Izolacje.com.pl

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Principles of roofing with ceramic and concrete tiles

Poznaj zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Fot. K. Patoka

Poznaj zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi


Fot. K. Patoka

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Zobacz także

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

 

Abstrakt

Artykuł stanowi fragment „Wytycznych Dekarskich”, opracowanych i wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Skupiono się w nim na najważniejszych zasadach dotyczących krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi. Standardy zaprezentowane w artykule są ważnym źródłem informacji dla wszystkich uczest­ników procesu budowlanego. Przedstawiają poprawne rozwiązania dla konkretnych uwarunkowań występujących na dachach, które mogą być przydatne nie tylko dekarzom, ale również projektantom, architektom i pracownikom nadzoru budowlanego.

Principles of roofing with ceramic and concrete tiles

The article is a fragment of the “Roofing Guidelines” (Wytyczne Dekarskie), developed and published by the Polish Roofers’ Association (Polskie Stowarzyszenie Dekarzy).  It focuses on the most important principles of roofing with ceramic and concrete tiles. The standards presented in the Article are an important source of information for all participants of the construction process. They present right solutions for specific conditions on roofs, which can be useful not only for roofers, but also for designers, architects and building inspection staff.

Materiałem wyjściowym „Wytycznych dekarskich”, wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, są „Reguły Dekarskie” opracowane przez Związek Dekarzy Niemieckich, zrzeszonych w Światowej Federacji Dekarzy (IFD).

Dachówki ceramiczne muszą być zgodne z kartami technicznymi producenta oraz normą PN-EN 1304: 2013-10 [1]. Dachówki różnią się od siebie sposobem ich wytwarzania, kształtami i wymiarami, a także sposobem ukształtowania zamków i obszarami przekrycia.

Niektóre informacje zawarte w oryginalnych regułach celowo pominięto z powodu małej popularności przedstawionych tam technik. Było to możliwe dzięki do­stępności bogatej literatury w języku polskim, prezentującej wszelkie techniki dachówkowe. Prezentowane wytyczne uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi

Materiały i wymagania

Właściwości

Dachówki ceramiczne muszą być zgodne z kartami technicznymi producenta oraz normą PN-EN 1304: 2013-10 [1]. Dachówki różnią się od siebie sposobem ich wytwarzania, kształtami i wymiarami, a także sposobem ukształtowania zamków i obszarami przekrycia.

Kolor i powierzchnia

Kolor dachówek ceramicznych określa surowiec (glina), angoba lub glazura. Jest on kształtowany podczas wypalania. Uzyskanie równomiernego koloru, odpowiadającego na przykład palecie barw RAL, nie jest możliwe ze względu na wykorzystanie surowca naturalnego.

Zależnie od sposobu produkcji uzyskuje się różne kolory dachówek, które mogą być:

 • naturalne,
 • angobowane,
 • glazurowane,
 • mieszane,
 • barwione w masie.

Powierzchnie dachówek ceramicznych mogą być gładkie lub ze strukturą. Jednocześnie dopuszcza się drobne odpryski lub otarcia powstałe na przykład podczas transportu lub układania.

Wymiary

Dachówki ceramiczne należą do małoformatowych pokryć dachowych. Cechują je różne kształty, wymiary, a co za tym idzie – wielkość krycia. Najpopularniejszymi wymiarami karpiówki są 18×38 cm i 15,5×38 cm. Wymiary dachówek i tolerancje zawarte są w odpowiedniej karcie technicznej produktu.

Rodzaje dachówek ceramicznych

Technologia produkcji

Dachówki ceramiczne zależnie od sposobu ich wytworzenia dzieli się na dachówki tłoczone i prasowane.

Dwa rodzaje dachówek często używanych w Polsce na przełomie XlX i XX wieku. Pierwsza z lewej (obie strony) to marsylka z „Fabryki dachówek ekstelencyji Hrabiego Romana Potockiego z Rawy Ruskiej” – według napisu wytłoczonego na stronie spodniej. Ta z prawej to esówka układana według rys. 1; fot.: K. Patoka

Dwa rodzaje dachówek często używanych w Polsce na przełomie XlX i XX wieku. Pierwsza z lewej (obie strony) to marsylka z „Fabryki dachówek ekstelencyji Hrabiego Romana Potockiego z Rawy Ruskiej” – według napisu wytłoczonego na stronie spodniej. Ta z prawej to esówka układana według rys. 1; fot.: K. Patoka

Kształt i obszar zakładu

1. Informacje ogólne

Dachówki ceramiczne wytwarza się z pojedynczymi lub wielokrotnymi zakładkami spodnimi i wierzchnimi (zakładki u góry i z boku) lub bez zakładek. Producent określa zakład pionowy i poziomy.

Dachówki ceramiczne muszą być przez producenta przypisane do kąta nachylenia dachu umożliwiającego swobodny odpływ wody (producent określa NZP).

Kształt i ułożenie zakładek, rodzaj zakładu oraz cechy szczególne dachówki ceramicznej określają stopień zabezpieczenia pokrycia dachowego przed opadami.

Obowiązują następujące pojęcia dotyczące ukształtowania dachówek:

 • mulda – wgłębienie prowadzące wodę – odprowadzające wodę opadową,
 • skośna zakładka – podniesiona do góry część zamka pionowego,
 • żeberko – wąska listewka lub podniesiona krawędź,
 • rowek – zagłębienie pomiędzy dwoma wystającymi żeberkami lub żeberkiem i podniesioną krawędzią,
 • zakładka – brzeg jednej krawędzi dachówki z że­berkami i rowkami, zachodzący na brzeg drugiej dachówki w taki sposób, że żeberka i rowki obu zakładek łączą się, tworząc zamek uszczelniający połączenie stykających się dachówek. Zakładki boczne tworzą zamki pionowe, a zakładki na dole i górze dachówki tworzą zamki poziome,
 • zakładki obwiedniowe – połączone zakładki piono­we z zakładkami poziomymi,
 • zakładka odprowadzająca wodę – zakładka spodnia kierująca wodę na dachówkę w zakładzie piono­wym i poziomym, zakładka górna i boczna,
 • zakładka kryjąca – zakładka wierzchnia skierowana w dół w zakładzie pionowym i poziomym,
 • połączenie zazębiające – dopasowany kształt zakład­ki odprowadzającej wodę i zakładki kryjącej sąsied­nich dachówek.

Cechy szczególne to:

 • położony głębiej, nieckowaty poziom odprowadza­jący wodę,
 • specjalne wykształcenie żeberek i prowadzenie wody w zakładkach,
 • odprowadzenie pozostałości wody z zakładek do muldy tej samej dachówki,
 • odprowadzenie pozostałości wody z zakładki bocz­nej znajdującej się poniżej dachówki na poziom od­prowadzający wodę,
 • wysoko umieszczona zakładka boczna.

Dachówki ceramiczne muszą zagwarantować zabezpieczenie przed deszczem na całej powierzch­ni krycia, zgodnej z wymiarami długości i szerokości krycia, podawanymi przez producenta oraz zgodnie z kontrolą wymiarów krycia przy zachowaniu NZP (najmniejszego zalecanego kąta pochylenia) gwarantującego swobodny odpływ wody.

2. Dachówki ceramiczne z zamkiem dwu­stronnym, zakładkami obwiedniowymi (NZP: 22°)

Zakładka obwiedniowa może mieć postać ciągłą lub przerywaną. Charakterystyczne dla dachówek z zakładką obwiedniową jest to, że odprowadzające wodę zakładki spodnie (górne i boczne) nie są prze­rywane i składają się przynajmniej z jednego rowka.

Jeśli zakładka jest przerwana z dwóch stron, woda z zakładki górnej jest odprowadzana bezpośrednio na połać.

Przekrycie pionowe tworzy połą­czenie zazębiające, względnie dolna część dachów­ki ma zakładkę lub przynajmniej jedno specjalnie ukształtowane żeberko.

Przekrycie boczne musi tworzyć połączenie zazębiające. Na przykład:

 • dachówka płaska,
 • dachówka romańska o szczególnych cechach,
 • dachówka zakładkowa o szczególnych cechach. 

3. Dachówki ceramiczne z zakładką spodnią lub pojedynczymi żeberkami w zakładzie pozio­mym oraz zakładem pionowym (NZP: 25°)

Charakterystyczne dla tych dachówek są:

 • przynaj­mniej jedna zakładka spodnia zamka poziomego i pionowego,
 • przynajmniej jedno żeberko w zamkach poziomym i pionowym oraz zakładka boczna. (za­kładka odprowadzająca wodę i kryjąca). Na przykład dachówki typu marsylka. 

4. Dachówki ceramiczne z zakładką spodnią lub pojedynczymi żeberkami w zakładzie pozio­mym oraz zakładem pionowym (NZP: 30°)

Charakterystyczne dla tych dachówek są: przynaj­mniej jedna zakładka spodnia zamka poziomego i pionowego, przynajmniej jedno żeberko w zamkach poziomym i pionowym oraz zakładka boczna. Pro­dukuje się je z różnymi kształtami zakładek wierzch­nich, przykrywających zakładki odprowadzające wodę lub z elementami wchodzącymi do zakładek odprowadzających wodę, ze zgrubieniem na środku lub bez. Na przykład:

 • dachówka zakładkowa z podwójną muldą – marsylka,
 • dachówka „reformowana”,
 • dachówka gładka o szczególnych cechach, ukła­dana w rzędach,
 • dachówka przesuwna. 

5. Dachówki ceramiczne z zakładką spodnią zamka pionowego, wchodzącą w sąsiednią da­chówkę (NZP: 30°)

Dachówki te produkuje się w postaci równej lub skle­pionej, z przekryciem bocznym lub zakładką boczną. Zakład pionowy jest zmienny. Na przykład:

 • płaskie dachówki zakładkowe dwustronne,
 • karpiówka z zakładką. 

6. Dachówki ceramiczne z przekryciem za­chodzącym z boku (NZP: 35°)

Te dachówki produkuje się z różnymi krawędziami i muldami. Charakterystyczne jest dla nich to, że zamiast zakładki odprowadzającej wodę mają tylko boczne żeberko. Zakład pionowy jest zmienny. Na przykład dachówka za skośną zakładką boczną. 

7. Dachówki wypukłe/sklepione (NZP: 35/40°)

Są to dachówki wypukłe lub wklęsłe, bez żeberka, z okrągłym odpływem wody. Przekrywa się je boka­mi i pionowo. Na przykład holenderka lub mnich-mniszka. 

8. Dachówki płaskie (NZP: 30°)

Dachówki płaskie wykonuje się poprzez różnego rodzaju cięcia ukształtowanego pasma gliny. Typo­we dla tych dachówek jest krycie wielokrotne oraz z przesunięciem. Preferowane jest pokrycie podwój­ne w łuskę lub w koronkę. Na przykład karpiówka.

Kształtki funkcyjne

Kształtki są dachówkami uzupełniającymi o funkcjach konstrukcyjnych i/lub estetycznych. Na przykład:

 • dachówki szczytowe,
 • gąsiory,
 • łączniki gąsiorów,
 • dachówki pulpitowe,
 • dachówki otworowane, przejściowe (wentylacyjne, antenowe, kominki itp.).

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi

Rodzaje dachówek ceramicznych (dokończenie)

Sposoby krycia 

Krycie dachówką ceramiczną 

Dachówki:

— ceramiczne z zamkiem dwu­stronnym, zakładkami obwiedniowymi (NZP: 22°),

— ceramiczne z zakładką spodnią lub pojedynczymi żeberkami w zakładzie pozio­mym oraz zakładem pionowym (NZP: 25°),

— ceramiczne z zakładką spodnią lub pojedynczymi żeberkami w zakładzie pozio­mym oraz zakładem pionowym (NZP: 30°),

— ceramiczne z zakładką spodnią zamka pionowego, wchodzącą w sąsiednią da­chówkę (NZP: 30°),

— ceramiczne z przekryciem za­chodzącym z boku (NZP: 35°)

układa się pojedynczo. Jest to taki sposób krycia da­chu, przy którym jeden rząd dachówek przekrywa rząd znajdujący się poniżej.

Dla dachówek zakładkowych z podwójnymi mulda­mi bez cech oraz dla dachówek zakładkowych płaskich zaleca się krycie z przesunięciem połówkowym.

Gładkie dachówki zakładkowe dwustronne należy układać z przesunięciem. Zakład poziomy może być zmienny i zależy od nachylenia dachu. 

Pokrycie dachówką ze skośną zakładką boczną, z przekryciem zachodzącym z boku

Typowe dla pokrycia dachówkami ze skośną za­kładką boczną jest to, że pojedyncze dachówki nie są ustawione prostopadle do łat nośnych.

Zależnie od umiejscowienia zakładki bocznej jest możliwe krycie w prawo lub w lewo.

Rys. 1. Dachówka esówka: dachówka wypukła, krycie potrójne; schemat krycia; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Rys. 1. Dachówka esówka: dachówka wypukła, krycie potrójne; schemat krycia; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Układanie dachówki esówki (bez zamków)

Wyróżnia się:

 • krycie potrójne,
 • krycie poczwórne.

Przekrycie boczne zależy od szerokości i kształtu fali kryjącej oraz od sposobu krycia, przy czym należy zachować wystarczającą szerokość przekrycia sto­sownie do podanej lub określonej szerokości pokrycia dachu.

Przy dużych długościach krokwi oraz niskim nachy­leniu dachu należy preferować krycie poczwórne.

Przy kryciu pojedynczym używa się dachówek holenderek z krótkim cięciem (na skos narożnika). Na połączeniu czterech dachówek wszystkie cztery leżą jedna nad drugą.

Do krycia potrójnego wykorzystuje się holenderki z długim cięciem (na skos narożnika).

Rys. 2. Dachówka z zakładką z dwóch stron (z zamkiem dwustronnym): dachówka „holenderka”; schemat krycia; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” Rys. 3. Dachówka mnich i mniszka: dachówka wypukła; schemat krycia; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Na połączeniu czterech dachówek trzy z nich leżą jedna nad drugą, cięcia znajdują się w układzie jedno przed drugim.

Przekrycie pionowe jest uwarunkowane cięciem.

Krycie dachówką typu mnich-mniszka

Mniszki należy w taki sposób zawieszać na łace­niu, aby przy pomocy mnichów można było przekryć przestrzeń powstającą pomiędzy dwiema mniszkami.

Krycie dachówkami typu mnich-mniszka jest możliwe:

 • na zaprawę,
 • na sucho.

W kryciu na zaprawę przy szczycie mniszki umiesz­cza się warstwę zaprawy w poprzek dachówki, w którą wciska się mniszki kolejnego, wyższego rzędu. Mnichy napełnia się w górnej części zaprawą, następnie ukła­da się dwa rzędy zaprawy wzdłuż dachówki i nakłada się ją. Pełne pokrycie zaprawą jest niedopuszczalne.

Układanie na sucho należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

Mnichy wystają poza dolną krawędź mniszek. Aby uzyskać równą krawędź wzdłuż okapu, mnichy w rzę­dzie rynnowym przesuwa się do góry lub przycina.

Krycie karpiówką

Wyróżnia się:

 • krycie w łuskę,
 • krycie w koronkę,
 • krycie pojedyncze.

Przy kryciu w łuskę na każdej łacie nośnej leży rząd dachówek karpiówek. Przekrywają się one w ten sposób, że trzeci rząd przekrywa pierwszy z zakładem uzależnionym od nachylenia.

Karpiówkę układa się ciasno (wąskie spoiny), aby nie doszło do uszkodze­nia pokrycia ze względu na ruchy dachówki. Pokrycie układa się z przesunięciem o połowę, przy czym na po­łączeniach z elementami nietypowymi i na specjalnych powierzchniach dachowych przesunięcie nie może być mniejsze niż ćwierć szerokości dachówki. Rząd górny i rynnowy kryje się przy pomocy karpiówek kalenico­wych i okapowych, jeżeli nie układa się ich w koronkę.

Przy kryciu w koronkę na każdej łacie nośnej leżą dwa rzędy karpiówki (warstwa spodnia i wierzchnia), tworząc regularną strukturę z wzajemnym przesunię­ciem warstw o pół dachówki.

Przekrycie pionowe wy­nika z różnicy wysokości między dwiema warstwami spodnimi.

Karpiówkę układa się ciasno (wąskie spoiny między dachówkami). Przy układaniu dachówek w po­bliżu elementów nietypowych i na dachach specjal­nych przesunięcie musi wynosić co najmniej ćwierć szerokości dachówki. Rząd kalenicowy i okapowy układa się również w koronkę. Do tego celu wykorzy­stuje się karpiówki podstawowe lub specjalne karpiów­ki okapowe w dolnym rzędzie.

Krycie pojedyncze stosuje się w budynkach zabytko­wych. Pod każdą spoinę podłużną podkłada się płytkę o szerokości co najmniej 5 cm. Karpiówkę układa się rzędowo lub ze stałym przesunięciem. Płytki do podkła­dania mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztuczne­go, drewna lub innego odpowiedniego materiału.

Szczególne sposoby krycia

Inne, odbiegające od powyższych sposoby krycia mogą być uwarunkowane historycznie i/lub wynikać ze specyfiki regionalnej lub specyfiki danej konstrukcji.

Wykonanie pokrycia dachowego

Podział połaci dachowej

1. Informacje ogólne

Przed ułożeniem pokrycia połać dachową nale­ży rozmierzyć według długości krokwi i szerokości okapu po to, aby ustalić długość i szerokość krycia wybranego modelu dachówek. Podziały zależą od:

 • długości połaci dachowej,
 • szerokości połaci dachowej,
 • wymiarów dachówki i tolerancji przesuwu na łatach,
 • kształtu dachu,
 • detali dachu i ewentualnych elementów wbudowa­nych i nabudowanych.

Przy krótkich krokwiach i/lub nierównych odle­głościach szczytów może zachodzić konieczność dostosowania pokrycia do wymiarów konstrukcyj­nych połaci dachowej przy pomocy dachówek pro­filowanych lub poprzez skrócenie dachówek w rzę­dzie okapowym lub kalenicowym.

2. Długość krycia

Połać należy podzielić od kalenicy po okap na podstawie wymaganych odległości pomiędzy łatami nośnymi.

Odległości pomiędzy łatami nośnymi określa:

 • długość dachówek ceramicznych,
 • kształt dachówek,
 • możliwa długość krycia przez dachówki podsta­wowe i profilowane,
 • zależne od kąta nachylenia dachu przekrycie pio­nowe (zakład po długości krycia),
 • długość krokwi lub kontrłat,
 • rodzaj i kształt okapu,
 • odległość łat nośnych od punktu wierzchołkowego kalenicy.
Wyremontowany dach na budynku z początku XX wieku. Z powodu rozbudowanej formy architektonicznej pokryty jest dwoma rodzajami dachówek angobowanych: czarną marsylką i ceglastą karpiówką (z czarnymi pasami). Pierwotnie dach był pokryty marsylką podobną do tej z fot. 1 w wersji barwionej w masie na czarno; fot.: K. Patoka

Wyremontowany dach na budynku z początku XX wieku. Z powodu rozbudowanej formy architektonicznej pokryty jest dwoma rodzajami dachówek angobowanych: czarną marsylką i ceglastą karpiówką (z czarnymi pasami). Pierwotnie dach był pokryty marsylką podobną do tej z fot. 1 w wersji barwionej w masie na czarno; fot.: K. Patoka

Jeżeli długość krycia nie jest w sposób wiążą­cy podana w zaleceniach producenta dla dachó­wek podstawowych, wówczas długość krycia na­leży określić na placu budowy (doświadczalnie), uwzględniając wymiar dachówki i sposób układania. Możliwa długość krycia mieści się w za­kresie między najkrótszą a najdłuższą długością krycia dla dziesięciu zmierzonych dachówek. Przy jej wyznaczaniu należy uwzględnić tolerancje wy­miarowe poszczególnych dachówek.

Dla dachówek ceramicznych odległość pomiędzy łata­mi nośnymi w proporcji do długości dachówki (prze­krycie pionowe) zależy od kąta nachylenia dachu.

Dla karpiówki układanej w łuskę odległość po­między łatami nośnymi to długość dachówki minus przekrycie pionowe zależne od kąta nachylenia da­chu dzielone przez dwa.

3. Szerokość krycia

Powierzchnię krycia należy podzielić na szeroko­ści krycia, uwzględniając szerokość krycia poszcze­gólnych dachówek ceramicznych. Dachówki należy w odpowiednich odstępach rozplanować tak, aby możliwe było ich proste ułożenie od okapu po kale­nicę, w jednej płaszczyźnie.

Jeżeli szerokość krycia nie została w sposób wiążący określona w zaleceniach producenta, należy ją określić na placu budowy. Możliwa sze­rokość krycia mieści się między najniższą a najwyższą szerokością krycia dla dziesięciu zmierzonych dachówek. Przy jej wyznaczaniu należy uwzględnić tolerancje wymiarowe poszczególnych dachówek.

Zakład

1. Zakład pionowy – boczny

Dla dachówek ceramicznych z bocznymi za­kładkami, żeberkami, wystającymi krawędziami itp. kształt tych elementów określa zakład boczny.

Dla wypukłych/wklęsłych dachówek bez bocz­nych zakładek, żeberek i wystających krawędzi za­kład boczny (wzdłuż szerokości krycia) zależy od rodzaju dachówek i sposobu krycia dachu.

2. Zakład poziomy – górny

Dla dachówek z zakładką górną lub żeberkiem górnym i dolnym zakład górny określa kształt da­chówki. Dla dachówek ceramicznych bez zakładki górnej lub żeberka górnego i dolnego, z zakładem bocznym lub bez, zakład w pionie (wzdłuż długości krycia) zależy od rodzaju dachówki, sposobu krycia i kąta nachylenia dachu.

Zasady krycia dachów dachówkami betonowymi

Materiały i wymagania

Właściwości

Dachówki betonowe muszą być zgodne z kartami technicznymi produktów, odpowiadającymi regula­cjom obowiązującym w branży dekarskiej.

Dachówki betonowe różnią się od siebie kształtem, wymiarami, rodzajem bocznych zakładek, dolnymi że­berkami i wielkością zakładu.

Dachówki betonowe muszą być zgodne z kartami technicznymi producenta oraz normą PN-EN 490 A1:2017-02 [2].

Kolor i powierzchnia

Dachówki betonowe produkowane są w różnych kolorach i z różnymi powierzchniami.

Dopuszcza się drobne rysy lub otarcia spowodo­wane na przykład podczas transportu lub układania.

Wymiary

Dachówki betonowe należą do małoformatowych pokryć dachowych. Dachówki z zakładką boczną pro­dukuje się między innymi w standardowym formacie 33×42 cm. Inne wymiary dachówek i tolerancje są określone w odpowiedniej karcie technicznej produktu.

Rodzaje dachówek betonowych

Technologia produkcji

Dachówki betonowe produkuje się z surowców po­chodzenia naturalnego, jakimi są piasek i pigmenty, oraz cementu. W procesie produkcji stosowane są nowoczesne technologie umożliwiające wygładzenie powierzchni dachówek oraz barwienie w masie.

Rys. 4. Dachówki betonowe z podniesioną, wierzchnią zakładką boczną: dachówki profilowane z asymetycznym zgrubieniem środkowym, z dwoma falami, pokrycie rzędowe; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Rys. 4. Dachówki betonowe z podniesioną, wierzchnią zakładką boczną: dachówki profilowane z asymetycznym zgrubieniem środkowym, z dwoma falami, pokrycie rzędowe; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Rys. 5. Dachówki betonowe z podniesioną, wierzchnią zakładką boczną: dachówki profilowane z symetycznym zgrubieniem środkowym, pokrycie z przesunięciem; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Rys. 5. Dachówki betonowe z podniesioną, wierzchnią zakładką boczną: dachówki profilowane z symetycznym zgrubieniem środkowym, pokrycie z przesunięciem; rys.: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”

Kształt i obszar zakładu

1. Informacje ogólne

Dachówki betonowe produkowane są jako profilo­wane lub płaskie oraz podwójne karpiówki. Mają za­mek dolny (tzw. wodny) i zamek górny (tzw. zamek kryjący) oraz dużą tolerancję rozstawu łat, zależną od kąta nachylenia.Zamki pionowe są utworzone przez zakładki wod­ne (spodnie) i zakładki kryjące (wierzchnie). Kształt zakładek, dolnych żeberek, a także zakład poziomy i kształt samej dachówki określają stopień zabezpie­czenia pokrycia dachowego przed deszczem.

2. Dachówki betonowe z podniesionymi bocz­nymi zakładkami

Profilowane dachówki betonowe wytwarza się z że­berkiem dolnym, a także z symetrycznym lub asy­metrycznym zgrubieniem środkowym lub bez zgru­bienia. Po dachówkach betonowych z symetrycznym zgrubieniem środkowym woda spływa jak po równej powierzchni lub jak po muldach. Z dachówek z asy­metrycznym zgrubieniem środkowym woda spływa zawsze jak po muldach. Ze względu na wysoko po­łożoną zakładkę spodnią (wodną), woda opadowa jest odprowadzana na leżącą poniżej dachówkę.

3. Dachówki betonowe z nisko umieszczonymi zakładkami bocznymi

Płaskie dachówki betonowe z nisko umiesz­czonymi zakładkami bocznymi mają zam­ki pionowe oraz dolne żeberka. Dzięki kryciu z przesunięciem woda opadowa jest odprowadza­na z zakładki spodniej (wodnej) na odprowadzającą wodę powierzchnię znajdującą się poniżej dachówki.

4. Dachówki betonowe bez zakładki

Płaskie dachówki betonowe bez zamków są produ­kowane w postaci karpiówki o różnych kształtach. Typowe dla tych dachówek jest to, że układa się je z reguły wielowarstwowo i z przesunięciem. Prefero­wane jest pokrycie w łuskę lub w koronkę.

Kształtki funkcyjne

Z reguły kształtki są wykonane z tego samego mate­riału co dachówki, są jednak uformowane w specjal­ny sposób, stosownie do ich przeznaczenia. Należy stosować kształtki dopasowane do danego rodzaju dachówek betonowych. Na przykład:

 • dachówki szczytowe (zwane krawędziowymi),
 • gąsiory, gąsiory początkowe, denka gąsiorów,
 • łączniki gąsiorów,
 • dachówki pulpitowe,
 • dachówki wentylacyjne,
 • odpowietrzniki instalacji sanitarnej, kominki wenty­lacyjne i nasadki antenowe.

Sposoby krycia

Krycie dachówką betonową z zamkiem pionowym

Profilowane i płaskie dachówki betonowe z zam­kiem pionowym tworzonym przez zakładki boczne układa się jednowarstwowo. W takim ułożeniu górny rząd dachówek przekrywa poniższy rząd na wysokość zakładu poziomego. Zakład poziomy może być różny i zależy od nachylenia dachu.

Zakład boczny określa szerokość zamka pionowego.

Profilowane dachówki betonowe w obszarze połą­czeń i zakończeń mogą być układane z przesunięciem.

Płaskie dachówki betonowe z nisko wyprofilowaną zakładką boczną należy układać z przesunięciem.

Aby dla płaskich dachówek betonowych z nisko wy­profilowaną zakładką boczną zostały zachowane wy­raźne linie ściśle geometrycznego krycia, konstrukcję spodnią należy wykonać tak, aby nierówności mieściły się w odpowiednim zakresie tolerancji.

Krycie dachu dachówką betonową karpiówką

Dla płaskich dachówek betonowych karpiówek możliwe są następujące sposoby krycia dachu:

  • w łuskę,
  • w koronkę,
  • pojedyncze.

Przy kryciu w łuskę na każdej łacie nośnej leży jeden rząd karpiówek. Zachodzą one na siebie w ten sposób, że trzeci rząd kryje pierwszy. Stopień zacho­dzenia – zmienny i zależny od kąta nachylenia połaci – definiujemy jako „przekrycie”.

Karpiówkę układa się ciasno (wąskie spoiny), aby nie doszło do uszkodze­nia pokrycia ze względu na ruchy dachówki.

Pokrycie układa się z przesunięciem o połowę, przy czym na połączeniach z elementami nietypowymi i na specjal­nych powierzchniach dachowych przesunięcie nie może być mniejsze niż ćwierć szerokości dachówki. Rząd podkalenicowy i okapowy kryje się przy pomocy karpiówek kalenicowych i okapowych, jeżeli nie układa się ich w koronkę.

Przy kryciu w koronkę na każdej łacie nośnej leżą dwa rzędy karpiówki (warstwa spodnia i wierzchnia), tworząc regularną strukturę z wzajemnym przesu­nięciem warstw o pół dachówki.

Przekrycie pionowe wynika z różnicy wysokości między dwiema warstwa­mi spodnimi da chówek. Karpiówkę układa się ciasno (wąskie spoiny między dachówkami). Przy układaniu dachówek w pobliżu elementów nietypowych i na dachach specjalnych przesunięcie musi wynosić co najmniej ćwierć szerokości dachówki. Rząd podkale­nicowy i okapowy układa się również w koronkę. Do tego celu wykorzystuje się karpiówki podstawowe lub specjalne karpiówki okapowe w dolnym rzędzie.

Krycie pojedyncze z wykorzystaniem płytek powin­no być stosowane tylko w budynkach zabytkowych lub gospodarczych. Pod każdą spoinę podłużną podkłada się płytkę o szerokości co najmniej 5 cm. Karpiówkę układa się rzędowo lub ze stałym przesunięciem. Płyt­ki do podkładania mogą być wykonane z metalu, two­rzywa sztucznego, drewna lub innego odpowiedniego materiału.

Wykonanie pokrycia dachowego

Podział połaci dachowej

1. Informacje ogólne

Połać dachową należy przed pokryciem podzielić (rozmierzyć) zgodnie z kierunkiem przebiegu krokwi i okapów z uwzględnieniem długości i szerokości kry­cia dachówek.

Podział zależy od:

 • długości połaci dachowej,
 • szerokości połaci dachowej,
 • wymiarów dachówki i tolerancji przesuwu na łatach,
 • kształtu dachu,
 • detali dachu i ewentualnych elementów wbudowa­nych i nabudowanych.
2. Długość krycia

Połać należy podzielić na podstawie wymaganych odległości pomiędzy łatami nośnymi – od kalenicy po okap.

Odległości między łatami nośnymi określa:

 • długość dachówki betonowej,
 • kształt dachówki betonowej,
 • kąt nachylenia dachu,
 • długość krokwi lub kontrłat,
 • rodzaj i kształt okapu,
 • odległość łat nośnych od punktu wierzchołkowego kalenicy.
3. Szerokość krycia

Połać dachową należy podzielić – rozmierzyć na jej szerokości, uwzględniając szerokość krycia poszcze­gólnych dachówek betonowych. Dachówki należy w odpowiednich odstępach oznaczyć tak, aby możliwe było ich proste ułożenie od okapu po kalenicę w jednej płaszczyźnie.

Zakład

1. Zakład pionowy – boczny

W dachówkach betonowych z zamkiem pionowym szerokość zakładu bocznego determinuje szero­kość zakładki wodnej (spodniej) i zakładki kryjącej (wierzchniej).

2. Zakład poziomy – górny

Zakład górny może być różny i zależy od rodzaju dachówki betonowej, sposobu krycia i nachylenia dachu. Przy odpowiednim podziale spo­sób krycia można dostosować do różnych długości krokwi.

Literatura

 1. PN-EN 1304: 2013-10 „Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów”.
 2. PN-EN 490 A1: 2017-02 „Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych. Charaktery­styka wyrobu”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą...

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.