Izolacje.com.pl

Szron na dachu

Silver frost on the roof

Szron jest w naszej strefie klimatycznej częstym zjawiskiem, które występuje od września do maja. Pojawia się nad ranem, gdy ciepłe i wilgotne powietrze ochłodzi się lub zostanie schłodzone przez napływające zimniejsze masy powietrza.
Fot.: K. Patoka

Szron jest w naszej strefie klimatycznej częstym zjawiskiem, które występuje od września do maja. Pojawia się nad ranem, gdy ciepłe i wilgotne powietrze ochłodzi się lub zostanie schłodzone przez napływające zimniejsze masy powietrza.


Fot.: K. Patoka

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe zaś jaśniejsze (żółte). W ten sposób kamery pokazują rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu. W badanych budynkach tworzą mapę temperatur, na której wskazują miejsca, przez które ucieka dużo ciepła.

Zobacz także

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono zjawisko szronu jako bezpośrednią konsekwencję niewentylowanego lub źle zaizolowanego dachu. Na fotografiach pokazano i opisano przykłady dachów z mostkami cieplnymi.

Silver frost on the roof

This paper presents the silver frost occurrence as a direct consequence of poor insulation or lack of ventilation of the roof. The photographs show and describe examples of roofs with thermal bridges.

O jakości izolacji dachu można się również wiele dowiedzieć bez użycia kamer termowizyjnych. Wystarczy obejrzeć dach rankiem w chłodne jesienne lub wiosenne dni, kiedy leży na nim szron lub cienki śnieg. Gdy działa ogrzewanie budynków, topniejący szron pokazuje miejsca słabo izolowane, przez które ucieka ciepło. Są to miejsca występowania mostków cieplnych - miejsca intensywnego przewodzenia ciepła.

Na podstawie zdjęć wykonanych w trakcie zanikania szronu lub śniegu można wywnioskować, jaka jest izolacyjność całego dachu. Popatrzmy na kilka dachów sfotografowanych w takim momencie.

W typowym dachu (FOT. 1 i FOT. 2) szron topnieje najszybciej przy kalenicy, ponieważ tam gromadzi się ciepłe powietrze, które po schłodzeniu opada na dół poddasza, gdzie znów się ogrzewa i unosi (przekazywanie ciepła na drodze konwekcji). Takie krążenie przyspiesza ucieczkę ciepła przez dach i powoduje większe straty w górnej części dachu.

FOT. 1. Zdjęcie ilustruje dach pokryty blachą arkuszową łączoną na rąbek stojący. Topniejący śnieg w wielu miejscach wskazuje miejsca występowania mostków cieplnych - na tych częściach dachu, przez które ucieka ciepło, nie ma szronu lub śniegu. Ta połać ocieplona jest stosunkowo dobrze; fot.: K. Patoka

FOT. 1. Zdjęcie ilustruje dach pokryty blachą arkuszową łączoną na rąbek stojący. Topniejący śnieg w wielu miejscach wskazuje miejsca występowania mostków cieplnych - na tych częściach dachu, przez które ucieka ciepło, nie ma szronu lub śniegu. Ta połać ocieplona jest stosunkowo dobrze; fot.: K. Patoka

FOT. 2. Na zdjęciu przedstawiono ten sam dach, co na FOT. 1, lecz z drugiej strony. Dobrze widać, że przez dolną, niewidoczną część ściany lukarny ucieka pod pokrycie dachu dużo ciepła. Ściana jest ocieplona, ale tylko powyżej pokrycia i dlatego blacha przy lukarnie jest ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 2. Na zdjęciu przedstawiono ten sam dach, co na FOT. 1, lecz z drugiej strony. Dobrze widać, że przez dolną, niewidoczną część ściany lukarny ucieka pod pokrycie dachu dużo ciepła. Ściana jest ocieplona, ale tylko powyżej pokrycia i dlatego blacha przy lukarnie jest ciepła; fot.: K. Patoka

Brak natomiast szronu przy ścianie lukarny prezentowanego dachu może być wynikiem działania kilku czynników jednocześnie. Ciepło może pochodzić od odbitego od ściany promieniowania słonecznego, ponieważ widoczna na zdjęciu ściana znajduje się od strony południowej. Jego źródłem może być również powietrze przepływające przez nieszczelności połączenia blachy z murem (przewiew). Najbardziej jednak prawdopodobną przyczyną braku szronu jest brak izolacji termicznej na niewidocznej części ściany, która znajduje się pod blachą. Omawiana lukarna, pokazana na FOT. 2, jest ocieplona od zewnątrz.

Na podstawie zaprezentowanych zdjęć można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że poddasze tego dachu jest częściowo wykorzystane do celów mieszkalnych. Wynika to z rozkładu lukarn i miejsca usytuowania wyłazu. Taki sposób zagospodarowania jest charakterystyczny dla budynków, które wznoszono do końca lat 70. XX w. (RYS. 1).

RYS. 1. Rysunek przedstawia schemat dawniej stosowanego sposobu zagospodarowania poddasza charakterystycznego dla budownictwa jednorodzinnego. Pomieszczenia mieszkalne były otoczone przygórkami stanowiącymi przestrzenie wentylowane, gdy nad murłatami znajdowały się wloty powietrza; rys.: K. Patoka

RYS. 1. Rysunek przedstawia schemat dawniej stosowanego sposobu zagospodarowania poddasza charakterystycznego dla budownictwa jednorodzinnego. Pomieszczenia mieszkalne były otoczone przygórkami stanowiącymi przestrzenie wentylowane, gdy nad murłatami znajdowały się wloty powietrza; rys.: K. Patoka

Dużo informacji o tym dachu dostarczają dobrze widoczne ślady desek, na których ułożona jest blacha. Pełnią one funkcje ołatowania. Łaty i kontrłaty wykonane są z desek o szerokości 10-12 cm i są najprawdopodobniej nabite na pełnym deskowaniu. Na prawie całej powierzchni ślady te są bardzo ­dobrze widoczne, co może świadczyć o wysokim zawilgoceniu desek. Ten dach został wykonany w wersji niewentylowanej z pokryciem również niewentylowanym. Świadczą o tym widoczne szczegóły: w okapie brak jakichkolwiek wlotów powietrza, a blaszane gąsiory są uszczelnione (na FOT. 1 widać wysuniętą uszczelkę).

Następny przykład (FOT. 3) dotyczy dachu blaszanego, na którym w części nad klatką schodową śnieg całkowicie stopniał. Oznacza to duże straty ciepła przez źle izolowany w tym miejscu dach - został on zaizolowany tylko w części, która pokrywa pomieszczenia mieszkalne, a to duży błąd, ponieważ klatki schodowe łączą kilka kondygnacji i tworzą doskonałe warunki do konwekcyjnego przenoszenia ciepła z wnętrza budynku pod dach. A ponieważ mają dużą kubaturę i wysokość, brak izolacji dachu nad klatką powoduje duże straty ciepła w całym budynku.

Na tym zdjęciu (FOT. 3) wyraźnie też widać inne części dachu, w których zachodzi wzmożona ucieczka ciepła. Są to typowe w polskich dachach miejsca: komin i połączenie ściany z dachem w pobliżu murłaty oraz kalenica. W dwóch pierwszych mamy do czynienia z często powtarzanymi błędami polegającymi na zbyt słabym ich ociepleniu. Wynika to z tego, że dla układających termoizolację pracowników są to miejsca trudno dostępne. Warto dodać, że tak intensywne topnienie śniegu może jeszcze oznaczać istnienie w tym dachu przewiewów, czyli nieszczelności prowadzących do niekontrolowanych przepływów ciepłego powietrza na zewnątrz, a to jest przyczyną dużych strat ciepła.

FOT. 3. Odsłonięta blacha bez śniegu pokazuje typowy przypadek braku izolacji termicznej nad klatką schodową. Ciepło zbiera się na klatce i ucieka przez źle zaizolowany dach. Jest to duży błąd wynikający z pozornych oszczędności materiałowych; fot.: K. Patoka

FOT. 3. Odsłonięta blacha bez śniegu pokazuje typowy przypadek braku izolacji termicznej nad klatką schodową. Ciepło zbiera się na klatce i ucieka przez źle zaizolowany dach. Jest to duży błąd wynikający z pozornych oszczędności materiałowych; fot.: K. Patoka

FOT. 4. Pokrycie tego dachu stanowi blaszana dachówka trapezowa ułożona na deskowaniu z papą. Wyraźnie widać trzy strefy topnienia śniegu. Tam, gdzie go nie ma, występują największe straty energii, a w miejscach, gdzie leży pod dachem, znajduje się taras – nieocieplony, ale bez dopływu ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 4. Pokrycie tego dachu stanowi blaszana dachówka trapezowa ułożona na deskowaniu z papą. Wyraźnie widać trzy strefy topnienia śniegu. Tam, gdzie go nie ma, występują największe straty energii, a w miejscach, gdzie leży pod dachem, znajduje się taras – nieocieplony, ale bez dopływu ciepła; fot.: K. Patoka

Trzeci przypadek (FOT. 4) jest bardzo pouczający, ponieważ pozwala stopniować straty. Widoczna połać dachu osłania trzy różne części budynku: taras, korytarz wiodący do tarasu i schody na strych. Dach ocieplony jest tylko nad korytarzem i dobrze to widać - tam blacha jest wilgotna (dolna prawa strona połaci).

Ocieplenie to jednak jest stanowczo za małe (10 cm wełny wyprodukowanej w latach 80. XX w.). Nad tarasem ocieplenia nie ma, ale nie ma też przepływu ciepła. Natomiast tam, gdzie jest nieocieplone przejście na strych (górna prawa strona połaci), na pokryciu nie ma nawet wilgoci. Oznacza to duże straty energii uciekającej z budynku razem z ciepłym powietrzem przepływającym z wnętrza domu i dochodzącym do strychu m.in. przez szpary w nieszczelnych drzwiach. Na sąsiedniej połaci (na prawym brzegu zdjęcia) widać też wyraźną granicę wyznaczającą miejsce ocieplone i nieizolowany strych.

Następny daszek (FOT. 5) znajduje się nad nieogrzewanym przedsionkiem stanowiącym wejście do domu jednorodzinnego. W miejscu, gdzie poszycie pod pokryciem (płytka włóknocementowa) styka się z grubą, dobrze izolowaną ścianą, przewodzenie ciepła nie następuje i szron utrzymuje się na pokryciu. Natomiast na środku daszka wyraźnie widać miejsce ucieczki ciepła z wnętrza budynku (ciepłe powietrze przepływa z wnętrza budynku przez drzwi z przedsionka do domu). Ten daszek został ocieplony zbyt cienką warstwą wełny (10 cm).

Ciekawym zjawiskiem jest brak szronu na krawędziach dachu. Taki efekt najprawdopodobniej wywoływany jest przez wiatr, który w tym miejscu przepływa intensywnie i porywa cząsteczki wody osiadającej nad ranem na zimnym pokryciu dachu. Dlatego szronu jest w tym miejscu mniej i jest usuwany przez cieplejsze z każdą godziną powietrze.

Przykład pokazany na FOT. 6 jest dość typowy. Większość dachów krytych dachówkami bitumicznymi (papą dachówkopodobną) przedstawia taki obraz w zimnych okresach roku. Wzmożone przenikanie ciepła na krokwiach następuje w prawie każdym tak pokrytym budynku. Oprócz tego na tym dachu widoczne są wszystkie wymienione wady: przenikanie na połączeniu ze ścianą (nad murłatą) oraz nad klatką schodową i wokół kominów.

Podobne zjawisko występuje w budynku przedstawionym na FOT. 7 i FOT. 8, z tą różnicą, że bardzo duże straty następują nad pomieszczeniami mieszkalnymi, natomiast w strefie nieużytkowej są mniejsze. Najprawdopodobniej cała długość połaci dachu ocieplona jest tą samą grubością wełny, która jest zbyt mała, aby dostatecznie chronić część mieszkalną, ale jest wystarczająca dla części niemieszkalnej.

FOT. 5. Ten dach nieogrzewanego przedsionka domu jednorodzinnego pokryty jest płytką włóknocementową ułożoną w stylu staroniemieckim. W miejscach, w których nie ma szronu, następuje ucieczka ciepła z wnętrza domu. Szron leży na tej części, która styka się z zimnym murem; fot.: K. Patoka

FOT. 5. Ten dach nieogrzewanego przedsionka domu jednorodzinnego pokryty jest płytką włóknocementową ułożoną w stylu staroniemieckim. W miejscach, w których nie ma szronu, następuje ucieczka ciepła z wnętrza domu. Szron leży na tej części, która styka się z zimnym murem; fot.: K. Patoka

FOT. 6. Na tym dachu krokwie przewodzą ciepło z wnętrza budynku. W Polsce dachy pokryte dachówką bitumiczną bardzo rzadko są wentylowane tak, jak pokazano to na RYS. 2, gdzie nie ma mostka w miejscu krokwi. Ciepło ucieka też przez nieocieplony okap i mur za nim; fot.: K. Lenart

FOT. 6. Na tym dachu krokwie przewodzą ciepło z wnętrza budynku. W Polsce dachy pokryte dachówką bitumiczną bardzo rzadko są wentylowane tak, jak pokazano to na RYS. 2, gdzie nie ma mostka w miejscu krokwi. Ciepło ucieka też przez nieocieplony okap i mur za nim; fot.: K. Lenart

FOT. 7-8. Ten dach również jest pokryty dachówką bitumiczną, lecz straty ciepła są w nim na pewno większe niż w tym pokazanym na FOT. 6. W związku z tym można śmiało stwierdzić, że termoizolacja tego dachu jest nieskuteczna, bo jest mokra, lub (i) jest jej za mało; fot.: K. Lenart [1]

Sufit nad mieszkaniami jest na pewno ocieplony. Interesująca w tym dachu jest strefa bez szronu znajdująca się na lukarnie zbudowanej po lewej stronie dachu (FOT. 7). Najwyraźniej znajdują się tam nieszczelności w ociepleniu sufitu prowadzące do przenikania ciepłego powietrza w widoczną na zdjęciu strefę bez szronu.

Przewodzenie ciepła na krokwiach jest skutkiem ułożenia termoizolacji o zbyt małej wysokości oraz braku wentylacji. Termoizolacja powinna być tak zamontowana między krokwiami, aby jej dolna warstwa osłaniała krokwie od spodu (RYS. 2) i w ten sposób zapobiegała powstawaniu mostkowania. Powinny być co najmniej dwie warstwy: jedna między krokwiami, druga zaś pod lub nad nimi (w systemie mieszanym nadkrokwiowym).

RYS. 2. Rysunek przedstawia prawidłowo wykonany dach wentylowany z pokryciem bitumicznym. Szczelina pod poszyciem osusza termoizolację i konstrukcję dachu oraz poszycie. Najlepszym materiałem dystansującym w takim dachu są wysokoparoprzepuszczalne membrany (oznaczone na rysunku kolorem zielonym); rys.: K. Patoka

RYS. 2. Rysunek przedstawia prawidłowo wykonany dach wentylowany z pokryciem bitumicznym. Szczelina pod poszyciem osusza termoizolację i konstrukcję dachu oraz poszycie. Najlepszym materiałem dystansującym w takim dachu są wysokoparoprzepuszczalne membrany (oznaczone na rysunku kolorem zielonym); rys.: K. Patoka

RYS. 3. Rysunek ilustruje dach niewentylowany z pokryciem wentylowanym z MWK. Powietrze, przepływając wzdłuż kontrłat, transportuje parę wodną przechodzącą przez membranę na zewnątrz i w ten sposób jednocześnie osusza cały dach i pokrycie. Odległość między pokryciem a MWK wynosi 7-10 cm; rys.: K. Patoka

RYS. 3. Rysunek ilustruje dach niewentylowany z pokryciem wentylowanym z MWK. Powietrze, przepływając wzdłuż kontrłat, transportuje parę wodną przechodzącą przez membranę na zewnątrz i w ten sposób jednocześnie osusza cały dach i pokrycie. Odległość między pokryciem a MWK wynosi 7-10 cm; rys.: K. Patoka

Brak wentylacji jest natomiast przyczyną stałego zawilgocenia całego dachu, w tym również krokwi, co powoduje wzrost przewodzenia ciepła. Krokwie stykają się z dwiema strefami o dużej różnicy temperatur i dlatego bardzo łatwo przewodzą ciepło.

Brak wentylacji jest wspólną cechą wszystkich zaprezentowanych dachów. Gdyby pokrycie dachu było oddzielone od reszty dachu warstwą powietrza wentylującego (RYS. 3), nie można by przeprowadzić tak łatwej analizy błędów popełnionych przy ich ociepleniu na podstawie obserwacji topniejącego szronu.

Oddzielnego omówienia wymaga połączenie dachu ze ścianami w szczytach budynków, nad murłatami i ściankami działowymi w środku dachu. Na FOT. 3, FOT. 6 i FOT. 7 widoczne są mostki cieplne w miejscu połączenia poszycia z murem przy okapie. W tych strefach nie układa się zazwyczaj termoizolacji wewnątrz nad murłatą, lecz zasłania murłatę murem lub tynkiem. Drugą przyczyną są występujące w tych miejscach przewiewy spowodowane złym, bo nieszczelnym ułożeniem paroizolacji.

Podobne efekty są bardzo często widoczne w miejscu styku murów ścian szczytowych z poszyciem dachu (FOT. 3, FOT. 9 i FOT. 10. Przyczyną takiego mostkowania jest zła tradycja murowania szczytów budynków do płaszczyzny utworzonej przez górne krawędzie krokwi (FOT. 11). Zamiast litego muru wysokość krokwi w tych miejscach powinny wypełniać materiały termoizolacyjne, co zapobiegłoby ucieczce ciepła przez mur szczytowy.

FOT. 9. Na tym dachu widać bardzo wyraźne skutki zbyt wysokiego murowania szczytów. Brak izolacji między murem a poszyciem dachu oraz brak wentylacji powoduje bezpośrednią ucieczkę ciepła, tak jak przez uchylone okno. Na zdjęciu dobrze widać, gdzie znajduje się najcieplejsza ścianka wewnętrzna; fot.: K. Patoka

FOT. 9. Na tym dachu widać bardzo wyraźne skutki zbyt wysokiego murowania szczytów. Brak izolacji między murem a poszyciem dachu oraz brak wentylacji powoduje bezpośrednią ucieczkę ciepła, tak jak przez uchylone okno. Na zdjęciu dobrze widać, gdzie znajduje się najcieplejsza ścianka wewnętrzna; fot.: K. Patoka

FOT. 10. Na tym dachu można zaobserwować wszystkie błędy będące przyczyną strat ciepła: źle ocieplone kominy, lukarny oraz mostki cieplne na połączeniach dachu ze ściankami. Brak śniegu przy lukarnach jest w pewnym stopniu również skutkiem osłonowego działania okapu; fot.: K. Patoka

FOT. 10. Na tym dachu można zaobserwować wszystkie błędy będące przyczyną strat ciepła: źle ocieplone kominy, lukarny oraz mostki cieplne na połączeniach dachu ze ściankami. Brak śniegu przy lukarnach jest w pewnym stopniu również skutkiem osłonowego działania okapu; fot.: K. Patoka

FOT. 11. Ten dach znajduje się w trakcie budowy. Wyraźnie widać, do jakiego poziomu murowane są szczyty budynku. Jest to częsty błąd. Taka tradycja powoduje duże straty ciepła w gotowych już budynkach, ponieważ nieizolowany mur przekazuje ciepło bezpośrednio do dachu; fot.: K. Lenart

FOT. 11. Ten dach znajduje się w trakcie budowy. Wyraźnie widać, do jakiego poziomu murowane są szczyty budynku. Jest to częsty błąd. Taka tradycja powoduje duże straty ciepła w gotowych już budynkach, ponieważ nieizolowany mur przekazuje ciepło bezpośrednio do dachu; fot.: K. Lenart

FOT. 12. Pod każdą dachówką znajduje się warstwa powietrza zamknięta w przestrzeni utworzonej przez ołatowanie. W takim wypadku albo nie ma wlotu do szczeliny w okapie, a MWK jest zbyt wypchnięta do góry, albo pod dachówką znajduje się nieizolowane źródło ciepła; fot.: K. Patoka

FOT. 12. Pod każdą dachówką znajduje się warstwa powietrza zamknięta w przestrzeni utworzonej przez ołatowanie. W takim wypadku albo nie ma wlotu do szczeliny w okapie, a MWK jest zbyt wypchnięta do góry, albo pod dachówką znajduje się nieizolowane źródło ciepła; fot.: K. Patoka

Podobnie powinny być wykonane ścianki wewnętrzne. Jak widać na FOT. 9 i FOT. 10, straty ciepła przez tego typu mury stykające się z poszyciem są większe niż przez ściany szczytowe budynków.

Wszystkie pokrycia leżące na łatach i kontrłatach (RYS. 3), jeżeli są dobrze wentylowane, nie powinny mieć widocznych miejsc, przez które ucieka ciepło topiące szron lub śnieg. Przy poprawnym wykonaniu szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty szron będzie leżał na pokryciu znajdującym się nad nią na całej powierzchni dachu do momentu, aż się stopi. Przepływające w szczelinie powietrze stanowi wystarczającą warstwę izolacyjną (ma temperaturę niewiele wyższą od atmosfery). Jedynie wokół kominków wentylacyjnych lub odpowietrzających instalację kanalizacyjną mogą występować cieplejsze strefy. Widać to na FOT. 12.

Na tym zdjęciu widać jednak również fragmenty ze stopionym śniegiem nie tylko wokół kominków. Nad dwoma oknami dachowymi występują pola o większej temperaturze, co oznacza ucieczkę ciepła z wnętrza budynku. Jest bardzo prawdopodobne, że pod dachówkami wolnymi od śniegu nie ma wentylacji, a jednocześnie termoizolacja jest zbyt słaba lub zawilgocona. Skutki są widoczne, jednak ustalenie przyczyny wymagałoby dokonania dodatkowych oględzin dachu. Zdjęcie pokazuje jedynie, że ten dach nie jest dobrze izolowany lub że jest źle wentylowany.

Z przedstawionych przykładów jasno więc wynika, że szron lub śnieg bardzo dobrze ujawniają mostki cieplne. Z tego powodu warto obejrzeć dach, gdy jest nimi pokryty. We wszystkich zaprezentowanych dachach szybko topniejący szron ujawnił brak wentylacji osuszającej dach lub pokrycie (FOT. 13 i FOT. 14).

FOT. 13. Zdjęcie ilustruje bardzo ciekawy przykład wskazujący różnicę między pokryciem wentylowanym a niewentylowanym. Blaszana osłona wlotu do szczelin pod profilem blachy trapezowej znajdująca się w rynnie blokuje dopływ powietrza wentylującego i odprowadzającego ciepło; fot.: K. Patoka

FOT. 13. Zdjęcie ilustruje bardzo ciekawy przykład wskazujący różnicę między pokryciem wentylowanym a niewentylowanym. Blaszana osłona wlotu do szczelin pod profilem blachy trapezowej znajdująca się w rynnie blokuje dopływ powietrza wentylującego i odprowadzającego ciepło; fot.: K. Patoka

FOT. 14. Brak wlotu do szczeliny wentylującej dachówkę w okapie powoduje, że obszary, przez które ciepło ucieka w różnych ilościach, są tak samo dobrze widoczne, jak w dachach niewentylowanych pokrytych dachówką bitumiczną pokazanych na FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9 i FOT. 10; fot.: K. Patoka

FOT. 14. Brak wlotu do szczeliny wentylującej dachówkę w okapie powoduje, że obszary, przez które ciepło ucieka w różnych ilościach, są tak samo dobrze widoczne, jak w dachach niewentylowanych pokrytych dachówką bitumiczną pokazanych na FOT. 6, FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9 i FOT. 10; fot.: K. Patoka

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może...

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może również w znacznym stopniu spowodować pogorszenie ich stanu technicznego. Decydujący wpływ ma tutaj brak regularnie prowadzonych remontów okresowych, jak również bardzo często spotykany brak przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku [1-3]. Z drugiej strony prowadzenie prac remontowych z pominięciem...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

HONTER Company Polska EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter,...

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter, z firm dostępnych na polskim rynku, tylko te działające na spójnych, powtarzalnych systemach - głównie Honter z pianami EXY Spray - podejmują się przeprowadzenia tego badania.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

HONTER Company Polska Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii...

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii ocieplania zarówno domów, jak i innych budynków użytkowych. Dlatego kiedy pianki natryskowe dotarły do Europy, lokalne organy normalizacyjne napotkały na problem braku starszych próbek do porównania wykonanych identyczną technologią z obecnie produkowanymi. Aby rozwiązać tę kwestię, grupa badawcza...

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń  – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.