Izolacje.com.pl

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Upgrade of the heating and ventilation system in a residential building

Jak zmodernizować instalację ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym?
J. Sawicki

Jak zmodernizować instalację ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym?


J. Sawicki

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Zobacz także

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

AGS Mocowania AGS do modułów PV na budynkach wysokich

Mocowania AGS do modułów PV na budynkach wysokich Mocowania AGS do modułów PV na budynkach wysokich

Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku wymaga zastosowania specjalnych podkonstrukcji, zgodnych z obowiązującymi wymogami prawnymi, które dotyczą bezpieczeństwa pożarowego. Postaw na rozwiązania...

Montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku wymaga zastosowania specjalnych podkonstrukcji, zgodnych z obowiązującymi wymogami prawnymi, które dotyczą bezpieczeństwa pożarowego. Postaw na rozwiązania firmy AGS, która w swojej ofercie posiada certyfikowane mocowania do modułów PV na budynkach niskich, średnich oraz wysokich i wysokościowych.

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

Na RYS. 1 przedstawiono graficzną prezentację struktury budynków mieszkalnych w zależności od okresu wybudowania, zaś w TAB. 1 strukturę liczby budynków mieszkalnych w Polsce w różnych okresach wraz ze zużywaną przez nie energią końcową i pierwotną.

Termomodernizację budynków mieszkalnych rozpoczęto w latach 90. XX wieku, a znaczący rozwój branży przypada na przełom XX i XXI wieku.

Jakość termomodernizacji w różnych latach była różna i, odnosząc się do wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, można stwierdzić, że jej wartość w polskich normach i warunkach technicznych (WT) była zmniejszana (TAB. 2). Mniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła (U, [W/(m2·K)]) oznacza konieczność montowania grubszej warstwy izolacji na przegrodach zewnętrznych, a w odniesieniu do okien i drzwi balkonowych - wysokiej jakości szkła i ram okiennych lub drzwiowych.

Na RYS. 2 przedstawiono obecne i przyszłe wymagania odnośnie do zużycia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w zależności od jakości termoizolacji.

RYS. 1. Struktura budynków mieszkalnych według okresu wybudowania; rys.: [5]

RYS. 1. Struktura budynków mieszkalnych według okresu wybudowania; rys.: [5]

Dokładniejsza analiza problematyki zużywania ciepła w budynkach o różnym przeznaczeniu zamieszczona w TAB. 3 pozwala na stwierdzenie, że w przyszłości energia pierwotna będzie się zmniejszać do wartości poniżej 100 kWh/(m2·rok) [6-7].

W opisywaniu zagadnienia rozwoju termomodernizacji i wymagań izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych odniesiono się do struktur zużycia ciepła w mieszkalnictwie w Polsce, Unii Europejskiej, a także do zaleceń Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Graficzną ilustrację opisywanych struktur zużywania ciepła w mieszkalnictwie przedstawiono na RYS. 3-5.

TABELA 1. Struktura budownictwa mieszkalnego w Polsce wraz ze zużywaną energią cieplną od okresu sprzed 1918 do 2015 r.

TABELA 1. Struktura budownictwa mieszkalnego w Polsce wraz ze zużywaną energią cieplną od okresu sprzed 1918 do 2015 r.

TABELA 2. Wymagania WT w zakresie izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych w Polsce od okresu powojennego do 2021 r.

TABELA 2. Wymagania WT w zakresie izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych w Polsce od okresu powojennego do 2021 r.

RYS. 2. Przeciętne roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; rys.: archiwa autorów

RYS. 2. Przeciętne roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; rys.: archiwa autorów

Wraz z rozwojem techniki budowlanej zmieniła się jakość instalacji, materiałów, technologii urządzeń oraz różnych komponentów stosowanych w budownictwie.

W obszarze zużywania ciepła do ogrzewania budynków występuje wzrost wymagań izolacyjności cieplnej przegród [2, 4-8].

Podwyższanie wymagań w odniesieniu do izolacyjności oraz szczelności stolarki budowlanej (okna, drzwi balkonowe i wejściowe do budynków) rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych i ciągle wzrasta.

Rezultat stosowania w budownictwie rozwiązań zgodnych lub przewyższających warunki techniczne prowadzi do pozytywnych skutków, takich jak zmniejszenie strat ciepła poprzez okna i przegrody zewnętrzne, a także pojawienie się systemów kontrolowanej wentylacji mieszkań, wyposażonych w urządzenia odzysku ciepła.

Szczelność stolarki okiennej i drzwiowej sprawia, że strumienie objętości powietrza infiltrujące przez nieszczelności stolarki są zbyt małe, by zapewnić właściwą wentylację mieszkań.

Rozwiązaniem prawidłowym jest stosowanie wentylacji z rekuperacją, co gwarantuje odpowiednią ilość świeżego powietrza przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego. W budynkach mieszkalnych dogrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane jest, poza odzyskiem ciepła, za pomocą instalacji centralnego ogrzewania.

Według różnych danych [1-3, 5] w istniejących budynkach mieszkalnych najwięcej ciepła, 20–35%, jest tracone przez słabo ocieplone ściany. Dach z cienką izolacją cieplną oraz okna o dość wysokiej wartości współczynnika przenikania ciepła (U ≅ 2 W/(m2·K)) powodują nawet 15-25% ogólnych strat ciepła w budynku, a podłoga - 5-15%. Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego, tzw. straty ciepła na wentylację, osiąga różne wartości w zależności od tego, czy w budynku zainstalowano wentylację mechaniczną z systemem odzysku ciepła, czy też jest w nim wentylacja grawitacyjna - wówczas straty mogą stanowić nawet 40% ogólnych strat ciepła budynku.

RYS. 3-5. Struktura zużycia ciepła w Polsce (3), Unii Europejskiej (4) i zalecenia MAE (5); rys.: archiwa autorów

RYS. 3-5. Struktura zużycia ciepła w Polsce (3), Unii Europejskiej (4) i zalecenia MAE (5); rys.: archiwa autorów

Wpływ na sumę ogólnych strat ciepła mają również mostki termiczne występujące na stykach elementów konstrukcyjnych, a co za tym idzie, także kształt bryły budynku. Im bardziej zwarta jest bryła budynku, tym mniejsze straty ciepła.

W obszarze mostków termicznych występuje zwiększenie intensywności wymiany ciepła, co przyczynia się do obniżenia temperatury, często poniżej punktu rosy, i powoduje skraplanie się pary wodnej z powietrza. Efektem jest wilgoć na ścianie lub suficie, a najczęściej w obydwu miejscach, w wyniku której po pewnym czasie (powyżej miesiąca) pojawia się zabrudzenie zawilgoconych powierzchni, a następnie rozwój pleśni. Proces intensyfikuje się, gdy wentylacja pomieszczenia jest słaba.

W budynkach mieszkalnych problem ten dotyczy ponad 30% użytkowanych mieszkań i ze szczególną ostrością występuje w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną, zwłaszcza po wymianie nieszczelnych okien na szczelne, nowoczesne.

TABELA 3. Wymagania odnośnie do zużycia różnych energii [W/(m2·K)] w budynkach od 2014 do 2021 r.

TABELA 3. Wymagania odnośnie do zużycia różnych energii [W/(m2·K)] w budynkach od 2014 do 2021 r.

Badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego za pomocą kamery termowizyjnej

Badaniom kamerą termowizyjną poddano budynek mieszkalny wielorodzinny z 38 lokalami mieszkalnymi, z 6 kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną na komórki lokatorskie. Budynek został wybudowany w latach 70. XX wieku i od tego czasu został poddany termomodernizacji. Inwestycję termomodernizacyjną przeprowadzono stosownie do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych ówczesnego okresu.

W inwentaryzacji słabych miejsc w budynku, a szczególnie z powodu braku izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, zastosowano kamerę termowizyjną.

Na RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8 zamieszczono termogramy z ekspertyzy opracowanej przez autorów artykułu, dokumentującej miejsca i przyczyny wykraplania wilgoci na wewnętrznych powierzchniach badanego budynku mieszkalnego [1].

RYS. 6. Termogram dokumentujący istnienie mostka termicznego w stropie poddasza w rejonach styku ze ścianą wewnętrzną; rys.: archiwa autorów

RYS. 6. Termogram dokumentujący istnienie mostka termicznego w stropie poddasza w rejonach styku ze ścianą wewnętrzną; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Termogram dokumentujący wadliwe wykonanie docieplenia stropu poddasza; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Termogram dokumentujący wadliwe wykonanie docieplenia stropu poddasza; rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Termogram dokumentujący istnienie rozległego mostka termicznego w rejonie styku ścian zewnętrznych (naroża) oraz wywołane przez niego skutki (zabrudzenia, pleśnie); rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Termogram dokumentujący istnienie rozległego mostka termicznego w rejonie styku ścian zewnętrznych (naroża) oraz wywołane przez niego skutki (zabrudzenia, pleśnie); rys.: archiwa autorów

Po obliczeniu współczynnika przenikania ciepła U dla istniejących przegród zewnętrznych analizowanego budynku mieszkalnego [1] (ściany zewnętrzne, dach, stolarka okienna) okazało się, że nie spełniają one warunków izolacyjności stawianych obecnie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednocześnie stwierdzono, że optymalny wariant przeprowadzenia termomodernizacji w tym budynku to poprawa parametrów izolacyjnych przegród zewnętrznych i dostosowanie ich co najmniej do wymagań, które będą obowiązywać w 2021 r.

Obliczenia w zakresie wynikającym z przepisów budowlanych dotyczących charakterystyki energetycznej budynku wykonano za pomocą programu Audytor OZC 6.6 Pro.

Otrzymane wyniki z obliczeń, jako szczegółowe zestawienie strat ciepła [kW] w budynku, a także zapotrzebowanie na cieplną energię końcową i pierwotną [kWh/(m2·rok)] wraz z rezultatami z badań kamerą termowizyjną umożliwiły określenie zarówno przyczyn powstawania niekorzystnych zjawisk, jak i ich zakresu w budynku.

Analiza obliczeń wykazała, że najwięcej ciepła budynek traci przez wentylację grawitacyjną, okna zewnętrzne o przestarzałych parametrach oraz ściany zewnętrzne i dach. Na RYS. 7 i RYS. 8  zamieszczono termogramy z kamery termowizyjnej ilustrujące badane miejsca budynku.

Nawiązując do obliczeń cieplnych zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także do rezultatów ze zdjęć termowizyjnych, można stwierdzić, że analizowany i badany budynek mieszkalny ma strukturę strat ciepła przez poszczególne przegrody zewnętrzne, jak przedstawiono na RYS. 9.

W projekcie zakresu termomodernizacji [1] ze względu na trójwarstwową konstrukcję ściany zaprojektowano, że ściana elewacyjna nie będzie rozbierana, a wymagana izolacja cieplna - 15 cm styropianu - zostanie zamocowana do tej ściany i pokryta tynkiem, zgodnie z technologią ETICS.

Ocieplenie zaprojektowano również na poddaszu, jako warstwę wełny mineralnej o grubości 30 cm. Izolacja ta zostanie ułożona na folii paroizolacyjnej, co wydatnie ograniczy straty ciepła, a współczynnik przenikania ciepła U = 0,130 W/(m2·K) będzie niższy niż standard, który będzie obowiązywać od 2021 roku.

Termomodernizacja zakłada również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesną, trzyszybową, a przede wszystkim odpowiadającą najnowszym wymaganiom technicznym w zakresie przenikania ciepła U = 0,7 W/(m2·K).

Przed termomodernizacją wskaźnik zapotrzebowania na ciepło EP wynosił 169,3 kWh/(m2·rok), co klasyfikowało analizowany budynek do grupy budynków energochłonnych. Termomodernizacja sprawiła, że zapotrzebowanie to spadło do wartości 52,6 kWh/(m2·rok). Według klasyfikacji opracowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju świadczy to o poprawieniu parametrów energetycznych o trzy klasy -termomodernizowany budynek spełnia warunki budynku energooszczędnego, co jest bardzo dobrym wynikiem. Pozwoli to znacznie zredukować koszty ogrzewania bez względu na dobór źródła ciepła.

Obecnie w polskim prawie brak jest zdefiniowanych wartości dopuszczalnych dotyczących zużycia energii przez cały budynek.

TABELA 4. Porównanie współczynnika przenikania ciepła U istniejącego budynku z wartościami, które będą obowiązywać w najbliższych latach według obowiązujących przepisów [6-7]. Źródło: opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz obliczeń własnych

TABELA 4. Porównanie współczynnika przenikania ciepła U istniejącego budynku z wartościami, które będą obowiązywać w najbliższych latach według obowiązujących przepisów [6-7]. Źródło: opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz obliczeń własnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa jedynie graniczne wartości odnośnie do izolacyjności przegród. Analizowany budynek po termomodernizacji je spełnia (TAB. 4 i TAB. 5).

Przeprowadzenie termomodernizacji analizowanego budynku mieszkalnego spowodowało ponadtrzykrotne zmniejszenie strat ciepła oraz ogólnego zapotrzebowania na ciepło budynku. Pozwoliło to również na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów, jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną.

Budynek, do tej pory uznawany za energochłonny, po modernizacji zaczął spełniać kryteria budynku energooszczędnego, w którym koszty ogrzewania zmniejszyły się co najmniej dwukrotnie.

TABELA 5. Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - wskaźnik EP odpowiada definicji energii pierwotnej kWh/(m2·rok) Źródło: materiały informacyjne Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, drevohaus.pl

TABELA 5. Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - wskaźnik EP odpowiada definicji energii pierwotnej kWh/(m2·rok) Źródło: materiały informacyjne Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, drevohaus.pl

Wybór optymalnego systemu ogrzewania i wentylacji budynku mieszkalnego poddawanego termomodernizacji

Po analizie ustalono, że modernizowana instalacja grzewcza powinna pracować przy niskich parametrach, co umożliwia uzyskanie najwłaściwszego pod względem fizjologii ludzkiego organizmu rozkładu temperatury w pomieszczeniach, bliskiego idealnemu (RYS. 10).

Niższa temperatura w obiegu grzewczym wymusza większą powierzchnię wymienników ciepła. W konwencjonalnych systemach ogrzewania temperatura zasilania zawiera się w przedziale 70-90°C. Wysokie temperatury sprzyjają występowaniu znacznych strat ciepła.

W systemach niskotemperaturowych temperatura czynnika grzewczego instalacji nie przekracza 55°C, co wymusza zastosowanie odpowiednich rozwiązań i typów wymienników. Instalacyjnie najlepiej sprawdzają się powierzchniowe systemy grzewcze - ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie  ścienne oraz ogrzewanie sufitowe. Znacznie rzadziej stosowane są grzejniki konwektorowe oraz systemy ogrzewania powietrznego.

Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania ma ogromny wpływ na wydajność źródła ciepła, rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz komfort cieplny lub dyskomfort przekładający się bezpośrednio na samopoczucie mieszkańców.

RYS. 10. Idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu; rys.: [http://www.ogrzewamy.pl/urządzenia/ogrzewanie-podłogowe]

RYS. 10. Idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu; rys.: [http://www.ogrzewamy.pl/urządzenia/ogrzewanie-podłogowe]

Duży wpływ na jakość powietrza, jego wilgotność, prędkość przepływu oraz udział promieniowania w wymianie cieplnej ma zastosowany rozdział powietrza oraz rodzaj instalacji wentylacyjnej (instalacja grawitacyjna, instalacja mechaniczna) w powiązaniu z rodzajem zastosowanej instalacji do ogrzewania budynku.

Niekwestionowaną zaletą powierzchniowych systemów grzewczych jest akumulacyjność cieplna mająca znaczny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji [1-3, 9-10].

Instalacja ogrzewania podłogowego cechuje się dużą bezwładnością cieplną, z powodu której system ogrzewania pomieszczeń bardzo wolno reaguje na regulację (zmianę) temperatury pomieszczenia, co powoduje utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniach przez długi czas. Dzięki temu zjawisku redukowane są skutki nierównomierności obciążeń cieplnych w ciągu doby, związane ze zmianami temperatury.

Dodatkową zaletą jest brak grzejników oraz rur w pomieszczeniu, umożliwiający swobodną aranżację wnętrza, w tym zastosowanie dowolnego pokrycia podłóg i umeblowania pomieszczenia.

Wadą są wyższe koszty inwestycyjne oraz koszty ewentualnych napraw [2-3].

Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego wynosi ok. 38°C, co oznacza temperaturę podłogi ok. 31°C, zaś w strefie przebywania ludzi utrzymuje się temperatura +20 ± 2°C.

Do zastosowania możliwe są dwie technologie układania systemu rur ogrzewania podłogowego - sucha i mokra:

 • w suchej rury grzewcze układane są w rowkach w izolacji podłogowej,
 • w mokrej - zanurzone w warstwie posadzki układanej na stropie konstrukcyjnym, z oddzieleniem warstwą izolacji termicznej pełniącej głównie rolę izolacji akustycznej.

W instalacji ogrzewania podłogowego izolacja termiczna jest niezbędna, aby ciepło nie było tracone w dół i aby jak najwięcej tego ciepła przekazać do danego pomieszczenia.

Wadą drugiej metody jest stosunkowo długi czas (3-4 tygodnie) wiązania warstwy posadzki, która jest wykonywana z materiałów na bazie zaprawy cementowej z uszlachetniaczami, a niekiedy z gotowych mieszanek, oraz przenoszenie przez nią naprężeń związanych z rozszerzalnością cieplną rur ogrzewania podłogowego.

Dzięki małej różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym a pomieszczeniem system ten ma zdolność do samoregulacji. Temperatura w instalacji ogrzewania podłogowego spada, gdy temperatura w pomieszczeniu się podnosi.

Rozkład temperatur w strefie przebywania ludzi w pomieszczeniu jest bardzo korzystny i zbliżony do idealnego, w którym najwyższa temperatura panuje na dole, a najniższa pod sufitem, co przedstawia RYS. 10. Gęstość strumienia ciepła, jaki przekazuje ogrzewanie podłogowe, wynosi około 60-100 W/m2.

Systemy rur grzewczych można umieścić również w ścianach pod tynkiem bądź w suficie, a także w betonowym stropie konstrukcyjnym.

Uwzględniając przedstawione powyżej uwarunkowania funkcjonalne analizowanego i badanego budynku mieszkalnego, rozpatrywano następujące źródła ciepła:

 • Ź1: pompa ciepła (PC) solanka/woda z gazowym kotłem kondensacyjnym (GKK), proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK; układ współpracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) o wydajności 70% zapotrzebowania na ciepło budynku.
 • Ź2: pompa ciepła powietrze/woda, gazowy kocioł kondensacyjny, proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK; układ współpracuje z kotłem opalanym ekogroszkiem (KOEGR) o wydajności 50% zapotrzebowania na ciepło budynku.

Według metody rachunku kosztów odniesionych do cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Costs) to właśnie pompa ciepła typu powietrze/woda z kombinacją gazowego kotła kondensacyjnego w układzie współpracy z kotłem opalanym ekogroszkiem jest najbardziej opłacalnym wariantem (Ź2).

W rozwiązaniach instalacji wentylacji budynków mieszkalnych stosowane są trzy systemy wentylacyjne:

 • system grawitacyjny,
 • system mechaniczny wywiewny,
 • system mechaniczny nawiewno-wywiewny.

System wentylacji grawitacyjnej to wciąż najczęściej spotykany system wentylacji. System ten nie zapewnia praktycznie żadnej kontroli nad strumieniem objętości powietrza wentylacyjnego i jest bardzo wrażliwy zarówno na zmianę warunków panujących w pomieszczeniu, jak i zewnętrznych warunków atmosferycznych.

W tym systemie wpływ na pracę instalacji wentylacji grawitacyjnej ma szczelność stolarki budowlanej. Coraz szczelniejsze okna obniżają jej skuteczność, a właściwe funkcjonowanie instalacji może uniemożliwić także nieprawidłowo zaprojektowany przepływ powietrza przez pomieszczenia mieszkalne.

System wentylacji mechanicznej wywiewnej bardzo często stosowany jest przy modernizacji budynków. Sprowadza się on najczęściej do montażu wentylatorów wywiewnych na kratkach instalacji grawitacyjnej. Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje uniezależnienie się od warunków zewnętrznych oraz umożliwia prawidłowe zaplanowanie przepływu powietrza w mieszkaniu.

Zastosowanie zbyt szczelnej stolarki budowlanej może jednak spowodować niewłaściwą pracę instalacji i zaprojektowane strumienie powietrza wentylacyjnego nie zostaną osiągnięte.

Stosowanie instalacji wentylacyjnej wywiewnej powoduje również niekontrolowany napływ powietrza infiltracyjnego do mieszkania.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest zdecydowanie najskuteczniejszy. Całkowicie uniezależnia on warunki panujące w pomieszczeniu od warunków na zewnątrz budynku, pozwala na właściwe zaprojektowanie przepływu powietrza w mieszkaniu, a także na utrzymanie zaprojektowanych strumieni objętości powietrza. W układach tych powietrze doprowadzane jest niezależnym systemem przewodów i dlatego powinna zostać zachowana wysoka szczelność stolarki okiennej.

Ten system w budownictwie jedno- i wielorodzinnym dotychczas stosowany jest rzadko, co wynika przede wszystkim z wyższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynku. Wyposażenie tej instalacji w skuteczny i wysokosprawny układ do odzyskiwania ciepła [2-3, 9, 11-12] koszty te znacznie obniża.

Odzysk ciepła w wentylacji jest obecnie obowiązkiem prawnym zawartym w warunkach technicznych i rozporządzeniach o zasięgu Unii Europejskiej i krajowym.

Podsumowanie

Na podstawie analiz cieplnych oraz zdjęć przegród zewnętrznych w stanie istniejącym, otrzymanych w technice termowizyjnej, badany budynek mieszkalny, aby z budynku energochłonnego stać się budynkiem o standardach lepszych niż te, które będą obowiązywać po 2021 r.. musi podlegać następującym działaniom termomodernizacyjnym:

 • ściany zewnętrzne wymagają ocieplenia warstwą styropianu grubości 15 cm z tynkiem wg technologii ETICS,
 • dach wymaga ocieplenia warstwą wełny mineralnej o grubości 30 cm, ułożonej na folii paroizolacyjnej,
 • źródło ciepła stanowić będą: pompa ciepła powietrze/woda, gazowy kocioł kondensacyjny; układ współpracuje z kotłem opalanym ekogroszkiem (KOEGR), proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK, KOEGR o wydajności 50% zapotrzebowania na ciepło budynku,
 • ogrzewanie podłogowe,
 • wentylacja wywiewna mechaniczna, zgodna z wymaganiami sanitarnymi, czyli kuchnie 50 m3/h, łazienki 50 m3/h, garderoby 30 m3/h, na jeden lokal 130 m3/h,
 • stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,700 W/(m2·K),
 • obniżenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną z 169,3 na 52,6 kWh/(m2·rok).

Literatura

 1. K.P. Kasprzak, "Analiza techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych z pompą ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym poddanym termomodernizacji", praca dyplomowa, kierownik: J. Wasilczuk, WSEiZ, Warszawa 2016.
 2. W. Oszczak, "Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 3. M. Sobiech, J. Wasilczuk, "Nowoczesne systemy instalacyjne w budownictwie i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji", XXX konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", WAT, Zakopane 13-16.09.2016.
 4. J. Wasilczuk, M. Sobiech, "Problemy jakości powietrza w budownictwie mieszkalnym", XXX konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", WAT, Zakopane 13-16.09.2016 r.
 5. G. Bartnicki, B. Nowak, "Zużycie ciepła do ogrzewania mieszkań budynku wielorodzinnego w zależności od ich lokalizacji i okresu sezonu grzewczego", "INSTAL" 4/2017, s. 24-30.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015 poz. 376).
 8. J. Wasilczuk, M. Sobiech, J. Gaj, "Nietypowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem i eksploatacją systemów instalacyjnych na terenach zurbanizowanych", [w:] "Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", t. 2, WAT, praca zbiorowa, s. 423-440, Warszawa 2011.
 9. M. Piotrowski, "Analiza wariantowych rozwiązań konstrukcji domów jednorodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów grzewczych", praca dyplomowa, kierownik: J. Wasilczuk, WSEiZ, Warszawa 2016.
 10. J. Wasilczuk, M. Sobiech, "Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku", „MAZOWSZE Studia Regionalne” 20/2017.
 11. J. Makowiecki, M. Rosiński, "Wentylacja i klimatyzacja w budownictwie", [w:] "Nowoczesne technologie dla budownictwa", WAT, praca zbiorowa, s. 66–87, Warszawa 2007.
 12. M. Sobiech, J. Wasilczuk, A. Koss, "Splity w muzeach i laboratoriach", "Chłodnictwo i Klimatyzacja" 5/2005.
 13. A. Rusowicz, "Filtracja w małych klimatyzatorach", "Chłodnictwo i Klimatyzacja" 5/2005.
 14. Dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.
 15. PN EN 12831, "Instalacje ogrzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca...

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

mgr inż. Jerzy Żurawski Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Kiedy energooszczędność jest opłacalna? Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga...

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

dr inż. Maciej Jaworski Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do utrzymania warunków komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Zagadnienia...

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

dr inż. Grzegorz Misztal Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego...

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego kształtowana jest polityka mieszkaniowa i zarządzania nieruchomościami na różnych szczeblach gospodarki w Polsce. Nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem na tyle bogatym, by móc zarządzać nieruchomościami na podstawie rachunku ekonomicznego i na tej podstawie podejmować optymalne decyzje, czasem także...

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Jacek Sawicki Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Jacek Sawicki Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne w budownictwie Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,...

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urządzeń przed uszkodzeniami fizycznymi oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych – ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych – przed...

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.