Izolacje.com.pl

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Loads on roof coverings and structures

Poznaj rodzaje obciążeń oddziałujące na pokrycia i konstrukcje dachowe
Rys. D. Bajno

Poznaj rodzaje obciążeń oddziałujące na pokrycia i konstrukcje dachowe


Rys. D. Bajno

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać...

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać jej wygląd poprzez współgranie ze stylem otoczenia.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Obciążenia nieodłącznie towarzyszą nie tylko dachom czy stropodachom (RYS. 1 i RYS. 2), lecz całym obiektom budowlanym, i to przez cały okres ich użytkowania [1-2].

Obciążeniem dachu będzie wszelkie oddziaływanie fizyczne, które może wywoływać w jego elementach konstrukcyjnych, uzupełniających oraz pokryciowych naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, zarysowania lub spękania. Tak więc obciążeniem będzie zarówno pojedyncza, skupiona siła lub zespół sił skupionych lub też rozłożonych, oddziaływujących bezpośrednio, jak również wymuszenie lub ograniczenie odkształceń (oddziaływanie pośrednie). Konstrukcje i pokrycia dachów są podatne również na deformacje konstrukcji kondygnacji niższych wskutek ich zużycia, uszkodzeń lub też oddziaływania na nie obciążeń dla nich wcześniej nieprzewidzianych. Do obciążeń działających na dachy i stropodachy można zaliczyć [1-2]:

RYS. 1. Obciążenia przypadające na dachy płaskie i spadziste; rys.: [1]

RYS. 1. Obciążenia przypadające na dachy płaskie i spadziste; rys.: [1]

 • obciążenia stałe, których wartość, kierunek i położenie pozostają niezmienne w czasie użytkowania dachu lub w innym rozpatrywanym okresie np. w czasie montażu lub remontu. Należą do nich: ciężar własny konstrukcji oraz elementów z nią współpracujących, ciężar warstw wykończeniowych i ocieplenia oraz ciężar pokrycia,
 • obciążenia zmienne nieruchome i ruchome, których wartość, kierunek i położenie mogą się zmieniać w czasie użytkowania dachu lub w innym rozpatrywanym okresie. Należą do nich: ciężar urządzeń (w tym zbiorników) oraz instalacji podwieszanych do konstrukcji dachu, obciążenie technologiczne temperaturą (niebędące zmiennym obciążeniem środowiskowym), a także obciążenia użytkowe tłumem ludzi w sytuacjach, gdy dach może okresowo lub trwale stać się tarasem,
 • obciążenia zmienne środowiskowe, wywierane na konstrukcję przez naturalne środowisko, w którym jest ona eksploatowana: obciążenie wiatrem, śniegiem, temperaturą.

Występują także obciążenia wyjątkowe, których zazwyczaj nie przypisuje się dachom. Mogą one pojawić się niezamierzenie i nagle, w wyniku mało prawdopodobnych zdarzeń w okresie użytkowania dachu, będąc skutkiem wybuchu gazu lub pyłu, pożaru, wyładowania atmosferycznego, awarii urządzeń, osiadania budynku, huraganowego wiatru czy np. oddziaływania innych konstrukcji lub też uderzenia pojazdu w niskie obiekty, a nawet upadku urządzeń (maszyn) latających.

RYS. 2. Obciążenia przypadające na dachy spadziste; rys.: [1]

RYS. 2. Obciążenia przypadające na dachy spadziste; rys.: [1]

Do obciążeń zmiennych działających długotrwale można zaliczyć obciążenie urządzeniami, instalacjami i obciążenie temperaturą w czasie eksploatacji urządzeń stałych, a także obciążenia zmienne stropów poddaszy i tarasów, siły wywołane nierównomiernym osiadaniem obiektów lub ich deformacją spowodowaną innymi przyczynami, siły wynikające ze skurczu, pełzania lub relaksacji elementów konstrukcji, ciężar ludzi wykonujących prace remontowe lub konserwatorskie.

Z kolei do obciążeń zmiennych działających krótkotrwale można zaliczyć obciążenie śniegiem, wiatrem, temperaturą pochodzenia klimatycznego oraz oblodzeniem.

Zmiana wielkości i rodzaju obciążeń - przykłady

Układ obciążeń oddziaływujących na dachy i ich elementy, a także ich schemat statyczny może wielokrotnie ulec zmianie w czasie użytkowania [1]. Zmiana taka może zostać spowodowana przykładowo przez:

 • wymianę pokryć dachowych na cięższe (wymiana blach lub pap na dachówki),
 • obciążenie temperaturą głównie dachów o betonowej lub stalowej konstrukcji nośnej wskutek usunięcia wierzchnich termoizolacji lub np. wymiany pokrycia na inny kolor,
 • docieplanie dachów i ich wykańczanie od spodu płytami gipsowo-kartonowymi, podwieszanymi na rusztach drewnianych lub stalowych,
 • dociążanie stropów poddasza nowymi warstwami podłogowymi, ścianami działowymi oraz zwiększonymi obciążeniami użytkowymi,
 • dodatkowe dociążanie stref przysłupowych stropów przenoszących obciążenia skupione od dachów,
 • zmniejszanie wysokości wyboczeniowej kominów poprzez uchwycenie ich obudów w miejscu styku z konstrukcjami dachów - częściowe zamocowanie kominów w połaciach dachowych spowoduje dodatkowe obciążanie połaci siłami poziomymi pochodzącymi od wiatru i przekazywanymi przez konstrukcje kominów,
 • obciążanie dachów masztami oraz innymi urządzeniami,
 • nierównomierne rozłożenie się pokrywy śnieżnej na dachu,
 • dopuszczanie do nadmiernego gromadzenia się "worków" śnieżnych, szczególnie na dachach płaskich z przeszkodami, lecz nawet na dachach mocno pochylonych wyposażonych w płotki przeciw­śniegowe,
 • spadanie lub zsuwanie się śniegu z połaci wyższych na niższe,
 • niepewne mocowanie na dachach elementów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo użytkowe - płotki powinny być lokowane bezpośrednio nad ścianami,
 • zmianę schematu statycznego istniejących konstrukcji dachowych, np. przez wymianę układu krokwiowo-płatwiowego na jętkowy,
 • wycinanie krokwi i wprowadzanie wymianów, np. dla wstawienia okien połaciowych lub lukarn w poddaszach adaptowanych na cele mieszkalne, co będzie sprzyjać koszowemu zwiększeniu obciążeń na krokwie w postaci dodatkowych obciążeń workami śnieżnymi w miejscach styku lukarn z połacią dachową,
 • naruszenie lub uszkodzenie konstrukcji na kondygnacjach niższych,
 • podcinanie krokwi w wiązarach jętkowych w miejscach podparcia dodatkowymi płatwiami pozbawionymi podparć słupowych, a opierającymi się jedynie na ścianach szczytowych (takie sytuacje mają miejsce głównie w budownictwie jednorodzinnym) - w miejscach połączeń krokwi z jętkami największe siły wewnętrzne (momenty podporowe) występują w krokwiach będących z założenia ciągłymi elementami dwuprzęsłowymi.

W okresie zimowym głównym problemem dachów bywa ich obciążanie śniegiem. Wszystkie istniejące oraz nowo projektowane dachy, powinny bezpiecznie przenosić obciążenie ciężarem pokrywy śnieżnej do ustalonej obliczeniowo wartości. Wbrew pozorom, ciężar objętościowy śniegu nie jest wielkością stałą. Zmienia się on w czasie (RYS. 3), w wyniku oddziaływania na niego środowiska zewnętrznego, w tym wilgotności względnej powietrza, temperatury otoczenia, nasłonecznienia powierzchni, a także skuteczności termoizolacyjności dachów.

RYS. 3. Zmiana ciężaru objętościowego śniegu w zależności od czasu wg norm [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 3. Zmiana ciężaru objętościowego śniegu w zależności od czasu wg norm [3]; rys.: D. Bajno

Zasadniczo nie powinno być potrzeby stałego oczyszczania dachów z pokrywy śnieżnej, ponieważ ich konstrukcje powinny być przewidziane do bezpiecznego przyjmowania takich obciążeń. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy zsuwający się z dachów stromych śnieg może zagrażać najbliższemu otoczeniu. Do książek obiektów budowlanych należałoby załączyć tabele dopuszczalnych obciążeń śniegiem w czasie jego zalegania, wraz z określeniem maksymalnych grubości pokrywy śnieżnej. Wówczas będzie można ograniczać akcje częstego usuwania śniegu do niezbędnego minimum, przy pełnym zachowaniu zasad bezpiecznego użytkowania dachów. Każda ingerencja związana z usuwaniem śniegu może doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń pokrycia. Śnieg jest również dobrym "testerem" wskazującym na kondycję techniczną konstrukcji i pokryć dachowych, a także stanu termoizolacji. Każda ingerencja związana z usuwaniem śniegu może doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń pokrycia. Śnieg wskazuje również na kondycję techniczną konstrukcji i pokryć dachowych, a także stan termoizolacji.

W czasie kataklizmów, takich jak powodzie, płytko posadowione budynki wskutek podmywania przez napierające na nie wody traciły stateczność, czego skutkiem były również uszkodzenia dachów [1-2]. Ponadto zdarzały się sytuacje, gdy wskutek prowadzenia akcji ratowniczych siła ssąca skrzydeł wirników śmigłowców zbyt nisko przemieszczających się ponad budynkami doprowadzała do odrywania całych pokryć dachowych, w tym nawet pojedynczych ciężkich dachówek.

Bardzo rzadko w projektowaniu uwzględnia się obciążanie konstrukcji dachowych antenami, masztami i kominami, z wyjątkiem sytuacji, kiedy autor projektu już wcześniej dysponuje wiedzą na temat montażu, zabudowy lub kotwienia dodatkowych elementów opartych lub połączonych z konstrukcją dachu. Późniejsze osadzanie lub montaż takich elementów będzie już prawdopodobnie wymagać wzmacniania konstrukcji nośnej dachów, o ile nie zostanie to pominięte lub zapomniane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu.

Obciążenia wg Eurokodów PN-EN [1-6]

Dachy należy projektować z uwzględnieniem stanów granicznych nośności oraz użytkowalności i odnosić do sytuacji obliczeniowych:

 • trwałych, w których miarodajny czas trwania jest tego samego rzędu co przewidywany okres użytkowania konstrukcji,
 • przejściowych, o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia, których miarodajny czas trwania jest znacznie krótszy niż przewidywany okres użytkowania konstrukcji,
 • wyjątkowych, odnoszących się do wyjątkowych warunków użytkowania konstrukcji lub jej ekspozycji, jak np. pożaru, wybuchu, uderzenia lub lokalnego zniszczenia,
 • sejsmicznych, uwzględniających wyjątkowe warunki stawiane konstrukcjom poddanym oddziaływaniom sejsmicznym (lub parasejsmicznym).

Stanami granicznymi określa się stany konstrukcji, po których przekroczeniu konstrukcja nie spełnia stawianych jej kryteriów projektowych. Stanem granicznym nośności jest stan związany z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami zniszczenia konstrukcji (zwykle odpowiada to maksymalnej nośności konstrukcji lub jej części).

Stanem granicznym użytkowalności jest stan odpowiadający warunkom, po którego przekroczeniu konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe. Sprawdzenie jednego ze stanów granicznych można pominąć tylko w przypadku dysponowania stosowną wiedzą, że spełnienie jednego stanu granicznego spełnia też drugi stan graniczny.

Pod pojęciem zagrożenia należy rozumieć wyjątkowo niezwykłe i istotne zdarzenie, np. nieoczekiwane oddziaływanie lub wpływ środowiska, niedostateczną wytrzymałość materiału lub nośność konstrukcji, a także nadmierne odstępstwo od przyjętych wymiarów. Zagrożeniem może być także nieuzasadniona ingerencja człowieka w ustroje konstrukcyjne obiektów budowlanych, co zdarza się nader często.

Konstrukcje dachowe, jak i pozostałe elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, powinny gwarantować wymagany poziom niezawodności konstrukcji, tj. gwarantować zdolność konstrukcji lub jej elementu do spełniania określonych wymagań, łącznie z uwzględnieniem projektowanego okresu jej użytkowania, na który została przewidziana (wyraża się ją zwykle miarami probabilistycznymi).

Niezawodność konstrukcji jest ściśle powiązana z utrzymywaniem obiektów w czasie ich eksploatacji, przez które należy rozumieć zespół działań podejmowanych w okresie eksploatacji ich konstrukcji w celu spełnienia przez nią wymagań niezawodności. Konstrukcje obiektów budowlanych, w tym dachów, mogą być również naprawiane w okresie użytkowania w celu zachowania lub przywrócenia zakładanych pierwotnie funkcji.

Jak wspomniano powyżej, konstrukcje obiektów budowlanych, w tym ich dachy, poddawane są oddziaływaniom pojedynczym, umiejscowionym lub nieumiejscowionym: stałym, zmiennym, wyjątkowym, sejsmicznym, geotechnicznym.

Oddziaływaniem nazywamy:

 • zbiór sił (obciążeń) przyłożonych do konstrukcji (oddziaływanie bezpośrednie),
 • zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspieszeń, spowodowanych zmianami temperatury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziaływanie pośrednie).

Efektem tych oddziaływań na poszczególne elementy konstrukcji są momenty i odkształcenia, natomiast na całą konstrukcję - m.in. ugięcia lub obroty.

Oddziaływanie może mieć charakter:

 • pojedynczy - statycznie niezależne w czasie i przestrzeni od jakiegokolwiek innego oddziaływania na konstrukcje,
 • nieumiejscowiony - mogące mieć różne rozkłady przestrzenne w stosunku do konstrukcji,
 • umiejscowiony - o ustalonym rozkładzie i pozycji w stosunku do konstrukcji lub jej części tak, że wielkość i kierunek oddziaływania są jednoznacznie określone w stosunku do całej konstrukcji lub jej części, jeśli ta wielkość i kierunek zostały określone dla jednego punktu konstrukcji lub jej części,
 • statyczny - niewywołujący znaczącego przyspieszenia konstrukcji lub jej elementów,
 • dynamiczny - wywołujący znaczące przyspieszenie konstrukcji lub jej elementów,
 • quasi-statyczny - oddziaływanie dynamiczne wyrażone w modelu obliczeniowym przez równoważne oddziaływanie statyczne.

Sumaryczne, niekorzystne oddziaływanie na każdą konstrukcję powinno być opisywane przez kombinację obciążeń, będącą zbiorem wartości obliczeniowych przyjętym do sprawdzania niezawodności konstrukcji, kiedy w rozpatrywanym stanie granicznym występują jednocześnie różne oddziaływania:

 • Oddziaływanie stałe (G) jest to oddziaływanie, które uważa się za działające przez cały zadany okres odniesienia, a zmienność jego wielkości w czasie jest pomijana lub którego zmienność następuje zawsze w tym samym kierunku (monotonicznie) do czasu osiągnięcia pewnej wielkości granicznej.
 • Oddziaływanie zmienne (Q) jest to oddziaływanie, którego zmienność wielkości w czasie nie jest pomijalna ani monotoniczna.
 • Oddziaływanie wyjątkowe (A) jest to oddziaływanie z reguły działające krótkotrwale, ale o znacznej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne. Uderzenie, śnieg, wiatr i oddziaływania sejsmiczne mogą być uważane za oddziaływania zmienne lub wyjątkowe, zależnie od posiadanych informacji na temat ich rozkładów statycznych.
 • Oddziaływanie sejsmiczne (AE) jest to oddziaływanie wywołane ruchami gruntu w czasie trzęsienia ziemi.
 • Oddziaływanie geotechniczne jest to oddziaływanie przekazywane przez grunt, wypełnienie gruntem lub wodę gruntową.

Projektowany okres użytkowania dachów powinien być tożsamy z okresem użytkowania obiektów, w których są one zabudowane. Według Tablicy 2.1 "Orientacyjne projektowe okresy użytkowania" [7] orientacyjna żywotność techniczna konstrukcji budynków (kat. 4) i konstrukcji budynków monumentalnych (kat. 5) wynosi odpowiednio 50 i 100 lat. Stopień degradacji można ocenić na podstawie obliczeń, badań doświadczalnych, doświadczenia zebranego z wcześniejszych realizacji i kombinacji tych podejść.

Na dachy obiektów budowlanych mogą oddziaływać następujące obciążenia:

 • stałe,
 • wiatr,
 • śnieg,
 • temperatura,
 • ciężar pojedynczego człowieka lub grupy ludzi,
 • ciężar zamontowanych urządzeń,
 • zastoiska lub "baseny" powstałe z wody opadowej lub topniejącego śniegu,
 • poziome od oparć kominów,
 • uderzeniem urządzeń lub innych konstrukcji,
 • skurcz lub deformacja wbudowywanych materiałów,
 • wyładowania elektryczne,
 • oblodzenie,
 • pożar.
TABELA 1. Wartości współczynników redukcyjnych

TABELA 1. Wartości współczynników redukcyjnych

W analizie obciążeń przyjmuje się jedno podstawowe (główne) obciążenie zmienne lub wyjątkowe, którego wielkość przyjmuje się w całości, natomiast wartości charakterystyczne innych, towarzyszących obciążeń zmiennych odpowiednio się zmniejsza poprzez zastosowanie współczynników redukcyjnych ψ (TAB. 1):

 • ψ0 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności,
 • ψ1 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i odwracalnych stanów granicznych,
 • ψ2 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności (oddziaływania quasi-stałe).

Zalecane wartości współczynników redukcyjnych można znaleźć w Tablicy A 1.1. [7] - fragmenty tablicy zamieszczono w TAB. 1.

Podstawową kombinację obciążeń można przyjąć poprzez zastosowanie wzoru 6.10 [7]

(1)

gdzie:

"+" - oznacza "należy uwzględnić w kombinacji z",
Σ- oznacza łączny efekt,
γQ,1 · Qk,1- jest głównym oddziaływaniem zmiennym,
γQ,i· Ψ0,i· Qk,i- jest towarzyszącym oddziaływaniem zmiennym.

Alternatywnie, dla stanów granicznych STR i GEO, jako mniej korzystne można przyjąć jedną z dwóch podanych niżej kombinacji (2) i (3):

(2)

(3)

gdzie ξ jest współczynnikiem redukcyjnym dla obciążeń stałych i wynosi 0,85.

Obciążanie dachu

G - ciężar własny
S - śnieg
W - wiatr
Q - użytkowe = 0

Stany graniczne STR:

 • Stałe G niekorzystne, wiodące obciążenie wiatrem W, towarzyszące obciążenie śniegiem S:

(4)

 • Stałe G niekorzystne, wiodące obciążenie śniegiem S, towarzyszące obciążenie wiatrem W:

(5)

 • Stałe G korzystne minimalne, wiodące obciążenie wiatrem W:

(6)

 • Stałe G niekorzystne minimalne, wiodące obciążenie śniegiem S:

(7)

W artykule pominięto szczegółowe odnoszenie się do obciążeń innych niż klimatyczne, ponieważ to obciążenia klimatyczne mają decydujący wpływ na wymiarowanie dachów i ich bezpieczeństwo użytkowe.

Obciążenia klimatyczne (śniegiem i wiatrem)

Podstawę do obliczeń konstrukcji obciążonych śniegiem oraz wiatrem stanowią normy [3, 5]. W niniejszym rozdziale zamieszczono tylko wybrane normy oraz ich skrócone fragmenty.

Powierzchnia Polski została podzielona na 5 stref klimatycznych (RYS. 4) dla obciążenia śniegiem oraz 3 strefy dla obciążenia wiatrem (RYS. 5).

Obciążenie śniegiem wg PN-EN Eurokod 1. Część 1-1 [3]

Norma [3] podaje zasady wyznaczania wartości obciążenia śniegiem gruntu w zależności od okresu powrotu. Obciążenie śniegiem, zalegającym na dachach czasowo, w okresach zimowych z opadami, jest dla nich jednym z podstawowych obciążeń. W zależności od rodzaju konstrukcji dachowych, a dokładniej ich masywności, wpływ ciężaru pokrywy śnieżnej na ich bezpieczeństwo zależy od udziału ciężaru śniegu w całkowitym obciążeniu dachu, uwzględniającym jego ciężar własny. To oznacza, że dla żelbetowych dachów masywnych obciążenie to będzie miało o wiele mniejsze znaczenie niż dla dachów lekkich o konstrukcji stalowej lub drewnianej (RYS. 6).

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem wg normy [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem wg normy [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 5. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

RYS. 5. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

Obciążenie śniegiem jest zmiennym obciążeniem statycznym. W szczególnych przypadkach może się okazać obciążeniem wyjątkowym i dynamicznym, co może się zdarzyć w sytuacjach zawiewania, osuwania się i upadku czapy śniegu poprzez tworzenie zasp (RYS. 7).

RYS. 6. Współczynniki kształtu dachu; rys.: D. Bajno

RYS. 6. Współczynniki kształtu dachu; rys.: D. Bajno

RYS. 7. Przykładowe schematy obciążenia śniegiem; rys.: D. Bajno

RYS. 7. Przykładowe schematy obciążenia śniegiem; rys.: D. Bajno

Dla dachów nie jest obojętny rozkład pokrywy śnieżnej na ich powierzchniach. Takie sytuacje mogą mieć miejsce zarówno w czasie opadów przy wietrznej pogodzie, jak i przy oczyszczaniu dachów ze śniegu. Polska jest podzielona na 5 stref obciążenia śniegiem (RYS. 4), dla których zgodnie z Załącznikiem krajowym do polskiej normy [3] przyjmuje się dwie sytuacje obliczeniowe:

 • przypadek A - brak obciążeń wyjątkowych
 • oraz przypadek B2 - możliwość wystąpienia wyjątkowych zamieci.

Nie należy też lekceważyć obciążeń miejscowych powstających w okolicach elementów wystających ponad dachem, tj. kominów, ścian oddzielenia pożarowego, attyk oraz płotków przeciwśnieżnych, a także obciążeń liniowych przy okapach, spowodowanych nawisami śnieżnymi. Bardzo istotną rolę w obciążeniach dachów ma termoizolacyjność tych przegród. Przy zbyt małym oporze cieplnym lub też występujących mostkach termicznych powstaje możliwość tworzenia się zlewisk topniejącej wody, która może oddziaływać hydrostatycznie na warstwy izolacji przeciwwodnej lub też, ponownie zamarzając, tworzyć skupiska lodu.

Wzory do obliczania wielkości obciążenia śniegiem:

 • trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa (8)

 (8)

 • wyjątkowa sytuacja obliczeniowa (9)–(12)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

TAB. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

TAB. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

gdzie:

sk - obciążenie charakterystyczne śniegiem z gruntu,

Ce - współczynnik ekspozycji,

Ct - współczynnik termiczny,

Ad - wyjątkowe obciążenie śniegiem,

Cesl - współczynnik wyjątkowego obciążenia śniegiem o zalecanej wartości 2,0,

s - obliczeniowe obciążenie śniegiem,

μi - współczynnik kształtu dachu (RYS. 6) (TAB. 2),

γƒ = 1,5 - współczynnik obciążenie.

Obciążenie wiatrem wg PN-EN Eurokod 1. Część 1-4 [5]

Oddziaływanie wiatru zmienia się w czasie i przejawia się bezpośrednio jako ciśnienie wywierane na zewnętrzne powierzchnie budowli zamkniętych, a także, z powodu przepuszczalności przegród zewnętrznych, jako ciśnienie wywierane na powierzchnie wewnętrzne. Wiatr może również bezpośrednio oddziaływać na wewnętrzne powierzchnie budowli otwartych.

Ciśnienie wywierane na powierzchnie konstrukcji lub jej indywidualnych elementów osłonowych wywołuje siły prostopadłe do nich. Dodatkowo, gdy obszary konstrukcji są opływane przez wiatr, powstają działające stycznie do powierzchni siły tarcia, które mogą być znaczące. Normę stosuje się do budynków i budowli o wysokości do 200 m.

 • Bazowa prędkość wiatru (13)

(13),

gdzie:

νb - bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10 m nad poziomem gruntu w terenie kategorii II,

νb,0 - wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (TAB. 3),

cdir - współczynnik kierunkowy (TAB. 4),

cseason - współczynnik sezonowy.

TABELA 3. Wartości strefowe podstawowej wartości bazowej prędkości i ciśnienia prędkości wiatru

TABELA 3. Wartości strefowe podstawowej wartości bazowej prędkości i ciśnienia prędkości wiatru

TABELA 4. Wartości współczynnika kierunkowego

TABELA 4. Wartości współczynnika kierunkowego

Uwaga 1: Jeżeli wpływ wysokości nad poziomem morza na bazową prędkość wiatru νb nie jest uwzględniony w wartości podstawowej νb,0, to w Załączniku krajowym można podać, jak to uczynić.

Uwaga 2: Wartości współczynnika kierunkowego cdir, dla różnych kierunków wiatru, mogą znajdować się w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

Uwaga 3: Wartości współczynnika sezonowego cseason mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

Uwaga 4: Wartość średnią 10 minutową o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia p wyznacza się mnożąc bazową prędkość wiatru νb przez współczynnik prawdopodobieństwa cprob, wg poniższego wyrażenia (patrz również [5])

(14),

gdzie:

Κ - parametr zależny od współczynnika zmienności rozkładu wartości skrajnych,

n - wykładnik.

Uwaga 5: Wartości Κ i n mogą być podane w Załączniku krajowym. Zaleca się Κ = 0,2 i n = 0,5.

W obliczeniach konstrukcji tymczasowych, a także wszystkich konstrukcji w stadium budowy, można stosować współczynnik sezonowy cseason. W przypadku konstrukcji przestawnych, które mogą być użyte w dowolnej porze roku, należy przyjmować cseason = 1,0. Patrz również EN 1991-1-6 [5].

Średnia prędkość wiatru νb,0(z) na wysokości znad poziomu terenu zależy od chropowatości i rzeźby terenu oraz od bazowej prędkości wiatru, νb i jest wyznaczana z poniższego wyrażenia (15)

(15),

gdzie:

cr(z) - współczynnik chropowatości (TAB. 5),

co(z) - współczynnik rzeźby terenu (orografii), o przyjmowanej wartości 1,0 (TAB. 5).

TABELA 5. Wartości współczynnika chropowatości i współczynników ekspozycji

TABELA 5. Wartości współczynnika chropowatości i współczynników ekspozycji

Informacja o współczynniku co może być podana w Załączniku krajowym. Jeżeli wpływ rzeźby terenu jest uwzględniony w wartości bazowej prędkości wiatru, to zaleca się wartość co = 1,0. Mapy lub tablice wartości νm(z) mogą być podane w Załączniku krajowym. Należy rozważyć wpływ sąsiednich konstrukcji na prędkość wiatru.

Współczynnik chropowatości cr(z) uwzględnia zmienność prędkości wiatru w miejscu lokalizacji konstrukcji w zależności od wysokości nad poziomem gruntu i chropowatości terenu od strony rozpatrywanego kierunku wiatru.

Procedura wyznaczania wartości cr(z) może być podana w Załączniku krajowym. Procedurę zalecaną wyznaczania wartości współczynnika chropowatości na wysokości z przedstawiają poniższe wyrażenia (16) i (17), wynikające z logarytmicznego profilu prędkości wiatru

(16)

(17),

gdzie:

zo - wysokość chropowatości,

kr - współczynnik zależny od wysokości chropowatości zo, obliczany ze wzoru (18):

(18),

gdzie:

z0,II = 0,05 m - kategoria terenu II (TAB. 6),

zmin - wysokość minimalna, (TAB. 6),

zmax - należy przyjmować 200 m,

z0, zmin - zależą od kategorii terenu. Wartości zalecane są podane w TAB. 6 dla pięciu reprezentatywnych kategorii terenu.

TABELA 6. Kategoria i parametry terenu

TABELA 6. Kategoria i parametry terenu

Wyrażenia (20) i (21) obowiązują, jeżeli teren o jednorodnej chropowatości rozciąga się na dostateczną odległość, liczoną pod wiatr, aby nastąpiła wystarczająca stabilizacja profilu.

Kategoria chropowatości terenu (TAB. 5), która zostanie przyjęta dla danego kierunku wiatru, zależy od chropowatości terenu, na którym jest ona jednorodna, w sektorze kątowym obejmującym rozpatrywany kierunek i od promienia tego sektora, liczonego pod wiatr. Małe obszary (mniejsze niż 10% obszaru rozpatrywanego), o chropowatości innej niż przeważająca na danym obszarze, można pominąć.

Jeżeli współczynnik ciśnienia lub siły jest podany dla nominalnego sektora kątowego, to należy przyjmować najmniejszą wysokość chropowatości spośród wszystkich 30° sektorów kątowych wiatru. Jeżeli natomiast na określonym obszarze istnieje wybór między dwiema lub więcej kategoriami terenu, to wówczas należy wybrać ten o najmniejszej chropowatości.

Jeżeli rzeźba terenu (np. wzgórza, skarpy itp.) zwiększa prędkość wiatru o więcej niż 5%, to efekty uwzględnia się za pomocą współczynnika rzeźby terenu co. Wpływ rzeźby terenu może zostać pominięty, jeżeli średnie nachylenie terenu pod wiatr (terenu nawietrznego) jest mniejsze niż 3°. Jako nawietrzny może być rozpatrywany teren rozciągający się na odległość równą 10 wysokościom pojedynczego wzniesienia.

Obciążenie wiatrem konstrukcji i elementów konstrukcyjnych należy wyznaczać, biorąc pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywierane przez wiatr. Dla dachów w większości przypadków do wyznaczania obciążenia wiatrem wystarczające, a nawet decydujące jest ciśnienie zewnętrzne (o ile obiekt nie jest otwarty).

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie konstrukcji we należy wyznaczać z wyrażenia (19)

(19),

w którym:

qp(ze) - wartość szczytowa ciśnienia prędkości,

ze - wysokość odniesienia dla ciśnienia zewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

cpe - współczynnik ciśnienia zewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy.

Ciśnienie wiatru działającego na powierzchnie wewnętrzne konstrukcji należy wyznaczać z wyrażenia (20)

(20),

w którym:

qp(zi) - wartość szczytowa ciśnienia prędkości,

zi - wysokość odniesienia dla ciśnienia wewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

cpi - współczynnik ciśnienia wewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

qp(z) - zdefiniowane jest w punkcie 4.5 normy.

RYS. 8. Dodatnie (pozytywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 8. Dodatnie (pozytywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 9. Ujemne (negatywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 9. Ujemne (negatywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

Ciśnienie sumaryczne (netto), działające na ścianę, dach lub inny element, jest różnicą algebraiczną między wartościami ciśnienia po obu stronach przegrody. Parcie skierowane ku powierzchni jest przyjmowane jako dodatnie, a ssanie skierowane od powierzchni jako ujemne (RYS. 8 i RYS. 9).

Siły wywierane przez wiatr na całą konstrukcję lub element konstrukcyjny należy obliczać stosując współczynniki sił (Rozdział 2 normy - Sytuacje obliczeniowe) lub sumując siły z powierzchni obciążonych ciśnieniem (Rozdział 3 normy).

Siła Fw wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana bezpośrednio z wyrażenia (21)

(21),

lub za pomocą dodawania wektorowego sił działających na poszczególne elementy (jak pokazano w 7.2.2.), stosując wyrażenie (22)

(22),

w którym:

cscd - współczynnik konstrukcyjny wg Rozdziału 6 normy,

cƒ - współczynnik siły aerodynamicznej (oporu aerodynamicznego), konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy,

qp(ze) jest wartością szczytową ciśnienia prędkości (wg 4.5 normy) na wysokości odniesienia ze (określonej w Rozdziale 7 lub 8 normy),

Aref - jest polem powierzchni odniesienia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy.

Siła Fw wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana przez sumowanie wektorowe sił Fw,e, Fw,i Ffr, obliczonych z ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą wyrażeń (27) i (28) oraz sił tarcia powstających w przepływie równoległym do powierzchni zewnętrznych obliczanych z wyrażeń (23), (24), (25).

Siły zewnętrzne:

(23)

Siły wewnętrzne:

(24)

Siły tarcia:

(25),

gdzie:

cscd - współczynnik konstrukcyjny wg Rozdziału 6 normy (dla budynków o wysokości mniejszej niż 15 m można przyjmować wartość 1),

we - ciśnienie zewnętrzne na ele­ment powierzchni na wysokości ze, wg równania (23),

wi - ciśnienie wewnętrzne na element powierzchni na wysokości zi, wg równania (24),

Aref - pole powierzchni odniesienia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy [2],

cƒr - współczynnik obciążenia stycznego wg 7.5 normy,

Aƒr - pole zewnętrznej powierzchni równoległej do kierunku wiatru, wg 7.5 normy.

Dla ścian i dachów obciążenie wiatrem jest różnicą między wypadkowymi siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Siły tarcia Fƒr działają w kierunku składowej prędkości wiatru równoległej do powierzchni zewnętrznych.

Siły tarcia na powierzchnie mogą nie być brane pod uwagę, jeżeli całkowite pole wszystkich powierzchni równoległych (albo znajdujących się pod niewielkim kątem) do kierunku wiatru jest równe lub mniejsze niż czterokrotna suma wszystkich powierzchni zewnętrznych, prostopadłych do kierunku wiatru (nawietrznych i zawietrznych). Sumując obciążenie wiatrem działające na konstrukcję budynku, można uwzględniać brak korelacji między obciążeniem ściany nawietrznej i zawietrznej.

Z uwagi na obszerność normy w dalszej części rozdziału ograniczono się do dachów dwuspadowych.

Współczynniki ciśnienia (Rozdział 7 [5])

Przy Θ = 0°C, w zakresie kątów spadku pomiędzy α = –5° a α = +45°, ciśnienie na połaci nawietrznej zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi i ujemnymi (Tablica 7.4a [5]). Dlatego też przy ustalaniu obciążeń przypadających na powierzchnię dachów należy rozważyć cztery przypadki, w których największe lub najmniejsze wartości we wszystkich polach F, G i H są w kombinacji z największymi albo najmniejszymi wartościami w polach I i J (RYS. 10) (TAB. 7 i TAB. 8). Niedopuszczalne jest jednoczesne przyjmowanie wartości dodatnich i ujemnych na tej samej połaci.

RYS. 10. Podział dachu na pola obciążeń. Oznaczenia: e - wymiar mniejszy z dwóch: b lub 2h; b - wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; h - wysokość budynku do najwyższego punktu; rys.: D. Bajno

RYS. 10. Podział dachu na pola obciążeń. Oznaczenia: e - wymiar mniejszy z dwóch: b lub 2h; b - wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; h - wysokość budynku do najwyższego punktu; rys.: D. Bajno

TABELA 7. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [5])

TABELA 7. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [5])

TABELA 8. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [3])

TABELA 8. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [3])

Wartości cpe,1 są przeznaczone do obliczeń małych elementów i łączników o powierzchni elementu 1 m2 lub mniejszej, takich jak elementy ścian osłonowych i dachów. Wartości cpe,10 mogą być używane w obliczeniach konstrukcji nośnych budynków jako całości.

Na RYS. 11 i RYS. 12 pokazano przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na dwóch połaciach dachu dwuspadowego.

RYS. 11. Przykładowe rozkłady obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 11. Przykładowe rozkłady obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 12. Przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 12. Przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

Literatura

 1. D. Bajno, "Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 2. D. Bajno, "Utrzymanie i naprawy dachów oraz stropodachów", XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2015.
 3. PN-EN 1991-1-3, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem".
 4. PN-EN 1991-1-1, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach".
 5. PN-EN 1991-1-4, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru".
 6. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA, "Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków".
 7. PN-EN 1990, "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.