Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wtórna hydroizolacja budynków – materiały bentonitowe

Materials used for the secondary waterproofing of buildings – bentonite materials

FOT. 1. Wysuszony bentonit; fot.: Wikimedia Commons
FOT. 1. Wysuszony bentonit; fot.: Wikimedia Commons

W przeszłości w budownictwie powszechnie wykorzystywano specyficzne właściwości gliny, która wprawdzie chłonie wodę, lecz jednocześnie zatrzymuje ją, nie przepuszczając dalej [1]. Materiał ten przez stulecia z powodzeniem stosowano do uszczelniania budynków – nawet jeśli wymagania stawiane „suchej” piwnicy nie były tak wysokie jak dzisiaj, glina pozwalała znacznie poprawić sytuację zawilgocenia. Z czasem lokalnie dostępną glinę zaczęto częściowo modyfikować przez stosowanie dodatków, m.in. mułów, wody i piasku. Współcześnie glina nie jest już wykorzystywana do hydroizolacji budynków – w tym celu wykorzystywany jest inny minerał ilasty: bentonit [2]. Z uwagi na długą tradycję stosowania, naturalne pochodzenie, odwracalność właściwości, jak również dobrą przepuszczalność pary wodnej, rozwiązania wykorzystujące bentonit są popularne w niektórych środowiskach konserwatorskich i stosowane są jako zabezpieczenie przed wilgocią kościołów i innych obiektów zabytkowych [3].

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Czym jest bentonit
 • Zastosowanie bentonitu sodowego jako materiału uszczelniającego – zasada jego działania, wymagania technologiczne
 • Wyroby bentonitowe, ich przeznaczenie i sposoby aplikacji

W artykule scharakteryzowano bentonit, wymieniono obszary jego zastosowania oraz podano najważniejsze cechy. Przedstawia również zasady prawidłowej aplikacji materiałów bentonitowych.

Materials used for the secondary waterproofing of buildings – bentonite materials

The article characterizes bentonite, lists the areas of its application and its most important features. The principles of proper application of bentonite materials were also provided.

Bentonit to naturalnie występujący, silnie pęczniejący minerał, który powstał w wyniku wietrzenia z kwaśnego popiołu wulkanicznego, i nawet w cienkiej warstwie ma silne działanie uszczelniające. Głównym składnikiem bentonitu jest minerał ilasty: montmorylonit. Bentonit z minerałów ilastych został tak nazwany na cześć miejsca, w którym został znaleziony (w pobliżu Fortu Benton w amerykańskim stanie Wyoming) w 1898 r. przez amerykańskiego geologa W.C. Knighta [23].

Bentonit jest powszechnie stosowany w takich obszarach jak [2]:

 • budownictwo,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł ceramiczny,
 • rolnictwo,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł metalowy,
 • składowiska odpadów (materiały pokrywające).

Zastosowanie bentonitu sodowego jako materiału uszczelniającego wynika ze specyficznych właściwości tego minerału w odniesieniu do absorpcji wody. Zarówno naturalny, jak i sztucznie wytworzony bentonit sodowy pęcznieje, pochłaniając wodę, a gdy następuje jego wysychanie, pojawiają się pęknięcia (FOT. 1 na górze). Wynika to z obecności bardzo małych cząstek, które zwiększają powierzchnię.

Nagromadzenie cząsteczek wody (bentonit może jej związać od pięciu do siedmiu razy więcej niż wynosi jego ciężar) prowadzi do dziesięciokrotnego, a nawet piętnastokrotnego wzrostu objętości. Po zakończeniu procesu pęcznienia wewnątrzkrystalicznego wszystkie pory w warstwach bentonitu wypełnione są wodą, dzięki czemu transport wody ogranicza się wówczas do procesów przepływowych. W ten sposób z suchego bentonitu powstaje żelowa powłoka bentonitowa, natomiast efektem pęcznienia jest uszczelnienie bentonitu (współczynnik filtracji k  ≤  10–10 m/s [4]) – jeśli pęcznienie następuje w ograniczonej przestrzeni (bentonit jest „ściskany” między uszczelnianą przegrodą a przepuszczalną dla wody włókniną, warstwami ochronnymi lub gruntem), pojawia się ciśnienie pęcznienia (do 0,2 MPa), które zapobiega dalszej penetracji wody.

Nacisk musi być zagwarantowany na całej powierzchni, tak aby bentonit nie mógł „migrować” do zagłębień podczas procesu pęcznienia (samo zasypanie wykopu gruntem nie zapewnia wymaganego docisku). Im większy jest docisk, tym mniejsza przepuszczalność wody. Nie można jednak założyć, że zastosowanie bentonitu całkowicie uniemożliwi przenikanie wody [2, 3, 5, 6]. Po nawodnieniu wzrasta również przyczepność bentonitów do materiałów takich jak kamień, beton czy stal [4].

Warstwy uszczelniające z bentonitu mają w stosunku do elastycznych izolacji bitumicznych lub z tworzyw sztucznych czy też sztywnych izolacji mineralnych tę zaletę, że niewielkie uszkodzenie warstwy uszczelniającej, dzięki stale działającemu ciśnieniu pęcznienia, samoczynnie się uszczelnia, a występujące naprężenia, pęknięcia i ruchy są pochłaniane lub zamykane. Właściwość tę określa się jako zdolność samouszczelniania (RYS. 1), a jej konsekwencją jest również możliwość uszczelnienia niewielkich zarysowań podłoża [2, 3, 5].

rys1 bentonit 1

RYS. 1. Uszczelnienie otwartych styków – samonaprawa bentonitu; rys.: [5]

Stałe ciśnienie pęcznienia powinno również zapobiegać penetracji wilgoci między warstwą uszczelnienia a podłożem, co również stanowi znaczną przewagę nad hydroizolacyjnymi materiałami rolowymi (w przypadku wystąpienia przecieku, stosunkowo łatwo jest go zlokalizować, ponieważ znajduje się on zazwyczaj w pobliżu wizualnie rozpoznawalnego miejsca penetracji wilgoci) [2]. Jednak te pozytywne właściwości występują jedynie wówczas, gdy bentonit pozostaje wilgotny (utrzymywany w stanie wilgotnym i zabezpieczony przed wysychaniem), dlatego też izolacje bentonitowe spełniają swoją rolę jedynie w środowisku ciągłego zawilgocenia. W strefie wysychania i zawilgacania bentonitu izolacja przez pewien czas przed ponownym spęcznieniem nie spełnia roli izolacji przeciwwodnej (czas ponownego spęcznienia po wyschnięciu jest stosunkowo długi) [3, 6].

W przeciwieństwie do wodoodpornych materiałów uszczelniających stopień wodoszczelności „hydroizolacji bentonitowych” zależy nie tylko od parametrów samego materiału, ale także od innych warunków brzegowych. Na pęcznienie i skurcz bentonitu mają na przykład wpływ stężenia soli obecnych w gruncie – wraz ze wzrostem stężenia soli zdolność pęcznienia (przy tej samej zawartości wody) zmniejsza się, co prowadzi do większego ryzyka uszkodzenia. W związku z tym na etapie projektowania hydroizolacji bentonitowych należy sprawdzić jakość wody i na tej podstawie określić właściwości uszczelniające bentonitu oraz ciśnienia pęcznienia [2, 3], lub też stosować materiały bentonitowe z dodatkiem polimerów zwiększających odporność na działanie soli [4].

Ponieważ działanie uszczelniające związane jest z ciśnieniem pęcznienia, które z kolei wymaga stałego dostępu wody, hydroizolacje bentonitowe z reguły mogą być stosowane wyłącznie w obszarze działania wody pod ciśnieniem. Z tego samego powodu hydroizolację bentonitową należy w zasadzie zawsze układać od strony wody [2].

Materiały bentonitowe przeznaczone do zastosowania jako element hydroizolacji budynków powinny spełniać następujące wymagania [2, 3]:

 • dobra zdolność wchłaniania wody,
 • zdolność pęcznienia wewnątrzkrystalicznego,
 • wysoka zawartość montmorylonitu (>  70%), co skutkuje wysoką zdolnością adsorpcji,
 • odporność na substancje występujące w gruncie,
 • długotrwała trwałość.
rys2 bentonit 1

RYS. 2. Struktura trójwarstwowego montmorylonitu; rys.: Wikimedia Commons

Wysoka zawartość montmorylonitu (Al2(OH)2[Si205]2  ·  4H2O) jest niezbędna do adsorpcji. Montmorylonity to zaliczane do minerałów ilastych tzw. krzemiany o budowie warstwowej: dwie warstwy tetraedryczne i jedna oktaedryczna (RYS. 2) – powierzchnia właściwa montmorylonitu jest wyjątkowo duża i warunkuje zdolność chłonięcia wody i pęcznienia w wyniku zwiększania odległości międzypakietowej (od 96 do 210 nm) [78].

Nieprzepuszczalne dla wody właściwości bentonitu wynikają ze złożonego oddziaływania ww. właściwości. W budownictwie bentonit stosuje się do uszczelniania spoin, zarówno w nowo powstających konstrukcjach betonowych, jak i w miejscach połączenia nowych elementów z istniejącymi (RYS. 3), do uszczelniania ubytków, jak również jako hydroizolacje poziome oraz pionowe (w tym drugim przypadku również w budynkach istniejących) [2].

rys3 bentonit 2

RYS. 3. Przykład uszczelnienia połączenia między istniejącym a powstającym budynkiem przy zastosowaniu materiałów bentonitowych. Objaśnienia: 1 – istniejąca konstrukcja, 2 – nowa konstrukcja, 3 – ułożona warstwowo mata bentonitowa, 4 – bentonitowa taśma pęczniejąca, 5 – wypełnienie dylatacji (materiał trwale elastyczny); rys.: [5]

Izolacyjne materiały bentonitowe występują w postaci paneli, membran, mat, taśm lub luźnego granulatu [5]. Obecnie dostępne maty bentonitowe mają grubość od ok. 2 do 10 mm. Oparte na materiałach bentonitowych rozwiązania stosowane w budynkach nowo wznoszonych potocznie określa się (z uwagi na kolor materiałów) „brązową wanną” [2].

Najstarszym wstępnie konfekcjonowanym wyrobem bentonitowym są panele, czyli tektura falista wypełniona granulatem bentonitowym. Tektura służy w tym wypadku jedynie jako płyta nośna dla granulatu (w późniejszym ukresie ulega ona biodegradacji). Panele mogą być dodatkowo pokryte powłoką opóźniającą dostęp wody lub posiadać zwiększoną odporność na zanieczyszczenia wody. Przy wznoszeniu nowych budynków panele mogą stanowić podkład pod płytę fundamentową zastępujący podkład z chudego betonu. W przypadku wykonywania izolacji pionowych panele mocuje się mechanicznie (prace można prowadzić w dowolnej temperaturze otoczenia). Konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża (nie jest wymagane jego gruntowanie) oraz zachowanie minimalnych zakładek. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie mocowanie w celu uniknięcia powstawania pustek powietrznych oraz zachowania krawędzi uszczelnienia [5]. Paneli bentonitowych nie należy stosować przy ciśnieniu wody przekraczającym 0,1 MPa.

Do uszczelnienia poza obszarem występowania wody napierającej (przy ciśnieniu nieprzekraczającym 0,45 MPa) przewidziane są również membrany bentonitowe składające się z folii z tworzywa sztucznego, bentonitu i rozpuszczalnej w wodzie membrany ochronnej (RYS. 4).

rys4 bentonit 2

RYS. 4. Warstwa bentonitu laminowana folią może być konfekcjonowana jako membrana; rys.: [5]

Membrany przykleja się lub też mocuje mechanicznie do podłoża, zachowując minimalne zakłady. Jedynie dla celów montażowych miejsca styku okleja się paskami folii – laminaty foliowe (z uwagi na nieszczelne szwy) nie stanowią warstwy uszczelniającej [5].

Maty bentonitowe oznaczane w normach symbolem GBR-C (geosyntetyczna bariera iłowa) są rodzajem kompozytu, tj. wyrobem wytwarzanym z jednego lub więcej geosyntetyków i pęczniejącego iłu – ich elementami są [46]:

 • geotkanina lub geowłóknina (górna warstwa),
 • sproszkowany lub zgranulowany bentonit, względnie włóknina o luźnej strukturze wypełniona bentonitem (środkowa warstwa),
 • geowłóknina (dolna warstwa).
rys5 bentonit 1

RYS. 5. Bentonitowa mata igłowana. Objaśnienia: 1 – włóknina PP, 2 – granulowany bentonit, 3 – tkanina PP, 4 – beton, 5 – włókna zapewniające przyczepność; rys.: B. Monczyński

Poszczególne warstwy zostają zespolone w jednorodny produkt w procesie igłowania, który polega na zaczepieniu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciągnięciu ich poprzez warstwę bentonitu poza tkaninę. Uzyskuje się dzięki temu wzajemne powiązanie, zamknięcie oraz ściśnięcie granulatu między wzajemnie powiązanymi warstwami geotkanin (RYS. 5, FOT. 2–4) [5].

fot2 bentonit 1

FOT. 2. Zewnętrzne strony maty bentonitowej; fot.: [9]

fot3 bentonit 2

FOT. 3. Rozdzielone materiały geosyntetyczne; fot.: [9]

fot4 bentonit 3

FOT. 4. Granulowany bentonit sodowy; fot.: [9]

Do produkcji mat wykorzystuje się głównie bentonity sodowe, ale również wapniowe, wapniowe aktywowane lub też sodowe modyfikowane chemicznie. Stosowane są bentonity w postaci proszku lub drobnych granulek, o wilgotności 5–15%, w ilości od 3 do 6 kg na 1 m2 gotowego wyrobu [4, 6].

Maty bentonitowe charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na przebicie oraz przyczepnością do podłoża (muszą być jednak trwale do niego dociśnięte). Na powierzchniach poziomych maty układa się luźno na podłożu, przy czym można to zrobić bezpośrednio na warstwie podsypki (z pominięciem chudego betonu). Na powierzchniach pionowych przybija się gwoździami do betonu lub przystrzeliwuje osadzakiem. Istnieje również możliwość montowania maty wewnątrz deskowania lub do stałej obudowy wykopu [5].

Maty bentonitowe mogą być stosowane do wykonywania izolacji przeciwwodnych, zarówno poziomych, jak i pionowych [6]. Materiał ten uwzględniono w normie PN-EN 13491 „Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych” [10]. Zalecane, a wymagające badań, właściwości użytkowe mat bentonitowych podano w TABELI.

tab bentonit 1

TABELA. Zestawienie zasadniczych charakterystyk i odpowiadających im właściwości użytkowych dla mat bentonitowych GBR-C [10] według [4]

Wykonując hydroizolację z mat bentonitowych, należy się stosować do następujących zasad [2, 5, 6]:

 • Podłoże pod hydroizolację powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody.
 • Materiał należy układać w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi matami zachować zakład o szerokości nie mniejszej niż 10–15 cm; w strefie zakładu, po wcześniejszym usunięciu z niej wszelkich zanieczyszczeń, nanosi się ciągłą warstwę granulatu bentonitowego.
 • Matę należy układać w taki sposób, aby jej krawędzie były rozprostowane, pozbawione zmarszczeń oraz zagięć.
 • Mata powinna być rozwijana od punktu najwyższego do najniższego, w taki sposób, aby nie dopuścić do jej napięcia lub naprężenia, oraz unikając powstawania zagięć, zmarszczek lub „rybich ust” na jej brzegach.
 • Górne krawędzie maty należy zamocować liniowo przy użyciu listew/profili metalowych lub plastikowych oraz uszczelnić szpachlą bentonitową, a także zapewnić co najmniej 10–15 cm zakładu z izolacją strefy cokołowej budynku (RYS. 6).
 • Warstwę ochrony mechanicznej należy wykonać z płyty pilśniowej lub płyt z polistyrenu ekstrudowanego.
 • Na powierzchniach poziomych maty należy układać pasmami w układzie schodkowym – izolacja powinna być wykonywana pod płytą żelbetową, o grubości nie mniejszej niż 15 cm.
 • Mat bentonitowych nie należy stosować w strefie przemarzania – odcinek przemarzania należy zabezpieczyć hydroizolacją kompatybilną z matą bentonitową.
rys6 bentonit 1

RYS. 6. Zakończenie górnej krawędzi uszczelnienia bentonitowego. Objaśnienia: 1 – hydroizolacja powłokowa (np. PMBC) – zakład minimum 30 cm, 2 – szpachla bentonitowa, 3 – górny poziom uszczelnienia bentonitowego: co najmniej 30 cm powyżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, 4 – profil aluminiowy lub z tworzywa sztucznego, 5 – mata bentonitowa, 6 – warstwa ochronna, 7 – izolowane podłoże; rys.: [5]

Aby zapewnić wystarczające ciśnienie pęcznienia, konieczne jest wbudowanie materiałów bentonitowych w stanie niespęcznionym (suchym). Do czasu zakończenia prac (włącznie z zasypaniem wykopu) bentonit nie może być narażony na działanie wilgoci, ponieważ natychmiast spowodowałoby to przedwczesne rozpoczęcie procesu pęcznienia. Pewien stopień ochrony przed przedwczesną aktywacją procesu pęcznienia może zapewnić zastosowanie rozpuszczalnej w wodzie folii ochronnej. Jeśli jednak spodziewane są dłuższe przerwy w pracy, wbudowane maty bentonitowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem wody [2].

W przeciwieństwie do innych materiałów uszczelniających, hydroizolacje bentonitowe można natomiast montować niemalże niezależnie od warunków atmosferycznych. Również wymagania dotyczące przygotowania podłoża są znacznie niższe – oprócz oczyszczenia podłoża należy usunąć wystające elementy, zniwelować większe zagłębienia oraz wyokrąglić lub sfazować ostre krawędzie. Gruntowanie lub inne tego typu przygotowania podłoża także nie są wymagane. Większego znaczenia nie odgrywa również wilgotność uszczelnianego podłoża.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków pęcznienia (docisku) niektóre systemy hydroizolacji bentonitowych mogą być układane etapami (z odcinkowym wypełnianiem wykopu). Przejścia instalacyjne w nowym budownictwie uszczelniane są bentonitową taśmą pęczniejącą [2].

Dzięki zdolności bentonitu do pęcznienia, stosunkowo łatwo zapewnić szczelne połączenie z innymi izolacjami, np. w nowym i istniejącym budynku. Przy wystarczającej długości zakładu między izolacją istniejącą a bentonitową nie istnieje ryzyko niekontrolowanego wydostawania się wody poza poziom uszczelnienia.

Możliwe jest również wykonanie połączenia uszczelniającego w strefie wody napierającej bez konieczności zastosowania kosztownych konstrukcji z kołnierzy zaciskowych [5].
W momencie zakopania wykopu materiały bentonitowe zostają wystawione na działanie wilgoci, która uruchamia proces pęcznienia. Stopień szczelności materiału zależy od stopnia pęcznienia oraz od nacisku kontaktowego.

Od pewnego czasu dostępne są również maty z wierzchnią warstwą z folii rozpuszczalnych w wodzie, które nieco opóźniają, a tym samym kontrolują proces pęcznienia bentonitu [3].

Literatura

 1. B.J. Rouba, „Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 2. U. Wild, „Nachträgliche Vertikalabdichtung” in „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung – Verfahren und juristische Betrachtungsweise”, J. Weber, V. Hafkesbrink. Eds., Springer Vieweg, Wiesbaden 2018, pp. 305–393.
 3. F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat 3”, vollst ed.: Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
 4. B. Francke, „Nowoczesne hydroizolacje budynków, Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
 5. R. Ruhnau, „Abdichtung mit Bentonit” in „Lufsky Bauwerksabdichtung”, Teubner, Wiesbaden 2006, pp. 249–264.
 6. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019.
 7. O. Henning, D. Knöfel, „Baustoffchemie”, Verlag Bauwesen, Berlin 2002. Available: 3-345-00799-1.
 8. L. Czarnecki et al., „Chemia w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1996.
 9. M. Cholewa et al., „Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody”, „IZOLACJE” 9/2015, s. 54–58.
10. PN-EN 13491:2018-04, „Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych”.
11. PN-EN ISO 13438:2019-02, „Geosyntetyki – Selekcyjna metoda wyznaczania odporności geotekstyliów i wyrobów pokrewnych na utlenianie”.
12. PN-EN 16416:2014-01, „Geosyntetyczne bariery iłowe – Oznaczenie wskaźnikowego natężenia przepływu wody – Metoda parametru o podatnej ściance przy stałym ciśnieniu hydrostatycznym”.
13. PN-EN ISO 12236:2007, „Geosyntetyki – Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)”.
14. PN-EN ISO 10319:2015-08, „Geosyntetyki – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek”.
15. PN-EN 14576:2007, „Geosyntetyki – Metoda wyznaczania odporności polimerowych barier geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną wpływem środowiska”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.