Izolacje.com.pl

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

treść sponsorowana

Produkty MasterEmaco stanowią najlepsze w swojej klasie zaprawy naprawcze do betonu, które posiadają następujące właściwości:

  • ulepszoną siłę wiązania
  • ulepszoną gęstość i wodoszczelność
  • zmniejszoną kurczliwość
  • ulepszoną wytrzymałość na rozciąganie i zmniejszoną tendencję do powstawania spękań
  • ulepszoną zgodność z betonem
  • poprawione właściwości tiksotropowe
  • łatwiejsze i szybsze nakładanie i wykańczanie
  • ograniczone problemy z nakładaniem
  • zwiększoną trwałość

Zaprawy do naprawy betonu

1. Naprawy konstrukcyjne MasterEmaco S

Jednym z największych wyzwań, jakim musi sprostać odpowiednio działająca i trwała zaprawa naprawcza, jest jej kompatybilność z istniejącym betonem. Zaprawa naprawcza pełni w konstrukcji funkcję materiału zastępującego beton i to na nią przenoszone są obciążenia. Wspiera ona konstrukcję oraz pozwala przywrócić jej funkcję konstrukcyjną w warunkach eksploatacyjnych. Aby spełnić wymóg kompatybilności, zaprawy naprawcze marki Master Builders Solutions firmy BASF posiadają właściwości jak najbardziej zbliżone do właściwości istniejącego betonu. Przy zmniejszonym skurczu i ulepszonej wytrzymałości na rozciąganie tendencja do powstawania pęknięć jest ograniczona do minimum. Naprawione powierzchnie długotrwale wolne od pęknięć uniemożliwiają zachodzenie karbonatyzacji, wnikania wilgoci i chlorków do betonu, co stanowi zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych prętów zbrojeniowych. Dowiedz się więcej >>

W celu uzyskania właściwości zgodnych z właściwościami istniejącego betonu eksperci Master Builders Solutions oferują gamę zapraw naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ponadto zaprawy te opracowano tak, aby oferowały znakomite właściwości związane z nakładaniem. Zapewniamy łatwe w aplikacji zaprawy do nakładania ręcznego na powierzchniach pionowych i sufitowych, systemy do natryskiwania oraz zaprawy płynne do zalewania.

Zwykle nasze zaprawy naprawcze nie wymagają żadnych specjalnych gruntów ani zaczynów klejących. W przypadku podłoża o krytycznym znaczeniu sama zaprawa, zmieszana z odrobinę większą ilością wody, może zostać wykorzystana jako zaczyn klejący.

Zaprawy tiksotropowe
MasterEmaco S 5300

Jednoskładnikowa, lekka, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu, spełniająca wymogi normy europejskiej EN 1504-3 klasy R3, odpowiednia zwłaszcza do prac na płaszczyznach pionowych i sufitowych. Grubość nakładanej powłoki: 5–75 mm. Zaprawa przeznaczona głównie do nakładania ręcznego, ale w przypadku aplikacji na duże powierzchnie możliwe jest także natryskiwanie.

MasterEmaco S 5400


Jednoskładnikowa, redukująca skurcz strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu o wysokim module sprężystości i bardzo wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi normy europejskiej EN 1504-3 klasy R4, do łatwego natryskiwania lub nakładania pacą. Grubość nakładanej powłoki wynosi od 5 do 50 mm.

Zaprawa płynna MasterEmaco S 5450 PG

Jednoskładnikowa, redukująca skurcz strukturalna zaprawa naprawcza na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi klasy R4 części 3 normy europejskiej EN 1504, o konsystencji płynnej lub lejącej, do łatwego nakładania maszynowego lub ręcznego o grubości pojedynczej warstwy wynoszącej do 200 mm.

Zaprawa szybko wiążąca
MasterEmaco S 544 RS

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, redukująca skurcz, szybko wiążąca tiksotropowa zaprawa na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, spełniająca wymogi klasy R4 części 3 normy europejskiej EN 1504. W związku z właściwościami szybkiego wiązania produkt stanowi doskonały wybór w przypadku napraw, które muszą zostać wykonane szybko, aby ograniczyć przestoje w funkcjonowaniu konstrukcji.

2. Naprawy niekonstrukcyjne. Reprofilowanie, naprawy kosmetyczne MasterEmaco N

Te zaprawy naprawcze stosuje się w celu poprawy wyglądu konstrukcji, np. do łatania ubytków w betonie, naprawy mniejszych uszkodzeń podczas przeprowadzania nowych prac budowlanych lub na prefabrykowanych panelach podczas transportu czy przechowywania. Powłoki wyrównujące wykorzystuje się do prac wykończeniowych przeprowadzanych na naprawionych powierzchniach, aby wyrównać nierówności i wypełnić beton rakowaty oraz nieszczelności powłok w celu uzyskania gładkiej i jednolitej powierzchni. Gładka powierzchnia jest idealna do nakładania na nią powłok ochronnych. Sprawdź >>

Zaprawa reprofilująca MasterEmaco N 5200

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, lekka, szybko wiążąca uniwersalna zaprawa reprofilująca i wyrównująca na bazie cementu, idealna do generalnych napraw niekonstrukcyjnych, w których wymagane jest szybkie wiązanie i krótki czas do nałożenia kolejnej powłoki. Może być nakładana w grubych warstwach, o grubości nawet do 100 mm
 
Powłoka wyrównująca MasterEmaco N 5100 FC

Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, szybko wiążąca zaprawa wyrównująca i zaprawa szpachlowa wypełniająca pęcherze na bazie cementu, idealna do prac wykończeniowych i napraw wyrównujących na dużych powierzchniach pionowych i sufitowych, w których wymagane jest szybkie wiązanie i krótki czas do nałożenia kolejnej powłoki.

3. Naprawa powierzchni obciążonych ruchem MasterEmaco T

Zatory w ruchu i opóźnienia nie tylko mają negatywny wpływ na ogólną produktywność, lecz także kosztują europejskich wykonawców miliardy euro każdego roku z powodu straty czasu, paliwa i pieniędzy w korkach. Badacze twierdzą, że za znaczną część (np. 16 % w Londynie w 2005 r.) całkowitej liczby zatorów na europejskich drogach odpowiedzialne są prowadzone przez władze roboty drogowe. Poza znacznymi stratami finansowymi zatory stwarzają znaczące zagrożenie wypadkami, co obniża komfort jazdy w sytuacji wyłączenia drogi lub pasa z ruchu. W związku z tym zarządy dróg w całej Europie wyznaczyły sobie za cel ograniczenie zatorów wynikających z robót drogowych poprzez przyspieszenie procesu naprawy i konserwacji.

Produkty MasterEmaco T marki Master Builders Solutions firmy BASF są produktami szybko utwardzającymi, co pozwala na szybsze oddanie obiektów drogowych i produkcyjnych do ponownego użytku. Prace budowlane na pasach startowych w szczególności wymagają jak najmniejszych opóźnień w ruchu lotniczym. Dzięki naszym produktom MasterEmaco prace mogą być prowadzone w nocy, tak aby ruch mógł zostać przywrócony następnego dnia rano. Prawie wszystkie produkty są odpowiednie do pracy w temperaturze poniżej 0°C, a utwardzanie niektórych z nich przebiega nawet szybciej w takich temperaturach. Seria produktów MasterEmaco T 1000 osiąga znakomitą wytrzymałość na ściskanie przekraczającą 50 MPa w temperaturach wynoszących -5°C po 24 godzinach (temperatura wody zarobowej i proszku 20°C). Możliwość nakładania naszych produktów nawet w temperaturach poniżej 0°C sprawia, że sezon budowlany staje się dłuższy: pilne naprawy budowlane mogą zostać przeprowadzone i nie ma konieczności ich opóźniania o tygodnie lub miesiące podczas sezonu zimowego.

Nasze zaprawy naprawcze przywracają funkcjonalność betonu, zwłaszcza w przypadku napraw powierzchni obciążonych ruchem oraz elementów małej architektury, np. związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni, naprawą spoin czy montażem włazów kanalizacyjnych

Zaprawy naprawcze do powierzchni obciążonych ruchem

MasterEmaco T 1100 TIX

Jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna tiksotropowa zaprawa naprawcza i klejowa na bazie cementu, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

MasterEmaco T 1200 PG

Jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna zaprawa naprawcza i klejowa na bazie cementu o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

MasterEmaco T 1400 FR

Wykonana na bazie cementu, jednoskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna, wzmocniona włóknem stalowym zaprawa naprawcza drogowa/do dylatacji o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość nawet w temperaturach poniżej 0°C, o ulepszonej trwałości i niezwykle niskim skurczu przy wysychaniu.

Zaawansowane systemy polimerowe

MasterEmaco T 2800 PG

Trójskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna zaprawa naprawcza na bazie polimerów o lejącej konsystencji, szybko uzyskująca wytrzymałość w temperaturach do -25°C i oferująca wyjątkową odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania, jak również na wiele substancji chemicznych.

MasterEmaco T 2040

Trójskładnikowa, szybko wiążąca i utwardzalna tiksotropowa zaprawa naprawcza na bazie polimerów, szybko uzyskująca wytrzymałość w temperaturach do -25°C i oferująca wyjątkową odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania, jak również na wiele substancji chemicznych.

Cementowa zaprawa magnezjowo-fosforytowa MasterEmaco T 545

Zaprawa naprawcza magnezjowo-fosforytowa do szybkich napraw powierzchni poziomych. Zapewnia kontrolowaną, wyjątkowo wysoką wytrzymałość wczesną w temperaturach od -20 do 30°C


Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel: +48 12372 80 00, kom. + 48 698187588

budownictwo@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pl-pl

 

Komentarze

Powiązane

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.