Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Boundary conditions in the modelling of thermal and humidity processes in walls thermally insulated from the inside

Jak rozwiązywać problemy pojawiające się na ścianach ocieplanych od wewnątrz?
Fot. B. Orlik-Kożdoń

Jak rozwiązywać problemy pojawiające się na ścianach ocieplanych od wewnątrz?


Fot. B. Orlik-Kożdoń

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących [1].

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

W obiektach nowo projektowanych zapewnienie właściwej izolacyjności przegród budowlanych wraz z wymaganą współcześnie energooszczędnością możliwe jest dzięki odpowiedniemu zastosowaniu przez projektanta nowoczesnych technologii i materiałów. W przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską stosowane są ocieplenia wykonywane od strony wewnętrznej budynków [2-3].

Takie rozwiązania wymuszają zastosowanie bardziej zaawansowanych metod projektowych z uwzględnieniem charakteru budynku i sposobu jego eksploatacji. Sytuowanie materiału termoizolacyjnego po stronie wewnętrznej nie jest poprawne z punktu widzenia fizyki budowli, chociażby ze względu na ryzyko wystąpienia wykroplenia dyfundującej pary wodnej.

Współczesne rozwiązania materiałowe pozwalają na skuteczną poprawę stanu termicznego przegród budowlanych poprzez izolację wewnętrzną pod warunkiem poprawnie przeprowadzonych obliczeń, poprzedzonych szczegółowymi analizami stanu istniejącego, uwzględnienia rzeczywistych warunków klimatu zewnętrznego oraz warunków związanych z użytkowaniem pomieszczeń (FOT. 1-2 i FOT. 3).

Artykuł dotyczy problematyki modelowania i uwzględniania warunków brzegowych na powierzchni zewnętrznej przegrody, związanych zarówno z parametrami klimatu zewnętrznego (zacinający deszcz), jak i właściwościami warstwy elewacyjnej. Poziom wodochłonności warstwy elewacyjnej przekłada się bezpośrednio na poziom zawartości wody w całej przegrodzie, zwłaszcza w warstwach muru. W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz szczególną uwagę należy zwrócić na problem podciągania kapilarnego deszczu przez mur i określić, w jakim stopniu proces ten zagraża poprawnemu funkcjonowaniu przegrody.

FOT. 1-2. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego (1), ściany z cegły zabezpieczonej hydrofobowo (2); fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 1-2. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego (1), ściany z cegły zabezpieczonej hydrofobowo (2); fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 3. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego ściany z cegły; fot.: B. Orlik-Kożdoń

FOT. 3. Pomiar wodochłonności: tynku cementowo-wapiennego  ściany z cegły; fot.: B. Orlik-Kożdoń 

Termomodernizacja przegród zewnętrznych

Podniesienie efektywności energetycznej budynku można osiągnąć poprzez termoizolację przegród zewnętrznych. Na RYS. 1-4. przedstawiono rozkład temperatur dla ściany izolowanej od zewnątrz i od wewnątrz.

RYS. 1-4. Krzywa temperatury (RYS. 1, 3) i ciśnienia (RYS. 2, 4) pary wodnej zimą w warunkach ustalonych; u góry izolacja zewnętrzna, u dołu izolacja wewnętrzna; rys.: na podstawie [4]

RYS. 1-4. Krzywa temperatury (RYS. 1, 3) i ciśnienia (RYS. 2, 4) pary wodnej zimą w warunkach ustalonych; u góry izolacja zewnętrzna, u dołu izolacja wewnętrzna; rys.: na podstawie [4]

Zaletą stosowania materiału izolacyjnego na zewnątrz jest zachowanie zdolności akumulacji ciepła konstrukcji przegrody. W okresie zimowym zmniejsza się dzięki temu ryzyko kondensacji wewnętrznej lub gromadzenia się wilgoci w konstrukcji. Zmniejszać będzie się również ryzyko pojawienia się rys i uszkodzeń termicznych w oryginalnej konstrukcji, ponieważ temperatura konstrukcji będzie bardziej stała ze względu na warstwę izolacyjną na zewnątrz.

W większości przypadków w budynkach historycznych izolację termiczną umieszcza się po wewnętrznej stronie ściany w celu zachowania historycznego wyglądu fasady. Po zaizolowaniu istniejącej przegrody od wewnątrz wahania temperatury w ciągu roku są znacznie większe niż przed zastosowaniem izolacji. Oznacza to, że ściana poddawana jest większemu skurczowi i rozszerzaniu niż poprzednio, co zwiększa ryzyko powstawania rys i pęknięć termicznych (RYS. 5-6).

RYS. 5-6. Profil temperatury: w nieizolowanym przekroju ściany (5), w przekroju ściany izolowanej od wewnątrz (6); rys.: na podstawie [4]

RYS. 5-6. Profil temperatury: w nieizolowanym przekroju ściany (5), w przekroju ściany izolowanej od wewnątrz (6); rys.: na podstawie [4]

Po założeniu izolacji od wewnątrz część murowa przegrody będzie pod większym wpływem zmieniającej się temperatury środowiska zewnętrznego, duży opór cieplny izolacji wewnętrznej ogranicza bowiem przekazywanie ciepła ze środowiska wewnętrznego. Zmniejsza to tempo procesu suszenia w zimie, co powoduje wyższą zawartość wilgoci w murze. Zwiększona zawartość wilgoci i niższa temperatura zwiększają natomiast ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

Wraz ze wzrostem zawartości wilgoci możliwe jest wystąpienie korozji biologicznej elementów drewnianych, np. drewnianych belek w stropach lub ram okiennych.

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

RYS. 7-9. Wybrane metody ocieplania od wewnątrz dla ściany z muru pruskiego: metoda aktywna kapilarnie (7), metoda z limitowanym oporem cieplnym (8), metoda z barierą paroszczelną (9). 1 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 2 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 3 - strumień ukośnego deszczu; rys.: na podstawie [6]

RYS. 7-9. Wybrane metody ocieplania od wewnątrz dla ściany z muru pruskiego: metoda aktywna kapilarnie (7), metoda z limitowanym oporem cieplnym (8), metoda z barierą paroszczelną (9). 1 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 2 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 3 - strumień ukośnego deszczu; rys.: na podstawie [6]

Stosując rozwiązania dociepleń ścian od strony wewnętrznej, teoretycznie mamy do wyboru trzy główne koncepcje rozwiązań (RYS. 7-9):

 • Ocieplenie od wewnątrz zapobiegające wystąpieniu kondensacji pary wodnej. Literatura [5] zaleca, by wartość dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza sd izolacji termicznej lub zastosowanej paroizolacji przekraczała 1500 m.
 • Ocieplenie od wewnątrz minimalizujące wystąpienie kondensacji. Norma DIN 4108-3 [5] dopuszcza stosowanie materiałów stanowiących opór dyfuzyjny, dla których dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd zawiera się pomiędzy 0,5 a 1500 m, jednak tak duże zróżnicowanie wielkości sd wpływa niejednoznacznie na oceny poprawności realizowanych ociepleń.
 • Ocieplenie od wewnątrz dopuszczające wystąpienie kondensacji, które dowodzi, że powstający w niekorzystnym okresie kondensat odparuje w ciągu roku obliczeniowego. DIN 4108-3 [5] dopuszcza stosowanie materiałów stanowiących opór dyfuzyjny, dla których dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd jest mniejsza niż 0,5 m. Wykorzystywane w tego typu rozwiązaniach materiały termoizolacyjne są aktywne kapilarnie i umożliwiają akumulowanie powstałego kondensatu w strukturze materiałowej, nie powodując pogorszenia ich właściwości fizycznych (RYS. 7-9).

Systemy z paroizolacją od strony wnętrza sprawdzają się najlepiej w obiektach o wysokiej wilgotności. W związku z całkowitym uniemożliwieniem dyfuzji pary wodnej przez powierzchnię należy zapewnić najwyższą efektywność instalacji wentylacyjnej.

Właściwości warstwy elewacyjnej w kontekście ochrony przed deszczem

W większości przegród zewnętrznych poddawanych ociepleniu od wewnątrz obserwujemy znaczne ubytki lub uszkodzenia w warstwie elewacyjnej. Jako przykład posłuży mur pruski, dla którego cechą charakterystyczną jest występowanie szczelin pomiędzy szkieletem a przylegającymi elementami, umożliwiające wnikanie wody opadowej w głąb muru (RYS. 10).

Badania wykazały, iż może ona wnikać w mur na głębokość 20 cm. Zjawisko takie opisywał Kozakiewicz [7-8], zwracając uwagę na procesy starzeniowe i powolne ubytki przekrojów poprzecznych elementów drewnianych.

Właściwości powłok zewnętrznych ściany w kontekście ochrony przed deszczem definiowane są przez ich współczynniki absorpcji wody, równoważną grubość warstwy powietrza sd oraz iloczyn obu tych wielkości CRP [9].

Pierwotnie sugerowano, aby wartość CRP wynosiła 0,1 kg/(m·h0,5) [9]. Ponieważ jednak większość produktów i materiałów nie była w stanie spełnić tych kryteriów, wartość tę zwiększono do poziomu 0,2 kg/(m·h0,5).

Dla przegród izolowanych od wewnątrz WTA [10] zaleca, aby CRP nie było większe niż wartość 0,1 kg/(m·h0,5) z wartością Wnie większą niż 0,2 kg/(m2·h0,5) i sd mniejszym niż 1 m [9].

Wyjaśnione wcześniej wartości graniczne i wymagania w odniesieniu do Ww i sd odnoszą się do wodoodpornych systemów tynków i farb zgodnie z definicjami zawartymi w części 3 normy DIN 4108 [5].

RYS. 10. Zawilgacanie zacinającym deszczem i wysychanie muru pruskiego nieocieplonego; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 10. Zawilgacanie zacinającym deszczem i wysychanie muru pruskiego nieocieplonego; rys.: B. Orlik-Kożdoń

Optymalizacja grubości izolacji termicznej

W roku 2009 pojawił się dokument WTA-Merkblatt 6-4 2009-05 [10], w którym przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania izolacji cieplnej od wewnątrz. Tego typu rozwiązania prowadzą do wychłodzenia części konstrukcyjnej ściany, a tym samym redukują możliwość osuszania istniejącej konstrukcji.

RYS. 11. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: [10]

RYS. 11. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: [10]

Ocieplenie od wewnątrz ogranicza możliwości akumulacyjne ściany, powoduje szybszy spadek temperatury, a tym samym bardzo wysokie ryzyko kondensacji w warstwie granicznej między istniejącą konstrukcją a nowo zabudowaną izolacją. Oba efekty mogą prowadzić do zwiększonej penetracji wilgoci.

Przedstawiona procedura pozwala w sposób uproszczony (graficzny) oszacować poprawność doboru rozwiązania materiałowego w kontekście wodochłonności istniejącej przegrody i jej warstwy zewnętrznej. Pierwszym krokiem jest określenie wpływu deszczu na powłokę zewnętrzną muru, tj. określenie jej wodochłonności wyrażonej jako Ww [kg/(m2·h0,5)]. Jeżeli występuje wystarczająca ochrona przed deszczem zgodna z częścią 3 normy DIN 4108 [5], zwykle jest to wystarczające. Jeżeli warunek nie jest spełniony, korzysta się z diagramu (RYS. 11).

Jeżeli wartości graniczne i warunki brzegowe dla oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd, poprawa izolacji termicznej ΔR, kapilarność/chłonność podłoża Ww są zachowane, woda kondensacyjna nie wytrąca się przy warstwie granicznej pomiędzy starą powierzchnią ściany a tylną stroną wewnętrznej izolacji.

Sytuacje, które można wykryć za pomocą tej uproszczonej metody, są zatem praktycznie pozbawione kondensacji, ponieważ do tej pory woda jest głównie związana w materiale budowlanym. Z drugiej strony oznacza to, że konstrukcje, w których może lub może wystąpić kondensacja, nie mogą być wykrywane przez uproszczoną weryfikację. Wymagane są wtedy nowoczesne metody numeryczne.

Powyższy schemat można jednak stosować tylko wtedy, gdy:

 • działająca ochrona przeciwdeszczowa fasady jest sprawna,
 • istniejąca opór cieplny ściany zewnętrznej wynosi co najmniej R  ≥  0,39 m2·K/W,
 • przeważa normalny klimat w pomieszczeniu,
 • średnia roczna temperatura przekracza 7°C, a poprawa oporu ΔR nie powinna przekraczać 2,5 lub 2,0 m2·K/W.

Jeżeli jedno z tych wymagań nie zostanie spełnione, wymagane są dokładne analizy i obliczenia.

Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy przegrody budowlanej

W Polsce nie ma obecnie dostatecznych badań w zakresie obciążeń deszczem zacinającym. Badania tego typu prowadzone są w innych krajach Europy, np. w Niemczech [5] i Wielkiej Brytanii [12] (RYS. 12, RYS. 13 i RYS. 14).

RYS. 12. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Warszawa; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 12. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Warszawa; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 13. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Kraków; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 13. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Kraków; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 14. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Mikołajki; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 14. Łączny opad deszczu zacinającego [mm/a] dla różnych lokalizacji na terenie Polski: Mikołajki; rys.: B. Orlik-Kożdoń

Obciążenie deszczem zacinającym obliczane jest w sposób uproszczony, przy wykorzystaniu modeli matematycznych, zwykle półempirycznych, które umożliwiają przeliczenie danych o deszczu i wietrze na wielkości definiujące warunki brzegowe dla analizowanego zagadnienia.

Na obciążenie zacinającym deszczem, poza parametrami lokalnego klimatu, takimi jak kierunek i prędkość wiatru oraz natężenie opadu deszczowego, wpływają także czynniki wynikające z charakterystyki otoczenia budynku, jego cechy geometryczne, a także położenie analizowanej przegrody na elewacji zewnętrznej. Część z istniejących modeli matematycznych opisujących zacinający deszcz znalazła praktyczne zastosowanie w programach komputerowych.

Dostępnym narzędziem, które uwzględnia tego typu obciążenia i ich wpływ na potencjał cieplno-wilgotnościowy przegrody, jest program WUFI. Obciążenie deszczem zacinającym określone jest w nim równaniem:

R     L  = Rh · (R1 + R2 + Vw)

gdzie:

RL - obciążenie deszczem zacinającym [mm/h],

Rh - opad deszczu na powierzchnię poziomą [mm/h],

R1 - współczynnik zależny od nachylenia przegrody [-],

R2 - współczynnik zależny od położenia przegrody w terenie [s/m],

Vw - prędkość wiatru na wysokości 10 m nad poziomem otwartego terenu [m/s].

R1 i R2 są silnie zależne od konkretnego miejsca na elewacji budynku. W przypadku powierzchni pionowych R1 wynosi 0, a R2 około 0,2 s/m w wolnostojących lokalizacjach bez wpływu otaczających budynków (dla budynków osłoniętych przyjmuje wartość 0,07 s/m).

Jeśli na zewnętrzną powierzchnię ściany zbudowanej z materiału porowatego będzie ukośnie padać zacinający deszcz (z towarzyszącym wiatrem), wystąpi najpierw wsiąkanie wody do skrajnej warstwy materiału, a następnie, na skutek kapilarnego podciągania, woda będzie się przemieszczać w głąb ściany, wypierając powietrze z kapilar. Przy odpowiednio długo trwającym deszczu zacinającym może dojść do całkowitego nasączenia materiałów ścian wodą.

Na RYS. 15, RYS. 16, RYS. 17 i RYS. 18 pokazano wyniki analizy numerycznej ściany z cegły o grubości 38 cm, ocieplonej od wewnątrz lekkim betonem komórkowym o grubości 10 cm.

RYS. 15. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły bez powłoki zewnętrznej; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 15. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły bez powłoki zewnętrznej; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 16. Model przestrzenny przegrody ilustrujący zawartość wody w poszczególnych warstwach izolowanej ściany bez osłony; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 16. Model przestrzenny przegrody ilustrujący zawartość wody w poszczególnych warstwach izolowanej ściany bez osłony; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 17. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły z zewnętrzną warstwą ochronną; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 17. Zmiany zawartości wody w warstwie muru z cegły z zewnętrzną warstwą ochronną; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 18. Wpływ wysokości budynku na zawilgocenie zacinającym deszczem; rys.: B. Orlik-Kożdoń

RYS. 18. Wpływ wysokości budynku na zawilgocenie zacinającym deszczem; rys.: B. Orlik-Kożdoń

 • W pierwszym wariancie założono brak osłony (np. powłoki hydrofobizujacej) na powierzchni zewnętrznej ściany z cegły.
 • W drugim wariancie założono, że ściana od strony zewnętrznej jest zabezpieczona warstwą chroniącą przed zacinającym deszczem (wartość sd dla powłoki -zgodnie z klasyfikacją systemów powłokowych do konserwacji [13]).

Obliczenia prowadzono dla budynku zlokalizowanego na terenie Warszawy (dla lokalizacji przyjęto obciążenie deszczem i pozostałe parametry klimatu).

Na RYS. 15 przedstawiono wyniki zmian zawartości wody dla warstwy muru z cegły ocieplonej od wewnątrz (bez osłony warstwy zewnętrznej) dla budynku o wysokości H  <  10 i ekspozycji na deszcz FE = 1,0. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone dla okresu 01.01.2019-31.12.2022 r.

Wyraźnie widoczny jest duży wpływ orientacji analizowanej ściany na poziom zawartości wody w warstwie muru ceglanego (RYS. 16). Najwolniej wysychała przegroda na elewacji zachodniej, a najszybciej na elewacji wschodniej. W klimacie polskim, gdzie dominują wiatry zachodnie, w przypadku budynków bez powłoki (tynku lub innych zabezpieczeń), w których elewacja jest podatna na zawilgocenie, zawartość wilgoci może być nawet kilkakrotnie wyższa (w wybranych okresach) w stosunku do innych elewacji budynku, zwłaszcza wschodniej.

Zastosowanie zewnętrznej warstwy ochronnej na ścianie powoduje wyraźne ograniczenie wpływu deszczu na szybkość wysychania przegrody.

Bez względu na orientację ściany (RYS. 17) obserwujemy stałą tendencję jej zachowania w całym analizowanym okresie. Różnice w poziomie zawartości wody dla poszczególnych kierunków mieszczą się w granicach od 0,0 do 0,5 kg/m3. Warto zaznaczyć, że ograniczona absorpcja deszczu spowodowana powłoką sprawia, że głównym czynnikiem wpływającym na proces wysychania jest promieniowanie słoneczne. Z tego względu ściana północna charakteryzuje się większym - w stosunku do pozostałych kierunków - zawilgoceniem.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie na elewacji zewnętrznej hydrofobizującej osłony (powłoki ochronnej) powinno być poprzedzone dokładnymi analizami numerycznymi. W każdym innym przypadku zastosowanie powłoki o zbyt wysokich parametrach parodyfuzyjnych (sd) może spowodować zaburzenia w procesach transportowych i wzrost poziomu zwartości wody na styku materiału izolacyjnego i ściany (w dociepleniach od wewnątrz) (RYS. 16).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych w programie numerycznym WUFI analiz wyraźnie widzimy, że ściany z osłoną, bez względu na kierunek, podobnie reagują na zacinający deszcz. Zawilgocenie na skutek tego czynnika zewnętrznego utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie w ciągu całego okresu badawczego (3 lata).

W przypadku ściany niepokrytej tynkiem lub osłoną mamy do czynienia z wyraźnie większym wzrostem wilgotności spowodowanym przez zacinający deszcz; znaczne wahania zawartości wody w ścianie obserwujemy zwłaszcza dla kierunku zachodniego. Na modelu przestrzennym ściany wzrost zawartości wilgoci jest wyraźnie widoczny w warstwie zewnętrznej muru z cegieł i w spoinach, które charakteryzują się znacznie większą sorpcyjnością w stosunku do pozostałego materiału ściany. Należy również dodać, że im wyżej nad poziomem terenu położony jest element ściany, tym większe zawilgocenie wywołuje zacinający deszcz (RYS. 18). Wynika to z faktu, iż prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością nad poziomem morza.

Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz staje się problemem nie tylko w kontekście doboru poprawnego rozwiązania (grubości i rodzaju materiału izolującego) oraz uniknięcia ryzyka kondensacyjnego, ale również uwzględnienia pozostałych czynników, które mają znaczący wpływ na cały potencjał cieplno-wilgotnościowy ściany i jej zdolność odsychania w sytuacjach krytycznych. Z tego względu w wytycznych WTA i normie DIN 4108-3 [5] ujęto problem wodochłonności warstwy elewacyjnej w kontekście dociepleń od wewnątrz.

W Polsce pomiar wodochłonności powierzchni praktykowany jest głównie w pracach renowacyjnych i odtworzeniowych dla elewacji w budynkach zabytkowych. W przypadku projektowania dociepleń od wewnątrz powinien on stanowić również nieodłączny element diagnostyki higrotermicznej przedmiotowych ścian.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 2. H. Hens, "Performance prediction for masonry walls with inside insulation using calculation procedures and laboratory testing", "Journal of Thermal Envelope and Building Science" 22/1998, s. 32-48.
 3. H. Stopp, P. Strangeld, H. Fechner, P. Häupl, "The Hygrothermal Performance of External Walls with Inside Insulation", Buildings VIII/Wall Performance-Practices, s. 1-13 (data dostępu 30.03.2016).
 4. R. Oswald, G. Dahmen, "Energetisch optimierte Gründerzeithäuser Baupraktische Detaillösungen für Innendämmungen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung von April 2009; Aachener Institut Für Bauschadensforschung Und Angewandte Bauphysik.
 5. DIN 4108-3 Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung Enthält Randbedingungen und Rechenvorschriften für das Glaser­‑Verfahren.
 6. R. Wójcik, "Docieplanie budynków od wewnątrz", Grupa Medium, Warszawa 2017.
 7. P. Kozakiewicz, M. Matejak, "Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 8. J. Radoń, H. Künzel, "Zalety stosowania paroizolacji wspierających proces wysychania", "Warstwy - Dachy i Ściany" 4/2004, s. 98-103.
 9. H. Künzel, "Criteria defining rain protection external rendering systems", 6th International Building Physics Conference IBPC, Turin 2015.
 10. "Innendämmung nach WTA I Planungsleitfaden", Referat 6 Bauphysik und Bauchemie, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2009.
 11. B. Orlik-Kożdon, T. Steidl, "Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji", "Materiały Budowlane" 1/2018, s. 44-48.
 12. BS 8104:1992, "Code of practice for assessing exposure of walls to wind-driven rain”.
 13. PN-EN 1062-1, "Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.