Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Wydanie uzupełnione

Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news „Projektowanie elementów obudowy budynku w aspekcie fizyki cieplnej budowli”

„Projektowanie elementów obudowy budynku w aspekcie fizyki cieplnej budowli” „Projektowanie elementów obudowy budynku w aspekcie fizyki cieplnej budowli”

Redakcja miesięcznika „IZOLACJE” przedstawia najnowszą książkę dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie elementów obudowy budynku w aspekcie fizyki cieplnej budowli”. Głównym celem książki jest...

Redakcja miesięcznika „IZOLACJE” przedstawia najnowszą książkę dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie elementów obudowy budynku w aspekcie fizyki cieplnej budowli”. Głównym celem książki jest prezentacja najważniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego, pasywnego i zrównoważonego.

Materiały prasowe news Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną...

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Chemia budowlana. Produkty, właściwości, wykonawstwo

Chemia budowlana. Produkty, właściwości, wykonawstwo Chemia budowlana. Produkty, właściwości, wykonawstwo

Prezentujemy naszą NOWOŚĆ wydawniczą – jedyną pozycję na rynku z tematu chemii budowlanej, która prezentuje zagadnienia z tego zakresu w tak szerokim ujęciu. Książka obejmuje produkty oferowane przez producentów,...

Prezentujemy naszą NOWOŚĆ wydawniczą – jedyną pozycję na rynku z tematu chemii budowlanej, która prezentuje zagadnienia z tego zakresu w tak szerokim ujęciu. Książka obejmuje produkty oferowane przez producentów, ich parametry i właściwości, a także – co bardzo istotne – prawidłowe wykonawstwo.

Podręcznik w nowym, uzupełnionym w bieżącym roku wydaniu, rozszerzono o erratę określającą zakres zmian przepisów i norm, na podstawie których wykonywane jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Errata dotyczy również części praktycznej, w której przedstawiono zmiany w programie dotyczące m.in. interfejsu oraz nowych funkcjonalności.

Książka w prosty i przyjazny sposób przedstawia teorię związaną z metodologią obliczeń, opisaną w obowiązujących przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia.

Część teoretyczna powstała pod redakcją prof. Dariusza Gawina oraz prof. Henryka Sabiniaka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – uznanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie wiedzy, część praktyczna została opracowana w firmie ArCADiasoft Chudzik sp. j. z wykorzystaniem ArCADia-TERMO – najpopularniejszego programu komputerowego na polskim rynku do kompleksowych obliczeń cieplnych – zdobywcy m.in. Złotego Medalu BUDMA 2009 oraz wieli innych wyróżnień.

Każde omawiane zagadnienie jest bogato zilustrowane przykładami „z życia”, z codziennej praktyki projektowej. Książka nie próbuje polemizować z przedstawioną w rozporządzeniu metodologią, lecz przedstawia jasne, praktyczne rozwiązania.

Całość poradnika zamykają przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wykonane metodą obliczeniową i zużyciową) biurowca i hali magazynowej z częścią biurową.

Spis treści
Spis oznaczeń / 10

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych / 19
1.1. Dyrektywa EPBD / 21
1.2. Oszczędność energii oraz charakterystyka energetyczna w polskich przepisach prawa /  23
Bibliografia do rozdz. 1 / 26

2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym / 27
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE / 28
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane / 30
2.2.1. Norma PN-EN ISO 6946 / 32
2.3. Mostki cieplne / 51
2.3.1. Norma PN-EN ISO 14683 / 52
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych / 57
2.4.1. Norma PN-EN ISO 10077-1 / 57
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt / 62
2.5.1. Norma PN-EN ISO 13370 /  62
2.6. Obliczenia współczynnika wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację / 70
2.6.1. Norma PN-EN ISO 13789 / 70
2.6.2. Norma PN-EN ISO 13790 / 72
2.6.3. Norma PN-EN 12831 / 72
2.6.4. Rozporządzenie ŚCHE / 78
2.7. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia / 85
2.7.1. Norma PN-EN ISO 13790 / 85
2.7.2. Rozporządzenie ŚCHE / 95
2.8. Dane klimatyczne / 110
2.8.1. Norma PN-EN 12831 / 112
Bibliografia do rozdz. 2 / 113

3. Energia cieplna / 115
3.1. Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej / 116
3.1.1. Rodzaje systemów ogrzewczych / 116
3.1.2. Węzły cieplne pośrednie / 120
3.1.3. Kotły / 127
3.1.4. Kotły na paliwa stałe / 134
3.1.5. Instalacje solarne /  137
3.1.6. Instalacje ciepłej wody użytkowej / 142
3.2. Instalacje centralnego ogrzewania / 149
3.2.1. Zadania instalacji centralnego ogrzewania / 149
3.2.2. Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania / 149
3.2.3. Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania istniejących i podlegających modernizacji / 153
3.2.4. Sposoby układania rurociągów grzewczych w budynkach / 154
3.2.5. Elementy instalacji centralnego ogrzewania / 156
3.2.6. Zawory termostatyczne grzejnikowe / 156
3.2.7. Grzejniki / 158
3.2.8. Oznaczenia instalacji centralnego ogrzewania w projektach technicznych / 165
3.2.9. Ogrzewanie podłogowe / 166
3.2.10. Ogrzewanie powietrzne / 169
3.2.11. Izolacja cieplna /  171
3.2.12. Regulacja instalacji c.o. / 172
Bibliografia do rozdz. 3 / 173

4. Wstęp do wentylacji / 175
4.1. Właściwości fizyczne powietrza / 176
4.1.1. Parametry powietrza wewnętrznego / 176
4.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego / 179
4.2. Rodzaje wentylacji / 180
4.2.1. Wentylacja naturalna / 180
4.2.2. Wentylacja mechaniczna / 181
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego / 184
4.3.1. Zyski ciepła / 184
4.3.2. Zewnętrzne zyski ciepła /  188
4.3.3. Zyski wilgoci / 190
4.3.4. Zanieczyszczenia gazowe / 191
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego / 192
4.4.1. Obliczanie strumieni powietrza wentylacyjnego / 192
4.4.2. Wymagane ustawowo ilości powietrza wentylacyjnego / 193
4.4.3. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w wybranych budynkach i pomieszczeniach / 194
4.5. Krotność wymian / 199
4.6. Szczelność budynków / 201
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła / 202
4.7.1. Gruntowe wymienniki ciepła / 205
4.8. Zmiany dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obowiązujące od 2014 roku / 208

5. Wstęp do klimatyzacji / 211
5.1. Pompy ciepła / 216
Bibliografia do rozdz. 4 i 5 / 218
Wykaz polskich norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji / 219

6. Systemy wbudowanej instalacji oświetlenia / 221
6.1. Wprowadzenie / 222
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE / 226
6.3. Norma PN-EN 12464-1 / 228
6.3.1. Ocena poziomu natężenia oświetlenia / 231
6.3.2. Ocena olśnienia / 235
6.3.3. Ocena barwy światła / 236
6.3.4. Ocena współczynnika utrzymania / ...... 239
6.3.5. Weryfikacja oświetlenia w budynkach / 239
6.4. Norma PN-EN 15193 / 241
6.4.1. System wbudowanej instalacji oświetlenia / 241
6.4.2. Moc zainstalowana oświetlenia / 242
Bibliografia do rozdz. 6 / 244

7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej / 247
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej / 249
7.2. Wskaźniki zapotrzebowania na energię oraz ich wartości graniczne / 250
7.3. Energia pomocnicza / 258
7.4. Wielkość emisji CO2 / 260
7.5. Roczna ilość zużywanej energii lub jej nośnika oraz udział OZE w pokryciu potrzeb energetycznych / 263
7.6. Obliczanie zapotrzebowania na energię dla systemów wbudowanej instalacji oświetlenia / 265
7.6.1. Obliczanie energii końcowej dla systemu oświetlenia / 266
7.6.3. Obliczanie energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego / 274
7.7. Referencyjny wskaźnik EP dla oświetlenia / 276
Bibliografia do rozdz. 7 / 282

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO / 285
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku / 287

9. Budynek mieszkalny jednorodzinny – obliczenia / 289
9.1. Projekt budynku / 290
ETAP 1. Wybór obliczeń / 294
ETAP 2. Dane projektu / 299
ETAP 3. Dane o budynku / 300
ETAP 4. Definicje przegród / 302
ETAP 5. Straty ciepła / 310
ETAP 6. Strefy cieplne / 328
ETAP 7. Ogrzewanie i wentylacja / 343
ETAP 8. Ciepła woda użytkowa / 349
ETAP 9. Podgląd wyników – Obliczenia cieplne / 355
ETAP 10. Podgląd wyników – Certyfikat / 357
ETAP 11. Wydruki – Lista raportów / 358

10. Budynek biurowy – obliczenia / 363
10.1. Projekt budynku / 364
ETAPY 1. i 2. Wybór obliczeń i Dane projektu /  370
ETAP 3. Dane o budynku / 370
ETAP 4. Definicje przegród / 371
ETAP 5. Strefy cieplne / 374
ETAP 6. Strefy chłodu / 388
ETAP 7. Ogrzewanie i wentylacja / 396
ETAP 8. Ciepła woda użytkowa / 401
ETAP 9. Chłodzenie / 404
ETAP 10. Oświetlenie / 406
ETAP 11. Podgląd wydruku / 411
ETAP 12. Wydruki / 412

11. Hala magazynowa z częścią biurową – obliczenia / 413
11.1. Projekt budynku / 414
ETAPY 1 i 2. Wybór obliczeń i Dane projektu / 418
ETAP 3. Dane o budynku / 418
ETAP 4. Definicje przegród / 419
ETAP 5. Strefy cieplne / 422
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja / 437
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa / 442
ETAP 8. Oświetlenie / 447
ETAP 9. Podgląd projektu – Obliczenia cieplne / 449
ETAP 10. Podgląd projektu – Certyfikat / 449
ETAP 11. Wydruki – Lista raportów / 450

12. Metoda zużyciowa – Budynek mieszkalny jednorodzinny – Obliczenia / 453
ETAP 1. Wybór obliczeń / 454
ETAP 2. Dane projektu / 455
ETAP 3. Dane o budynku / 455
ETAP 4. Definicje przegród / 456
ETAP 5. Ogrzewanie i wentylacja / 456
ETAP 6. Ciepła woda użytkowa / 459
Dodatek A. Budynki wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe / 465
Dodatek B. Odzyskiwanie plików.thb

13. Errata / 469
13.1 Errata do rozdziałów 1–7 części teoretycznej podręcznika / 470
13.2 Errata do rozdziałów 8–12 części praktycznej podręcznika / 476
13.2.1 Wstęp / 476
13.2.2 Zapis, rejestracja i wydruk świadectwa / 476
13.2.3 Interfejs / 477
13.2.4 Nowy podział wersji programu / 479
13.2.5 Moduł graficzny TERMOCADIA / 479

prof. dr hab. inż Dariusz Gawin
dr inż. Maciej Grzywacz
dr inż. Tomasz Jerominko
dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka
dr inż. Wiesława Pabjańczyk
prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak
ArCADiasoft Chudzik Sp.j.

rok wydania: 2023
liczba stron: 480
format: 17x24 cm
oprawa: miękka

Komentarze

Powiązane

Opracowanie: Redakcja Detale projektowe dla architektów

Detale projektowe dla architektów Detale projektowe dla architektów

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale...

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny wyraz architektoniczny budynków.

Opracowanie: Redakcja Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

Opracowanie: Redakcja Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6 Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

Opracowanie: Redakcja Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompleksowo ujęte kompendium wiedzy, zawierające podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji,...

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompleksowo ujęte kompendium wiedzy, zawierające podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji, m.in. żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych, a także projektowania geotechnicznego.

Opracowanie: Redakcja Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W publikacji zamieszczono 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.5 (Montaż systemów suchej zabudowy) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych...

W publikacji zamieszczono 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.5 (Montaż systemów suchej zabudowy) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych...

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trzecia część "Zeszytów projektanta" poświęcona jest przegrodom poziomym - dachom, stropodachom, podłogom oraz stropom.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego?

Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego? Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego?

Poznaj zasady projektowania ocieplenia elewacji budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Do kogo skierowane są wytyczne?

Poznaj zasady projektowania ocieplenia elewacji budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Do kogo skierowane są wytyczne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii...

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych i obejmuje ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu

Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu

Jak zbudować niewielki budynek mieszkalny z drewna? Zobacz pomocne informacje i fachowe porady.

Jak zbudować niewielki budynek mieszkalny z drewna? Zobacz pomocne informacje i fachowe porady.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych...

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane...

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych

Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych

W publikacji zawarto m.in. ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. oraz nową ustawę - Prawo zamówień publicznych (DzU...

W publikacji zawarto m.in. ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. oraz nową ustawę - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 2019) wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych

Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddziaływanie w podstawowych ośrodkach, techniki inicjowania wybuchu ładunków MW, zasady realizacji robót strzałowych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem...

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddziaływanie w podstawowych ośrodkach, techniki inicjowania wybuchu ładunków MW, zasady realizacji robót strzałowych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki budynków, obiektów komunikacyjnych, wież i kominów, zasady realizacji robót strzałowych w gruntach, rodzaje zagrożeń i sposoby ich ograniczenia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Diagnostyka obiektów budowlanych

Diagnostyka obiektów budowlanych Diagnostyka obiektów budowlanych

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki

Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Z jednej strony są to obiekty budowlane, z drugiej...

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Z jednej strony są to obiekty budowlane, z drugiej zaś mogą pełnić funkcje urządzeń technologicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów przemysłowych i elektrowni (np. kominy przemysłowe).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023...

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany...

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Uprawnienia budowlane 2021

Uprawnienia budowlane 2021 Uprawnienia budowlane 2021

Poradnik to najlepsze źródło informacji niezbędnych do właściwego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych,...

Poradnik to najlepsze źródło informacji niezbędnych do właściwego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika...

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez dobór falownika, aż do konfiguracji całej instalacji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.