Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych

Konstrukcja dachu Szczelność dachu | Blachy stalowe | Blachy trapezowe

Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych | Problems of single-layered roofs made of trapezoidal steel sheet
Archiwum autora

Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych | Problems of single-layered roofs made of trapezoidal steel sheet


Archiwum autora

Popularność jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem wynika m.in. z możliwości uzyskania dużych rozpiętości przęseł i szybkości montażu. Konstrukcje te mają jednak również wady.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

ABSTRAKT

W artykule omówiono problem gromadzenia się wilgoci i wyciekania wody w dachach wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem. Wyjaśniono zjawiska związane w różnicą temperatury, wilgotnością względną i powstawaniem skroplin.

The article discusses the problem of accumulation of moisture and water leakage in roofs made of trapezoidal steel sheet, complete with thermal insulation and roof covering placed on top. It explains the phenomena related to the temperature differential, relative humidity and the formation of condensate.

Od wielu lat bardzo popularnymi konstrukcjami dachowymi są jednopowłokowe dachy wykonane ze stalowych blach trapezowych, na których znajduje się warstwa termoizolacji i pokrycia (RYS. 1). Stosuje się je na halach produkcyjnych, magazynowych, sklepowych itp. W takich dachach pod wpływem temperatury i wilgotności powietrza może dochodzić do powstawania przewiewów wewnętrznych i skroplin.

Szczeliny dylatacyjne

Teoretycznie, szczeliny dylatacyjne między nośnymi blachami trapezowymi należy wykonywać tylko w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, ponieważ płyta nośna tworzona przez blachy znajduje się od wewnętrznej strony przegrody i różnice temperatury działające na blachy są niewielkie.

W praktyce jednak sytuacja wygląda inaczej, ponieważ rozszerzalność termiczna obejmuje również okresy budowy. W hali z dachem na podłożu z blach fałdowych montowanym zimą latem temperatura może przekraczać nawet 30°C. Podczas konstruowania hali należy więc uwzględniać maksymalną różnicę temperatur wynoszącą min. 40°C. O skali zmian temperatury w znaczący sposób decyduje również sposób wykorzystania obiektu.

Ze względu na te uwarunkowania konstruktorzy hal pozostawiają zawsze szczeliny między płytą nośną dachu a ścianami oraz przy ramach wszelkich przejść przez dach, głównie świetlików, klap dymowych i kanałów wentylacyjnych (FOT. 1–2).

Wielkość szczelin powinna zależeć od długości hali mierzonej wzdłuż blach łączonych z pojedynczych arkuszy. Połączenia wzdłużne i poprzeczne arkuszy realizowane są na zakłady. Arkusze są zaś skręcane (FOT. 3) w taki sposób, że nie kompensują ruchów termicznych blach.

Przez widoczne na FOT. 1–2 szczeliny przedostają się duże ilości powietrza w obszar zamknięty między dolną podstawą profilu a warstwę paroizolacji leżącą pod termoizolacją mocowaną mechanicznie do trapezu. Objętość przestrzeni utworzonej i zamkniętej przez profil blach jest duża (ze względu na wysokość profili), a połowa powierzchni dachu jest zamknięta.

Powietrze podlegające ruchom wywołanym zmianami ciśnienia, temperatury i wilgotności stale krąży. W halach odbywa się zawsze większy lub mniejszy ruch, otwierane są drzwi okna lub wrota, a poszczególne ściany i dach podlegają zmiennym działaniom słońca (nagrzewają się lub chłodzą).

Rozszerzalność termiczna

Zjawisku rozszerzalności termicznej podlegają nie tylko blachy, lecz wszystkie materiały tworzące system dachu. Ciekawe jest zwłaszcza zestawienie wielkości rozszerzalności stali i styropianu (EPS) – najpopularniejszego rodzaju termoizolacji w takich konstrukcjach (RYS. 1): współczynnik rozszerzalności termicznej stali to 1,1/100 000 [1/K], a EPS 5–7/100 000 [1/K]. Styropian ma zatem od 5 do 6 razy większą rozszerzalność (w zależności od gatunku). Ma to duże znaczenie dla funkcjonowania dachu.

Większość pokryć dachów wspartych na podłożu z blach trapezowych mocowana jest mechanicznie za pomocą łączników teleskopowych (RYS. 1–2). Łączniki utrzymują styropian i pokrycie. Zamocowane są w zakładach między pasmami pokrycia i przebijają termoizolację i paroizolację. Rozkład temperatury na grubości styropianu jest zmienny.

Najwyższa temperatura panuje w warstwie zbliżonej do papy lub membrany i jest wysoka w słoneczne dni latem. Ze względu na własności styropianu nie powinna przekraczać 90°C. Dolna warstwa w takich warunkach ma znacznie niższą temperaturę, co wywołuje naprężenia i ruchy termiczne styropianu.

Warto zauważyć, że duże obiekty (m.in. hale) podlegają oddziaływaniom wynikającym ze zmian temperatury wywołanych:

  • porami dnia - hale rzadko ogrzewa się lub klimatyzuje w całości;
  • ustawieniem względem słońca;
  • wymianą powietrza wewnętrznego;
  • urządzeniami funkcjonującymi wewnątrz.

Z tego powodu konstrukcja metalowa podlega rozszerzalności termicznej, a dach jeszcze intensywniej (ciepłe powietrze się unosi i w tej warstwie szybciej następują zmiany temperatury). To wywołuje ruchy termiczne warstwy nośnej wykonanej z blach trapezowych.

Sposób mocowania i łączenia tych blach w dużych obiektach powinien więc zawierać przerwy dylatacyjne. Nie zawsze jednak tak jest. Zbyt często kompensacja tych ruchów jest przypadkowa lub w ogóle jej nie ma. W efekcie na wielu halach warstwy dachu się przemieszczają. Dowodem na to są zmarszczki (FOT. 4) i rozciągnięte złącza pokrycia (FOT. 5).

Takie zjawiska są możliwe tylko w efekcie wzajemnych przemieszczeń termoizolacji i innych warstw dachu pod wpływem ruchów termicznych. Przy czym wielkość i liczba przesunięć jest przypadkowa.

Skoro można zobaczyć skutki działania ruchów termicznych na warstwie pokrycia, śmiało można założyć, że do podobnych efektów dochodzi na warstwie paroizolacyjnej. Dodatkowo paroizolacje w tych systemach są dziurawione przez łączniki mocujące, więc można się spodziewać, że w bardzo wielu miejscach dziury są na tyle duże, aby przepuszczać powietrze.

Ponadto jeżeli płyty styropianu też przesuwają się względem siebie, to na dużych powierzchniach w wielu miejscach szczeliny mogą być na tyle duże, aby następował przepływ powietrza wywołany różnicą temperatury występującą między dolną a górną warstwą styropianu.

Latem temperatura w warstwie styropianu stykającego się z blachą wynosi prawie tyle, ile ma powietrze zamknięte pod paroizolacją. Wiadomo, że temperatura tej warstwy styropianu jest stabilniejsza niż temperatura stale przepływającego pod nim powietrza.

Z tego powodu w takich dachach często powstają skropliny w przestrzeniach międzywarstwowych. Sprzyjają temu warunki pogodowe.

Wilgotność względna

Potocznie rozumiana jest jako stosunek masy pary znajdującej się w powietrzu o określonej temperaturze do masy pary, jaka może się maksymalnie zmieścić w powietrzu o tej temperaturze. Jest to stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze wyrażony w procentach (przy stałej temperaturze powietrza).

Wilgotność względna powietrza (RH)

Na przełomie czerwca i lipca 2014 r. przez Polskę przetoczyła się fala powietrza zwrotnikowego. Temperatura w ciągu dnia wahała się między 27°C a 30°C, a wilgotność względna sięgała 85%. Trwało to od kilku dni do tygodnia, w zależności od regionu Polski. W TABELI zaznaczono temperaturę punktu rosy w odniesieniu do takiego powietrza (według DIN 4108:1981).

Jak wynika z TABELI, przy temp. 27°C i RH = 80% schłodzenie powietrza do Tr = 23,3°C, czyli o 3,7°C, powoduje powstawanie skroplin. Przy temp. 30°C i RH = 85%, Tr = 27,2°C schłodzenie o 2,8°C jest początkiem powstawania skroplin. Ilość skroplin zależy od wielkości spadku temperatury i ilości schłodzonego powietrza.

Warto zauważyć, że w dużych i wysokich halach zawsze ciepłe powietrze gromadzi się pod dachem i zawsze ma wyższą temperaturę i wilgotność niż powietrze znajdujące się na poziomie posadzki. W tak ciepłe i wilgotne dni pod dachem musiało więc być powyżej 30°C i RH = 90%. W takich warunkach spadki temperatury już o jeden stopień wywołują powstawanie w dachu skroplin.

Jak wiadomo najwięcej skroplin powstaje w dachach w czasie porannych zmian temperatury, kiedy dach jest jeszcze zimny po nocnym schłodzeniu, a napływające do środka budynków powietrze jest już ciepłe i wilgotne.

Warto przypomnieć jeszcze jedną prawidłowość: tuż przed deszczem i w jego trakcie wilgotność względna powietrza rośnie do 80% i więcej. Wtedy łatwo powstają skropliny. Na RYS. 3 przedstawiono parametry powietrza zmierzone w różnych miejscach hali, której dach pokazano na FOT. 4–5. W dniu prowadzenia pomiarów długo padał deszcz. O godz. 10 w hali zbierano jeszcze skropliny kapiące z dachu. Poprzedniego dnia również padało.

W halach o kubaturze od 2 tys. m2 do 25 tys. m2 (lub większej) ilość powietrza, jaka może przepłynąć wewnątrz i wzdłuż profili płyty nośnej dachu wykonanej z blach trapezowych, może więc być duża – wystarczająca, aby zbierano codziennie kilkanaście litrów wody w kilku miejscach.

Ważne jest także to, gdzie powstają skropliny – miejsce w systemie materiałowym dachu, do którego dociera ciepłe powietrze, decyduje o stopniu jego schłodzenia.

Jeśli jest dużo szczelin w paroizolacji i termoizolacji, powietrze dociera wyżej i w większej ilości. Z tego powodu ilość skroplin zależy nie tylko od parametrów powietrza, lecz także od liczby i wielkości szpar. W odniesieniu do opisywanego dachu są dowody na przesunięcia warstw, a tym samym na powstanie szczelin i funkcjonowanie przewiewów wewnętrznych.

Przyczyny wyciekania

W przytoczonym przykładzie przyczyn wyciekania wody mogło być więcej. Bardzo rzadko można bowiem dokładnie wyjaśnić, co spowodowało wycieki z dachów o konstrukcji z wykorzystaniem blach trapezowych. Przykładowo, w wielu takich konstrukcjach na skutek pośpiechu i braku procedur układa się styropian w czasie opadów deszczu lub śniegu.

Nikt nie kontroluje poziomu wilgoci lub wody zamkniętej w takich dachach podczas budowy. Wilgoć ta gromadzi się najczęściej na paroizolacji wykonanej z najtańszych folii polietylenowych i gdy wzrost temperatury oraz ruchy termiczne blach spowodują pofalowanie folii, tworzą się koryta z wodą oraz kanały przepływowe. Wówczas nawet niewielki przewiew może dostarczyć dodatkowe ilości wody. Stąd wycieki powiązane są ze wzrostem wilgotności powietrza.

Dokładne zbadanie i wykrycie przyczyn wyciekania wody wymaga pracy i jest kosztowne. Niestety, zwykle inwestorzy oszczędzają na takich konstrukcjach i nie są zainteresowani wyjaśnieniem sprawy. Potrzebują jedynie wskazania winnych, by dochodzić odszkodowań za szkody poniesione na skutek opisanych zjawisk. Tymczasem, nieświadomi swoich decyzji technicznych, są często sami w dużej mierze odpowiedzialni za powstawanie wycieków.

Podsumowanie

Popularna technologia budowy dachów z wykorzystaniem konstrukcyjnych blach trapezowych ma swoje słabe punkty. Ich rozpoznanie jest istotne z punktu widzenia doskonalenia sztuki budowania. Blachy trapezowe tworzą przegrody o krawędziach trudnych do uszczelnienia powietrznego ze względu na rozszerzalność termiczną i kształt profilu.

Wady te są również efektem powszechnego, źle pojmowanego oszczędzania. Prawidłowe wykonanie takich konstrukcji jest bowiem jak najbardziej możliwe, jeżeli wszystkie warstwy zostaną odpowiednio wbudowane.

Warto też podkreślić, że zjawiska zachodzące w tego typu konstrukcjach są przykładem na to, jak ważnym elementem dachów są paroizolacje. W takich konstrukcjach powinny być to materiały z wyspecjalizowanych pap, produkowanych w wersjach przeznaczonych do takich zastosowań.

Opisywane problemy występują często w halach wykorzystywanych jako budynki produkcyjne, magazynowe i sklepowe. Tak budowane są również piekarnie, które nawet przy kontrolowanej atmosferze mają problemy ze skroplinami.

Rysunki: autor z wykorzystaniem rysunków firm: Vedag, Blachy Pruszyński i Stowarzyszenie DAFA.

Literatura

  1. DIN 4108:1981, „Wärmeschutz im Hochbau”.
  2. „Izolacje styropianowe w budownictwie”, Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 2005.
  3. „Fizyka budowli. Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych z wierzchnią izolacją i uszczelnieniem”, DAFA, ID 4.01, 2010.
  4. „Podstawy. Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich”, DAFA, ID 1.01, 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.