Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych

Guidelines for the design, installation and maintenance of green roofs

Business Garden w Warszawie, fot. Bauder

Business Garden w Warszawie, fot. Bauder

Na początku 2021 r. Stowarzyszenie DAFA wydało drugie, zaktualizowane polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“. Bazuje ono na niemieckiej publikacji o oryginalnym tytule „Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen” opracowanej w 2018 r. przez FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu).

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” z 2021 r. składa się z 17 rozdziałów, dodatkowych suplementów i załączników. Łącznie są to 123 strony. W stosunku do pierwszego polskiego wydania z 2015 r. zasadnicza zawartość i struktura Wytycznych pozostają bez zmian. W nowym wydaniu znalazły się liczne uzupełnienia odnoszące się do roli dachów zielonych w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Zespół redakcyjny polskiego wydania
 • Czym są wytyczne FLL i kto jest ich odbiorcą?
 • Co zawierają wytyczne?
 • Co nowego w drugim wydaniu?

Autorzy artykułu omawiają publikację drugiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” Stowarzyszenia DAFA w języku polskim, przedstawiając jej genezę i cel. Prezentują tematykę Wytycznych, a także różnice względem pierwszego wydania.

Guidelines for the design, installation and maintenance of green roofs

The authors of the article discuss the publication of the second edition of “Guidelines for green roofs. Guidelines for the design, installation and maintenance of green roofs” of DAFA in Polish, presenting its genesis and purpose. They present the subject matter of the Guidelines, as well as things that have changed in comparison with the first edition.

 

Zespół redakcyjny polskiego wydania

Nad obecnym wydaniem Wytycznych pracowało Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które od 2013 r. jest członkiem niemieckiego FLL i aktywnie z nim współpracuje. Stowarzyszenie kupiło licencję na wydanie tej publikacji w Polsce.

W prace merytoryczno-redakcyjne nad Wytycznymi zaangażowani zostali niezależni eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem DAFA. Redakcję merytoryczną poprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Ada­miak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z ekspertami:

 • dr inż. Martą Weber­‑Siwirską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • dr. Jackiem Nowakiem z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • Ryszardem Klattem, rzeczoznawcą DAFA

oraz zespołem redakcyjnym, na który składają się doświadczeni praktycy, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA – Andrzej Kania, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, Krzysztof Wielgus, Katarzyna Wolańska i Piotr Wolański.

- Zakres tych prac nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia wytycznych FLL z języka niemieckiego i ich redakcji merytorycznej. W zaktualizowanym wydaniu polskich wytycznych znajdą Państwo dodatkowo przypisy w odniesieniu do polskich regulacji prawnych i norm branżowych oraz słownik niemiecko-polski terminów branżowych, który może być przydatny podczas korzystania z niemieckojęzycznych norm, opracowań oraz literatury fachowej – podkreśliła w „Przedmowie do wydania polskiego” dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak.

 

Czym są wytyczne FLL?

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm, określających wymagania techniczne i parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów w większości krajów Europy i świata. Niektóre kraje opracowują swoje lokalne wytyczne. bazując na publikacji FLL i traktując je jako punkt wyjścia do swoich prac. Uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Kto jest odbiorcą wytycznych?

Zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację jest wśród wielu grup zawodowych zaangażowanych w proces projektowania i budowania obiektów z zielonymi dachami. Mogą z niej korzystać inwestorzy prywatni i publiczni ogłaszający przetargi, osoby decyzyjne i zlecające oraz odbierające tego typu budowy, architekci, konstruktorzy i architekci zieleni, firmy wykonawcze zaangażowane w realizację zielonych dachów, specjaliści prowadzący i kontrolujący procesy budowlane, firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, czy też rzeczoznawcy i eksperci działający w tej branży oraz wszyscy pasjonaci interesujący się tą tematyką.

Wydanie Wytycznych jest również ważne dla obecnych na naszym rynku producentów i dostawców materiałów oraz systemów na zielone dachy, którzy podobnie jak to się czyni na całym świecie, często powołują się na zgodność swych produktów z zaleceniami FLL. Kolejne polskie wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na temat zielonych dachów.

Branża zielonych dachów w Polsce pracuje obecnie, bazując na pierwszym polskim wydaniu Wytycznych, opublikowanym przez DAFA w 2015 r.

W oparciu o „Wytyczne dla dachów zielonych” opracowują i doskonalą swoje receptury producenci substratów na dachy zielone – zarówno te firmy, które używają kruszyw naturalnych, jak i producenci korzystający z materiałów z recyclingu. Producenci materiałów do izolacji wodochronnej zlecają badania na potwierdzenie odporności danego materiału na przerastanie przez korzenie roślin zgodnie z opisaną w Wytycznych metodologią.

Posługując się informacjami zawartymi w Wytycznych, określa się również wartości dla przyjmowanych obciążeń i magazynowania wody na dachach zielonych oraz wylicza współczynnik spływu i retencji wodnej (na te parametry można się powołać, starając się np. o uzyskanie dofinansowania na rozwiązania w zakresie retencji). W oparciu o tę wiedzę formułuje się często opinie techniczne dotyczące funkcjonowania zielonych dachów. Na Wytyczne powołują się również autorzy artykułów publikujący w mediach branżowych.

Co zawierają Wytyczne?

W publikacji znajduje się kompleksowe i uporządkowane zestawienie wiedzy z zakresu projektowania, wykonywania oraz utrzymywania zielonych dachów.

Omówione zostały między innymi poszczególne warstwy funkcjonalne dachu pokrytego roślinnością, ich układ i grubość struktur, możliwość retencjonowania wody, maksymalna pojemność wodna, wodoprzepuszczalność, współczynnik spływu, dodatkowa zdolność do retencji oraz bioróżnorodność.

Ze względu na konieczność adaptacji do zmian klimatycznych i retencjonowania wód opadowych bardzo ważne staje się określenie współczynnika spływu z różnych typów dachów. W Wytycznych znajdziemy taką definicję tego parametru: „Współczynnik spływu jest to stosunek ilości wody odpływającej z powierzchni np. dachu w rozpatrywanym czasie do ilości wody jaka w tym samym czasie spadła w postaci opadów atmosferycznych na tę powierzchnię”.

Współczynnik spływu dla dachów tradycyjnych (uszczelnionych) przyjmuje wartości od 0,9 do 0,95. Co oznacza, że w czasie opadów z dachu uszczelnionego spływa 90–95% wody, który na niego trafia. Dla dachów zielonych w zależności od grubości warstw i ich nachylenia wskaźnik ten wskazuje na dużo większą efektywność retencjonowania wód opadowych i przyjmuje wartości od 0,1 do 0,6.

Aby to lepiej zilustrować, prezentujemy tabelę, znajdującą się w rozdziale 9.3.6. omawianej publikacji (TABELA).

tab wytyczne

TABELA. Wartości orientacyjne wielkości rocznej retencji wodnej oraz rocznego współczynnika spływu/wskaźnika spływu dla dachów zielonych w zależności od grubości warstw dachu zielonego.
Dane odnoszą się do lokalizacji z wysokością opadów rocznych 650–800 mm, określonych na podstawie wieloletnich obserwacji. W regionach z mniejszymi opadami rocznymi
retencjonowanie wody jest wyższe, a w regionach z wyższymi opadami rocznymi jest ono odpowiednio niższe.

Jeden z rozdziałów Wytycznych szczegółowo opisuje substraty i podłoża oraz inne materiały, na których są uprawiane rośliny. Omówiono tu materiały sypkie, płyty wykonane z pianek modyfikowanych oraz z włókien mineralnych, a także maty wegetacyjne z mieszankami kruszyw mineralnych/organicznych. Znajdziemy tu:

 • informacje odnośnie do klasyfikacji substratów w zależności od typów zazielenienia,
 • wymagania dotyczące zawartości substancji organicznej i składu granulometrycznego dla poszczególnych typów podłoży, wodoprzepuszczalności, zdolności do magazynowania wody, pojemności powietrznej, wartości pH, stężenia soli oraz zawartości składników pokarmowych.

W przypadku płyt wykonanych z pianek modyfikowanych i włókien mineralnych podano też ich odporność na ściskanie.

W rozdziale dotyczącym warstwy drenażowej znajdziemy informacje dotyczące grup i rodzajów materiałów stosowanych do ułożenia tej warstwy oraz wskazówki odnoszące się do jej wykonania.

W zależności od danej grupy materiałowej opisano wymagania dotyczące następujących właściwości:

 • kompatybilność materiałów,
 • nieszkodliwość dla środowiska i roślin,
 • zachowanie się podczas pożaru,
 • skład granulometryczny,
 • odporność na działanie czynników atmosferycznych,
 • trwałość struktury i trwałość po ułożeniu,
 • zachowanie przy ściskaniu,
 • wodoprzepuszczalność,
 • zdolność do magazynowania wody,
 • wartość pH i stężenie soli.

W podobny sposób zanalizowano grupy i rodzaje materiałów przeznaczonych na warstwę filtracyjną:

„Jako warstwę filtracyjną na dachach zielonych stosuje się geotekstylia w formie włóknin lub tkanin. Warstwa filtracyjna jest układana w ramach odrębnej czynności na warstwie drenażowej lub stanowi składnik fabrycznie wykonanych mat drenażowych”.

Szczegółowo opisano właściwości, na które powinno się zwrócić uwagę w przypadku materiałów stosowanych do ułożenia tej warstwy:

 • nieszkodliwość dla środowiska i dla roślin,
 • palność,
 • ciężar powierzchniowy,
 • odporność na obciążenia mechaniczne,
 • skuteczność filtracji,
 • odporność na przerastanie korzeniami,
 • odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych,
 • odporność mikrobiologiczną i chemiczną oraz
 • wytrzymałość na rozciąganie, rozciągliwość i współczynnik tarcia.

W zakresie wymagań techniczno-budowlanych znajdziemy w wytycznych informacje odnoszące się do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, ochrony przed przerastaniem przez korzenie roślin, zabezpieczeniem izolacji wodochronnej dachu i ochrony przed powstawaniem osadów. A także dotyczące urządzeń odwadniających, przyłączy i ich zakończeń, ochrony przed emisjami, zabezpieczenia przed siłami wiatrowymi, profilaktyki przeciwpożarowej, zabezpieczenia przed przemieszczaniem się materiału, obrzeży, nawierzchni ciągów pieszych, czy elementów wyposażenia.

Szczegółowo opisano na przykład kwestię ochrony przed powstawaniem osadów. Jak czytamy: „Użycie podłoży wegetacyjnych, nawet tych o wysokiej zawartości wapnia, np. składających się z substratów z dodatkiem gruzu ceglanego z domieszką zaprawy, trawertynu, dolomitu lub kompostów o wysokiej zawartości wapnia, nie prowadzi do powstawania osadów na urządzeniach odwadniających”.

Z kolei w dalszej części wytycznych dowiadujemy się, że „niedozwolone jest stosowanie w warstwach drenażowych i opaskach oddzielających materiałów sypkich zawierających wapń, np. kruszywa recyklowanego (miały betonowe) lub żwiru wapiennego, które mogłyby prowadzić do powstawania osadów na urządzeniach odwadniających”.

Odsyłacze normatywne bazujące na przepisach niemieckich, prawne warunki ramowe obowiązujące na terenie Niemiec, czy przedmowę do wydania niemieckiego możemy traktować jako materiał edukacyjny, z którym zapoznajemy się wybiórczo, w przypadku zainteresowania. Te informacje nie odnoszą się do uwarunkowań polskich, ale pokazując zasady dotyczące rynku niemieckiego, przybliżają sposób jego funkcjonowania, a jest to rynek, z którego branża budowlana często czerpie inspiracje.

dafa wytyczne dachy zielone

Drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Publikacja jest jedną z wielu publikacji Stowarzyszenia DAFA definiujących poprawne rozwiązania i podnoszących standard projektowania i realizacji dachów płaskich i fasad.

Co nowego w drugiej edycji?

Zielone dachy są coraz częściej wykorzystywane przez miasta europejskie w celu przeciwdziałania dalszym zmianom klimatycznym (mitygacja) oraz adaptacji do zaistniałych już zmian. Dlatego w nowym wydaniu Wytycznych znalazły się liczne uzupełnienia, wynikające ze wzrostu świadomości dotyczącej roli i znaczenia zielonych dachów w tych procesach.

Doświadczenia praktyczne znalazły swój wyraz w tekście nowych Wytycznych. Podkreślono tam rolę zielonych dachów o zwiększonej retencji wodnej. Przygotowano też osobny rozdział dotyczący instalacji solarnych i wskazano na efekt synergii wynikający ze stosowania paneli fotowoltaicznych w zestawieniu z warstwami zielonego dachu. Czytamy w nim: „Zazielenienia dachów i instalacje solarne mogą być łączone, zwłaszcza na dachach płaskich. Przy wytwarzaniu prądu może występować efekt synergii, ponieważ niska temperatura powierzchni zazielenionej w porównaniu do dachów, które nie są zazielenione lub dachów żwirowych, prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, a tym samym do zwiększenia stopnia ich sprawności”.

Jak podają Wytyczne, instalacje solarne mogą być mocowane z lub bez przejścia przez powłokę izolacji wodochronnej. Jeśli są montowane bez ingerencji w powłokę izolacji wodochronnej, to ciężar struktury zazielenienia dachu może służyć jako obciążenie do mocowania. Należy przy tym przestrzegać wymogów statycznych w odniesieniu do siły wiatru, a także konstrukcji budynku.

W nowej edycji Wytycznych opisano też sposoby na zwiększenie różnorodności biologicznej. Jest w niej mowa o ogrodach użytkowych na dachach, gdzie uprawy prowadzą pasjonaci, ogrodnicy-amatorzy. Dużo miejsca poświęcono też tematowi zabezpieczenia materiału na dachach płaskich i skośnych przed przesuwaniem

Zaktualizowane Wytyczne wychodzą naprzeciw zmianom, pojawieniu się nowych technologii i rozwiązań np. w kontekście dachów biosolarnych, retencyjnych, lekkich, tak ważnych w związku ze strategią Fala Renowacji, opracowaną przez Unię Europejską pod koniec 2020 r.

Podsumowanie

Powyżej zasygnalizowano tylko niektóre zagadnienia omówione w Wytycznych.

Publikacje FLL charakteryzuje duża neutralność wobec stosowanych na rynku rozwiązań i produktów. Odzwierciedlają one aktualny poziom rozwoju technologicznego i prezentują ogólnie przyjęte zasady techniki.

Prace nad polskim wydaniem Wytycznych również przebiegały z dużą dbałością o obiektywizm przedstawianych informacji, neutralność produktową oraz wierność oryginałowi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • AnnaSo AnnaSo, 15.02.2022r., 10:11:11 Zielone dachy moje marzenie

Powiązane

Materiały prasowe news AeroDek - nowa marka z połączenia BMI Icopal i Braas

AeroDek - nowa marka z połączenia BMI Icopal i Braas AeroDek - nowa marka z połączenia BMI Icopal i Braas

Grupa BMI, producent zintegrowanych systemów dachowych na dachy płaskie i skośne, z dniem 2 stycznia br. wprowadziła na rynek nową markę - AeroDek. Łączy ona pod jedną nazwą i znakiem graficznym znane...

Grupa BMI, producent zintegrowanych systemów dachowych na dachy płaskie i skośne, z dniem 2 stycznia br. wprowadziła na rynek nową markę - AeroDek. Łączy ona pod jedną nazwą i znakiem graficznym znane i popularne pokrycia panelowe oferowane dotychczas przez BMI Icopal i BMI Braas.

Materiały prasowe news Rebranding marki Braas

Rebranding marki Braas Rebranding marki Braas

Grupa BMI oferuje rozwiązania systemowe na dachy płaskie oraz spadziste, działająca w Europie, a także Azji oraz Afryce. W ramach uspójnienia identyfikacji grupy BMI w Polsce, podjęto decyzję o ujednoliceniu...

Grupa BMI oferuje rozwiązania systemowe na dachy płaskie oraz spadziste, działająca w Europie, a także Azji oraz Afryce. W ramach uspójnienia identyfikacji grupy BMI w Polsce, podjęto decyzję o ujednoliceniu formy komunikacji z rynkiem. W ramach tej zmiany wszystkie lokalne marki, także funkcjonujące w Polsce - Braas, Icopal i Awak - objętą zmianą logotypów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego...

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego wyboru.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost...

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Jarosław Guzal BMI: To nigdy nie jest tylko dach

BMI: To nigdy nie jest tylko dach BMI: To nigdy nie jest tylko dach

Włodzimierz Kurpiński - dyrektor marketingu w BMI Group Poland - w rozmowie z Jarosławem Guzalem przedstawia rozwiązania na dachy płaskie i skośne, a także plany firmy na najbliższe miesiące.

Włodzimierz Kurpiński - dyrektor marketingu w BMI Group Poland - w rozmowie z Jarosławem Guzalem przedstawia rozwiązania na dachy płaskie i skośne, a także plany firmy na najbliższe miesiące.

Jarosław Guzal Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

mgr inż. Krzysztof Patoka Obciążenia dachu wiatrem w praktyce

Obciążenia dachu wiatrem w praktyce Obciążenia dachu wiatrem w praktyce

Jakie jest działanie wiatru i śniegu na pokrycie dachowe i konstrukcję dachu? Ukazuje na przykładach sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru, a także wskazuje błędy wykonawcze.

Jakie jest działanie wiatru i śniegu na pokrycie dachowe i konstrukcję dachu? Ukazuje na przykładach sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru, a także wskazuje błędy wykonawcze.

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

dr inż. Aleksander Byrdy Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem

Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem

Jakie mogą być skutki źle zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym? Jak poprawnie skonstruować system wentylacyjny? Jakie czynniki mogą powodować szybką degradację warstw dachu...

Jakie mogą być skutki źle zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym? Jak poprawnie skonstruować system wentylacyjny? Jakie czynniki mogą powodować szybką degradację warstw dachu w tego typu obiektach?

mgr inż. Michał Musiał Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów

Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów Innowacyjne rozwiązania materiałowe w konstrukcjach stropodachów

Jedną z możliwości poprawy parametrów fizycznych stropodachów jest zastosowanie innowacyjnych, nowoopracowanych materiałów budowlanych, bez zmieniania konwencjonalnego ułożenia warstw tych przegród.

Jedną z możliwości poprawy parametrów fizycznych stropodachów jest zastosowanie innowacyjnych, nowoopracowanych materiałów budowlanych, bez zmieniania konwencjonalnego ułożenia warstw tych przegród.

Jarosław Guzal Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Jarosław Guzal Fakro: 25 lat i co dalej?

Fakro: 25 lat i co dalej? Fakro: 25 lat i co dalej?

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

dr inż. Zygmunt Matkowski, dr inż. Józef Adamowski Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich

Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich

Dachy płaskie są jednym z rodzajów przekryć, jakie można wykonać nad obiektami budowlanymi. Stosowanie dachów płaskich uzależnione jest od lokalizacji obiektu, uwarunkowań ekonomicznych, estetycznych,...

Dachy płaskie są jednym z rodzajów przekryć, jakie można wykonać nad obiektami budowlanymi. Stosowanie dachów płaskich uzależnione jest od lokalizacji obiektu, uwarunkowań ekonomicznych, estetycznych, politycznych (lata 60. i 70. XX w. w Polsce), materiałowych (w szczególności pokryć dachowych), zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także zmieniających się okresowo tendencji projektowych. Jak projektować i wykonywać warstwy hydroizolacyjne w dachach płaskich?

mgr inż. Michał Musiał Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

dr inż. Aleksander Byrdy Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich

Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich

Jakie są właściwości płyt poliuretanowych oraz przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów? Autor przedstawia też praktyczne uwagi o wymaganiach wykonawczych.

Jakie są właściwości płyt poliuretanowych oraz przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów? Autor przedstawia też praktyczne uwagi o wymaganiach wykonawczych.

Austrotherm Austrotherm DPS - termoizolacja dachów płaskich wraz ze spadkiem

Austrotherm DPS - termoizolacja dachów płaskich wraz ze spadkiem Austrotherm DPS - termoizolacja dachów płaskich wraz ze spadkiem

Dach jest bardzo ważny dla skutecznej izolacji cieplnej zarówno w nowym budownictwie, jak przy termomodernizacji obiektów istniejących. Termoizolacja w tej przegrodzie przede wszystkim osłania konstrukcję...

Dach jest bardzo ważny dla skutecznej izolacji cieplnej zarówno w nowym budownictwie, jak przy termomodernizacji obiektów istniejących. Termoizolacja w tej przegrodzie przede wszystkim osłania konstrukcję nośną przed niepożądanymi wpływami termicznymi i pomaga stworzyć w pomieszczeniu warunki komfortu cieplnego zimą i latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zalety wentylacji dachu

Zalety wentylacji dachu Zalety wentylacji dachu

O tym, że wentylacja dachów działa na nie korzystnie, wiedzą wszyscy związani z budownictwem, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak duże są to korzyści. Być może z tego powodu większość dachów w...

O tym, że wentylacja dachów działa na nie korzystnie, wiedzą wszyscy związani z budownictwem, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak duże są to korzyści. Być może z tego powodu większość dachów w Polsce nie jest wentylowana. Na zmianę tego stanu powinien wpłynąć rozwój budownictwa energooszczędnego, które bez wentylowania dachów praktycznie nie może istnieć.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak płaskie mogą być dachy płaskie?

Jak płaskie mogą być dachy płaskie? Jak płaskie mogą być dachy płaskie?

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydroizolacyjnym....

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydroizolacyjnym. Płaskość oznacza brak spadku na dachu, a nazwa „dachy płaskie” w dobrej praktyce dekarskiej oznacza konstrukcje o nachyleniu min. 3°.

mgr inż. Krzysztof Patoka Błędy na polskich dachach

Błędy na polskich dachach Błędy na polskich dachach

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje...

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje się dachy płaskie. Aby jednak tanie systemy przyniosły spodziewane oszczędności, należy najpierw ocenić granice ich bezpiecznego stosowania. Bardzo łatwo bowiem uzyskać efekt przeciwny do zamierzonego i zbudować dach, który będzie bardzo drogi w eksploatacji z powodu konieczności ciągłego remontowania.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE „Słownik dekarski" – od redakcji

„Słownik dekarski" – od redakcji „Słownik dekarski" – od redakcji

Zapraszamy do dyskusji na temat opracowanego z inicjatywy PSD „Słownika dekarskiego”. Poszczególne jego hasła będą sukcesywnie publikowane w naszym serwisie www.Izolacje.com.pl.

Zapraszamy do dyskusji na temat opracowanego z inicjatywy PSD „Słownika dekarskiego”. Poszczególne jego hasła będą sukcesywnie publikowane w naszym serwisie www.Izolacje.com.pl.

mgr inż. Krzysztof Patoka „Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego"

„Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego" „Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego"

Podczas targów Budma 2012 przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Dekarskiej (IFD) przekazali Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) „Reguły dekarskie”, które mają być podstawą do stworzenia analogicznych...

Podczas targów Budma 2012 przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Dekarskiej (IFD) przekazali Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) „Reguły dekarskie”, które mają być podstawą do stworzenia analogicznych wytycznych w Polsce. Spisanie takich zasad wymaga jednak dostosowania reguł IFD do polskiej nomenklatury oraz ujednolicenia i sprecyzowania słownictwa dekarskiego. W tym celu opracowano „Słownik dekarski”.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.