Izolacje.com.pl

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Initial coat layers - execution details. Part 1. General rules of execution of initial coat layers

Wentylacja pokrycia
Rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Wentylacja pokrycia


Rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy
najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać...

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać jej wygląd poprzez współgranie ze stylem otoczenia.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

 

Abstrakt

W artykule podano zalecenia dotyczące podstawowych zasad budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych. Zasady te pozwalają na uzyskanie wymaganej klasy szczelności. Ich celem jest określenie najważniejszych cech prawidłowych rozwiązań ważnych detali dachu. Opisano prawidłowe zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych, a także wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia.

Initial coat layers - execution details. Part 1. General rules of execution of initial coat layers

The article provides recommendations concerning the basic rules of construction of the most important components of slanted roofs. These rules permit the achievement of the required tightness class. Their purpose is the determination of the key properties of correct solutions of important details of the roof. Described are the correct rules of arrangement of initial coating layers using synthetic felt and membranes, as well as high-vapour-permeability membranes for initial coating layers.

Wszystkie klasy szczelności mają swoje charakterystyczne cechy, wynikające z konieczności zwiększania szczelności warstw wstępnych w miarę zwiększania wymagań związanych ze szczelnością całego pokrycia. Im niższa klasa szczelności, tym wymagania dotyczące różnych szczegółów wykonawczych są większe. Z tego powodu w każdej klasie prawie każdy detal dachu ma inne zalecenia wykonawcze. Jeżeli dodamy do tego różnorodność materiałów, przy użyciu których można zrealizować wymagania danej klasy, to powstaje wiele możliwości do omówienia.

Ogólne zasady wykonywania warstw wstępnego krycia

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Wytycznych dekarskich Zeszyt 1", opublikowanych w miesięczniku "IZOLACJE" [1-3], warstwa wstępnego krycia powinna być zamontowana pod pokryciem tak, aby:

1) skutecznie uszczelniała to pokrycie i sprawnie odprowadzała poza obrys budynku wodę ze skroplin oraz przecieków powstających pod pokryciem zasadniczym,

2) umożliwiała wentylację tego pokrycia lub całego dachu.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w okapie będzie zrealizowany odpowiednio funkcjonujący wlot, a w kalenicy bądź narożu - wylot ze szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty. Jeśli materiały, z jakich wykonana jest warstwa wstępna, nie są odpowiednio wysokoparoprzepuszczalne, to pod tą warstwą konieczne jest wykonanie drugiej, dolnej szczeliny lub przestrzeni wentylacyjnej.

Zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych

TABELA. Zestawienie rodzajów warstw uszczelniających i odpowiadających im klas szczelności

TABELA. Zestawienie rodzajów warstw uszczelniających i odpowiadających im klas szczelności

Papy i membrany z tworzyw sztucznych stosowane jako warstwy wstępnego krycia są najczęściej uszczelnieniem pokryć dachów o niskich kątach nachylenia (poniżej NZP), stosowanymi w celu osiągnięcia 1. lub 2. klasy szczelności. Jednak nie tylko, ponieważ są one również stosowane na połaciach o wyższym kącie nachylenia (szczególnie papy) z powodu istnienia innych dodatkowych wymagań, w tym na żądanie inwestorów. W obu sytuacjach ich stosowanie podlega podobnym zasadom.

Specyfika metod wbudowywania tych materiałów wynika z ich podstawowych cech: są to materiały hydroizolacyjne o bardzo wysokim oporze dyfuzyjnym.

Z tego powodu dachy uszczelnione przy ich pomocy muszą mieć odpowiednią wentylację przestrzeni dachowych znajdujących się pod nimi. W efekcie dachy kryte pokryciami układanymi na łatach muszą mieć dwie przestrzenie wentylacyjne:

 • szczelinę utworzoną przez kontrłaty, wentylującą pokrycie oraz
 • przestrzeń (lub szczelinę) wentylującą konstrukcję i termoizolację dachu.

To komplikuje wykonanie wlotów i wylotów dla powietrza w okapach i w kalenicach lub narożach oraz na połączeniach pokryć z szerokimi instalacjami przechodzącymi przez dach.

Wymagania materiałowe

Wszystkie elementy, materiały powinny spełniać warunki odpowiednich norm i przepisów oraz powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producentów.

Papy stosowane jako warstwy wstępnego krycia układane bezpośrednio na poszyciach powinny być przeznaczone do mocowania mechanicznego.

Membrany z tworzyw sztucznych montowane na dachach pochyłych (powyżej 5°) muszą być do tego przeznaczone, a ich techniki mocowania odpowiednie do nachylenia połaci.

Poszycia - podkłady pod warstwy wstępnego krycia

Jako poszycia podtrzymujące uszczelnienia pokryć dachowych mogą być stosowane: deski lub materiały drewnopochodne oraz blachy fałdowe lub inne płyty (na przykład betonowe). Do najczęściej stosowanych materiałów drewnopochodnych należą: sklejki (wodoodporne), płyty OSB i płyty MFP.

1. Poszycia z desek powinny stanowić płaską powierzchnię o nierównościach na połączeniach dostosowanych do rodzaju warstwy wstępnego krycia. Najlepsze poszycia to te wykonane z desek heblowanych łączonych na pióro–wpust.

 • Szerokości desek stosowanych do budowy poszycia powinna wynosić od 7 do 14 cm, a minimalna grubość - 24 mm. Przy odstępie krokwi powyżej 75 cm grubość poszycia powinna być odpowiednio większa.
 • Deski nie mogą mieć większej wilgotności niż 20%.
 • Deski niekalibrowane powinny być układane ze szparami na stykach między sobą.
 • Deski powinny być impregnowane. Zastosowane środki ochrony drewna oraz sposób ich nałożenia nie powinny negatywnie wpływać na ułożone na deskach warstwy. W razie konieczności należy zastosować odpowiednią warstwę rozdzielającą impregnowane deski od izolacji wodochronnej.
 • Deski muszą być zamocowane do każdej krokwi za pomocą co najmniej dwóch gwoździ (skrętnych, pierścieniowych itp.).

2. Poszycia z płyt drewnopochodnych - z powodu ich rozszerzalności przy układaniu zaleca się utrzymanie między nimi szczelin wynoszących około 0,2 cm na każdy 1 m długości płyty, a dla sklejki - 0,1 cm na każdy 1 m długości płyty.

 • Jeśli płyta nie ma podparcia konstrukcyjnego na wszystkich krawędziach, to połączenia pomiędzy płytami powinny być wykonane na pióro–wpust lub ze spinkami łączącymi.
 • Płyty drewnopochodne bezpośrednio po zamontowaniu należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.

3. Poszycia z blach fałdowych - powinny spełniać wymagania w zakresie właściwości materiałowych wymiarowych i technologicznych obowiązujących w Polsce, a ich ułożenie zgodne z zaleceniami producenta.

4. Poszycia (stropy) betonowe monolityczne i prefabrykowane - powinny spełniać obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie właściwości materiałowych, wymiarowych i technologicznych, a prowadzenie prac dekarskich na stropach betonowych jest możliwe po osiągnięciu przez nie wymaganej wytrzymałości konstrukcyjnej.

Przygotowanie powierzchni powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami producentów nakładanych wodochronnych materiałów uszczelniających.

Mocowanie

1. Mocowanie za pomocą gwoździ - na poszyciu z drewna i z materiałów drewnopochodnych izolację wodochronną mocuje się gwoździami odpornymi na korozję, na przykład ocynkowanymi z dużym łbem. Jako pierwszą warstwę należy stosować papę przeznaczoną do mocowania mechanicznego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

2. Klejenie - dotyczy głównie membran z tworzyw sztucznych i takie łączenie wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Producenci powinni oferować systemy materiałowe, w których warstwy gruntujące, podkładowe i kleje współdziałają ze sobą (są chemicznie kompatybilne).

3. Połączenia pasm - mogą być realizowane jako połączenia klejone lub zgrzewne z mocowaniem na zakładach za pomocą gwoździ, specjalnych uchwytów lub zszywek. Natomiast na połaciach o wysokich pochyleniach (poza wymogami klas szczelności) mogą wystarczyć połączenia na zakład.

Układanie pap

Może być zrealizowane w systemie jedno- lub dwuwarstwowym (wielowarstwowym).

W systemie jednowarstwowym kierunek układania powinien być równoległy do okapu. W celu utrzymania jednakowego poziomu warstwy wstępnej trzeba w okapie zamocować dodatkowy pas papy tak, aby kontrłaty nie wyginały się i wszystkie leżały w tej samej płaszczyźnie.

W systemie dwuwarstwowym zaleca się stosować układy równoległego układania obu warstw. Pierwsza warstwa musi być zamocowana mechanicznie, a druga - zgrzana do pierwszej.

W wodoszczelnych dachach spodnich (1. klasa szczelności) zaleca się prostopadłe układanie pap ze względu na konieczność zachowania jednej płaszczyzny na poziomie oklejonych kontrłat. W takich dachach pierwszą warstwę papy mocowanej mechanicznie trzeba mocować tak, aby wszystkie kontrłaty leżały w jednej płaszczyźnie.

Układanie membran z tworzyw sztucznych

Powinno być ono zgodne z wytycznymi i zaleceniami producentów membran.

Połączenie warstw wstępnego krycia z powierzchniami pionowymi (ze ścianami, kominami itp.) 

Połączenie warstwy wodochronnej oraz sposób zamontowania materiałów łączących powinny zapobiegać przedostawaniu się pod tę warstwę wody ściekającej po powierzchni pionowej. Zarówno membrany bitumiczne, jak i z tworzyw sztucznych muszą być szczelnie dociśnięte do pionowych elementów budynku lub instalacji stykających się z dachem.

 • Wysokość części pionowej warstwy wodochronnej mocowanej do powierzchni pionowych powinna sięgać minimum 10 cm powyżej pokrycia zasadniczego tak, aby dociskała ją obróbka pokrycia. Wysokość ta powinna być zwiększona w regionach, gdzie może występować gruba pokrywa śniegu; szczególnie na połaciach o niższym kącie nachylenia.
 • Jeśli powierzchnie pionowe (ściany) są pokryte warstwą izolacji termicznej lub systemami fasadowymi, to połączenie izolacji wodochronnej do tego typu ścian powinno być wykonane pod warstwą termoizolacji. Mocowanie powinno być wykonane bezpośrednio do warstwy konstrukcyjnej.
 • Jeżeli powierzchnie pionowe (ściany) są murowane, to połączenie warstwy wodochronnej powinno być uszczelnione odpowiednim preparatem tak, aby spływająca po ścianie woda nie wciekała pod tę warstwę.

Połączenie warstw wstępnego krycia z przejściami instalacji i przebiciami przez pokrycia dachów

Wszystkie przejścia różnego rodzaju instalacji przechodzących przez warstwę wodochronną powinny być wykonywane za pośrednictwem specjalnych kołnierzy lub rękawów i opasek zaciskowych. Tego typu połączenia powinny mieć szerokość minimalnie 10 cm i powinny być wykonane w pełnym systemie polecanym przez ich producenta (z gruntami, podkładami itp.).

Odległość między przejściami instalacji przechodzących przez pokrycia oraz odległość od innych elementów pionowych (ścian itp.) powinna umożliwiać poprawne wykończenie i uszczelnienie takiego przejścia, aby było miejsce do prac montażowych. Zalecana odległość powinna wynosić minimalnie 30 cm od zewnętrznej krawędzi łącznika/uszczelnienia przejścia.

Maszty i elementy mocujące

Maszty antenowe, podpory dla reklam, podkonstrukcje systemów wentylacyjnych, solarnych itp. muszą być mocno zakotwiczone w konstrukcji nośnej dachu. Elementy te muszą być oddalone od krawędzi dachu o odległość zależną od rodzaju pokrycia i sposobu jego mocowania.

Zakotwiczenia masztów antenowych itp. muszą być bezpiecznie zamocowane do konstrukcji nośnej i dlatego muszą przechodzić przez poszycia, przez które trzeba wykonać przejścia.

Zainstalowanie masztów antenowych, podpór dla reklam itp. elementów mocujących, powoduje konieczność wykonania warstwy wstępnej dachu co najmniej w klasie 2., niezależnie od kąta nachylenia połaci dachowej i rodzaju pokrycia.

Działanie sił wiatru może powodować silne ruchy takich masztów i z tego powodu powinny być sprawdzone przez projektanta konstrukcji.

Zasady układania warstw wstępnego krycia z MWK - wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia

Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (oznaczane jako MWK) są uszczelnieniami pokryć leżących na łatach, które w zależności od sposobu ich zastosowania mogą spełnić wymagania klas szczelności od 3. do 6.

MWK nie mogą być pokryciem tymczasowym. Czas pozostawienia ich na dachu bez pokrycia zasadniczego powinien być ograniczony do niezbędnego minimum z powodu działania promieniowania ultrafioletowego (UV), które jest groźne dla MWK ze względu na przenikanie przez nie promieniowania słonecznego.

Odporność MWK na działanie promieniowania UV zależy od materiału, z jakiego są zbudowane, ich grubości (ciężaru powierzchniowego) oraz od ilości tego promieniowania, jaką pochłoną w czasie układania i eksploatacji dachu.

Niezależnie od zasad budowy określonej klasy szczelności, MWK można stosować na dachach pochyłych o nachyleniu ≥ 20° oraz w dachach nisko nachylonych: od 5° do 20°. Taki podział zastosowań wynika z:

a) elastyczności MWK, które mogą ulegać ugięciu na miękkich termoizolacjach i tworzyć w ten sposób wklęsłości gromadzące wodę;

b) konieczności zwiększenia wysokości szczeliny wentylacyjnej w dachach niżej nachylonych, z powodu zmniejszenia różnicy ciśnienia powietrza na wlocie i wylocie;

c) zalegania śniegu pod pokryciem, który dłużej spływa po warstwie MWK na połaciach o niskich pochyleniach;

d) łatwiejszego podciekania wody w dachach nisko nachylonych przez otwory powstałe w MWK w miejscach mocowania kontrł­at.

RYS. 1. Wentylacja pokrycia. 1 - pokrycie zasadnicze, 2 -szczelina wentylacyjna, 3 - kontrłata, 4 - MWK, 5 - izolacja termiczna pomiędzy krokwiami, 6 - murłata; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

RYS. 1. Wentylacja pokrycia. 1 - pokrycie zasadnicze, 2 -szczelina wentylacyjna, 3 - kontrłata, 4 - MWK, 5 - izolacja termiczna pomiędzy krokwiami, 6 - murłata; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

RYS. 2. Kosz. 1 - krokiew, 2 - kontrłata wzdłuż osi kosza, 3 -MWK; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

RYS. 2. Kosz. 1 - krokiew, 2 - kontrłata wzdłuż osi kosza, 3 -MWK; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

RYS. 4. Wysoka kalenica. 1 - obróbka blacharska kalenicy, 2 - siatka wentylacyjna, 3 - pokrycie zasadnicze, 4 - kontrłata, 5 - MWK, 6 - krokiew; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

RYS. 4. Wysoka kalenica. 1 - obróbka blacharska kalenicy, 2 - siatka wentylacyjna, 3 - pokrycie zasadnicze, 4 - kontrłata, 5 - MWK, 6 - krokiew; rys.: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Wymagania materiałowe

Wszystkie materiały i elementy pomocnicze powinny spełniać warunki odpowiednich norm i przepisów oraz powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producentów.

Mianem membrany wstępnego krycia (MWK) można określać tylko te materiały, których własności dyfuzyjne (paroprzepuszczalność) określone za pomocą współczynnika Sd (równoważnej dyfuzyjnie grubości powietrza) są takie, że wartość tego współczynnika nie jest większa od 0,3 m. Takie membrany można i powinno układać się na styk z termoizolacjami. MWK może być również montowana nad poddaszami nieużytkowymi (strychami), gdzie termoizolacja jest ułożona na stropie. W obu tych sytuacjach sposób zamontowania jest taki sam.

Warstwy usztywniające - podkłady

Każda MWK i stykająca się z nią termoizolacja tworzą układ, który można uznać za uszczelnienie sztywne. MWK może być zarówno rozpięta na konstrukcji dachu, jak również układana na poszyciu z desek wtedy, gdy producent dopuszcza takie jej zastosowanie. Jeżeli termoizolacja dachu ma się stykać z deskami poszycia, na którym leży MWK, to deski te nie powinny być szersze niż 11 cm i nie powinny stykać się ze sobą na całej swojej długości. Szersze deski wymagają proporcjonalnie większej szpary między nimi.

Jeśli MWK jest układana na poszyciu nieprzepuszczającym pary wodnej (Sd > 0,3 m), to pod takim poszyciem musi być wykonana szczelina/przestrzeń wentylacyjna oddzielająca ją od termoizolacji.

Mocowanie

Membranę podczas jej układania należy lekko napiąć. Zasadniczym mocowaniem MWK jest dobrze dociśnięta kontrłata. Jeżeli istnieje konieczność pomocniczego zamocowania, to membranę przybija się wstępnie bezpośrednio do krokwi gwoździami o szerokim łebku lub zszywkami.

Zszywki i gwoździe powinny być usytuowane pod kontrłatą. Takie mocowanie może być powodem przeciekania membrany w czasie jej układania wtedy, gdy pada deszcz i nie ma jeszcze pokrycia zasadniczego. Tak powstałe zawilgocenia belek więźby dachowej wyschną po przykryciu dachu (wymaga to krótkiego czasu między tymi operacjami).

Mocowanie MWK do elementów murowanych lub wylewanych z betonu powinno odbywać się za pomocą klejów, taśm samoprzylepnych lub mechanicznie.

Łączenie wzdłużne pasm MWK zaleca się wykonywać pod kontrłatą, dostosowując metodę do wymaganej klasy szczelności.

Układanie

Najefektywniej jest układać MWK, zaczynając od okapu poziomymi pasmami na zakłady, których wielkość uzależniona jest od kąta nachylenia dachu. Im niższy kąt, tym zakład powinien być większy, i odwrotnie - przy większych mniejszy, jednak w najwęższym miejscu nie powinien mieć mniej niż 10 cm.

MWK można również układać skośnie lub prostopadle do okapu według potrzeb organizacji prac. Przy prostopadłym układaniu pionowe zakłady powinno się wykonywać pod kontrłatą lub na sztywnym podłożu, w sposób zapewniający szczelność połączeń, zależną od wymaganej klasy szczelności.

Prawidłowe, osuszające dach działanie MWK wymaga stałego przepływu powietrza wzdłuż kontrłat i dlatego otwory wlotowe i wylotowe przestrzeni lub szczeliny wentylacyjnej znajdującej się nad MWK muszą być drożne i osłonięte przed zwierzętami, a wysokość szczeliny musi być odpowiednio dobrana do wielkości dachu.

Na wklęsłym połączeniu połaci - w koszu, przed ułożeniem zasadniczych pasm MWK na sąsiadujących połaciach, trzeba zamocować na kontrłatach zamocowanych równolegle do osi kosza dodatkowy pas MWK wzdłuż kosza. Na ten pas należy ułożyć zasadnicze pasma tak, aby co najmniej z jednej połaci zachodziły one na sąsiadujące połacie, tworząc zakład minimalnie 15 cm.

Szczelność powłoki zależy od sposobu wykonania połączeń MWK z wszystkimi instalacjami przechodzącymi przez pokrycie dachu (czyli elementami typu wywietrzniki, odpowietrzniki, anteny itp.) oraz połączeń z kominami, ścianami itp.

Na ścianach i podobnych elementach połączenia zakładkowe muszą odprowadzać wodę po zewnętrznej stronie MWK. Im połączenie jest szczelniejsze, tym powłoka lepiej zabezpiecza dach. Każdy z tych elementów można wykonać na kilka sposobów, zależnie od wymaganej klasy szczelności warstwy uszczelniającej pokrycie zbudowanej z MWK.

Zaklejanie zakładów między kolejnymi pasmami MWK wykonuje się z dwóch powodów:

a) jeśli wymagają tego warunki określone w klasie szczelności lub MWK jest układana poniżej 20° (w zakresie ustalonym przez producenta),

b) jeśli szczelność powietrzną dachu wykonuje się za pomocą MWK, ale wtedy samo zaklejenie zakładów MWK nie daje efektu wymaganej szczelności z powodu szczelin istniejących na stykach powłoki utworzonej przez MWK ze ścianami budynku i elementami przechodzącymi przez pokrycie (wtedy trzeba te połączenia też uszczelnić).

Konstrukcja okapu dachu, w którym jest zamontowana MWK powinna umożliwiać odprowadzenie skroplin i przecieków poza dach. Jest wiele sposobów prawidłowo realizujących ten warunek zależnych od: architektury, kąta nachylenia dachu, rodzaju pokrycia i strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się budynek.

Na kalenicy i narożu dachu, ostatnie pasma MWK układa się na zakłady tak, aby sama kalenica lub naroże była przykryta (najlepiej dwa razy) przez pasma membrany z sąsiednich połaci, które powinny zachodzić na siebie. Wielkość zakładów powinna wynosić w najwęższym miejscu minimalnie 10 cm.

Nad świetlikami, kominami, oknami dachowymi itp. powinno wykonać się dodatkowo rynienki z MWK. Rynienki zwiększają pewność zabezpieczeń przed ściekającymi z góry skroplinami, przewianymi opadami lub przeciekami.

Warunki dodatkowe dotyczące układania na połaciach o pochyleniu od 5° do 20°

MWK układane na dachach nisko nachylonych muszą być dociskane uszczelnianymi kontrłatami oraz muszą mieć zaklejone zakłady pomiędzy poszczególnymi pasmami, niezależnie od wymaganej klasy szczelności. Efekt szczelnej kontrłaty uzyskuje się przez jej podklejenie specjalnymi taśmami lub uszczelnienie specjalnymi klejami lub przez jej pokrycie dodatkową warstwą MWK. Podobnie zaklejenie zakładów może być wykonane za pomocą taśm lub klejów.

Wysokość szczeliny wentylującej pokrycie zasadnicze musi być zwiększona tym bardziej, im niższy jest kąt nachylenia połaci.

Wlot do szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty powinien ułatwiać wykorzystanie sił wiatru do wywołania ruchu w tej szczelinie oraz powinien być zabezpieczony przed przysypaniem śniegiem, najlepiej wysoką kalenicą.

Przejścia i połączenia

Wokół kominów, wyłazów, okien dachowych itp. należy przykleić MWK za pomocą taśmy dwustronnie klejącej tak, aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas o wysokości 10-15 cm. Tak można wykonać połączenie jedynie w dachach o poddaszu nieużytkowym i tylko w 6. klasie szczelności. 

W klasach 3., 4. i 5. trzeba zakleić wszystkie nacięcia na rogach i pęknięcia, a następnie należy okleić komin taśmą samoprzylepną dookoła w celu uzyskania większej szczelność.

Murowane (niesystemowe) kominy spalinowe powinny być połączone z membraną według (krajowych) obowiązujących przepisów, spełniając warunki bezpieczeństwa pożarowego. Najlepiej jest to wykonać za pośrednictwem metalowej obróbki z miękkiej blachy, do której trzeba przykleić MWK w bezpiecznej odległości określonej przepisami (WT).

Inne przejścia powinny być uszczelnione tak samo skutecznie za pomocą taśm, klejów, specjalnych kołnierzy lub osłon wykonanych z odpowiednio przyciętych kawałków MWK.

Artykuł powstał w oparciu o publikację "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze" wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Literatura

 1. K. Patoka, S. Wiluś, "Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych. cz. 1. Wytyczne dekarskie Polskiego Stowarzyszenia Dekarskiego", "IZOLACJE" 6/18.
 2. K. Patoka, S. Wiluś, "Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych. cz. 2. Opis klas szczelności", "IZOLACJE" 7/8/18.
 3. K. Patoka, S. Wiluś, "Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych. cz. 3. Sposób wykorzystania klas szczelności. Wentylacja dachów", "IZOLACJE" 9/18.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.