Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Korek w izolacjach budowlanych

Odkorowywanie pnia z warstwy korka martwiczego
Isocor

Odkorowywanie pnia z warstwy korka martwiczego


Isocor

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Właściwości izolacyjne i hermetyzujące korka w największym stopniu sprawdzono w branży winiarskiej, gdzie wykorzystuje się ponad 80% jego światowej produkcji i sięga po najbardziej wartościowe jego odmiany. Pozostałe 20% rynku korka konsumują branże: budowlana, wędkarska, sportowa (np. rękojeści rakiet do badmintona), artykułów biurowego i domowego użytku, pływającego sprzętu wodnego, rybołówstwa, komunikacji wodnej (do oznakowania akwenów i sygnalizacji torów wodnych), ratownictwa wodnego, przemysłu samochodowego, zbrojeniowego, lotnictwa i szybownictwa, wytwarzania instrumentów muzycznych, obuwnictwa itp. W tych branżach stosuje się najczęściej odpady korka, który w produkcji wykorzystywany jest niemal do ostatniego okruszka – nawet resztki poprodukcyjne oraz pył korkowy stanowią wartościowy surowiec do dalszego przerobu.

W branży budowlanej wykorzystywane są cztery rodzaje surowca wytwarzanego z korka:

 • aglomerat korkowy, który może być produkowany z granulatu korkowego o rożnych wielkościach ziaren i gęstości. Takie aglomeraty sklejane są lepiszczem, prasowane w blokach i przycinane do postaci płyt i arkuszy według określonych formatów;
 • korek ekspandowany, który w autoklawach poddawany jest ciśnieniowej obróbce termicznej bez żadnych dodatkow przez okres 20 min w temperaturze ok. 335°C i przy ciśnieniu 0,5 Kg/cm². W takich warunkach granulat korkowy ekspanduje i wydziela naturalne lepiszcze (suberynę), ktore spajają go w bloki tzw. czarnego aglomeratu. Następnie przycina się je do postaci płyt o określonej grubości i formacie;
 • aglomeraty stanowiące mieszaninę korka z innymi materiałami, głównie gumokorki (materiały, ktore łączą w sobie granulki korka naturalnego i syntetycznych gum) oraz linoleum (wykładziny zawierające w swoim składzie utwardzoną masę plastyczną (o podstawowym składzie: olej lniany, kalafonia i mączka korkowa) nałożoną na płótno jutowe lub inną tkaninę;
 • granulaty korkowe stanowiące materiał zasypowy do ścian szczelinowych, a także składnik tynkow ciepłochronnych i lekkich betonów.

Pozyskiwanie korka

Korek stanowi wierzchnią tkankę wiecznie zielonego dębu korkowego Quercus suber (fot. 1), który występuje na określonych obszarach zachodniej części basenu Morza Śródziemnego: w północnej Afryce (Maroku, Algierii, Tunezji), w południowej Francji (zwłaszcza na Korsyce), we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, a także Chorwacji. Na całym świecie dąb korkowy rośnie na 2,2 mln ha powierzchni, w tym:

  • 720 tys. ha w Portugalii (30% światowego areału),
  • 460 tys. ha w Algierii,
  • 440 tys. ha w Hiszpanii,
  • 350 tys. ha w Maroku,
  • 110 tys. ha we Francji,
  •  90 tys. we Włoszech i Tunezji razem.

Największą powierzchnię lasy korkowe zajmują w Portugalii (blisko 30% i można je spotkać niemal na całym obszarze tego kraju), gdzie ponadto w ostatnich latach prowadzona jest systematycznie akcja zalesiania nieużytkow dębami korkowymi. Portugalia jest niekwestionowaną ojczyzną dębu korkowego, a ilość produkowanego tam korka przekracza połowę produkcji światowej. Dąb korkowy jest jedynym na świecie gatunkiem dębu wytwarzającym tak grubą korę o jednolitej budowie, która samoistnie narasta w miarę obumierania tkanki okrywającej. Kora z tego drzewa – w języku potocznym „korek” – to martwicza tkanka korkowa nieustannie formowana w cyklu życia tych drzew przez stale powiększający się przekrój ich pni i gałęzi. Ta widziana pod mikroskopem tkanka (fot. 2)zbudowana jest z zamkniętych martwych mikrokomórek o wyglądzie czternastościennych wielościanow, z przestrzeniami międzykomorkowymi całkowicie wypełnionymi mieszaniną gazową o składzie niemal identycznym jak powietrze środowiska otaczającego drzewo. W 1 cm³ tej tkanki znajduje się ponad 40 mln takich czternastościennych komórek. Jej skład chemiczny stanowią: suberyna (45%), ligniny (27%), celuloza i polisacharydy (12%), tanina (6%), wosk (5%) oraz inne substancje (5%).

Korek jest nieprzepuszczalny dla wody i powietrza. Chroni on drzewo przed utratą wody, działaniem bakterii i drobnoustrojów, wahaniami termicznymi, a także pożarami, do których często dochodzi na obszarach jego występowania. Surowiec korkowy jest dość zróżnicowany, a szeroka skala tej różnorodności uzależnia wiele czynników wpływających na drzewo przez cały okres jego życia, które można zaobserwować w warstwach kory korkowej podobnie jak w przekroju pnia drzewa. Warstwę tą systematycznie zdejmuje się z pnia mniej więcej co 10–12 lat. Na odsłanianej wówczas żywej warstwie kory regeneruje się kolejna martwicza tkanka korka. W uprawach komercyjnych dęby przeciętnie dożywają 170–200 lat i w okresie wegetacji są odkorowywane średnio ok. 17 razy.

Zbiory korka przeprowadzane są zgodnie z wypracowanymi przez lata regułami. Zdejmowanie kory z drzew (fot. na górze) powierza się tylko bardzo doświadczonym robotnikom i starannie dobiera się czas na tę czynność, biorąc pod uwagę pogodę. Zbiory prowadzi się wiosną lub latem, kiedy drzewo rośnie i szybko tworzy nową korę.

Odkorowanie wykonuje się ręcznie, z niewielkimi zmianami na przestrzeni wiekow, specjalną, zaostrzoną z dwoch stron siekierą lub zakrzywioną piłą. Najpierw robi się dwa nacięcia wokoł pnia, jedno przy samej ziemi i drugie zaraz poniżej głownych konarów. Następnie dokonywane są dwa cięcia pionowe, a kora zewnętrzna oddzielana jest ostrożnie i odrywana za pomocą dźwigni i klinów. Czasem odkorowuje się także większe konary. Po zerwaniu kory gojenie ran przebiega samoczynnie i trwa ok. 3 miesiące.

Zerwaną korę sortuje się zależnie od przeznaczenia i składuje na powietrzu w stosach przez kilkadziesiąt dni. Wiatr, deszcz i słońce wspomagają naturalne procesy chemiczne zachodzące w korku. Po tym okresie płaty kory przewozi się do zakładów, gdzie w kadziach lub autoklawach poddawane są przez 60–75 min obrobce termicznej w temperaturze przegrzanej pary lub wrzącej wodzie w celu usunięcia z nich zanieczyszczeń fauny i flory leśnej, garbników i soków oraz ich uplastycznienia, co pozwala uzyskać formę płaskich arkuszy kory. Następnie płaty układane są w stosy (fot. 4) i sezonowane kilka tygodni w celu uzyskania suchości. Po tym czasie trafiają one na linie produkcyjne (fot. 5), na których z arkuszy wycinane są najlepsze zatyczki korkowe (średnio ok. 55% zbiorow). Na odpady technologiczne po wykrawkach oczekują inni, w tym firmy przetworcze z branży budowlanej.

Według wprowadzonych surowych przepisów pierwszy zbior kory nie może być dokonywany, zanim pień drzewa nie osiągnie obwodu 60 cm, a konary nie będą miały średnicy 15 cm (wiek drzewa – 20–25 lat). Następne odkorowanie nie może być przeprowadzone przed upływem 9 lat. Optimum wydajności korka drzewo osiąga z upływem czasu: 60-letnie produkuje tylko 65 kg korka, ale 80-letnie – nawet 225 kg i więcej.

Historia wykorzystania korka

Korek jako surowiec do produkcji znany jest od czasow prehistorycznych. Najstarsza skamieniałość korka znaleziona została w Portugalii w dolinie Tagu, a jej wiek oblicza się na ok. 10 mln lat. W okresie ok. 3000 lat p.n.e. był już wykorzystywany w Chinach, Egipcie, Persji i Babilonie jako materiał do wyrobu spławikow w sprzęcie wędkarskim. W grobowcach faraonów odnaleziono fragmenty świetnie zachowanego aż do naszych czasów korka, którego obecność zapewniała stabilizację termiczną mumii. W Starożytnym Rzymie w IV w. p.n.e. wyrabiano z niego boje do oznakowania akwenow, zatyczki do beczek na wino i oliwę, obuwie damskie, a także wykonywano z niego pokrycia dachowe. Jednak w największym stopniu świat antyczny cenił korek za właściwości hermetyzujące. O tym, że szczelność korka była wręcz idealna, świadczą wykopaliska. Znaleziona w ubiegłym stuleciu w Efezie zatknięta korkiem nienaruszona amfora z I w. p.n.e. przeleżała ponad 20 wiekow i nadal była wypełniona winem. Również w ruinach Pompejow zniszczonych przez erupcję Wezuwiusza archeolodzy odkopywali zakorkowane amfory pełne wina. Przykłady te dowodzą niezwykłej trwałości tego materiału, i to pomimo oddziaływania rozmaitych czynników: mikroorganizmów obecnych w glebie, wody morskiej itp.

Zalety korka

Lekkość

Powietrze zamknięte w mikrokomorkach korka stanowi 90% jego objętości i ok. 50% jego masy, co sprawia, że jego ciężar właściwy zawiera się w przedziale od 190 do 250 kg/m³. Jest to więc materiał pięciokrotnie lżejszy od wody, a ponieważ nie nasiąka wodą (przyjmuje tylko od 18 do 20% wody), jest praktycznie niezatapialny. Ta jego właściwość była już znana przed tysiącami lat – z korka wyrabiano wowczas boje do sieci rybackich.

Nieprzepuszczalność dla cieczy i gazów (w tym dla wody i alkoholi)

Tę cechę korek zawdzięcza zwiększonej obecności suberyny (jej zawartość wynosi wagowo od 39 do 45% masy korkowej). Ta substancja ma właściwości hydrofobizujące strukturę, ponadto wzmacnia ją i termo izoluje.

Niska higroskopijność

Korek nie pochłania pary wodnej. Ta cecha jest niezwykle istotna przy montażu izolacji korkowych w przegrodach oraz wykładzin korkowych na ścianach i sufitach. Korek ma najniższą higroskopijność (najniższy współczynnik przepuszczalności pary wodnej) spośród materiałów tradycyjnie używanych do budowania ścian, co w przełożeniu na warunki eksploatacyjne oznacza, że przy zastosowaniu korka maleje prawdopodobieństwo pojawienia się na nim brudnych zacieków z osiadającego na wilgoci kurzu oraz wystąpienia pleśni.

Obojętność i odporność chemiczna

Korek jest obojętny chemicznie. Jego struktura nie tylko nie przepuszcza cieczy i gazów, lecz także w kontakcie z nimi nie wchodzi w reakcje chemiczne i nie ulega zniszczeniu. Korek zachowuje również neutralność smaku i bezwonność, a także nie wchłania obcych zapachów i wyziewów.

Odporność na korozję biologiczną

Korozja ta wynika z zawilgoceń i warunków sprzyjających zachodzeniu procesów gnilnych. Zwiększoną odporność na korozję biologiczną korek zawdzięcza m.in. obecności w jego składzie garbników (głównie tanin) i absencji substancji białkowych podatnych na rozkład. Zachowuje też odporność na zagrzybienie i pleśń. Jego powierzchnie i struktury nie stanowią pożywki dla grzybów i pleśni, nie stwarzają im też warunków do zasiedleń.

Właściwości termoizolacyjne

Współczynnik przewodzenia ciepła λ tego materiału wynosi 0,037–0,040 W/(m·K). Obok tej zalety warto zwrócić jeszcze uwagę na bardzo dużą wartość ciepła właściwego cP 1560 J/(kg·K). Wartość ta przekłada się na dużą bezwładność cieplną korka. W przeciwieństwie do innych materiałów zachowuje on własności izolacyjne w bardzo dużym zakresie temperatur. Pod tym względem znacznie przewyższa np. styropian, który pod wpływem wysokich temperatur wyparowuje. Dzięki słabemu przewodzeniu ciepła korek pozostaje zawsze ciepły w dotyku, nie przepuszcza bowiem ani nie wchłania ciepła naszego ciała. Materiał ten ma również właściwość stabilizowania temperatury powietrza i jego wilgotności.

Właściwości akustyczne i przeciwdrganiowe

Korek potrafi pochłonąć od 30 do 70% dźwięków w zakresach częstotliwości od 400 do 4000 Hz. Zastosowanie tego materiału zdecydowanie wpływa na warunki akustyczne w określonych miejscach, poprawia:

 • izolacyjność od dźwięków powietrznych, tj. zmniejsza poziom dźwięków powstałych na zewnątrz budynku lub w sąsiadujących pomieszczeniach i przenikających przez elementy konstrukcyjne budynku (ściany, podłogi, dachy, drzwi i okna),
 • izolacyjność od dźwięków uderzeniowych przez zmniejszenie poziomu dźwięków uderzeniowych przenoszonych przez stropy budynku na niższą kondygnację.

W celu skutecznego zmniejszenia poziomu dźwięków uderzeniowych konieczne jest całkowite oddzielenie posadzek i podłóg od stałych konstrukcji budynku. Struktura korka i jego elastyczność pozwalają równocześnie tłumić dźwięki powietrzne i dźwięki uderzeniowe oraz eliminować strefy mostków akustycznych. Izolacyjna płyta korkowa eliminuje również rozchodzenie się występujących drgań. Korek dzięki swojej specyficznej strukturze pochłania fale dźwiękowe (powietrzne i uderzeniowe) oraz wibracje (nie przenosi drgań, lecz je amortyzuje), w szczególności przeciwdziała drganiom wywołanym przez maszyny, silniki lub generatory prądowe przenoszone na konstrukcje budynków. Materiał ten sprawdza się również przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych powstałych przy oddzielaniu nośnych elementow konstrukcji budynku, co pozwala wyeliminować w nich zjawisko rezonansu (drgań elementu sztywnego wywołanych przez fale dźwiękowe). Inną istotną zaletą jest zdolność do przejmowanie przez korek naprężeń powstających w konstrukcjach budynkow, ktore niejednokrotnie powodują powstanie spękań i szczelin mogących przyczyniać się do uszkodzeń np. podłóg i posadzek.

Trudnopalność

Korek zachowuje odporność na ogień w euroklasie E. Ten szczegół zależny jest jednak od wielu uwarunkowań. Zazwyczaj płyty korkowe z uwagi na dużą bezwładność cieplną są trudnopalne.

Elastyczność i ściśliwość

Błony komorkowe korka są bardzo giętkie, co sprawia, że pozostaje on ściśliwy i elas tyczny, a po ustąpieniu nacisku powraca do poprzedniego kształtu. Gdy korek poddany jest działaniu dużych sił, gaz w jego komorkach spręża się i jego struktura zmniejsza swoją objętość. Po ustaniu nacisku korek powraca do poprzedniego kształtu i nie nosi śladow deformacji. Ta właściwość wykorzystywana jest zwłaszcza przy wykonywaniu dylatacji korkowych.

Stałość wymiarowa w funkcji temperatury i czasu

Nawet przy dużych wahaniach termicznych i wilgotnościowych otoczenia materiał ten zachowuje praktycznie pierwotne wymiary liniowe i objętościowe. Ta właściwość nie zmienia się, nawet jeśli poddawany jest naprężeniom ściskającym.

Antyelektrostatyczność

Powierzchnia korka nie gromadzi ładunkow elektrycznych, innymi słowy korek nie elektryzuje się, dlatego nie występuje tu zjawisko przyciągania i pochłaniania kurzu. Powierzchnie korkowe są więc łatwe w utrzymaniu czystości. Dla alergikow i astmatykow zastosowanie korka w pomieszczeniach przez nich użytkowanych oznacza ograniczenie kontaktu z alergenami.

Trwałość

Korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałow organicznych, a nowoczesne procesy technologiczne wzmacniają dodatkowo tę jego cechę. Praktycznie nie podlega on procesom starzenia i mimo upływu lat, nawet bez poddawania go zabiegom impregnacyjnym, nie traci swoich właściwości, a nawet niektore środowiska go konserwują (np. morska woda).

Łatwość obróbki

Korek można obrabiać prostymi narzędziami tnącymi i zdzierającymi. Dobrze przylega do nierównych powierzchni, ponieważ dopasowuje swój kształt. Ma dobre właściwości adhezyjne, dzięki czemu łatwo go przyklejać do rozmaitych powierzchni.

Neutralność dla zdrowia

Materiał ten jest nieszkodliwy dla zdrowia. Nie jest toksyczny ani w kontakcie ze skorą, ani po przypadkowym dostaniu się do przewodu pokarmowego. Nie powoduje żadnych alergii. Nie drażni spojowek oczu oraz śluzowek nosa i drog oddechowych.

Poszanowanie środowiska naturalnego

Korek jest surowcem pochodzącym z drzew samoregenerujących się, a zatem jego stosowanie nie niszczy środowiska naturalnego. Korzyścią są również efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji budynkow i obiektow inżynierskich, w ktorych ten surowiec został zastosowany (oszczędności energetyczne, zmniejszenie stopnia awaryjności, poprawa warunkow bytowych, likwidacja hałasu itp.).

Wytrzymałość mechaniczna

Wyroby z korka mają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz zdolność zachowania właściwości mechanicznych w zakresie temperatur od –180°C do +140°C.

Zastosowanie

Zastosowanie dębu korkowego jako izolacji budynku przedstawiono na rys.

Izolacja ścian wewnętrznych

Zastosowanie płyt korkowych do izolowania takich ścian daje na długi czas gwarancję uzyskania doskonałej izolacyjności cieplnej i właściwego komfortu akustycznego. Stosowanie tego rodzaju izolacji pozwala wyeliminować powstawanie mostków termicznych i akustycznych. Korek jako izolator cieplny nie destabilizuje się wymiarami, a jednocześnie zapewnia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.

Izolacja dachów płaskich i spadzistych

Wykorzystane do tego celu płyty korkowe (fot. 6) okazują się nieocenione ze względu na ich opór cieplny oraz doskonałe właściwości termoizolacyjne. Pozwala to uniknąć skutkow niekorzystnego działania nagłych zmian temperatury.

Izolacja ścian warstwowych i stropów

Korek stanowi w tych zastosowaniach izolację termiczną i akustyczną stropów (jest materiałem izolacyjnym stosowanym pod wylewki betonowe).

Izolacja ścian zewnętrznych i fasad

Płyty korkowe stanowią alternatywę dla izolacji termicznych stosowanych w systemach ociepleń (fot. 7). Montowane są na elewacjach według takich samych zasad jak systemy wykorzystujące wełnę mineralną lub styropian. Ich łatwość dopasowania się do podłoża pozwala wyeliminować wiele dodatkowych prac związanych z wyrównaniem powierzchni. To rozwiązanie w szczególności podnosi parametry ochrony akustycznej elewacji.

Izolacja posadzek i podłóg

Mogą być do tych celów stosowane rozwiązania wykorzystujące płyty, wykładziny lub granulaty/zasypki korkowe. Korek jest materiałem uniwersalnym, który może być umiejscowiony na posadzce jako izolacja wewnętrzna podłogi, a także stanowić warstwę wierzchnią podłogi. Można go stosować pod wszelkiego rodzaju podłogi finalne, od podłóg pływających zaczynając, przez parkiety, różnego typu wykładziny, na terakocie i płytach z kamieni naturalnych kończąc. Podłogi z korka są funkcjonalne, odznaczają się bardzo dobrymi walorami ocieplającymi i akustycznymi. Kompensują też naprężenia, które mogą się pojawić w konstrukcji stropów. Elementy z korka stosowane jako nawierzchniowe odznaczają się przy tym dużymi możliwościami wzornictwa, są ciepłe w eksploatacji, wygodne, odporne na naciski i łatwe w utrzymaniu z uwagi na właściwości antyelektrostatyczne.

Izolacja dachów z tarasami ogrodowymi

Oprócz spodziewanych efektów wynikających z zapewnienia dla takich przegrod izolacyjności cieplnej i akustycznej, płyty korkowe zachowują w wysokim stopniu wytrzymałość na naciski punktowe, umożliwiają dyfundowanie pary wodnej, zdecydowanie obniżają ciężar stropu oraz są długowieczne.

Izolacja termiczna i akustyczna konstrukcji betonowych

Typowymi zastosowaniami korka mogą tu być:

 • podkłady pod wylewki i bezpośrednio pod podłogi finalne (np. parkiety drewniane lub panele laminowane),
 • podkłady pod ścianki działowe,
 • wypełnienie pustek powietrznych, np. przy zastosowaniu podłóg podniesionych,
 • pionowe przegrody akustyczne wewnątrz budynków,
 • zewnętrzna izolacja termiczna budynków.

Izolacja cieplna komór i pomieszczeń chłodniczych

Korek świetnie sprawdza się jako materiał izolujący komory chłodnicze, zamrażalnicze oraz komory i pomieszczenia o kontrolowanych warunkach temperatury powietrza. Obowiązkiem projektanta jest wyliczenie jego niezbędnych grubości w celu zachowania wymaganych warunków termicznych w takich pomieszczeniach. Należycie wykonana pod względem kosztowym izolacja pomieszczeń chłodniczych oznacza inwestycję kapitałową przynoszącą w krótkim czasie wysokie zyski, ponieważ nie tylko przyczynia się do oszczędności energii potrzebnej do utrzymania wymaganych temperatur, lecz także zmniejsza moc, a tym samym koszt zakupu i eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

Szczeliny dylatacyjne

Zastosowane wyroby korkowe dzięki wysokiej elastyczności mogą skutecznie kompensować ruchy dylatacyjne (rozszerzanie lub kurczenie się) elementów konstrukcyjnych budynku bez ryzyka powstawania przemieszczeń w zakresach wynikających z projektu. Na takich samych zasadach sprawdzają się również w budownictwie drogowym i mostowym.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.