Izolacje.com.pl

Tarasy i balkony - trudne detale

Cz. 3. Okap i balustrada

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Zobacz także

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o. Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład...

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład rys, nieszczelności. Jednocześnie te elementy budynku stają się naturalnym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej, dlatego należy je skutecznie i estetycznie zabezpieczać.

Renoplast Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras? Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na świeżym powietrzu - będąc jednocześnie...

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na świeżym powietrzu - będąc jednocześnie miejscem relaksu i tak potrzebnego nam odpoczynku od codziennych spraw. Między innymi to właśnie z tych powodów warto zadbać o ich wygląd i zapewnić bezawaryjne użytkowanie przez dłuższy czas.

ABSTRAKT

W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.

Difficult details of terraces and balconies. Part 3: Eaves and balustrades

The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.

Izolacja termiczna połaci i ścian pod tarasem powinna być wykonana w sposób przemyślany. Brak ciągłości lub miejscowe mostki termiczne mogą prowadzić do ogrzewania powierzchni i znacznych strat ciepła oraz rozwoju grzybów pleśniowych w strefie styku ściany ze stropem.

Naroże stanowi obszar mostka termicznego, tam też usuwana jest woda z połaci. Optymalny układ termoizolacji strefy okapu przedstawiono na RYS. 1.

Typowe uszkodzenia tego fragmentu przedstawiono na FOT. 1-4. Skutkami są zwykle zniszczenia płytek, a w konsekwencji przecieki mogące doprowadzić nawet do uszkodzenia ścian (FOT. 5-6).

Wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Do wykonania okapu najlepiej nadają się prefabrykowane profile systemowe. Dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie? Po pierwsze ze względu na głębokość obsadzenia profilu.

Znaczna różnica wartości współczynnika rozszerzalności termicznej profilu, jastrychu i płytki przy gradiencie temperatury dochodzącym do 100°C skutkuje znacznymi zmianami długości i związanymi z tym naprężeniami termicznymi.

Tradycyjna obróbka może podchodzić pod płytkę na 5-6 cm i powinna być dodatkowo mocowana mechanicznie w połowie tej odległości.

Profil systemowy gwarantuje odpowiednią (ani za dużą, ani za małą) głębokość obsadzenia, jeśli połączony jest z odpowiednim zamocowaniem mechanicznym (z tradycyjnymi obróbkami bywa różnie).

Bardzo istotnie jest dopasowanie profilu do rodzaju warstwy użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny) oraz możliwość doboru wariantu rozwiązania okapu (RYS. 2-4). Także kształt i faktura powierzchni ułatwiają poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu.

Nie bez znaczenia jest bardzo estetyczny wygląd profilu i samego okapu. Profile systemowe pozwalają na eleganckie i łatwe wykończenie krawędzi płytek oraz na uniknięcie sytuacji pokazanych na FOT. 7-9.

Na RYS. 5-7 przedstawiono schematy detali uszczelnienia okapu w odniesieniu do różnych profili (układ termoizolacji należy rozpatrywać łącznie z RYS. 1).

Na krawędzi jastrychu należy wykonać uskok pozwalający na obsadzenie profilu, tak aby tworzył on z powierzchnią jastrychu płaszczyznę.

Najlepiej do tego stosować specjalne szablony montażowe (FOT. 10) umożliwiające wykonanie odpowiedniego uskoku w świeżej zaprawie.

Montaż profili rozpoczyna się od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu należy zaznaczyć miejsca mocowania mechanicznego, wywiercić otwory, obsadzić nierdzewne kotwy lub koszulki kołków rozporowych i wstępnie zamocować narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych.

Podczas wymierzania odcinków profili należy pamiętać o pozostawieniu przerw dylatacyjnych o szerokości ok. 2 mm między profilami i elementami stałymi budynku, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojników.

Po wymierzeniu i przycięciu wszystkich elementów należy je zdemontować, a na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi nałożyć cienką warstwę elastycznej żywicy uszczelniającej (elastycznej żywicy poliuretanowej lub epoksydowej stosowanej jako chemoodporne, elastyczne uszczelnienie pod płytkami w pomieszczeniach narażonych na dodatkowe oddziaływanie agresywnych mediów, jak ubojnie, rzeźnie, kuchnie w zakładach zbiorowego żywienia, warsztaty itp.), w którą wkleja się narożniki i profile proste z uwzględnieniem właściwego i równego ustawienia.

Profil okapowy i taśmę uszczelniającą wkleja się na elastyczną żywicę uszczelniającą, a izolację podpłytkową łączy z żywicą (szlam na żywicę) na zakład 8-10 cm.

Niektóre firmy pozwalają na montaż profilu na szlam uszczelniający. Jest to dopuszczalne tylko w odniesieniu do szlamów nieoddziałujących korozyjnie na profil okapowy.

Po związaniu żywicy dokręca się wkręty obsadzonych kołków rozporowych.

Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) mocuje się łączniki dylatacyjne, a powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełnia elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz, np. silikonową czy poliuretanową, z gruntownikiem systemowym, jeżeli tak zaleca producent).

Styk krawędzi profilu z jastrychem cementowym uszczelnia się taśmą uszczelniającą wklejoną w żywicę.

Powierzchnię świeżej żywicy posypuje się piaskiem do żywic (po związaniu należy go starannie usunąć).

Drugi sposób montażu to wklejenie profilu w żywicę elastyczną (żywicę trzeba nałożyć także na profil i posypać drobnym piaskiem do żywic, a po związaniu usunąć jegonadmiar). Wówczas taśmę uszczelniającą wkleja się w szlam uszczelniający (RYS. 8).

Niektóre firmy pozwalają na montaż profilu na szlam uszczelniający. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku szlamów nieoddziałujących korozyjnie na profil okapowy.

Jeżeli stosuje się typowe obróbki blacharskie, wszystkie opisane wcześniej czynności należy wykonać samodzielnie.

Należy zacząć od odpowiedniego wyprofilowania i przycięcia obróbek, następnie konieczny jest próbny montaż na sucho.

Jeżeli wszystko jest dobrze, obróbkę zabezpiecza się antykorozyjnie od góry przez powleczenie elastyczną żywicą uszczelniającą i posypanie piaskiem kwarcowym. Detal należy wykonać w sposób pokazany na RYS. 8.

Niezbędne jest także odpowiednie wyprofilowanie krawędzi.

Niekiedy obróbki mocuje się mechanicznie na przekładkach z papy (FOT. 11-12). Wówczas należy indywidualnie wykonać i zamocować kształtki narożne i odbojniki. Taką obróbkę należy także zabezpieczyć żywicą z posypką piaskową.

Biorąc pod uwagę całościowy koszt wykonania konstrukcji tarasu oraz oczekiwany efekt estetyczny, przewaga systemowych profili brzegowych jest wyraźnie widoczna.

Wariant z drenażowym odprowadzeniem wody

Odprowadzenie wody jest tu dwupłaszczyznowe: część wody wnika w warstwę użytkową i poprzez warstwę drenującą, po hydroizolacji, odprowadzana jest na zewnątrz przez specjalne profile z otworami, a pozostała część spływa po powierzchni warstwy użytkowej (w skrajnych przypadkach cała woda opadowa może być odprowadzana przez warstwę drenującą).

Bezwzględnym wymogiem jest zatem takie zamocowanie profili, aby hydroizolacja lub zanieczyszczenia możliwe do pojawienia się w trakcie eksploatacji nie zatkały otworów odprowadzających wodę. Oznacza to, że rodzaj profilu należy dobrać do rodzaju materiału wodochronnego, rodzaju warstwy użytkowej oraz wysokości tych warstw.

Na RYS. 9 przedstawiono wariant z okładziną ceramiczną na specjalnej macie drenującej. Ideą tego rozwiązania jest ułożenie na kleju (przyklejenie) płytek ceramicznych na macie (FOT. 13).

Na RYS. 10–17 pokazano przykładowy profil przeznaczony do takiego układu. Nie da się tu zastosować zwykłej obróbki blacharskiej.

Warto zwrócić uwagę na kształt profilu, dostosowany zarówno do maty systemowej, jak i rynien odwadniających połać.

Tego typu profile umożliwiają wykonanie izolacji z masy KMB, samoprzylepnej membrany bitumicznej czy szlamu elastycznego. Papy termozgrzewalne ze względu na termiczne oddziaływanie płomienia na profil podczas zgrzewania mogą być stosowane wówczas, gdy producent profilu przewidział taki wariant hydroizolacji.

Także grube (przynajmniej 1 mm) folie z tworzyw sztucznych i kauczuku stosuje się wtedy, gdy pozwala na to producent profilu (w innym przypadku, ze względu na konieczność stosowania specjalnych dodatkowych uszczelek i taśm butylowych, jest to wariant spotykany relatywnie rzadko).

Na RYS. 18 pokazano detal okapu.

Montaż jest prosty. Przede wszystkim należy na krawędzi jastrychu wykonać uskok pozwalający na obsadzenie profilu, tak aby tworzył on z powierzchnią jastrychu płaszczyznę.

Najlepiej do tego stosować specjalne szablony montażowe (FOT. 10), pozwalające wykonać odpowiedni uskok w świeżej zaprawie.

Montaż profili rozpoczyna się od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu należy zaznaczyć miejsca mocowania mechanicznego, wywiercić otwory, obsadzić nierdzewne kotwy lub koszulki kołków rozporowych i wstępnie zamocować narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych.

Podczas wymierzania odcinków profili należy pamiętać o pozostawieniu przerw dylatacyjnych o szerokości ok. 2 mm między profilami i elementami stałymi budynku, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojników.

Po wymierzeniu i przycięciu wszystkich elementów należy je zdemontować.

Jeżeli izolacją na jastrychu jest szlam elastyczny, na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi należy nałożyć cienką warstwę żywicy elastycznej, w którą wkleja się narożniki i profile proste, ze zwróceniem uwagi na właściwe i równe ustawienie oraz wstępnie zamocować mechanicznie. Po jej związaniu dokręca się wkręty obsadzonych kołków rozporowych.

Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) mocuje się łączniki dylatacyjne, a powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełnia się elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. silikonową czy poliuretanową, z gruntownikiem systemowym, jeżeli to zaleca producent).

Styk krawędzi profilu z jastrychem cementowym uszczelnia się taśmą wklejoną także na elastyczną żywicę uszczelniającą. Wówczas żywicę w miejscu łączenia ze szlamem należy posypać piaskiem do żywic i po związaniu żywicy usunąć nadmiar piasku. Otrzymuje się w ten sposób szorstką, przyczepną powierzchnię.

Alternatywnie powierzchnię profilu od góry podczas jego klejenia można powlec żywicą i posypać piaskiem do żywic (po związaniu należy go starannie usunąć). Wtedy uszczelnienie styku może być wykonane za pomocą taśmy wklejonej na szlam elastyczny.

Można spotkać także zalecenia, żeby zamiast elastycznej żywicy stosować cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą (szlam).

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, o ile producent szlamu potwierdzi brak korozyjnego oddziaływania szlamu na profil (na rynku znaleźć można szlamy nieoddziaływujące w sposób korozyjny na obróbki, poza tym odporność korozyjna tego typu profili systemowych jest zupełnie inna niż typowych obróbek blacharskich).

Wówczas na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie, wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, z zachowaniem dbałości o właściwe i równe ustawienie.

Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty osadzonych kołków rozporowych.

Styk krawędzi profilu z podkładem cementowym wzmacniamy wklejoną na zaprawie uszczelniającej taśmą wzmacniającą o szerokości min. 10 cm.

Połączenia profili prostych i narożników wykonuje się w sposób opisany wcześniej.

Do wykonania izolacji pod matą drenażową zamiast elastycznego szlamu można także stosować masę KMB lub membranę samoprzylepną, jeżeli z obliczeń cieplno-wilgotnościowych wynika, że nie dochodzi do kondensacji międzywarstwowej. Wówczas konieczne może być zmodyfikowanie sposobu obsadzenia profilu okapowego.

Przykładowo, zamiast stosowania szlamu lub żywicy do wklejenia profilu korzystne może być stosowanie np. masy KMB, jednak należy to bezwzględnie skonsultować z producentem profilu i samoprzylepnej membrany bitumicznej.

W żadnym wypadku nie można doprowadzić do zasklepienia otworów odpływowych przez hydroizolację. Wymusza to nie tylko bardzo staranne wykonywanie prac, ale i wysoką tolerancję wymiarową.

Profil pokazany na RYS. 10 ma wprawdzie otwory odpływowe w części poziomej, ale dostępne są także profile mające otwory odpływowe w pionowej części (RYS. 16-17).

W takiej sytuacji zastosowanie zbyt grubej powłoki wodochronnej (np. kilku warstw papy polimerowo-bitumicznej/samoprzylepnej membrany bitumicznej lub zastosowanie papy na lepiku) może spowodować problemy z odprowadzeniem wody.

Płytki ceramiczne układa się na odpowiedniej zaprawie klejowej. Należy zwrócić uwagę, aby między "noskiem" profilu okapowego a płytkami pozostawić szczelinę o szerokości min. 5 mm. Przestrzeń między profilem ("noskiem") a płytkami wypełnia się sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną właściwą do zastosowań zewnętrznych (silikonową lub poliuretanową).

Warstwą użytkową nie muszą być płytki. Możliwe jest zastosowanie płyt kamiennych, dekoracyjnych płyt betonowych, chodnikowych czy drewnianych paneli (kasetonów) - RYS. 19-22. Może wtedy zaistnieć konieczność stosowania dodatkowych warstw, np. ochronnych lub filtrujących, o ile nie są one składnikiem systemowych mat drenujących.

Sposoby wykonania detali zależą od warstwy użytkowej, choć zasada jest podobna do opisanej wcześniej.

Podstawą są odpowiednie profile brzegowe. Profil musi być dopasowany do rodzaju i wysokości warstw drenującej i użytkowej.

W przypadku płyt układanych na kruszywie niezwykle istotne jest stabilne i pewne zamocowanie profili okapowych. Popełnione przy tym błędy w skrajnym przypadku mogą prowadzić do urwania się profilu i wysypania kruszywa z płytami warstwy użytkowej.

Rodzaj profilu jest dostosowany do rodzaju warstwy użytkowej i rodzaju powłoki wodochronnej - te trzy elementy razem z matą drenującą stanowią system. Jednoznacznie pokazują to RYS. 10-22 oraz FOT. 14-15.

Także specyfika materiału wodochronnego narzuca pewne rozwiązania - materiały bezspoinowe będą wymagały zastosowania taśmy na styku profilu z jastrychem, czego nie ma w przypadku stosowania materiałów rolowych (np. samoprzylepnej membrany bitumicznej).

Można dyskutować, czy odprowadzenie wody z połaci przez drenaż wymusza wykonanie orynnowania.

W przypadku tarasu jest to obligatoryjne, ale taras stanowi rodzaj dachu. W przypadku balkonów czynnikiem determinującym będzie kształt obróbki.

Przy uszczelnieniu zespolonym profil brzegowy "odsuwa" wodę opadową od boku płyty, w systemie drenażowym tak być nie musi, dlatego zawsze warto skonsultować to z producentem systemu i/lub specjalistą opracowującym technologię prac hydroizolacyjnych.

Balustrada

Balustrady balkonów i tarasów, a w szczególności ich mocowanie stanowią nie lada wyzwanie. Istotne jest, aby zamocowanie balustrady w konstrukcji balkonu czy tarasu było odpowiednio wytrzymałe i umożliwiało bezpieczne użytkowanie. Niemniej istotne jest zapewnienie szczelności w miejscach mocowań.

Wiele poradników czy informacji technicznych zaleca mocowanie balustrad do czoła lub od spodu płyty balkonowej. Jest to jak najbardziej słuszne, jednak nie zawsze takie mocowanie jest możliwe do zrealizowania.

Ograniczenia są spowodowane przyjętymi rozwiązaniami projektowymi w przypadku nowo wznoszonych budynków (co należy zakwalifikować jako ewidentny błąd projektowy) lub koniecznością odtworzenia istniejących balustrad mocowanych od góry płyty balkonowej czy tarasowej w przypadku budynków modernizowanych.

Chociaż na rynku spotyka się rozwiązania wielu producentów balustrad systemowych z różnymi rozwiązaniami mocowania słupków, nie trudno zauważyć, że opisany sposób mocowania balustrady jest jednak najczęściej spotykany.

Dodatkowo, praktyka pokazuje, że najczęściej montaż balustrad wykonywany jest po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykończeniem posadzki balkonu lub tarasu i sprowadza się do wiercenia otworów pod kotwy mocujące balustradę przez wykonane już warstwy. To najbardziej ryzykowny z możliwych sposobów mocowania, gdyż w praktyce wiercenie otworów narusza szczelność warstwy hydroizolacji, a już na pewno nie pozwala osadzić kotwy w sposób kontrolowany.

Jeśli w projekcie brakuje szczegółu mocowania balustrady, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy rozwiązać sposób mocowania balustrady z uwzględnieniem przyjętej technologii wykonania balkonu lub tarasu.

Co jednak zrobić, gdy słupek ma być mocowany "tradycyjnie", czyli przebijać warstwę użytkową z płytek i izolację podpłytową?

Detal uszczelnienia takiego słupka pokazano na RYS. 23. Słupki należy obsadzać w płycie konstrukcyjnej, do tego dochodzi chociażby konieczność założenia manszety.

Oczywiście umiejscowienie słupków balustrad musi być przemyślane - w przeciwnym razie efekt może być taki, jak na FOT. 16–17.

Na tarasach remontowanych słupek może stanowić problem. Często okazuje się bowiem, że decyzja o konieczności wymiany słupka zapada już po wykonaniu warstw użytkowych (niekiedy wręcz po wykonaniu hydroizolacji czy ułożeniu płytek).

Przyczyny są zwykle dwojakie: zły stan techniczny elementu mocującego lub zmiana koncepcji użytkowania (przesunięcie barierki w inne miejsce).

Bezmyślne przewiercenie hydroizolacji i obsadzenie słupka, nawet na tzw. kotwę chemiczną (wiercimy utwór o średnicy nieco większej niż sam słupek, do otworu wprowadzamy żywicę i obsadzamy słupek balustrady), jest niedopuszczalne.

Należy wówczas stosować słupki z tzw. markami. Jest to stalowy element (blacha) o wymiarach zwykle kilkanaście na kilkanaście centymetrów, mocowana do podłoża (jastrychu dociskowego) kołkami rozporowymi, do którego jest dospawany słupek balustrady (lub łącznik mocujący właściwy słupek).

Taką markę (zabezpieczoną antykorozyjnie i/lub powleczoną elastyczną żywicą z posypką z piasku kwarcowego) należy obsadzić w podłożu, nałożyć warstwę szlamu na poziomą część i wywinąć na słupek (styk marki z podłożem cementowym uszczelnić taśmą uszczelniającą).

Przy czym ten sposób też nie zawsze jest możliwy do zrealizowania, chociażby ze względu na zbyt małą grubość jastrychu dociskowego czy brak zapasu wysokości ze względu na grubość blachy marki (grubość warstwy kleju to zwykle 4-5 mm, a warstwy szlamu to 2 mm - RYS. 24). Wtedy trzeba stosować rozwiązania indywidualne, opracowane dla konkretnej połaci.

Podstawą jest stabilne i mocne obsadzenie elementu mocującego słupek balustrady.

Wytrzymałość mocowania można uzyskać przez dobór odpowiedniej kotwy lub marki, jej mocowanie w odpowiednio grubym i sztywnym podkładzie i długości uwzględniającej grubości warstw posadzkowych.

Szczelność w strefie mocowania kotwy lub marki zapewnia odpowiednio wykonane połączenie izolacji z kotwą lub marką oraz właściwe wykończenie na poziomie posadzki.

W przypadku remontu balkonu z założeniem pozostawienia balustrady sprzed remontu po rozbiórce warstw posadzkowych należy dokonać oceny sposobu mocowania słupków balustrady pod kątem przydatności do dalszych robót: czy zastany element mocujący jest właściwy w kontekście zamierzonej technologii warstw balkonowych oraz czy jego stan techniczny pozwala na kontynuację robót.

Jeśli słupki balustrady wykonane są z profili zamkniętych, należy zwrócić uwagę na ewentualne miejsca, przez które woda może dostawać się do wnętrza słupków i dalej pod izolację. Jak więc poprawnie wykonać ten detal?

Obsadzane elementy kotwiące powinny być zabezpieczony antykorozyjnie. Dotyczy to szczególnie elementów kotew lub marek stalowych, jeśli hydroizolacja wykonana jest z zaprawy uszczelniającej.

Jeśli powłoka antykorozyjna nie jest naniesiona przez producenta elementów mocujących, należy na oczyszczoną powierzchnię nanieść dwie warstwy odpowiedniej powłoki (w praktyce najczęściej stosowana jest żywica uszczelniająca z posypką z piasku kwarcowego do żywic).

Jak pokazano na RYS. 25-26, izolacja powinna być wyprowadzona na element kotwiący najwyżej jak na to pozwala grubość warstw posadzkowych. Istotny jest rodzaj izolacji.

W przypadku pap lub innych materiałów rolowych wspomniane wyprowadzenie izolacji jest możliwe, jeśli element mocujący balustradę ma odpowiednio dużą powierzchnię.

Jeśli izolacja wykonana jest z materiałów powłokowych-bezspoinowych (np. z zaprawy uszczelniającej), należy zadbać o dokładne i szczelne jej połączenie na styku z elementem kotwiącym i wyprowadzenie na ten element.

Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzić na element mocujący wyżej niż 2–3 mm od poziomu posadzki. Podczas układania posadzki należy wykonać szczelinę o szerokości 6–8 mm wokół elementu mocującego. Szczelinę wypełnia się masą trwale plastyczną właściwą do zastosowań zewnętrznych (FOT. 18).

Także tarasy naziemne mogą wymagać balustrady, np. przy znacznym wyniesieniu połaci ponad poziom terenu (chociażby ze względu na skarpę).

Balustradę najlepiej mocować wówczas do boku płyty (lub ściany fundamentowej). Przykładowe skutki błędów pokazano na FOT. 19.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku balkonów/tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody. O ile dla wariantu z płytkami ułożonymi na macie drenażowej opisane wcześniej rozwiązania są akceptowalne, to dla rozwiązania z warstwą użytkową z płyt ułożonych na warstwie kruszywa czy też układu odwróconego balustrada musi być mocowana w sposób nieprzebijający połaci tarasu (w praktyce do ściany pomieszczenia pod tarasem).

Można wprawdzie posiłkować się rozwiązaniem pokazanym na RYS. 24, jednak musi ono bezwzględnie zostać zaadaptowane do konkretnej sytuacji (konkretnej połaci).

Literatura

 1. Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB VII 2005.
 2. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberührte Bauteile, Deutsche Bauchemie e.V. 2010.
 3. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e.V. 2006.
 4. M. Rokiel, "Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce", DW Medium, Warszawa 2009.
 5. M. Rokiel, "Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót", DW Medium, Warszawa 2011.
 6. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną - wytyczne dachów płaskich, Dafa, 2011.
 7. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi", OW Promocja, Warszawa 2011.
 8. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Warstwy użytkowe - okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody", OW Promocja, Warszawa 2011.
 9. Materiały firmy Atlas.
 10. Materiały firmy Izohan.
 11. Materiały firmy Renoplast.
 12. Materiały firmy Schlüter.
 13. Materiały firmy Gutjahr.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • paulo paulo, 14.05.2016r., 23:20:57 Na tarasy to tylko WATERBLOCK. Nie spotkałem bardziej elastycznego szlamu mimo że od 15 lat zajmuje się izolacjami i robiłem na wielu systemach.
 • pawel222 pawel222, 07.07.2016r., 09:04:15 właśnie ja też ostatnio robiłem 2 tarasy w water block i chyba się przerzucę na ten materiał. sporo przeszło wynalazków przez moje ręce więc ten jak na polski materiał jest zaskakująco dobry
 • kalwi kalwi, 25.07.2016r., 18:16:57 Czy ta instrukcja odnosi się również do tarasów drewnianych? Brat przymierza się do budowy takiego, zaopatrzył się już w akcesoria montażowe z eArmet i zamówił drewno tarasowe. O ile wiem jakieś egzotyczne. W sumie to ciekawe, jakie zasady w materii izolacji obowiązują w tym przypadku.

Powiązane

SELENA Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca,...

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca, odporna na mróz i starzenie, a także wytrzymała chemicznie na działanie agresywnych substancji. Jest nieszkodliwa dla środowiska i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Nie zawiera rozpuszczalników.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników,...

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym...

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap

Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap Tarasy wentylowane – termoizolacja, hydroizolacja, okap

Taras nad pomieszczeniem to, niezależnie od sposobu wykonania, rodzaj dachu. Warstwą użytkową mogą być płytki ceramiczne, płyty kamienne i betonowe, deska tarasowa czy nawet żywica.

Taras nad pomieszczeniem to, niezależnie od sposobu wykonania, rodzaj dachu. Warstwą użytkową mogą być płytki ceramiczne, płyty kamienne i betonowe, deska tarasowa czy nawet żywica.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne Hydroizolacje balkonów i tarasów – przypadki szczególne

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano...

Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów – konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych – które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.

dr inż. Czesław Byrdy Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów Wpływ doboru materiałów i rozwiązań dylatacji na trwałość i szczelność tarasów

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi...

Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę – chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powinny być odporne na wpływy mechaniczne i klimatyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace...

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace budowlane prowadzone muszą być w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i charakteryzować się wysoką jakością.

mgr inż. Maciej Rokiel Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek...

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak balkon czy taras nie sprawiały użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie problemów projektowych i wykonawczych.

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak wentylować blachodachówki

Jak wentylować blachodachówki Jak wentylować blachodachówki

Piętą achillesową większości dekarzy układających pokrycia z blachodachówki uszczelnione MWK jest wykonanie ich wentylacji, a dokładnie jej brak. Tymczasem zastosowanie takich membran upraszcza wprawdzie...

Piętą achillesową większości dekarzy układających pokrycia z blachodachówki uszczelnione MWK jest wykonanie ich wentylacji, a dokładnie jej brak. Tymczasem zastosowanie takich membran upraszcza wprawdzie konstrukcję całego dachu, ale pociąga za sobą również konkretne wymagania dotyczące wentylacji tego pokrycia.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.