Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków

Mechanisms for improving the energy effiiiency of buildings

rys. Photoexpress

rys. Photoexpress

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 możliwe jest jedynie poprzez stworzenie właściwych strategii o charakterze krótko- i długoterminowym w najbardziej energochłonnych obszarach gospodarki.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

Polityka długoterminowa w obszarze budownictwa to, oprócz zapewnienia odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków nowoprojektowanych, również program głębokiej termomodernizacji i stopniowe odchodzenie od miejscowych, konwencjonalnych źródeł energii.

Obszar działań niezbędnych do podjęcia w perspektywie najbliższych dziesięciu lat powinien natomiast uwzględniać najbardziej palące potrzeby w obszarze poprawy jakości powietrza, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz wprowadzanie do sektora budowlanego technologi inteligentnych.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Strategie renowacji budynków i programy wsparcia
 • Błędy termomodernizacji
 • Budownictwo zrównoważone
 • Efektywność energetyczna w okresie letnim
 • Efektywność ekonomiczna termomodernizacji

Przedmiotem artykułu są mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków. Autor omawia unijne i krajowe strategie renowacji budynków oraz umożliwiające je programy wsparcia. Analizuje popełnione błędy termomodernizacji oraz charakteryzuje zasady budownictwa zrównoważonego, w tym zalecane zmiany źródeł ciepła oraz zagadnienia efektywności energetycznej budynków w okresie letnim. Podsumowaniem artykułu jest analiza efektywności ekonomicznej termomodernizacji.

Mechanisms for improving the energy efficiency of buildings

The article focuses on the mechanisms of improving the energy efficiency of buildings. The author discusses EU and national building renovation strategies and support programs that help to implement them. He analyses the mistakes made in thermal modernization and characterizes the principles of sustainable construction, including the recommended changes in heat sources and the issues of energy efficiency of buildings in the summer. The article is summarized with an analysis of the economic efficiency of thermal modernization.

Strategie renowacji budynków

Opublikowana przez Komisję Europejską Strategia na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków doskonale wpisuje się w krótkoterminową politykę podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Stwarza jednocześnie szansę na zintesyfikowanie działań oraz zwiększone wsparcie finansowe w obszarze termomodernizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że już obecnie Polska wdraża kompleksowe działania na rzecz wsparcia renowacji budynków, które obejmują narzędzia legislacyjne, planistyczne i organizacyjne, a także wsparcie finansowe zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Kluczowymi instytucjami krajowymi wspierającymi renowację zasobów budowlanych są Bank Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (m.in. program „Czyste Powietrze”).

Warto też wspomnieć o istotnej roli wsparcia realizowanego w UE w ramach programu ELENA oferującego zwrot do 90% kosztów niezbędnych do doprowadzenia danego projektu inwestycyjnego do stanu realizacji.

W Polsce fundusze ELENA dla renowacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych są dostępne w powiązaniu z ofertą niskooprocentowanych pożyczek, a także z kredytem z premią termomodernizacyjną lub remontową za pośrednictwem m.in. Alior Bank SA.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat obserwowany jest długoterminowy trend poprawy efektywności energetycznej wszystkich kategorii budynków w Polsce. Jest on spowodowany zarówno polityką w zakresie termomodernizacji istniejących zasobów, jak i stopniowym wzrostem wymagań stawianych budynkom nowoprojektowanym, a także rozwojem nowoczesnych, efektywnych technologii w obszarze ochrony cieplnej i wytwarzania energii.

Istniejące zasoby budowlane, z wyjątkiem budynków oddanych do użytku po roku 2000, w dużym stopniu charakteryzują się niską efektywnością energetyczną. Przegląd krajowego zasobu budowlanego potwierdza, że znaczna jego część cechuje się wysoką energochłonnością i w najbliższych latach będzie wymagała renowacji. Dotyczy to szczególnie budynków jednorodzinnych, stanowiących w Polsce niemal 7 mln obiektów, które w najbliższej perspektywnie czasowej pilnie wymagają termomodernizacji, a zwłaszcza wymiany źródeł ciepła. W tego typu obiektach są to najczęściej przestarzałe i charakteryzujące się niską sprawnością kotły na paliwa stałe.

30% wielorodzinnych budynków mieszkalnych nadal wymaga termomodernizacji pozwalającej poprawić parametry cieplne przegród zewnętrznych oraz sprawność instalacji ogrzewczej. Warto podkreślić, iż działania te są całkowicie uzsadnione ekonomicznie nawet przy obecnych cenach nośników energii. Wraz ze wzrostem cen energii liczba budynków rekomendowanych do modernizacji będzie rosła i zaczną jej podlegać także obiekty stosunkowo nowe, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ochrony cieplnej obowiazującymi od lat 90. ubiegłego wieku.

Programy wsparcia

W latach 2000–2020 podjęto w Polsce szereg działań, które doprowadziły do usprawnienia systemu wsparcia długoterminowej poprawy efektywności energetycznej budynków, obniżenia emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza.

Wśród najważniejszych podjętych ostatnio działań należy wymienić:

 • wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych i wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
 • stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • uruchomienie programów „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”,
 • wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej
 • oraz zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Należy jednak podkreślić, że wiele z istniejących mechanizmów nie ma charakteru kompleksowego i sprawia wrażenie działań doraźnych. Jako przykład należałoby wskazać wsparcie wymiany źródeł ciepła bez konieczności przeprowadzenia gruntownej termomodernizacji.

Biorąc pod uwagę żywotność urządzeń grzewczych, takie działania legitymizują użytkowanie budynków o złej i bardzo złej charakterystyce energetycznej przez kolejne 15–20 lat. Brak zasadności takich działań najlepiej pokazują kompleksowe audyty energetyczne, które powinny być wykonywane dla każdego przedsięwzięcia finansowanego z funduszy publicznych.

Ograniczenie analiz energetyczno-ekonomicznych do opracowań uproszczonych zaciera rzeczywisty obraz zarówno w kontekście skutków takich działań, jak i ich opłacalności oraz spodziewanych efektów środowiskowych. Na rynku krajowym posiadamy zespół profesjonalnych i aktywnych zawodowo audytorów energetycznych, których specjalistyczna wiedza mogłaby być znacznie lepiej wykorzystana w procesie decyzyjnym przyznawania środków finansowych na termomodernizację.

Błędy termomodernizacji

Odczuwalna poprawa jakości środowiska wewnętrznego oraz istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków po termomodernizacji są oczywiste i niepodważalne. Należy jednak podkreślić, że zarówno w latach minionych, jak i obecnie wiele prac należałoby przeprowadzać w sposób bardziej świadomy.

Klasycznym przykładem niewłaściwie pojętej termomodernizacji było pogorszenie jakości powietrza wewnętrznego w wyniku zbytniego uszczelnienia budynku. Choć problem ten przestał być aktualny wraz ze zmianą Warunków Technicznych w roku 2008, nie zmienia to jednak faktu, że zagadnienie modernizacji wentylacji, szczególnie w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, nadal pozostawia wiele do życzenia.

Niezbędne wydaje się zdefiniowanie oraz wprowadzenie w przepisach konieczności stosowania wentylacji hybrydowej, zwłaszcza w tych budynkach, w których istotnie poprawia się szczelność powietrzną.

Kolejnym zagadnieniem związanym bezpośrednio z branżą materiałów izolacyjnych jest kwestia jakości wykonywania dociepleń i sposób docieplenia mostków termicznych.

W budynkach termomodernizowanych praktycznie pomija się zarówno kwestię ciepłego montażu stolarki, jak i właściwego ocieplenia płyt balkonowych, ścian loggii i ścianek attyki. Tego typu nieprawidłowości w sposób znaczący determinują rzeczywiste, mierzalne efekty termomodernizacji.

Obszar kontroli powykonawczej i monitoringu rezultatów jest jednocześnie polem do działania audytorów energetycznych, szczególnie ekspertów z zakresu diagnostyki cieplnej budynków.

W przeszłości innym negatywnym czynnikiem sprzyjającym niewłaściwej renowacji był brak wytycznych dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi stosowanych w budynkach termomodernizowanych. Z tego powodu wiele wymienionych w ostatnich 20 latach komponentów nadal charakteryzuje się dobrym stanem technicznym, a jednocześnie wysokim współczynnikiem przenikania ciepła.

Budownictwo zrównoważone

Osobną kwestią jest stosowanie w modernizowanych budynkach tradycyjnych źródeł ciepła, opalanych paliwami stałymi, co w warunkach krajowych jest niestety uzasadnione relacjami cen poszczególnych nośników energii.

Wyzwaniem najbliższych lat będzie z pewnością próba odchodzenia od lokalnych źródeł ciepła, najpierw tych wysoce emisyjnych, a w dalszej perspektywie również tych opalanych gazem. Tym samym tam, gdzie to tylko możliwe, całkowicie uzasadnione wydaje się korzystanie z ciepła systemowego, zaś w pozostałych przypadkach zasilanie budynków za pomocą pomp ciepła.

Rozwiązanie wykorzystania pomp ciepła, wspomaganych dodatkowo produkowaną na miejscu energią odnawialną z instalacji fotowoltaicznej, nie tylko zapewni racjonalne ogrzewanie budynku, lecz także uzasadni ekonomicznie montaż instalacji fotowoltaicznej (również tej zintegrowanej z bryłą budynku).

Jednak przyszłe modernizacje budynków i rewitalizacje obszarów miejskich dotyczą nie tylko zagadnień związanych z oszczędnością energii, lecz także szerszego, holistycznego podejścia do budynków wraz z przestrzenią miejską, zdefiniowanego jako budownictwo zrównoważone. Pojęcie to nie ogranicza się do rozwiązań technologicznych oraz zużycia energii w okresie użytkowania budynku, nie powinno również dotyczyć samych tylko obiektów. Odnosi się ono bowiem również do społeczności, która bierze udział w projektowaniu, wznoszeniu oraz użytkowaniu budynków, aż po ich rozbiórkę i zagospodarowanie materiałów, czyli w całym cyklu życia obiektów, spełniając tym samym postulat gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncepcja budownictwa zrównoważonego łączy bowiem ze sobą korzyści płynące z inteligentnego wykorzystania innowacyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii, zintegrowanych z bioklimatyczną architekturą w celu stworzenia komfortowej i zdrowej przestrzenni do życia bazującej na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska i przystosowanych do zmieniającego się klimatu.

Efektywność energetyczna w okresie letnim

Mimo że dotychczasowe działania (prowadzone od lat 90.) nastawione są na poprawę efektywności energetycznej w sezonie grzewczym, ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, nie należy zapominać o narastającym problemie komfortu cieplnego w okresie letnim. Zagadnienie przegrzewania się budynków dotyczy obecnie zarówno obiektów nowych, jak i istniejących i wynika z braku precyzyjnych wytycznych projektowych.

Dodatkowym problemem jest niedoskonała metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej (brak obowiązkowego stosowania metod symulacyjnych przynajmniej dla budynków z instalacjami chłodzenia), a także brak konieczności oceny jakości środowiska wewnętrznego w okresie letnim lub wyznaczenia zapotrzebowania na chłód, nawet w sytuacji, gdy pierwotnie nie zakłada się instalacji chłodzenia aktywnego.

Na skutek obserwowanych zmian klimatu, w szczególności prawdopodobieństwa pojawiania się długich okresów wysokiej temperatury, warto uwzględnić przyszłe trendy na rynku urządzeń klimatyzacyjnych i zawczasu przewidzieć energetyczne oraz ekonomiczne skutki ich powszechnego stosowania. Warto zatem rozważyć przeprowadzenie rzetelnej analizy efektywności energetycznej budynków w okresie letnim również w kontekście aktualnych wymagań ochrony cieplnej.

Efektywność ekonomiczna termomodernizacji

Analiza możliwych przyszłych działań termomodernizacyjnych wskazuje na potrzebę zarówno bieżącej kontroli jakości wykonywanych prac oraz działań niskonakładowych, jak i konieczność stopniowego wdrażania kapitałochłonnych inwestycji zapewniających znaczącą i trwałą poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji.

Ocena efektywności ekonomicznej kompleksowej i głębokiej termomodernizacji potwierdza, że w obecnych warunkach rynkowych w znacznej części budynków jest ona opłacalna.

W przypadku budynków jednorodzinnych korzystających z paliw stałych oraz budynków oddanych do użytku w ostatnich dwóch dekadach i cechujących się dość dobrą efektywnością energetyczną inwestycje termomodernizacyjne charakteryzują się jednak relatywnie długim czasem zwrotu. Sytuacja ta może ulec istotnej zmianie w długim okresie, wraz z transformacją gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej, która będzie wymuszać odejście od bezpośredniego wykorzystania paliw kopalnych w budynkach oraz dekarbonizację systemu elektroenergetycznego i ciepłownictwa.

Wraz z oczekiwanym wzrostem jednostkowych kosztów energii, w tym ogrzewania, renowacja stanie się opłacalna dla zdecydowanej większości budynków.

Ogółem, w przypadku budynków mieszkalnych, opłacalna pod względem ekonomicznym termomodernizacja pozwala na uzyskanie potencjalnych oszczędności sięgających nawet 75% obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową oraz redukcję około 10% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych i ¼ całkowitej emisji pyłów w Polsce.

Komentarze

 • Zonnke Zonnke, 21.01.2022r., 11:39:59 W ostatnich latach dużo się robi w tym zakresie podnosi się wymagania co wiąże się z rozwojem technologii

Powiązane

Modernizacja starego budownictwa – bezpłatny e-book

Modernizacja starego budownictwa – bezpłatny e-book Modernizacja starego budownictwa – bezpłatny e-book

Zobacz bezpłatny e-book i dowiedz się więcej o materiałach i technologiach stosowanych do renowacji i modernizacji istniejących budynków.

Zobacz bezpłatny e-book i dowiedz się więcej o materiałach i technologiach stosowanych do renowacji i modernizacji istniejących budynków.

Materiały prasowe news Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) uczestniczyło w konsultacjach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i złożyło ponad 50 uwag do tego dokumentu. Prezentujemy najważniejsze...

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) uczestniczyło w konsultacjach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i złożyło ponad 50 uwag do tego dokumentu. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Corinne Mandin, Paweł Wargocki TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

Termomodernizacja powinna zwiększać standard energetyczny budynku, ale nie może też powodować pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w termomodernizowanym obiekcie. Czy można jednoznacznie i porównywalnie...

Termomodernizacja powinna zwiększać standard energetyczny budynku, ale nie może też powodować pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w termomodernizowanym obiekcie. Czy można jednoznacznie i porównywalnie określić tę jakość przed i po termomodernizacji? Pomocny może być nowy wskaźnik, zaproponowany przez międzynarodowe konsorcjum badawcze po 2,5 roku prac.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE IZOLACJE 11/12/2018

IZOLACJE 11/12/2018 IZOLACJE 11/12/2018

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także o pracach termomodernizacyjnych w kontekście osiągnięcia standardu dla budynku...

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także o pracach termomodernizacyjnych w kontekście osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii. Omawiamy też zasady odbioru lokalu mieszkalnego i użytkowego i radzimy, jak prowadzić prace hydroizolacyjne w okresie zimowym.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Strategia na rzecz Fali Renowacji

Strategia na rzecz Fali Renowacji Strategia na rzecz Fali Renowacji

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego...

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji i zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można odnowić 35 mln budynków...

Materiały prasowe news Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r. Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji...

Materiały prasowe news PSPS o zmianach przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków

PSPS o zmianach przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków PSPS o zmianach przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków, dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania...

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków, dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep). Oba współczynniki wpływają nie tylko na proces projektowania i budowy domów, ale również wybór sposobu ich ogrzewania. Nieodpowiednio zaizolowane ściany, podłogi czy dachy oraz przestarzałe technologicznie kotły nie będą w stanie sprostać obostrzeniom.

Materiały prasowe news Powołano zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków

Powołano zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków Powołano zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków

Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju powołano do życia Zespół Do Spraw Efektywności I Transformacji Energetycznej Budynków, który ma być organem pomocniczym Ministra Rozwoju.

Na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju powołano do życia Zespół Do Spraw Efektywności I Transformacji Energetycznej Budynków, który ma być organem pomocniczym Ministra Rozwoju.

Materiały prasowe news Budujmy ekologicznie, ale wydajnie – branża apeluje ws. zmian w Warunkach Technicznych

Budujmy ekologicznie, ale wydajnie – branża apeluje ws. zmian w Warunkach Technicznych Budujmy ekologicznie, ale wydajnie – branża apeluje ws. zmian w Warunkach Technicznych

Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 r. będą...

Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 r. będą osiągać nowe, niższe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. Nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, będą jednymi z najbardziej rygorystycznych...

Materiały prasowe news Zmiany w Warunkach Technicznych - komfort cieplny i oszczędność energii

Zmiany w Warunkach Technicznych - komfort cieplny i oszczędność energii Zmiany w Warunkach Technicznych - komfort cieplny i oszczędność energii

W marcu br. państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dostosować do swoich przepisów postanowienia najnowszej dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, czyli tzw. dyrektywy EPBD 2018/844. W...

W marcu br. państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dostosować do swoich przepisów postanowienia najnowszej dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, czyli tzw. dyrektywy EPBD 2018/844. W tym kontekście warto przyjrzeć się odpowiednim wymaganiom Warunków Technicznych dotyczącym efektywności energetycznej budynków oraz zmianom, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku.

dr inż. Adam Ujma news XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

W dniach 4-6 grudnia 2019 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 4-6 grudnia 2019 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska...

Materiały prasowe news Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE

Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla...

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji termomodernizacji zainstalują w budynkach systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) - to najważniejsze zmiany nowelizacji o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Maciej Robakiewicz Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków

Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków Zmiany w przepisach i normach w zakresie cech energetycznych budynków

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących cech energetycznych budynków, a także opublikowano szereg nowych norm z tej dziedziny.

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących cech energetycznych budynków, a także opublikowano szereg nowych norm z tej dziedziny.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

dr Marek Ramczyk , dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

mgr Magdalena Matula, mgr Sławomir Łach Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Poznaj obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jak określać metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku?

Poznaj obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jak określać metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku?

mgr inż. Kamil Łaskawiec, mgr inż. Jerzy Żurawski Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca? Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy...

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy artykuł rozpoczyna dyskusję na temat przyjętych w Warunkach Technicznych wartości granicznych opisujących charakterystykę energetyczną budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r. Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać...

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

mgr inż. Tomasz Żuchowski Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu Zmiany prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające...

1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 89/106/EWG (Construction Products Regulation - CPR) [1]. Dokument ten zmienia zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku Unii Europejskiej (dotychczas określone przez dyrektywę 89/106/EWG [2]) i reguluje zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.