Izolacje.com.pl

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Green roof construction details - design and implementation recommendations

Jak prawidłowo projektować i wykonywać detale w konstrukcji dachu zielonego?
Archiwum autora

Jak prawidłowo projektować i wykonywać detale w konstrukcji dachu zielonego?


Archiwum autora

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji wymaga współpracy dekarza i ogrodnika, przy czym ich kompetencje muszą być "rozdzielone" warstwą hydroizolacji połaci dachowej.

Zobacz także

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

Soprema Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

 

Abstrakt

W artykule wymieniono zalecenia projektowe, materiałowe i wykonawcze związane z poprawnym wykonaniem detali na dachu zielonym. Pokazano także przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.

Green roof construction details - design and implementation recommendations

The article lists design, material and implementaiton recommendations related to the correct performance of details on the green roof. Examples of structural solutions are also shown.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego dachu, rodzaju zazielenienia i stosowanego materiału hydroizolacyjnego i termoizolacyjnego (patrz: "IZOLACJE" 7/8/2018, s. 90-95), konieczne jest staranne wykonanie obróbek elementów dachowych.

Każdy słupek, wywietrznik, komin, ale także attyka czy przyległa ściana, wymaga bardzo dokładnego i precyzyjnego obrobienia i uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami producenta systemu dachowego i zastosowanego materiału hydroizolacyjnego (RYS. 1-2).

RYS. 1-2. Uszczelnienie przejść rurowych membraną EPDM; rys.: [1]

RYS. 1-2. Uszczelnienie przejść rurowych membraną EPDM; rys.: [1]

Tego typu elementy powinny być wykonane z profili zamkniętych, najlepiej okrągłych. Wykonanie szczelnej obróbki profili otwartych, ceowych czy dwuteowych, jest bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa.

FOT. 1. Takie zamocowanie klimatyzatora znacznie utrudnia poprawność uszczelnienia każdego ze słupków mocujących; fot.: archiwum autora

FOT. 1. Takie zamocowanie klimatyzatora znacznie utrudnia poprawność uszczelnienia każdego ze słupków mocujących; fot.: archiwum autora

Pokazane na FOT. 1 zamocowanie klimatyzatora wymaga starannego zaplanowania i wykonania. W celu zmniejszenia liczby koniecznych przejść izolacji przez warstwę hydroizolacji zalecane jest, aby wszystkie elementy przechodzące przez konstrukcję dachu zgrupować w jednym miejscu, a ich liczbę zredukować do minimum. Pozwala to na uzyskanie jednorodnej powierzchni, łatwej do uszczelnienia i z zazielenieniem niepoprzerywanym warstwami ochronnymi.

 

RYS. 3. Detal przy naświetlu. Przy kopułach, naświetlach i innych tego typu elementach konieczne jest pozostawienie wolnego od roślinności pasa o szerokości ok. 50 cm, wykonanego ze żwiru. Mocowanie kopuły powinno znajdować się przynajmniej 15 cm powyżej wierzchu warstwy żwiru. Jeżeli warstwa wegetacyjna jest jednocześnie warstwą drenująca, nie jest konieczne stosowanie fizeliny filtrującej na styku substratu i żwiru; rys.: [2]

RYS. 3. Detal przy naświetlu


Przy kopułach, naświetlach i innych tego typu elementach konieczne jest pozostawienie wolnego od roślinności pasa o szerokości ok. 50 cm, wykonanego ze żwiru. Mocowanie kopuły powinno znajdować się przynajmniej 15 cm powyżej wierzchu warstwy żwiru. Jeżeli warstwa wegetacyjna jest jednocześnie warstwą drenująca, nie jest konieczne stosowanie fizeliny filtrującej na styku substratu i żwiru; rys.: [2]

RYS. 4. Detal przy naświetlu

RYS. 4. Detal przy naświetlu


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia PE), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 5 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - mata filtrująco-drenażowa, 7 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32, 8 - naświetle z kołnierzem uszczelniającym, 9 - zamocowanie mechaniczne, 10 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 11 - obróbka otworu naświetla, 12 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności (RYS. 3 i RYS. 4).

Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru o uziarnieniu 16-32 mm, grubości nie mniejszej niż 10 cm i szerokości około 50 cm, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru (RYS. 5-6RYS. 7RYS. 8 i RYS. 9).

RYS. 5-6. Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru.

RYS. 5-6. Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru. Attyka powinna być zabezpieczona obróbką blacharską ze spadkiem w stronę połaci dachu. Matę ochronną i warstwę zabezpieczającą przed przerastaniem korzeni wywinąć do góry i zabezpieczyć np. kątownikiem ochronnym. Hmin nie powinno być mniejsza niż 10 cm dla dachu płaskiego. W przypadku znacznego obciążenia krawędzi ssaniem wiatru (wysoki budynek, teren otwarty) obszar przy attyce zabezpieczyć np. przez ułożenie płyt betonowych; rys.: [4]

RYS. 7. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.

RYS. 7. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym. Dla dachów o nachyleniu do 5° wysokość attyki nie powinna być niższa niż 10 cm, przy nachyleniu połaci powyżej 5° wysokość ta powinna wynosić minimum 5 cm. Jeżeli między warstwą wegetacyjną a drenującą ułożono jako osobną warstwę włókninę filtrującą, należy ją wywinąć do góry w miejscu styku zazielenienia z opaską ze żwiru; rys.: [2]

RYS. 8. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym/intensywnym.

RYS. 8. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym/intensywnym.


1 - obróbka blacharska, 2 - kątownik mocujący, 3 - termoizolacja, 4 - klin, np. z materiału termoizolacyjnego, 5 - płyty betonowe, 6 - systemowa włóknina filtracyjna, 7 - warstwa wegetacyjna, 8 - warstwa drenująca, 9 - przygotowanie podłoża (gruntowanie systemowym gruntownikiem), 10 - odporna na przerastanie korzeniami, systemowa hydroizolacja bitumiczna, 11 - termoizolacja, 12 -systemowa warstwa rozdzielająca; rys.: [5]

RYS. 9. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.

RYS. 9. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja, 3 - termoizolacja, 4 - warstwa rozdzielająca - systemowa włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - dodatkowe mocowanie w obszarze krawędziowym, 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - termoizolacja, 9 - hydroizolacja attyki – systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 10 - obróbka blacharska, 11 - impregnowany krawędziak drewniany, 12 - ocieplenie, 13 - płyty betonowe na warstwie żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 14 - systemowa warstwa ochronno‑rozdzielająca, 15 - mata filtrująco-drenażowa, 16 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

Ponadto obróbki elementów przechodzących przez połać dachu od strony górnych końców muszą być wodoszczelne oraz odporne zarówno na wysoką temperaturę, jak i działanie mrozu, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Takie uszczelnienie musi ponadto wychodzić min. 15 cm powyżej wierzchu warstwy wegetacyjnej (RYS. 10, RYS. 11 i RYS. 12). Choć ze względu na nawiewanie śniegu zalecane jest, aby wysokość ta nie była mniejsza niż 30 cm. Jeżeli na dach zielony prowadzą drzwi, możliwe jest wykonstruowanie progu drzwiowego o wysokości 5 cm, gdy zostanie zagwarantowany swobodny odpływ wody z pasa przydrzwiowego. W praktyce sprowadza się to do zastosowania kratki odpływowej (RYS. 13).

RYS. 10. Hydroizolacja przy przyległej ścianie

RYS. 10. Hydroizolacja przy przyległej ścianie. Wysokość wywinięcia warstwy hydroizolacji na ścianę dla dachów o nachyleniu połaci do 5° i ponad 5° nie powinna być mniejsza niż odpowiednio 15 cm i 10 cm. Warstwa drenująca wykonana z maty zespolonej z włókniną filtrującą powinna być ułożona zarówno pod warstwą wegetacyjną, jak i opaską żwirową. Zapobiega to zamulaniu warstwy drenującej przez drobne cząstki wypłukiwane z warstwy wegetacyjnej; rys.: [2]

RYS. 11. Połączenie ze ścianą (ruchome)

RYS. 11. Połączenie ze ścianą (ruchome).


1 - zazielenienie, 2 - warstwa poślizgowa i oddzielająca, 3 - systemowa hydroizolacja połaci (papy), 4 - systemowa hydroizolacja na ścianie (papa), 5 - termoizolacja, 6 - obróbka blacharska, mocowanie mechaniczne, 7 - kit elastyczny, 8 - element konstrukcji ściany, 9 - szyna mocująca, 10 - płyta ocieplająca, 11 - blacha kątowa, 12 -uszczelnienie wiatrowe, 13 - warstwa żwiru; rys.: [6]

Dylatacje nie mogą być pokrywane przez warstwę wegetacyjną (RYS. 14-15). Uniemożliwiałoby to możliwość kontroli i mogło prowadzić do uszkodzenia hydroizolacji. 

RYS. 12. Hydroizolacja przy przyległej ścianie/attyce dachu o zazielenieniu intensywnym.

RYS. 12. Hydroizolacja przy przyległej ścianie/attyce dachu o zazielenieniu intensywnym.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - warstwa spadkowa z polimerobetonu na warstwie sczepnej, 3 -paroizolacja z folii z tworzywa sztucznego, 4 - termoizolacja, 5 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca - włóknina, 6 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 7 - dodatkowe mocowanie w obszarze krawędziowym, 8 - zamocowanie paroizolacji – systemowa taśma klejąca, 9 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 10 - płyty betonowe, 11 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 12 - systemowa folia ochronna, 13 - profil mocujący, 14 - systemowa masa uszczelniająca, 15 - łaty, 16 - kontrłaty, 17 - elewacja, 18 - systemowa folia ochronna, 19 -warstwa drenująca, 20 - warstwa filtrująca, 21 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 13. Sposób wykonstruowania progu drzwiowego o wysokości 5 cm

RYS. 13. Sposób wykonstruowania progu drzwiowego o wysokości 5 cm. W przypadku ułożenia płyt betonowych bezpośrednio przy drzwiach wymagana wysokość progu 15 cm jest w praktyce nie do wykonania. Przy zastosowaniu liniowej kratki odpływowej wysokość ta może zostać zredukowana do 5 cm; rys.: [2]

Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji musi być całkowicie zgodny z zaleceniami producenta hydroizolacji (inny będzie w przypadku stosowania na hydroizolację pap termozgrzewalnych, inny w przypadku stosowania folii czy membran dachowych).

Korytka odwadniające i wpusty należy rozmieścić w sposób pozwalający na skuteczne odprowadzanie wody podczas obfitych opadów. Nad każdym wpustem powinna być zamontowana studzienka kontrolna, umożliwiająca oczyszczenie odpływu (RYS. 16, RYS. 17, RYS. 18, RYS. 19, RYS. 20 i RYS. 21).

RYS. 14-15. Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w dachu odpowiednio bez termoizolacji (14) i z termoizolacją (15) - właściwa hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.

RYS. 14-15. Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w dachu odpowiednio bez termoizolacji (14) i z termoizolacją (15) - właściwa hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.

RYS. 16. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym/ekstensywnym.

RYS. 16. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym/ekstensywnym. Wykonstruowanie wpustu musi umożliwiać późniejszą kontrolę jego drożności i ewentualne oczyszczenie. Materiały stosowane do wykonania wpustu (zwłaszcza pokrywy ochronnej) nie powinny przepuszczać światła, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zarastania. Wpust musi umożliwiać odprowadzenie wody zarówno z powierzchni substratu, jak i z poziomu hydroizolacji. Warstwę roślinności nie doprowadzać bezpośrednio do wpustu, lecz stosować opaskę żwirową. Wysokość wpustu musi odpowiadać grubościom warstw dachu zielonego, dlatego też, szczególnie przy zazielenieniu intensywnym, stosuje się systemowe rozwiązania (elementy), pozwalające na dopasowanie wysokości wpustu do grubości warstw konstrukcji dachu; rys.: [2]

RYS. 17. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym umożliwiający utrzymywanie założonego poziomu wody w warstwie drenującej

RYS. 17. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym umożliwiający utrzymywanie założonego poziomu wody w warstwie drenującej. W przypadku zazielenienia intensywnego korzystne może być utrzymywanie założonego minimalnego poziomu wody w warstwie drenującej. Pozwala to na zatrzymywanie w konstrukcji dachu części wody opadowej. Stosuje się wtedy odpowiednie wpusty umożliwiające spiętrzenie wody. Poziom lustra wody nie może w żadnym miejscu sięgać warstwy wegetacyjnej. Optymalnym poziomem jest 2/3 wysokości warstwy drenującej; rys.: [2]

RYS. 18. Wpust dachowy na dachu spadzistym. Przy dachach o pochyleniu połaci powyżej 10° należy się liczyć ze znacznym wpływem sił poprzecznych.

RYS. 18. Wpust dachowy na dachu spadzistym. Przy dachach o pochyleniu połaci powyżej 10° należy się liczyć ze znacznym wpływem sił poprzecznych. Mogą one być przeniesione przez odpowiednio wykonstruowaną i zwymiarowaną łatę okapową. Przy sposobie odwodnienia pokazanym na rysunku konieczne jest ułożenie wzdłuż konstrukcji okapu specjalnych płyt drenażowych. Przy nachyleniu połaci powyżej 15° stosuje się zazwyczaj dodatkowy ruszt, zabezpieczający przed zsuwaniem się warstw konstrukcji; rys.: [2]

RYS. 19. Dach zielony o zazielenieniu intensywnym -wpust dachowy.

RYS. 19. Dach zielony o zazielenieniu intensywnym -wpust dachowy. Objaśnienia: 1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa warstwa ochronno­‑rozdzielająca - włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - pierścień betonowy, 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - zamocowanie wpustu, 9 - kratka ze stali nierdzewnej, 10 - wpust, 11 - zgrzew, 12 - manszeta systemowa, 13 - systemowa folia ochronna, 14 - warstwa drenująca, 15 - warstwa filtrująca, 16 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 20. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - wpust dachowy.

RYS. 20. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - wpust dachowy.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca - włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - systemowa warstwa rozdzielająca (folia z tworzywa sztucznego), 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - zamocowanie wpustu, 9 - zgrzew, 10 - manszeta systemowa, 11 - wpust, 12 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 13 - mata filtrująco-drenażowa, 14 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 21. Dach zielony w układzie odwróconym, o zazielenieniu ekstensywnym/intensywnym – wpust dachowy.

RYS. 21. Dach zielony w układzie odwróconym, o zazielenieniu ekstensywnym/intensywnym – wpust dachowy. Objaśnienia: 1 - wpust kontrolny, 2 -warstwa drenująca, 3 - warstwa wegetacyjna, 4 -systemowa włóknina filtracyjna, 5 - przygotowanie podłoża (gruntowanie systemowym gruntownikiem), 6 - odporna na przerastanie korzeniami, systemowa hydroizolacja bitumiczna, 7 - wpust dachowy, 8 -  systemowa warstwa rozdzielająca, 9 - termoizolacja, 10 - instalacja nawadniająca (opcjonalnie); rys.: [2]

Minimalna średnica rury spustowej grawitacyjnego odwodnienia powinna wynosić 150 mm, a przy ciśnieniowym systemie średnica ta może być zredukowana do 50 mm (przykład odwodnienia ciśnieniowego pokazano na RYS. 22).  Odprowadzeniem wody nie muszą być tylko wpusty. Jeżeli do tego celu stosuje się także rynny (rys. 23 i rys. 24) to należy stosować systemowe rozwiązania krawędziowe stabilizujące warstwy połaci przy okapie.

RYS. 22. Przykład wpustu dachowego z ciśnieniowym odwodnieniem; rys.: [7-8]

RYS. 22. Przykład wpustu dachowego z ciśnieniowym odwodnieniem; rys.: [7-8]

RYS. 23. Dach zielony - detal przy rynnie zewnętrznej. Dla dachów o nachyleniu do 10° siły poprzeczne nie są zbyt duże.

RYS. 23. Dach zielony - detal przy rynnie zewnętrznej. Dla dachów o nachyleniu do 10° siły poprzeczne nie są zbyt duże. Woda opadowa odprowadzana jest do rynien i rur spustowych poprzez zamocowany na okapie kątownik z otworami. Warstwa wegetacyjna na dachach pochyłych wykonywana jest na specjalnych systemowych matach, niepozwalających na zbyt szybkie i całkowite odprowadzenie wody opadowej z połaci dachu. Na dachach pochyłych, w porównaniu z dachami płaskimi, występuje podwyższone niebezpieczeństwo wypłukiwania drobnych cząstek, dlatego też, na styku warstwy wegetacyjnej i opaski żwirowej (równolegle do okapu) należy zastosować fizelinę filtrującą; rys.: [2]

RYS. 24. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - detal przy rynnie zewnętrznej.

RYS. 24. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - detal przy rynnie zewnętrznej.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, wykonana ze spadkiem, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 5 -systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca, 6 -impregowany krawędziak drewniany, 7 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32, 8 - obróbka blacharska, 9 – listwa dociskowa, 10 - taśma uszczelniająca (wiatroizolacja), 11 - profil mocujący płyty elewacyjne attyki, 12 - taśma (wkładka) uszczelniająca, 13 -zgrzew, 14 - systemowy profil krawędziowy, 15 - element mocujący (14), 16 - hak mocujący rynnę, 17 - rynna, 18 - płyta elewacyjna; rys.: [3]

W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce lub znacznego zróżnicowania poziomów roślinności, konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych (RYS. 25 i RYS. 26). Możliwe jest także wykonstruowanie oczek wodnych (RYS. 27).

RYS 25. W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych.

RYS 25. W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych. Niska attyka nie jest przeszkodą dla zazielenienia intensywnego. Zastosowanie ścianek oporowych pozwala na wydzielenie obszaru dachu przeznaczonego na zazielenienie intensywne, wymagające grubszych warstw. Konieczne jest jednak ułożenie warstwy drenującej pozwalającej na bezproblemowe odwodnienie także pasa połaci przy krawędzi dachu; rys.: [4]

RYS. 26. W przypadku znacznego zróżnicowania poziomów roślinności konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych

RYS. 26. W przypadku znacznego zróżnicowania poziomów roślinności konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych. Specjalne ścianki oporowe umożliwiają także zróżnicowanie zazielenienia w obrębie jednej połaci dachowej. Pozwala to np. na utworzenie z krzewów pasa chroniącego przed wiatrem i niemal dowolne zagospodarowanie wewnętrznej części dachu; rys.: [4]

RYS 27. Przykład wykonstruowania oczka wodnego. Dachy zielone dają możliwość wykonstruowania również oczek wodnych i małych stawów.

RYS 27. Przykład wykonstruowania oczka wodnego. Dachy zielone dają możliwość wykonstruowania również oczek wodnych i małych stawów. Powinny one znajdować się powyżej warstwy drenującej i być uszczelnione oraz oddzielone od reszty konstrukcji np. folią do oczek wodnych. Umożliwia to, w razie ewentualnych przecieków, odprowadzenie wody przez systemy odwadniające dachu. Ze względu na zwiększone parowanie, zwłaszcza w przypadku budynków wysokich lub znajdujących się na otwartym terenie, zaleca się, aby ich głębokość nie była mniejsza niż 30 cm; rys.: [4]

Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym pokazuje RYS. 28.

Szczególnej staranności wymaga detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie.

Dobór materiału hydroizolacyjnego musi być wtedy szczególnie staranny - jakiekolwiek uszkodzenie w strefie narożnika może prowadzić do przecieków w strefie ściany fundamentowej. Przykład takiego detalu pokazano na RYS. 29.

Możliwe jest także wykonanie bezbarierowego przejścia do wnętrza obiektu (RYS. 30), wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem, np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą.

RYS. 28. Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym. Sy­stemowe maty drenująco-magazynujące pozwalają na wykonanie ciągłej warstwy drenującej także w przypadku występowania różnych obciążeń użytkowych na powierzchni.

RYS. 28. Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym. Sy­stemowe maty drenująco-magazynujące pozwalają na wykonanie ciągłej warstwy drenującej także w przypadku występowania różnych obciążeń użytkowych na powierzchni. Dotyczy to sytuacji, gdy część powierzchni wykorzystywana jest jako pas zieleni, chodnik, piaskownica, plac zabaw dla dzieci czy parking. Pod chodnik maty takie wypełnia się mineralnym materiałem drenującym i przekrywa fizeliną filtrującą. Na niej układa się dalsze warstwy wymagane przez konstrukcję chodnika (podsypkę i płyty). Wykonanie części parkingowej wymaga wyłania bezpośrednio na matę drenażową płyty betonowej, pozwalającej na rozłożenie obciążeń i stanowiącej podbudowę pod warstwy wierzchnie. Płyta taka musi zostać zdylatowana na pola od 2,5×2,5 m do 5×5 m, w zależności od wystawienia na oddziaływania warunków atmosferycznych. Wykonanie takiej płyty nie może uszkodzić hydroizolacji dachu (bardzo istotne zwłaszcza w obszarach attyk i sąsiadujących ścian). Dlatego też warstwę hydroizolacyjną przebiegającą bezpośrednio pod częścią jezdną należy dodatkowo chronić np. przez wykonanie dwóch warstw rozdzielających. Siły powstające przy hamowaniu i skręcaniu pojazdów muszą być przekazywane bezpośrednio na płytę konstrukcyjną (np. przez umocnione krawędzie itp.). Objaśnienia: 1 - żwir płukany 16/32 mm, 2 -warstwa wegetacyjna 20 cm – substrat wegetacyjny, 3 - włóknina filtrująca, 4 - drobnoziarniste kruszywo mineralne, 5 - płyta odsączająca - zasobnik wody, 6 - warstwa zabezpieczająca, 7 -krawężnik, 8 - podłoże żwirowe grubości 3 cm 2/5 mm, 9 - płytki chodnikowe, 10 - kostka brukowa, 11 - podłoże żwirowe 2/5 mm, 12 - warstwa odciążająca - beton zbrojony gr. 10 cm, 13 - hydroizolacja, 14 - konstrukcja nośna; rys.: [2]

RYS. 29. Detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie.

RYS. 29. Detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie. Objaśnienia: 1 - konstrukcja żelbetowa, 2 - warstwa ochronna (np. geowłóknina 300 g/m2), 3 -hydroizolacja dachu zielonego - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 4 - systemowa warstwa ochronno-drenująca, 5 - warstwy dachu zielonego (zazielenienie, warstwa drenująca, filtrująca, termoizolacyjna itp.), 6 - systemowa blacha łącząca (narożnikowa), 7 - termoizolacja pionowa ścian w gruncie (XPS), 8 - przejście hydroizolacji poziomej w pionową - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 9 - systemowa blacha łącząca, 10 -systemowa taśma łącząca, 11 - masa uszczelniająca, 12 - hydroizolacja pionowa w gruncie; rys.: [3]

RYS. 30. Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą

RYS. 30. Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą. Objaśnienia: 1 - konstrukcja żelbetowa, 2 - paroizolacja – membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 3 -termoizolacja (XPS lub EPS), 4 - hydroizolacja dachu zielonego - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 5 - warstwa ochronna (np. geowłóknina), 6 - warstwa drobnego żwiru, 7 - płyty betonowe, 8 -kątownik blachy z otworami zabezpieczony antykorozyjnie, 9 - kratka przy progu drzwiowym, zabezpieczona antykorozyjnie, 10 - mechaniczne mocowanie w strefie brzegowej, 11 - termoizolacja strefy progu drzwiowego, 12 - uszczelnienie strefy progu, pas membrany z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 13 - zgrzew, 14 - blacha okapowa (systemowa blacha łącząca), 15 - blacha ochronna, 16 - drzwi tarasowe z podwójnym uszczelnieniem magnetycznym; rys.: [3]

Dość szczególny detal pokazano także na RYS. 31. Jest to nietypowa sytuacja, gdy dylatacja przebiega prostopadle do kierunku spływu wody. W takiej sytuacji wykonanie jej w sposób analogiczny do pokazanego na RYS. 14-15 spowodowałoby powstanie zatoru wodnego.

RYS. 31. Dach z odwróconym układem warstw. Obróbka dylatacji na dachu zielonym w kierunku poprzecznym do spływu wody.

RYS. 31. Dach z odwróconym układem warstw. Obróbka dylatacji na dachu zielonym w kierunku poprzecznym do spływu wody. Objaśnienia: 1 - strefa roślin z obsadzeniem ekstensywnym, 2 - warstwa wegetacyjna, 3 - włóknina filtracyjna, 4 - mata ochronno-drenażowa, 5 - mata separacyjno-dyfuzyjna, 6 - termoizolacja z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, 7 - papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni, 8 - papa zgrzewalna podkładowa, 9 - gruntownik, 10 - podłoże betonowe wykonane ze spadkiem, 11 - sznur dylatacyjny, 12 - pas papy zgrzewalnej odpornej na przerost korzeni o szerokości ok. 40 cm, niezgrzany i ułożony luźno ze strony dylatacji w kierunku spadku, 13 - żwir o uziarnieniu 16-32 mm; rys.: [9]

Opisane zasady wykonania detali wymagają oczywiście zaplanowania kolejności wykonania prac.

FOT. 2. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 2. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 2 i FOT. 3-4 pokazują podłoże (płytę konstrukcyjną) dachu zielonego. Charakterystyczne jest, że wykończono cegłą klinkierową zgrupowane kanały wentylacyjne.

FOT. 3-4. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 3-4. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

Wywinięcie hydroizolacji na pionową ścianę lub przyległe elementy musi być wykonane wyjątkowo starannie. Pokazane na FOT. 5-6 nierówności podłoża pokazują niską kulturę wykonawcy i nie świadczą dobrze o nadzorze inwestorskim.

FOT. 5-6. Nierówności widoczne na powierzchni powłoki wodochronnej świadczą o niskiej kulturze wykonawcy prac; fot.: archiwum autora

FOT. 5-6. Nierówności widoczne na powierzchni powłoki wodochronnej świadczą o niskiej kulturze wykonawcy prac; fot.: archiwum autora

Najciekawsze rozwiązania dachów zielonych spotkać można w krajach zachodnich, choć zdobywają sobie one coraz większą popularność także w Polsce, pomimo że początkowo na ogół nieufnie podchodzono do takiego rozwiązania. Trwałość prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego dachu szacowana jest na ponad 50 lat. Nie oznacza to, że nie mają one żadnych wad. Zwiększone wymagania dotyczące nośności konstrukcji, konieczność pielęgnacji i okresowej kontroli instalacji nawadniająco-odwadniających czy relatywnie wysoki koszt. Nie do przecenienia są jednak ich zalety. Dlatego należy mieć nadzieję, że z czasem rozwiązania te na dobre zadomowią się w polskim krajobrazie, tym bardziej, że do dyspozycji projektantów, inwestorów i wykonawców są sprawdzone doświadczalnie technologie oraz wysokiej jakości materiały.

Artykuł pochodzi z III wydania książki autora pt. "Hydroizolacje w budownictwie - projektowanie, wykonastwo - poradnik" przygotowywanego przez Grupę MEDIUM

Literatura

  1. Materiały firmy Tagra-Matrix.
  2. Materiały firmy Bauder.
  3. Materiały firmy FDT.
  4. Materiały firmy ZinCo.
  5. Materiały firmy Dow Company.
  6. Materiały firmy Vedag.
  7. J. Zimmer, "Odwadnianie dachów", "Materiały Budowlane" nr 6/2008.
  8. Materiały firmy Pluvia.
  9. Materiały firmy Izohan.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Krzysztof Knop Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

dr inż. Paweł Krause Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu...

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,...

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym? Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku...

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku w płaszczyznach poziomych, ochrona przed przedostawaniem się z sąsiednich kondygnacji ognia podczas pożaru, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków oraz przed wilgocią, gazami i zapachami.

dr inż. Paweł Krause Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może...

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może również w znacznym stopniu spowodować pogorszenie ich stanu technicznego. Decydujący wpływ ma tutaj brak regularnie prowadzonych remontów okresowych, jak również bardzo często spotykany brak przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku [1-3]. Z drugiej strony prowadzenie prac remontowych z pominięciem...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

Alpha Dam Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.