Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Naprawy i renowacje stropów

Ceiling repair and refurbishment

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?
Archiwum autorów

Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?


Archiwum autorów

Każda naprawa stanowi indywidualne zagadnienie, uwarunkowane szeregiem czynników: technicznych, dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony konserwatorskiej, architektonicznych, historycznych, środowiskowych czy kulturowych. Nierzadko wymaga decyzji i współpracy interdyscyplinarnej. Każde działanie o charakterze budowlanym (roboty budowlane), planowane do wykonania na obiekcie istniejącym, powinno być poprzedzone szerokim rozpoznaniem, obejmującym okres jego powstania i stosowane wówczas technologie. Brak takich działań może skutkować niespodziewanymi komplikacjami, związanymi z wystąpieniem odmiennych od typowych, rozwiązań wymuszających korygowanie zaplanowanych czynności budowlanych a w konsekwencji wydłużenie robót, zwiększenie kosztów oraz błędne, niekorzystne dla stanu obiektu działania.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Opracowania literaturowe [1-5] potwierdzające różnorodność rozwiązań w obrębie elementów konstrukcyjnych, w tym stropów w obiektach wznoszonych w XIX i XX w., stanowią bogaty zbiór informacji na temat technik budowania. Zwrócenie uwagi na ten właśnie okres, z uwagi na konieczność podejmowania działań o charakterze naprawczym w licznie zachowanych obiektach istniejących, o odmiennych jednak od współcześnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, wydało się autorom najbardziej celowe.

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy drewniane

Przykłady rozwiązań stropów drewnianych z końca XIX i XX w. zamieszczają liczne przedwojenne i nieco późniejsze poradniki budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, poradniki ciesielskie, podręczniki do budownictwa. Zawarta w nich wiedza może okazać się pomocna w przypadku konieczności wykonania remontu stropu.

Podstawowe, pierwotne układy konstrukcyjne stropów ewoluowały w trakcie ich użytkowania. Czasami zmiany towarzyszyły rozbudowom i przebudowom budynków, niejednokrotnie bywały też wynikiem prac naprawczych. Wiele z obiektów typu pałacowego na Górnym Śląsku w latach powojennych użytkowanych było jako urzędy państwowe czy szkoły. W okresach tych dochodziło do zaniedbań w dziedzinie utrzymania budynków, a ich stan techniczny znacznie się pogarszał. Przeprowadzano wówczas działania doraźne, związane z dostosowaniem do tymczasowych, nowych funkcji.

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

FOT. 1. Widok sali pałacu na Górnym Śląsku w trakcie wykonywania odkrywek. Widoczne zmiany układu konstrukcyjnego stropów; fot. [7]

Dla współczesnych działań w obrębie obiektów, każda historyczna ingerencja w układ funkcjonalny, konstrukcyjny czy architektoniczny budynku stanowi ciekawy, choć czasami skomplikowany problem techniczny. Wymaga więc rozpoznania w zakresie nawarstwień i współczesnych im technologii.

Typowe przyczyny uszkodzeń stropów drewnianych najczęściej związane są z oddziaływaniem na strukturę drewna korozji biologicznej, wywołanej działaniem grzybów domowych i owadów. Dochodzi do niej w wyniku zaniedbania stanu technicznego budynku.

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

FOT. 2-4. Widok stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny (2), wtórne elementy konstrukcyjne (3), elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy (4); fot. [7]

Grzyby domowe rozwijają się tylko w określonych warunkach. Najważniejsza jest obecność pożywienia oraz odpowiednia wilgotność i temperatura. Najmniejsza wilgotność drewna, przy jakiej może zachodzić jego rozkład, wynosi 20% (optymalnie 30-70%). Zakres temperatur odpowiednich dla rozwoju grzyba zawiera się w granicach 5-27°C, a dla niektórych gatunków nawet 0-44°C.

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

RYS. 1. Przekrój stropu nad I kondygnacją: układ konstrukcyjny pierwotny. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - pustka powietrzna, 6 - podsufitka, 6 - tynk na siatce z trzciny lub słomy; rys. [7]

Grzyby domowe powodują stopniową degradację drewna, wpływając na jego gęstość i powodując spadek jego wytrzymałości. Drewno pod wpływem działania grzybów zmienia także swoją barwę i zapach:

 • zmiana barwy zachodzi wskutek wytwarzania barwnych substancji, jak np. kwasy humusowe przy rozkładzie brunatnym;
 • zapach jest wynikiem przemiany materii i wytwarzanego dwutlenku węgla, o nieprzyjemnej woni, zużytej przez grzyb jako pożywienie.

Wyróżnia się trzy stopnie zniszczenia drewna [8]:

 • stopień I określa powierzchniowe zniszczenie drewna w początkowym stadium rozwoju grzyba,
 • stopień II dotyczy zniszczenia drewna do głębokości 3-4 cm z widocznymi zmianami strukturalnymi (charakterystyczne spękania, kolor brunatny); brak oznak zmian strukturalnych w głębszych partiach drewna,
 • stopień III obejmuje silne zniszczenie drewna z widocznymi, głębokimi spękaniami, ciemnobrunatnym zabarwieniem, tendencją do sproszkowania pod wpływem oddziaływania niewielkich sił.
RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

RYS. 2. Przekrój stropu nad I kondygnacją: wtórne elementy konstrukcyjne. 1 - konstrukcja stropu drewnianego, 2 - oparcie na ścianie zewnętrznej, 3 -ściana ceglana oparty na stalowych belkach I300, 4 - prefabrykowane płyty WPS, 5 - podparcie płyt WPS na stalowych belkach I160; rys. [7]

Cechą charakterystyczną działania grzybów domowych jest wytwarzanie grzybni, owocników i sznurów grzybniowych. Umiejętność ich rozpoznania ma istotne znaczenia dla procesów diagnostycznych i działań naprawczych. Grzybnia większości gatunków rozwija się w całkowitej ciemności. Do rozwoju owocników niektórych gatunków (np. grzyb domowy właściwy) potrzebuje niewielkiej ilości światła. Obecność owocnika na widocznej stronie elementu może świadczyć o silnie rozwiniętych procesach destrukcyjnych w strefie niedostępnej i niewidocznej.

Sygnałem o możliwości uszkodzenia drewna, w dużej odległości od ogniska korozyjnego, jest obecność sznurów grzybniowych, których długość dochodzić może nawet do 10 m [9]. Ich występowanie wskazuje zazwyczaj na zaawansowany proces rozkładu, ponieważ ich rozwój zachodzi po około 5 miesiącach od chwili porażenia drewna.

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

RYS. 3. Przekrój stropu nad I kondygnacją: elementy wzmacniane w trakcie dawnej przebudowy. 1 - drewniany parkiet, 2 - drewniane deski, 3 - piasek, glina lub polepa 6-8 cm, 4 - ślepy pułap, 5 - podsufitka, 6 - tynk na słomie, 7 - drewniane belki w okolicach oparcia na murze; rys. [7]

Z obserwacji autorów wynika, że uszkodzenia belek stropowych występują często w miejscach oparcia na ścianach zewnętrznych, zwłaszcza północnych i zachodnich, ze względu na występowanie niekorzystnego oddziaływania opadów atmosferycznych i brak dostatecznego nasłonecznienia. Powodem może być również niewłaściwe oparcie belek, bezpośrednio na murze, przy braku izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy belką a murem.

Do innych przyczyn uszkodzeń należą:

 • zalewanie ścian i stropów wewnętrznych woda opadową na skutek uszkodzenia pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych lub niewłaściwego ich przekroju,
 • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • niewłaściwa eksploatacja
FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

FOT. 5. Uszkodzenia belki stropowej w strefie przypodporowej; fot. [7]

Porażenie grzybem dotyczyć może także elementów murowanych, zwłaszcza ceglanych ze spoiwem wapiennym. W obszarze działania grzybów spoiwo wapienne przestaje wiązać na skutek reakcji chemicznych, jakie zachodzą przy wydzielaniu przez grzyba produktów przemiany materii, takich jak dwutlenek węgla i woda. Silne lokalne zawilgocenia sprzyjają powstawaniu nie tylko grzybów. W miejscach zawilgoconych pojawiają się najczęściej wykwity soli budowlanych, wybrzuszenia itp.

Uszkodzenia stropów drewnianych powoduje także obecność larw owadów, technicznych szkodników drewna. Chodniki larwalne występują często w miejscach mało widocznych, jak np. połączenia elementów. Są trudne do wyeliminowania z konstrukcji. Zdiagnozowanie ich występowania wymaga zdecydowanej interwencji.

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

FOT. 6. Porażenie owadem w miejscu połączenia krokwi i murłaty; fot. [7]

Przykłady rozwiązań i stan zachowania stropów w budynkach z XIX i XX w.

Stropy ceramiczne

Sklepienia

Sklepienia stanowią krzywoliniowe przekrycia złożone z drobnowymiarowych elementów spajanych zaprawą. Wykonywane były z kamienia lub cegły, czyli materiałów o znacznej wytrzymałości na ściskanie i niższej na rozciąganie. Formowanie sklepień zmierzało do eliminacji z płaszcza sklepienia naprężeń rozciągających. Stosowano luki koliste, odcinkowe, paraboliczne, koszowe. Pachy sklepień wypełniano do poziomu klucza materiałem łatwo dostępnym i higienicznym - gruzem ceglanym lub żwirem mieszanym z wapnem. Zasyp umożliwiał wykonanie ponad sklepieniem posadzki wyższej kondygnacji, wpływał też na równowagę całego ustroju sklepienia stropowego.

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

FOT. 7. Uszkodzenie stropu typu Ackerman w pomieszczeniu piwnicznym w kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku; fot. [7]

Czynniki działające niszcząco na sklepienia stropowe:

1. Wady konstrukcyjne i wykonawcze: niewłaściwie dobrane formy łuków sklepień, błędne założenia statyczne, skutkujące np. niedostateczną sztywnością podpór sklepienia, błędna ocena cech gruntu prowadząca do nierównomiernego osiadania ścian, zastosowanie materiałów o niskiej jakości oraz wadliwe wykonawstwo.

2. Agresja chemiczna otaczającego środowiska oddziaływująca na elementy murowe w wyniku transportu wody zawierającej szkodliwe sole rozpuszczalne w strukturach kapilarno-porowatych (np. w warunkach posadowienia ceglanych murów fundamentowych poniżej zwierciadła wody gruntowej czy przy nawadnianiu podłoża na skutek awarii instalacji kanalizacyjnej). Mechanizm niszczenia muru polega na krystalizacji soli wewnątrz porów materiału i rozsadzaniu jego struktur (pierwszym objawem przemian chemicznych w elementach murowych są widoczne na powierzchni kamienia i cegły biało-szare plamy, wykwity, spulchnienia i łuszczenie się warstw zewnętrznych).

3. Adaptacje i przebudowy dokonywane bez udziału fachowców:

 • usuwanie ścian nośnych w celu powiększenia przestrzeni użytkowej,
 • zmiany pierwotnego układu statycznego.

4. Sposób użytkowania i bieżąca konserwacja: niewłaściwa konserwacja i brak troski o stan budynku.

5. Oddziaływania zewnętrzne: rysy i spękania powstajace na skutem wstrząsów i drgań wywołanych np. ruchem maszyn znajdujących się na zewnątrz lub od źródła wewnętrznego.

Najczęściej występujące uszkodzenia i zagrożenia:

 • rozspojenia, ubytki cegieł i zaprawy,
 • zawilgocenie i nasycenie szkodliwymi solami,
 • zwiększenie technologicznych obciążeń, wynikające z projektowanej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Stropy ceglane na belkach stalowych

Stropy na dźwigarach stalowych zaczęto stosować pod koniec XIX w., a w latach 30. XX w. stanowiły jedne z podstawowych rozwiązań konstrukcji stropów w budownictwie ogólnym.

Jak wykazuje praktyka budowlana, z okresu międzywojennego pochodzi znaczna część budynków o mieszanej konstrukcji stropów. Stropy na belkach stalowych, najczęściej odcinkowe, wykonywano czasami nad pomieszczeniami piwnicznymi, często nad jako stropy pierwszej kondygnacji i klatek schodowych. Powyżej stosowano stropy drewniane.

Uszkodzenia stropów z belkami stalowymi dotyczą głównie korozji belek nośnych oraz uszkodzeń podłóg na legarach drewnianych.

Stropy Ackermana

Stropy typu Ackerman, zwane też żeberkowymi [4], należą do najstarszych rozwiązań stropów gęstożebrowych [10]. Okres powszechnego ich stosowania przypada na lata międzywojenne i pierwszą dekadę po wojnie [11]. Oprócz typowych wysokości 15-22 cm w przypadku rozpiętości powyżej 6 m lub dużych obciążeniach skupionych wykonywano także stropy podwyższone.

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 4. Strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

RYS. 5. Podwyższony strop Ackermana; rys. [10]

Wypełnienie stanowiły pustaki ceramiczne Ackermana, ale także o innych kształtach (nazywane wówczas stropami "typu Ackerman"). Wykonywane były jako stropy piwniczne, dolnych kondygnacji i klatek schodowych.

W literaturze [4] spotkać można przykłady stropu Ceha, Lehmanna, Westfalskiego i z wypełnieniem pustakami Remy.

Do najczęściej spotykanych uszkodzeń stropów typu Ackerman należą:

 • korozja zbrojenia,
 • odpadanie lub spękanie dolnych płytek ceramicznych pustaków.

Zjawiska te nierzadko dotyczą stropów nad piwnicami, z uwagi na specyficzne, często wilgotne warunki w nich występujące. W przypadku zawilgacania piwnic na skutek przenikania wody gruntowej, awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz braku właściwej wentylacji dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz bezpośredniego zawilgacania elementów. Skutkuje to zawilgacaniem wypełnień ceramicznych (pustaków) oraz betonu żeberek stropu.

W okresie zimowym spadki temperatur poniżej zera i cykliczne przejścia przez zero sprzyjają efektom mrozowym. Dochodzi do uszkodzenia elementów ceramicznych oraz odspajania otuliny i korozji zbrojenia. Takie uszkodzenia zdiagnozowano w kamienicy mieszkalnej z lat 30. XX w. w Zabrzu na Śląsku.

W pomieszczeniach piwnicznych, w których doszło do awarii stropu, znajduje się węzeł cieplny oraz kanał ciepłowniczy. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia były procesy destrukcyjne, zachodzące pod wpływem długotrwałego podwyższonego poziomu wilgoci w piwnicy, powodujące uszkodzenie ścianek ceramicznych pustaków oraz silną korozję zbrojenia. Dodatkowo w pobliżu budynku prowadzone były prace remontowe, generujące drgania o wysokich częstotliwościach.

Naprawa tego typu uszkodzeń wymaga prowadzenia prac od strony piwnicy, z uwagi na użytkowane pomieszczenia kondygnacji powyższej.

W literaturze niejednokrotnie opisywane były sposoby typu wzmocnień stropów Ackermana [10-12].

Naprawa stropów - wybrane przykłady

Naprawa stropów drewnianych

Sposoby napraw stropów drewnianych obszernie opisano w literaturze [9], [13].

Naprawy belek drewnianych można podzielić na dwie grupy:

1. Zabezpieczenia polegające na wprowadzeniu dodatkowych elementów:

 • niezależnego wzmocnienia konstrukcji,
 • podwieszenia do układu konstrukcyjnego,
 • wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym.

2. Zabiegi strukturalne polegające na zwiększeniu właściwości technicznych i eksploatacyjnych uszkodzonych elementów.

Wzmocnienie niezależne stosuje się w przypadkach znacznego zniszczenia belek stropowych, które ze względów konserwatorskich nie zostają usunięte. Nowe elementy mają za zadanie przejąć obciążenia użytkowe, stary strop obciążenia własne i ciężar wystroju.

Wzmocnienie poprzez zastosowanie podwieszenia do układu konstrukcyjnego polega również na wprowadzeniu nowego, niezależnego od starej konstrukcji stropu, ale w tym wypadku nowy układ przenosi obciążenia od starego stropu. Wszystkie działania poprzedzające prace wzmocnienia powinny być poprzedzone projektem i stosownymi obliczeniami statycznymi.

Wzmocnienie współpracujące należą do najczęściej stosowanych i obejmuje:

 • usunięcie uszkodzonego fragmentu belki i zastąpienie go elementem uzupełniającym,
 • podwieszenie belki stropowej za pomocą strzemion stalowych,
 • wykonanie płyty żelbetowej na istniejących belkach stropowych (liczne źródła opisujące tę metodę podano w [9]),
 • inne wzmocnienia indywidualne.

Praktyka budowlana wykazuje, iż w większości napraw związanych ze stropami drewnianymi czynności przy nich wykonywane obejmują:

 • usunięcie lub częściowe odkrycie warstw posadzkowych i zasypek, czasami ślepych pułapów i podsufitek,
 • wykonanie oględzin odsłoniętych elementów,
 • usunięcie elementów porażonych przez czynniki biologiczne (w całości lub poza strefy uszkodzenia), często z tymczasowym podparciem i zabezpieczeniem,
 • powierzchniowe oczyszczenie, ociosanie elementów przeznaczonych do impregnacji, zgodnie z przyjętą technologią,
 • zabiegi konstrukcyjne, wzmacniające, zgodnie z przyjętym w projekcie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • wprowadzenie nowych warstw stropowych akustycznych (często wełny mineralnej lub zasypki keramzytowej) i płyt gipsowo-kartonowych jako podsufitki (względy ppoż.).

Ważnym zagadnieniem wydaje się być w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub pomieszczeń mokrych uwzględnienie w warstwach podposadzkowych właściwych materiałów paroizolacyjnych i przeciwwodnych.

W przypadku wykonywania żelbetowej płyty na stropie drewnianym należy zwrócić szczególną uwagę na jego wentylację. Przyścienne otwory wentylacyjne powinny przechodzić przez wszystkie górne warstwy stropu, tj. ślepy pułap, izolację akustyczną, izolację przeciwwilgociową, płytę oraz posadzkę. W przypadku pomieszczeniach mokrych, niedopuszczalne jest jednak bezpośrednie połączenie przestrzeni międzybelkowych ze środowiskiem pomieszczenia, poprzez otwory w listwie przypodłogowej. Przestrzenie międzybelkowe należy łączyć poziomym lub ukośnym kanałem zbiorczym, np. do kanałów wentylacyjnych.

Znane są przykłady wentylowania oparcia belek stropowych w gniazdach muru za pomocą otworów elewacyjnych. Przy pracach naprawczych w strefach oparcia należy zwrócić uwagę na zachowanie układu szczelin wentylacyjnych i nie dopuścić do ich zamknięcia, bez zastosowania alternatywnego rozwiązania.

Naprawa sklepień ceglanych

Działania zmierzające do naprawy powinny obejmować pomiary geometrii sklepienia i jego podpór, inwentaryzację uszkodzeń wraz z ekspertyzą określającą przyczyny powstania uszkodzeń.

Projekt powinien uwzględniać:

 • analizę przyczyn występujących uszkodzeń,
 • usunięcie istniejących źródeł zagrożeń,
 • obliczenia statyczne,
 • technologię prowadzenia prac remontowych uwzględniającą analizę uszkodzeń oraz konieczność ich usunięcia lub ograniczenia dalszego ich wpływu na trwałość konstrukcji,
 • stabilizację podpór sklepienia i naprawę samego płaszcza, prowadzącą do eliminacji występujących naprężeń rozciągających oraz ograniczenia naprężeń ściskających do wartości nieprzekraczających obliczeniowej wytrzymałości muru na ściskanie.

Stosowane metody napraw sklepień:

1. Przemurowania fragmentów sklepień - stosowane w przypadku zaistnienia znacznych uszkodzeń lub ubytków cegieł płaszcza sklepienia. Realizowane są odcinkami po wykonaniu ściśle dopasowanego deskowania. Do przemurowań stosowane są materiały odpowiadające cechami mechanicznymi materiałom istniejącym w konstrukcji.

2. Spoinowanie, stosowane w sytuacjach znacznych ubytków zaprawy.

3. Wypełnienie w płaszczu sklepienia metodą grawitacyjną przez zalewanie od góry lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Stosowany jest do tego celu zaczyn cementowy lub żywice epoksydowe.

4. Wymiana zasypki na materiał o zaprojektowanym ciężarze nasypowym i korzystnym kącie tarcia wewnętrznego, a także częściowe wypełnianie pach sklepienia betonem lekkim.

5. Wykonanie dodatkowej powłoki żelbetowej ponad sklepieniem i podwieszenia do niej ceglanego płaszcza za pomocą kotew. Powoduje to jednak znaczne zwiększenie obciążeń przekazywanych na podpory sklepienia i zwiększa opór dyfuzyjny przegrody, powodując zmianę mikroklimatu pomieszczeń. Powłoki takiej nie da się zdemontować. Z tego względu metoda ta nie jest akceptowana przez konserwatora zabytków.

6. Wykonanie dodatkowych, odciążających konstrukcji: stropu ponad sklepieniem lub ściągów przenoszących siły rozporu.

Naprawy ceglanych konstrukcji sklepień są zagadnieniami trudnymi, bezwzględnie wymagającymi indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Naprawa stropów ceramicznych na belkach stalowych

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]

Naprawy wiążą się zwykle z wymianą pierwotnej podłogi na legarach i zastąpienia jej współczesnymi materiałami. W stropach wymagających odciążenia na belkach stalowych jako lekkie kruszywo wypełniające stosowany jest keramzyt izolacyjny.

W zależności od rodzaju stropu (płyta lekka, półciężka czy ciężka) w miejsce dawnej zasypki możliwe jest także zastosowanie płytek z betonu komórkowego lub twardego styropianu.

Przy silnym uszkodzeniu belek o długości powyżej 5 m stosuje się powiększanie przekroju poprzez dospawanie profili stalowych. Prace takie można wykonywać przy odprężeniu belek istniejących, po zdjęciu warstw zasypowych. Metoda ta stosowana jest sporadycznie, ze względu na zastosowanie w belkach stali niskowęglowej.

Naprawa stropów typu Ackerman

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. 1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

W zależności od charakteru uszkodzenia, możliwe są następujące metody naprawy:

1. W przypadku zachowanych, nieuszkodzonych żeberek żelbetowych i zniszczonych płytek dolnych pustaków ceramicznych (typ uszkodzenia po pożarowego) możliwe jest osiatkowanie połaci stropu od dołu z wypełnieniem przestrzeni pustaków np. styropianem i otynkowanie.

2. Podparcie istniejących stropów rusztem stalowym z wykończeniem stropu od dołu jak w pkt. 1.

3. W przypadku dostępu od strony pomieszczenia nad stropem nadbetonowanie płyty żelbetowej. Warunkiem uzyskania współpracy starego betonu z nowym jest zapewnienie wymaganej nośności w płaszczyźnie styku. W tym celu stosowane jest np. nakłuwanie powierzchni starego betonu, wykonanie warstwy szczepnej z cementów modyfikowanych polimerami lub wprowadza łączniki w postaci bolców czy sworzni.

4. Wzmocnienie poprzez zastosowanie nowego układu konstrukcyjnego:
– wzmocnienie poprzez dodatkowe żelbetowe belki i nadbeton,
– wzmocnienie dodatkowymi belkami stalowymi i nadbetonem.

W celu zmniejszenia ciężaru stropu możliwe jest wprowadzenie płytek styropianowych.

5. Wzmocnienie stropu poprzez uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i otuliny betonowej, co wymaga jednocześnie odsłonięcia pozostałej części zbrojenie oraz rozkucia betonu i pustaków w strefie kotwienia. Metoda wymaga dużego zaangażowania, uwagi i czasu. Oceniana jest jako ryzykowna. Istnieje ryzyko zawalenie się stropu, spowodowane utratą przyczepności betonu do odkrytego zbrojenia [10].

Naprawa stropów w aspekcie wybranych zagadnień fizyki budowli

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

Naprawy stropów podejmowane są niejednokrotnie w wyniku decyzji o zmianie użytkowania budynku lub jego części, rozbudowie, przebudowie czy po prostu w wyniku zmiany właściciela nieruchomości i podejmowanych przez niego prac remontowych. W takich sytuacjach obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [15].

W świetle rozporządzenia stropy nad ostatnią kondygnacją, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami oraz stropy nad przejazdami i piwnicami nieogrzewanymi podlegają wymaganiom dotyczącym min. izolacyjności termicznej. Określają one wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów, które obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max).

Jednocześnie rozporządzenie narzuca konieczność spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej i sprawdzenie przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. W tym celu konieczne jest obliczenie czynnika temperaturowego ƒrsi, charakteryzującego tzw. jakość cieplną przegród płaskich i węzłów konstrukcyjnych. Oznacza to, że dla danego budynku, o zadanej lokalizacji, można obliczyć krytyczne wartości czynnika temperaturowego ƒrsi w miejscach szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka rozwoju pleśni. Dla projektanta powinna być to wartość, która przy prawidłowo zaprojektowanej przegrodzie musi zostać przekroczona. Procedura obliczeniowa przedstawiona została w normie [16].

Zgodnie z procedurą obliczeniową czynnik temperaturowy wyrażony jest wzorem:

gdzie:

θ si,min - minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni [°C],
θe - średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty objęte ochroną konserwatorską nie podlegają wymaganiom w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W związku z powyższym przy projektowaniu przebudowy czy remontu nie obowiązują graniczne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych (Umax). Jednakże poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu budynkach, z punktu widzenia jakości przyszłego użytkowania i trwałości obiektu, wydaje się być dość istotna, zwłaszcza jeżeli projektowana funkcja przewiduje pomieszczenia o różnych warunkach klimatu wewnętrznego, związanego z przewidywaną funkcją pomieszczeń.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na drodze prac termomodernizacyjnych, w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską lub posiadających bogaty wystrój architektoniczny elewacji nie jest możliwe lub jest mocno utrudnione i wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i symulacji. Najczęściej ściany zewnętrzne pozostawia się więc nieocieplone lub wykonuje sie ocieplenia od strony pomieszczeń.

W przypadku planowanych prac, obejmujących min. ocieplanie przegród zewnętrznych pomocne są komputerowe programy obliczeniowe. Najbardziej dostępne umożliwiają obliczenia współczynnika przenikania ciepła i sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej dla płaskich wycinków przegród jednorodnych. Wskazane jest jednak wykonanie obliczeń bardziej szczegółowych, dla newralgicznych, z punktu widzenia zjawisk fizykalnych, detali 2D.

Dla dwuwymiarowych modeli elementu budowlanego, stosowany jest np. program THERM, bazującym na wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Umożliwia on otrzymanie:

 • współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)],
 • pól zmian gęstości strumienia ciepła,
 • pół temperatur
 • oraz wartości temperatur w dowolnym miejscu przekroju przegrody,

dzięki czemu może być wykorzystywany do uzyskania niezbędnych danych (temperatur na powierzchni wewnętrznej przegrody) dla oszacowania kondensacji powierzchniowej i prawdopodobieństwa powstania grzybów pleśniowych.

Do wykonywania symulacji dwu- i trzywymiarowych służy np. program WUFI, w którym zastosowano sprzężony model zjawisk transportu ciepła i wilgoci. Umożliwia on oszacowanie czasu wysychania przegród z początkowej wilgoci technologicznej oraz powstającej w wyniku eksploatacji ocenę niebezpieczeństwa wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody, np. z uwzględnianiem wpływu zacinającego deszczu. Program może być pomocny przy wyborze odpowiedniego rozwiązania modernizacyjnego istniejących przegród, uwzględniając wpływ czynników klimatu zewnętrznego.

Podstawą prac modernizacyjnych w obiektach, objętych ochroną konserwatorską, bywa kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela i inwestora a wymaganiami projektantów i konserwatora. Każdorazowo jednak stosowane rozwiązania powinny zapewnić niezbędny komfort użytkowania budynków oraz ochronę i trwałość ich konstrukcji oraz formy. Dla prawidłowego zastosowania dostępnych technologii i właściwych metod naprawczych projektanci maja do dyspozycji metodologie obliczeniowe oraz symulacje pozwalające na prognozę przyrostu wilgoci w czasie dalszej eksploatacji, wspomagane programami komputerowymi. Obliczenia takie powinny być prowadzone w oparciu o lokalne warunki klimatyczne.

Nie bez znaczenia jest także dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących parametrów klimatu wewnętrznego, tak aby dalsza eksploatacja pomieszczeń nie wpływała destrukcyjnie na remontowane elementy budynku.

Literatura

 1. "Breymann Baukonstruktionslehre", Leipzig 1990.
 2. J. Durm, "Handbuch der Architektur", Studgart 1898.
 3. D. Krzyczkowski, "Budownictwo", Lwów 1929.
 4. S. Mielnicki, "Ustroje budowlane", Katowice 1938.
 5. W. Żenczykowski, "Budownictwo Ogólne", Warszawa 1938.
 6. J. Tajchman, "Stropy drewniane w Polsce - próba systematyki" [w:] "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", TOM XXXII, ROK 1987, zeszyt 3-4, PAN, Komitet Architektury i Urbanistyki, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1987.
 7. Materiały własne z pracy zawodowej autorów.
 8. "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", praca zbiorowa pod red. J. Ważnego i J. Karysia; Arkady, Warszawa 2001.
 9. J. Jasieńko, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów drewnianych oraz sposoby wzmocnienia i przebudowy" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 285-300.
 10. A. Stachowicz, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów i przekryć ceramicznych" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 269-284.
 11. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, A. Krucka, "Szczególne przypadki stropów Ackermana" [w:] "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, s. 235-234.
 12. Z. Pająk, Ł. Drobiec, "Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej", "Materiały budowlane", 5/2009, s. 20-22 i 63.
 13. J. Jasieńko, "Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.
 14. Materiały techniczne firmy Weber.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU Nr 75 wraz z późniejszymi zmianami).
 16. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 17. A. Szymanowska-Gwiżdż, "Stan cieplno-wilgotnościowy przegród budowlanych w modernizowanych obiektach zabytkowych" [w:] „Fizyka budowli w teorii i w praktyce”, t. VI, nr 3, Łódź 2011, s. 73-76.
 18. M. Flak, "Analiza możliwości naprawy stropów drewnianych w obiektach zabytkowych", rozprawa magisterska, Gliwice 2010.
 19. S. Jurkiewicz, S. Karczmarczyk, "Zabezpieczenia historycznych sklepień zasypem gruzowym", "Czasopismo Techniczne. Architektura", 2-A/2/2011, Zeszyt 11, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 287-294.
 20. E. Masłowski, D. Spiżewska, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych", Arkady, Warszawa 2000.
 21. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych", "Budownictwo i architektura", 5(2009), s. 85-100
 22. P. Rapp, Z. Lis, "Wzdłużne połączenia belek drewnianych wzmocnione prętami stalowymi", "Inżynieria i budownictwo", nr 3/2001, str. 171-173.
 23. "Tymczasowe wytyczne projektowania i wykonywania wzmacniania stropów drewnianych przez zespolenie belek z płytą żelbetową", Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
 24. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.