Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Instalacja piorunochronna na dachu

Instalacja piorunochronna na dachu | Lightning-conductor installation on a roof
RuppKeramik

Instalacja piorunochronna na dachu | Lightning-conductor installation on a roof


RuppKeramik

Obecnie w każdym budynku znajduje się coraz więcej AGD, automatyki i sprzętów komputerowych. Pod dachami montowane są rekuperatory, klimatyzatory i wentylatory, na dachach zaś – anteny i wywietrzniki o obiegu wymuszonym oraz wymienniki ciepła lub ogniwa fotowoltaiczne.

Okna dachowe mają coraz częściej rolety napędzane elektrycznie i często uruchamiane automatycznie. Wszystkie te urządzenia są bardzo zagrożone w budynkach, w których nie ma instalacji odgromowej lub gdy jest ona wadliwa.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Ogólnie wiadomo, że podczas przeskoku pioruna z chmury burzowej na ziemię wyzwala się ogromna ilość energii. Zostaje ona rozproszona w postaci ciepła w powietrzu – kształtuje kanał plazmy, którą tworzy ogrzane i zjonizowane powietrze. Niewielka jej część przekształca się na błysk i grzmot, który słychać na odległość 16–24 km.

Część energii elektrycznej zostaje rozładowana w punkcie uderzenia łuku elektrycznego w powierzchnię ziemi. To zjawisko może być bardzo niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu ludzi, budynków oraz urządzeń i z tego powodu trzeba się przed nim chronić dzięki zastosowaniu systemów odgromowych w budynkach i wokół urządzeń.

Urządzenia i instalacje domowe a wyładowania elektryczne

Silne wyładowania elektryczne, które towarzyszą burzom, stanowią zagrożenie nie tylko wówczas, gdy piorun trafi w budynek. Niszczycielską siłę ma też wysokie napięcie (tzw. impulsu elektromagnetycznego) indukowane w przewodach elektrycznych, gdy piorun uderzy w pobliżu sieci.

Najczęściej szkodliwe przepięcia powstają przy uderzeniach w sąsiadujące wokół budynków obiekty: drzewa, słupy, inne budynki itp. Zdarza się również, że prądy indukcyjne powstają nawet wtedy, gdy piorun uderzy w odległości 1,5 km.

W razie uderzenia piorunem koszt naprawy i wymiany uszkodzonych urządzeń i instalacji znacząco przewyższa koszt systemu odgromowego. Mimo to wielu inwestorów, by zaoszczędzić, odkłada zamontowanie systemu odgromowego lub z niego rezygnuje. Na tego rodzaju decyzje bardzo duży wpływ mają doświadczenia życiowe. Jeżeli ktoś z rodziny lub znajomych ucierpiał w jakiś sposób wskutek uderzenia pioruna, inwestor będzie planował zamontowanie systemu odgromowego.

Wymagania dotyczące instalacji odgromowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, montaż instalacji odgromowych należy wykonać w następujących budynkach mieszkalnych:

 • wyższych niż 15 m i o powierzchni przekraczającej 500 m2, jeśli stoją w zabudowie rozproszonej,
 • wykonanych z materiałów palnych i pokrytych takimi materiałami, jak gont lub trzcina,
 • stawianych w miejscach, które są szczególnie narażone na wyładowania burzowe (np. wzgórza).

Instalacja odgromowa, zwana również piorunochronem (FOT. 1–3), ma bardzo prostą konstrukcję: składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziomu. Zwody, czyli elementy przejmujące piorun i przekazujące jego energię do przewodów odprowadzających, mogą być naturalne i sztuczne.

Zwody naturalne to połączone z instalacją odgromową metalowe elementy funkcjonujące już w budynku lub na dachu, czyli balustrady i poręcze lub rynny, przez które energia pioruna odprowadzana jest do ziemi. Zwody sztuczne to ułożone na dachu przewody metalowe (ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej) gr. min. 6 mm.

Burze w Polsce

W 2010 r. straż pożarna gasiła aż 664 pożary wywołane przez wyładowania piorunowe. W Polsce w ciągu roku odnotowujemy średnio od 32 do 36 burz z piorunami. Najczęściej występują one w maju, czerwcu i lipcu, ale zdarzają się również burze zimowe i jesienne. W ich efekcie co roku ginie w Polsce od 3 do 5 osób.

Zwodem może być też metalowe pokrycie dachu, jeżeli jego elementy są ze sobą połączone w sposób zapewniający przepływ prądu do przewodów odprowadzających. Jednak grubość takiego pokrycia nie może być mniejsza niż 0,5 mm i, co ważne, pod takim naturalnym zwodem niedopuszczalne jest zastosowanie materiałów łatwopalnych. Funkcję zwodów mogą pełnić również blachy powlekane (min. 0,5 mm grubości), jeżeli warstwa ochronna (np. z PVC) ma mniej niż 1 mm.

Projektant instalacji odgromowej musi obliczyć, czy przepływ prądu nie spowoduje uszkodzenia materiału pokryciowego.

Na dachach pokrytych materiałem niepalnym zwody montuje się na niskich wspornikach bezpośrednio na powierzchni dachu wzdłuż wszystkich krawędzi, przy czym na dachu pochyłym – wzdłuż kalenicy i krawędzi do niej równoległych.

Zwody powinny przebiegać przez wszystkie elementy wystające ponad powierzchnię dachu: kominy, kominki wentylacyjne itp. oraz być połączone z masztami np. antenowymi. Jeżeli ­zamontowanie tradycyjnych, poziomych zwodów jest utrudnione, stosuje się zwody pionowe w postaci umieszczonych na dachu prętów.

Jeśli pokrycie dachu jest palne, zwód montuje się na wysokich wspornikach – ponad 0,4 m.

Przewody odprowadzające łączą zwód z uziomem w taki sposób, by umożliwić przepływ prądu w razie uderzenia pioruna. W każdym budynku z instalacją odgromową muszą być przynajmniej dwa przewody odprowadzające zamontowane w przekątnych narożnikach dachu.

Na wysokości 0,3–1,8 m od ziemi musi być zamontowane złącze probiercze do sprawdzania oporności uziemienia. Takie badanie powinno być wykonywane przynajmniej raz w roku.

Trochę historii

Piorunochron został skonstruowany przez Benjamina Franklina. Pierwsze urządzenia zainstalowano w Filadelfii w czerwcu 1752 r. Do 1782 r. liczba piorunochronów w Filadelfii przekroczyła 400. W Londynie pierwszy piorunochron zainstalowano w 1762 r. W Polsce pierwsze tego typu urządzenie najprawdopodobniej pojawiło się w 1783 r. na budynku ratusza w Rawiczu.

Jako przewody odprowadzające stosuje się metalowe druty gr. min. 6 mm lub ocynkowane taśmy stalowe o przekroju 20×3 mm. Montuje się je najczęściej na zewnętrznej elewacji budynku min. 2 cm od ściany i przytwierdza do niej co 1,5 m. Jeżeli ściany budynku są niepalne, przewody odprowadzające można również ułożyć pod tynkiem.

Uziomem nazywane są elementy metalowe ułożone w ziemi, dzięki którym rozpraszana jest potężna energia wyładowania pioruna. Uziomem mogą być np. żelbetowe podziemne elementy budynku lub metalowe rurociągi o małej oporności elektrycznej.

Jeżeli nie można wykorzystać takich naturalnych elementów, wykonuje się uziom sztuczny: ocynkowaną taśmę stalową zakopuje się na głębokości min. 0,6 m, tak aby opasywała cały dom w odległości ok. 1 m od ścian fundamentowych. Stosuje się również uziomy pionowe, instalowane głęboko w ziemi.

Kilka ważnych uwag

1. Zamontowanie w budynku instalacji odgromowej nie wystarcza do zabezpieczenia go przed skutkami uderzenia pioruna. Wywołany przez uderzenie pioruna prąd o bardzo wysokim natężeniu powoduje wytworzenie się wokół zwodów silnego pola elektromagnetycznego. Jeżeli w zasięgu tego prądu znajdzie się jakikolwiek kabel elektryczny, rura lub inny przewodnik, zostanie w nim zaindukowany prąd o bardzo wysokiej energii.

Może to doprowadzić do zniszczenia odbiorników energii złożonych z podzespołów elektronicznych (komputera, telewizora itp.). Natomiast wzbudzenie przez piorun silnego prądu w nieuziemionych rurach powoduje często przeskok iskry pomiędzy rurą a jakimś elementem uziemionym. Jeżeli w pobliżu znajdą się materiały łatwopalne, iskra ta może spowodować pożar lub eksplozję.

W celu ochrony przed opisanymi zjawiskami stosuje się tzw. połączenia wyrównawcze, które są przewodami łączącymi metalowe elementy konstrukcyjne z uziemieniem. Ważne jest, by przewody odprowadzające wchodzące w skład instalacji odgromowej nie były ułożone bliżej niż 1,5 m od metalowych elementów konstrukcyjnych budynku, nawet wówczas, gdy oddzielone są od nich ścianą.

Gdy ten warunek nie jest możliwy do spełnienia, stosuje się przewody izolowane, których izolacja jest odporna na wysokie napięcie prądu piorunowego płynącego w przewodzie w trakcie wyładowania. Takie przewody zabezpieczają również przed przeskokami iskrowymi (wyładowaniem ślizgowym) na powierzchniach materiałów izolacyjnych wywołanych tak wysokim napięciem.

Warto zaznaczyć, że izolacja takich przewodów ma szczególne cechy: jest wielowarstwowa i składa się z grubej izolacji wysokonapięciowej oraz ekranu półprzewodnikowego, który umożliwia sterowanie rozkładem natężenia pola elektrycznego w miejscu powstawania wyładowań ślizgowych. W praktyce oznacza to również, że gdy człowiek dotknie taki przewód w trakcie uderzenia pioruna w budynek, nie zostanie porażony.

2. Uderzenie pioruna wywołuje przepięcia również w liniach energetycznych dostarczających prąd do budynku. Przepięcia są krótkotrwałymi przepływami prądu o energii znacznie przekraczającej wielkości dopuszczalne dla wszystkich sprzętów domowych (AGD i RTV oraz komputerów), co powoduje ich zniszczenie.

Jedyną ochroną instalacji elektrycznej przed przepięciami są tzw. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które błyskawicznie wyłączają instalację domową w momencie uderzenia pioruna lub pojawienia się zbyt dużego napięcia. Dzięki temu prąd o szkodliwych parametrach nie dociera do odbiorników.

3. Istnieją dwa rodzaje systemów odgromowych: tradycyjne, nazywane piorunochronami Franklina, i piorunochrony aktywne, które są ostatnio popularne ze względu na dużo prostszą budowę. Piorunochrony aktywne różnią się tym, że zamiast zwodów pokrywających dach mają jeden maszt ze specjalną głowicą jonizującą powietrze, która w ten sposób „ściąga wyładowania burzowe” w momencie zagrożenia.

Głowica wytwarza potencjał elektryczny i zabezpiecza najbliższą okolicę przed niekontrolowanymi uderzeniami piorunów. Taka głowica powinna wystawać 2 m powyżej najwyższego punktu w chronionym budynku.

Pozostała część instalacji zbudowana jest w tych odgromnikach w sposób tradycyjny, bo głowica połączona jest z uziomami za pomocą przewodów odprowadzających. Jednak w systemie jest tylko jeden przewód prowadzący do uziomu, a nie kilka (min. 2), jak w piorunochronach Franklina.

Według producentów piorunochrony aktywne „ściągają” wyładowania burzowe i dzięki temu nie muszą być tak rozbudowane. Ich prostota jest przyczyną ich popularności. Niestety, zdaniem wielu specjalistów krajowych i zagranicznych (m.in. z Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich) ich skuteczność nie jest potwierdzona naukowo, a podawane przez producentów parametry nie są wiarygodne. Odnotowane przypadki niezadziałania piorunochronów aktywnych1) potwierdzają te wątpliwości.

4. Zawsze przed zakupem systemu odgromowego warto sprawdzić, czy producent ma deklarację zgodności (DWU) zgodną z normą PN-EN 50164, „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)” dla oferowanych elementów systemu. Szczególnie ważne jest, aby osprzęt odgromowy miał badania prądem piorunowym oraz aby z powodu zagrożenia korozją druty stalowe, zaciski i wsporniki były ocynkowane ogniowo, a nie galwanicznie (gr. ocynku min. 350 g/m²).

Podsumowanie

Jeszcze w latach 90. przypadkowe ekipy wykonujące instalację odgromową bardzo często uszkadzały pokrycia. Dekarze mieli z tego powodu dodatkową pracę oraz kłopoty ze zleceniodawcami, którzy nie umieli ocenić, skąd się wzięły dziury w nowym dachu.

Obecnie problem ten zniknął, ponieważ piorunochrony wykonywane są przez wyspecjalizowane ekipy lub dekarzy. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym inwestorom ubyło problemów. Okazuje się bowiem, że sam wybór systemu odgromowego nie jest łatwy. Tradycyjne, sprawdzone piorunochrony składają się z rozbudowanych układów materiałowych, których zastosowanie musi być oparte na dobrym projekcie, a wykonanie jest drogie, bo wymaga dużych nakładów pracy.

Ta przyczyna – cena – częściowo tłumaczy wybieranie przez większość inwestorów prostszych piorunochronów aktywnych. Wspiera ich przy tym wielu dekarzy, którzy też wolą wykonywać prostsze systemy, niewymagające od nich dużej wiedzy teoretycznej.

Nie można ich za to winić, ponieważ ich podstawowa praca polega na czym innym i bazuje na innej wiedzy teoretycznej. Jednak w obliczu funkcjonującego już wyraźnego podziału wykonawców na fachowych dekarzy i na montażystów pokryć stopień ich wiedzy o piorunochronach jest kolejnym wyróżnikiem pogłębiającym ten podział.

Literatura

 1. PN-EN 62305-1:2008, „Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne”.
 2. PN-EN 62305-2:2008, „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem”.
 3. PN-EN 62305-3:2009, „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia”.
 4. PN-EN 62305-4:2009, „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych”.
 5. PN-86/E-05003/01, „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”.
 6. PN-89/E-05003/03, „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona”.
 7. PN-92/E-05003/04, „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna”.
 8. PN-IEC 61024-1:2001, „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”; poprawka PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002.
 9. PN-IEC 61024-1-2:2002, „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych”.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zm.).
 11. PN-EN 50164, „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)”.
 12. Materiały informacyjne firmy DEHN.
 13. K. Chrzan, E. Bazelyan, „Klasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne”, „Pryzmat”, nr 253, marzec 2012, s. 32–34.
 14. 1 Zob. K. Chrzan, E. Bazelyan, „Klasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne”, „Pryzmat”, nr 253, marzec 2012, s. 32–34.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • vd vd, 27.09.2014r., 19:36:10 Dachy

Powiązane

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.