Izolacje.com.pl

Naprawy i renowacje stropów

Ceiling repair and refurbishment

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?
Archiwum autorów

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?


Archiwum autorów

Każda naprawa stanowi indywidualne zagadnienie, uwarunkowane szeregiem czynników: technicznych, dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony konserwatorskiej, architektonicznych, historycznych, środowiskowych czy kulturowych. Nierzadko wymaga decyzji i współpracy interdyscyplinarnej. Każde działanie o charakterze budowlanym (roboty budowlane), planowane do wykonania na obiekcie istniejącym, powinno być poprzedzone szerokim rozpoznaniem, obejmującym okres jego powstania i stosowane wówczas technologie. Brak takich działań może skutkować niespodziewanymi komplikacjami, związanymi z wystąpieniem odmiennych od typowych, rozwiązań wymuszających korygowanie zaplanowanych czynności budowlanych a w konsekwencji wydłużenie robót, zwiększenie kosztów oraz błędne, niekorzystne dla stanu obiektu działania.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Opracowania literaturowe [1-5] potwierdzające różnorodność rozwiązań w obrębie elementów konstrukcyjnych, w tym stropów w obiektach wznoszonych w XIX i XX w., stanowią bogaty zbiór informacji na temat technik budowania. Zwrócenie uwagi na ten właśnie okres, z uwagi na konieczność podejmowania działań o charakterze naprawczym w licznie zachowanych obiektach istniejących, o odmiennych jednak od współcześnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, wydało się autorom najbardziej celowe.

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy drewniane

Przykłady rozwiązań stropów drewnianych z końca XIX i XX w. zamieszczają liczne przedwojenne i nieco późniejsze poradniki budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, poradniki ciesielskie, podręczniki do budownictwa. Zawarta w nich wiedza może okazać się pomocna w przypadku konieczności wykonania remontu stropu.

Podstawowe, pierwotne układy konstrukcyjne stropów ewoluowały w trakcie ich użytkowania. Czasami zmiany towarzyszyły rozbudowom i przebudowom budynków, niejednokrotnie bywały też wynikiem prac naprawczych. Wiele z obiektów typu pałacowego na Górnym Śląsku w latach powojennych użytkowanych było jako urzędy państwowe czy szkoły. W okresach tych dochodziło do zaniedbań w dziedzinie utrzymania budynków, a ich stan techniczny znacznie się pogarszał. Przeprowadzano wówczas działania doraźne, związane z dostosowaniem do tymczasowych, nowych funkcji.

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

Dla współczesnych działań w obrębie obiektów, każda historyczna ingerencja w układ funkcjonalny, konstrukcyjny czy architektoniczny budynku stanowi ciekawy, choć czasami skomplikowany problem techniczny. Wymaga więc rozpoznania w zakresie nawarstwień i współczesnych im technologii.

Typowe przyczyny uszkodzeń stropów drewnianych najczęściej związane są z oddziaływaniem na strukturę drewna korozji biologicznej, wywołanej działaniem grzybów domowych i owadów. Dochodzi do niej w wyniku zaniedbania stanu technicznego budynku.

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

Grzyby domowe rozwijają się tylko w określonych warunkach. Najważniejsza jest obecność pożywienia oraz odpowiednia wilgotność i temperatura. Najmniejsza wilgotność drewna, przy jakiej może zachodzić jego rozkład, wynosi 20% (optymalnie 30-70%). Zakres temperatur odpowiednich dla rozwoju grzyba zawiera się w granicach 5-27°C, a dla niektórych gatunków nawet 0-44°C.

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

Grzyby domowe powodują stopniową degradację drewna, wpływając na jego gęstość i powodując spadek jego wytrzymałości. Drewno pod wpływem działania grzybów zmienia także swoją barwę i zapach:

 • zmiana barwy zachodzi wskutek wytwarzania barwnych substancji, jak np. kwasy humusowe przy rozkładzie brunatnym;
 • zapach jest wynikiem przemiany materii i wytwarzanego dwutlenku węgla, o nieprzyjemnej woni, zużytej przez grzyb jako pożywienie.

Wyróżnia się trzy stopnie zniszczenia drewna [8]:

 • stopień I określa powierzchniowe zniszczenie drewna w początkowym stadium rozwoju grzyba,
 • stopień II dotyczy zniszczenia drewna do głębokości 3-4 cm z widocznymi zmianami strukturalnymi (charakterystyczne spękania, kolor brunatny); brak oznak zmian strukturalnych w głębszych partiach drewna,
 • stopień III obejmuje silne zniszczenie drewna z widocznymi, głębokimi spękaniami, ciemnobrunatnym zabarwieniem, tendencją do sproszkowania pod wpływem oddziaływania niewielkich sił.
RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

Cechą charakterystyczną działania grzybów domowych jest wytwarzanie grzybni, owocników i sznurów grzybniowych. Umiejętność ich rozpoznania ma istotne znaczenia dla procesów diagnostycznych i działań naprawczych. Grzybnia większości gatunków rozwija się w całkowitej ciemności. Do rozwoju owocników niektórych gatunków (np. grzyb domowy właściwy) potrzebuje niewielkiej ilości światła. Obecność owocnika na widocznej stronie elementu może świadczyć o silnie rozwiniętych procesach destrukcyjnych w strefie niedostępnej i niewidocznej.

Sygnałem o możliwości uszkodzenia drewna, w dużej odległości od ogniska korozyjnego, jest obecność sznurów grzybniowych, których długość dochodzić może nawet do 10 m [9]. Ich występowanie wskazuje zazwyczaj na zaawansowany proces rozkładu, ponieważ ich rozwój zachodzi po około 5 miesiącach od chwili porażenia drewna.

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

Z obserwacji autorów wynika, że uszkodzenia belek stropowych występują często w miejscach oparcia na ścianach zewnętrznych, zwłaszcza północnych i zachodnich, ze względu na występowanie niekorzystnego oddziaływania opadów atmosferycznych i brak dostatecznego nasłonecznienia. Powodem może być również niewłaściwe oparcie belek, bezpośrednio na murze, przy braku izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy belką a murem.

Do innych przyczyn uszkodzeń należą:

 • zalewanie ścian i stropów wewnętrznych woda opadową na skutek uszkodzenia pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych lub niewłaściwego ich przekroju,
 • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • niewłaściwa eksploatacja
FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

Porażenie grzybem dotyczyć może także elementów murowanych, zwłaszcza ceglanych ze spoiwem wapiennym. W obszarze działania grzybów spoiwo wapienne przestaje wiązać na skutek reakcji chemicznych, jakie zachodzą przy wydzielaniu przez grzyba produktów przemiany materii, takich jak dwutlenek węgla i woda. Silne lokalne zawilgocenia sprzyjają powstawaniu nie tylko grzybów. W miejscach zawilgoconych pojawiają się najczęściej wykwity soli budowlanych, wybrzuszenia itp.

Uszkodzenia stropów drewnianych powoduje także obecność larw owadów, technicznych szkodników drewna. Chodniki larwalne występują często w miejscach mało widocznych, jak np. połączenia elementów. Są trudne do wyeliminowania z konstrukcji. Zdiagnozowanie ich występowania wymaga zdecydowanej interwencji.

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy ceramiczne

Sklepienia

Sklepienia stanowią krzywoliniowe przekrycia złożone z drobnowymiarowych elementów spajanych zaprawą. Wykonywane były z kamienia lub cegły, czyli materiałów o znacznej wytrzymałości na ściskanie i niższej na rozciąganie. Formowanie sklepień zmierzało do eliminacji z płaszcza sklepienia naprężeń rozciągających. Stosowano luki koliste, odcinkowe, paraboliczne, koszowe. Pachy sklepień wypełniano do poziomu klucza materiałem łatwo dostępnym i higienicznym - gruzem ceglanym lub żwirem mieszanym z wapnem. Zasyp umożliwiał wykonanie ponad sklepieniem posadzki wyższej kondygnacji, wpływał też na równowagę całego ustroju sklepienia stropowego.

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

Czynniki działające niszcząco na sklepienia stropowe:

1. Wady konstrukcyjne i wykonawcze: niewłaściwie dobrane formy łuków sklepień, błędne założenia statyczne, skutkujące np. niedostateczną sztywnością podpór sklepienia, błędna ocena cech gruntu prowadząca do nierównomiernego osiadania ścian, zastosowanie materiałów o niskiej jakości oraz wadliwe wykonawstwo.

2. Agresja chemiczna otaczającego środowiska oddziaływująca na elementy murowe w wyniku transportu wody zawierającej szkodliwe sole rozpuszczalne w strukturach kapilarno-porowatych (np. w warunkach posadowienia ceglanych murów fundamentowych poniżej zwierciadła wody gruntowej czy przy nawadnianiu podłoża na skutek awarii instalacji kanalizacyjnej). Mechanizm niszczenia muru polega na krystalizacji soli wewnątrz porów materiału i rozsadzaniu jego struktur (pierwszym objawem przemian chemicznych w elementach murowych są widoczne na powierzchni kamienia i cegły biało-szare plamy, wykwity, spulchnienia i łuszczenie się warstw zewnętrznych).

3. Adaptacje i przebudowy dokonywane bez udziału fachowców:

 • usuwanie ścian nośnych w celu powiększenia przestrzeni użytkowej,
 • zmiany pierwotnego układu statycznego.

4. Sposób użytkowania i bieżąca konserwacja: niewłaściwa konserwacja i brak troski o stan budynku.

5. Oddziaływania zewnętrzne: rysy i spękania powstajace na skutem wstrząsów i drgań wywołanych np. ruchem maszyn znajdujących się na zewnątrz lub od źródła wewnętrznego.

Najczęściej występujące uszkodzenia i zagrożenia:

 • rozspojenia, ubytki cegieł i zaprawy,
 • zawilgocenie i nasycenie szkodliwymi solami,
 • zwiększenie technologicznych obciążeń, wynikające z projektowanej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Stropy ceglane na belkach stalowych

Stropy na dźwigarach stalowych zaczęto stosować pod koniec XIX w., a w latach 30. XX w. stanowiły jedne z podstawowych rozwiązań konstrukcji stropów w budownictwie ogólnym.

Jak wykazuje praktyka budowlana, z okresu międzywojennego pochodzi znaczna część budynków o mieszanej konstrukcji stropów. Stropy na belkach stalowych, najczęściej odcinkowe, wykonywano czasami nad pomieszczeniami piwnicznymi, często nad jako stropy pierwszej kondygnacji i klatek schodowych. Powyżej stosowano stropy drewniane.

Uszkodzenia stropów z belkami stalowymi dotyczą głównie korozji belek nośnych oraz uszkodzeń podłóg na legarach drewnianych.

Stropy Ackermana

Stropy typu Ackerman, zwane też żeberkowymi [4], należą do najstarszych rozwiązań stropów gęstożebrowych [10]. Okres powszechnego ich stosowania przypada na lata międzywojenne i pierwszą dekadę po wojnie [11]. Oprócz typowych wysokości 15-22 cm w przypadku rozpiętości powyżej 6 m lub dużych obciążeniach skupionych wykonywano także stropy podwyższone.

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

Wypełnienie stanowiły pustaki ceramiczne Ackermana, ale także o innych kształtach (nazywane wówczas stropami "typu Ackerman"). Wykonywane były jako stropy piwniczne, dolnych kondygnacji i klatek schodowych.

W literaturze [4] spotkać można przykłady stropu Ceha, Lehmanna, Westfalskiego i z wypełnieniem pustakami Remy.

Do najczęściej spotykanych uszkodzeń stropów typu Ackerman należą:

 • korozja zbrojenia,
 • odpadanie lub spękanie dolnych płytek ceramicznych pustaków.

Zjawiska te nierzadko dotyczą stropów nad piwnicami, z uwagi na specyficzne, często wilgotne warunki w nich występujące. W przypadku zawilgacania piwnic na skutek przenikania wody gruntowej, awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz braku właściwej wentylacji dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz bezpośredniego zawilgacania elementów. Skutkuje to zawilgacaniem wypełnień ceramicznych (pustaków) oraz betonu żeberek stropu.

W okresie zimowym spadki temperatur poniżej zera i cykliczne przejścia przez zero sprzyjają efektom mrozowym. Dochodzi do uszkodzenia elementów ceramicznych oraz odspajania otuliny i korozji zbrojenia. Takie uszkodzenia zdiagnozowano w kamienicy mieszkalnej z lat 30. XX w. w Zabrzu na Śląsku.

W pomieszczeniach piwnicznych, w których doszło do awarii stropu, znajduje się węzeł cieplny oraz kanał ciepłowniczy. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia były procesy destrukcyjne, zachodzące pod wpływem długotrwałego podwyższonego poziomu wilgoci w piwnicy, powodujące uszkodzenie ścianek ceramicznych pustaków oraz silną korozję zbrojenia. Dodatkowo w pobliżu budynku prowadzone były prace remontowe, generujące drgania o wysokich częstotliwościach.

Naprawa tego typu uszkodzeń wymaga prowadzenia prac od strony piwnicy, z uwagi na użytkowane pomieszczenia kondygnacji powyższej.

W literaturze niejednokrotnie opisywane były sposoby typu wzmocnień stropów Ackermana [10-12].

Naprawa stropów - wybrane przykłady

Naprawa stropów drewnianych

Sposoby napraw stropów drewnianych obszernie opisano w literaturze [9], [13].

Naprawy belek drewnianych można podzielić na dwie grupy:

1. Zabezpieczenia polegające na wprowadzeniu dodatkowych elementów:

 • niezależnego wzmocnienia konstrukcji,
 • podwieszenia do układu konstrukcyjnego,
 • wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym.

2. Zabiegi strukturalne polegające na zwiększeniu właściwości technicznych i eksploatacyjnych uszkodzonych elementów.

Wzmocnienie niezależne stosuje się w przypadkach znacznego zniszczenia belek stropowych, które ze względów konserwatorskich nie zostają usunięte. Nowe elementy mają za zadanie przejąć obciążenia użytkowe, stary strop obciążenia własne i ciężar wystroju.

Wzmocnienie poprzez zastosowanie podwieszenia do układu konstrukcyjnego polega również na wprowadzeniu nowego, niezależnego od starej konstrukcji stropu, ale w tym wypadku nowy układ przenosi obciążenia od starego stropu. Wszystkie działania poprzedzające prace wzmocnienia powinny być poprzedzone projektem i stosownymi obliczeniami statycznymi.

Wzmocnienie współpracujące należą do najczęściej stosowanych i obejmuje:

 • usunięcie uszkodzonego fragmentu belki i zastąpienie go elementem uzupełniającym,
 • podwieszenie belki stropowej za pomocą strzemion stalowych,
 • wykonanie płyty żelbetowej na istniejących belkach stropowych (liczne źródła opisujące tę metodę podano w [9]),
 • inne wzmocnienia indywidualne.

Praktyka budowlana wykazuje, iż w większości napraw związanych ze stropami drewnianymi czynności przy nich wykonywane obejmują:

 • usunięcie lub częściowe odkrycie warstw posadzkowych i zasypek, czasami ślepych pułapów i podsufitek,
 • wykonanie oględzin odsłoniętych elementów,
 • usunięcie elementów porażonych przez czynniki biologiczne (w całości lub poza strefy uszkodzenia), często z tymczasowym podparciem i zabezpieczeniem,
 • powierzchniowe oczyszczenie, ociosanie elementów przeznaczonych do impregnacji, zgodnie z przyjętą technologią,
 • zabiegi konstrukcyjne, wzmacniające, zgodnie z przyjętym w projekcie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • wprowadzenie nowych warstw stropowych akustycznych (często wełny mineralnej lub zasypki keramzytowej) i płyt gipsowo-kartonowych jako podsufitki (względy ppoż.).

Ważnym zagadnieniem wydaje się być w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub pomieszczeń mokrych uwzględnienie w warstwach podposadzkowych właściwych materiałów paroizolacyjnych i przeciwwodnych.

W przypadku wykonywania żelbetowej płyty na stropie drewnianym należy zwrócić szczególną uwagę na jego wentylację. Przyścienne otwory wentylacyjne powinny przechodzić przez wszystkie górne warstwy stropu, tj. ślepy pułap, izolację akustyczną, izolację przeciwwilgociową, płytę oraz posadzkę. W przypadku pomieszczeniach mokrych, niedopuszczalne jest jednak bezpośrednie połączenie przestrzeni międzybelkowych ze środowiskiem pomieszczenia, poprzez otwory w listwie przypodłogowej. Przestrzenie międzybelkowe należy łączyć poziomym lub ukośnym kanałem zbiorczym, np. do kanałów wentylacyjnych.

Znane są przykłady wentylowania oparcia belek stropowych w gniazdach muru za pomocą otworów elewacyjnych. Przy pracach naprawczych w strefach oparcia należy zwrócić uwagę na zachowanie układu szczelin wentylacyjnych i nie dopuścić do ich zamknięcia, bez zastosowania alternatywnego rozwiązania.

Naprawa sklepień ceglanych

Działania zmierzające do naprawy powinny obejmować pomiary geometrii sklepienia i jego podpór, inwentaryzację uszkodzeń wraz z ekspertyzą określającą przyczyny powstania uszkodzeń.

Projekt powinien uwzględniać:

 • analizę przyczyn występujących uszkodzeń,
 • usunięcie istniejących źródeł zagrożeń,
 • obliczenia statyczne,
 • technologię prowadzenia prac remontowych uwzględniającą analizę uszkodzeń oraz konieczność ich usunięcia lub ograniczenia dalszego ich wpływu na trwałość konstrukcji,
 • stabilizację podpór sklepienia i naprawę samego płaszcza, prowadzącą do eliminacji występujących naprężeń rozciągających oraz ograniczenia naprężeń ściskających do wartości nieprzekraczających obliczeniowej wytrzymałości muru na ściskanie.

Stosowane metody napraw sklepień:

1. Przemurowania fragmentów sklepień - stosowane w przypadku zaistnienia znacznych uszkodzeń lub ubytków cegieł płaszcza sklepienia. Realizowane są odcinkami po wykonaniu ściśle dopasowanego deskowania. Do przemurowań stosowane są materiały odpowiadające cechami mechanicznymi materiałom istniejącym w konstrukcji.

2. Spoinowanie, stosowane w sytuacjach znacznych ubytków zaprawy.

3. Wypełnienie w płaszczu sklepienia metodą grawitacyjną przez zalewanie od góry lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Stosowany jest do tego celu zaczyn cementowy lub żywice epoksydowe.

4. Wymiana zasypki na materiał o zaprojektowanym ciężarze nasypowym i korzystnym kącie tarcia wewnętrznego, a także częściowe wypełnianie pach sklepienia betonem lekkim.

5. Wykonanie dodatkowej powłoki żelbetowej ponad sklepieniem i podwieszenia do niej ceglanego płaszcza za pomocą kotew. Powoduje to jednak znaczne zwiększenie obciążeń przekazywanych na podpory sklepienia i zwiększa opór dyfuzyjny przegrody, powodując zmianę mikroklimatu pomieszczeń. Powłoki takiej nie da się zdemontować. Z tego względu metoda ta nie jest akceptowana przez konserwatora zabytków.

6. Wykonanie dodatkowych, odciążających konstrukcji: stropu ponad sklepieniem lub ściągów przenoszących siły rozporu.

Naprawy ceglanych konstrukcji sklepień są zagadnieniami trudnymi, bezwzględnie wymagającymi indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Naprawa stropów ceramicznych na belkach stalowych

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

Naprawy wiążą się zwykle z wymianą pierwotnej podłogi na legarach i zastąpienia jej współczesnymi materiałami. W stropach wymagających odciążenia na belkach stalowych jako lekkie kruszywo wypełniające stosowany jest keramzyt izolacyjny.

W zależności od rodzaju stropu (płyta lekka, półciężka czy ciężka) w miejsce dawnej zasypki możliwe jest także zastosowanie płytek z betonu komórkowego lub twardego styropianu.

Przy silnym uszkodzeniu belek o długości powyżej 5 m stosuje się powiększanie przekroju poprzez dospawanie profili stalowych. Prace takie można wykonywać przy odprężeniu belek istniejących, po zdjęciu warstw zasypowych. Metoda ta stosowana jest sporadycznie, ze względu na zastosowanie w belkach stali niskowęglowej.

Naprawa stropów typu Ackerman

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

W zależności od charakteru uszkodzenia, możliwe są następujące metody naprawy:

1. W przypadku zachowanych, nieuszkodzonych żeberek żelbetowych i zniszczonych płytek dolnych pustaków ceramicznych (typ uszkodzenia po pożarowego) możliwe jest osiatkowanie połaci stropu od dołu z wypełnieniem przestrzeni pustaków np. styropianem i otynkowanie.

2. Podparcie istniejących stropów rusztem stalowym z wykończeniem stropu od dołu jak w pkt. 1.

3. W przypadku dostępu od strony pomieszczenia nad stropem nadbetonowanie płyty żelbetowej. Warunkiem uzyskania współpracy starego betonu z nowym jest zapewnienie wymaganej nośności w płaszczyźnie styku. W tym celu stosowane jest np. nakłuwanie powierzchni starego betonu, wykonanie warstwy szczepnej z cementów modyfikowanych polimerami lub wprowadza łączniki w postaci bolców czy sworzni.

4. Wzmocnienie poprzez zastosowanie nowego układu konstrukcyjnego:
– wzmocnienie poprzez dodatkowe żelbetowe belki i nadbeton,
– wzmocnienie dodatkowymi belkami stalowymi i nadbetonem.

W celu zmniejszenia ciężaru stropu możliwe jest wprowadzenie płytek styropianowych.

5. Wzmocnienie stropu poprzez uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i otuliny betonowej, co wymaga jednocześnie odsłonięcia pozostałej części zbrojenie oraz rozkucia betonu i pustaków w strefie kotwienia. Metoda wymaga dużego zaangażowania, uwagi i czasu. Oceniana jest jako ryzykowna. Istnieje ryzyko zawalenie się stropu, spowodowane utratą przyczepności betonu do odkrytego zbrojenia [10].

Naprawa stropów w aspekcie wybranych zagadnień fizyki budowli

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

Naprawy stropów podejmowane są niejednokrotnie w wyniku decyzji o zmianie użytkowania budynku lub jego części, rozbudowie, przebudowie czy po prostu w wyniku zmiany właściciela nieruchomości i podejmowanych przez niego prac remontowych. W takich sytuacjach obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [15].

W świetle rozporządzenia stropy nad ostatnią kondygnacją, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami oraz stropy nad przejazdami i piwnicami nieogrzewanymi podlegają wymaganiom dotyczącym min. izolacyjności termicznej. Określają one wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów, które obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max).

Jednocześnie rozporządzenie narzuca konieczność spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej i sprawdzenie przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. W tym celu konieczne jest obliczenie czynnika temperaturowego ƒrsi, charakteryzującego tzw. jakość cieplną przegród płaskich i węzłów konstrukcyjnych. Oznacza to, że dla danego budynku, o zadanej lokalizacji, można obliczyć krytyczne wartości czynnika temperaturowego ƒrsi w miejscach szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka rozwoju pleśni. Dla projektanta powinna być to wartość, która przy prawidłowo zaprojektowanej przegrodzie musi zostać przekroczona. Procedura obliczeniowa przedstawiona została w normie [16].

Zgodnie z procedurą obliczeniową czynnik temperaturowy wyrażony jest wzorem:

gdzie:

θ si,min - minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni [°C],
θe - średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty objęte ochroną konserwatorską nie podlegają wymaganiom w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W związku z powyższym przy projektowaniu przebudowy czy remontu nie obowiązują graniczne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych (Umax). Jednakże poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu budynkach, z punktu widzenia jakości przyszłego użytkowania i trwałości obiektu, wydaje się być dość istotna, zwłaszcza jeżeli projektowana funkcja przewiduje pomieszczenia o różnych warunkach klimatu wewnętrznego, związanego z przewidywaną funkcją pomieszczeń.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na drodze prac termomodernizacyjnych, w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską lub posiadających bogaty wystrój architektoniczny elewacji nie jest możliwe lub jest mocno utrudnione i wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i symulacji. Najczęściej ściany zewnętrzne pozostawia się więc nieocieplone lub wykonuje sie ocieplenia od strony pomieszczeń.

W przypadku planowanych prac, obejmujących min. ocieplanie przegród zewnętrznych pomocne są komputerowe programy obliczeniowe. Najbardziej dostępne umożliwiają obliczenia współczynnika przenikania ciepła i sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej dla płaskich wycinków przegród jednorodnych. Wskazane jest jednak wykonanie obliczeń bardziej szczegółowych, dla newralgicznych, z punktu widzenia zjawisk fizykalnych, detali 2D.

Dla dwuwymiarowych modeli elementu budowlanego, stosowany jest np. program THERM, bazującym na wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Umożliwia on otrzymanie:

 • współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)],
 • pól zmian gęstości strumienia ciepła,
 • pół temperatur
 • oraz wartości temperatur w dowolnym miejscu przekroju przegrody,

dzięki czemu może być wykorzystywany do uzyskania niezbędnych danych (temperatur na powierzchni wewnętrznej przegrody) dla oszacowania kondensacji powierzchniowej i prawdopodobieństwa powstania grzybów pleśniowych.

Do wykonywania symulacji dwu- i trzywymiarowych służy np. program WUFI, w którym zastosowano sprzężony model zjawisk transportu ciepła i wilgoci. Umożliwia on oszacowanie czasu wysychania przegród z początkowej wilgoci technologicznej oraz powstającej w wyniku eksploatacji ocenę niebezpieczeństwa wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody, np. z uwzględnianiem wpływu zacinającego deszczu. Program może być pomocny przy wyborze odpowiedniego rozwiązania modernizacyjnego istniejących przegród, uwzględniając wpływ czynników klimatu zewnętrznego.

Podstawą prac modernizacyjnych w obiektach, objętych ochroną konserwatorską, bywa kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela i inwestora a wymaganiami projektantów i konserwatora. Każdorazowo jednak stosowane rozwiązania powinny zapewnić niezbędny komfort użytkowania budynków oraz ochronę i trwałość ich konstrukcji oraz formy. Dla prawidłowego zastosowania dostępnych technologii i właściwych metod naprawczych projektanci maja do dyspozycji metodologie obliczeniowe oraz symulacje pozwalające na prognozę przyrostu wilgoci w czasie dalszej eksploatacji, wspomagane programami komputerowymi. Obliczenia takie powinny być prowadzone w oparciu o lokalne warunki klimatyczne.

Nie bez znaczenia jest także dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących parametrów klimatu wewnętrznego, tak aby dalsza eksploatacja pomieszczeń nie wpływała destrukcyjnie na remontowane elementy budynku.

Literatura

 1. "Breymann Baukonstruktionslehre", Leipzig 1990.
 2. J. Durm, "Handbuch der Architektur", Studgart 1898.
 3. D. Krzyczkowski, "Budownictwo", Lwów 1929.
 4. S. Mielnicki, "Ustroje budowlane", Katowice 1938.
 5. W. Żenczykowski, "Budownictwo Ogólne", Warszawa 1938.
 6. J. Tajchman, "Stropy drewniane w Polsce - próba systematyki" [w:] "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", TOM XXXII, ROK 1987, zeszyt 3-4, PAN, Komitet Architektury i Urbanistyki, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1987.
 7. Materiały własne z pracy zawodowej autorów.
 8. "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", praca zbiorowa pod red. J. Ważnego i J. Karysia; Arkady, Warszawa 2001.
 9. J. Jasieńko, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów drewnianych oraz sposoby wzmocnienia i przebudowy" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 285-300.
 10. A. Stachowicz, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów i przekryć ceramicznych" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 269-284.
 11. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, A. Krucka, "Szczególne przypadki stropów Ackermana" [w:] "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, s. 235-234.
 12. Z. Pająk, Ł. Drobiec, "Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej", "Materiały budowlane", 5/2009, s. 20-22 i 63.
 13. J. Jasieńko, "Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.
 14. Materiały techniczne firmy Weber.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU Nr 75 wraz z późniejszymi zmianami).
 16. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 17. A. Szymanowska-Gwiżdż, "Stan cieplno-wilgotnościowy przegród budowlanych w modernizowanych obiektach zabytkowych" [w:] „Fizyka budowli w teorii i w praktyce”, t. VI, nr 3, Łódź 2011, s. 73-76.
 18. M. Flak, "Analiza możliwości naprawy stropów drewnianych w obiektach zabytkowych", rozprawa magisterska, Gliwice 2010.
 19. S. Jurkiewicz, S. Karczmarczyk, "Zabezpieczenia historycznych sklepień zasypem gruzowym", "Czasopismo Techniczne. Architektura", 2-A/2/2011, Zeszyt 11, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 287-294.
 20. E. Masłowski, D. Spiżewska, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych", Arkady, Warszawa 2000.
 21. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych", "Budownictwo i architektura", 5(2009), s. 85-100
 22. P. Rapp, Z. Lis, "Wzdłużne połączenia belek drewnianych wzmocnione prętami stalowymi", "Inżynieria i budownictwo", nr 3/2001, str. 171-173.
 23. "Tymczasowe wytyczne projektowania i wykonywania wzmacniania stropów drewnianych przez zespolenie belek z płytą żelbetową", Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
 24. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.