Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Upgrade of the heating and ventilation system in a residential building

Jak zmodernizować instalację ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym?
J. Sawicki

Jak zmodernizować instalację ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym?


J. Sawicki

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Zobacz także

Gamrat Technologie wykorzystywane w produkcji rur

Technologie wykorzystywane w produkcji rur Technologie wykorzystywane w produkcji rur

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji...

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji rur ewoluowały, oferując materiały i rozwiązania dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań, od prostych instalacji domowych po skomplikowane systemy przemysłowe. Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji rur znajdują się polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC) i stal....

Zawód Typer Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić? Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego...

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Dwa popularne rozwiązania to rekuperacja i wentylacja grawitacyjna. Czym się charakteryzują i która z nich uchodzi za lepsze rozwiązanie? Poznajcie najważniejsze informacje dotyczące każdej z proponowanych opcji.

PAROC Polska Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne? Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów...

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów przemysłowych. Tu z pomocą profesjonalnym wykonawcom przychodzi równie profesjonalne rozwiązanie – wełna kamienna, która ze względu na swoje doskonałe właściwości oraz parametry jest niezawodnym wyborem nawet w przypadku najbardziej wymagających obszarów roboczych. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie:...

Na RYS. 1 przedstawiono graficzną prezentację struktury budynków mieszkalnych w zależności od okresu wybudowania, zaś w TAB. 1 strukturę liczby budynków mieszkalnych w Polsce w różnych okresach wraz ze zużywaną przez nie energią końcową i pierwotną.

Termomodernizację budynków mieszkalnych rozpoczęto w latach 90. XX wieku, a znaczący rozwój branży przypada na przełom XX i XXI wieku.

Jakość termomodernizacji w różnych latach była różna i, odnosząc się do wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, można stwierdzić, że jej wartość w polskich normach i warunkach technicznych (WT) była zmniejszana (TAB. 2). Mniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła (U, [W/(m2·K)]) oznacza konieczność montowania grubszej warstwy izolacji na przegrodach zewnętrznych, a w odniesieniu do okien i drzwi balkonowych - wysokiej jakości szkła i ram okiennych lub drzwiowych.

Na RYS. 2 przedstawiono obecne i przyszłe wymagania odnośnie do zużycia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w zależności od jakości termoizolacji.

 

Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować?

RYS. 1. Struktura budynków mieszkalnych według okresu wybudowania; rys.: [5]

RYS. 1. Struktura budynków mieszkalnych według okresu wybudowania; rys.: [5]

Dokładniejsza analiza problematyki zużywania ciepła w budynkach o różnym przeznaczeniu zamieszczona w TAB. 3 pozwala na stwierdzenie, że w przyszłości energia pierwotna będzie się zmniejszać do wartości poniżej 100 kWh/(m2·rok) [6-7].

W opisywaniu zagadnienia rozwoju termomodernizacji i wymagań izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych odniesiono się do struktur zużycia ciepła w mieszkalnictwie w Polsce, Unii Europejskiej, a także do zaleceń Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Graficzną ilustrację opisywanych struktur zużywania ciepła w mieszkalnictwie przedstawiono na RYS. 3-5.

TABELA 1. Struktura budownictwa mieszkalnego w Polsce wraz ze zużywaną energią cieplną od okresu sprzed 1918 do 2015 r.

TABELA 1. Struktura budownictwa mieszkalnego w Polsce wraz ze zużywaną energią cieplną od okresu sprzed 1918 do 2015 r.

TABELA 2. Wymagania WT w zakresie izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych w Polsce od okresu powojennego do 2021 r.

TABELA 2. Wymagania WT w zakresie izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych w Polsce od okresu powojennego do 2021 r.

RYS. 2. Przeciętne roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; rys.: archiwa autorów

RYS. 2. Przeciętne roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; rys.: archiwa autorów

Wraz z rozwojem techniki budowlanej zmieniła się jakość instalacji, materiałów, technologii urządzeń oraz różnych komponentów stosowanych w budownictwie.

W obszarze zużywania ciepła do ogrzewania budynków występuje wzrost wymagań izolacyjności cieplnej przegród [2, 4-8].

Podwyższanie wymagań w odniesieniu do izolacyjności oraz szczelności stolarki budowlanej (okna, drzwi balkonowe i wejściowe do budynków) rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych i ciągle wzrasta.

Rezultat stosowania w budownictwie rozwiązań zgodnych lub przewyższających warunki techniczne prowadzi do pozytywnych skutków, takich jak zmniejszenie strat ciepła poprzez okna i przegrody zewnętrzne, a także pojawienie się systemów kontrolowanej wentylacji mieszkań, wyposażonych w urządzenia odzysku ciepła.

Szczelność stolarki okiennej i drzwiowej sprawia, że strumienie objętości powietrza infiltrujące przez nieszczelności stolarki są zbyt małe, by zapewnić właściwą wentylację mieszkań.

Rozwiązaniem prawidłowym jest stosowanie wentylacji z rekuperacją, co gwarantuje odpowiednią ilość świeżego powietrza przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego. W budynkach mieszkalnych dogrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane jest, poza odzyskiem ciepła, za pomocą instalacji centralnego ogrzewania.

Według różnych danych [1-3, 5] w istniejących budynkach mieszkalnych najwięcej ciepła, 20–35%, jest tracone przez słabo ocieplone ściany. Dach z cienką izolacją cieplną oraz okna o dość wysokiej wartości współczynnika przenikania ciepła (U ≅ 2 W/(m2·K)) powodują nawet 15-25% ogólnych strat ciepła w budynku, a podłoga - 5-15%. Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego, tzw. straty ciepła na wentylację, osiąga różne wartości w zależności od tego, czy w budynku zainstalowano wentylację mechaniczną z systemem odzysku ciepła, czy też jest w nim wentylacja grawitacyjna - wówczas straty mogą stanowić nawet 40% ogólnych strat ciepła budynku.

RYS. 3-5. Struktura zużycia ciepła w Polsce (3), Unii Europejskiej (4) i zalecenia MAE (5); rys.: archiwa autorów

RYS. 3-5. Struktura zużycia ciepła w Polsce (3), Unii Europejskiej (4) i zalecenia MAE (5); rys.: archiwa autorów

Wpływ na sumę ogólnych strat ciepła mają również mostki termiczne występujące na stykach elementów konstrukcyjnych, a co za tym idzie, także kształt bryły budynku. Im bardziej zwarta jest bryła budynku, tym mniejsze straty ciepła.

W obszarze mostków termicznych występuje zwiększenie intensywności wymiany ciepła, co przyczynia się do obniżenia temperatury, często poniżej punktu rosy, i powoduje skraplanie się pary wodnej z powietrza. Efektem jest wilgoć na ścianie lub suficie, a najczęściej w obydwu miejscach, w wyniku której po pewnym czasie (powyżej miesiąca) pojawia się zabrudzenie zawilgoconych powierzchni, a następnie rozwój pleśni. Proces intensyfikuje się, gdy wentylacja pomieszczenia jest słaba.

W budynkach mieszkalnych problem ten dotyczy ponad 30% użytkowanych mieszkań i ze szczególną ostrością występuje w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną, zwłaszcza po wymianie nieszczelnych okien na szczelne, nowoczesne.

TABELA 3. Wymagania odnośnie do zużycia różnych energii [W/(m2·K)] w budynkach od 2014 do 2021 r.

TABELA 3. Wymagania odnośnie do zużycia różnych energii [W/(m2·K)] w budynkach od 2014 do 2021 r.

Badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego za pomocą kamery termowizyjnej

Badaniom kamerą termowizyjną poddano budynek mieszkalny wielorodzinny z 38 lokalami mieszkalnymi, z 6 kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną na komórki lokatorskie. Budynek został wybudowany w latach 70. XX wieku i od tego czasu został poddany termomodernizacji. Inwestycję termomodernizacyjną przeprowadzono stosownie do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych ówczesnego okresu.

W inwentaryzacji słabych miejsc w budynku, a szczególnie z powodu braku izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, zastosowano kamerę termowizyjną.

Na RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8 zamieszczono termogramy z ekspertyzy opracowanej przez autorów artykułu, dokumentującej miejsca i przyczyny wykraplania wilgoci na wewnętrznych powierzchniach badanego budynku mieszkalnego [1].

RYS. 6. Termogram dokumentujący istnienie mostka termicznego w stropie poddasza w rejonach styku ze ścianą wewnętrzną; rys.: archiwa autorów

RYS. 6. Termogram dokumentujący istnienie mostka termicznego w stropie poddasza w rejonach styku ze ścianą wewnętrzną; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Termogram dokumentujący wadliwe wykonanie docieplenia stropu poddasza; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Termogram dokumentujący wadliwe wykonanie docieplenia stropu poddasza; rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Termogram dokumentujący istnienie rozległego mostka termicznego w rejonie styku ścian zewnętrznych (naroża) oraz wywołane przez niego skutki (zabrudzenia, pleśnie); rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Termogram dokumentujący istnienie rozległego mostka termicznego w rejonie styku ścian zewnętrznych (naroża) oraz wywołane przez niego skutki (zabrudzenia, pleśnie); rys.: archiwa autorów

Po obliczeniu współczynnika przenikania ciepła U dla istniejących przegród zewnętrznych analizowanego budynku mieszkalnego [1] (ściany zewnętrzne, dach, stolarka okienna) okazało się, że nie spełniają one warunków izolacyjności stawianych obecnie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednocześnie stwierdzono, że optymalny wariant przeprowadzenia termomodernizacji w tym budynku to poprawa parametrów izolacyjnych przegród zewnętrznych i dostosowanie ich co najmniej do wymagań, które będą obowiązywać w 2021 r.

Obliczenia w zakresie wynikającym z przepisów budowlanych dotyczących charakterystyki energetycznej budynku wykonano za pomocą programu Audytor OZC 6.6 Pro.

Otrzymane wyniki z obliczeń, jako szczegółowe zestawienie strat ciepła [kW] w budynku, a także zapotrzebowanie na cieplną energię końcową i pierwotną [kWh/(m2·rok)] wraz z rezultatami z badań kamerą termowizyjną umożliwiły określenie zarówno przyczyn powstawania niekorzystnych zjawisk, jak i ich zakresu w budynku.

Analiza obliczeń wykazała, że najwięcej ciepła budynek traci przez wentylację grawitacyjną, okna zewnętrzne o przestarzałych parametrach oraz ściany zewnętrzne i dach. Na RYS. 7 i RYS. 8  zamieszczono termogramy z kamery termowizyjnej ilustrujące badane miejsca budynku.

Nawiązując do obliczeń cieplnych zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także do rezultatów ze zdjęć termowizyjnych, można stwierdzić, że analizowany i badany budynek mieszkalny ma strukturę strat ciepła przez poszczególne przegrody zewnętrzne, jak przedstawiono na RYS. 9.

W projekcie zakresu termomodernizacji [1] ze względu na trójwarstwową konstrukcję ściany zaprojektowano, że ściana elewacyjna nie będzie rozbierana, a wymagana izolacja cieplna - 15 cm styropianu - zostanie zamocowana do tej ściany i pokryta tynkiem, zgodnie z technologią ETICS.

Ocieplenie zaprojektowano również na poddaszu, jako warstwę wełny mineralnej o grubości 30 cm. Izolacja ta zostanie ułożona na folii paroizolacyjnej, co wydatnie ograniczy straty ciepła, a współczynnik przenikania ciepła U = 0,130 W/(m2·K) będzie niższy niż standard, który będzie obowiązywać od 2021 roku.

Termomodernizacja zakłada również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesną, trzyszybową, a przede wszystkim odpowiadającą najnowszym wymaganiom technicznym w zakresie przenikania ciepła U = 0,7 W/(m2·K).

Przed termomodernizacją wskaźnik zapotrzebowania na ciepło EP wynosił 169,3 kWh/(m2·rok), co klasyfikowało analizowany budynek do grupy budynków energochłonnych. Termomodernizacja sprawiła, że zapotrzebowanie to spadło do wartości 52,6 kWh/(m2·rok). Według klasyfikacji opracowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju świadczy to o poprawieniu parametrów energetycznych o trzy klasy -termomodernizowany budynek spełnia warunki budynku energooszczędnego, co jest bardzo dobrym wynikiem. Pozwoli to znacznie zredukować koszty ogrzewania bez względu na dobór źródła ciepła.

Obecnie w polskim prawie brak jest zdefiniowanych wartości dopuszczalnych dotyczących zużycia energii przez cały budynek.

TABELA 4. Porównanie współczynnika przenikania ciepła U istniejącego budynku z wartościami, które będą obowiązywać w najbliższych latach według obowiązujących przepisów [6-7]. Źródło: opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz obliczeń własnych

TABELA 4. Porównanie współczynnika przenikania ciepła U istniejącego budynku z wartościami, które będą obowiązywać w najbliższych latach według obowiązujących przepisów [6-7]. Źródło: opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz obliczeń własnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa jedynie graniczne wartości odnośnie do izolacyjności przegród. Analizowany budynek po termomodernizacji je spełnia (TAB. 4 i TAB. 5).

Przeprowadzenie termomodernizacji analizowanego budynku mieszkalnego spowodowało ponadtrzykrotne zmniejszenie strat ciepła oraz ogólnego zapotrzebowania na ciepło budynku. Pozwoliło to również na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów, jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną.

Budynek, do tej pory uznawany za energochłonny, po modernizacji zaczął spełniać kryteria budynku energooszczędnego, w którym koszty ogrzewania zmniejszyły się co najmniej dwukrotnie.

TABELA 5. Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - wskaźnik EP odpowiada definicji energii pierwotnej kWh/(m2·rok) Źródło: materiały informacyjne Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, drevohaus.pl

TABELA 5. Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - wskaźnik EP odpowiada definicji energii pierwotnej kWh/(m2·rok) Źródło: materiały informacyjne Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, drevohaus.pl

Wybór optymalnego systemu ogrzewania i wentylacji budynku mieszkalnego poddawanego termomodernizacji

Po analizie ustalono, że modernizowana instalacja grzewcza powinna pracować przy niskich parametrach, co umożliwia uzyskanie najwłaściwszego pod względem fizjologii ludzkiego organizmu rozkładu temperatury w pomieszczeniach, bliskiego idealnemu (RYS. 10).

Niższa temperatura w obiegu grzewczym wymusza większą powierzchnię wymienników ciepła. W konwencjonalnych systemach ogrzewania temperatura zasilania zawiera się w przedziale 70-90°C. Wysokie temperatury sprzyjają występowaniu znacznych strat ciepła.

W systemach niskotemperaturowych temperatura czynnika grzewczego instalacji nie przekracza 55°C, co wymusza zastosowanie odpowiednich rozwiązań i typów wymienników. Instalacyjnie najlepiej sprawdzają się powierzchniowe systemy grzewcze - ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie  ścienne oraz ogrzewanie sufitowe. Znacznie rzadziej stosowane są grzejniki konwektorowe oraz systemy ogrzewania powietrznego.

Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania ma ogromny wpływ na wydajność źródła ciepła, rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz komfort cieplny lub dyskomfort przekładający się bezpośrednio na samopoczucie mieszkańców.

RYS. 10. Idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu; rys.: [http://www.ogrzewamy.pl/urządzenia/ogrzewanie-podłogowe]

RYS. 10. Idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu; rys.: [http://www.ogrzewamy.pl/urządzenia/ogrzewanie-podłogowe]

Duży wpływ na jakość powietrza, jego wilgotność, prędkość przepływu oraz udział promieniowania w wymianie cieplnej ma zastosowany rozdział powietrza oraz rodzaj instalacji wentylacyjnej (instalacja grawitacyjna, instalacja mechaniczna) w powiązaniu z rodzajem zastosowanej instalacji do ogrzewania budynku.

Niekwestionowaną zaletą powierzchniowych systemów grzewczych jest akumulacyjność cieplna mająca znaczny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji [1-3, 9-10].

Instalacja ogrzewania podłogowego cechuje się dużą bezwładnością cieplną, z powodu której system ogrzewania pomieszczeń bardzo wolno reaguje na regulację (zmianę) temperatury pomieszczenia, co powoduje utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniach przez długi czas. Dzięki temu zjawisku redukowane są skutki nierównomierności obciążeń cieplnych w ciągu doby, związane ze zmianami temperatury.

Dodatkową zaletą jest brak grzejników oraz rur w pomieszczeniu, umożliwiający swobodną aranżację wnętrza, w tym zastosowanie dowolnego pokrycia podłóg i umeblowania pomieszczenia.

Wadą są wyższe koszty inwestycyjne oraz koszty ewentualnych napraw [2-3].

Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego wynosi ok. 38°C, co oznacza temperaturę podłogi ok. 31°C, zaś w strefie przebywania ludzi utrzymuje się temperatura +20 ± 2°C.

Do zastosowania możliwe są dwie technologie układania systemu rur ogrzewania podłogowego - sucha i mokra:

 • w suchej rury grzewcze układane są w rowkach w izolacji podłogowej,
 • w mokrej - zanurzone w warstwie posadzki układanej na stropie konstrukcyjnym, z oddzieleniem warstwą izolacji termicznej pełniącej głównie rolę izolacji akustycznej.

W instalacji ogrzewania podłogowego izolacja termiczna jest niezbędna, aby ciepło nie było tracone w dół i aby jak najwięcej tego ciepła przekazać do danego pomieszczenia.

Wadą drugiej metody jest stosunkowo długi czas (3-4 tygodnie) wiązania warstwy posadzki, która jest wykonywana z materiałów na bazie zaprawy cementowej z uszlachetniaczami, a niekiedy z gotowych mieszanek, oraz przenoszenie przez nią naprężeń związanych z rozszerzalnością cieplną rur ogrzewania podłogowego.

Dzięki małej różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym a pomieszczeniem system ten ma zdolność do samoregulacji. Temperatura w instalacji ogrzewania podłogowego spada, gdy temperatura w pomieszczeniu się podnosi.

Rozkład temperatur w strefie przebywania ludzi w pomieszczeniu jest bardzo korzystny i zbliżony do idealnego, w którym najwyższa temperatura panuje na dole, a najniższa pod sufitem, co przedstawia RYS. 10. Gęstość strumienia ciepła, jaki przekazuje ogrzewanie podłogowe, wynosi około 60-100 W/m2.

Systemy rur grzewczych można umieścić również w ścianach pod tynkiem bądź w suficie, a także w betonowym stropie konstrukcyjnym.

Uwzględniając przedstawione powyżej uwarunkowania funkcjonalne analizowanego i badanego budynku mieszkalnego, rozpatrywano następujące źródła ciepła:

 • Ź1: pompa ciepła (PC) solanka/woda z gazowym kotłem kondensacyjnym (GKK), proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK; układ współpracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) o wydajności 70% zapotrzebowania na ciepło budynku.
 • Ź2: pompa ciepła powietrze/woda, gazowy kocioł kondensacyjny, proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK; układ współpracuje z kotłem opalanym ekogroszkiem (KOEGR) o wydajności 50% zapotrzebowania na ciepło budynku.

Według metody rachunku kosztów odniesionych do cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Costs) to właśnie pompa ciepła typu powietrze/woda z kombinacją gazowego kotła kondensacyjnego w układzie współpracy z kotłem opalanym ekogroszkiem jest najbardziej opłacalnym wariantem (Ź2).

W rozwiązaniach instalacji wentylacji budynków mieszkalnych stosowane są trzy systemy wentylacyjne:

 • system grawitacyjny,
 • system mechaniczny wywiewny,
 • system mechaniczny nawiewno-wywiewny.

System wentylacji grawitacyjnej to wciąż najczęściej spotykany system wentylacji. System ten nie zapewnia praktycznie żadnej kontroli nad strumieniem objętości powietrza wentylacyjnego i jest bardzo wrażliwy zarówno na zmianę warunków panujących w pomieszczeniu, jak i zewnętrznych warunków atmosferycznych.

W tym systemie wpływ na pracę instalacji wentylacji grawitacyjnej ma szczelność stolarki budowlanej. Coraz szczelniejsze okna obniżają jej skuteczność, a właściwe funkcjonowanie instalacji może uniemożliwić także nieprawidłowo zaprojektowany przepływ powietrza przez pomieszczenia mieszkalne.

System wentylacji mechanicznej wywiewnej bardzo często stosowany jest przy modernizacji budynków. Sprowadza się on najczęściej do montażu wentylatorów wywiewnych na kratkach instalacji grawitacyjnej. Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje uniezależnienie się od warunków zewnętrznych oraz umożliwia prawidłowe zaplanowanie przepływu powietrza w mieszkaniu.

Zastosowanie zbyt szczelnej stolarki budowlanej może jednak spowodować niewłaściwą pracę instalacji i zaprojektowane strumienie powietrza wentylacyjnego nie zostaną osiągnięte.

Stosowanie instalacji wentylacyjnej wywiewnej powoduje również niekontrolowany napływ powietrza infiltracyjnego do mieszkania.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest zdecydowanie najskuteczniejszy. Całkowicie uniezależnia on warunki panujące w pomieszczeniu od warunków na zewnątrz budynku, pozwala na właściwe zaprojektowanie przepływu powietrza w mieszkaniu, a także na utrzymanie zaprojektowanych strumieni objętości powietrza. W układach tych powietrze doprowadzane jest niezależnym systemem przewodów i dlatego powinna zostać zachowana wysoka szczelność stolarki okiennej.

Ten system w budownictwie jedno- i wielorodzinnym dotychczas stosowany jest rzadko, co wynika przede wszystkim z wyższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynku. Wyposażenie tej instalacji w skuteczny i wysokosprawny układ do odzyskiwania ciepła [2-3, 9, 11-12] koszty te znacznie obniża.

Odzysk ciepła w wentylacji jest obecnie obowiązkiem prawnym zawartym w warunkach technicznych i rozporządzeniach o zasięgu Unii Europejskiej i krajowym.

Podsumowanie

Na podstawie analiz cieplnych oraz zdjęć przegród zewnętrznych w stanie istniejącym, otrzymanych w technice termowizyjnej, badany budynek mieszkalny, aby z budynku energochłonnego stać się budynkiem o standardach lepszych niż te, które będą obowiązywać po 2021 r.. musi podlegać następującym działaniom termomodernizacyjnym:

 • ściany zewnętrzne wymagają ocieplenia warstwą styropianu grubości 15 cm z tynkiem wg technologii ETICS,
 • dach wymaga ocieplenia warstwą wełny mineralnej o grubości 30 cm, ułożonej na folii paroizolacyjnej,
 • źródło ciepła stanowić będą: pompa ciepła powietrze/woda, gazowy kocioł kondensacyjny; układ współpracuje z kotłem opalanym ekogroszkiem (KOEGR), proporcja mocy: 30% PC i 70% GKK, KOEGR o wydajności 50% zapotrzebowania na ciepło budynku,
 • ogrzewanie podłogowe,
 • wentylacja wywiewna mechaniczna, zgodna z wymaganiami sanitarnymi, czyli kuchnie 50 m3/h, łazienki 50 m3/h, garderoby 30 m3/h, na jeden lokal 130 m3/h,
 • stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,700 W/(m2·K),
 • obniżenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną z 169,3 na 52,6 kWh/(m2·rok).

Literatura

 1. K.P. Kasprzak, "Analiza techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych z pompą ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym poddanym termomodernizacji", praca dyplomowa, kierownik: J. Wasilczuk, WSEiZ, Warszawa 2016.
 2. W. Oszczak, "Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 3. M. Sobiech, J. Wasilczuk, "Nowoczesne systemy instalacyjne w budownictwie i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji", XXX konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", WAT, Zakopane 13-16.09.2016.
 4. J. Wasilczuk, M. Sobiech, "Problemy jakości powietrza w budownictwie mieszkalnym", XXX konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", WAT, Zakopane 13-16.09.2016 r.
 5. G. Bartnicki, B. Nowak, "Zużycie ciepła do ogrzewania mieszkań budynku wielorodzinnego w zależności od ich lokalizacji i okresu sezonu grzewczego", "INSTAL" 4/2017, s. 24-30.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015 poz. 376).
 8. J. Wasilczuk, M. Sobiech, J. Gaj, "Nietypowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem i eksploatacją systemów instalacyjnych na terenach zurbanizowanych", [w:] "Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń", t. 2, WAT, praca zbiorowa, s. 423-440, Warszawa 2011.
 9. M. Piotrowski, "Analiza wariantowych rozwiązań konstrukcji domów jednorodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów grzewczych", praca dyplomowa, kierownik: J. Wasilczuk, WSEiZ, Warszawa 2016.
 10. J. Wasilczuk, M. Sobiech, "Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku", „MAZOWSZE Studia Regionalne” 20/2017.
 11. J. Makowiecki, M. Rosiński, "Wentylacja i klimatyzacja w budownictwie", [w:] "Nowoczesne technologie dla budownictwa", WAT, praca zbiorowa, s. 66–87, Warszawa 2007.
 12. M. Sobiech, J. Wasilczuk, A. Koss, "Splity w muzeach i laboratoriach", "Chłodnictwo i Klimatyzacja" 5/2005.
 13. A. Rusowicz, "Filtracja w małych klimatyzatorach", "Chłodnictwo i Klimatyzacja" 5/2005.
 14. Dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.
 15. PN EN 12831, "Instalacje ogrzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Jacek Sawicki Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Jacek Sawicki Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne w budownictwie Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,...

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urządzeń przed uszkodzeniami fizycznymi oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych – ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych – przed...

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.