Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel?

Materiały prasowe | 2022-04-20
Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel? fot. NCBR

Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel? fot. NCBR

Nie musimy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ani zatruwać środowiska naturalnego. Seria 9 przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu udowodni, że gospodarka, której bliska jest troska o zdrowie nasze i naszej planety, znajduje się w naszym zasięgu. Realizacja nowatorskich projektów jest możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zobacz także

Kingspan news Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360 Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM...

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM – bogate w dane plany zawierają informacje na temat możliwości produktu/projektu, certyfikatów, kosztów i wielu innych. Integrując każdy znany szczegół elementu w pliku BIM, osoby znajdujące się na planie produktu mają dostęp do informacji na temat specyfikacji, instalacji, przekazania i cyklu życia...

Opracowanie: Redakcja news Rusza pierwsza w Polsce instalacja do recyklingu betonu

Rusza pierwsza w Polsce instalacja do recyklingu betonu Rusza pierwsza w Polsce instalacja do recyklingu betonu

W zakładzie Heidelberg Materials Polska w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim rusza instalacja, która po raz pierwszy w Polsce umożliwi recykling odpadów betonowych na skalę przemysłową. Inwestycja...

W zakładzie Heidelberg Materials Polska w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim rusza instalacja, która po raz pierwszy w Polsce umożliwi recykling odpadów betonowych na skalę przemysłową. Inwestycja w Dąbrowie Górniczej znajduje się obecnie w fazie zaawansowanego rozruchu. Dzięki instalacji będzie można przetwarzać do 100 ton odpadów betonowych na godzinę.

Konsultacje dot. zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków

Konsultacje dot. zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków Konsultacje dot. zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o trwających konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia w sprawie zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw...

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o trwających konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia w sprawie zmiany metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Klasy charakterystyki energetycznej budynków mają być ułatwieniem dla właścicieli, kupujących oraz najemców budynków i lokali.

Czy można poprawić nasze zdrowie i zadbać o czystsze środowisko, a przy okazji wesprzeć rozwój polskich technologii? NCBR przekonuje, że tak. Przy współpracy z wieloma ekspertami oraz przedstawicielami różnych branż, Centrum już przygotowuje rozwiązania, które mają „zazielenić” kluczowe sektory polskiej gospodarki.

„Dziewięć naszych przedsięwzięć badawczych realizowanych z udziałem środków Funduszy Europejskich dotyczy przetestowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnych technologii. Choć będą to rozwiązania prototypowe, powstaną z myślą o szerokim zastosowaniu. A kiedy już zostaną wprowadzone masowo, odmienią m.in. to, jak ogrzewamy budynki, skąd pozyskujemy energię elektryczną oraz co robimy ze ściekami i odpadami rolniczymi. Wszystko po to, by w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem wykorzystać cenne zasoby energii, stawiać na gospodarkę obiegu zamkniętego, zadbać o klimat i poprawić warunki naszego życia” – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czy wiesz, że: NCBR i NFOŚiGW działają razem dla zielonej transformacji?

Bez wątpienia na warunki te niekorzystnie wpływają m.in. zła jakość powietrza i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Smog unoszący się w powietrzu, chemikalia przedostające się do wody czy gazy cieplarniane emitowane do atmosfery nie mogą być jednak codziennością, do której po prostu trzeba się przyzwyczaić. Niszczenie zdrowia planety i degradacja środowiska na końcu oznacza przecież niszczenie zdrowia nas samych.

Eksperci NCBR zdają sobie z tego sprawę. Dlatego postanowili działać.

Koniec z syndromem chorego budynku

Największe korzyści mogą przynieść zmiany w budownictwie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwraca uwagę zarówno na konieczność ograniczenia zapotrzebowania na ciepło, jak i przejścia na niskoemisyjne źródła energii cieplnej. Niezbędne są więc m.in. termomodernizacje budynków, wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania ciepłem i wyeliminowanie starych pieców, w których spalane są węgiel i drewno, a nawet śmieci.

Choć dorośli i dzieci spędzają w przestrzeniach zamkniętych nawet kilkanaście godzin dziennie, oddychamy w nich powietrzem o bardzo złej jakości. Odpowiada za to tzw. niska emisja, czyli wszelkiego rodzaju szkodliwe pyły, zanieczyszczenia i gazy, których głównym źródłem jest sektor bytowo-komunalny.

„Według badań stężenie CO2 w polskich szkołach jest przekroczone nawet trzykrotnie. Powoduje to zmianę w pracy organizmu i sprawia, że dzieci nie są w stanie maksymalnie wykorzystać swojego potencjału” – tłumaczy dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki i twórca strony „Nauka. To lubię”, który w ośmiu krótkich filmach przedstawia działania NCBR wpisujące się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Problemy, jakie mogą się wtedy pojawić, to m.in. trudności z zachowaniem koncentracji, bóle głowy, suchość gardła i oczu. Zjawisko jest na tyle powszechne i dobrze zbadane, że zyskało nawet swoją nazwę: syndrom chorego budynku (ang. sick building syndrome).

Z rozwiązaniem przychodzi NCBR i przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów”. W wyniku rozpoczętych już prac powstaną prototypowe instalacje wentylacji mechanicznej, które będzie można stosować tak dla całych budynków, jak i konkretnej sali lekcyjnej czy konkretnego mieszkania. Wentylacja ta pozwoli m.in. znacząco zmniejszyć stężenie dwutlenku węgla.

„Gdy do sali lekcyjnej wchodzi 25–30 dzieci, to stężenie CO2 przekracza ponad 3 tys. cząsteczek na milion, czasami poziom dochodzi nawet do 5 tys. Jeśli budynki są poddane termomodernizacji i mają wymienioną stolarkę okienną na bardziej szczelną, infiltracja świeżego powietrza jest jeszcze bardziej utrudniona. Zastosowanie wentylacji mechanicznej spowoduje, że poziom stężenia CO2 spadnie poniżej 1 tys. cząsteczek na milion. To pułap przyjęty przez wszystkie najważniejsze organizacje zajmujące się zdrowiem, w tym m.in. Światową Organizację Zdrowia” – wyjaśnia dr inż. Mariusz Skwarczyński z NCBR, kierownik projektu „Wentylacja dla szkół i domów”.

Ochrona przed pyłami i wirusami

Ale oczywiście problemem są też inne zanieczyszczenia, w tym pyły zawieszone PM10 i PM2.5. To drobinki pyłu, które trafiają do naszego organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Są przyczyną m.in. chorób układu oddechowego, chorób płuc i problemów z oddychaniem – w tym coraz częściej spotykanej u dzieci astmy. Dodatkowym wyzwaniem w przypadku szkół jest wtórne zanieczyszczenie powietrza. Pojawia się ono wtedy, gdy np. dzieci podczas zabawy w czasie przerwy wznoszą leżące na podłodze pyły lub gdy zrzucają je z siebie podczas zdejmowania kurtki w szatni.

Częściowo problem mogą rozwiązać oczyszczacze powietrza, ale mają one tę wadę, że działają tylko na określonym obszarze. Prawidłowo działający system wentylacji mechanicznej i dystrybucji powietrza w pomieszczeniu może dawać wymierne efekty dla całego budynku.

„W przypadku podstawowych wentylacji nie ma żadnej filtracji pyłów. W kryteriach naszego przedsięwzięcia przyjęliśmy założenia, że docelowy poziom zanieczyszczeń nie będzie mógł przekraczać wskaźnika obowiązującego dla dobrej jakości powietrza” – tłumaczy Mariusz Skwarczyński.

Prototypowe wentylacje zajmą się także usunięciem mikrobiologicznych zanieczyszczeń, czyli wirusów, bakterii i grzybów, tak aby przeziębione czy kaszlące dzieci nie zarażały innych.

Opracowane w ramach przedsięwzięcia NCBR systemy wentylacji dopasują też temperaturę do rzeczywistych potrzeb. I tak jeśli w klasie będzie 20–30 dzieci, system przestawi się na mniejsze obroty, bo ciepło dawać będą sami uczniowie. Dzięki temu i w szkołach, i w mieszkaniach będzie można w bardzo łatwy sposób utrzymać optymalną dla zdrowia i komfortu życia temperaturę.

Lekarstwo na smog

Innowacje w budownictwie są niezbędne także do tego, by pozbyć się problemów na zewnątrz. W skali całego kraju sektor komunalno-bytowy to główne źródło zanieczyszczenia powietrza m.in. pyłami PM2.5 i PM10 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem. Ich stężenia w okresie zimowym bardzo często przekraczają przyjęte normy nawet o kilkaset procent.

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), spalanie w gospodarstwach domowych odpowiadało w 2019 r. za 49% emisji pyłów PM2.5, 41% emisji pyłów PM10 i 89% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym m.in. benzo(a)pirenu.

„Mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych, z czego ponad połowa jest ogrzewana węglem i drewnem. W przeważającej mierze zamontowane w domach urządzenia nie spełniają żadnych standardów ekologicznych i norm emisji. Tak długo, jak nie rozwiążemy problemu związanego z ogrzewaniem domów, nie ma co liczyć na dobrą jakość powietrza” – nie ukrywa Andrzej Guła, współzałożyciel Polskiego Alarmu Smogowego i członek komitetu monitorującego projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w NCBR.

Problemu tego dotyka kilka przedsięwzięć realizowanych przez NCBR ze wsparciem Funduszy Europejskich (w ramach POIR). Elektryfikacja ciepłownictwa, pompy ciepła czy też tworzenie przydomowych magazynów ciepła i energii to bardzo ważne elementy układanki, z których stworzony ma być obraz Polski bez smogu. Wszystkie te projekty łączy ten sam cel: zapewnić ludziom ciepło i energię elektryczną w taki sposób, by nie szkodzić środowisku i nam samym.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” pozwoli na stworzenie modelowych budynków, które odpowiedzą na te wyzwania w największym stopniu. W prefabrykowanych budynkach zainstalowane będą filtry HEPA, które poprawią jakość powietrza, a ciepło zostanie zapewnione bez potrzeby spalania czegokolwiek. Korzyści odczują nie tylko lokatorzy, którzy nie będą musieli np. przynosić węgla, ale i sąsiedzi, którzy nie będą musieli wdychać dymu. Dodatkowo dzięki inteligentnym czujnikom budynki zapewnią odpowiednią wilgotność i temperaturę. Kolejna kwestia to niskie rachunki lub ich całkowity brak. Dla użytkowników to bardzo ważny aspekt, gdyż oznacza duży komfort psychiczny.

Wykorzystać deszczówkę

W kontekście zdrowia i budynków istotne jest podejście do wszystkich zasobów, nie tylko tych zapewniających ciepło i energię elektryczną. Bardzo ważne jest np. odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi.

Wspomniane przedsięwzięcie powstało właśnie po to, by chronić zasoby wód głębinowych. Projektowane przez wykonawców technologie pozwolą na to, by niemal cała wykorzystywana w budynku woda (nawet 95%) była wodą deszczową. Będzie służyć do wszystkich celów, a zatem i do kąpieli, i do prania, i do zmywania, i do spłukiwania toalety. Pojawiają się nawet rozwiązania, które pozwalałyby uzdatnić tę wodę do picia. Żeby móc skorzystać z deszczówki na tyle sposobów, opracowany system będzie uwzględniał przydomową oczyszczalnię ścieków. Zostanie ona wyposażona w lampy UV do zabijania mikroorganizmów i bakterii znajdujących się w zbiorniku wody oraz w system filtracji i uzdatniania wody.

Ekspert NCBR zauważa też, że zbierana przy budynku oczyszczona woda ze ścieków może służyć do podlania zielonej ściany, zielonego dachu i wszelkiej zieleni dookoła nas, nie tylko trawników. 

Badania pokazują też, że wertykalne ogrody czy zielone tarasy obniżają poziom hałasu i zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Jako że roślinność taka bardzo sprawnie wyłapuje pyły, pozwala też zadbać o lepszą jakość powietrza.

Oczyszczalnia przyszłości, czyli...

Skoro o oczyszczaniu wody mowa, nie można zapomnieć o kolejnym niezwykle ważnym dla zdrowia i środowiska przedsięwzięciu NCBR – „Oczyszczalni przyszłości”.

„Niewykorzystane, nieprzerobione osady pościekowe są dużym obciążeniem dla środowiska – zawierają bowiem wiele mikrozanieczyszczeń, jak chociażby farmaceutyki (antybiotyki, hormony itp.) i pestycydy. Niektóre chemikalia po przedostaniu się do rzek trafiają do Bałtyku i przyczyniają się do zakwitów sinic. Powodują też inne zmiany w środowisku, jak np. rodzenie się samych samców. Opracowana w ramach przedsięwzięcia oczyszczalnia usunie kilkanaście różnego rodzaju problematycznych mikrozanieczyszczeń. Wytypowano je przy współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, kierując się przede wszystkim tym, by były to mikrozanieczyszczenia, które faktycznie najczęściej występują w ściekach” wskazuje dr Tomasz Rożek.

Tymczasem oczyszczalnia przyszłości zredukuje zanieczyszczenia o ponad 90%, a ilość farmaceutyków o przynajmniej połowę (choć najlepsi wykonawcy deklarują poziom ok. 90%). Dzięki bardzo dużemu odzyskowi substancji biogennych ścieki staną się też źródłem cennych surowców. I tak odzyskane z nich fosfor i azot będą mogły być wykorzystywane w rolnictwie do wytwarzania nawozów i ulepszania gleby, a niektóre surowce – w budownictwie, np. przy budowie dróg i placów.

Sama woda może zaś służyć do celów przemysłowych bądź gospodarczych. Projekt zakłada, że przynajmniej połowa wody trafiającej do oczyszczalni nie spłynie po oczyszczeniu do cieków wodnych, lecz będzie wykorzystana ponownie. Mając na uwadze coraz dłuższe i coraz częstsze okresy suszy, musimy oszczędzać wodę pitną na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli więc do podlania zieleni miejskiej czy umycia drogi można wykorzystać oczyszczoną wodę z oczyszczalni, warto to robić.

Na potrzeby przedsięwzięcia NCBR zostanie zmodernizowana już istniejąca oczyszczalnia. Prototypowa, bezodorowa instalacja będzie przystosowana do przyjmowania ścieków od 20 tys. mieszkańców. Taki rozmiar wybrano nieprzypadkowo: oczyszczalnie tego typu są najmniej zaawansowane technologicznie, a zatem wykazują największy potencjał do poprawy. Opracowana technologia, podobnie jak inne przygotowywane przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, będzie jednak skalowalna. Oznacza to, że przystosowanie jej na potrzeby większej oczyszczalni nie będzie żadnym problemem.

Nowatorska biogazownia

Wśród projektów, które powinny pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego, znajduje się też „Innowacyjna biogazownia”. 

„W obecnej gospodarce biomasa jest często spalana, co cenne substancje biogenne zamienia w pył. Dodatkowo efektem spalania są smog i zanieczyszczenie powietrza, a także niszczenie bioróżnorodności. Tymczasem biogazownie nie powodują zanieczyszczeń oraz, co bardzo ważne, produkują naturalne nawozy. Obieg biogenów zostaje dzięki temu zamknięty, co jest głównym założeniem gospodarki obiegu zamkniętego” – zwraca uwagę Tomasz Rożek.

Naturalne nawozy powstaną z masy pofermentacyjnej, a więc materiału pozbawionego pasożytów, patogenów, aktywnych nasion chwastów itp.

„Masa pofermentacyjna jest bezpieczna do nawożenia pól, nie zawiera mikrozanieczyszczeń typu antybiotyki. Dodatkowo przefermentowana masa wzbogaca organicznie ziemię. Obecnie w Polsce ziemie stepowieją, a takie zabiegi poprawiają strukturę gleby. Dzięki temu powraca próchnica, a rośliny lepiej rosną” – mówi o plusach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” Miłosz Krzymiński z NCBR, kierownik projektu.

Dużą zaletą projektowanej instalacji będzie bezodorowość, czyli znacząca redukcja emisji uciążliwych dla człowieka zapachów. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem będzie produkcja biometanu, który może być np. używany do maszyn rolniczych i eliminować zanieczyszczenia powietrza z maszyn. Możliwych zastosowań jest zresztą więcej. Wprowadzając biometan do sieci, nie będzie trzeba wykorzystywać węgla czy drewna do ogrzewania domów. Pozwoli to ograniczyć smog i korzystnie wpłynie na nasze zdrowie.

Źródło: NCBR 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Konferencja TI-Expo 2024

Konferencja TI-Expo 2024 Konferencja TI-Expo 2024

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje...

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje związane z izolacjami technicznymi.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Materiały prasowe news BGK wspiera zrównoważone inwestycje

BGK wspiera zrównoważone inwestycje BGK wspiera zrównoważone inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną,...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej czy budowie i modernizacji instalacji do odzysku fosforu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Nagrodę Grand Prix 2023 otrzymała kameralna przestrzeń pogrzebowa Kolumbarium w Radomiu, zaprojektowane przez pracownię BDR Architekci.

Materiały prasowe news Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r. Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy....

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju tych firm konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim...

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim i 194. w Polsce.

Materiały prasowe news SWIN na targach BUDMA 2024

SWIN na targach BUDMA 2024 SWIN na targach BUDMA 2024

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych,...

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych, wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na rok 2024.

Materiały prasowe news Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy...

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, jak również sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Materiały prasowe news Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Materiały prasowe news Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor,...

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor, za jego projekt odpowiadała Grupa 5 Architekci, a generalnym wykonawcą była firma budowlana PORR. Inwestycję wyróżnia wysoki standard wykończenia powierzchni wspólnych. W jej obu reprezentacyjnych holach wejściowych zastosowano dekoracyjne posadzki typu szlifowane i polerowane terazzo żywiczne, czyli...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Złote Medale targów BUDMA 2024

Złote Medale targów BUDMA 2024 Złote Medale targów BUDMA 2024

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r. Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7% (przed miesiącem odpowiednio 7,4% i 20,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Promocja książki na targach BUDMA 2024

Promocja książki na targach BUDMA 2024 Promocja książki na targach BUDMA 2024

Zapraszamy na stoisko miesięcznika IZOLACJE podczas poznańskich Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024. Będzie można kupić naszą nowość wydawniczą w promocyjnej cenie, z autografem...

Zapraszamy na stoisko miesięcznika IZOLACJE podczas poznańskich Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024. Będzie można kupić naszą nowość wydawniczą w promocyjnej cenie, z autografem autora.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2023 r. była wyższa...

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2023 r. była wyższa o 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (w 2022 r. spadek o 0,9%) oraz wyższa o 28,7% w stosunku do listopada 2023 r. (w 2022 r. wzrost o 17,2%).

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie

Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie

Sieć Bricomarché kontynuuje ekspansję i otwiera 12. punkt w woj. podkarpackim. Nowa placówka funkcjonuje od 31 stycznia br. i jest pierwszym sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w Łańcucie.

Sieć Bricomarché kontynuuje ekspansję i otwiera 12. punkt w woj. podkarpackim. Nowa placówka funkcjonuje od 31 stycznia br. i jest pierwszym sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w Łańcucie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań

Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań

Na portalu www.izolacje.com.pl ruszamy z nowym, prestiżowym projektem – Partnerzy. Uznani w branży producenci, dostarczający specjalistyczne technologie, w swojej działalności i rozwoju kierują się ideą...

Na portalu www.izolacje.com.pl ruszamy z nowym, prestiżowym projektem – Partnerzy. Uznani w branży producenci, dostarczający specjalistyczne technologie, w swojej działalności i rozwoju kierują się ideą zrównoważonego budownictwa, tworząc nowoczesne rozwiązania, spełniające wysokie wymagania dzisiejszego rynku. Do projektu należą firmy: Alchimica, Bauder, Canada Rubber, Sika oraz Soprema.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r.

W 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań,...

W 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Materiały prasowe Płynny wariant szczelnego montażu okien

Płynny wariant szczelnego montażu okien Płynny wariant szczelnego montażu okien

Marka illbruck, ekspert w dziedzinie klejenia i uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, rozszerza ofertę o nowy wariant systemu szczelnego montażu okien,...

Marka illbruck, ekspert w dziedzinie klejenia i uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, rozszerza ofertę o nowy wariant systemu szczelnego montażu okien, oparty na innowacyjnej – pierwszej, aktywnej membranie płynnej LD926 do złączy okiennych.

Materiały prasowe news Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów

Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda...

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO.

Materiały prasowe news 7 antysmogowych zadań dla rządu

7 antysmogowych zadań dla rządu 7 antysmogowych zadań dla rządu

Polski Alarm Smogowy zaprezentował siedem antysmogowych zadań dla nowego rządu. Ich realizacja ma znacznie poprawić jakość powietrza w Polsce. Pozwoliłoby to zwiększyć liczbę mieszkańców kraju oddychających...

Polski Alarm Smogowy zaprezentował siedem antysmogowych zadań dla nowego rządu. Ich realizacja ma znacznie poprawić jakość powietrza w Polsce. Pozwoliłoby to zwiększyć liczbę mieszkańców kraju oddychających czystym powietrzem z 2 do 30 milionów, ograniczając liczbę przedwczesnych zgonów, spowodowanych złą jakością powietrza o 21 tysięcy każdego roku. PAS przekazał listę postulatów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce.

Materiały prasowe news Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Materiały prasowe news Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2023 rok

Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2023 rok Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2023 rok

W 2023 r. branża farb dekoracyjnych utrzymała dodatni wynik finansowy pomimo spadku wolumenu sprzedanych farb. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – wzrosła r/r....

W 2023 r. branża farb dekoracyjnych utrzymała dodatni wynik finansowy pomimo spadku wolumenu sprzedanych farb. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – wzrosła r/r. o 13%, do 2,62 mld zł w 2023 r. (w roku 2022 dynamika była ujemna i wyniosła -3,4%). Jednocześnie zmniejszył się wolumen sprzedanych farb liczony w litrach o -2% w 2023 r. (w 2022 r. było to -16,9%). Wyniki powstały na bazie raportu SellFiK przygotowanego dla Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów.

Materiały prasowe news Nieco lepsze nastroje dekarzy

Nieco lepsze nastroje dekarzy Nieco lepsze nastroje dekarzy

Większość badanych dekarzy (61%) dobrze ocenia wyniki działalności swojej firmy w 2023 r. – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2024”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

Większość badanych dekarzy (61%) dobrze ocenia wyniki działalności swojej firmy w 2023 r. – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2024”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Spotkanie edukacyjne z uczniami techników budowlanych

Spotkanie edukacyjne z uczniami techników budowlanych Spotkanie edukacyjne z uczniami techników budowlanych

W dniach 22–24 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu odbyło się spotkanie z uczniami tamtejszego Technikum Budowlanego. Przez trzy dni prezes Stowarzyszenia Wykonawców...

W dniach 22–24 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu odbyło się spotkanie z uczniami tamtejszego Technikum Budowlanego. Przez trzy dni prezes Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych Tomasz Tomczak prowadził tam prelekcje na temat izolacji w budownictwie. Było to już kolejne spotkanie, które organizuje SWIN z uczniami szkół średnich, a w planach są następne. Najbliższe z nich odbędą się 19–20 marca 2024 r. w Technikum Budowlanym w Lesznie.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.