Izolacje.com.pl

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Kierunki rozwoju płyt warstwowych

Perspektywy wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i zastosowań płyt warstwowych w budownictwie
The perspectives of the new technical solutions and applications of sandwich panels in civil engineering
Ruukki Polska

Perspektywy wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i zastosowań płyt warstwowych w budownictwie


The perspectives of the new technical solutions and applications of sandwich panels in civil engineering


Ruukki Polska

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem tego produktu?

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono kierunki rozwoju płyt warstwowych na tle stanu obecnego i występujących ograniczeń technologicznych. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań i zastosowań. Przedstawiono koncepcje rozwiązań, które zmierzają do spełnienia stale rosnących wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród budowlanych.

The article presents development directions for sandwich panels in the light of the present state and existing technological limitations. Also examples of innovative solutions and applications are presented. The paper shows approaches that aim at meeting the ever-increasing requirements for thermal insulation of partitions.

Płyty warstwowe są powszechnie stosowane w budownictwie jako obudowa dachów i ścian. Produkty te składają się z zewnętrznych, cienkich i sztywnych okładzin stalowych oraz podatnego rdzenia.

Dzięki takiej budowie mają wysoką izolacyjność termiczną oraz dobrą nośność przy niewielkim ciężarze [1]. Ta pierwsza cecha umożliwia spełnienie rosnących wymagań związanych z oszczędnością energii w budownictwie. Natomiast niewielki ciężar oraz wysoki poziom prefabrykacji pozwalają na szybki i tani montaż.

Stosowanie płyt warstwowych umożliwia spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju w budownictwie, zapewnia bowiem użytkownikom budynków m.in. odpowiednią izolacyjność termiczną, ochronę przed hałasem i drganiami, komfort mikroklimatyczny oraz odpowiednie warunki higieniczne.

Kierunki rozwoju płyt warstwowych

Jedna z obecnie stosowanych metod rozwoju polega na ciągłym doskonaleniu produktu przy wykorzystaniu pomysłów i obecnie istniejących rozwiązań technicznych.

Inna metoda to poszukiwanie zupełnie nowych materiałów lub konstrukcji, które przeznaczone są do pełnienia specyficznych funkcji w budynku. Można tutaj wymienić np. zapewnienie wysokiego poziomu odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, szczelności, odporności na uderzenia.

Przy doskonaleniu istniejących rozwiązań dąży się m.in. do maksymalizacji izolacyjności termicznej przegród, poprawienia nośności konstrukcji i minimalizacji kosztów produkcji. Oczywiście, jednoczesna poprawa wszystkich parametrów produktu jest praktycznie niemożliwa. Świadczą o tym m.in. wyniki optymalizacji wielokryterialnej płyt warstwowych [2, 3].

Dostępne rozwiązania

W budownictwie powszechnie wykorzystywane są płyty z okładzinami stalowymi o grubości nominalnej od 0,4 do 0,7 mm. Płyty ścienne mają obie okładziny płaskie, natomiast płyty dachowe – dolną okładzinę płaską, a górną głęboko profilowaną (wysokość profilowania wynosi od 35 do 45 mm). Głębokie profilowanie okładziny zapewnia większą sztywność płyty.

Rdzenie wykonuje się z pianki poliuretanowej (PUR) lub poliizocyjanurowej (PIR), z wełny mineralnej lub z polistyrenu ekspandowanego, zwanego powszechnie styropianem. Są to materiały o niskim współczynniku przewodzenia ciepła i zapewniają tym samym duży opór cieplny przegrody.

Płyty z pianką poliuretanową wytwarzane są na ciągłej linii produkcyjnej. Pianka jest rozprowadzana na jedną z okładzin. Wzrost pianki i połączenie z okładzinami trwa kilkadziesiąt sekund, a po zejściu z linii technologicznej produkt może być zastosowany na budowie.

Rdzeń z wełny mineralnej wykonuje się z przygotowanych półproduktów (tzw. lameli). Układ włókien w lameli jest uporządkowany. Lamele wklejane są pomiędzy okładziny stalowe za pomocą klejów poliuretanowych. Aby zmniejszyć efekt nieciągłości rdzenia i poprawić nośność na ścinanie, lamele przesuwa się względem siebie.

Rdzeń styropianowy wytwarzany jest z gotowych płyt styropianowych, które są następnie przyklejane do okładzin. Elementy rdzenia styropianowego mają długość do kilku metrów.

Łączenie elementów rdzenia ze sobą jest technologicznie dość trudne i kosztowne, dlatego zazwyczaj nie wykonuje się go, lecz tylko odpowiednio frezuje elementy styku płyt rdzenia (np. w kształcie grzebienia). Zapewnienie nośności płyty w miejscu nieciągłości rdzenia jest więc jednym z podstawowych problemów takich płyt.

Poziom izolacyjności termicznej płyty warstwowej uzależniony jest od jej rdzenia. Przykładowo współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR wynosi 0,023 W/(m·K), a wełny mineralnej i styropianu: 0,04 W/m·K, co przy grubości płyty 20 cm daje współczynnik przenikania ciepła o wartości odpowiednio 0,115 W/(m²·K) i 0,20 W/(m²·K).

Odporność ogniowa również uzależniona jest od zastosowanego rdzenia. Najlepsze pod tym względem są płyty z rdzeniem z wełny mineralnej, które nie wydzielają szkodliwych substancji podczas spalania oraz osiągają odporność ogniową REI 180 (nośność ogniowa R, szczelność E, izolacyjność I przez okres 180 min) i poziom reakcji na ogień A1 (niepalna).

Poszukiwanie nowych rozwiązań

Ciągle rosnące wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych wymuszają prowadzenie badań naukowych nad materiałami o lepszych parametrach. Trwają prace m.in. nad poprawą właściwości rdzeni płyt.

Rdzenie poliuretanowe składają się głównie z zamkniętych komórek. Strukturę zamkniętej komórki piankowej tworzą powierzchnie (powłoki zamykające komórkę), krawędzie i narożniki (fot. 1). Dzięki takiej budowie pianki mogą wytrzymać znacznie większe obciążenia niż tradycyjne materiały termoizolacyjne.

Znaczący producenci chemii poliuretanów twierdzą, że potrafią znacząco wpływać na strukturę pianek powstających w procesie produkcji. Dążą do zmniejszania gęstości pianki i poprawy jej parametrów izolacyjnych przy zachowaniu jej wytrzymałości.

W ostatnim czasie pojawiły się płyty warstwowe z rdzeniem z pianki fenolowej (rezolowej), która ma wysoką wytrzymałość i bardzo niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła: 0,018 W/(m·K).

Pianki te mogą wkrótce znaleźć powszechne zastosowanie. Warto przypomnieć, że parę lat temu na rynek wkraczały pianki PIR, które mają lepsze właściwości ogniowe niż pianki PUR. Obecnie pianki PIR są bardzo dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku izolacji termicznych.

Oprócz płyt o sztywnych okładzinach stalowych od pewnego czasu stosuje się pianki formowane w miękkich okładzinach. Taki produkt spełnia wyłącznie rolę izolacji termicznej.

Rdzeń (zazwyczaj z PIR-u) znajduje się pomiędzy cienkimi i podatnymi okładzinami wykonanymi z papieru kompozytowego lub aluminium gr. 50 mm. Okładzinę stosuje się do ograniczenia rozprzestrzeniania się pianki podczas produkcji.

Pewną modyfikacją tego rozwiązania jest płyta z jedną okładziną miękką i jedną okładziną sztywną, stalową, głęboko profilowaną (fot. 2–3). W Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej przeprowadzono badania, które wykazały, że płyty tego typu mają zaskakująco wysoką wytrzymałość na zginanie.

Bardzo cienka okładzina aluminiowa zapewnia zachowanie się zbliżone do pracy klasycznej płyty warstwowej. Nośność takiej płyty jest uzależniona od jej orientacji, jednak zawsze jest zdecydowanie wyższa niż nośność samej blachy stalowej.

Wyniki badań przedstawiono w pracy „Structural behavior of sandwich panels with external deep-profiled and internal soft facing” [4]. W przyszłości należy się spodziewać samodzielnego stosowania takich płyt jako pokrycia ścian i dachów.

Rdzenie z wełny mineralnej oraz ze styropianu spełniają identyczną rolę jak z pianki poliuretanowej, przy czym wełna mineralna charakteryzuje się wysoką odpornością ogniową, a styropian – niską ceną. Znane są również – i stale rozwijane – inne rodzaje rdzeni, które wykorzystuje się ze względu na ich specyficzne właściwości.

Do wypełnienia drzwi stosuje się struktury typu „plaster miodu” (honeycomb). Charakteryzują się one dużą sztywnością i optymalnym wykorzystaniem materiału.

Gdy niezbędna jest lekka konstrukcja warstwowa o dużej wytrzymałości i odporności na ­obciążenia ­dynamiczne, stosuje się rdzenie z metalicznych kratownic przestrzennych (lattice core) [5] lub z pianki aluminiowej [6] (fot. 4). Tego typu struktury mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne stropów i ścian.

Nowe rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji. Powinny mieć wysoką wytrzymałość, czyli być odporne na działające obciążenia – nie ulegać pod ich wpływem zniszczeniu lub nadmiernemu, nieodwracalnemu odkształceniu.

Jest wiele różnych mechanizmów zniszczenia płyty warstwowej. Na fot. 5 przedstawiono ścięcie i zgniecenie rdzenia na podporze. Zjawiska te występują w przypadku silnie obciążonych płyt o niewielkiej rozpiętości.

Zgnieceniu można zapobiegać dzięki poszerzeniu podpór, a ścięcie można wyeliminować dzięki zwiększeniu grubości płyty. Innym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w okolicy podpór rdzenia o wyższych parametrach wytrzymałościowych.

W pracy „New peel stopper concept for sandwich structures” [7] przedstawiono analizę konstrukcji ze zróżnicowanym rdzeniem. Głównym celem badań było stworzenie rdzenia, który powstrzyma propagację uszkodzenia zachodzącego na styku rdzenia i okładziny stalowej. Takie rozwiązanie pozwala na podniesienie wytrzymałości rdzenia na ściskanie i ścinanie w miejscach przewidywanej koncentracji naprężeń.

Najczęstszym mechanizmem zniszczenia płyt warstwowych jest pomarszczenie okładziny ściskanej podczas zginania (fot. 6–7). Szczególnie narażone na takie zniszczenie są obudowy chłodni i mroźni, ponieważ w tych zastosowaniach różnica pomiędzy temperaturą obu okładzin płyty warstwowej jest największa.

Duża różnica temperatur wywołuje duże momenty zginające w układach wieloprzęsłowych i naprężenia w okładzinach stalowych. Rozwiązanie tego problemu powinno być dwukierunkowe. Po pierwsze: należy zwiększać odporność płyty na pomarszczenie (lokalną utratę stateczności). Po drugie: trzeba dążyć do rozwiązań konstrukcyjnych, które minimalizują powstawanie momentów zginających.

Większą odporność na lokalną utratę stateczności uzyskuje się głównie dzięki mikroprofilowaniu płaskich okładzin. Aby zminimalizować wpływ różnicy temperatur na powstawanie naprężeń, należy stosować układy jednoprzęsłowe płyt. Jeśli płyty muszą być wieloprzęsłowe, to dobrym rozwiązaniem jest stosowanie podatnych podpór.

W pracach „Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem” [8] oraz „Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions” [9] przedstawiono analizy, z których wynika, że zastosowanie podpór o pewnej podatności (podpór sprężystych, podpór z luzami) może spowodować zwiększenie nośności konstrukcji obciążonych termicznie o ok. 35%. Pomysł ten nie został do tej pory wykorzystany na masową skalę.

Oddziaływanie temperatury na płytę warstwową ma zasadniczy wpływ na dopuszczalny zakres jej stosowania. Wyróżnić można dwa efekty: równomierne oraz nierównomierne ogrzanie (schłodzenie) płyty. W zależności od warunków podparcia oba zjawiska mogą powodować przemieszczenia oraz wywoływać siły wewnętrzne i naprężenia.

Oba efekty mogą być niebezpieczne i powodować uszkodzenie płyty, jednak zazwyczaj przyjmuje się, że istotny jest wpływ nierównomiernego ogrzania płyty. Dyskusja dotycząca efektów działania temperatury została przedstawiona w publikacji „The influence of thermal actions and complex support conditions on the mechanical state of sandwich structur” [10].

Należy zauważyć, że obecnie stosowane rozwiązania płyt warstwowych nie są optymalne pod względem nośności. Poprawa geometrii płyt dachowych oraz zastosowanie odpowiedniego profilowania okładzin mogą przynieść zwiększenie dopuszczalnych obciążeń o kilkadziesiąt procent.

Ponadto należy oczekiwać udoskonalonych rozwiązań mocowania płyt do konstrukcji wsporczej. Niestety, badania prowadzone w Polsce w tym zakresie są bardzo skromne.

Jednym z największych wyzwań współczesnego i przyszłego budownictwa jest dbałość o ekologię. Efekt ekologiczny może być osiągany w różny sposób. Płyty warstwowe mają wysoką izolacyjność termiczną, a zatem bezpośrednio wpływają na zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania.

Obecnie są wdrażane rozwiązania płyt, które nie tylko stanowią warstwę izolacyjną zapobiegającą stratom energii, lecz także same są elementem pozyskującym energię. Są to płyty ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub płyty zintegrowane z solarami, które przetwarzają energię słoneczną na ciepło. Przykładowe produkty przedstawiono na fot. 8. Należy się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania takimi rozwiązaniami.

Płyty warstwowe mogą być wykorzystane w wielu nowoczesnych rozwiązaniach. Mogą np. być stosowane jako elementy stanowiące izolację akustyczną, a nawet pochłaniające hałas. Pewnym wyzwaniem są również zastosowania w rozwiązaniach zapewniających doskonałą szczelność (która może być wymagana ze względów technologicznych; jej brak wpływa na straty energii).

Znaczny potencjał stanowią też rozwiązania typu SIP (structural insulated panels) – płyty warstwowe będące elementem izolacji termicznej i jednocześnie pełniące rolę elementu konstrukcji całego budynku [11, 12]. Takie płyty mogą przenosić obciążenia bezpośrednio na fundament lub stanowią co najmniej zabezpieczenie innych elementów konstrukcyjnych przed utratą stateczności i zwichrzeniem.

Podsumowanie

Rozwój techniczny płyt warstwowych będzie zmierzał jednocześnie w kilku kierunkach. Pierwszy to poprawa parametrów, które decydują o przewadze płyt warstwowych nad innymi materiałami budowlanymi. Należy tutaj przede wszystkim wymienić dążenie do obniżenia wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Drugi kierunek to sukcesywna poprawa parametrów, które decydują o zakresie stosowania płyt. Należy się spodziewać ciągłych prób zwiększenia nośności konstrukcji przy zachowaniu jej niewielkiego ciężaru.

Trzeci kierunek to pełnienie zupełnie nowych funkcji, co może być uzyskiwane przez podniesienie poziomu złożoności produktu. Nowe funkcje mogą dotyczyć np. akumulacji ciepła, pozyskiwania energii odnawialnej, przepuszczalności energii świetlnej itp.

W kształtowaniu elementów budowlanych, naturalnie, będą się ścierały dwie sprzeczne koncepcje. Z jednej strony będzie to dążenie do budownictwa o wysokim stopniu prefabrykacji i powtarzalności rozwiązań, co ma szczególne uzasadnienie w przypadku budynków przemysłowych.

Z drugiej zaś strony architekci i niektórzy inwestorzy mogą oczekiwać dużej elastyczności rozwiązań technicznych i możliwości kształtowania obiektów o indywidualnych cechach.

Płyty warstwowe będą coraz częściej stosowane pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim produkt ten musi być bezpieczny (dotyczy to również bezpieczeństwa pożarowego). Ponadto technologie wytwarzania nowoczesnych płyt i zasady ich stosowania muszą być doskonale opanowane.

Znacznie lepiej powinny być rozwinięte metody niezawodnego projektowania konstrukcji z płyt warstwowych. Decydującą rolę może jednak odgrywać szybki i tani proces produkcji i dystrybucji.

Literatura

 1. J.M. Davies, „Lightweight Sandwich Construction”, Blackwell Science Ltd., Oxford 2001.
 2. X.H. Tan, A.K. Soh, „Multi-objective optimization of the sandwich panels with prismatic cores using genetic algorithms”, „International Journal of Solid and Structures”, Vol. 44, Issue 17/2007, pp. 5466–5480.
 3. R. Studziński, Z. Pozorski, A. Garstecki, „Optimal design of sandwich panels with soft core”, „Journal of Theoretical and Applied Mechanics”, Vol. 47, No. 3/2009, pp. 685–699.
 4. Z. Pozorski, R. Sól, J. Szajda, J. Błaszczuk, „Structural behavior of sandwich panels with external deep-profiled and internal soft facing”, „Engineering Transactions”, Vol. 61, No. 3/2013, pp. 173–184.
 5. F. Côté, V.S. Deshpande, N.A. Fleck, A.G. Evans, „The compressive and shear responses of corrugated and diamond lattice materials”, „International Journal of Solid and Structures”, Vol. 43, Issue 20/2006, pp. 6220–6242.
 6. A-F. Bastawros, H. Bart-Smith, A.G. Evans, „Experimental analysis of deformation mechanisms in a closed-cell aluminum alloy foam”, „Journal of the Mechanics and Physics of Solids”, Vol. 48, Issue 2/2000, pp. 301–322.
 7. J. Jakobsen, E. Bozhevolnaya, O.T. Thomsen, „New peel stopper concept for sandwich structures”, „Composites Science and Technology”, Vol. 67, Issues 15–16/2007, pp. 3378–3385.
 8. R. Studziński, „Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem”, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
 9. R. Studziński, Z. Pozorski, Z. Garstecki, „Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences”, Vol. 61, Issue 1/2013, pp. 201–210.
 10. J. Błaszczuk, Z. Pozorski, „The influence of thermal actions and complex support conditions on the mechanical state of sandwich structure”, „Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 12, Issue 4/2013, pp. 13–21.
 11. LS Tech-Homes S.A., „Panele SIP. Atrakcyjna oferta dla budownictwa”, „Materiały Budowlane”, nr 481, 9/2012, s. 26–27.
 12. M. Panjehpour et al., „Structural Insulated Panels”, „Journal of Engineering, Project, and Production Management”, Vol. 3, No. 1/2013, pp. 2–8.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Sit Sit, 01.07.2014r., 17:27:34 Ciekawy artykuł o ciekawym materiale. Mam nadzieję że dziedzina poliuretanów będzie się rozwijać w Polsce tak dynamicznie jak w innych krajach zachodnich <a href="http://www.purizol.pl/pdf/PURIZOL-Oferta%20cenowa%20na%20natrysk%20izolacji%20poliuretanowej%202013.pdf" target="_blank">http://www.purizol.pl/pdf/PURIZOL-Oferta%20cenowa%20na%20natrysk%20izolacji%20poliuretanowej%202013.pdf</a>
 • Marek Marek, 04.07.2016r., 11:37:52 bardzo sobie chwalę używanie płyt warstwowych w moich projektach. szczególnie polecam płyty z rdzeniem z wełny mineralnej. bardzo dobra izolacja i przede wszystkim niepalność. przy kazdej większej budowie współpracuję z firmą REDCOM, bardzo fachowa obsługa
 • Michal_ART Michal_ART, 26.11.2019r., 15:33:30 Ja wybudowałem hale i zwrócono mi uwagę właśnie na różnicę pomiędzy PUR a PIR przez co dziękuje firmie Stalmach

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.