Izolacje.com.pl

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Kierunki rozwoju płyt warstwowych

Perspektywy wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i zastosowań płyt warstwowych w budownictwie
The perspectives of the new technical solutions and applications of sandwich panels in civil engineering
Ruukki Polska

Perspektywy wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i zastosowań płyt warstwowych w budownictwie


The perspectives of the new technical solutions and applications of sandwich panels in civil engineering


Ruukki Polska

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem tego produktu?

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono kierunki rozwoju płyt warstwowych na tle stanu obecnego i występujących ograniczeń technologicznych. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań i zastosowań. Przedstawiono koncepcje rozwiązań, które zmierzają do spełnienia stale rosnących wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród budowlanych.

The article presents development directions for sandwich panels in the light of the present state and existing technological limitations. Also examples of innovative solutions and applications are presented. The paper shows approaches that aim at meeting the ever-increasing requirements for thermal insulation of partitions.

Płyty warstwowe są powszechnie stosowane w budownictwie jako obudowa dachów i ścian. Produkty te składają się z zewnętrznych, cienkich i sztywnych okładzin stalowych oraz podatnego rdzenia.

Dzięki takiej budowie mają wysoką izolacyjność termiczną oraz dobrą nośność przy niewielkim ciężarze [1]. Ta pierwsza cecha umożliwia spełnienie rosnących wymagań związanych z oszczędnością energii w budownictwie. Natomiast niewielki ciężar oraz wysoki poziom prefabrykacji pozwalają na szybki i tani montaż.

Stosowanie płyt warstwowych umożliwia spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju w budownictwie, zapewnia bowiem użytkownikom budynków m.in. odpowiednią izolacyjność termiczną, ochronę przed hałasem i drganiami, komfort mikroklimatyczny oraz odpowiednie warunki higieniczne.

Kierunki rozwoju płyt warstwowych

Jedna z obecnie stosowanych metod rozwoju polega na ciągłym doskonaleniu produktu przy wykorzystaniu pomysłów i obecnie istniejących rozwiązań technicznych.

Inna metoda to poszukiwanie zupełnie nowych materiałów lub konstrukcji, które przeznaczone są do pełnienia specyficznych funkcji w budynku. Można tutaj wymienić np. zapewnienie wysokiego poziomu odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, szczelności, odporności na uderzenia.

Przy doskonaleniu istniejących rozwiązań dąży się m.in. do maksymalizacji izolacyjności termicznej przegród, poprawienia nośności konstrukcji i minimalizacji kosztów produkcji. Oczywiście, jednoczesna poprawa wszystkich parametrów produktu jest praktycznie niemożliwa. Świadczą o tym m.in. wyniki optymalizacji wielokryterialnej płyt warstwowych [2, 3].

Dostępne rozwiązania

W budownictwie powszechnie wykorzystywane są płyty z okładzinami stalowymi o grubości nominalnej od 0,4 do 0,7 mm. Płyty ścienne mają obie okładziny płaskie, natomiast płyty dachowe – dolną okładzinę płaską, a górną głęboko profilowaną (wysokość profilowania wynosi od 35 do 45 mm). Głębokie profilowanie okładziny zapewnia większą sztywność płyty.

Rdzenie wykonuje się z pianki poliuretanowej (PUR) lub poliizocyjanurowej (PIR), z wełny mineralnej lub z polistyrenu ekspandowanego, zwanego powszechnie styropianem. Są to materiały o niskim współczynniku przewodzenia ciepła i zapewniają tym samym duży opór cieplny przegrody.

Płyty z pianką poliuretanową wytwarzane są na ciągłej linii produkcyjnej. Pianka jest rozprowadzana na jedną z okładzin. Wzrost pianki i połączenie z okładzinami trwa kilkadziesiąt sekund, a po zejściu z linii technologicznej produkt może być zastosowany na budowie.

Rdzeń z wełny mineralnej wykonuje się z przygotowanych półproduktów (tzw. lameli). Układ włókien w lameli jest uporządkowany. Lamele wklejane są pomiędzy okładziny stalowe za pomocą klejów poliuretanowych. Aby zmniejszyć efekt nieciągłości rdzenia i poprawić nośność na ścinanie, lamele przesuwa się względem siebie.

Rdzeń styropianowy wytwarzany jest z gotowych płyt styropianowych, które są następnie przyklejane do okładzin. Elementy rdzenia styropianowego mają długość do kilku metrów.

Łączenie elementów rdzenia ze sobą jest technologicznie dość trudne i kosztowne, dlatego zazwyczaj nie wykonuje się go, lecz tylko odpowiednio frezuje elementy styku płyt rdzenia (np. w kształcie grzebienia). Zapewnienie nośności płyty w miejscu nieciągłości rdzenia jest więc jednym z podstawowych problemów takich płyt.

Poziom izolacyjności termicznej płyty warstwowej uzależniony jest od jej rdzenia. Przykładowo współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR wynosi 0,023 W/(m·K), a wełny mineralnej i styropianu: 0,04 W/m·K, co przy grubości płyty 20 cm daje współczynnik przenikania ciepła o wartości odpowiednio 0,115 W/(m²·K) i 0,20 W/(m²·K).

Odporność ogniowa również uzależniona jest od zastosowanego rdzenia. Najlepsze pod tym względem są płyty z rdzeniem z wełny mineralnej, które nie wydzielają szkodliwych substancji podczas spalania oraz osiągają odporność ogniową REI 180 (nośność ogniowa R, szczelność E, izolacyjność I przez okres 180 min) i poziom reakcji na ogień A1 (niepalna).

Poszukiwanie nowych rozwiązań

Ciągle rosnące wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych wymuszają prowadzenie badań naukowych nad materiałami o lepszych parametrach. Trwają prace m.in. nad poprawą właściwości rdzeni płyt.

Rdzenie poliuretanowe składają się głównie z zamkniętych komórek. Strukturę zamkniętej komórki piankowej tworzą powierzchnie (powłoki zamykające komórkę), krawędzie i narożniki (fot. 1). Dzięki takiej budowie pianki mogą wytrzymać znacznie większe obciążenia niż tradycyjne materiały termoizolacyjne.

Znaczący producenci chemii poliuretanów twierdzą, że potrafią znacząco wpływać na strukturę pianek powstających w procesie produkcji. Dążą do zmniejszania gęstości pianki i poprawy jej parametrów izolacyjnych przy zachowaniu jej wytrzymałości.

W ostatnim czasie pojawiły się płyty warstwowe z rdzeniem z pianki fenolowej (rezolowej), która ma wysoką wytrzymałość i bardzo niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła: 0,018 W/(m·K).

Pianki te mogą wkrótce znaleźć powszechne zastosowanie. Warto przypomnieć, że parę lat temu na rynek wkraczały pianki PIR, które mają lepsze właściwości ogniowe niż pianki PUR. Obecnie pianki PIR są bardzo dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku izolacji termicznych.

Oprócz płyt o sztywnych okładzinach stalowych od pewnego czasu stosuje się pianki formowane w miękkich okładzinach. Taki produkt spełnia wyłącznie rolę izolacji termicznej.

Rdzeń (zazwyczaj z PIR-u) znajduje się pomiędzy cienkimi i podatnymi okładzinami wykonanymi z papieru kompozytowego lub aluminium gr. 50 mm. Okładzinę stosuje się do ograniczenia rozprzestrzeniania się pianki podczas produkcji.

Pewną modyfikacją tego rozwiązania jest płyta z jedną okładziną miękką i jedną okładziną sztywną, stalową, głęboko profilowaną (fot. 2–3). W Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej przeprowadzono badania, które wykazały, że płyty tego typu mają zaskakująco wysoką wytrzymałość na zginanie.

Bardzo cienka okładzina aluminiowa zapewnia zachowanie się zbliżone do pracy klasycznej płyty warstwowej. Nośność takiej płyty jest uzależniona od jej orientacji, jednak zawsze jest zdecydowanie wyższa niż nośność samej blachy stalowej.

Wyniki badań przedstawiono w pracy „Structural behavior of sandwich panels with external deep-profiled and internal soft facing” [4]. W przyszłości należy się spodziewać samodzielnego stosowania takich płyt jako pokrycia ścian i dachów.

Rdzenie z wełny mineralnej oraz ze styropianu spełniają identyczną rolę jak z pianki poliuretanowej, przy czym wełna mineralna charakteryzuje się wysoką odpornością ogniową, a styropian – niską ceną. Znane są również – i stale rozwijane – inne rodzaje rdzeni, które wykorzystuje się ze względu na ich specyficzne właściwości.

Do wypełnienia drzwi stosuje się struktury typu „plaster miodu” (honeycomb). Charakteryzują się one dużą sztywnością i optymalnym wykorzystaniem materiału.

Gdy niezbędna jest lekka konstrukcja warstwowa o dużej wytrzymałości i odporności na ­obciążenia ­dynamiczne, stosuje się rdzenie z metalicznych kratownic przestrzennych (lattice core) [5] lub z pianki aluminiowej [6] (fot. 4). Tego typu struktury mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne stropów i ścian.

Nowe rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji. Powinny mieć wysoką wytrzymałość, czyli być odporne na działające obciążenia – nie ulegać pod ich wpływem zniszczeniu lub nadmiernemu, nieodwracalnemu odkształceniu.

Jest wiele różnych mechanizmów zniszczenia płyty warstwowej. Na fot. 5 przedstawiono ścięcie i zgniecenie rdzenia na podporze. Zjawiska te występują w przypadku silnie obciążonych płyt o niewielkiej rozpiętości.

Zgnieceniu można zapobiegać dzięki poszerzeniu podpór, a ścięcie można wyeliminować dzięki zwiększeniu grubości płyty. Innym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w okolicy podpór rdzenia o wyższych parametrach wytrzymałościowych.

W pracy „New peel stopper concept for sandwich structures” [7] przedstawiono analizę konstrukcji ze zróżnicowanym rdzeniem. Głównym celem badań było stworzenie rdzenia, który powstrzyma propagację uszkodzenia zachodzącego na styku rdzenia i okładziny stalowej. Takie rozwiązanie pozwala na podniesienie wytrzymałości rdzenia na ściskanie i ścinanie w miejscach przewidywanej koncentracji naprężeń.

Najczęstszym mechanizmem zniszczenia płyt warstwowych jest pomarszczenie okładziny ściskanej podczas zginania (fot. 6–7). Szczególnie narażone na takie zniszczenie są obudowy chłodni i mroźni, ponieważ w tych zastosowaniach różnica pomiędzy temperaturą obu okładzin płyty warstwowej jest największa.

Duża różnica temperatur wywołuje duże momenty zginające w układach wieloprzęsłowych i naprężenia w okładzinach stalowych. Rozwiązanie tego problemu powinno być dwukierunkowe. Po pierwsze: należy zwiększać odporność płyty na pomarszczenie (lokalną utratę stateczności). Po drugie: trzeba dążyć do rozwiązań konstrukcyjnych, które minimalizują powstawanie momentów zginających.

Większą odporność na lokalną utratę stateczności uzyskuje się głównie dzięki mikroprofilowaniu płaskich okładzin. Aby zminimalizować wpływ różnicy temperatur na powstawanie naprężeń, należy stosować układy jednoprzęsłowe płyt. Jeśli płyty muszą być wieloprzęsłowe, to dobrym rozwiązaniem jest stosowanie podatnych podpór.

W pracach „Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem” [8] oraz „Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions” [9] przedstawiono analizy, z których wynika, że zastosowanie podpór o pewnej podatności (podpór sprężystych, podpór z luzami) może spowodować zwiększenie nośności konstrukcji obciążonych termicznie o ok. 35%. Pomysł ten nie został do tej pory wykorzystany na masową skalę.

Oddziaływanie temperatury na płytę warstwową ma zasadniczy wpływ na dopuszczalny zakres jej stosowania. Wyróżnić można dwa efekty: równomierne oraz nierównomierne ogrzanie (schłodzenie) płyty. W zależności od warunków podparcia oba zjawiska mogą powodować przemieszczenia oraz wywoływać siły wewnętrzne i naprężenia.

Oba efekty mogą być niebezpieczne i powodować uszkodzenie płyty, jednak zazwyczaj przyjmuje się, że istotny jest wpływ nierównomiernego ogrzania płyty. Dyskusja dotycząca efektów działania temperatury została przedstawiona w publikacji „The influence of thermal actions and complex support conditions on the mechanical state of sandwich structur” [10].

Należy zauważyć, że obecnie stosowane rozwiązania płyt warstwowych nie są optymalne pod względem nośności. Poprawa geometrii płyt dachowych oraz zastosowanie odpowiedniego profilowania okładzin mogą przynieść zwiększenie dopuszczalnych obciążeń o kilkadziesiąt procent.

Ponadto należy oczekiwać udoskonalonych rozwiązań mocowania płyt do konstrukcji wsporczej. Niestety, badania prowadzone w Polsce w tym zakresie są bardzo skromne.

Jednym z największych wyzwań współczesnego i przyszłego budownictwa jest dbałość o ekologię. Efekt ekologiczny może być osiągany w różny sposób. Płyty warstwowe mają wysoką izolacyjność termiczną, a zatem bezpośrednio wpływają na zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania.

Obecnie są wdrażane rozwiązania płyt, które nie tylko stanowią warstwę izolacyjną zapobiegającą stratom energii, lecz także same są elementem pozyskującym energię. Są to płyty ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub płyty zintegrowane z solarami, które przetwarzają energię słoneczną na ciepło. Przykładowe produkty przedstawiono na fot. 8. Należy się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania takimi rozwiązaniami.

Płyty warstwowe mogą być wykorzystane w wielu nowoczesnych rozwiązaniach. Mogą np. być stosowane jako elementy stanowiące izolację akustyczną, a nawet pochłaniające hałas. Pewnym wyzwaniem są również zastosowania w rozwiązaniach zapewniających doskonałą szczelność (która może być wymagana ze względów technologicznych; jej brak wpływa na straty energii).

Znaczny potencjał stanowią też rozwiązania typu SIP (structural insulated panels) – płyty warstwowe będące elementem izolacji termicznej i jednocześnie pełniące rolę elementu konstrukcji całego budynku [11, 12]. Takie płyty mogą przenosić obciążenia bezpośrednio na fundament lub stanowią co najmniej zabezpieczenie innych elementów konstrukcyjnych przed utratą stateczności i zwichrzeniem.

Podsumowanie

Rozwój techniczny płyt warstwowych będzie zmierzał jednocześnie w kilku kierunkach. Pierwszy to poprawa parametrów, które decydują o przewadze płyt warstwowych nad innymi materiałami budowlanymi. Należy tutaj przede wszystkim wymienić dążenie do obniżenia wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Drugi kierunek to sukcesywna poprawa parametrów, które decydują o zakresie stosowania płyt. Należy się spodziewać ciągłych prób zwiększenia nośności konstrukcji przy zachowaniu jej niewielkiego ciężaru.

Trzeci kierunek to pełnienie zupełnie nowych funkcji, co może być uzyskiwane przez podniesienie poziomu złożoności produktu. Nowe funkcje mogą dotyczyć np. akumulacji ciepła, pozyskiwania energii odnawialnej, przepuszczalności energii świetlnej itp.

W kształtowaniu elementów budowlanych, naturalnie, będą się ścierały dwie sprzeczne koncepcje. Z jednej strony będzie to dążenie do budownictwa o wysokim stopniu prefabrykacji i powtarzalności rozwiązań, co ma szczególne uzasadnienie w przypadku budynków przemysłowych.

Z drugiej zaś strony architekci i niektórzy inwestorzy mogą oczekiwać dużej elastyczności rozwiązań technicznych i możliwości kształtowania obiektów o indywidualnych cechach.

Płyty warstwowe będą coraz częściej stosowane pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim produkt ten musi być bezpieczny (dotyczy to również bezpieczeństwa pożarowego). Ponadto technologie wytwarzania nowoczesnych płyt i zasady ich stosowania muszą być doskonale opanowane.

Znacznie lepiej powinny być rozwinięte metody niezawodnego projektowania konstrukcji z płyt warstwowych. Decydującą rolę może jednak odgrywać szybki i tani proces produkcji i dystrybucji.

Literatura

 1. J.M. Davies, „Lightweight Sandwich Construction”, Blackwell Science Ltd., Oxford 2001.
 2. X.H. Tan, A.K. Soh, „Multi-objective optimization of the sandwich panels with prismatic cores using genetic algorithms”, „International Journal of Solid and Structures”, Vol. 44, Issue 17/2007, pp. 5466–5480.
 3. R. Studziński, Z. Pozorski, A. Garstecki, „Optimal design of sandwich panels with soft core”, „Journal of Theoretical and Applied Mechanics”, Vol. 47, No. 3/2009, pp. 685–699.
 4. Z. Pozorski, R. Sól, J. Szajda, J. Błaszczuk, „Structural behavior of sandwich panels with external deep-profiled and internal soft facing”, „Engineering Transactions”, Vol. 61, No. 3/2013, pp. 173–184.
 5. F. Côté, V.S. Deshpande, N.A. Fleck, A.G. Evans, „The compressive and shear responses of corrugated and diamond lattice materials”, „International Journal of Solid and Structures”, Vol. 43, Issue 20/2006, pp. 6220–6242.
 6. A-F. Bastawros, H. Bart-Smith, A.G. Evans, „Experimental analysis of deformation mechanisms in a closed-cell aluminum alloy foam”, „Journal of the Mechanics and Physics of Solids”, Vol. 48, Issue 2/2000, pp. 301–322.
 7. J. Jakobsen, E. Bozhevolnaya, O.T. Thomsen, „New peel stopper concept for sandwich structures”, „Composites Science and Technology”, Vol. 67, Issues 15–16/2007, pp. 3378–3385.
 8. R. Studziński, „Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem”, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
 9. R. Studziński, Z. Pozorski, Z. Garstecki, „Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences”, Vol. 61, Issue 1/2013, pp. 201–210.
 10. J. Błaszczuk, Z. Pozorski, „The influence of thermal actions and complex support conditions on the mechanical state of sandwich structure”, „Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 12, Issue 4/2013, pp. 13–21.
 11. LS Tech-Homes S.A., „Panele SIP. Atrakcyjna oferta dla budownictwa”, „Materiały Budowlane”, nr 481, 9/2012, s. 26–27.
 12. M. Panjehpour et al., „Structural Insulated Panels”, „Journal of Engineering, Project, and Production Management”, Vol. 3, No. 1/2013, pp. 2–8.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Sit Sit, 01.07.2014r., 17:27:34 Ciekawy artykuł o ciekawym materiale. Mam nadzieję że dziedzina poliuretanów będzie się rozwijać w Polsce tak dynamicznie jak w innych krajach zachodnich <a href="http://www.purizol.pl/pdf/PURIZOL-Oferta%20cenowa%20na%20natrysk%20izolacji%20poliuretanowej%202013.pdf" target="_blank">http://www.purizol.pl/pdf/PURIZOL-Oferta%20cenowa%20na%20natrysk%20izolacji%20poliuretanowej%202013.pdf</a>
 • Marek Marek, 04.07.2016r., 11:37:52 bardzo sobie chwalę używanie płyt warstwowych w moich projektach. szczególnie polecam płyty z rdzeniem z wełny mineralnej. bardzo dobra izolacja i przede wszystkim niepalność. przy kazdej większej budowie współpracuję z firmą REDCOM, bardzo fachowa obsługa
 • Michal_ART Michal_ART, 26.11.2019r., 15:33:30 Ja wybudowałem hale i zwrócono mi uwagę właśnie na różnicę pomiędzy PUR a PIR przez co dziękuje firmie Stalmach

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.