Izolacje.com.pl

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Green roof construction details - design and implementation recommendations

Jak prawidłowo projektować i wykonywać detale w konstrukcji dachu zielonego?
Archiwum autora

Jak prawidłowo projektować i wykonywać detale w konstrukcji dachu zielonego?


Archiwum autora

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji wymaga współpracy dekarza i ogrodnika, przy czym ich kompetencje muszą być "rozdzielone" warstwą hydroizolacji połaci dachowej.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing Nowoczesne i trwałe pokrycie dachowe z posypką firmy Gerard Ahi Roofing

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać...

Materiały wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej muszą nie tylko spełniać określone warunki techniczne, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji. Powinny także dopełniać jej wygląd poprzez współgranie ze stylem otoczenia.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

 

Abstrakt

W artykule wymieniono zalecenia projektowe, materiałowe i wykonawcze związane z poprawnym wykonaniem detali na dachu zielonym. Pokazano także przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.

Green roof construction details - design and implementation recommendations

The article lists design, material and implementaiton recommendations related to the correct performance of details on the green roof. Examples of structural solutions are also shown.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego dachu, rodzaju zazielenienia i stosowanego materiału hydroizolacyjnego i termoizolacyjnego (patrz: "IZOLACJE" 7/8/2018, s. 90-95), konieczne jest staranne wykonanie obróbek elementów dachowych.

Każdy słupek, wywietrznik, komin, ale także attyka czy przyległa ściana, wymaga bardzo dokładnego i precyzyjnego obrobienia i uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami producenta systemu dachowego i zastosowanego materiału hydroizolacyjnego (RYS. 1-2).

RYS. 1-2. Uszczelnienie przejść rurowych membraną EPDM; rys.: [1]

RYS. 1-2. Uszczelnienie przejść rurowych membraną EPDM; rys.: [1]

Tego typu elementy powinny być wykonane z profili zamkniętych, najlepiej okrągłych. Wykonanie szczelnej obróbki profili otwartych, ceowych czy dwuteowych, jest bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa.

FOT. 1. Takie zamocowanie klimatyzatora znacznie utrudnia poprawność uszczelnienia każdego ze słupków mocujących; fot.: archiwum autora

FOT. 1. Takie zamocowanie klimatyzatora znacznie utrudnia poprawność uszczelnienia każdego ze słupków mocujących; fot.: archiwum autora

Pokazane na FOT. 1 zamocowanie klimatyzatora wymaga starannego zaplanowania i wykonania. W celu zmniejszenia liczby koniecznych przejść izolacji przez warstwę hydroizolacji zalecane jest, aby wszystkie elementy przechodzące przez konstrukcję dachu zgrupować w jednym miejscu, a ich liczbę zredukować do minimum. Pozwala to na uzyskanie jednorodnej powierzchni, łatwej do uszczelnienia i z zazielenieniem niepoprzerywanym warstwami ochronnymi.

 

RYS. 3. Detal przy naświetlu. Przy kopułach, naświetlach i innych tego typu elementach konieczne jest pozostawienie wolnego od roślinności pasa o szerokości ok. 50 cm, wykonanego ze żwiru. Mocowanie kopuły powinno znajdować się przynajmniej 15 cm powyżej wierzchu warstwy żwiru. Jeżeli warstwa wegetacyjna jest jednocześnie warstwą drenująca, nie jest konieczne stosowanie fizeliny filtrującej na styku substratu i żwiru; rys.: [2]

RYS. 3. Detal przy naświetlu


Przy kopułach, naświetlach i innych tego typu elementach konieczne jest pozostawienie wolnego od roślinności pasa o szerokości ok. 50 cm, wykonanego ze żwiru. Mocowanie kopuły powinno znajdować się przynajmniej 15 cm powyżej wierzchu warstwy żwiru. Jeżeli warstwa wegetacyjna jest jednocześnie warstwą drenująca, nie jest konieczne stosowanie fizeliny filtrującej na styku substratu i żwiru; rys.: [2]

RYS. 4. Detal przy naświetlu

RYS. 4. Detal przy naświetlu


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia PE), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 5 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - mata filtrująco-drenażowa, 7 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32, 8 - naświetle z kołnierzem uszczelniającym, 9 - zamocowanie mechaniczne, 10 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 11 - obróbka otworu naświetla, 12 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

Obszary przyłączeń, zakończeń, przebić i innych obróbek nie mogą być pokryte warstwą roślinności (RYS. 3 i RYS. 4).

Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru o uziarnieniu 16-32 mm, grubości nie mniejszej niż 10 cm i szerokości około 50 cm, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru (RYS. 5-6RYS. 7RYS. 8 i RYS. 9).

RYS. 5-6. Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru.

RYS. 5-6. Jako wierzchnią warstwę bezpośrednio przyległą do elementu stosuje się pas żwiru, lub okładziny z płyt betonowych ułożone na warstwie żwiru. Attyka powinna być zabezpieczona obróbką blacharską ze spadkiem w stronę połaci dachu. Matę ochronną i warstwę zabezpieczającą przed przerastaniem korzeni wywinąć do góry i zabezpieczyć np. kątownikiem ochronnym. Hmin nie powinno być mniejsza niż 10 cm dla dachu płaskiego. W przypadku znacznego obciążenia krawędzi ssaniem wiatru (wysoki budynek, teren otwarty) obszar przy attyce zabezpieczyć np. przez ułożenie płyt betonowych; rys.: [4]

RYS. 7. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.

RYS. 7. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym. Dla dachów o nachyleniu do 5° wysokość attyki nie powinna być niższa niż 10 cm, przy nachyleniu połaci powyżej 5° wysokość ta powinna wynosić minimum 5 cm. Jeżeli między warstwą wegetacyjną a drenującą ułożono jako osobną warstwę włókninę filtrującą, należy ją wywinąć do góry w miejscu styku zazielenienia z opaską ze żwiru; rys.: [2]

RYS. 8. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym/intensywnym.

RYS. 8. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym/intensywnym.


1 - obróbka blacharska, 2 - kątownik mocujący, 3 - termoizolacja, 4 - klin, np. z materiału termoizolacyjnego, 5 - płyty betonowe, 6 - systemowa włóknina filtracyjna, 7 - warstwa wegetacyjna, 8 - warstwa drenująca, 9 - przygotowanie podłoża (gruntowanie systemowym gruntownikiem), 10 - odporna na przerastanie korzeniami, systemowa hydroizolacja bitumiczna, 11 - termoizolacja, 12 -systemowa warstwa rozdzielająca; rys.: [5]

RYS. 9. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.

RYS. 9. Obróbka attyki przy dachach z zazielenieniem ekstensywnym.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja, 3 - termoizolacja, 4 - warstwa rozdzielająca - systemowa włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - dodatkowe mocowanie w obszarze krawędziowym, 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - termoizolacja, 9 - hydroizolacja attyki – systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 10 - obróbka blacharska, 11 - impregnowany krawędziak drewniany, 12 - ocieplenie, 13 - płyty betonowe na warstwie żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 14 - systemowa warstwa ochronno‑rozdzielająca, 15 - mata filtrująco-drenażowa, 16 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

Ponadto obróbki elementów przechodzących przez połać dachu od strony górnych końców muszą być wodoszczelne oraz odporne zarówno na wysoką temperaturę, jak i działanie mrozu, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Takie uszczelnienie musi ponadto wychodzić min. 15 cm powyżej wierzchu warstwy wegetacyjnej (RYS. 10, RYS. 11 i RYS. 12). Choć ze względu na nawiewanie śniegu zalecane jest, aby wysokość ta nie była mniejsza niż 30 cm. Jeżeli na dach zielony prowadzą drzwi, możliwe jest wykonstruowanie progu drzwiowego o wysokości 5 cm, gdy zostanie zagwarantowany swobodny odpływ wody z pasa przydrzwiowego. W praktyce sprowadza się to do zastosowania kratki odpływowej (RYS. 13).

RYS. 10. Hydroizolacja przy przyległej ścianie

RYS. 10. Hydroizolacja przy przyległej ścianie. Wysokość wywinięcia warstwy hydroizolacji na ścianę dla dachów o nachyleniu połaci do 5° i ponad 5° nie powinna być mniejsza niż odpowiednio 15 cm i 10 cm. Warstwa drenująca wykonana z maty zespolonej z włókniną filtrującą powinna być ułożona zarówno pod warstwą wegetacyjną, jak i opaską żwirową. Zapobiega to zamulaniu warstwy drenującej przez drobne cząstki wypłukiwane z warstwy wegetacyjnej; rys.: [2]

RYS. 11. Połączenie ze ścianą (ruchome)

RYS. 11. Połączenie ze ścianą (ruchome).


1 - zazielenienie, 2 - warstwa poślizgowa i oddzielająca, 3 - systemowa hydroizolacja połaci (papy), 4 - systemowa hydroizolacja na ścianie (papa), 5 - termoizolacja, 6 - obróbka blacharska, mocowanie mechaniczne, 7 - kit elastyczny, 8 - element konstrukcji ściany, 9 - szyna mocująca, 10 - płyta ocieplająca, 11 - blacha kątowa, 12 -uszczelnienie wiatrowe, 13 - warstwa żwiru; rys.: [6]

Dylatacje nie mogą być pokrywane przez warstwę wegetacyjną (RYS. 14-15). Uniemożliwiałoby to możliwość kontroli i mogło prowadzić do uszkodzenia hydroizolacji. 

RYS. 12. Hydroizolacja przy przyległej ścianie/attyce dachu o zazielenieniu intensywnym.

RYS. 12. Hydroizolacja przy przyległej ścianie/attyce dachu o zazielenieniu intensywnym.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - warstwa spadkowa z polimerobetonu na warstwie sczepnej, 3 -paroizolacja z folii z tworzywa sztucznego, 4 - termoizolacja, 5 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca - włóknina, 6 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 7 - dodatkowe mocowanie w obszarze krawędziowym, 8 - zamocowanie paroizolacji – systemowa taśma klejąca, 9 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 10 - płyty betonowe, 11 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 12 - systemowa folia ochronna, 13 - profil mocujący, 14 - systemowa masa uszczelniająca, 15 - łaty, 16 - kontrłaty, 17 - elewacja, 18 - systemowa folia ochronna, 19 -warstwa drenująca, 20 - warstwa filtrująca, 21 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 13. Sposób wykonstruowania progu drzwiowego o wysokości 5 cm

RYS. 13. Sposób wykonstruowania progu drzwiowego o wysokości 5 cm. W przypadku ułożenia płyt betonowych bezpośrednio przy drzwiach wymagana wysokość progu 15 cm jest w praktyce nie do wykonania. Przy zastosowaniu liniowej kratki odpływowej wysokość ta może zostać zredukowana do 5 cm; rys.: [2]

Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji musi być całkowicie zgodny z zaleceniami producenta hydroizolacji (inny będzie w przypadku stosowania na hydroizolację pap termozgrzewalnych, inny w przypadku stosowania folii czy membran dachowych).

Korytka odwadniające i wpusty należy rozmieścić w sposób pozwalający na skuteczne odprowadzanie wody podczas obfitych opadów. Nad każdym wpustem powinna być zamontowana studzienka kontrolna, umożliwiająca oczyszczenie odpływu (RYS. 16, RYS. 17, RYS. 18, RYS. 19, RYS. 20 i RYS. 21).

RYS. 14-15. Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w dachu odpowiednio bez termoizolacji (14) i z termoizolacją (15) - właściwa hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.

RYS. 14-15. Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w dachu odpowiednio bez termoizolacji (14) i z termoizolacją (15) - właściwa hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.

RYS. 16. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym/ekstensywnym.

RYS. 16. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym/ekstensywnym. Wykonstruowanie wpustu musi umożliwiać późniejszą kontrolę jego drożności i ewentualne oczyszczenie. Materiały stosowane do wykonania wpustu (zwłaszcza pokrywy ochronnej) nie powinny przepuszczać światła, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zarastania. Wpust musi umożliwiać odprowadzenie wody zarówno z powierzchni substratu, jak i z poziomu hydroizolacji. Warstwę roślinności nie doprowadzać bezpośrednio do wpustu, lecz stosować opaskę żwirową. Wysokość wpustu musi odpowiadać grubościom warstw dachu zielonego, dlatego też, szczególnie przy zazielenieniu intensywnym, stosuje się systemowe rozwiązania (elementy), pozwalające na dopasowanie wysokości wpustu do grubości warstw konstrukcji dachu; rys.: [2]

RYS. 17. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym umożliwiający utrzymywanie założonego poziomu wody w warstwie drenującej

RYS. 17. Wpust dachowy przy zazielenieniu intensywnym umożliwiający utrzymywanie założonego poziomu wody w warstwie drenującej. W przypadku zazielenienia intensywnego korzystne może być utrzymywanie założonego minimalnego poziomu wody w warstwie drenującej. Pozwala to na zatrzymywanie w konstrukcji dachu części wody opadowej. Stosuje się wtedy odpowiednie wpusty umożliwiające spiętrzenie wody. Poziom lustra wody nie może w żadnym miejscu sięgać warstwy wegetacyjnej. Optymalnym poziomem jest 2/3 wysokości warstwy drenującej; rys.: [2]

RYS. 18. Wpust dachowy na dachu spadzistym. Przy dachach o pochyleniu połaci powyżej 10° należy się liczyć ze znacznym wpływem sił poprzecznych.

RYS. 18. Wpust dachowy na dachu spadzistym. Przy dachach o pochyleniu połaci powyżej 10° należy się liczyć ze znacznym wpływem sił poprzecznych. Mogą one być przeniesione przez odpowiednio wykonstruowaną i zwymiarowaną łatę okapową. Przy sposobie odwodnienia pokazanym na rysunku konieczne jest ułożenie wzdłuż konstrukcji okapu specjalnych płyt drenażowych. Przy nachyleniu połaci powyżej 15° stosuje się zazwyczaj dodatkowy ruszt, zabezpieczający przed zsuwaniem się warstw konstrukcji; rys.: [2]

RYS. 19. Dach zielony o zazielenieniu intensywnym -wpust dachowy.

RYS. 19. Dach zielony o zazielenieniu intensywnym -wpust dachowy. Objaśnienia: 1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa warstwa ochronno­‑rozdzielająca - włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - pierścień betonowy, 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - zamocowanie wpustu, 9 - kratka ze stali nierdzewnej, 10 - wpust, 11 - zgrzew, 12 - manszeta systemowa, 13 - systemowa folia ochronna, 14 - warstwa drenująca, 15 - warstwa filtrująca, 16 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 20. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - wpust dachowy.

RYS. 20. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - wpust dachowy.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca - włóknina, 5 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 6 - systemowa warstwa rozdzielająca (folia z tworzywa sztucznego), 7 - zamocowanie paroizolacji - systemowa taśma klejąca, 8 - zamocowanie wpustu, 9 - zgrzew, 10 - manszeta systemowa, 11 - wpust, 12 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32 mm, 13 - mata filtrująco-drenażowa, 14 - warstwa wegetacyjna; rys.: [3]

RYS. 21. Dach zielony w układzie odwróconym, o zazielenieniu ekstensywnym/intensywnym – wpust dachowy.

RYS. 21. Dach zielony w układzie odwróconym, o zazielenieniu ekstensywnym/intensywnym – wpust dachowy. Objaśnienia: 1 - wpust kontrolny, 2 -warstwa drenująca, 3 - warstwa wegetacyjna, 4 -systemowa włóknina filtracyjna, 5 - przygotowanie podłoża (gruntowanie systemowym gruntownikiem), 6 - odporna na przerastanie korzeniami, systemowa hydroizolacja bitumiczna, 7 - wpust dachowy, 8 -  systemowa warstwa rozdzielająca, 9 - termoizolacja, 10 - instalacja nawadniająca (opcjonalnie); rys.: [2]

Minimalna średnica rury spustowej grawitacyjnego odwodnienia powinna wynosić 150 mm, a przy ciśnieniowym systemie średnica ta może być zredukowana do 50 mm (przykład odwodnienia ciśnieniowego pokazano na RYS. 22).  Odprowadzeniem wody nie muszą być tylko wpusty. Jeżeli do tego celu stosuje się także rynny (rys. 23 i rys. 24) to należy stosować systemowe rozwiązania krawędziowe stabilizujące warstwy połaci przy okapie.

RYS. 22. Przykład wpustu dachowego z ciśnieniowym odwodnieniem; rys.: [7-8]

RYS. 22. Przykład wpustu dachowego z ciśnieniowym odwodnieniem; rys.: [7-8]

RYS. 23. Dach zielony - detal przy rynnie zewnętrznej. Dla dachów o nachyleniu do 10° siły poprzeczne nie są zbyt duże.

RYS. 23. Dach zielony - detal przy rynnie zewnętrznej. Dla dachów o nachyleniu do 10° siły poprzeczne nie są zbyt duże. Woda opadowa odprowadzana jest do rynien i rur spustowych poprzez zamocowany na okapie kątownik z otworami. Warstwa wegetacyjna na dachach pochyłych wykonywana jest na specjalnych systemowych matach, niepozwalających na zbyt szybkie i całkowite odprowadzenie wody opadowej z połaci dachu. Na dachach pochyłych, w porównaniu z dachami płaskimi, występuje podwyższone niebezpieczeństwo wypłukiwania drobnych cząstek, dlatego też, na styku warstwy wegetacyjnej i opaski żwirowej (równolegle do okapu) należy zastosować fizelinę filtrującą; rys.: [2]

RYS. 24. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - detal przy rynnie zewnętrznej.

RYS. 24. Dach zielony o zazielenieniu ekstensywnym - detal przy rynnie zewnętrznej.


1 - żelbetowa płyta konstrukcyjna, wykonana ze spadkiem, 2 - paroizolacja (folia z tworzywa sztucznego), 3 - termoizolacja, 4 - systemowa hydroizolacja (membrana z tworzywa sztucznego), 5 -systemowa warstwa ochronno-rozdzielająca, 6 -impregowany krawędziak drewniany, 7 - warstwa żwiru o uziarnieniu 16/32, 8 - obróbka blacharska, 9 – listwa dociskowa, 10 - taśma uszczelniająca (wiatroizolacja), 11 - profil mocujący płyty elewacyjne attyki, 12 - taśma (wkładka) uszczelniająca, 13 -zgrzew, 14 - systemowy profil krawędziowy, 15 - element mocujący (14), 16 - hak mocujący rynnę, 17 - rynna, 18 - płyta elewacyjna; rys.: [3]

W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce lub znacznego zróżnicowania poziomów roślinności, konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych (RYS. 25 i RYS. 26). Możliwe jest także wykonstruowanie oczek wodnych (RYS. 27).

RYS 25. W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych.

RYS 25. W przypadku zazielenienia intensywnego i niskiej attyce konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych. Niska attyka nie jest przeszkodą dla zazielenienia intensywnego. Zastosowanie ścianek oporowych pozwala na wydzielenie obszaru dachu przeznaczonego na zazielenienie intensywne, wymagające grubszych warstw. Konieczne jest jednak ułożenie warstwy drenującej pozwalającej na bezproblemowe odwodnienie także pasa połaci przy krawędzi dachu; rys.: [4]

RYS. 26. W przypadku znacznego zróżnicowania poziomów roślinności konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych

RYS. 26. W przypadku znacznego zróżnicowania poziomów roślinności konieczne jest stosowanie dodatkowych żelbetowych ścianek oporowych. Specjalne ścianki oporowe umożliwiają także zróżnicowanie zazielenienia w obrębie jednej połaci dachowej. Pozwala to np. na utworzenie z krzewów pasa chroniącego przed wiatrem i niemal dowolne zagospodarowanie wewnętrznej części dachu; rys.: [4]

RYS 27. Przykład wykonstruowania oczka wodnego. Dachy zielone dają możliwość wykonstruowania również oczek wodnych i małych stawów.

RYS 27. Przykład wykonstruowania oczka wodnego. Dachy zielone dają możliwość wykonstruowania również oczek wodnych i małych stawów. Powinny one znajdować się powyżej warstwy drenującej i być uszczelnione oraz oddzielone od reszty konstrukcji np. folią do oczek wodnych. Umożliwia to, w razie ewentualnych przecieków, odprowadzenie wody przez systemy odwadniające dachu. Ze względu na zwiększone parowanie, zwłaszcza w przypadku budynków wysokich lub znajdujących się na otwartym terenie, zaleca się, aby ich głębokość nie była mniejsza niż 30 cm; rys.: [4]

Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym pokazuje RYS. 28.

Szczególnej staranności wymaga detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie.

Dobór materiału hydroizolacyjnego musi być wtedy szczególnie staranny - jakiekolwiek uszkodzenie w strefie narożnika może prowadzić do przecieków w strefie ściany fundamentowej. Przykład takiego detalu pokazano na RYS. 29.

Możliwe jest także wykonanie bezbarierowego przejścia do wnętrza obiektu (RYS. 30), wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem, np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą.

RYS. 28. Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym. Sy­stemowe maty drenująco-magazynujące pozwalają na wykonanie ciągłej warstwy drenującej także w przypadku występowania różnych obciążeń użytkowych na powierzchni.

RYS. 28. Przykład rozwiązania dachu nad garażem podziemnym. Sy­stemowe maty drenująco-magazynujące pozwalają na wykonanie ciągłej warstwy drenującej także w przypadku występowania różnych obciążeń użytkowych na powierzchni. Dotyczy to sytuacji, gdy część powierzchni wykorzystywana jest jako pas zieleni, chodnik, piaskownica, plac zabaw dla dzieci czy parking. Pod chodnik maty takie wypełnia się mineralnym materiałem drenującym i przekrywa fizeliną filtrującą. Na niej układa się dalsze warstwy wymagane przez konstrukcję chodnika (podsypkę i płyty). Wykonanie części parkingowej wymaga wyłania bezpośrednio na matę drenażową płyty betonowej, pozwalającej na rozłożenie obciążeń i stanowiącej podbudowę pod warstwy wierzchnie. Płyta taka musi zostać zdylatowana na pola od 2,5×2,5 m do 5×5 m, w zależności od wystawienia na oddziaływania warunków atmosferycznych. Wykonanie takiej płyty nie może uszkodzić hydroizolacji dachu (bardzo istotne zwłaszcza w obszarach attyk i sąsiadujących ścian). Dlatego też warstwę hydroizolacyjną przebiegającą bezpośrednio pod częścią jezdną należy dodatkowo chronić np. przez wykonanie dwóch warstw rozdzielających. Siły powstające przy hamowaniu i skręcaniu pojazdów muszą być przekazywane bezpośrednio na płytę konstrukcyjną (np. przez umocnione krawędzie itp.). Objaśnienia: 1 - żwir płukany 16/32 mm, 2 -warstwa wegetacyjna 20 cm – substrat wegetacyjny, 3 - włóknina filtrująca, 4 - drobnoziarniste kruszywo mineralne, 5 - płyta odsączająca - zasobnik wody, 6 - warstwa zabezpieczająca, 7 -krawężnik, 8 - podłoże żwirowe grubości 3 cm 2/5 mm, 9 - płytki chodnikowe, 10 - kostka brukowa, 11 - podłoże żwirowe 2/5 mm, 12 - warstwa odciążająca - beton zbrojony gr. 10 cm, 13 - hydroizolacja, 14 - konstrukcja nośna; rys.: [2]

RYS. 29. Detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie.

RYS. 29. Detal przejścia izolacji poziomej dachu zielonego w izolację pionową ściany fundamentowej, gdy dach zielony jest jednocześnie stropodachem obiektu całkowicie zagłębionego w gruncie. Objaśnienia: 1 - konstrukcja żelbetowa, 2 - warstwa ochronna (np. geowłóknina 300 g/m2), 3 -hydroizolacja dachu zielonego - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 4 - systemowa warstwa ochronno-drenująca, 5 - warstwy dachu zielonego (zazielenienie, warstwa drenująca, filtrująca, termoizolacyjna itp.), 6 - systemowa blacha łącząca (narożnikowa), 7 - termoizolacja pionowa ścian w gruncie (XPS), 8 - przejście hydroizolacji poziomej w pionową - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 9 - systemowa blacha łącząca, 10 -systemowa taśma łącząca, 11 - masa uszczelniająca, 12 - hydroizolacja pionowa w gruncie; rys.: [3]

RYS. 30. Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą

RYS. 30. Detal przejścia bezbarierowego do wnętrza obiektu. Wymaga to jednak zastosowania specjalnego profilu drzwiowego z dodatkowym uszczelnieniem np. magnetycznym, uniemożliwiającym wnikanie wody do wnętrza przez styk skrzydła z ościeżnicą. Objaśnienia: 1 - konstrukcja żelbetowa, 2 - paroizolacja – membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 3 -termoizolacja (XPS lub EPS), 4 - hydroizolacja dachu zielonego - membrana z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 5 - warstwa ochronna (np. geowłóknina), 6 - warstwa drobnego żwiru, 7 - płyty betonowe, 8 -kątownik blachy z otworami zabezpieczony antykorozyjnie, 9 - kratka przy progu drzwiowym, zabezpieczona antykorozyjnie, 10 - mechaniczne mocowanie w strefie brzegowej, 11 - termoizolacja strefy progu drzwiowego, 12 - uszczelnienie strefy progu, pas membrany z tworzywa sztucznego lub kauczuku, 13 - zgrzew, 14 - blacha okapowa (systemowa blacha łącząca), 15 - blacha ochronna, 16 - drzwi tarasowe z podwójnym uszczelnieniem magnetycznym; rys.: [3]

Dość szczególny detal pokazano także na RYS. 31. Jest to nietypowa sytuacja, gdy dylatacja przebiega prostopadle do kierunku spływu wody. W takiej sytuacji wykonanie jej w sposób analogiczny do pokazanego na RYS. 14-15 spowodowałoby powstanie zatoru wodnego.

RYS. 31. Dach z odwróconym układem warstw. Obróbka dylatacji na dachu zielonym w kierunku poprzecznym do spływu wody.

RYS. 31. Dach z odwróconym układem warstw. Obróbka dylatacji na dachu zielonym w kierunku poprzecznym do spływu wody. Objaśnienia: 1 - strefa roślin z obsadzeniem ekstensywnym, 2 - warstwa wegetacyjna, 3 - włóknina filtracyjna, 4 - mata ochronno-drenażowa, 5 - mata separacyjno-dyfuzyjna, 6 - termoizolacja z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, 7 - papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni, 8 - papa zgrzewalna podkładowa, 9 - gruntownik, 10 - podłoże betonowe wykonane ze spadkiem, 11 - sznur dylatacyjny, 12 - pas papy zgrzewalnej odpornej na przerost korzeni o szerokości ok. 40 cm, niezgrzany i ułożony luźno ze strony dylatacji w kierunku spadku, 13 - żwir o uziarnieniu 16-32 mm; rys.: [9]

Opisane zasady wykonania detali wymagają oczywiście zaplanowania kolejności wykonania prac.

FOT. 2. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 2. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 2 i FOT. 3-4 pokazują podłoże (płytę konstrukcyjną) dachu zielonego. Charakterystyczne jest, że wykończono cegłą klinkierową zgrupowane kanały wentylacyjne.

FOT. 3-4. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

FOT. 3-4. Poprawne wykonanie prac hydroizolacyjnych na dachu zielonym wymaga zaplanowania kolejności wykonywanych prac. Wykończenie kanałów wentylacyjnych na tym etapie uniemożliwia lub przynajmniej bardzo utrudnia poprawne wykonanie hydroizolacji; fot.: archiwum autora

Wywinięcie hydroizolacji na pionową ścianę lub przyległe elementy musi być wykonane wyjątkowo starannie. Pokazane na FOT. 5-6 nierówności podłoża pokazują niską kulturę wykonawcy i nie świadczą dobrze o nadzorze inwestorskim.

FOT. 5-6. Nierówności widoczne na powierzchni powłoki wodochronnej świadczą o niskiej kulturze wykonawcy prac; fot.: archiwum autora

FOT. 5-6. Nierówności widoczne na powierzchni powłoki wodochronnej świadczą o niskiej kulturze wykonawcy prac; fot.: archiwum autora

Najciekawsze rozwiązania dachów zielonych spotkać można w krajach zachodnich, choć zdobywają sobie one coraz większą popularność także w Polsce, pomimo że początkowo na ogół nieufnie podchodzono do takiego rozwiązania. Trwałość prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego dachu szacowana jest na ponad 50 lat. Nie oznacza to, że nie mają one żadnych wad. Zwiększone wymagania dotyczące nośności konstrukcji, konieczność pielęgnacji i okresowej kontroli instalacji nawadniająco-odwadniających czy relatywnie wysoki koszt. Nie do przecenienia są jednak ich zalety. Dlatego należy mieć nadzieję, że z czasem rozwiązania te na dobre zadomowią się w polskim krajobrazie, tym bardziej, że do dyspozycji projektantów, inwestorów i wykonawców są sprawdzone doświadczalnie technologie oraz wysokiej jakości materiały.

Artykuł pochodzi z III wydania książki autora pt. "Hydroizolacje w budownictwie - projektowanie, wykonastwo - poradnik" przygotowywanego przez Grupę MEDIUM

Literatura

  1. Materiały firmy Tagra-Matrix.
  2. Materiały firmy Bauder.
  3. Materiały firmy FDT.
  4. Materiały firmy ZinCo.
  5. Materiały firmy Dow Company.
  6. Materiały firmy Vedag.
  7. J. Zimmer, "Odwadnianie dachów", "Materiały Budowlane" nr 6/2008.
  8. Materiały firmy Pluvia.
  9. Materiały firmy Izohan.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.