Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przegląd technologii stosowanych do wykonywania ścian działowych

Overview of technologies used to build partitions

Ściany działowe w budynku są ważnymi jego częściami, bo wyznaczają w nim boczne granice kubatury pomieszczeń oraz współtworzą ich klimat
Archiwum redakcji

Ściany działowe w budynku są ważnymi jego częściami, bo wyznaczają w nim boczne granice kubatury pomieszczeń oraz współtworzą ich klimat


Archiwum redakcji

Inwestorzy, projektanci i wykonawcy mają wiele możliwości wyboru technologii ścian działowych, ale to jednak projektant decyduje jakie założenia przyjmie.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono różne technologie wykonywania ścian działowych. Omówiono ściany działowe murowane łączone na zaprawy murarskie i sklejane za pomocą kleju poliuretanowego, ściany działowe z paneli, płyt gipsowych, ściany wykonywane w suchej zabudowie szkieletowej oraz inne technologie.

Overview of technologies used to build partitions

The article discusses the various technologies for execution of partition walls. The discussion covers masonry with mortar partitions, glued with PU adhesive, as well as partitions made of panels, gypsum board, drywall framework partitions, and other technologies.

Ściany działowe, mimo że nie pełnią funkcji konstrukcyjnej, muszą spełniać wiele istotnych warunków. Oprócz konieczności spełniania wymagań podstawowych, powinno się też uwzględnić walory użytkowe, możliwości wykonawcze oraz konieczność ewentualnych zmian podziału wnętrz, które mogą wystąpić na etapie użytkowania budynku.

Ściany działowe murowane

Technologia tradycyjnego wykonywania budynków, czyli budynków murowanych, ma długą historię. Tego rodzaju budowanie wykorzystuje różnego rodzaju materiały, m.in. ceramikę, beton komórkowy, elementy silikatowe oraz różne elementy murowe: pustaki, bloczki, cegły itp.

Nie ma obowiązku wykonywania wszystkich ścian, w tym ścian działowych, w jednej technologii. Niemniej jeśli ściany są wykonane z betonu komórkowego, to zazwyczaj i ściany działowe wykonuje się z bloczków z betonu komórkowego. Tak samo jest w przypadku ścian z ceramiki, silikatów i innych technologii ścian murowanych.

Do wykonywania murowanych ścian działowych najczęściej stosuje się:

 • bloczki z betonu komórkowego,
 • cegły dziurawki lub kratówki,
 • cegły pełne,
 • pustaki ceramiczne,
 • cegły lub bloczki silikatowe (wapienno-piaskowe).
TABELA 1. Obciążenie równomiernie rozłożone stropów od ścianek działowych

TABELA 1. Obciążenie równomiernie rozłożone stropów od ścianek działowych

Ściany z tych elementów ściennych muruje się na zaprawach murarskich zwykłych (tzw. tradycyjnych) cementowo-wapiennych lub na zaprawach murarskich do cienkich spoin. Możliwości zastosowania zapraw murarskich do cienkich spoin uzależnione są od tolerancji wymiarowej elementów murowych.

W przypadku elementów z betonu komórkowego muszą to być bloczki kategorii wymiarowej TLMB lub TLMA. Dla elementów ceramicznych są to zazwyczaj elementy szlifowane o płaskości powierzchni kładzenia 0,3 mm oraz o równoległości powierzchni kładzenia 0,6 mm.

Tolerancje wymiarowe elementów ceramicznych kategorii T2 lub T1 nie nadają się do murowania na zaprawie do cienkich spoin, ponieważ elementy murowe nie powinny mieć większych odchyłek niż ± 1,5 mm na wysokości (jeśli nie można ich zeszlifować na budowie).

Przykładowo, bloczki z betonu komórkowego można bez problemu zeszlifować. W przypadku murowania na zaprawie zwykłej o gr. 8-15 mm nie ma żadnych wymagań tolerancji wymiarowych.

Tolerancje wymiarowe elementów murowych mają też wpływ na możliwości wykończenia ścian. Dla elementów dokładnych mogą to być tynki o grubości już 5 mm, natomiast dla elementów mniej dokładnych tynki powinny mieć powyżej 10 mm grubości. Wpływa to również na masę wykończonej ściany.

TLMB, TLMA, GPLM - oznaczenia stosowane dla betonu komórkowego

Oznaczenia TLMB, TLMA są skrótami zaczerpniętymi z normy w języku angielskim i oznaczają:

 • TLMB - Thin Layer Mortar category B (zaprawa cienkowarstwowa kategorii B). Oznacza elementy murowe kategorii B do murowania na cienkie spoiny. To najdokładniejsze wymiarowo bloczki z betonu komórkowego;

• TLMA - Thin Layer Mortar category A (zaprawa cienkowarstwowa kategorii A). Oznacza elementy murowe kategorii A do murowania na cienkie spoiny. To mniej dokładne elementy od kategorii TLMB, ale nadające się do murowania na cienkie spoiny.

• GPLM - General Purpose and Light weight Mortar (dosłownie: zaprawa tradycyjna i lekka). Oznacza kategorie wyrobów do murowania na zaprawę tradycyjną oraz lekką.

Często są mylone kategorie TLMB z TLMA, ponieważ niektórzy mylnie interpretują te oznaczenia, sądząc, że kategoria A oznacza mur o lepszych walorach niż kategoria B.

Masa własna ściany ma istotny wpływ na możliwości jej dowolnego ustawiania na stropie bez konieczności wykonania wzmocnienia stropu. Ma to istotne znaczenie w trakcie użytkowania budynku, kiedy to ściany działowe są często wielokrotnie wyburzane i ponownie wykonywane w innych miejscach.

Norma PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 [1] zaleca, aby ciężar własny przestawnych ścian działowych był uwzględniany jako obciążenie równomiernie rozłożone qk i dodawany do obciążeń użytkowych stropu (TAB. 1). Ściany działowe o większej masie powinny być projektowane z uwzględnieniem ich położenia i kierunku usytuowania oraz rodzaju stropu.

W TAB. 2 oznakowano wyroby, których ściany klasyfikują się do tego, by przyjmować dla ścian obciążenia zastępcze. Należy przy tym mieć na uwadze, że wysokość ścian według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], wynika z minimalnej wysokości kondygnacji. Powinna ona wynosić co najmniej 2,5 m.

Przy założeniu, że warstwa szlichty (jastrychu) wraz z wełną lub styropianem oraz wykończeniem to dodatkowo gr. ok. 12-15 cm, wysokość ścian powinna być nie mniejsza niż 265 cm.

Dla ścian działowych zasada, jaką zazwyczaj kierują się inwestorzy, jest taka, że im ściana cieńsza, tym lepiej. Korzyści są takie, że ściany działowe nie zabierają cennej powierzchni pomieszczeń i nie obciążają za bardzo stropu. Jednak w tym względzie należy zachować odpowiednie ograniczenia minimalnej grubości ścian działowych, ponieważ od grubości ściany zależy jej sztywność.

Warunek sztywności wyrażony jest wymaganiem zachowania odpowiedniej smukłości ściany. Ta zależy właśnie od wymiarów (wysokości, długości i grubości) oraz sposobu zamocowania do konstrukcji. Według normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 [3] ściany wypełniające muszą spełniać kryteria minimalnej sztywności i nośności.

Kryterium sztywności wyraża się smukłością ściany: h/t. Ogólnie przyjmuje się warunek smukłości, który nie powinien być większy niż 30 (czyli np. dla ściany o gr. 10 cm wysokość nie powinna być większa niż 30×10 = 300 cm).

W załączniku F do normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 [3] podano ograniczenia wymiarów (wysokości i długości) ścian obciążonych prostopadle do swojej powierzchni w zależności od ich grubości i z uwagi na stany graniczne użytkowalności. By móc skorzystać z wytycznych zawartych w wymienionej normie, nie powinno się wykonywać ścian działowych o grubości mniejszej niż 10 cm.

Jeśli nie ma możliwości zapewnienia sztywności, ze względu na to, że wymiary ściany są zbyt duże lub ściany są zbyt cienkie, to można stosować usztywnienia w postaci wieńców i słupów żelbetowych.

Zwraca się uwagę jeszcze na jedną kwestię, która jest związana z grubością ścian: ściany powinny mieć taką grubość, by można było je normalnie użytkować, wieszać na nich szafki, półki lub inne elementy. Innymi słowy oznacza to, że pomimo dążenia do jak najmniejszej grubości ścian działowych, powinno się zachować w tym racjonalność, mając na uwadze inne walory użytkowe, jakie powinny one spełniać.

TABELA 2. Porównanie elementów murowych stosowanych do ścian działowych

TABELA 2. Porównanie elementów murowych stosowanych do ścian działowych

Odchyłki wymiarowe

Norma PN-EN 771-4+A1:2015-10 [4] definiuje dopuszczalne odchyłki wymiarowe dotyczące pojedynczych elementów murowych przeznaczonych do murowania przy użyciu zaprawy określonej zgodnie z PN-EN 771-1+A1:2015-10 [4]. Odchyłki te nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w normie (TAB. 3).

Oprócz tolerancji wymiarowych istotne dla określonych kategorii tolerancji wymiarowych bloczków jest zadeklarowanie płaskości i równoległości powierzchni wspornych (czyli powierzchni poziomych - dolnej i górnej bloczka).

Według normy PN-EN 771-1+A1:2015­‑10 [4] dopuszczalne odchyłki dla elementów ceramicznych są określone za pomocą matematycznego wzoru uwzględniającego wymiary nominalne produktu. Oznakowanie wyrobów ceramicznych najczęściej spotykane to wyroby T1, T2 oraz Tm. Oznacza to:

 • T1 - ± 0,4×  pierwiastek z wymiaru nominalnego w [mm] lub ± 3 mm; przyjmuje się wartość większą,
 • T2 - ± 0,25×  pierwiastek z wymiaru nominalnego w [mm] lub ± 2 mm; przyjmuje się wartość większą,
 • Tm - odchyłki w mm, deklarowane przez producenta (mogą być większe lub mniejsze od innych kategorii).
TABELA 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów murowych o kształtach regularnych [mm] według normy PN-EN 771-4+A1:2015-10 [4]

TABELA 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów murowych o kształtach regularnych [mm] według normy PN-EN 771-4+A1:2015-10 [4]

Zalety i wady ścian działowych murowanych

Zaletami są właściwości użytkowe tych ścian: są to ściany masywne (nie ma efektu kartonu, który jest nie do zaakceptowania przez niektórych inwestorów) oraz można na nich wieszać w dowolnym miejscu szafki i inne przedmioty.

Do wad można zaliczyć wysoką masę ścian, chociaż są materiały (np. beton komórkowy), przy których ta masa nie jest wcale taka duża. Wadą może być także to, że ściany należy wykańczać tynkami, jednak z drugiej strony ściany ceglane nieotynkowane mogą być potraktowane jako dodatkowy walor wystroju wnętrz.

Również ścian z betonu komórkowego można nie tynkować. Wystarczy przeszlifować powierzchnię ścian, a następnie tylko pomalować.

Ściany klejone z elementów murowych

Ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem jest system wykonywania ścian działowych z elementów murowych sklejonych za pomocą kleju poliuretanowego. Nie powinno się tego nazywać murowaniem, ponieważ nie stosuje się zapraw murarskich w świetle nomy PN-EN 998-2:2010 [5] na zaprawy murarskie. To system polegający na łączeniu elementów murowych za pomocą kleju poliuretanowego w postaci piany poliuretanowej.

Tego typu rozwiązanie dotyczy ścian wykonywanych z betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej szlifowanej. Przy wykonywaniu murów na klej poliuretanowy grubość spoiny to części dziesiąte (o ile nie setne) milimetra. Oznacza to, że elementy murowe powinny być bardzo precyzyjne. O ile bloczki z betonu komórkowego da się przeszlifować i nie ma z tym problemu, by precyzyjnie murować, to elementy ceramiczne muszą mieć dokładność do 0,3 mm, ponieważ tych elementów nie da się wyrównać w trakcie budowy.

Wykonywanie ścian za pomocą kleju poliuretanowego eliminuje niektóre mankamenty ścian murowanych tradycyjnych. Ściany wykonane na klej poliuretanowy można już następnego dnia wykańczać. Nie trzeba czekać na związanie zaprawy, jak to ma miejsce przy murowaniu na zaprawy murarskie. Poza tym to też jest ograniczenie robót mokrych.

Ściany działowe z paneli

Innym sposobem wykonywania ścian działowych jest wykonywanie ich za pomocą płyt o wysokości kondygnacji. Wyroby murowe w postaci płyt o wymiarach 75 lub 100×598×2200 do 3000 mm wykonane są z betonu komórkowego. Jednak jest to niszowe rozwiązanie.

To rozwiązanie jest wygodne, jeśli należy wykonać wiele metrów powierzchni ścian działowych o prostych kształtach. Do tego niezbędny jest dźwig i sporo przestrzeni wewnątrz budynku.

Producent zaleca wykonanie ścian działowych przed wykonaniem stropu kolejnej kondygnacji, chociaż jest to wbrew ogólnym zaleceniom, by ściany działowe wykonywać po rozszalowaniu stropów, jak już nastąpi ich wstępne ugięcie.

Również z uwagi na czynności związane z wykonywaniem robót zbrojarskich, robót związanych z przygotowaniem szalunków kolejnej kondygnacji, jest to raczej rozwiązanie niewygodne, jeśli się wszystkiego wcześniej nie przemyśli i nie zaplanuje. Producent powinien przygotować do tego plan montażowy, według którego następuje montaż.

Ściany wykonywane w suchej zabudowie szkieletowej

Popularnym sposobem wykonywania ścian działowych jest zabudowa szkieletowa, czyli system ścian gipsowo-kartonowych lub mocniejszych płyt gipsowo-włóknowych na stelażu. Tego typu rozwiązania są stosowane w budynkach komercyjnych, w których często zmieniają się najemcy i często zmienia się układ podziału pomieszczeń.

Konstrukcję tego typu rozwiązania stanowią profile stalowe gr. 50 mm, 75 mm i 100 mm. Profile te są mocowane do elementów nośnych, czyli stropów: podłogi, sufitu oraz ścian nośnych. W ten sposób wykonany stelaż jest zabudowywany za pomocą płyt gipsowo-kartonowych lub płyt włóknowych.

Przestrzeń między płytami wypełnia się wełną mineralną. Powierzchnie płyty wykańcza się gładzią gipsową, po wcześniejszym zazbrojeniu połączeń między płytami. Można też tylko zazbroić i zaszpachlować łączenia między płytami.

Ściany działowe szkieletowe charakteryzują się niewielką masą (26-30 kg/m2). Przy wysokości ściany 2,65 m jej masa wynosi od 69 kg/mb do 80 kg/mb ściany działowej, czyli takie ściany zaliczane są do ścian działowych lekkich. Przez to można je dowolnie sytuować na stropie, bez potrzeby jego wzmacniania.

Sucha zabudowa może być zrealizowana za pomocą płyt zwykłych, wodoodpornych lub ognioochronnych. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje się szybko. Do zalet suchej zabudowy można zaliczyć:

 • krótki czas realizacji,
 • suchą technologię (jeśli się nie szpachluje ścian),
 • niewielką masę ścian.

Wady to:

 • zabudowa "kartonowa" - niemasywna,
 • konieczność wzmacniania konstrukcji - stelaża, jeśli będzie konieczność zamocowania jakichś elementów do ścian,
 • podatność na uszkodzenia mechaniczne płyt gipsowo-kartonowych.

Jeśli chce się uzyskać ściany o większej odporności na uszkodzenia mechaniczne, to stosuje się płyty gipsowo-włóknowe. Stosuje się też zabudowę z płyt drewnopochodnych.

Ściany masywne z bloczków gipsowych

Wciąż popularne są wyroby gipsowe w postaci bloczków gipsowych. To elementy gipsowe o wymiarach 80 i 100×666×500 mm. Masa bloczka gipsowego wynosi powyżej 25 kg.

Bloczki produkowane są w dwóch odmianach - jako zwykłe i wodoodporne. Ściany z bloczków można wykonywać w pomieszczeniach o wilgotności do 70%. W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach) należy montować bloczki wodoodporne.

Montuje się je w bardzo podobny sposób do murowania. Bloczki muszą być odpowiednio przewiązane i łączy się je za pomocą kleju gipsowego. Poza tym bloczki te mają wyprofilowane powierzchnie boczne.

Ściany tego typu projektuje się według normy PN-EN 15318:2009 [6]. Ściany ze zwykłych bloczków mogą być ustawiane w pomieszczeniach o wilgotności do 70%, natomiast w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (np. łazienkach) należy montować bloczki wodoodporne.

Inne technologie wykonania ścian działowych

Oprócz ścian murowanych oraz suchej zabudowy stosuje się też inne materiały. Są to na przykład pustaki szklane, czyli luksfery. Pustaki te mają wymiary 19×19×8 cm lub 24×24×8 cm.

Są też dostępne wymiary połówkowe. Nie zastępują one tradycyjnych ścian murowanych lub zabudowy szkieletowej, ponieważ znajdują zastosowanie tam, gdzie aranżacyjnie chce się uzyskać ścianę o pewnej przezroczystości lub z refleksami.

Ściany z pustaków szklanych muruje się na zaprawie murarskiej. Spoiny zbroi się za pomocą prętów zbrojeniowych. Spoiny między pustakami wypełnia się zaprawą do spoinowania.

Niszowym rozwiązaniem są też ściany szklane. Tego rodzaju rozwiązania są stosowane wszędzie tam, gdzie chce się uzyskać zamierzony efekt aranżacyjny wnętrz. Zazwyczaj są to fragmenty ścian w mieszkaniach lub większe ściany w budynkach komercyjnych, gdzie architekt przewidział tego typu zabudowę.

Podsumowanie

Istnieje wiele możliwości wykonania ścian działowych. Dobierając odpowiedni system, należy wziąć pod uwagę spełnienie wymagań podstawowych, co jest obowiązkiem projektanta.

Równie istotne są inne cechy:

 • odpowiednia sztywność,
 • masa ścian działowych,
 • możliwości zamontowania przedmiotów do ściany działowej,
 • możliwość wyburzenia ściany i ustawienia nowej w innym miejscu itp.

O ile spełnienie wymagań podstawowych dla różnych systemów nie stanowi problemu, to sztuką jest dobranie technologii spełniającej wszystkie wymagania użytkowników.

Literatura

 1. PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, "Eurokod 1:Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach".
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 3. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05, "Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".
 4. PN-EN 771-4+A1:2015-10, "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego".
 5. PN-EN 998-2:2010, "Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska".
 6. PN-EN 15318:2009, "Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych".
 7. ETAG 003 Guideline for European Technical Approval for internalpartitonkits for use as non-losdbearingwalls (Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych). EOTA, 2012.
 8. A. Piekarczuk, Instrukcja ITB nr 470/2012 "Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy wytrzymałościowe", ITB, Warszawa 2012.
 9. PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011, "Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe".
 10. PN-EN 1996-2:2010, "Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów".
 11. PN-EN 1996-3:2010, "Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych".
 12. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
 13. PN-EN 1991-1-4:2008, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru".
 14. PN-EN 771-1+A1:2015-10, "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne".
 15. PN-EN 771-2+A1:2015-10, "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.