Izolacje.com.pl

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

treść sponsorowana

Produkty MasterEmaco stanowią najlepsze w swojej klasie zaprawy naprawcze do betonu, które posiadają następujące właściwości:

  • ulepszoną siłę wiązania
  • ulepszoną gęstość i wodoszczelność
  • zmniejszoną kurczliwość
  • ulepszoną wytrzymałość na rozciąganie i zmniejszoną tendencję do powstawania spękań
  • ulepszoną zgodność z betonem
  • poprawione właściwości tiksotropowe
  • łatwiejsze i szybsze nakładanie i wykańczanie
  • ograniczone problemy z nakładaniem
  • zwiększoną trwałość

Zaprawy do naprawy betonu

1. Naprawy konstrukcyjne MasterEmaco S

Jednym z największych wyzwań, jakim musi sprostać odpowiednio działająca i trwała zaprawa naprawcza, jest jej kompatybilność z istniejącym betonem. Zaprawa naprawcza pełni w konstrukcji funkcję materiału zastępującego beton i to na nią przenoszone są obciążenia. Wspiera ona konstrukcję oraz pozwala przywrócić jej funkcję konstrukcyjną w warunkach eksploatacyjnych. Aby spełnić wymóg kompatybilności, zaprawy naprawcze marki Master Builders Solutions firmy BASF posiadają właściwości jak najbardziej zbliżone do właściwości istniejącego betonu. Przy zmniejszonym skurczu i ulepszonej wytrzymałości na rozciąganie tendencja do powstawania pęknięć jest ograniczona do minimum. Naprawione powierzchnie długotrwale wolne od pęknięć uniemożliwiają zachodzenie karbonatyzacji, wnikania wilgoci i chlorków do betonu, co stanowi zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych prętów zbrojeniowych. Dowiedz się więcej >>

W celu uzyskania właściwości zgodnych z właściwościami istniejącego betonu eksperci Master Builders Solutions oferują gamę zapraw naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ponadto zaprawy te opracowano tak, aby oferowały znakomite właściwości związane z nakładaniem. Zapewniamy łatwe w aplikacji zaprawy do nakładania ręcznego na powierzchniach pionowych i sufitowych, systemy do natryskiwania oraz zaprawy płynne do zalewania.

Zwykle nasze zaprawy naprawcze nie wymagają żadnych specjalnych gruntów ani zaczynów klejących. W przypadku podłoża o krytycznym znaczeniu sama zaprawa, zmieszana z odrobinę większą ilością wody, może zostać wykorzystana jako zaczyn klejący.

Zaprawy tiksotropowe
MasterEmaco S 5300

Jednoskładnikowa, lekka, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu, spełniająca wymogi normy europejskiej EN 1504-3 klasy R3, odpowiednia zwłaszcza do prac na płaszczyznach pionowych i sufitowych. Grubość nakładanej powłoki: 5–75 mm. Zaprawa przeznaczona głównie do nakładania ręcznego, ale w przypadku aplikacji na duże powierzchnie możliwe jest także natryskiwanie.

MasterEmaco S 5400


Jednoskładnikowa, redukująca skurcz strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu o wysokim module sprężystości i bardzo wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi normy europejskiej EN 1504-3 klasy R4, do łatwego natryskiwania lub nakładania pacą. Grubość nakładanej powłoki wynosi od 5 do 50 mm.

Zaprawa płynna MasterEmaco S 5450 PG

Jednoskładnikowa, redukująca skurcz strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi klasy R4 części 3 normy europejskiej EN 1504, o konsystencji płynnej lub lejącej, do łatwego nakładania maszynowego lub ręcznego o grubości pojedynczej warstwy wynoszącej do 200 mm.

Zaprawa szybko wiążąca
MasterEmaco S 544 RS

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, redukująca skurcz, szybko wiążąca tiksotropowa zaprawa na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi klasy R4 części 3 normy europejskiej EN 1504. W związku z właściwościami szybkiego wiązania produkt stanowi doskonały wybór w przypadku napraw, które muszą zostać wykonane szybko, aby ograniczyć przestoje w funkcjonowaniu konstrukcji.

2. Naprawy niekonstrukcyjne. Reprofilowanie, naprawy kosmetyczne MasterEmaco N

Te zaprawy naprawcze stosuje się w celu poprawy wyglądu konstrukcji, np. do łatania ubytków w betonie, naprawy mniejszych uszkodzeń podczas przeprowadzania nowych prac budowlanych lub na prefabrykowanych panelach podczas transportu czy przechowywania. Powłoki wyrównujące wykorzystuje się do prac wykończeniowych przeprowadzanych na naprawionych powierzchniach, aby wyrównać nierówności i wypełnić beton rakowaty oraz nieszczelności powłok w celu uzyskania gładkiej i jednolitej powierzchni. Gładka powierzchnia jest idealna do nakładania na nią powłok ochronnych. Sprawdź >>

Zaprawa reprofilująca MasterEmaco N 5200

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, lekka, szybko wiążąca uniwersalna zaprawa reprofilująca i wyrównująca na bazie cementu, idealna do generalnych napraw niekonstrukcyjnych, w których wymagane jest szybkie wiązanie i krótki czas do nałożenia kolejnej powłoki. Może być nakładana w grubych warstwach, o grubości nawet do 100 mm
 
Powłoka wyrównująca MasterEmaco N 5100 FC

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, szybko wiążąca zaprawa wyrównująca i zaprawa szpachlowa wypełniająca pęcherze na bazie cementu, idealna do prac wykończeniowych i napraw wyrównujących na dużych powierzchniach pionowych i sufitowych, w których wymagane jest szybkie wiązanie i krótki czas do nałożenia kolejnej powłoki.

3. Naprawa powierzchni obciążonych ruchem MasterEmaco T

Zatory w ruchu i opóźnienia nie tylko mają negatywny wpływ na ogólną produktywność, lecz także kosztują europejskich wykonawców miliardy euro każdego roku z powodu straty czasu, paliwa i pieniędzy w korkach. Badacze twierdzą, że za znaczną część (np. 16 % w Londynie w 2005 r.) całkowitej liczby zatorów na europejskich drogach odpowiedzialne są prowadzone przez władze roboty drogowe. Poza znacznymi stratami finansowymi zatory stwarzają znaczące zagrożenie wypadkami, co obniża komfort jazdy w sytuacji wyłączenia drogi lub pasa z ruchu. W związku z tym zarządy dróg w całej Europie wyznaczyły sobie za cel ograniczenie zatorów wynikających z robót drogowych poprzez przyspieszenie procesu naprawy i konserwacji.

Produkty MasterEmaco T marki Master Builders Solutions firmy BASF są produktami szybko utwardzającymi, co pozwala na szybsze oddanie obiektów drogowych i produkcyjnych do ponownego użytku. Prace budowlane na pasach startowych w szczególności wymagają jak najmniejszych opóźnień w ruchu lotniczym. Dzięki naszym produktom MasterEmaco prace mogą być prowadzone w nocy, tak aby ruch mógł zostać przywrócony następnego dnia rano. Prawie wszystkie produkty są odpowiednie do pracy w temperaturze poniżej 0°C, a utwardzanie niektórych z nich przebiega nawet szybciej w takich temperaturach. Seria produktów MasterEmaco T 1000 osiąga znakomitą wytrzymałość na ściskanie przekraczającą 50 MPa w temperaturach wynoszących -5°C po 24 godzinach (temperatura wody zarobowej i proszku 20°C). Możliwość nakładania naszych produktów nawet w temperaturach poniżej 0°C sprawia, że sezon budowlany staje się dłuższy: pilne naprawy budowlane mogą zostać przeprowadzone i nie ma konieczności ich opóźniania o tygodnie lub miesiące podczas sezonu zimowego.

Nasze zaprawy naprawcze przywracają funkcjonalność betonu, zwłaszcza w przypadku napraw powierzchni obciążonych ruchem oraz elementów małej architektury, np. związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni, naprawą spoin czy montażem włazów kanalizacyjnych

Zaprawy naprawcze do powierzchni obciążonych ruchem

MasterEmaco T 1100 TIX

Jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna tiksotropowa zaprawa naprawcza i klejowa na bazie cementu, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

MasterEmaco T 1200 PG

Jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna zaprawa naprawcza i klejowa na bazie cementu o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

MasterEmaco T 1400 FR

Wykonana na bazie cementu, jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna, wzmocniona włóknem stalowym zaprawa naprawcza drogowa/do dylatacji o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

Zaawansowane systemy polimerowe

MasterEmaco T 2800 PG

Trójskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna zaprawa naprawcza na bazie polimerów o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość w temperaturach do -25°C i oferująca wyjątkową odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania, jak również na wiele substancji chemicznych.

MasterEmaco T 2040

Trójskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna tiksotropowa zaprawa naprawcza na bazie polimerów, szybko uzyskująca wytrzymałość w temperaturach do -25°C i oferująca wyjątkową odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania, jak również na wiele substancji chemicznych.

Cementowa zaprawa magnezjowo-fosforytowa MasterEmaco T 545

Zaprawa naprawcza magnezjowo-fosforytowa do szybkich napraw powierzchni poziomych. Zapewnia kontrolowaną, wyjątkowo wysoką wytrzymałość wczesną w temperaturach od -20 do 30°C


Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel: +48 12372 80 00, kom. + 48 698187588

budownictwo@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pl-pl

 

Komentarze

Powiązane

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Wybrane dla Ciebie

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź » Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji » Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Na co zmienić glinianą dachówkę?

Na co zmienić glinianą dachówkę? Na co zmienić glinianą dachówkę?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią? Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy » Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę? Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu » Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Pomaluj dom i wnętrze

Pomaluj dom i wnętrze Pomaluj dom i wnętrze

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź » Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich » Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Najnowsze produkty i technologie

GRUPA SICOL SP. Z O.O. System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

System dociepleń od wewnątrz SICOWALL System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za...

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za ogrzewanie ciągle rosną, a ty nie możesz utrzymać komfortowej temperatury w mieszkaniu?

Redakcja Nowoczesne dachy

Nowoczesne dachy Nowoczesne dachy

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie...

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie prostokąta, przekryte dwuspadowymi dachami. Na takich dachach najlepiej prezentują się stosunkowo proste i regularne kształty pokrycia. Minimalizm wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj wybierane są materiały pokryciowe w odcieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy podążają ślepo za modą, więc...

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504) Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca...

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

merXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną...

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Na czym polega ta opcja i co daje obydwu stronom transakcji?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.