Izolacje.com.pl

Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków

Green roofs and improving the energy efficiency of buildings

Dachy zielone przy placu Poczdamskim w Berlinie; fot.: APK Dachy Zielone

Dachy zielone przy placu Poczdamskim w Berlinie; fot.: APK Dachy Zielone

Płaskie dachy, szczególnie w miastach, to przestrzeń, którą można zagospodarować i wykorzystać w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, poprawiając efektywność energetyczną budynków, ograniczając emisję CO2 do atmosfery i osiągając wymierne oszczędności ekonomiczne dzięki niższym kosztom ogrzewania w zimie i klimatyzowania w lecie.

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

6 czerwca 2020 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Dachów Zielonych. To nowe święto zostało wprowadzone przez Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of...

6 czerwca 2020 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Dachów Zielonych. To nowe święto zostało wprowadzone przez Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations – EFB), a jego popularyzacji na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 procent budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Dlatego skuteczne działania w tym zakresie mają ogromne znaczenie w dążeniu do tego, aby Europa stała się neutralna klimatycznie [1]. Jednym z elementów kompleksowych modernizacji powinny stać się renowacje dachów.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Zalety zielonych dachów;
 • Europejskie przykłady;
 • Efektywność energetyczna budynków z zielonymi dachami
 • Rola dachów zielonych w strategii Fala Renowacji
 • Produkcja energii na zielonych dachach

W artykule przedstawiono wielowymiarowe korzyści, wynikające z zastosowania technologii zielonych dachów w miastach. Przytoczono też przykłady europejskich programów wspierających takie modernizacje energetyczne budynków, w których jednym z elementów renowacji jest budowa zielonego dachu.

Green roofs and improving the energy efficiency of buildings

The article presents multidimensional benefits resulting from the use of green roof technology in cities. There examples of European programs supporting such energy modernization of buildings, in which one of the renovation elements is the construction of a green roof were also presented.

Zalety zielonych dachów

Podstawowe zalety zielonych dachów, przyczyniające się do zapobiegania skutkom zmian klimatu, to:

 • retencjonowanie wód opadowych i zmniejszanie ryzyka powodzi miejskich,
 • ograniczanie tak zwanych miejskich wysp ciepła i niwelowanie negatywnych skutków tego zjawiska,
 • a także wspieranie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie w miastach siedlisk dla fauny i flory oraz systemów zielonych korytarzy.

Dachy pokryte roślinnością mają korzystny wpływ na oczyszczanie powietrza i poprawę efektywności energetycznej budynków, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w takie dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachów wykończonych zielenią niż tych tradycyjnych – ze standardowym pokryciem.

Europejskie przykłady

W większości miast i państw europejskich rośnie świadomość potencjału zielonych dachów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i korzyści wynikających ze stosowania tego rozwiązania w celu zapobiegania skutkom zmian klimatycznych.
Przykładem może być Hamburg, który prowadzi bardzo przemyślane, strategiczne działania wspierające budowę zielonych dachów, jako narzędzia w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu.

To hanzeatyckie miasto jest pierwszą niemiecką metropolią, która rozwinęła wszechstronną strategię zielonych dachów. Strategia, której celem było stymulowanie ich budowy, jest realizowana od kwietnia 2014 r. Jej założeniem było obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim, co stanowi 70% wszystkich dachów, na których można zastosować tę technologię.

Projekt został zainicjowany przez Hamburskie Ministerstwo Środowiska i Energii we współpracy z Uniwersytetem HafenCity. Ministerstwo Środowiska i Energii zapewniło wsparcie finansowe potrzebne do stworzenia zielonych dachów – w sumie było to 3 mln EUR w latach 2015–2019. Do programu dotacyjnego były kwalifikowane zarówno renowacje dachów na budynkach istniejących, jak i budowa zielonych dachów na nowych obiektach [2].

Kolejnym przykładem są Czechy, gdzie budowa zielonych dachów jest dotowana w ramach programu „Nová zelená úsporám” (co można tłumaczyć jako „Nowe zielone oszczędności”), którego celem jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków (renowacje) lub budowa nowych, energooszczędnych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Takie dachy są więc traktowane jako jeden z elementów wpływających na lepszą efektywność energetyczną budynków.

Program powstał w latach 2009–2010 i od tamtej pory przeszedł szereg ulepszeń. Obecnie w ramach tego programu wsparcie budowy zielonych dachów jest udzielane w formie stałej dotacji w wysokości 800 CZK/m2 powierzchni. Od maja 2020 r. podniesiono kwotę dotacji z pierwotnej kwoty 500 CZK/m2. Obejmuje on realizację zielonych dachów w uprawie ekstensywnej, półintensywnej oraz intensywnej [3].

W Londynie, jak podaje Dusty Gedge, prezydent European Federation of Green Roof Associations, niemal trzy czwarte powierzchni miasta stanowią dachy. Tylko w samym centrum prawie 32% dachów może być zmodernizowanych z zastosowaniem technologii zielonych dachów. To pokazuje, jaki jest potencjał dachów, który może być wykorzystany w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu w tej metropolii. Podobnie może być w innych dużych miastach na świecie. Warto dodać, że w ostatnich 20 latach w Londynie powstało ­około 1,5 miliona metrów kwadratowych zielonych dachów [4].

Efektywność energetyczna budynków z zielonymi dachami

Zielone dachy nie nagrzewają się w takim stopniu jak wykończone standardowymi materiałami pokryciowymi. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006 r.) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu pokrytego standardowym pokryciem może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni zielonego dachu. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003 r.) temperatura powierzchni standardowego dachu była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8°C nocą od powierzchni zielonego dachu.

Z kolei temperatura wewnątrz budynku pokrytego zielonym dachem była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa. Oznacza to oszczędność energii związaną z ograniczeniem strat ciepła przez stropodach w zimie oraz mniejszą potrzebę klimatyzowania pomieszczeń w lecie.

Badania przeprowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005 r.) wykazały, że oszczędność energii wynosi 0,5% w sezonie grzewczym oraz 6% w sezonie letnim. Obecność zielonego dachu pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniach pod nim średnio o 2–5°C [5, 6], natomiast 20 cm warstwa substratu i 20–40 cm warstwa roślinności ma identyczne właściwości izolacyjne co 15 cm warstwa wełny mineralnej [7, 8].

Dachy zielone mają więc wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery – obniżając temperaturę, przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala na redukcję CO2 emitowanego przy produkcji energii. Ponadto roślinność posadzona na dachach pochłania CO2 i w procesie fotosyntezy produkuje tlen, filtrując przy tym zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu.

Rola dachów zielonych w strategii Fala Renowacji

Potwierdzeniem roli jaką będzie miała zielona infrastruktura, w tym dachy zielone w realizacji strategii Fala Renowacji jest list,jaki prezes Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN) prof. Manfred Koehler otrzymał z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji Europejskiej w zakresie energii. WGIN aktywnie włączało się w opracowywanie strategii Fala Renowacji i będzie współpracować przy jej implementacji.

W liście Komisji Europejskiej skierowanym do WGIN została podkreślona rola tzw. Nature Based Solution (NBS) i znalazło się potwierdzenie, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji. Z ramienia polskich organizacji z WGIN współpracuje Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, którego prezes dr inż. Marta Weber-Siwirska jest członkiem zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury.

Produkcja energii na zielonych Dachach

Mówiąc o efektywności energetycznej w kontekście dachów zielonych, warto podkreślić, że zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością podnosi efektywność działania samej instalacji solarnej [9]. Zachodzi tu efekt synergii podczas wytwarzania prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu do dachów tradycyjnych) prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność.

Przed podjęciem decyzji o budowie zielonego dachu na istniejącym budynku trzeba sprawdzić kilka istotnych elementów związanych ze stanem technicznym samego dachu oraz całego budynku. Pomocne w tym mogą być odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Przede wszystkim, czy stan techniczny i konstrukcja istniejącego budynku i jego dachu wytrzymają obciążenie warstwami zielonego dachu, w sytuacji ich pełnego nasycenia wodą?
 • Czy zastosowano lub można zastosować izolację wodochronną, która jest odporna na przerastanie przez korzenie roślin?
 • Czy, jeśli istniejący dach płaski jest np. balastowany żwirem, to po zdemontowaniu tej warstwy będzie można ułożyć lekki zielony dach mający tę samą wagę, co znajdująca się do tej pory na dachu warstwa żwiru?

Powyżej zasygnalizowano jedynie kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę, podejmując decyzję o renowacji dachu i zastosowaniu na nim technologii zielonego dachu. Przy czym należy zaznaczyć, że nie wyczerpują one tego zagadnienia. Każdy projekt renowacji dachu należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę stan i dane techniczne konkretnego budynku, we współpracy z architektem i konstruktorem, a także z dostawcą technologii zielonego dachu i wykonawcą

Jak pokazują doświadczenia z licznych miast europejskich, jeśli zachodzi potrzeba renowacji budynku, poprawy jego efektywności energetycznej i stworzenia zielonego dachu na istniejącym obiekcie, to zastosowanie mogą mieć specjalistyczne systemy lekkich dachów zielonych, które są dostępne także w Polsce.

Literatura

1. „Fala Renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków”, „IZOLACJE” 10/2020, s. 21–26.
2. K. Wolańska, „Strategia zielonych dachów miasta Hamburg”, wywiad z Klausem Hoppe z Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii miasta Hamburg, ZielonaInfrastruktura.pl (dostęp 12.11.2020 r.).
3. sfzp.cz/zvysujeme-dotaci-na-zelene-strechy (dostęp 09.11.2020 r.).
4. Dusty Gedge, „World Green Roof Day”, www.worldgreenroofday.com (dostęp 09.11.2020 r.).
5. Y. Harazono, „Effect of rooftop vegetation using artificial substrates on the urban climate and the termal load of buildings”, „Energy and Building” 15–16/1990/91, s.435–442.
6. R. Kumar, S. Kaushik, „Performance evaluation of green roof and shading for thermal protection of building”, „Energy and Building”, 40/2005, s. 505–511.
7. N. H. Wong, Y. Chen, „Tropical urban heat islands. Climate, buildings and greenery”, Nowy Jork 2009.
8. M. Kuhn, „Rooftop greening”, „Eco Architecture”, 1996.
9. FLL, „Wytyczne dla dachów zielonych – wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych”, DAFA 2020.Piotr Wolański od 13 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży. Jest współzałożycielem Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA, a także jednym z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. ­Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego dwa polskie wydania wytycznych. Jest także członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Katarzyna Wolańska – dziennikarka specjalizująca się w tematyce zielonej infrastruktury i wykorzystywania dachów zielonych w procesach adaptacji do zmian klimatu. Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Jest także członkiem zwyczajnym i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Komentarze

Powiązane

dr Barbara Lucyna Pietruszka, mgr inż. Aldona W. Wasilewska Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie Styropian grafitowy - właściwości i zastosowanie

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach...

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na wyroby do izolacji cieplnej. Podstawowym celem staje się wiec uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych, tj. jak najmniejszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków...

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem ekspertów UE pochłaniają 40% łącznego jej zużycia. W związku z tym w Europie zaostrzane są wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

dr inż. Adam Ujma Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w...

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w nich norm.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, mgr inż. Marcin Janicki Izolacyjność fasad podwójnych

Izolacyjność fasad podwójnych Izolacyjność fasad podwójnych

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów...

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.

Jacek Sawicki Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne

Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne

Podejmowanie przez inwestora działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynków wymagane jest przez przepisy Prawa budowlanego [1]. Szczegółowe wartości wymaganych parametrów określone...

Podejmowanie przez inwestora działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynków wymagane jest przez przepisy Prawa budowlanego [1]. Szczegółowe wartości wymaganych parametrów określone są w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Materiały prasowe news Nowa membrana bitumiczna w ofercie BMI Icopal

Nowa membrana bitumiczna w ofercie BMI Icopal Nowa membrana bitumiczna w ofercie BMI Icopal

Ofertę BMI Icopal, obejmującą szeroką gamę produktów i materiałów hydroizolacyjnych oraz termoizolacyjnych, poszerzono o nowe rozwiązanie – membranę bitumiczną W/pet PLUS-SBS/ICOPAL, która docelowo zastąpi...

Ofertę BMI Icopal, obejmującą szeroką gamę produktów i materiałów hydroizolacyjnych oraz termoizolacyjnych, poszerzono o nowe rozwiązanie – membranę bitumiczną W/pet PLUS-SBS/ICOPAL, która docelowo zastąpi produkt W/pet-SBS/ICOPAL.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Krzysztof Patoka Działanie śniegu na dach płaski i pochyły

Działanie śniegu na dach płaski i pochyły Działanie śniegu na dach płaski i pochyły

Dachy płaskie i pochyłe (inaczej: strome, skośne) mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu (jego płaskości lub pochyłości)....

Dachy płaskie i pochyłe (inaczej: strome, skośne) mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu (jego płaskości lub pochyłości). Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dach płaski, a inaczej na pochyły.

mgr inż. Krzysztof Patoka Układanie blach dachówkopodobnych

Układanie blach dachówkopodobnych Układanie blach dachówkopodobnych

Łaty i kontrłaty są jak ważnymi elementami decydującymi o poprawnym ułożeniu blachodachówek. Wynika to ze sposobu układania polegającego na mocowaniu tego pokrycia do łat za pomocą wkrętów dziurawiących...

Łaty i kontrłaty są jak ważnymi elementami decydującymi o poprawnym ułożeniu blachodachówek. Wynika to ze sposobu układania polegającego na mocowaniu tego pokrycia do łat za pomocą wkrętów dziurawiących blachę. O trwałości tak zamocowanego pokrycia w długim okresie eksploatacji dachu decyduje sposób zamontowania wkrętów. To zaś w dużej mierze zależy od jakości łat i w pewnym stopniu kontrłat.

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020 e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej...

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym. W części poświęconej renowacjom omawiamy kwestię termomodernizacji i remontów w budynkach z wielkiej płyty oraz mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały prasowe news Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

Optigrün International AG Zielony dach solarny i retencyjny Optigruen – korzyści ekologiczno-ekonomiczne

Zielony dach solarny i retencyjny Optigruen – korzyści ekologiczno-ekonomiczne Zielony dach solarny i retencyjny Optigruen – korzyści ekologiczno-ekonomiczne

Połączenie dachu zielonego retencyjnego wraz z instalacją pod panele PV pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni dachowej zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Inwestorzy mogą jedną...

Połączenie dachu zielonego retencyjnego wraz z instalacją pod panele PV pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni dachowej zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Inwestorzy mogą jedną powierzchnię wykorzystać w różnych celach, czerpiąc z tego korzyści, a jednocześnie pozytywnie wpływać na środowisko.

Griltex Trwałe, bezpieczne i ekologiczne dachy zielone

Trwałe, bezpieczne i ekologiczne dachy zielone Trwałe, bezpieczne i ekologiczne dachy zielone

Zielony dach, jako jedna z odmian dachu odwróconego, to w ostatnim czasie mocna tendencja w nowoczesnej architekturze, rozwiązanie to ma bowiem wiele zalet. Przestrzeń dachu zielonego łączy w sobie walory...

Zielony dach, jako jedna z odmian dachu odwróconego, to w ostatnim czasie mocna tendencja w nowoczesnej architekturze, rozwiązanie to ma bowiem wiele zalet. Przestrzeń dachu zielonego łączy w sobie walory użytkowe i dekoracyjne, pozwala lepiej zagospodarować teren oraz umożliwia zachowanie naturalnego wyglądu obszarów wykorzystanych pod zabudowę. Wykonanie pokrycia dachu w formie dachu zielonego to także wiele korzyści z punktu widzenia ekologii.

Materiały prasowe news Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Materiały prasowe news Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 2/2020

IZOLACJE 2/2020 IZOLACJE 2/2020

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Najnowsze produkty i technologie

GRUPA SICOL SP. Z O.O. System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

System dociepleń od wewnątrz SICOWALL System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za...

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za ogrzewanie ciągle rosną, a ty nie możesz utrzymać komfortowej temperatury w mieszkaniu?

Redakcja Nowoczesne dachy

Nowoczesne dachy Nowoczesne dachy

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie...

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie prostokąta, przekryte dwuspadowymi dachami. Na takich dachach najlepiej prezentują się stosunkowo proste i regularne kształty pokrycia. Minimalizm wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj wybierane są materiały pokryciowe w odcieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy podążają ślepo za modą, więc...

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504) Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca...

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

merXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną...

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Na czym polega ta opcja i co daje obydwu stronom transakcji?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.