;
 • nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej – w wypadku płyt o grubości 50 mm: maks. 5%, płyt o grubości 100 mm: maks. 3%, płyt o grubości 200 mm: maks. 1,5%;
 • nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – maks. 0,7%.

Wymagania te spełniają płyty z polistyrenu ekstrudowanego [5], choć coraz więcej producentów styropianu [3] deklaruje takie parametry dla swoich wyrobów.

Dodatkowo na dobór termoizolacji ma wpływ rodzaj warstwy użytkowej. Płyty warstwy użytkowej mogą być bowiem układane na systemowych podstawkach dystansowych, ułożonych bezpośrednio na warstwie termoizolacji, która musi być odporna na obciążenie punktowe (alternatywnie można stosować odpowiednie podkładki rozkładające obciążenie lub warstwy ochronne).

Uwagi końcowe

Opisane przykłady mają na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian w obszarach przyległych do balkonów i tarasów oraz samych tarasów. Są one oparte na analizie konkretnych sytuacji, jednak odzwierciedlają typowe problemy, na jakie napotykają użytkownicy lokali z balkonami lub tarasami i które pokazują, że często błędy w wykonaniu termoizolacji zazębiają się z błędami w wykonaniu hydroizolacji.

Zawsze analiza obszaru mostków termicznych musi być wykonana w odniesieniu do konkretnego przypadku. Doświadczenie pokazuje bowiem, że uzyskanie odpowiedniej wartości współczynnika U samej przegrody nie jest warunkiem wystarczającym do wyeliminowania niebezpieczeństwa kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej.

Metodyka analizy może być różna (np. ocena ryzyka kondensacji powierzchniowej może być wykonana według normy PN-EN ISO 13788:2003 [7] lub numerycznie. Podobnie do oceny wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła można wykorzystać np. wytyczne normy PN-EN ISO 14683:2008 [8], katalogi mostków cieplnych (np. „Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków” [9], „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS” [10]) lub wyniki obliczeń numerycznych.

Nie wolno także pomijać zagadnień związanych z analizą cieplno-wilgotnościową samych przegród (analiza tylko pod kątem wyznaczenia wartości współczynnika U jest niewystarczająca – rodzaj materiału paroizolacyjnego powinien wynikać bezpośrednio z obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Należy tak dobrać parametry paroizolacji (współczynnik oporu dyfuzyjnego m, zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny SD), aby wyeliminować niebezpieczeństwo kondensacji wilgoci w warstwach tarasu). W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie pogłębionej analizy, np. dla stanu niestacjonarnego.

Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność skoordynowania układu termoizolacji z hydroizolacją i fakt, że występowanie kondensacji jest w praktyce niezależne od hydroizolacji (i nie może być wyeliminowane za jej pomocą). To pokazuje, że zagadnienia termoizolacyjne muszą być rozpatrywane w odniesieniu do układu hydroizolacji (i odwrotnie).

Dlatego projektowanie balkonu, tarasu czy logii powinno być poprzedzone:

 • precyzyjnym określeniem funkcji, jaką ma pełnić w przyszłości,
 • analizą schematu konstrukcyjnego,
 • określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych (chodzi o jednoznaczne zdefiniowanie i określenie intensywności czynników destrukcyjnych).

Na tej podstawie przyjmuje się poprawne technicznie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne (systemowe izolacje ­wodochronne, izolacje termiczne, urządzenia odwadniające, wreszcie systemowe rozwiązania materiałowe ochrony strukturalnej i powierzchniowej).

Szczególną uwagę zawsze należy zwracać na przypadki nietypowe, np. sytuację, gdy płyta tarasowa przechodzi w płytę balkonową, gdy mamy do czynienia z balustradą pełną czy też z ociepleniem z obu stron.

Przy wykonywaniu obliczeń cieplno-wilgotnościowych należy rozważnie przyjmować warunki brzegowe. Bezkrytyczne przyjmowanie średnich miesięcznych temperatur może prowadzić do niemiarodajnych wyników obliczeń.

Osobny problem stanowią uszkodzenia połaci tarasowych. Bardzo często do kwestii naprawy podchodzi się szablonowo: należy usunąć wszystkie warstwy aż do płyty konstrukcyjnej i wykonać je na nowo, tym razem poprawnie. Przyczyna takiego postępowania jest bardzo prosta: w zdecydowanej większości wypadków naprawa jest możliwa tylko przez usunięcie wszystkich warstw. Nie oznacza to jednak, że to podejście jest uzasadnione w każdej sytuacji.

Do najczęstszych problemów z tarasami można zaliczyć:

 • przesączanie się wody pod warstwę użytkową,
 • tworzenie się zastoin wody, zarówno na warstwie hydroizolacji (pod wylewką betonową), jak i na powierzchni tarasu,
 • złe zaprojektowanie i uszczelnienie dylatacji,
 • złe zaprojektowanie, mocowanie i uszczelnienie obróbek blacharskich oraz balustrad,
 • niewłaściwą kolejność warstw konstrukcji tarasu,
 • wykraplanie się wilgoci w konstrukcji,
 • wnikanie pary wodnej z położonych pod tarasem pomieszczeń.

Różne przyczyny mogą mieć podobne objawy. Ponadto rzadko kiedy uszkodzenia powstają z jednego powodu – zwykle jest ich kilka. Np. pierwsze oględziny sugerują błędy w wykonaniu i uszczelnieniu dylatacji oraz w wykonaniu izolacji wodochronnych, więc usuwa się wszystkie warstwy i wykonuje je jeszcze raz.

Jeżeli jednak przyczyną przecieków będzie także kondensacja wilgoci, to jej usunięcie może być w takiej sytuacji jedynie przypadkowe. Objawy zawilgocenia widoczne na suficie nie muszą być zawsze skutkiem przecieków, lecz np. kondensacji wilgoci. Tego typu uszkodzeń nie usunie się przez ponowne wykonanie hydroizolacji, gdyż istota ich powstania jest zupełnie inna.

Także bezkrytyczna próba naprawy warstwy użytkowej przez skucie odpadających płytek i wykonanie nowej okładziny może być jedynie kosztowną lekcją dla inwestora.

Jak więc naprawiać balkon czy taras? Kiedy można pozostawić część warstw konstrukcji, a kiedy konieczne jest wykonanie go praktycznie od nowa?

Należy się kierować podstawową zasadą: wszystkie błędnie zaprojektowane i wykonane warstwy, których naprawa jest niemożliwa, trzeba usunąć. Przez naprawę należy tu rozumieć możliwość nadania jej takiej postaci (wymiarów, kształtu, grubości, funkcji itp.), aby spełniała wymogi sztuki budowlanej i mogła współpracować z nowymi warstwami konstrukcji.

To bardzo istotne, gdyż naprawą nie będzie zasklepienie pęknięć w wylewce, która zdylatowała się sama – będzie nią zamknięcie rys połączone z wykonaniem nowych dylatacji np. przez nacięcie tarczą (o ile szerokość nacięć jest odpowiednia, a wylewka ma odpowiednie parametry wytrzymałościowe i grubość).

Literatura

 1. PN-EN 13162:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 2. PN-EN 13163:2015-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 3. PN-B-20132:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania”.
 4. PN-EN 13164:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 5. PN-EN 13165:2013-05E, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
 6. DIN V 4108-10: 2004-06, „Wärmeschutz- und Energieeinsparung in Gebäuden. Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe. Teil 10: Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe“.
 7. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 8. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 9. J. Pogorzelski, „Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków”, ITB, Warszawa 2009.
 10. „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, Warszawa 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Temat ten został szczegółowo omówiony w drugiej części artykułu. Zob. M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 2). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji tarasów”, „IZOLACJE”, nr 11/12/2013, s. 31–38

2 Zob. RYS. 5: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 23.

3 Zob. RYS. 8–10: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 24.

4 Zob. RYS. 5: M. Rokiel, „Balkony i tarasy – hydroizolacja to nie wszystko (cz. 1). Wybrane zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w konstrukcji balkonów”, „IZOLACJE”, nr 10/2013, s. 23.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach Okładziny z kamieni naturalnych na balkonach i tarasach

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała...

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu nadziemnego jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowego. Taras nadziemny zatem to nic innego, jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku, zaprojektowaną...

Małgorzata Kłapkowska Izolacja tarasu

Izolacja tarasu Izolacja tarasu

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania...

Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w czasie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Aldona Łowińska-Kluge Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze Trwałość balkonów i loggii - błędy projektowe i wykonawcze

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych...

Często już po kilku latach od skończenia budowy lub wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych, w strefie balkonów i loggii pojawiają się oznaki zniszczenia materiałów. Na podstawie badań przeprowadzonych w obiektach, badań laboratoryjnych próbek pobranych z tych obiektów, a także ich badań strukturalnych (SEM i EDS) można określić rodzaje i przyczyny występujących zjawisk korozyjnych, co pozwala na opracowanie skutecznych i trwałych metod napraw. Gwarantuje to właściwą eksploatację konstrukcji...

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie - błędy recepturowe

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej,...

Aby wyprodukować folię w płynie o odpowiedniej jakości i jednocześnie optymalnej cenie, należy stosować wyłącznie takie surowce, które zostały ocenione jako przydatne do stosowania w recepturze, w określonej, wynikającej z badań, ilości. Tymczasem większość producentów zamiast na badaniach opiera się przy ustalaniu receptur na rekomendacjach producentów surowców.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych Balkony - analiza numeryczna parametrów cieplno­-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych...

W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Balkony oszklone jako systemy szklarniowe

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy...

W pasywnych systemach pozyskiwania energii słonecznej procesy odbierania i przekazywania energii powinny odbywać się dzięki samej konstrukcji budynku, bez pomocy dodatkowych urządzeń mechanicznych czy elektrycznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony jako systemy szklarniowe

Balkony jako systemy szklarniowe Balkony jako systemy szklarniowe

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii...

Systemy szklarniowe należą do grupy systemów pasywnych, pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tych systemach zamiana energii słonecznej na cieplną oraz rozprowadzanie ciepła odbywają się dzięki naturalnym zjawiskom przepływu energii w elementach budynku.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone jako szklarnie Balkony oszklone jako szklarnie

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych...

Balkony oszklone zyskują coraz większą popularność w budynkach istniejących i nowo projektowanych, dzięki atrakcyjności architektonicznej i użytkowej, połączonej z ochroną cieplną i akustyczną przyległych pomieszczeń. Stosunkowo niski koszt obudowy balkonu sprawia, że jest to rozwiązanie powszechnie dostępne i proste w realizacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.