Izolacje.com.pl

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Green roofs and reversed roofs - requirements for water and thermal insulation

Poznaj wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji na dachach zielonych i odwróconych
VELUX

Poznaj wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji na dachach zielonych i odwróconych


VELUX

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia połaci.

Zobacz także

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

Soprema Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

 

Abstrakt

W artykule omówiono układ warstw dachów zielonych oraz dachów odwróconych. Wymieniono zalety układu odwróconego. Przeanalizowano wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji.

Green roofs and reversed roofs - requirements for water and thermal insulation

The article discusses the arrangements of layers in green roofs and reversed roofs. Listed were the advantages of reversed roofs. Analysed were the requirements for thermal and water insulation systems.

Specyficznymi rodzajami dachów płaskich są dach zielony ze względu na sam swój charakter oraz dach odwrócony ze względu na pewne specyficzne cechy.

Tradycyjny (klasyczny) układ warstw dachowych, rozpoczynając od góry, to:

 • hydroizolacja (warstwa wierzchnia),
 • termoizolacja,
 • paroizolacja,
 • płyta konstrukcyjna.

Układ ten naraża powłokę hydroizolacyjną na bardzo duże obciążenia termiczne, działanie promieniowania UV oraz obciążenia mechaniczne (np. grad, wiatr). Ponadto jest ona warstwą wierzchnią i w razie jej uszkodzenia dochodzi do penetracji wody w głąb konstrukcji dachowej.

Z tych powodów zaczęto wykonywać konstrukcje dachowe w tzw. układzie odwróconym, tzn. układ warstw od góry konstrukcji przedstawia się następująco (RYS. 1):

 • warstwa wierzchnia - użytkowa (balastowa, wegetacyjna itp.),
 • termoizolacja,
 • hydroizolacja,
 • płyta konstrukcyjna.
RYS. 1 Dach w systemie odwróconym, z dociążającą warstwą żwirową. Objaśnienia: 1 - żwir 16/32 mm, min. grubość 50 mm, 2 - dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny ok. 150 g/m2, 3 - termoizolacja (XPS), 4 -izolacja wodochronna konstrukcji dachowej, 5 - płyta konstrukcyjna; rys. Dow

RYS. 1 Dach w systemie odwróconym, z dociążającą warstwą żwirową. Objaśnienia: 1 - żwir 16/32 mm, min. grubość 50 mm, 2 - dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny ok. 150 g/m2, 3 - termoizolacja (XPS), 4 -izolacja wodochronna konstrukcji dachowej, 5 - płyta konstrukcyjna; rys. Dow

Warstwa hydroizolacji ułożona jest tu bezpośrednio na płycie nośnej, natomiast termoizolacja stanowi bezpośrednią ochronę warstwy hydroizolacyjnej. Taki układ warstw, w porównaniu z układem tradycyjnym, ma wiele zalet:

 • pozwala na niemal dowolne użytkowanie połaci dachowej, bez obaw o jej uszkodzenie czy zniszczenie,
 • zapewnia ochronę warstwy hydroizolacji podczas eksploatacji obiektu,
 • zapewnia ochronę hydroizolacji przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas kolejnych etapów robót,
 • zapewnia ochronę hydroizolacji przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie UV, opady gradu itp.),
 • warstwa hydroizolacji i elementy nośne konstrukcji nie są narażone na obciążenia termiczne, zwłaszcza szokowe,
 • punkt rosy znajduje się powyżej hydroizolacji.

Z kolei dach zielony to atrakcyjna przestrzeń, zarówno użytkowa, jak i dekoracyjna, bezpowrotnie tracona w przypadku dachów spadzistych lub płaskich, krytych tradycyjnymi materiałami. Pokryty zielenią dach to dodatkowa warstwa zieleni i ziemi (FOT. 1), która wpływa korzystnie na lokalny mikroklimat i tworzy nawet swego rodzaju ogród (FOT. 2). Taki dach może być wykorzystany jako oaza spokoju (atmosfera ogrodu, łąki, zielonej przestrzeni) lub punkt widokowy.

FOT. 1-2 Przykłady dachów zielonych; fot. archiwum autora

FOT. 1-2 Przykłady dachów zielonych; fot. archiwum autora

Zaletami układu odwróconego jest lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery czy miejsca użyteczności publicznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. Wymaga to ścisłej współpracy architektów, projektantów i inwestorów, jednak rezultat może być imponujący, szczególnie jeśli połączy się koncepcję dachu zielonego z dachem odwróconym. Efektem może być przemyślana kompozycja brył budynków wtopionych i otoczonych zielenią od góry (dach), od dołu (trawniki, zieleńce i skwery) oraz na elewacjach (tarasy).

RYS. 2 Dach zielony w układzie odwróconym. Objaśnienia: 1 - płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja, 3 - termoizolacja (EPS, XPS), 4 -hydroizolacja, 5 - warstwa drenująca, 6 - warstwa wegetacyjna; rys. Bauder

RYS. 2 Dach zielony w układzie odwróconym. Objaśnienia: 1 - płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja, 3 - termoizolacja (EPS, XPS), 4 -hydroizolacja, 5 - warstwa drenująca, 6 - warstwa wegetacyjna; rys. Bauder

RYS. 3 Dach zielony w układzie odwróconym. Objaśnienia: 1 - płyta konstrukcyjna, 2 - izolacja wodochronna dachy, 3 - termoizolacja (XPS), 4 -warstwa filtrująca (np. geowłóknina ok. 150 g/m2), 5 - warstwa drenująca (żwir lub mata drenująca), 6 - geowłóknina filtrująca, 7 - warstwa ziemi (grubość użytkowa z reguły >  200 mm), 8 - roślinność; rys. DOW

RYS. 3 Dach zielony w układzie odwróconym. Objaśnienia: 1 - płyta konstrukcyjna, 2 - izolacja wodochronna dachy, 3 - termoizolacja (XPS), 4 -warstwa filtrująca (np. geowłóknina ok. 150 g/m2), 5 - warstwa drenująca (żwir lub mata drenująca), 6 - geowłóknina filtrująca, 7 - warstwa ziemi (grubość użytkowa z reguły >  200 mm), 8 - roślinność; rys. DOW

Innym zastosowaniem dachów odwróconych mogą być tarasy widokowe (bez zieleni), ogródki kawiarniane, a nawet parkingi.

Widać wyraźnie, że koncepcja dachu odwróconego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i użytkowników, wymagających wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji dachu, jednocześnie pozwalając na bardzo szerokie kształtowanie jego użytkowej funkcji.

Oczywiście dach zielony może być wykonstruowany w układzie tradycyjnym (izolacja termiczna umieszczona jest pod hydroizolacją (RYS. 2) oraz odwróconym (termoizolacja nad hydroizolacją - RYS. 3).

Specyfika obu tych konstrukcji (dach odwrócony oraz dach zielony w układzie klasycznym i odwróconym) stawia zarówno przed projektantem, jak i wykonawcą bardzo wysokie wymagania. Nie chodzi tu tylko o ciężar warstw oraz wielkość obciążeń (w przypadku dachu z zazielenieniem intensywnym lub np. parkingu), lecz o sposób wykonstruowania i wykonania hydroizolacji wraz z rozwiązaniami detali, ościeżnic, attyk itp.

Naprawa przecieków wiąże się niestety z koniecznością zdejmowania warstw użytkowych i balastowych, co jest przedsięwzięciem kosztownym i trudnym technicznie. Nie ma tu miejsca na niedomówienia, nierozrysowanie w projekcie szczegółów detali (dylatacje, ogniomury, odprowadzenia wody) czy też zamianę systemowych materiałów na tańsze odpowiedniki.

Projektując układ warstw ww. dachów, należy pamiętać, że - jak w każdym elemencie konstrukcji - zachodzą tu zjawiska cieplno-wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

Projektant, przyjmując układ warstw, musi uwzględniać możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej w wyniku jej dyfuzji przez przegrodę lub też na skutek dobrania odpowiedniej grubości warstwy termoizolacji i zastosowania warstw paroizolacyjnych wykluczyć możliwość powstawania strefy kondensacji poniżej hydroizolacji. To wszystko wpływa na trwałość i skuteczność wykonanych na dachu robót hydroizolacyjnych. Przykładowy wykres rozkładu temperatur dla układu odwróconego dachu zielonego pokazano na RYS. 4. Natomiast RYS. 5 pokazuje rozkład temperatur w elementach nośnych konstrukcji dachu tradycyjnego i dachu odwróconego.

RYS. 4. Przykładowy wykres rozkładu temperatur dla układu odwróconego dachu zielonego. Objaśnienia: 1 - warstwa wegetacyjna, 2 - warstwa drenująca, 3 -termoizolacja, 4 - hydroizolacja, 5 - płyta konstrukcyjna; rys. archiwum autora

RYS. 4. Przykładowy wykres rozkładu temperatur dla układu odwróconego dachu zielonego. Objaśnienia: 1 - warstwa wegetacyjna, 2 - warstwa drenująca, 3 -termoizolacja, 4 - hydroizolacja, 5 - płyta konstrukcyjna; rys. archiwum autora

RYS. 5. Rozkład temperatur w elementach nośnych konstrukcji dachu tradycyjnego i dachu odwróconego; rys. archiwum autora

RYS. 5. Rozkład temperatur w elementach nośnych konstrukcji dachu tradycyjnego i dachu odwróconego; rys. archiwum autora

Niezależnie od rodzaju zazielenienia, warstwy konstrukcyjne dachu zielonego ze względu na pełnione przez nie funkcje podzielić można na:

 • hydroizolację,
 • termoizolację,
 • warstwę drenującą,
 • warstwę wegetacyjną.

Ponadto wyodrębnić można jeszcze:

 • warstwę filtracyjną,
 • warstwę ochronną,
 • warstwę chroniącą przed przenikaniem korzeni,
 • warstwę rozdzielającą.

Przeanalizujmy wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji. Warstwa hydroizolacji, choć lepiej chyba byłoby tu użyć słowa system, stosowana na dachach zielonych musi się odznaczać:

 • całkowitą wodoodpornością i wodoszczelnością,
 • odpowiednią wytrzymałością na ściskanie (przy zazielenieniu intensywnym wysokim obciążenie od warstw wegetacyjnych dachu zielonego może sięgać 10 kN/m2),
 • odpornością na przerastanie korzeniami roślin,
 • odpornością na substancje znajdujące się w warstwie wegetacyjnej (kwasy humusowe i związane z nimi reakcje chemiczne, nawozy, środki chwastobójcze i do oprysków),
 • mrozoodpornością, a także odpornością biologiczną na grzyby i grzyby–pleśnie.

Do wykonywania warstwy hydroizolacyjnej dachu odwróconego stosuje się trzy typy materiałów:

 • papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13707:2013-12 [3],
 • wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2013-06 [4],
 • modyfikowane polimerami grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniające (masy KMB), z ewentualną wkładką zbrojącą (grubość warstwy min. 4 mm).

Jeżeli chodzi o papy, to stosuje się tu zazwyczaj dwuwarstwową hydroizolację z papy modyfikowanej polimerami na osnowie z poliestru lub włókien szklanych. Nie należy tu stosować pap na osnowie organicznej lub tekturowej, ponieważ są nieodporne na gnicie.

Bitumiczna powłoka papy, która stanowi właściwą warstwę hydroizolacji, jest zazwyczaj modyfikowana elastomerem SBS lub plastomerem APP. Elastomer SBS (styren-butadien-styren) nadaje papie stabilność formy, dobrą przyczepność do podłoża oraz elastyczność nawet w niskich temperaturach (do –40°C). Plastomer APP (ataktyczne polipropyleny) z dodatkiem nasyconych elastomerów poliolefinowych, oprócz stabilnej formy i dobrej przyczepności, zapewnia odporność na działanie kwasów i soli nieorganicznych, ozonu oraz wysokiej temperatury.

Papy z reguły nie są odporne na przerastanie korzeni. Dlatego też jako warstwę wierzchnią hydroizolacji stosuje się specjalną papę z wkładką z folii miedzianej. Alternatywnie zastosować można specjalną papę bitumiczną z dodatkiem środków chemicznych, powodujących "odpychanie" korzeni od warstwy hydroizolacji (ale tylko dla zazielenienia ekstensywnego). Korzeń, dochodząc do takiej warstwy, tworzy na końcu zgrubienie, uniemożliwiające mu przebicie warstwy hydroizolacji i penetrację w głąb dalszych warstw.

Norma PN-EN 13707 [3] definiuje parametry, które są istotne dla pap stosowanych w dachach zielonych (TAB. 1), nie stawia im jednak wymagań co do wartości.

TABELA 1. Porównanie deklarowanych parametrów pap dachowych wg PN-EN 13707

TABELA 1. Porównanie deklarowanych parametrów pap dachowych wg PN-EN 13707

Z tej tabeli wynikają jednak dwa podstawowe wnioski. Nie wystarczy sprawdzić, czy dana papa jest zgodna z normą PN-EN 13707 [3]. Należy sprawdzić, czy deklarowane są przynajmniej parametry z TAB. 2a i TAB. 2b przeznaczone do zastosowania na dachach z roślinnością oraz jakie są te deklarowane wartości. Ten drugi warunek jest o tyle istotny, że o skuteczności danego materiału (a co za tym idzie - możliwości jego zastosowania) decydują jego parametry, a nie deklaracja właściwości użytkowych.

Wybrane minimalne/maksymalne wymagania według zaleceń ITB [5] podano w TAB. 2a i TAB. 2b.

TABELA 2a. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB [5] dla termozgrzewalnych pap asfaltowych modyfikowanych stosowanych do wykonywania wierzchnich i podkładowych warstw pokryć dachowych

TABELA 2a. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB [5] dla termozgrzewalnych pap asfaltowych modyfikowanych stosowanych do wykonywania wierzchnich i podkładowych warstw pokryć dachowych

TABELA 2b. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB [5] dla termozgrzewalnych pap asfaltowych modyfikowanych stosowanych do wykonywania wierzchnich i podkładowych warstw pokryć dachowych

TABELA 2b. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB [5] dla termozgrzewalnych pap asfaltowych modyfikowanych stosowanych do wykonywania wierzchnich i podkładowych warstw pokryć dachowych

Alternatywą dla pap bitumicznych jest stosowanie membran z tworzyw sztucznych czy kauczuku: EPDM - etylenowo-propylenowo-dienowa, PVC-P - z miękkiego polichlorku winylu zbrojonego wkładką z włókniny szklanej, EVA, TPO. W przeciwieństwie do pap układane są jednowarstwowo, co znacznie przyspiesza ich montaż. Ich właściwości to: elastyczność w zakresie znacznie przekraczającym obciążenia termiczne dachu zielonego (od –40°C do +150°C) oraz odporność na mikroorganizmy; kwasy humusowe i agresywne związki znajdujące lub dostarczane do warstwy wegetacyjnej, powodują, że są materiałem coraz częściej wykorzystywanym w konstrukcjach dachów zielonych. Powłoki hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych układane są zazwyczaj luźno na podłożu, nie przenoszą więc naprężeń związanych z pracą części nośnej konstrukcji.

Folie z tworzyw sztucznych i kauczuku są także jedynym materiałem pozwalającym na wykonanie dachów bezspadkowych, choć w układach odwróconych zaleca się, aby minimalny spadek (ze względu na obecność termoizolacji nad powłoką hydroizolacyjną) wynosił 1,5-2% (dla hydroizolacji z pap bitumicznych spadek musi wynosić 2-2,5%). Zakłady łączy się przez termozgrzewalnie i klejenie (wulkanizowanie). Spotyka się także technologie łączenia z wykorzystaniem samowulkanizujących się krawędzi uszczelniających.

Podobnie jak dla pap, norma dotycząca wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych: PN-EN 13956 [4] definiuje parametry, które są istotne dla folii i membran stosowanych w dachach zielonych (TAB. 3), nie stawia im jednak wymagań co do wartości.

TABELA 3. Porównanie deklarowanych parametrów rolowych materiałów z tworzyw sztucznych i kauczuku wg PN-EN 13956

TABELA 3. Porównanie deklarowanych parametrów rolowych materiałów z tworzyw sztucznych i kauczuku wg PN-EN 13956

Także w tym przypadku widać wyraźnie, że rodzaj materiału hydroizolacyjnego musi być przeznaczony do stosowania na dachach zielonych. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania według zaleceń ITB [6] dla folii i membran dachowych z PVC i EPDM podano w TAB. 4 i TAB. 5.

TABELA 4. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB dla rolowych materiałów hydroizolacyjnych z PVC

TABELA 4. Wybrane minimalne/maksymalne wymagania wg zaleceń ITB dla rolowych materiałów hydroizolacyjnych z PVC

TABELA 5. Porównanie deklarowanych parametrów rolowych materiałów z EPDM

TABELA 5. Porównanie deklarowanych parametrów rolowych materiałów z EPDM

Stosowane czasami są tu także tradycyjne folie PVC, jednak miejsca ich łączenia (łączenie następuje poprzez zgrzewanie na zakład) mogą tracić elastyczność.

Nie wszystkie folie PVC są odporne na działanie mikroorganizmów, a znajdujące się w ich składzie stabilizatory termiczne mogą być rozkładane przez grzyby pleśniowe [7].

Do wykonywania hydroizolacji stosuje się także bezszwowe powłoki hydroizolacyjne z modyfikowanych polimerami, grubowarstwowych mas bitumicznych (mas KMB). Ich zaletą jest bezszwowość i możliwość nakładania natryskowego, co pozwala na zaizolowanie w ciągu jednego dnia powierzchni nawet rzędu kilkuset metrów kwadratowych.

Nie zaleca się jednak tu stosować powłok bez wkładek zbrojących. Nie chodzi tu o zwiększenie ich odporności mechanicznej (choć jest to fakt bezsporny), lecz bardziej o wymuszenie nałożenia warstwy o odpowiedniej grubości. Zastosowanie wkładki z siatki czy włókniny zbrojącej nie pozwala na pocienienie powłoki (będą wtedy widoczne oczka siatki, choć przy błędach wykonawczych taka siatka może wręcz tworzyć warstwę rozdzielającą). Nie ma tu obawy o oddziaływanie promieni UV, warstwa hydroizolacji jest całkowicie przed nimi chroniona. Także odporność chemiczna mas KMB jest wystarczająca.

Chętnie stosowanym punktem odniesienia dla odporności chemicznej mas KMB była (i jeszcze jest) norma DIN 4030-1:2008-06 [8]. Rozróżnia ona trzy stopnie agresywności wody (słabo agresywny, silnie agresywny i bardzo silnie agresywny) oraz dwa stopnie agresywności gruntu (słabo agresywny i silnie agresywny).

W zasadzie masy KMB są odporne na silnie agresywną wodę (4,5 ≤  pH  <  5,5, 30  ≤  NH4+  <  60, 1000 ≤  Mg2+  <  3000, 600  ≤  SO42–  <  3000), choć nie musi to dotyczyć każdego materiału. Daje to pojęcie o odporności chemicznej tego typu materiałów.

Nie oznacza to, że masy KMB mogą być tu stosowane bezkrytycznie. Trzeba zwrócić uwagę na dwa parametry:

 • Pierwszy to tzw. zawartość części stałych, mówiący o tym, o ile zmniejszy się grubość powłoki po wyschnięciu (zawartość części stałych wynosząca 90% oznacza, że po wyschnięciu grubość hydroizolacji będzie wynosić 90% grubości nałożonej świeżej masy). Dostępne na rynku masy KMB pod tym względem mogą się pod tym względem znacznie różnić, co skutkuje znacznym zróżnicowaniem zużycia dla uzyskania wyschniętej warstwy o żądanej grubości (minimalna zawartość części stałych według [9] to 50%).

W literaturze polskiej podawana jest minimalna grubość wyschniętej warstwy wynosząca 4 mm (bazująca prawdopodobnie na wymogach normy DIN 18195 [10]), jednakże zdaniem autora, chociażby ze względu na nierówność i chropowatość powierzchni należałoby mówić o minimalnej grubości wyschniętej warstwy rzędu 5-6 mm. Może się w efekcie okazać, że 1 m2powłoki hydroizolacyjnej wykonanej z dobrej jakościowo, droższej (za 1 kg lub dm3 produktu) masy KMB o wysokiej zawartości części stałych będzie tańszy niż to samo uszczelnienie wykonane z pozornie taniej masy o niskiej zawartości części stałych.

 • Drugim istotnym parametrem jest odporność masy na obciążenia (tzw. obciążalność mechaniczna). Jest ona określana zmniejszeniem grubości warstwy hydroizolacji przy obciążeniu mechanicznym.

Dla izolacji przeciwwodnej, przy obciążeniu mechanicznym 300 kN/m2 zmniejszenie grubości powłoki hydroizolacyjnej nie może być większe niż 50%. Nie każdy materiał może być tu zastosowany, decyzja musi być podjęta indywidualnie, po analizie obciążeń i parametrów związanej masy.

Oczywiście najlepszym i namacalnym dowodem na możliwość zastosowania masy KMB do wykonania hydroizolacji dachów zielonych są zrealizowane obiekty. Kilku- czy kilkunastoletnie referencje są najbardziej przekonującym potwierdzeniem skuteczności i wysokiej jakości materiału. Świadczy o tym fakt, że nie wszystkie firmy zezwalają na stosowanie mas KBM do takich zastosowań.

Dla paroizolacji wiążące są wymagania norm PN-EN 13970:2006/A1:2007 [11] oraz PN-EN 13984:2013-06 [12]. Wymagana wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego m lub równoważnego oporu dyfuzyjnego Sd musi wynikać z obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Izolacja termiczna narażona jest zarówno w trakcie układania, jak i eksploatacji, na szereg niekorzystnych oddziaływań czynników atmosferycznych oraz na obciążenia mechaniczne. Cykle zamarzania i odmarzania, długotrwałe przebywanie w wodzie, zmiany temperatury, obciążenia mechaniczne (stałe, zmienne oraz dynamiczne - jeżeli fragment dachu wykorzystywany jest np. jako parking) stawia materiałowi termoizolacyjnemu bardzo wysokie wymagania.

Do wykonywania termoizolacji dachów zielonych stosować można:

 • polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03 [13],
 • styropian, zgodny z normą PN-EN 13163+A2:2016-12 [14], stosowany zgodnie z wymaganiami normy PN‑B-20132:2005 [15].

Ogólne właściwości styropianu i metody ich badania są określone w normie PN-EN 13163 [14], natomiast zastosowanie znaleźć można np. w normie PN-B-20132:2005 [15], która wymaga stosowania dla tego typu konstrukcji styropianu klasy EPS 250 lub EPS 200.

Klasa styropianu według normy PN-EN 13163 [14] oznacza wartość naprężenia ściskającego w [kPa] przy 10% odkształceniu (dla klasy EPS 100 oznacza to, że przy obciążeniu 100 kPa następuje zmniejszenie grubości płyty o maks. 10%).

Jeśli założyć, że odkształcenia mają charakter sprężysty (w obszarze obowiązywania prawa Hooke’a), można przyjąć, że odkształcenie jest proporcjonalne do obciążenia. Dlatego przy wysokich obciążeniach mechanicznych konieczne może być dodatkowe sprawdzenie, jak obciążenia stałe i użytkowe wpływają na zmianę grubości termoizolacji z EPS-u.

Dla dachów w układzie klasycznym warstwa termoizolacyjna jest chroniona przed zawilgoceniem z jednej strony przez paroizolację, z drugiej strony przez hydroizolację. Za zasadnicze obciążenie można więc uznać obciążenie mechaniczne.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dla dachów w układzie odwróconym.

Z punktu właściwości ciepłochronnych i kontaktu termoizolacji z wodą można wyróżnić kilka bardzo istotnych wymagań [16, 17]:

 • nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zawilgoceniu części powierzchni,
 • nasiąkliwość wodą przy całkowitym i długotrwałym zanurzeniu,
 • nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej,
 • odporność na cykle zamrażania–rozmrażania (poprzez określenie nasiąkliwości przy całkowitym zanurzeniu i/lub na skutek dyfuzji pary wodnej),

których spełnienie ma zasadniczy wpływ na zapewnienie wymaganej i trwałej w czasie ochrony termicznej.

Nie bez znaczenia jest także zapewnienie stabilności wymiarów termoizolacji. Chodzi o:

 • naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym/wytrzymałość na ściskanie,
 • pełzanie względne przy ściskaniu i całkowita względna redukcja grubości,
 • stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza,
 • odkształcenie przy obciążeniu ściskającym w podwyższonej temperaturze,
 • odporność na cykle zamrażania-rozmrażania (poprzez określenie redukcji naprężenia ściskającego).

Według normy DIN 4108-10:2015-12 [16] minimalne wymagania stawiane materiałom do termoizolacji dachów w układzie odwróconym to m.in.:

 • wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy odkształceniu 10% - min. 300 kPa,
 • odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 70°C - maks. 5%,
 • nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania - maks. 2%,
 • redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w porównaniu do próbek suchych,
 • nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej
  - dla płyt grubości 50 mm, maks. 5%,
  - dla płyt grubości 100 mm maks. 3%,
  - dla płyt grubości 200 mm maks. 1,5%,
 • nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie - maks. 0,7%.

Zalecenia ITB [17] dodatkowo rozróżniają dach zielony, ogród dachowy oraz strefy parkingowe na dachu zielonym (mogą występować, ale nie muszą), różnicując niektóre wymagania:

 • naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym/wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż:
  - dla płyty parkingowej: ≥  500 kPa,
  - dla dachu zielonego/ogrodu dachowego: ≥  300 kPa,
 • pełzanie względne przy ściskaniu εct i całkowita względna redukcja długości εt:
  - dla płyty parkingowej - całkowita względna redukcja grubości po ekstrapolacji do 25 lat nie przekracza 2%, przy naprężeniu 150 kPa, a wartość pełzania względnego przy ściskaniu nie przekracza 1,5% (klasa CC(2/1,5/50)150),
  - dla ogrodu dachowego - całkowita względna redukcja grubości po ekstrapolacji do 25 lat nie przekracza 2%, przy naprężeniu 100 kPa, a wartość pełzania względnego przy ściskaniu nie przekracza 1,5% (klasa CC(2/1,5/50)100),
  - dla dachu zielonego - całkowita względna redukcja grubości po ekstrapolacji do 25 lat nie przekracza 2%, przy naprężeniu 50 kPa, a wartość pełzania względnego przy ściskaniu nie przekracza 1,5% (klasa CC(2/1,5/50)50),
 • stabilność wymiarów (zmiana długości, szerokości i grubości) w temperaturze +70°C i wilgotności względnej powietrza 90% w czasie 48 godzin: ≤  5%,
 • odkształcenie przy obciążeniu ściskającym 40 kPa w temperaturze +70°C w czasie 168 dób: ≤  5%,
 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu: ≤ 0,7% [m3/m3],
 • absorpcję wody przy długotrwałej dyfuzji dla płyt o grubości:
  - < 5 cm: ≤  5% [m3/m3],
  - ≥ 5 cm: ≤  3% [m3/m3], 
 • odporność na zamrażanie–rozmrażanie - 300 cykli - określona poprzez:
  - absorpcję wody: ≤  2% [m3/m3],
  - redukcję naprężenia ściskającego: ≤  10%.

Parametry te dobitnie świadczą o warunkach, w jakich pracuje termoizolacja tego typu dachów. Dlatego też dobór termoizolacji poprzedzony musi być analizą kilku czynników, które mają bezpośredni wpływ na wymogi stawiane płytom termoizolacyjnym.

Ze względu na obciążenia zewnętrzne (ciężar warstw konstrukcji dachu, obciążenia użytkowe) płyty termoizolacyjne muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz niewielką ściśliwością. Natomiast grubość płyt musi być dobrana do wymagań ochrony cieplnej.

Dla układu dachu odwróconego konieczne jest uwzględnienie współczynnika poprawkowego do wartości U ze względu na wpływ opadów i zalanie wodą materiału termoizolacyjnego.

Obecność roślin oraz warstwy wegetacyjnej wymusza odporność płyt termoizolacyjnych na substancje powstające na skutek cyklów wegetacyjnych roślin, nawozy i inne agresywne substancje, mogące mieć kontakt z warstwą termoizolacyjną, oraz na pozostałe rodzaje korozji biologicznej.

Płyty termoizolacyjne muszą ponadto cechować się stabilnością wymiarów oraz stabilnością parametrów termoizolacyjnych w skrajnych warunkach cieplno-wilgotnościowych.

Zastosowanie w układzie dachu odwróconego typowego styropianu spowoduje, na skutek jego zawilgocenia, już po kilku latach znaczącą utratę parametrów ciepłochronnych. Może to doprowadzić do przemarzania konstrukcji stropodachu i rozwoju grzybów–pleśni w pomieszczeniach położonych poniżej.

W tak trudnych warunkach sprawdzają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), które dzięki zamkniętym porom cechują się bardzo niską nasiąkliwością, odpornością na wilgoć i kwasy humusowe. Rozkład i wielość porów (drobne, zamknięte pory) nadają takiej płycie wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilność wymiarów i łatwość obróbki.

Należy zauważyć, że z punktu widzenia szczelności dachu szczególnie ważne są dwie warstwy konstrukcji: hydroizolacyjna i zabezpieczająca hydroizolację przed przebiciem przez korzenie roślin. Jako że nie każda hydroizolacja spełnia wymogi odpowiedniej odporności na przerastanie, konieczne jest stosowanie tylko materiałów z odpowiednim badaniami, a w razie wątpliwości stosowanie dodatkowej warstwy zabezpieczającej przed przerastaniem.

Równie istotne jest zabezpieczenie hydroizolacji przed uszkodzeniem w trakcie kolejnych etapów robót. Dodatkowo układ: paroizolacja–termoizolacja–hydroizolacja powinien być tak wykonstruowany, żeby w razie nieszczelności miejsce przecieku było łatwe do zlokalizowania. Dlatego też większe połacie przedziela się szczelnymi przegrodami, pozwalającymi wyodrębnić nieszczelny obszar połaci i zlokalizować miejsce przecieku.

Podobnie jak w innych rodzajach robót budowlanych późniejszy brak problemów w trakcie eksploatacji mogą zapewnić:

 • prawidłowo wykonana dokumentacja techniczna, uwzględniająca specyfikę obciążeń i oddziaływań występujących na dachu zielonym, poparta rzetelną analizą cieplno-wilgotnościową, zawierająca starannie przemyślane rozwiązania konstrukcyjne i detale,
 • zastosowanie sprawdzonych, dobrej jakości materiałów, spełniających wszystkie niezbędne wymogi,
 • zgodne ze sztuką budowlaną, poprawne technicznie i staranne wykonawstwo,
 • odpowiednia późniejsza eksploatacja dachu (w tym także pielęgnacja, gdy mówimy o dachu zielonym).

Wszystkie te trzy elementy muszą występować łącznie. Jakakolwiek próba obejścia reżimu technologicznego lub potanienia systemu jest, niestety, w późniejszym okresie trudna do naprawienia i kosztowna.

Parę słów poświęcić trzeba rozwiązaniu detali. Każdy słupek, wywietrznik, komin, ale także attyka czy przyległa ściana, wymaga bardzo dokładnego i precyzyjnego obrobienia i uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami producenta systemu dachowego i zastosowanego materiału hydroizolacyjnego. Tego typu elementy powinny być wykonane z profili zamkniętych, najlepiej okrągłych.

W celu zmniejszenia liczby koniecznych przejść izolacji przez warstwę hydroizolacji zalecane jest, aby wszystkie elementy przechodzące przez konstrukcję dachu zgrupować w jednym miejscu, a ich liczbę zredukować do minimum. Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności (FOT. 3-4).

Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru o uziarnieniu 16-32 mm, grubości nie mniejszej niż 10 cm i szerokości około 50 cm, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru (RYS. 6-7).

Ponadto obróbki elementów przechodzących przez połać dachu od strony górnych końców muszą być wodoszczelne oraz odporne zarówno na wysoką temperaturę, jak i działanie mrozu, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Takie uszczelnienie musi ponadto wychodzić min. 15 cm powyżej wierzchu warstwy wegetacyjnej, choć ze względu na nawiewanie śniegu zalecane jest, aby wysokość ta nie była mniejsza niż 30 cm.

FOT. 3-4 Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności; fot. archiwum autora

FOT. 3-4 Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności; fot. archiwum autora

RYS. 6-7 Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności; rys. Bauder

RYS. 6-7 Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności; rys. Bauder

Jeżeli na dach zielony prowadzą drzwi, możliwe jest wykonstruowanie progu drzwiowego o wysokości 5 cm, gdy zostanie zagwarantowany swobodny odpływ wody z pasa przydrzwiowego. W praktyce sprowadza się to do zastosowania kratki odpływowej.

Możliwe jest także wykonanie bezbarierowego przejścia do wnętrza obiektu (RYS. 8), wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą.

RYS. 8 Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem, np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą

RYS. 8 Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem, np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą. Objaśnienia: 1 - konstrukcja żelbetowa, 2 - paroizolacja - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 3 - termoizolacja (XPS lub EPS), 4 -hydroizolacja dachu zielonego - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 5 - warstwa ochronna (np. geowłóknina), 6 - warstwa drobnego żwiru, 7 - płyty betonowe, 8 – kątownik blachy z otworami zabezpieczony antykorozyjnie, 9 -kratka przy progu drzwiowym, zabezpieczona antykorozyjnie, 10 - mechaniczne mocowanie w strefie brzegowej, 11 - termoizolacja strefy progu drzwiowego, 12 -uszczelnienie strefy progu, pas membrany z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 13 - zgrzew, 14 - blacha okapowa (systemowa blacha łącząca), 15 - blacha ochronna, 16 - drzwi tarasowe z podwójnym uszczelnieniem magnetycznym; rys. FDT

Także dylatacje nie mogą być pokrywane przez warstwę wegetacyjną (RYS. 9). Uniemożliwiałoby to możliwość kontroli i mogło prowadzić do uszkodzenia hydroizolacji. Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji musi być całkowicie zgodny z zaleceniami producenta hydroizolacji (inny będzie w przypadku stosowania na hydroizolację pap termozgrzewalnych, inny w przypadku stosowania folii czy membran dachowych).

RYS. 9 Dylatacja w kierunku poprzecznym do spływu wody

RYS. 9 Dylatacja w kierunku poprzecznym do spływu wody. Objaśnienia: 1 -zazielenienie, 2 - warstwa wegetacyjna, 3 - włóknina filtracyjna, 4 - mata ochronno-drenażowa, 5 - mata separacyjno-dyfuzyjna, 6 - termoizolacja z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, 7 - papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni, 8 - papa zgrzewalna podkładowa, 9 - gruntownik pod papę zgrzewalną podkładową, 10 - płyta konstrukcyjna ze spadkiem lub z warstwą spadkową, 11 - sznur dylatacyjny, 12 - pas papy zgrzewalnej odpornej na przerost korzeni o szerokości ok. 40 cm, niezgrzany i ułożony luźno ze strony dylatacji w kierunku spadku, 13 - żwir o uziarnieniu 16-32 mm; rys. Izohan

Dach zielony wymaga współpracy konstruktora, architekta i ogrodnika. Jednak pomieszczenia pod dachem zielonym mogą być także oświetlane światłem naturalnym (RYS. 10).

RYS. 10. Wpust dachowy na dachu spadzistym

RYS. 10. Wpust dachowy na dachu spadzistym. Przy dachach o pochyleniu połaci powyżej 10° należy się liczyć ze znacznym wpływem sił poprzecznych. Mogą one być przeniesione przez odpowiednio wykonstruowaną i zwymiarowaną łatę okapową. Przy sposobie odwodnienia pokazanym na rysunku konieczne jest ułożenie wzdłuż konstrukcji okapu specjalnych płyt drenażowych. Przy nachyleniu połaci powyżej 15° stosuje się zazwyczaj dodatkowy ruszt, zabezpieczający przed zsuwaniem się warstw konstrukcji; rys. Bauder

Możliwość stosowania naświetli dachowych (FOT. 1, FOT. 5, RYS. 11) pozwala na dodatkową aranżację pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod dachem zielonym. Nie muszą to być obiekty użyteczności publicznej, dachy zielone stosuje się także z budynkach mieszkalnych. Daje to szerokie pole do niemal dowolnej aranżacji wnętrz z wykorzystaniem naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych. Nie należy się obawiać negatywnych następstw montażu takich elementów. Same elementy przepuszczające światło zabezpieczone są specjalnymi powłokami odpornymi na UV, a ich konstrukcja jest odporna na śnieg i grad. Cechują się one także niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Podobnie elementy konstrukcyjne naświetli - poprawny montaż w połączeniu z dobrą termoizolacyjnością samego profilu niweluje niebezpieczeństwo kondensacji wilgoci.

FOT. 5 Przykład uchylnego okna do zielonych dachów płaskich z automatyką zamykającą w razie pojawienia się opadów deszczu; fot. VELUX

FOT. 5 Przykład uchylnego okna do zielonych dachów płaskich z automatyką zamykającą w razie pojawienia się opadów deszczu; fot. VELUX

RYS. 11 Naświetla dachowe zamontowane w dachu zielonym; rys. FAKRO

RYS. 11 Naświetla dachowe zamontowane w dachu zielonym; rys. FAKRO

Do pomieszczeń, gdzie nie ma możliwości zamontowania naświetla dachowego, rozwiązaniem mogą być świetliki rurowe. 

Literatura

 1. E. Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno­‑budowlanego", Arkady, Warszawa 1995.
 2. "Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin", Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", 2013.
 3. PN-EN 13707:2013-12, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości".
 4. PN-EN 13956:2013-06, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości".
 5. Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+A1:2007, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą", ITB, Warszawa 2009.
 6. Komentarz do normy PN-EN 13956:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą", ITB, Warszawa 2009.
 7. J. Ślusarek, "Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 8. DIN 4030-1:2008-06, "Beurteilung betonargreifender Wässer, Böden und Gase. Grundlagen und Grenzwerte".
 9. "Richtlinie für die Planung und Ausfuhrung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberuhrte Bauteile", Deutsche Bauchemie e.V. 2001.
 10. DIN 18195 Bauwerksabdichtung Teil 2 - Stoffe, Ausgabe 2009-04; Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung und Ausführung, Ausgabe 2011-12.
 11. PN-EN 13970:2006/A1:2007, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości".
 12. PN-EN 13984:2013-06, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości".
 13. PN-EN 13164+A1:2015-03, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
 14. PN-EN 13163+A2:2016-12, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".
 15. PN-B-20132:2005, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania".
 16. DIN 4108-10:2015-12, "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe – Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe".
 17. K. Firkowicz-Pogorzelska, B. Francke, "Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw. Poradnik", ITB, Warszawa 2012.
 18. "Dachbegrünungsrichtlinien - Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen", FLL, 2018.
 19. M. Rokiel, "Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo", wyd. III rozszerzone, Grupa MEDIUM, Warszawa 2018.
 20. Materiały firmy Bauder.
 21. Materiały firmy Dow Company.
 22. Materiały firmy FDT.
 23. Materiały firmy Izohan.
 24. Materiały firmy ZinCo.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Krzysztof Knop Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

dr inż. Paweł Krause Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu...

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,...

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym? Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku...

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku w płaszczyznach poziomych, ochrona przed przedostawaniem się z sąsiednich kondygnacji ognia podczas pożaru, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków oraz przed wilgocią, gazami i zapachami.

dr inż. Paweł Krause Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może...

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może również w znacznym stopniu spowodować pogorszenie ich stanu technicznego. Decydujący wpływ ma tutaj brak regularnie prowadzonych remontów okresowych, jak również bardzo często spotykany brak przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku [1-3]. Z drugiej strony prowadzenie prac remontowych z pominięciem...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

Alpha Dam Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.