Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wytyczne Dekarskie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Roofing guidelines of the Polish Association of Roofers – Booklet No. 4

Poznaj wytyczne dekarskie dotyczące stosowania warstw wstępnego krycia
Fot. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Poznaj wytyczne dekarskie dotyczące stosowania warstw wstępnego krycia


Fot. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

W 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wydało dwa zeszyty Wytycznych Dekarskich (cz. 3 i 4). Zeszyt nr 3 [1] poświęcony jest pokryciom dachówkowym, a Zeszyt nr 4 [2] omawia zasady stosowania warstw wstępnego krycia pod pokryciami leżącymi na łatach. Ten pierwszy został opisany w numerze 2/2020 [3], a drugi warto omówić, pomimo że jest poprawioną drugą wersją Zeszytu nr 1 i Zeszytu nr 2, złożonych w jedno wydanie.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

  • Typy warstw wstępnego krycia na dachów pochyłych
  • Zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych

Artykuł stanowi szczegółowe omówienie Zeszytu 4 Wytycznych dekarskich opublikowanych na początku tego roku przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Roofing guidelines of the Polish Association of Roofers – Booklet No. 4

The article is a detailed overview of Booklet 4 of Roofing Guidelines, published earlier this year by the Polish Association of Roofers.

Po połączeniu Zeszytów 1 i 2 czytelnicy otrzymali w Zeszycie nr 4 komplet potrzebnych informacji dotyczących wszystkich typów warstw wstępnego krycia stosowanych pod pokryciami dachów pochyłych leżących na łatach. Jest to przydatne wydawnictwo, ponieważ każdy nowoczesny dach pochyły zawiera materiały, które powinny być dobierane i stosowane według zawartych tam zaleceń. Jednocześnie te nowoczesne materiały, mimo wieloletniego stosowania, są źle rozumiane i montowane, będąc powodem wielu konfliktów i problemów na dachach pochyłych. W związku z tym trzeba zauważyć, że Zeszyt nr 4 może być źródłem ważnej wiedzy oraz może służyć jako wzorzec do umów dotyczących wykonania dachów pochyłych.

Podane w Zeszycie nr 4 szczegóły wykonawcze, wymienione w umowach o dzieło, mogą znakomicie uzupełnić projekty architektoniczne.Z tego powodu warto wymienić zalety tego wydawnictwa.

Wytyczne Dekarskie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (PSD) są opracowywane według materiałów przekazanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Dekarzy – IFD (International Federation for the Roofing Trade), którego PSD jest członkiem od 2005 r. To bardzo mocno potwierdza wysoką wartość merytoryczną tego wydawnictwa. Dodatkowym jego atutem jest to, że przekazane zalecenia zostały starannie dopasowane do polskiego słownictwa i uzupełnione o ważne dla nas szczegóły. Bardzo korzystnie odbierana jest zmieniona w stosunku do pierwowzoru szata graficzna. Wytyczne PSD są dobrze zilustrowane, bo rysunki są kolorowe. Wersja IFD jest czarno-biała i ma formę rysunków technicznych. Zeszyty Wytycznych Dekarskich PSD warto rekomendować z powodu ich wysokiej przydatności. Śmiało można się nimi posługiwać jako wzorcem w umowach o wykonanie dachów pochyłych. Dopiero one mogą zastąpić powszechnie używane w umowach, a nic nieoznaczające sformułowanie „sztuka dekarska”, które w umowach ma spełniać funkcję wzorca wymagań jakościowych nie określając ich w żaden sposób.

Zacznę od tego, że hasła zawarte w rozdziale 2 „Słownik” i opisane w rozdziałach 11–14 „Zasady układania warstw wstępnego krycia” określają podstawową wiedzę potrzebną przy doborze tych materiałów. Jest to bardzo ważne i potrzebne, gdyż mimo wieloletniego ich stosowania zbyt często mylone są ich nazwy i nie są znane zasady ich stosowania.

To, na co warto zwrócić uwagę, to jednoznaczne połączenie nazw i definicji poszczególnych materiałów. I tak na przykład:

„12.2. Wymagania materiałowe. 12.2.2.

Mianem membrany wstępnego krycia (MWK) można określać tylko te materiały, których własności dyfuzyjne (paroprzepuszczalność) określone za pomocą współczynnika Sd (równoważnej dyfuzyjnie grubości powietrza) są takie, że wartość tego współczynnika nie jest większa niż 0,3 m. Takie membrany można i powinno układać się na styk z termoizolacjami. MWK może być również montowana nad poddaszami nieużytkowymi (strychami), gdzie termoizolacja jest ułożona na stropie. W obu tych sytuacjach sposób zamontowania jest taki sam.”

oraz

„13.2. Wymagania materiałowe. 13.2.2.

Mianem folii wstępnego krycia (w skrócie FWK) można określać tylko te materiały, których własności dyfuzyjne (paroprzepuszczalność) określone za pomocą współczynnika Sd (równoważnej dyfuzyjnie grubości powietrza) są takie, że wartość tego współczynnika jest większa niż 0,3 m. W tej funkcji można więc stosować również folie stosowane jako paroizolacje (o różnej paroprzepuszczalności), które mają od dolnej strony przeznaczonej do stykania się z drewnem, warstwę antykondensacyjną, umożliwiającą przechowywanie i przemieszczanie się wilgoci na niewielkie odległości. Takich folii nie można układać na styk z termoizolacjami.”

Zwracam uwagę na to, że odpowiada to na wiele pytań wciąż zadawanych przez projektantów, inwestorów kupujących MWK lub FWK (coraz rzadziej stosowane) oraz inspektorów nadzoru budowlanego, a nawet kierowników budów. Dodatkowo zbyt często MWK niesłusznie są posądzane o małą odporność na temperatury występujące pod pokryciami. Jednocześnie zbyt wielu „fachowców” nie orientuje się, jakie są mechanizmy powstawania uszkodzeń tworzyw sztucznych wywoływanych przez promieniowanie ultrafioletowe (UV).

Uszkodzenia wywołane przez UV są przypisywane właśnie temperaturom, co jest już całkowitym nieporozumieniem dyskwalifikującym tych „fachowców”. Wynika to z braku podstawowej wiedzy dotyczącej samych dachów i tworzyw sztucznych. Ten temat też jest omówiony w Zeszycie nr 4. Mianowicie:

„12.1. Uwagi ogólne. 12.1.2.

MWK nie mogą być pokryciem tymczasowym. Czas pozostawienia ich na dachu bez pokrycia zasadniczego powinien być ograniczony do niezbędnego minimum z powodu działania promieniowania ultrafioletowego (UV), które jest groźne dla MWK ze względu na przenikanie przez nie promieniowania słonecznego. Odporność MWK na działanie promieniowania UV zależy od materiału, z jakiego są zbudowane, ich grubości (ciężaru powierzchniowego) oraz od ilości tego promieniowania, jaką pochłoną w czasie układania i eksploatacji dachu.”

Zwracam szczególną uwagę na pojęcie „pokrycia tymczasowego”, które wiadomo co oznacza, a szczególnie w Polsce, gdzie często zatrzymuje się budowy.

Dla tych, którzy uważają, że lepiej jest budować po staremu, czyli wykonywać warstwę uszczelniającą pokrycia z pap, też jest wiele pouczających informacji i zaleceń.

Ważny przykład:

„11. Zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych.

11.1. Uwagi ogólne.

Papy i membrany z tworzyw sztucznych stosowane jako warstwy wstępnego krycia są najczęściej uszczelnieniem pokryć dachów o niskich kątach nachylenia (poniżej NZP), stosowanymi w celu osiągnięcia pierwszej lub drugiej klasy szczelności. Jednak nie tylko, ponieważ są one również stosowane na połaciach o wyższym kącie nachylenia (szczególnie papy) z powodu istnienia innych dodatkowych wymagań, w tym na żądanie inwestorów. W obu sytuacjach ich stosowanie podlega podobnym zasadom.

Specyfika metod wbudowywania tych materiałów wynika z ich podstawowych cech: są to materiały hydroizolacyjne o bardzo wysokim oporze dyfuzyjnym. Z tego powodu dachy uszczelnione przy ich pomocy muszą mieć odpowiednią wentylację przestrzeni dachowych znajdujących się pod nimi.

W efekcie dachy kryte pokryciami układanymi na łatach muszą mieć dwie przestrzenie wentylacyjne: szczelinę utworzoną przez kontrłaty, wentylującą pokrycie oraz przestrzeń (lub szczelinę) wentylującą konstrukcję i termoizolację dachu. To komplikuje wykonanie wlotów i wylotów dla powietrza w okapach i w kalenicach lub narożach oraz na połączeniach pokryć z szerokimi instalacjami przechodzącymi przez dach.”

Polecam ten fragment wszystkim wykonawcom, projektantom i kierownikom budów, którzy polecają papy jako warstwy wstępnego krycia, zapominając, że są takie wymogi. Nie uważam, że papy są gorsze w tej funkcji, ale wiem, że warstwy wstępnego krycia z nich wykonane są bardzo drogie oraz że są zbyt często powodem powstawania pleśni w dachach, z powodu braku wykonania odpowiedniej wentylacji poszycia niezbędnego do ułożenia papy.

W Zeszycie nr 4 też można się sporo dowiedzieć o podstawowych zasadach dotyczących wentylowania dachów lub ich pokryć. W rozdziale 9 jest wystarczająca, podstawowa wiedza na ten temat. Oprócz tego są liczne rysunki pokazujące prawidłową konstrukcję ważnych detali dachu, uwzględniające zasady budowy dachów wentylowanych (rozdział 15).

Z oczywistych powodów, rysunki nie pokazują wszystkich detali i elementów występujących na dachach, ale prezentują te najważniejsze dla ich prawidłowego funkcjonowania. Warto zwrócić uwagę na okap, któremu poświęcono odrębny, najobszerniejszy podrozdział (nr 15.1). Omówiono w nim podstawowe wersje (8 schematów) i zaprezentowano 4 rysunki wykonawcze. Określono również 4 podstawowe cele, jakie musi spełniać dobrze wykonany okap. Ma to duże znaczenie, ponieważ w Polsce okapy są najczęściej wadliwie wykonywanym fragmentem nowych dachów.

Warto zwrócić uwagę na ciekawe zestawienie rysunków.

RYS. 1 i RYS. 2 pokazują mało popularne, ale najprostsze wersje wykonawcze, które mają zrealizowany wlot do szczeliny wentylacyjnej na końcu kontrłaty, a rynna znajduje się pod tym wlotem. Najprostsze, bo szczelinę wentylacyjną w takich dachach stanowi kontrłata i wtedy wykonanie wlotu na jej końcu oznacza najmniejszy wysiłek wykonawczy.

RYS. 1. Okap z dachówką ceramiczną, z nisko zawieszoną rynną (pod kontrłatą) na desce okapowej. Dachówki są uszczelnione nisko paroprzepuszczalną FWK i dlatego w dachu są dwie szczeliny wentylacyjne i dwa wloty do nich. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach giętych nakrokwiowych, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

RYS. 1. Okap z dachówką ceramiczną, z nisko zawieszoną rynną (pod kontrłatą) na desce okapowej. Dachówki są uszczelnione nisko paroprzepuszczalną FWK i dlatego w dachu są dwie szczeliny wentylacyjne i dwa wloty do nich. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach giętych nakrokwiowych, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

RYS. 2. Okap z dachówką ceramiczną, z nisko zawieszoną rynną. Rozwiązanie podobne do tego z RYS. 1, ale uszczelnieniem dachówki jest MWK i w dachu jest potrzebna tylko jedna szczelina wentylacyjna. Wlot do niej jest na końcu kontrłaty. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach giętych nakrokwiowych, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

RYS. 2. Okap z dachówką ceramiczną, z nisko zawieszoną rynną. Rozwiązanie podobne do tego z RYS. 1, ale uszczelnieniem dachówki jest MWK i w dachu jest potrzebna tylko jedna szczelina wentylacyjna. Wlot do niej jest na końcu kontrłaty. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach giętych nakrokwiowych, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

Na obu rysunkach są rynny nisko wiszące z rynajzami, czyli hakami mocowanymi na poziomie krokwi. Pierwszy rysunek pokazuje dach z dwoma szczelinami wentylacyjnymi koniecznymi, gdy warstwą uszczelniającą jest FWK, czyli nisko paroprzepuszczalna folia wstępnego krycia lub papa na deskowaniu (w miejscu folii).

RYS. 3 i RYS. 4 też są celowo zestawione. Oba pokazują dachy pokryte blachodachówką. RYS. 3 ma rynnę wysoką zawieszoną na rynajzach mocowanych do podwójnej łaty, a RYS. 4 na rynnę dolną mocowaną hakami doczołowymi (bardzo popularnymi w Polsce).

RYS. 3. Okap dachu pokrytego blachodachówką, z wysoko zawieszoną rynną na rynajzach, czyli hakach z płaskownika mocowanych nad kontrłatą. Wlot do szczeliny utworzonej przez kontrłatę jest pod rynną. Bardzo dobre rozwiązanie. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna zabezpieczona grzebieniem, 3 – rynna na hakach mocowanych do dwóch łat w okapie (rynajzach), 4 – dodatkowa łata, 5 – kontrłata, 6 – MWK, 7 – podbitka, 8 – krokiew; rys.: [2]

RYS. 3. Okap dachu pokrytego blachodachówką, z wysoko zawieszoną rynną na rynajzach, czyli hakach z płaskownika mocowanych nad kontrłatą. Wlot do szczeliny utworzonej przez kontrłatę jest pod rynną. Bardzo dobre rozwiązanie. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna zabezpieczona grzebieniem, 3 – rynna na hakach mocowanych do dwóch łat w okapie (rynajzach), 4 – dodatkowa łata, 5 – kontrłata, 6 – MWK, 7 – podbitka, 8 – krokiew; rys.: [2]

RYS. 4. Okap dachu pokrytego blachodachówką, z nisko zawieszoną rynną na hakach doczołowych mocowanych do deski czołowej. Wlot do szczeliny utworzonej przez kontrłatę jest nad rynną. Bardzo skuteczne rozwiązanie. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach mocowanych do deski czołowej, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

RYS. 4. Okap dachu pokrytego blachodachówką, z nisko zawieszoną rynną na hakach doczołowych mocowanych do deski czołowej. Wlot do szczeliny utworzonej przez kontrłatę jest nad rynną. Bardzo skuteczne rozwiązanie. Objaśnienia: 1 – pokrycie zasadnicze, 2 – szczelina wentylacyjna, 3 – kontrłata, 4 – MWK, 5 – rynna na hakach mocowanych do deski czołowej, 6 – krokiew, 7 – podbitka; rys.: [2]

Wszystkie te wersje są sprawdzonymi europejskimi rozwiązaniami o prostych, klarownych zasadach budowy, uwzględniającymi prawidłowe i skuteczne działanie wentylacji wzdłuż kontrłat. Dobrze się stało, że zostały pokazane w tej publikacji, ponieważ mimo ich ewidentnych zalet w Polsce są niezwykle rzadko stosowane.

Trzeba zauważyć, że znakomitym uzupełnieniem tematu są rysunki zawarte w Zeszycie nr 3 [1] pokazujące wykonanie okapów w dachach pokrytych dachówkami. Tam pokazane okapy prezentują jeszcze inne dobre rozwiązania.

RYS. 5. Zalecany sposób wykonania osłony wylotu ze szczeliny wentylacyjnej na dachach o nachyleniu poniżej 25°, nazywany „wysoką kalenicą”. Jest to uzasadnione utrzymywaniem się w tym miejscu śniegu, który, zalegając na pokryciu, zasłania wylot, gdy ten jest nisko. Tu jest wysoko (15 cm). Objaśnienia: 1 – obróbka blacharska kalenicy, 2 – siatka wentylacyjna, 3 – pokrycie zasadnicze, 4 – kontrłata, 5 – MWK, 6 – krokiew,; rys.: [2]

RYS. 5. Zalecany sposób wykonania osłony wylotu ze szczeliny wentylacyjnej na dachach o nachyleniu poniżej 25°, nazywany „wysoką kalenicą”. Jest to uzasadnione utrzymywaniem się w tym miejscu śniegu, który, zalegając na pokryciu, zasłania wylot, gdy ten jest nisko. Tu jest wysoko (15 cm). Objaśnienia: 1 – obróbka blacharska kalenicy, 2 – siatka wentylacyjna, 3 – pokrycie zasadnicze, 4 – kontrłata, 5 – MWK, 6 – krokiew,; rys.: [2]

Równie interesujące są rysunki obrazujące kalenice dachów. Tam ważne są szczegóły pokazujące prawidłową realizację wylotów ze szczelin wentylacyjnych. W Zeszycie nr 4 [2] pierwszym rysunkiem obrazującym taki wylot na kalenicy jest RYS. 5, pokazujący rozwiązanie nazywane „wysoką kalenicą”. Stosuje się je przeważnie do pokryć blaszanych leżących na dachach o nachyleniu poniżej 25°. Ciekawe i warte podkreślenia jest to, że znajduje się on w rozdziale 12.6 omawiającym sposób układania MWK na dachach o pochyleniu od 5° do 20°. Chodzi o to, że normalne układanie MWK pokazywane w zaleceniach producentów ma zastosowanie w dachach o nachyleniu powyżej 20°, a poniżej wymaga dodatkowych prac uwzględniających to, że membrany są materiałem elastycznym i na niskich kątach mogą się tworzyć zastoiny wody oraz to, że konieczna dla MWK wentylacja pokrycia wymusza na niskich kątach zwiększenie wysokości kontr łat.

W tym rozdziale są jeszcze inne zalecenia dotyczące takich dachów i dlatego zachęcam do zapoznania się z Zeszytem nr 4 [2].

Równie ciekawe rozwiązania budowy osłon pokryć na kalenicach pokazują rysunki zawarte w rozdziale 15.2 omawianego wydawnictwa.

Warto wspomnieć o RYS. 6 dedykowanym dachom z uszczelnieniem wykonanym z papy i deskowania (lub innego poszycia). Widać na nim osłonę szczeliny będącej wylotem dla powietrza z drugiej, dolnej przestrzeni wentylacyjnej znajdującej się pod poszyciem, koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji dachu w przypadku użycia papy omówione w cytowanym wyżej rozdziale 11.1.

Podobną osłonę należy wbudowywać nad szczeliną wykonaną w dachach z FWK. Pokazuje to RYS. 7. Osłona jest bardzo ważnym elementem przy zastosowaniu warstw wstępnych wymagających zbudowania dwóch szczelin wentylacyjnych czyli pap i FWK. Trzeba dodać, że mimo tej konieczności, jest to niezwykle rzadko stosowany element w Polsce.

RYS. 6. Tak powinno się wykonywać pokrycie uszczelniane papą układaną na poszyciach. Papa wymaga wykonania szczeliny lub przestrzeni (tak jak w tym przypadku) wentylacyjnej pod poszyciem. Wylot z wewnętrznej przestrzeni znajdujący się na kalenicy musi mieć osłonę. Objaśnienia: 1 – gąsior, 2 – taśma kalenicowa, 3 – łata kalenicowa, 4 – folia wstępnego krycia (FWK), 5 – kontrłata, 6 – poszycie z desek, 7 – krokiew; rys.: [2]

RYS. 6. Tak powinno się wykonywać pokrycie uszczelniane papą układaną na poszyciach. Papa wymaga wykonania szczeliny lub przestrzeni (tak jak w tym przypadku) wentylacyjnej pod poszyciem. Wylot z wewnętrznej przestrzeni znajdujący się na kalenicy musi mieć osłonę. Objaśnienia: 1 – gąsior, 2 – taśma kalenicowa, 3 – łata kalenicowa, 4 – folia wstępnego krycia (FWK), 5 – kontrłata, 6 – poszycie z desek, 7 – krokiew; rys.: [2]

RYS. 7. Podobne do tego z RYS. 6 rozwiązania muszą być zastosowane, gdy pokrycie jest uszczelnione niskoparoprzepuszczalną folią wstępnego krycia (FWK). Wylot z dolnej szczeliny wentylacyjnej w postaci szpary między FWK musi być osłonięty, bo pod gąsiory zawsze przedostają się opady.Objaśnienia: 1 – gąsior, 2 – taśma kalenicowa, 3 – łata kalenicowa, 4 – folia wstępnego krycia (FWK), 5 – kontrłata, 6 – krokiew, 7 – szczelina wentylacyjna, 8 – izolacja termiczna wzdłuż połaci; rys.: [2]

RYS. 7. Podobne do tego z RYS. 6 rozwiązania muszą być zastosowane, gdy pokrycie jest uszczelnione niskoparoprzepuszczalną folią wstępnego krycia (FWK). Wylot z dolnej szczeliny wentylacyjnej w postaci szpary między FWK musi być osłonięty, bo pod gąsiory zawsze przedostają się opady.Objaśnienia: 1 – gąsior, 2 – taśma kalenicowa, 3 – łata kalenicowa, 4 – folia wstępnego krycia (FWK), 5 – kontrłata, 6 – krokiew, 7 – szczelina wentylacyjna, 8 – izolacja termiczna wzdłuż połaci; rys.: [2]

W dalszej części prezentującej detale wykonawcze dotyczące wykonania warstw wstępnego krycia w Zeszycie są jeszcze takie fragmenty dachu, jak: naroże, szczyty dachu, ściany szczytowe oraz kominy i kominki. Na zakończenie trzeba jeszcze przypomnieć, że pierwsza obszerniejsza część wydawnictwa omawia klasy szczelności wprowadzone w celu prawidłowego doboru warstw wstępnego krycia.

W tej części też jest bardzo interesujący rozdział 8.2 poświęcony pokryciom z blach profilowanych. Zaproponowano w nim wprowadzenie analogicznych do pokryć dachówkowych zasad użycia klas szczelności dla pokryć z blach profilowanych. Warto z tego skorzystać.

Literatura

  1. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, 2020.
  2. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi”, 2020.
  3. K. Patoka, S. Wiluś, „Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, „IZOLACJE” 2/2020.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.