Izolacje.com.pl

Naprawy i renowacje stropów

Ceiling repair and refurbishment

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?
Archiwum autorów

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?


Archiwum autorów

Każda naprawa stanowi indywidualne zagadnienie, uwarunkowane szeregiem czynników: technicznych, dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony konserwatorskiej, architektonicznych, historycznych, środowiskowych czy kulturowych. Nierzadko wymaga decyzji i współpracy interdyscyplinarnej. Każde działanie o charakterze budowlanym (roboty budowlane), planowane do wykonania na obiekcie istniejącym, powinno być poprzedzone szerokim rozpoznaniem, obejmującym okres jego powstania i stosowane wówczas technologie. Brak takich działań może skutkować niespodziewanymi komplikacjami, związanymi z wystąpieniem odmiennych od typowych, rozwiązań wymuszających korygowanie zaplanowanych czynności budowlanych a w konsekwencji wydłużenie robót, zwiększenie kosztów oraz błędne, niekorzystne dla stanu obiektu działania.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

Opracowania literaturowe [1-5] potwierdzające różnorodność rozwiązań w obrębie elementów konstrukcyjnych, w tym stropów w obiektach wznoszonych w XIX i XX w., stanowią bogaty zbiór informacji na temat technik budowania. Zwrócenie uwagi na ten właśnie okres, z uwagi na konieczność podejmowania działań o charakterze naprawczym w licznie zachowanych obiektach istniejących, o odmiennych jednak od współcześnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, wydało się autorom najbardziej celowe.

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy drewniane

Przykłady rozwiązań stropów drewnianych z końca XIX i XX w. zamieszczają liczne przedwojenne i nieco późniejsze poradniki budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, poradniki ciesielskie, podręczniki do budownictwa. Zawarta w nich wiedza może okazać się pomocna w przypadku konieczności wykonania remontu stropu.

Podstawowe, pierwotne układy konstrukcyjne stropów ewoluowały w trakcie ich użytkowania. Czasami zmiany towarzyszyły rozbudowom i przebudowom budynków, niejednokrotnie bywały też wynikiem prac naprawczych. Wiele z obiektów typu pałacowego na Górnym Śląsku w latach powojennych użytkowanych było jako urzędy państwowe czy szkoły. W okresach tych dochodziło do zaniedbań w dziedzinie utrzymania budynków, a ich stan techniczny znacznie się pogarszał. Przeprowadzano wówczas działania doraźne, związane z dostosowaniem do tymczasowych, nowych funkcji.

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

Dla współczesnych działań w obrębie obiektów, każda historyczna ingerencja w układ funkcjonalny, konstrukcyjny czy architektoniczny budynku stanowi ciekawy, choć czasami skomplikowany problem techniczny. Wymaga więc rozpoznania w zakresie nawarstwień i współczesnych im technologii.

Typowe przyczyny uszkodzeń stropów drewnianych najczęściej związane są z oddziaływaniem na strukturę drewna korozji biologicznej, wywołanej działaniem grzybów domowych i owadów. Dochodzi do niej w wyniku zaniedbania stanu technicznego budynku.

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

Grzyby domowe rozwijają się tylko w określonych warunkach. Najważniejsza jest obecność pożywienia oraz odpowiednia wilgotność i temperatura. Najmniejsza wilgotność drewna, przy jakiej może zachodzić jego rozkład, wynosi 20% (optymalnie 30-70%). Zakres temperatur odpowiednich dla rozwoju grzyba zawiera się w granicach 5-27°C, a dla niektórych gatunków nawet 0-44°C.

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

Grzyby domowe powodują stopniową degradację drewna, wpływając na jego gęstość i powodując spadek jego wytrzymałości. Drewno pod wpływem działania grzybów zmienia także swoją barwę i zapach:

 • zmiana barwy zachodzi wskutek wytwarzania barwnych substancji, jak np. kwasy humusowe przy rozkładzie brunatnym;
 • zapach jest wynikiem przemiany materii i wytwarzanego dwutlenku węgla, o nieprzyjemnej woni, zużytej przez grzyb jako pożywienie.

Wyróżnia się trzy stopnie zniszczenia drewna [8]:

 • stopień I określa powierzchniowe zniszczenie drewna w początkowym stadium rozwoju grzyba,
 • stopień II dotyczy zniszczenia drewna do głębokości 3-4 cm z widocznymi zmianami strukturalnymi (charakterystyczne spękania, kolor brunatny); brak oznak zmian strukturalnych w głębszych partiach drewna,
 • stopień III obejmuje silne zniszczenie drewna z widocznymi, głębokimi spękaniami, ciemnobrunatnym zabarwieniem, tendencją do sproszkowania pod wpływem oddziaływania niewielkich sił.
RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

Cechą charakterystyczną działania grzybów domowych jest wytwarzanie grzybni, owocników i sznurów grzybniowych. Umiejętność ich rozpoznania ma istotne znaczenia dla procesów diagnostycznych i działań naprawczych. Grzybnia większości gatunków rozwija się w całkowitej ciemności. Do rozwoju owocników niektórych gatunków (np. grzyb domowy właściwy) potrzebuje niewielkiej ilości światła. Obecność owocnika na widocznej stronie elementu może świadczyć o silnie rozwiniętych procesach destrukcyjnych w strefie niedostępnej i niewidocznej.

Sygnałem o możliwości uszkodzenia drewna, w dużej odległości od ogniska korozyjnego, jest obecność sznurów grzybniowych, których długość dochodzić może nawet do 10 m [9]. Ich występowanie wskazuje zazwyczaj na zaawansowany proces rozkładu, ponieważ ich rozwój zachodzi po około 5 miesiącach od chwili porażenia drewna.

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

Z obserwacji autorów wynika, że uszkodzenia belek stropowych występują często w miejscach oparcia na ścianach zewnętrznych, zwłaszcza północnych i zachodnich, ze względu na występowanie niekorzystnego oddziaływania opadów atmosferycznych i brak dostatecznego nasłonecznienia. Powodem może być również niewłaściwe oparcie belek, bezpośrednio na murze, przy braku izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy belką a murem.

Do innych przyczyn uszkodzeń należą:

 • zalewanie ścian i stropów wewnętrznych woda opadową na skutek uszkodzenia pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych lub niewłaściwego ich przekroju,
 • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • niewłaściwa eksploatacja
FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

Porażenie grzybem dotyczyć może także elementów murowanych, zwłaszcza ceglanych ze spoiwem wapiennym. W obszarze działania grzybów spoiwo wapienne przestaje wiązać na skutek reakcji chemicznych, jakie zachodzą przy wydzielaniu przez grzyba produktów przemiany materii, takich jak dwutlenek węgla i woda. Silne lokalne zawilgocenia sprzyjają powstawaniu nie tylko grzybów. W miejscach zawilgoconych pojawiają się najczęściej wykwity soli budowlanych, wybrzuszenia itp.

Uszkodzenia stropów drewnianych powoduje także obecność larw owadów, technicznych szkodników drewna. Chodniki larwalne występują często w miejscach mało widocznych, jak np. połączenia elementów. Są trudne do wyeliminowania z konstrukcji. Zdiagnozowanie ich występowania wymaga zdecydowanej interwencji.

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy ceramiczne

Sklepienia

Sklepienia stanowią krzywoliniowe przekrycia złożone z drobnowymiarowych elementów spajanych zaprawą. Wykonywane były z kamienia lub cegły, czyli materiałów o znacznej wytrzymałości na ściskanie i niższej na rozciąganie. Formowanie sklepień zmierzało do eliminacji z płaszcza sklepienia naprężeń rozciągających. Stosowano luki koliste, odcinkowe, paraboliczne, koszowe. Pachy sklepień wypełniano do poziomu klucza materiałem łatwo dostępnym i higienicznym - gruzem ceglanym lub żwirem mieszanym z wapnem. Zasyp umożliwiał wykonanie ponad sklepieniem posadzki wyższej kondygnacji, wpływał też na równowagę całego ustroju sklepienia stropowego.

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

Czynniki działające niszcząco na sklepienia stropowe:

1. Wady konstrukcyjne i wykonawcze: niewłaściwie dobrane formy łuków sklepień, błędne założenia statyczne, skutkujące np. niedostateczną sztywnością podpór sklepienia, błędna ocena cech gruntu prowadząca do nierównomiernego osiadania ścian, zastosowanie materiałów o niskiej jakości oraz wadliwe wykonawstwo.

2. Agresja chemiczna otaczającego środowiska oddziaływująca na elementy murowe w wyniku transportu wody zawierającej szkodliwe sole rozpuszczalne w strukturach kapilarno-porowatych (np. w warunkach posadowienia ceglanych murów fundamentowych poniżej zwierciadła wody gruntowej czy przy nawadnianiu podłoża na skutek awarii instalacji kanalizacyjnej). Mechanizm niszczenia muru polega na krystalizacji soli wewnątrz porów materiału i rozsadzaniu jego struktur (pierwszym objawem przemian chemicznych w elementach murowych są widoczne na powierzchni kamienia i cegły biało-szare plamy, wykwity, spulchnienia i łuszczenie się warstw zewnętrznych).

3. Adaptacje i przebudowy dokonywane bez udziału fachowców:

 • usuwanie ścian nośnych w celu powiększenia przestrzeni użytkowej,
 • zmiany pierwotnego układu statycznego.

4. Sposób użytkowania i bieżąca konserwacja: niewłaściwa konserwacja i brak troski o stan budynku.

5. Oddziaływania zewnętrzne: rysy i spękania powstajace na skutem wstrząsów i drgań wywołanych np. ruchem maszyn znajdujących się na zewnątrz lub od źródła wewnętrznego.

Najczęściej występujące uszkodzenia i zagrożenia:

 • rozspojenia, ubytki cegieł i zaprawy,
 • zawilgocenie i nasycenie szkodliwymi solami,
 • zwiększenie technologicznych obciążeń, wynikające z projektowanej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Stropy ceglane na belkach stalowych

Stropy na dźwigarach stalowych zaczęto stosować pod koniec XIX w., a w latach 30. XX w. stanowiły jedne z podstawowych rozwiązań konstrukcji stropów w budownictwie ogólnym.

Jak wykazuje praktyka budowlana, z okresu międzywojennego pochodzi znaczna część budynków o mieszanej konstrukcji stropów. Stropy na belkach stalowych, najczęściej odcinkowe, wykonywano czasami nad pomieszczeniami piwnicznymi, często nad jako stropy pierwszej kondygnacji i klatek schodowych. Powyżej stosowano stropy drewniane.

Uszkodzenia stropów z belkami stalowymi dotyczą głównie korozji belek nośnych oraz uszkodzeń podłóg na legarach drewnianych.

Stropy Ackermana

Stropy typu Ackerman, zwane też żeberkowymi [4], należą do najstarszych rozwiązań stropów gęstożebrowych [10]. Okres powszechnego ich stosowania przypada na lata międzywojenne i pierwszą dekadę po wojnie [11]. Oprócz typowych wysokości 15-22 cm w przypadku rozpiętości powyżej 6 m lub dużych obciążeniach skupionych wykonywano także stropy podwyższone.

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

Wypełnienie stanowiły pustaki ceramiczne Ackermana, ale także o innych kształtach (nazywane wówczas stropami "typu Ackerman"). Wykonywane były jako stropy piwniczne, dolnych kondygnacji i klatek schodowych.

W literaturze [4] spotkać można przykłady stropu Ceha, Lehmanna, Westfalskiego i z wypełnieniem pustakami Remy.

Do najczęściej spotykanych uszkodzeń stropów typu Ackerman należą:

 • korozja zbrojenia,
 • odpadanie lub spękanie dolnych płytek ceramicznych pustaków.

Zjawiska te nierzadko dotyczą stropów nad piwnicami, z uwagi na specyficzne, często wilgotne warunki w nich występujące. W przypadku zawilgacania piwnic na skutek przenikania wody gruntowej, awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz braku właściwej wentylacji dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz bezpośredniego zawilgacania elementów. Skutkuje to zawilgacaniem wypełnień ceramicznych (pustaków) oraz betonu żeberek stropu.

W okresie zimowym spadki temperatur poniżej zera i cykliczne przejścia przez zero sprzyjają efektom mrozowym. Dochodzi do uszkodzenia elementów ceramicznych oraz odspajania otuliny i korozji zbrojenia. Takie uszkodzenia zdiagnozowano w kamienicy mieszkalnej z lat 30. XX w. w Zabrzu na Śląsku.

W pomieszczeniach piwnicznych, w których doszło do awarii stropu, znajduje się węzeł cieplny oraz kanał ciepłowniczy. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia były procesy destrukcyjne, zachodzące pod wpływem długotrwałego podwyższonego poziomu wilgoci w piwnicy, powodujące uszkodzenie ścianek ceramicznych pustaków oraz silną korozję zbrojenia. Dodatkowo w pobliżu budynku prowadzone były prace remontowe, generujące drgania o wysokich częstotliwościach.

Naprawa tego typu uszkodzeń wymaga prowadzenia prac od strony piwnicy, z uwagi na użytkowane pomieszczenia kondygnacji powyższej.

W literaturze niejednokrotnie opisywane były sposoby typu wzmocnień stropów Ackermana [10-12].

Naprawa stropów - wybrane przykłady

Naprawa stropów drewnianych

Sposoby napraw stropów drewnianych obszernie opisano w literaturze [9], [13].

Naprawy belek drewnianych można podzielić na dwie grupy:

1. Zabezpieczenia polegające na wprowadzeniu dodatkowych elementów:

 • niezależnego wzmocnienia konstrukcji,
 • podwieszenia do układu konstrukcyjnego,
 • wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym.

2. Zabiegi strukturalne polegające na zwiększeniu właściwości technicznych i eksploatacyjnych uszkodzonych elementów.

Wzmocnienie niezależne stosuje się w przypadkach znacznego zniszczenia belek stropowych, które ze względów konserwatorskich nie zostają usunięte. Nowe elementy mają za zadanie przejąć obciążenia użytkowe, stary strop obciążenia własne i ciężar wystroju.

Wzmocnienie poprzez zastosowanie podwieszenia do układu konstrukcyjnego polega również na wprowadzeniu nowego, niezależnego od starej konstrukcji stropu, ale w tym wypadku nowy układ przenosi obciążenia od starego stropu. Wszystkie działania poprzedzające prace wzmocnienia powinny być poprzedzone projektem i stosownymi obliczeniami statycznymi.

Wzmocnienie współpracujące należą do najczęściej stosowanych i obejmuje:

 • usunięcie uszkodzonego fragmentu belki i zastąpienie go elementem uzupełniającym,
 • podwieszenie belki stropowej za pomocą strzemion stalowych,
 • wykonanie płyty żelbetowej na istniejących belkach stropowych (liczne źródła opisujące tę metodę podano w [9]),
 • inne wzmocnienia indywidualne.

Praktyka budowlana wykazuje, iż w większości napraw związanych ze stropami drewnianymi czynności przy nich wykonywane obejmują:

 • usunięcie lub częściowe odkrycie warstw posadzkowych i zasypek, czasami ślepych pułapów i podsufitek,
 • wykonanie oględzin odsłoniętych elementów,
 • usunięcie elementów porażonych przez czynniki biologiczne (w całości lub poza strefy uszkodzenia), często z tymczasowym podparciem i zabezpieczeniem,
 • powierzchniowe oczyszczenie, ociosanie elementów przeznaczonych do impregnacji, zgodnie z przyjętą technologią,
 • zabiegi konstrukcyjne, wzmacniające, zgodnie z przyjętym w projekcie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • wprowadzenie nowych warstw stropowych akustycznych (często wełny mineralnej lub zasypki keramzytowej) i płyt gipsowo-kartonowych jako podsufitki (względy ppoż.).

Ważnym zagadnieniem wydaje się być w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub pomieszczeń mokrych uwzględnienie w warstwach podposadzkowych właściwych materiałów paroizolacyjnych i przeciwwodnych.

W przypadku wykonywania żelbetowej płyty na stropie drewnianym należy zwrócić szczególną uwagę na jego wentylację. Przyścienne otwory wentylacyjne powinny przechodzić przez wszystkie górne warstwy stropu, tj. ślepy pułap, izolację akustyczną, izolację przeciwwilgociową, płytę oraz posadzkę. W przypadku pomieszczeniach mokrych, niedopuszczalne jest jednak bezpośrednie połączenie przestrzeni międzybelkowych ze środowiskiem pomieszczenia, poprzez otwory w listwie przypodłogowej. Przestrzenie międzybelkowe należy łączyć poziomym lub ukośnym kanałem zbiorczym, np. do kanałów wentylacyjnych.

Znane są przykłady wentylowania oparcia belek stropowych w gniazdach muru za pomocą otworów elewacyjnych. Przy pracach naprawczych w strefach oparcia należy zwrócić uwagę na zachowanie układu szczelin wentylacyjnych i nie dopuścić do ich zamknięcia, bez zastosowania alternatywnego rozwiązania.

Naprawa sklepień ceglanych

Działania zmierzające do naprawy powinny obejmować pomiary geometrii sklepienia i jego podpór, inwentaryzację uszkodzeń wraz z ekspertyzą określającą przyczyny powstania uszkodzeń.

Projekt powinien uwzględniać:

 • analizę przyczyn występujących uszkodzeń,
 • usunięcie istniejących źródeł zagrożeń,
 • obliczenia statyczne,
 • technologię prowadzenia prac remontowych uwzględniającą analizę uszkodzeń oraz konieczność ich usunięcia lub ograniczenia dalszego ich wpływu na trwałość konstrukcji,
 • stabilizację podpór sklepienia i naprawę samego płaszcza, prowadzącą do eliminacji występujących naprężeń rozciągających oraz ograniczenia naprężeń ściskających do wartości nieprzekraczających obliczeniowej wytrzymałości muru na ściskanie.

Stosowane metody napraw sklepień:

1. Przemurowania fragmentów sklepień - stosowane w przypadku zaistnienia znacznych uszkodzeń lub ubytków cegieł płaszcza sklepienia. Realizowane są odcinkami po wykonaniu ściśle dopasowanego deskowania. Do przemurowań stosowane są materiały odpowiadające cechami mechanicznymi materiałom istniejącym w konstrukcji.

2. Spoinowanie, stosowane w sytuacjach znacznych ubytków zaprawy.

3. Wypełnienie w płaszczu sklepienia metodą grawitacyjną przez zalewanie od góry lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Stosowany jest do tego celu zaczyn cementowy lub żywice epoksydowe.

4. Wymiana zasypki na materiał o zaprojektowanym ciężarze nasypowym i korzystnym kącie tarcia wewnętrznego, a także częściowe wypełnianie pach sklepienia betonem lekkim.

5. Wykonanie dodatkowej powłoki żelbetowej ponad sklepieniem i podwieszenia do niej ceglanego płaszcza za pomocą kotew. Powoduje to jednak znaczne zwiększenie obciążeń przekazywanych na podpory sklepienia i zwiększa opór dyfuzyjny przegrody, powodując zmianę mikroklimatu pomieszczeń. Powłoki takiej nie da się zdemontować. Z tego względu metoda ta nie jest akceptowana przez konserwatora zabytków.

6. Wykonanie dodatkowych, odciążających konstrukcji: stropu ponad sklepieniem lub ściągów przenoszących siły rozporu.

Naprawy ceglanych konstrukcji sklepień są zagadnieniami trudnymi, bezwzględnie wymagającymi indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Naprawa stropów ceramicznych na belkach stalowych

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

Naprawy wiążą się zwykle z wymianą pierwotnej podłogi na legarach i zastąpienia jej współczesnymi materiałami. W stropach wymagających odciążenia na belkach stalowych jako lekkie kruszywo wypełniające stosowany jest keramzyt izolacyjny.

W zależności od rodzaju stropu (płyta lekka, półciężka czy ciężka) w miejsce dawnej zasypki możliwe jest także zastosowanie płytek z betonu komórkowego lub twardego styropianu.

Przy silnym uszkodzeniu belek o długości powyżej 5 m stosuje się powiększanie przekroju poprzez dospawanie profili stalowych. Prace takie można wykonywać przy odprężeniu belek istniejących, po zdjęciu warstw zasypowych. Metoda ta stosowana jest sporadycznie, ze względu na zastosowanie w belkach stali niskowęglowej.

Naprawa stropów typu Ackerman

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

W zależności od charakteru uszkodzenia, możliwe są następujące metody naprawy:

1. W przypadku zachowanych, nieuszkodzonych żeberek żelbetowych i zniszczonych płytek dolnych pustaków ceramicznych (typ uszkodzenia po pożarowego) możliwe jest osiatkowanie połaci stropu od dołu z wypełnieniem przestrzeni pustaków np. styropianem i otynkowanie.

2. Podparcie istniejących stropów rusztem stalowym z wykończeniem stropu od dołu jak w pkt. 1.

3. W przypadku dostępu od strony pomieszczenia nad stropem nadbetonowanie płyty żelbetowej. Warunkiem uzyskania współpracy starego betonu z nowym jest zapewnienie wymaganej nośności w płaszczyźnie styku. W tym celu stosowane jest np. nakłuwanie powierzchni starego betonu, wykonanie warstwy szczepnej z cementów modyfikowanych polimerami lub wprowadza łączniki w postaci bolców czy sworzni.

4. Wzmocnienie poprzez zastosowanie nowego układu konstrukcyjnego:
– wzmocnienie poprzez dodatkowe żelbetowe belki i nadbeton,
– wzmocnienie dodatkowymi belkami stalowymi i nadbetonem.

W celu zmniejszenia ciężaru stropu możliwe jest wprowadzenie płytek styropianowych.

5. Wzmocnienie stropu poprzez uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i otuliny betonowej, co wymaga jednocześnie odsłonięcia pozostałej części zbrojenie oraz rozkucia betonu i pustaków w strefie kotwienia. Metoda wymaga dużego zaangażowania, uwagi i czasu. Oceniana jest jako ryzykowna. Istnieje ryzyko zawalenie się stropu, spowodowane utratą przyczepności betonu do odkrytego zbrojenia [10].

Naprawa stropów w aspekcie wybranych zagadnień fizyki budowli

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

Naprawy stropów podejmowane są niejednokrotnie w wyniku decyzji o zmianie użytkowania budynku lub jego części, rozbudowie, przebudowie czy po prostu w wyniku zmiany właściciela nieruchomości i podejmowanych przez niego prac remontowych. W takich sytuacjach obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [15].

W świetle rozporządzenia stropy nad ostatnią kondygnacją, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami oraz stropy nad przejazdami i piwnicami nieogrzewanymi podlegają wymaganiom dotyczącym min. izolacyjności termicznej. Określają one wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów, które obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max).

Jednocześnie rozporządzenie narzuca konieczność spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej i sprawdzenie przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. W tym celu konieczne jest obliczenie czynnika temperaturowego ƒrsi, charakteryzującego tzw. jakość cieplną przegród płaskich i węzłów konstrukcyjnych. Oznacza to, że dla danego budynku, o zadanej lokalizacji, można obliczyć krytyczne wartości czynnika temperaturowego ƒrsi w miejscach szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka rozwoju pleśni. Dla projektanta powinna być to wartość, która przy prawidłowo zaprojektowanej przegrodzie musi zostać przekroczona. Procedura obliczeniowa przedstawiona została w normie [16].

Zgodnie z procedurą obliczeniową czynnik temperaturowy wyrażony jest wzorem:

gdzie:

θ si,min - minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni [°C],
θe - średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty objęte ochroną konserwatorską nie podlegają wymaganiom w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W związku z powyższym przy projektowaniu przebudowy czy remontu nie obowiązują graniczne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych (Umax). Jednakże poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu budynkach, z punktu widzenia jakości przyszłego użytkowania i trwałości obiektu, wydaje się być dość istotna, zwłaszcza jeżeli projektowana funkcja przewiduje pomieszczenia o różnych warunkach klimatu wewnętrznego, związanego z przewidywaną funkcją pomieszczeń.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na drodze prac termomodernizacyjnych, w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską lub posiadających bogaty wystrój architektoniczny elewacji nie jest możliwe lub jest mocno utrudnione i wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i symulacji. Najczęściej ściany zewnętrzne pozostawia się więc nieocieplone lub wykonuje sie ocieplenia od strony pomieszczeń.

W przypadku planowanych prac, obejmujących min. ocieplanie przegród zewnętrznych pomocne są komputerowe programy obliczeniowe. Najbardziej dostępne umożliwiają obliczenia współczynnika przenikania ciepła i sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej dla płaskich wycinków przegród jednorodnych. Wskazane jest jednak wykonanie obliczeń bardziej szczegółowych, dla newralgicznych, z punktu widzenia zjawisk fizykalnych, detali 2D.

Dla dwuwymiarowych modeli elementu budowlanego, stosowany jest np. program THERM, bazującym na wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Umożliwia on otrzymanie:

 • współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)],
 • pól zmian gęstości strumienia ciepła,
 • pół temperatur
 • oraz wartości temperatur w dowolnym miejscu przekroju przegrody,

dzięki czemu może być wykorzystywany do uzyskania niezbędnych danych (temperatur na powierzchni wewnętrznej przegrody) dla oszacowania kondensacji powierzchniowej i prawdopodobieństwa powstania grzybów pleśniowych.

Do wykonywania symulacji dwu- i trzywymiarowych służy np. program WUFI, w którym zastosowano sprzężony model zjawisk transportu ciepła i wilgoci. Umożliwia on oszacowanie czasu wysychania przegród z początkowej wilgoci technologicznej oraz powstającej w wyniku eksploatacji ocenę niebezpieczeństwa wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody, np. z uwzględnianiem wpływu zacinającego deszczu. Program może być pomocny przy wyborze odpowiedniego rozwiązania modernizacyjnego istniejących przegród, uwzględniając wpływ czynników klimatu zewnętrznego.

Podstawą prac modernizacyjnych w obiektach, objętych ochroną konserwatorską, bywa kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela i inwestora a wymaganiami projektantów i konserwatora. Każdorazowo jednak stosowane rozwiązania powinny zapewnić niezbędny komfort użytkowania budynków oraz ochronę i trwałość ich konstrukcji oraz formy. Dla prawidłowego zastosowania dostępnych technologii i właściwych metod naprawczych projektanci maja do dyspozycji metodologie obliczeniowe oraz symulacje pozwalające na prognozę przyrostu wilgoci w czasie dalszej eksploatacji, wspomagane programami komputerowymi. Obliczenia takie powinny być prowadzone w oparciu o lokalne warunki klimatyczne.

Nie bez znaczenia jest także dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących parametrów klimatu wewnętrznego, tak aby dalsza eksploatacja pomieszczeń nie wpływała destrukcyjnie na remontowane elementy budynku.

Literatura

 1. "Breymann Baukonstruktionslehre", Leipzig 1990.
 2. J. Durm, "Handbuch der Architektur", Studgart 1898.
 3. D. Krzyczkowski, "Budownictwo", Lwów 1929.
 4. S. Mielnicki, "Ustroje budowlane", Katowice 1938.
 5. W. Żenczykowski, "Budownictwo Ogólne", Warszawa 1938.
 6. J. Tajchman, "Stropy drewniane w Polsce - próba systematyki" [w:] "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", TOM XXXII, ROK 1987, zeszyt 3-4, PAN, Komitet Architektury i Urbanistyki, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1987.
 7. Materiały własne z pracy zawodowej autorów.
 8. "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", praca zbiorowa pod red. J. Ważnego i J. Karysia; Arkady, Warszawa 2001.
 9. J. Jasieńko, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów drewnianych oraz sposoby wzmocnienia i przebudowy" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 285-300.
 10. A. Stachowicz, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów i przekryć ceramicznych" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 269-284.
 11. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, A. Krucka, "Szczególne przypadki stropów Ackermana" [w:] "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, s. 235-234.
 12. Z. Pająk, Ł. Drobiec, "Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej", "Materiały budowlane", 5/2009, s. 20-22 i 63.
 13. J. Jasieńko, "Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.
 14. Materiały techniczne firmy Weber.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU Nr 75 wraz z późniejszymi zmianami).
 16. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 17. A. Szymanowska-Gwiżdż, "Stan cieplno-wilgotnościowy przegród budowlanych w modernizowanych obiektach zabytkowych" [w:] „Fizyka budowli w teorii i w praktyce”, t. VI, nr 3, Łódź 2011, s. 73-76.
 18. M. Flak, "Analiza możliwości naprawy stropów drewnianych w obiektach zabytkowych", rozprawa magisterska, Gliwice 2010.
 19. S. Jurkiewicz, S. Karczmarczyk, "Zabezpieczenia historycznych sklepień zasypem gruzowym", "Czasopismo Techniczne. Architektura", 2-A/2/2011, Zeszyt 11, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 287-294.
 20. E. Masłowski, D. Spiżewska, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych", Arkady, Warszawa 2000.
 21. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych", "Budownictwo i architektura", 5(2009), s. 85-100
 22. P. Rapp, Z. Lis, "Wzdłużne połączenia belek drewnianych wzmocnione prętami stalowymi", "Inżynieria i budownictwo", nr 3/2001, str. 171-173.
 23. "Tymczasowe wytyczne projektowania i wykonywania wzmacniania stropów drewnianych przez zespolenie belek z płytą żelbetową", Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
 24. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.