Izolacje.com.pl

Szron na dachu

Silver frost on the roof

Szron jest w naszej strefie klimatycznej częstym zjawiskiem, które występuje od września do maja. Pojawia się nad ranem, gdy ciepłe i wilgotne powietrze ochłodzi się lub zostanie schłodzone przez napływające zimniejsze masy powietrza.
Fot.: K. Patoka

Szron jest w naszej strefie klimatycznej częstym zjawiskiem, które występuje od września do maja. Pojawia się nad ranem, gdy ciepłe i wilgotne powietrze ochłodzi się lub zostanie schłodzone przez napływające zimniejsze masy powietrza.


Fot.: K. Patoka

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe zaś jaśniejsze (żółte). W ten sposób kamery pokazują rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu. W badanych budynkach tworzą mapę temperatur, na której wskazują miejsca, przez które ucieka dużo ciepła.

Zobacz także

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono zjawisko szronu jako bezpośrednią konsekwencję niewentylowanego lub źle zaizolowanego dachu. Na fotografiach pokazano i opisano przykłady dachów z mostkami cieplnymi.

Silver frost on the roof

This paper presents the silver frost occurrence as a direct consequence of poor insulation or lack of ventilation of the roof. The photographs show and describe examples of roofs with thermal bridges.

O jakości izolacji dachu można się również wiele dowiedzieć bez użycia kamer termowizyjnych. Wystarczy obejrzeć dach rankiem w chłodne jesienne lub wiosenne dni, kiedy leży na nim szron lub cienki śnieg. Gdy działa ogrzewanie budynków, topniejący szron pokazuje miejsca słabo izolowane, przez które ucieka ciepło. Są to miejsca występowania mostków cieplnych - miejsca intensywnego przewodzenia ciepła.

Na podstawie zdjęć wykonanych w trakcie zanikania szronu lub śniegu można wywnioskować, jaka jest izolacyjność całego dachu. Popatrzmy na kilka dachów sfotografowanych w takim momencie.

W typowym dachu (FOT. 1 i FOT. 2) szron topnieje najszybciej przy kalenicy, ponieważ tam gromadzi się ciepłe powietrze, które po schłodzeniu opada na dół poddasza, gdzie znów się ogrzewa i unosi (przekazywanie ciepła na drodze konwekcji). Takie krążenie przyspiesza ucieczkę ciepła przez dach i powoduje większe straty w górnej części dachu.

FOT. 1. Zdjęcie ilustruje dach pokryty blachą arkuszową łączoną na rąbek stojący. Topniejący śnieg w wielu miejscach wskazuje miejsca występowania mostków cieplnych - na tych częściach dachu, przez które ucieka ciepło, nie ma szronu lub śniegu. Ta połać ocieplona jest stosunkowo dobrze; fot.: K. Patoka

FOT. 1. Zdjęcie ilustruje dach pokryty blachą arkuszową łączoną na rąbek stojący. Topniejący śnieg w wielu miejscach wskazuje miejsca występowania mostków cieplnych - na tych częściach dachu, przez które ucieka ciepło, nie ma szronu lub śniegu. Ta połać ocieplona jest stosunkowo dobrze; fot.: K. Patoka

FOT. 2. Na zdjęciu przedstawiono ten sam dach, co na FOT. 1, lecz z drugiej strony. Dobrze widać, że przez dolną, niewidoczną część ściany lukarny ucieka pod pokrycie dachu dużo ciepła. Ściana jest ocieplona, ale tylko powyżej pokrycia i dlatego blacha przy lukarnie jest ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 2. Na zdjęciu przedstawiono ten sam dach, co na FOT. 1, lecz z drugiej strony. Dobrze widać, że przez dolną, niewidoczną część ściany lukarny ucieka pod pokrycie dachu dużo ciepła. Ściana jest ocieplona, ale tylko powyżej pokrycia i dlatego blacha przy lukarnie jest ciepła; fot.: K. Patoka

Brak natomiast szronu przy ścianie lukarny prezentowanego dachu może być wynikiem działania kilku czynników jednocześnie. Ciepło może pochodzić od odbitego od ściany promieniowania słonecznego, ponieważ widoczna na zdjęciu ściana znajduje się od strony południowej. Jego źródłem może być również powietrze przepływające przez nieszczelności połączenia blachy z murem (przewiew). Najbardziej jednak prawdopodobną przyczyną braku szronu jest brak izolacji termicznej na niewidocznej części ściany, która znajduje się pod blachą. Omawiana lukarna, pokazana na FOT. 2, jest ocieplona od zewnątrz.

Na podstawie zaprezentowanych zdjęć można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że poddasze tego dachu jest częściowo wykorzystane do celów mieszkalnych. Wynika to z rozkładu lukarn i miejsca usytuowania wyłazu. Taki sposób zagospodarowania jest charakterystyczny dla budynków, które wznoszono do końca lat 70. XX w. (RYS. 1).

RYS. 1. Rysunek przedstawia schemat dawniej stosowanego sposobu zagospodarowania poddasza charakterystycznego dla budownictwa jednorodzinnego. Pomieszczenia mieszkalne były otoczone przygórkami stanowiącymi przestrzenie wentylowane, gdy nad murłatami znajdowały się wloty powietrza; rys.: K. Patoka

RYS. 1. Rysunek przedstawia schemat dawniej stosowanego sposobu zagospodarowania poddasza charakterystycznego dla budownictwa jednorodzinnego. Pomieszczenia mieszkalne były otoczone przygórkami stanowiącymi przestrzenie wentylowane, gdy nad murłatami znajdowały się wloty powietrza; rys.: K. Patoka

Dużo informacji o tym dachu dostarczają dobrze widoczne ślady desek, na których ułożona jest blacha. Pełnią one funkcje ołatowania. Łaty i kontrłaty wykonane są z desek o szerokości 10-12 cm i są najprawdopodobniej nabite na pełnym deskowaniu. Na prawie całej powierzchni ślady te są bardzo ­dobrze widoczne, co może świadczyć o wysokim zawilgoceniu desek. Ten dach został wykonany w wersji niewentylowanej z pokryciem również niewentylowanym. Świadczą o tym widoczne szczegóły: w okapie brak jakichkolwiek wlotów powietrza, a blaszane gąsiory są uszczelnione (na FOT. 1 widać wysuniętą uszczelkę).

Następny przykład (FOT. 3) dotyczy dachu blaszanego, na którym w części nad klatką schodową śnieg całkowicie stopniał. Oznacza to duże straty ciepła przez źle izolowany w tym miejscu dach - został on zaizolowany tylko w części, która pokrywa pomieszczenia mieszkalne, a to duży błąd, ponieważ klatki schodowe łączą kilka kondygnacji i tworzą doskonałe warunki do konwekcyjnego przenoszenia ciepła z wnętrza budynku pod dach. A ponieważ mają dużą kubaturę i wysokość, brak izolacji dachu nad klatką powoduje duże straty ciepła w całym budynku.

Na tym zdjęciu (FOT. 3) wyraźnie też widać inne części dachu, w których zachodzi wzmożona ucieczka ciepła. Są to typowe w polskich dachach miejsca: komin i połączenie ściany z dachem w pobliżu murłaty oraz kalenica. W dwóch pierwszych mamy do czynienia z często powtarzanymi błędami polegającymi na zbyt słabym ich ociepleniu. Wynika to z tego, że dla układających termoizolację pracowników są to miejsca trudno dostępne. Warto dodać, że tak intensywne topnienie śniegu może jeszcze oznaczać istnienie w tym dachu przewiewów, czyli nieszczelności prowadzących do niekontrolowanych przepływów ciepłego powietrza na zewnątrz, a to jest przyczyną dużych strat ciepła.

FOT. 3. Odsłonięta blacha bez śniegu pokazuje typowy przypadek braku izolacji termicznej nad klatką schodową. Ciepło zbiera się na klatce i ucieka przez źle zaizolowany dach. Jest to duży błąd wynikający z pozornych oszczędności materiałowych; fot.: K. Patoka

FOT. 3. Odsłonięta blacha bez śniegu pokazuje typowy przypadek braku izolacji termicznej nad klatką schodową. Ciepło zbiera się na klatce i ucieka przez źle zaizolowany dach. Jest to duży błąd wynikający z pozornych oszczędności materiałowych; fot.: K. Patoka

FOT. 4. Pokrycie tego dachu stanowi blaszana dachówka trapezowa ułożona na deskowaniu z papą. Wyraźnie widać trzy strefy topnienia śniegu. Tam, gdzie go nie ma, występują największe straty energii, a w miejscach, gdzie leży pod dachem, znajduje się taras – nieocieplony, ale bez dopływu ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 4. Pokrycie tego dachu stanowi blaszana dachówka trapezowa ułożona na deskowaniu z papą. Wyraźnie widać trzy strefy topnienia śniegu. Tam, gdzie go nie ma, występują największe straty energii, a w miejscach, gdzie leży pod dachem, znajduje się taras – nieocieplony, ale bez dopływu ciepła; fot.: K. Patoka

Trzeci przypadek (FOT. 4) jest bardzo pouczający, ponieważ pozwala stopniować straty. Widoczna połać dachu osłania trzy różne części budynku: taras, korytarz wiodący do tarasu i schody na strych. Dach ocieplony jest tylko nad korytarzem i dobrze to widać - tam blacha jest wilgotna (dolna prawa strona połaci).

Ocieplenie to jednak jest stanowczo za małe (10 cm wełny wyprodukowanej w latach 80. XX w.). Nad tarasem ocieplenia nie ma, ale nie ma też przepływu ciepła. Natomiast tam, gdzie jest nieocieplone przejście na strych (górna prawa strona połaci), na pokryciu nie ma nawet wilgoci. Oznacza to duże straty energii uciekającej z budynku razem z ciepłym powietrzem przepływającym z wnętrza domu i dochodzącym do strychu m.in. przez szpary w nieszczelnych drzwiach. Na sąsiedniej połaci (na prawym brzegu zdjęcia) widać też wyraźną granicę wyznaczającą miejsce ocieplone i nieizolowany strych.

Następny daszek (FOT. 5) znajduje się nad nieogrzewanym przedsionkiem stanowiącym wejście do domu jednorodzinnego. W miejscu, gdzie poszycie pod pokryciem (płytka włóknocementowa) styka się z grubą, dobrze izolowaną ścianą, przewodzenie ciepła nie następuje i szron utrzymuje się na pokryciu. Natomiast na środku daszka wyraźnie widać miejsce ucieczki ciepła z wnętrza budynku (ciepłe powietrze przepływa z wnętrza budynku przez drzwi z przedsionka do domu). Ten daszek został ocieplony zbyt cienką warstwą wełny (10 cm).

Ciekawym zjawiskiem jest brak szronu na krawędziach dachu. Taki efekt najprawdopodobniej wywoływany jest przez wiatr, który w tym miejscu przepływa intensywnie i porywa cząsteczki wody osiadającej nad ranem na zimnym pokryciu dachu. Dlatego szronu jest w tym miejscu mniej i jest usuwany przez cieplejsze z każdą godziną powietrze.

Przykład pokazany na FOT. 6 jest dość typowy. Większość dachów krytych dachówkami bitumicznymi (papą dachówkopodobną) przedstawia taki obraz w zimnych okresach roku. Wzmożone przenikanie ciepła na krokwiach następuje w prawie każdym tak pokrytym budynku. Oprócz tego na tym dachu widoczne są wszystkie wymienione wady: przenikanie na połączeniu ze ścianą (nad murłatą) oraz nad klatką schodową i wokół kominów.

Podobne zjawisko występuje w budynku przedstawionym na FOT. 7 i FOT. 8, z tą różnicą, że bardzo duże straty następują nad pomieszczeniami mieszkalnymi, natomiast w strefie nieużytkowej są mniejsze. Najprawdopodobniej cała długość połaci dachu ocieplona jest tą samą grubością wełny, która jest zbyt mała, aby dostatecznie chronić część mieszkalną, ale jest wystarczająca dla części niemieszkalnej.

FOT. 5. Ten dach nieogrzewanego przedsionka domu jednorodzinnego pokryty jest płytką włóknocementową ułożoną w stylu staroniemieckim. W miejscach, w których nie ma szronu, następuje ucieczka ciepła z wnętrza domu. Szron leży na tej części, która styka się z zimnym murem; fot.: K. Patoka

FOT. 5. Ten dach nieogrzewanego przedsionka domu jednorodzinnego pokryty jest płytką włóknocementową ułożoną w stylu staroniemieckim. W miejscach, w których nie ma szronu, następuje ucieczka ciepła z wnętrza domu. Szron leży na tej części, która styka się z zimnym murem; fot.: K. Patoka

FOT. 6. Na tym dachu krokwie przewodzą ciepło z wnętrza budynku. W Polsce dachy pokryte dachówką bitumiczną bardzo rzadko są wentylowane tak, jak pokazano to na RYS. 2, gdzie nie ma mostka w miejscu krokwi. Ciepło ucieka też przez nieocieplony okap i mur za nim; fot.: K. Lenart

FOT. 6. Na tym dachu krokwie przewodzą ciepło z wnętrza budynku. W Polsce dachy pokryte dachówką bitumiczną bardzo rzadko są wentylowane tak, jak pokazano to na RYS. 2, gdzie nie ma mostka w miejscu krokwi. Ciepło ucieka też przez nieocieplony okap i mur za nim; fot.: K. Lenart

FOT. 7-8. Ten dach również jest pokryty dachówką bitumiczną, lecz straty ciepła są w nim na pewno większe niż w tym pokazanym na FOT. 6. W związku z tym można śmiało stwierdzić, że termoizolacja tego dachu jest nieskuteczna, bo jest mokra, lub (i) jest jej za mało; fot.: K. Lenart [1]

Sufit nad mieszkaniami jest na pewno ocieplony. Interesująca w tym dachu jest strefa bez szronu znajdująca się na lukarnie zbudowanej po lewej stronie dachu (FOT. 7). Najwyraźniej znajdują się tam nieszczelności w ociepleniu sufitu prowadzące do przenikania ciepłego powietrza w widoczną na zdjęciu strefę bez szronu.

Przewodzenie ciepła na krokwiach jest skutkiem ułożenia termoizolacji o zbyt małej wysokości oraz braku wentylacji. Termoizolacja powinna być tak zamontowana między krokwiami, aby jej dolna warstwa osłaniała krokwie od spodu (RYS. 2) i w ten sposób zapobiegała powstawaniu mostkowania. Powinny być co najmniej dwie warstwy: jedna między krokwiami, druga zaś pod lub nad nimi (w systemie mieszanym nadkrokwiowym).

RYS. 2. Rysunek przedstawia prawidłowo wykonany dach wentylowany z pokryciem bitumicznym. Szczelina pod poszyciem osusza termoizolację i konstrukcję dachu oraz poszycie. Najlepszym materiałem dystansującym w takim dachu są wysokoparoprzepuszczalne membrany (oznaczone na rysunku kolorem zielonym); rys.: K. Patoka

RYS. 2. Rysunek przedstawia prawidłowo wykonany dach wentylowany z pokryciem bitumicznym. Szczelina pod poszyciem osusza termoizolację i konstrukcję dachu oraz poszycie. Najlepszym materiałem dystansującym w takim dachu są wysokoparoprzepuszczalne membrany (oznaczone na rysunku kolorem zielonym); rys.: K. Patoka

RYS. 3. Rysunek ilustruje dach niewentylowany z pokryciem wentylowanym z MWK. Powietrze, przepływając wzdłuż kontrłat, transportuje parę wodną przechodzącą przez membranę na zewnątrz i w ten sposób jednocześnie osusza cały dach i pokrycie. Odległość między pokryciem a MWK wynosi 7-10 cm; rys.: K. Patoka

RYS. 3. Rysunek ilustruje dach niewentylowany z pokryciem wentylowanym z MWK. Powietrze, przepływając wzdłuż kontrłat, transportuje parę wodną przechodzącą przez membranę na zewnątrz i w ten sposób jednocześnie osusza cały dach i pokrycie. Odległość między pokryciem a MWK wynosi 7-10 cm; rys.: K. Patoka

Brak wentylacji jest natomiast przyczyną stałego zawilgocenia całego dachu, w tym również krokwi, co powoduje wzrost przewodzenia ciepła. Krokwie stykają się z dwiema strefami o dużej różnicy temperatur i dlatego bardzo łatwo przewodzą ciepło.

Brak wentylacji jest wspólną cechą wszystkich zaprezentowanych dachów. Gdyby pokrycie dachu było oddzielone od reszty dachu warstwą powietrza wentylującego (RYS. 3), nie można by przeprowadzić tak łatwej analizy błędów popełnionych przy ich ociepleniu na podstawie obserwacji topniejącego szronu.

Oddzielnego omówienia wymaga połączenie dachu ze ścianami w szczytach budynków, nad murłatami i ściankami działowymi w środku dachu. Na FOT. 3, FOT. 6 i FOT. 7 widoczne są mostki cieplne w miejscu połączenia poszycia z murem przy okapie. W tych strefach nie układa się zazwyczaj termoizolacji wewnątrz nad murłatą, lecz zasłania murłatę murem lub tynkiem. Drugą przyczyną są występujące w tych miejscach przewiewy spowodowane złym, bo nieszczelnym ułożeniem paroizolacji.

Podobne efekty są bardzo często widoczne w miejscu styku murów ścian szczytowych z poszyciem dachu (FOT. 3, FOT. 9 i FOT. 10. Przyczyną takiego mostkowania jest zła tradycja murowania szczytów budynków do płaszczyzny utworzonej przez górne krawędzie krokwi (FOT. 11). Zamiast litego muru wysokość krokwi w tych miejscach powinny wypełniać materiały termoizolacyjne, co zapobiegłoby ucieczce ciepła przez mur szczytowy.

FOT. 9. Na tym dachu widać bardzo wyraźne skutki zbyt wysokiego murowania szczytów. Brak izolacji między murem a poszyciem dachu oraz brak wentylacji powoduje bezpośrednią ucieczkę ciepła, tak jak przez uchylone okno. Na zdjęciu dobrze widać, gdzie znajduje się najcieplejsza ścianka wewnętrzna; fot.: K. Patoka

FOT. 9. Na tym dachu widać bardzo wyraźne skutki zbyt wysokiego murowania szczytów. Brak izolacji między murem a poszyciem dachu oraz brak wentylacji powoduje bezpośrednią ucieczkę ciepła, tak jak przez uchylone okno. Na zdjęciu dobrze widać, gdzie znajduje się najcieplejsza ścianka wewnętrzna; fot.: K. Patoka

FOT. 10. Na tym dachu można zaobserwować wszystkie błędy będące przyczyną strat ciepła: źle ocieplone kominy, lukarny oraz mostki cieplne na połączeniach dachu ze ściankami. Brak śniegu przy lukarnach jest w pewnym stopniu również skutkiem osłonowego działania okapu; fot.: K. Patoka

FOT. 10. Na tym dachu można zaobserwować wszystkie błędy będące przyczyną strat ciepła: źle ocieplone kominy, lukarny oraz mostki cieplne na połączeniach dachu ze ściankami. Brak śniegu przy lukarnach jest w pewnym stopniu również skutkiem osłonowego działania okapu; fot.: K. Patoka

FOT. 11. Ten dach znajduje się w trakcie budowy. Wyraźnie widać, do jakiego poziomu murowane są szczyty budynku. Jest to częsty błąd. Taka tradycja powoduje duże straty ciepła w gotowych już budynkach, ponieważ nieizolowany mur przekazuje ciepło bezpośrednio do dachu; fot.: K. Lenart

FOT. 11. Ten dach znajduje się w trakcie budowy. Wyraźnie widać, do jakiego poziomu murowane są szczyty budynku. Jest to częsty błąd. Taka tradycja powoduje duże straty ciepła w gotowych już budynkach, ponieważ nieizolowany mur przekazuje ciepło bezpośrednio do dachu; fot.: K. Lenart

FOT. 12. Pod każdą dachówką znajduje się warstwa powietrza zamknięta w przestrzeni utworzonej przez ołatowanie. W takim wypadku albo nie ma wlotu do szczeliny w okapie, a MWK jest zbyt wypchnięta do góry, albo pod dachówką znajduje się nieizolowane źródło ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 12. Pod każdą dachówką znajduje się warstwa powietrza zamknięta w przestrzeni utworzonej przez ołatowanie. W takim wypadku albo nie ma wlotu do szczeliny w okapie, a MWK jest zbyt wypchnięta do góry, albo pod dachówką znajduje się nieizolowane źródło ciepła; fot.: K. Patoka

Podobnie powinny być wykonane ścianki wewnętrzne. Jak widać na FOT. 9 i FOT. 10, straty ciepła przez tego typu mury stykające się z poszyciem są większe niż przez ściany szczytowe budynków.

Wszystkie pokrycia leżące na łatach i kontrłatach (RYS. 3), jeżeli są dobrze wentylowane, nie powinny mieć widocznych miejsc, przez które ucieka ciepło topiące szron lub śnieg. Przy poprawnym wykonaniu szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty szron będzie leżał na pokryciu znajdującym się nad nią na całej powierzchni dachu do momentu, aż się stopi. Przepływające w szczelinie powietrze stanowi wystarczającą warstwę izolacyjną (ma temperaturę niewiele wyższą od atmosfery). Jedynie wokół kominków wentylacyjnych lub odpowietrzających instalację kanalizacyjną mogą występować cieplejsze strefy. Widać to na FOT. 12.

Na tym zdjęciu widać jednak również fragmenty ze stopionym śniegiem nie tylko wokół kominków. Nad dwoma oknami dachowymi występują pola o większej temperaturze, co oznacza ucieczkę ciepła z wnętrza budynku. Jest bardzo prawdopodobne, że pod dachówkami wolnymi od śniegu nie ma wentylacji, a jednocześnie termoizolacja jest zbyt słaba lub zawilgocona. Skutki są widoczne, jednak ustalenie przyczyny wymagałoby dokonania dodatkowych oględzin dachu. Zdjęcie pokazuje jedynie, że ten dach nie jest dobrze izolowany lub że jest źle wentylowany.

Z przedstawionych przykładów jasno więc wynika, że szron lub śnieg bardzo dobrze ujawniają mostki cieplne. Z tego powodu warto obejrzeć dach, gdy jest nimi pokryty. We wszystkich zaprezentowanych dachach szybko topniejący szron ujawnił brak wentylacji osuszającej dach lub pokrycie (FOT. 13 i FOT. 14).

FOT. 13. Zdjęcie ilustruje bardzo ciekawy przykład wskazujący różnicę między pokryciem wentylowanym a niewentylowanym. Blaszana osłona wlotu do szczelin pod profilem blachy trapezowej znajdująca się w rynnie blokuje dopływ powietrza wentylującego i odprowadzającego ciepło; fot.: K. Patoka

FOT. 13. Zdjęcie ilustruje bardzo ciekawy przykład wskazujący różnicę między pokryciem wentylowanym a niewentylowanym. Blaszana osłona wlotu do szczelin pod profilem blachy trapezowej znajdująca się w rynnie blokuje dopływ powietrza wentylującego i odprowadzającego ciepło; fot.: K. Patoka

FOT. 14. Brak wlotu do szczeliny wentylującej dachówkę w okapie powoduje, że obszary, przez które ciepło ucieka w różnych ilościach, są tak samo dobrze widoczne, jak w dachach niewentylowanych pokrytych dachówką bitumiczną pokazanych na FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9 i FOT. 10; fot.: K. Patoka

FOT. 14. Brak wlotu do szczeliny wentylującej dachówkę w okapie powoduje, że obszary, przez które ciepło ucieka w różnych ilościach, są tak samo dobrze widoczne, jak w dachach niewentylowanych pokrytych dachówką bitumiczną pokazanych na FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9 i FOT. 10; fot.: K. Patoka

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą...

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.