Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Co blokuje wentylację dachów?

Zasady wentylowania | Wentylacja dachów | Przykłady błędów

Co blokuje wentylację dachów? / What blocks roof ventilation?
K. Patoka

Co blokuje wentylację dachów? / What blocks roof ventilation?


K. Patoka

Technika wykonywania dachów wentylowanych jest ciągle bardzo słabo znana. Nawet kiedy się ją stosuje, rzadko robi się to poprawnie.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Abstrakt

W artykule omówiono przykłady nieodpowiedniego rozplanowania, złego wykonania lub nieuwzględniania miejsc wlotu i wylotu powietrza pod pokrycia. Pokazano błędy w okapach, narożach i kalenicach. Zwrócono uwagę na szczególne wymagania pokryć z dachówek płaskich i dachówki karpiówki. Przedstawiono także poprawne wykonanie otworu umożliwiającego wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.

The article describes examples of inappropriate layout, poor delivery of works or the instances when the places of air inlet and outlet under the covering are not taken into account. It presents errors in hoods, corners and roof ridges, and also points out the specific requirements concerning coverings made of plain tiles. The article also presents the proper use of the opening that allows the air to enter the ventilation space.

Wiele pokryć sprawdziło się w użytkowaniu właśnie dlatego, że montowano je w systemie dachu lub pokrycia wentylowanego.

Najlepszym dowodem potwierdzającym słuszność tej tezy jest zależność żywotności dachówek od poziomu ich zawilgocenia: materiały, które są wentylowane od spodu, funkcjonują dużo dłużej (do 300 lat) niż materiały mokre, nawilżone przez topniejący śnieg lub leżące w wilgotnym otoczeniu (5–20 lat).

Podobnie jest z mniej popularnymi pokryciami drewnianymi – gontem, deszczułkami czy wiórami. Również trwałość pokryć blaszanych zależy od suchości podłoża (łat). Można więc śmiało stwierdzić, że wszystkie pokrycia dachów pochyłych leżące na łatach i kontrłatach (na ołatowaniu) muszą być wentylowane. Muszą – jeżeli mają być objęte gwarancją.

Producenci dachówek ściśle uzależniają bowiem gwarancję wyrobu od warunków eksploatacji, ponieważ trwałość tych materiałów zależy od ich suchości. Są one wtedy dużo mniej wrażliwe na cykle zamrażania. Jednak nie wszyscy wykonawcy o tym pamiętają.

Zasady wentylowania

Wentylacja dachów jest techniką bardzo użyteczną:

 • osusza konstrukcję i termoizolację dachu, co jest ważne ze względu na energooszczędność całego budynku;
 • wysusza wilgoć pochodzącą z drobnych przecieków;
 • izoluje pokrycie lub dach od ciepła uciekającego przez termoizolację oraz konstrukcję, dzięki czemu nad okapami nie tworzą się (bardzo szkodliwe) nawisy lodowe.

Działanie wentylacji osuszającej dachy polega na przepływie powietrza w przewidzianych do tego warstwach dachu. Przepływ ten może się odbywać przez większe przestrzenie lub wąskie szczeliny. Niezależnie od wielkości kanału bardzo ważne jest, by powietrze przemieszczało się sprawnie i bez przeszkód.

Bariery mogą powstawać już w miejscach wlotów i wylotów powietrza. Bardzo łatwo popełnić tam błędy wykonawcze. Przepływ bywa też często dławiony przy okazji osłaniania tych otworów przed ptakami i owadami.

Duże znaczenie w sprawności działania wentylacji dachów ma kąt nachylenia połaci, ponieważ przy nachyleniu poniżej 10° działanie ciągu termicznego jest znikome. Powietrze w takich dachach jest napędzane wyłącznie przez wiatr. Dlatego istnieje wyraźna i uzasadniona różnica w sposobie konstruowania wszelkich systemów wentylacji dachów płaskich/niskonachylonych (< 10°) i pochyłych (≥ 10°) (rys. 1).

Mimo tego podziału wskazania dotyczące wlotów do szczeliny wentylacyjnej są takie same dla obydwu rodzajów dachów, a mianowicie:

 • minimalna wielkość wlotu to co najmniej 200 cm² poprzecznego przekroju wentylacyjnego na 1 m.b. okapu oraz 2‰ powierzchni wentylowanego dachu;
 • wlot powinien znajdować się w najniższym miejscu dachu, w okapie (a szczelina nad termoizolacją);
 • miejsca te muszą być osłonięte przed gniazdowaniem ptaków i owadów;
 • wloty powinny być tak usytuowane, aby podwiewanie opadów atmosferycznych było niemożliwe lub zostało maksymalnie ograniczone.

Wiatr działa na wloty i wyloty dwojako: wytwarza ssanie lub parcie – w zależności od kierunku, w którym wieje, oraz od kształtu dachu. W dachach płaskich otwory znajdujące się na przeciwległych ścianach budynku raz działają jako wloty, a raz jako wyloty. W dachach pochyłych siły ssące występują najczęściej na kalenicach, gdzie znajdują się wyloty szczelin wentylacyjnych, i dlatego wspomagają przepływ powietrza. Nie zawsze jest tak natomiast na wlotach. Zależy to od kąta nachylenia połaci oraz od miejsca usytuowania wlotu.

W wypadku niskich kątów i otworów wlotowych skierowanych w stronę wiatru prędkość przepływu powietrza wpychanego do przestrzeni wentylacyjnych jest niewiele mniejsza niż prędkość wiatru. Jeśli zaś otwór wlotowy zostanie skierowany do dołu, to dużo większe znaczenie będzie miała różnica ciśnień wytworzona przez wiatr między otworami wlotowym i wylotowym. W takim wypadku siły ssące wytworzone na wylocie mogą być bardzo pomocne w procesie wymiany powietrza.

Przykłady błędów

Wydawałoby się, że konieczność utworzenia wlotów i wylotów do przestrzeni wentylacyjnych jest oczywista dla wszystkich planujących i wykonujących pokrycie. Niestety tak nie jest. Brak wlotów lub wylotów jest najczęstszym błędem popełnianym przez wykonawców i projektantów.

Często można zobaczyć specyfikacje, w których przewidziano pustkę powietrzną pod poszyciem i jednocześnie na rysunkach nie uwzględniono wlotu ani wylotu do szczeliny lub przestrzeni wentylacyjnej.

W pokryciach tego typu stosowane są uszczelki (fot. 1) – polecane głównie przez handlowców oraz (czasami) przez producentów. Błąd polegający na zatykaniu okapu dotyczy jednak nie tylko pokryć blaszanych, lecz także innych, np. wykonanych z dachówek.

Przykłady pokazane na fot. 2–3 świadczą o braku wiedzy na temat wentylacji. W okapie pod dachówką umieszczono kratkę wentylacyjną umożliwiającą wlot powietrza pod dachówkę, ale pod gąsiorami naroża (fot. 3) nie przewidziano miejsca, przez które powietrze wentylujące mogłoby wypływać.

Na fot. 3 widać nieosłonięty fragment taśmy kalenicowej, która nie nadaje się do tego typu dachówek, ponieważ nie przepuszcza powietrza (chociaż przepuszcza parę wodną). Wentylacja pokrycia polega na przepływie pod nim powietrza (tutaj pod dachówką). Jeżeli nie ma wylotu, to nie ma przepływu. Dodatkowo dachówki płaskie mają pod gąsiorem dużo mniej miejsca na przepływ powietrza niż dachówki faliste, które między falami tworzą wolne przestrzenie. Z tego powodu gąsiory dachówek płaskich powinny być układane na podwyższonej łacie kalenicowej.

Wykonanie łat kalenicowych jest piętą achillesową wielu dekarzy – gąsiory widać, ale tego co pod nimi już nie. Przykład tego problemu widać na fot. 4. Karpiówka, która tworzy warstwę wierzchnią tego dachu, jest materiałem pokryciowym szczególnym i wymagającym. Ten, kto ją układa, musi mieć dobre przygotowanie do zawodu.

 

Dotyczy to także znajomości zagadnień wentylacji. Ułożone rzędy karpiówki tworzą jednolitą powierzchnię, od spodu podzieloną jedynie szparami utworzonymi przez stykające się krawędzie pojedynczych dachówek, które od góry są przykryte drugą warstwą (rys. 2).

W efekcie powstaje pokrycie szczelne dla powietrza. Z tego powodu dachówki te wymagają wyjątkowo starannego wykonania wlotów i wylotów do przestrzeni wentylacyjnej.

Pod gąsiorami dociskającymi karpiówki na kalenicach lub narożach (fot. 4–8) należy stosować starannie wybrane kalenicowe taśmy uszczelniające (najlepiej z siatką). Powinny one być ułożone w taki sposób, by powietrze wentylujące mogło wypływać pod gąsiorami.

W dachach mających pod gąsiorami błędnie wykonane detale powietrze nie może swobodnie wypływać, ponieważ:

 • łaty kalenicowe są zbyt nisko obsadzone i gąsiory nie mają wolnej przestrzeni nad dachówką (fot. 4);
 • metalowa taśma kalenicowa jest zbyt mocno dopasowana do łat i powietrze nie ma możliwości przedostania się przez taki układ materiałów (fot. 7–8).

Niestety w wielu dachach pokrytych karpiówką można zauważyć podobne błędy w wykonaniu wlotu w okapie i wylotu na kalenicach lub narożach. Jak pokazuje doświadczenie, ktoś, kto źle wykonuje okapy, czyli nie robi w nich odpowiednich wlotów dla powietrza, zazwyczaj błędnie wykonuje także ułożenie taśm kalenicowych pod gąsiorami.

Pokazane na zdjęciach okapy (fot. 5–6) mają kratki wentylacyjne, ale przestrzeń, którą otwierają, kończy się albo na łacie, albo na pasie blachy, i powietrze nie może tamtędy przepłynąć w ilościach niezbędnych do skutecznego wentylowania pokrycia. Na domiar złego dachówkę uszczelnia wysokoparoprzepuszczalna MWK, która wymaga wentylowania pokrycia. Bez przepływu powietrza ten materiał nie będzie odpowiednio pełnił swoich funkcji.

Jeżeli dekarz nic nie wie o wentylacji, to nie dba ani o wlot, ani o wylot do szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty pod dachówkami. Kolejne takie przykłady widać na fot. 9–13. Karkołomne wygięcia membrany w okapie skutkują powstaniem dwóch błędów: kieszeni z MWK (fot. 10) i braku odpowiedniej powierzchni wlotu (fot. 11). Po roku ten okap – z dużym nakładem pracy – poprawiono.

Ten sam wykonawca popełnił kolejny błąd związany z wentylacją: zamontował na kalenicy niepotrzebne łaty; przy czym ta na połaci z lewej strony zasłoniła wylot dla powietrza przepływającego pod dachówkami. Po zamontowaniu gąsiorów i taśmy kalenicowej powietrze z lewej połaci może wyjść szczeliną przeznaczoną dla sąsiadującej prawej połaci tylko przy sprzyjającym wietrze (fot. 12).

Takie mocowanie łat w kalenicy świadczy o tym, że wykonawca jest głównie montażystą blachodachówki, ponieważ właśnie ten typ pokrycia musi mieć oparcie z łat na kalenicy.

W niektórych regionach Polski przedstawione błędy są bardzo częste (99% nowych budynków).

Wnioski

Technika wykonywania dachów wentylowanych w Polsce jest wciąż bardzo mało znana i rzadko stosowana, mimo że polski klimat jest bardzo zmienny i wilgotny.

Zmienność ta polega m.in. na częstszym niż średnio w Europie występowaniu temperatury poniżej 0°C, co powoduje intensywne powstawanie skroplin w dachach. Zadziwia więc fakt, że najstarsza i najlepiej sprawdzona technika osuszania dachów jest po prostu ignorowana. Ta prosta metoda opłaca się wszystkim – inwestorom, producentom materiałów budowlanych i dekarzom – a mimo to dobrze wentylowany dach jest w Polsce ciągle rzadkością.

Obecnie powstaje wiele osiedli i budynków „energooszczędnych” z dachami bez wentylacji, zbudowanymi z materiałów wymagających przepływu powietrza. Z pewnością już po krótkim czasie eksploatacji dachy te będą mokre i zaczną generować bardzo duże straty energetyczne.

Należy pamiętać, że dobre rozwiązania są możliwe, a często także prostsze w budowie. Przykładowo na dachu pokazanym na fot. 14–15 zastosowano nieskomplikowaną metodę: osłonięty wlot powietrza znajduje się na końcu kontrłaty, a membrana ułożona jest na kapinosie z blachy. Na fot. 15 widać sposób zamocowania rynajz utrzymujących rynny.

Skropliny i drobne przecieki będą spływać po membranie na kapinos i spadać poza okap pod rynną. Tym samym otworem będzie wpływać powietrze. Prawda, że proste?

Literatura

 1. DIN 4108-3:1996, „Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung”.
 2. K. Patoka, „Jak wentylować blachodachówki”, „IZOLACJE”, nr 7/8/2012, s. 78–81.
 3. K. Patoka, „Odpływ skroplin zamiast wentylacji pokrycia”, „IZOLACJE”, nr 2/2013, s. 68–70.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Feliks Feliks, 25.09.2013r., 17:46:41 Fajny artykuł
 • Czytelnik Czytelnik, 22.10.2013r., 10:24:58 Interesujący tekst, warto przeczytać

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.