Izolacje.com.pl

Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel?

Materiały prasowe | 2022-04-20
Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel? fot. NCBR

Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel? fot. NCBR

Nie musimy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ani zatruwać środowiska naturalnego. Seria 9 przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu udowodni, że gospodarka, której bliska jest troska o zdrowie nasze i naszej planety, znajduje się w naszym zasięgu. Realizacja nowatorskich projektów jest możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zobacz także

Materiały prasowe news 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych...

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Co to oznacza w praktyce?

Materiały prasowe news Czwarty ranking programu Czyste Powietrze

Czwarty ranking programu Czyste Powietrze Czwarty ranking programu Czyste Powietrze

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków...

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy. W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z województwa śląskiego. Aktywność każdej gminy można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz...

Materiały prasowe news Ile potrwa transformacja energetyczna polskiej gospodarki?

Ile potrwa transformacja energetyczna polskiej gospodarki? Ile potrwa transformacja energetyczna polskiej gospodarki?

Tocząca się na Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna...

Tocząca się na Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna wartość 180 największych realizowanych i planowanych projektów przekracza już 300 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce od kilku lat wynosi w granicach 20 mld zł rocznie. W najbliższych latach ograniczone moce przerobowe...

Czy można poprawić nasze zdrowie i zadbać o czystsze środowisko, a przy okazji wesprzeć rozwój polskich technologii? NCBR przekonuje, że tak. Przy współpracy z wieloma ekspertami oraz przedstawicielami różnych branż, Centrum już przygotowuje rozwiązania, które mają „zazielenić” kluczowe sektory polskiej gospodarki.

„Dziewięć naszych przedsięwzięć badawczych realizowanych z udziałem środków Funduszy Europejskich dotyczy przetestowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnych technologii. Choć będą to rozwiązania prototypowe, powstaną z myślą o szerokim zastosowaniu. A kiedy już zostaną wprowadzone masowo, odmienią m.in. to, jak ogrzewamy budynki, skąd pozyskujemy energię elektryczną oraz co robimy ze ściekami i odpadami rolniczymi. Wszystko po to, by w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem wykorzystać cenne zasoby energii, stawiać na gospodarkę obiegu zamkniętego, zadbać o klimat i poprawić warunki naszego życia” – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czy wiesz, że: NCBR i NFOŚiGW działają razem dla zielonej transformacji?

Bez wątpienia na warunki te niekorzystnie wpływają m.in. zła jakość powietrza i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Smog unoszący się w powietrzu, chemikalia przedostające się do wody czy gazy cieplarniane emitowane do atmosfery nie mogą być jednak codziennością, do której po prostu trzeba się przyzwyczaić. Niszczenie zdrowia planety i degradacja środowiska na końcu oznacza przecież niszczenie zdrowia nas samych.

Eksperci NCBR zdają sobie z tego sprawę. Dlatego postanowili działać.

Koniec z syndromem chorego budynku

Największe korzyści mogą przynieść zmiany w budownictwie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwraca uwagę zarówno na konieczność ograniczenia zapotrzebowania na ciepło, jak i przejścia na niskoemisyjne źródła energii cieplnej. Niezbędne są więc m.in. termomodernizacje budynków, wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania ciepłem i wyeliminowanie starych pieców, w których spalane są węgiel i drewno, a nawet śmieci.

Choć dorośli i dzieci spędzają w przestrzeniach zamkniętych nawet kilkanaście godzin dziennie, oddychamy w nich powietrzem o bardzo złej jakości. Odpowiada za to tzw. niska emisja, czyli wszelkiego rodzaju szkodliwe pyły, zanieczyszczenia i gazy, których głównym źródłem jest sektor bytowo-komunalny.

„Według badań stężenie CO2 w polskich szkołach jest przekroczone nawet trzykrotnie. Powoduje to zmianę w pracy organizmu i sprawia, że dzieci nie są w stanie maksymalnie wykorzystać swojego potencjału” – tłumaczy dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki i twórca strony „Nauka. To lubię”, który w ośmiu krótkich filmach przedstawia działania NCBR wpisujące się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Problemy, jakie mogą się wtedy pojawić, to m.in. trudności z zachowaniem koncentracji, bóle głowy, suchość gardła i oczu. Zjawisko jest na tyle powszechne i dobrze zbadane, że zyskało nawet swoją nazwę: syndrom chorego budynku (ang. sick building syndrome).

Z rozwiązaniem przychodzi NCBR i przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów”. W wyniku rozpoczętych już prac powstaną prototypowe instalacje wentylacji mechanicznej, które będzie można stosować tak dla całych budynków, jak i konkretnej sali lekcyjnej czy konkretnego mieszkania. Wentylacja ta pozwoli m.in. znacząco zmniejszyć stężenie dwutlenku węgla.

„Gdy do sali lekcyjnej wchodzi 25–30 dzieci, to stężenie CO2 przekracza ponad 3 tys. cząsteczek na milion, czasami poziom dochodzi nawet do 5 tys. Jeśli budynki są poddane termomodernizacji i mają wymienioną stolarkę okienną na bardziej szczelną, infiltracja świeżego powietrza jest jeszcze bardziej utrudniona. Zastosowanie wentylacji mechanicznej spowoduje, że poziom stężenia CO2 spadnie poniżej 1 tys. cząsteczek na milion. To pułap przyjęty przez wszystkie najważniejsze organizacje zajmujące się zdrowiem, w tym m.in. Światową Organizację Zdrowia” – wyjaśnia dr inż. Mariusz Skwarczyński z NCBR, kierownik projektu „Wentylacja dla szkół i domów”.

Ochrona przed pyłami i wirusami

Ale oczywiście problemem są też inne zanieczyszczenia, w tym pyły zawieszone PM10 i PM2.5. To drobinki pyłu, które trafiają do naszego organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Są przyczyną m.in. chorób układu oddechowego, chorób płuc i problemów z oddychaniem – w tym coraz częściej spotykanej u dzieci astmy. Dodatkowym wyzwaniem w przypadku szkół jest wtórne zanieczyszczenie powietrza. Pojawia się ono wtedy, gdy np. dzieci podczas zabawy w czasie przerwy wznoszą leżące na podłodze pyły lub gdy zrzucają je z siebie podczas zdejmowania kurtki w szatni.

Częściowo problem mogą rozwiązać oczyszczacze powietrza, ale mają one tę wadę, że działają tylko na określonym obszarze. Prawidłowo działający system wentylacji mechanicznej i dystrybucji powietrza w pomieszczeniu może dawać wymierne efekty dla całego budynku.

„W przypadku podstawowych wentylacji nie ma żadnej filtracji pyłów. W kryteriach naszego przedsięwzięcia przyjęliśmy założenia, że docelowy poziom zanieczyszczeń nie będzie mógł przekraczać wskaźnika obowiązującego dla dobrej jakości powietrza” – tłumaczy Mariusz Skwarczyński.

Prototypowe wentylacje zajmą się także usunięciem mikrobiologicznych zanieczyszczeń, czyli wirusów, bakterii i grzybów, tak aby przeziębione czy kaszlące dzieci nie zarażały innych.

Opracowane w ramach przedsięwzięcia NCBR systemy wentylacji dopasują też temperaturę do rzeczywistych potrzeb. I tak jeśli w klasie będzie 20–30 dzieci, system przestawi się na mniejsze obroty, bo ciepło dawać będą sami uczniowie. Dzięki temu i w szkołach, i w mieszkaniach będzie można w bardzo łatwy sposób utrzymać optymalną dla zdrowia i komfortu życia temperaturę.

Lekarstwo na smog

Innowacje w budownictwie są niezbędne także do tego, by pozbyć się problemów na zewnątrz. W skali całego kraju sektor komunalno-bytowy to główne źródło zanieczyszczenia powietrza m.in. pyłami PM2.5 i PM10 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem. Ich stężenia w okresie zimowym bardzo często przekraczają przyjęte normy nawet o kilkaset procent.

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), spalanie w gospodarstwach domowych odpowiadało w 2019 r. za 49% emisji pyłów PM2.5, 41% emisji pyłów PM10 i 89% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym m.in. benzo(a)pirenu.

„Mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych, z czego ponad połowa jest ogrzewana węglem i drewnem. W przeważającej mierze zamontowane w domach urządzenia nie spełniają żadnych standardów ekologicznych i norm emisji. Tak długo, jak nie rozwiążemy problemu związanego z ogrzewaniem domów, nie ma co liczyć na dobrą jakość powietrza” – nie ukrywa Andrzej Guła, współzałożyciel Polskiego Alarmu Smogowego i członek komitetu monitorującego projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w NCBR.

Problemu tego dotyka kilka przedsięwzięć realizowanych przez NCBR ze wsparciem Funduszy Europejskich (w ramach POIR). Elektryfikacja ciepłownictwa, pompy ciepła czy też tworzenie przydomowych magazynów ciepła i energii to bardzo ważne elementy układanki, z których stworzony ma być obraz Polski bez smogu. Wszystkie te projekty łączy ten sam cel: zapewnić ludziom ciepło i energię elektryczną w taki sposób, by nie szkodzić środowisku i nam samym.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” pozwoli na stworzenie modelowych budynków, które odpowiedzą na te wyzwania w największym stopniu. W prefabrykowanych budynkach zainstalowane będą filtry HEPA, które poprawią jakość powietrza, a ciepło zostanie zapewnione bez potrzeby spalania czegokolwiek. Korzyści odczują nie tylko lokatorzy, którzy nie będą musieli np. przynosić węgla, ale i sąsiedzi, którzy nie będą musieli wdychać dymu. Dodatkowo dzięki inteligentnym czujnikom budynki zapewnią odpowiednią wilgotność i temperaturę. Kolejna kwestia to niskie rachunki lub ich całkowity brak. Dla użytkowników to bardzo ważny aspekt, gdyż oznacza duży komfort psychiczny.

Wykorzystać deszczówkę

W kontekście zdrowia i budynków istotne jest podejście do wszystkich zasobów, nie tylko tych zapewniających ciepło i energię elektryczną. Bardzo ważne jest np. odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi.

Wspomniane przedsięwzięcie powstało właśnie po to, by chronić zasoby wód głębinowych. Projektowane przez wykonawców technologie pozwolą na to, by niemal cała wykorzystywana w budynku woda (nawet 95%) była wodą deszczową. Będzie służyć do wszystkich celów, a zatem i do kąpieli, i do prania, i do zmywania, i do spłukiwania toalety. Pojawiają się nawet rozwiązania, które pozwalałyby uzdatnić tę wodę do picia. Żeby móc skorzystać z deszczówki na tyle sposobów, opracowany system będzie uwzględniał przydomową oczyszczalnię ścieków. Zostanie ona wyposażona w lampy UV do zabijania mikroorganizmów i bakterii znajdujących się w zbiorniku wody oraz w system filtracji i uzdatniania wody.

Ekspert NCBR zauważa też, że zbierana przy budynku oczyszczona woda ze ścieków może służyć do podlania zielonej ściany, zielonego dachu i wszelkiej zieleni dookoła nas, nie tylko trawników. 

Badania pokazują też, że wertykalne ogrody czy zielone tarasy obniżają poziom hałasu i zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Jako że roślinność taka bardzo sprawnie wyłapuje pyły, pozwala też zadbać o lepszą jakość powietrza.

Oczyszczalnia przyszłości, czyli...

Skoro o oczyszczaniu wody mowa, nie można zapomnieć o kolejnym niezwykle ważnym dla zdrowia i środowiska przedsięwzięciu NCBR – „Oczyszczalni przyszłości”.

„Niewykorzystane, nieprzerobione osady pościekowe są dużym obciążeniem dla środowiska – zawierają bowiem wiele mikrozanieczyszczeń, jak chociażby farmaceutyki (antybiotyki, hormony itp.) i pestycydy. Niektóre chemikalia po przedostaniu się do rzek trafiają do Bałtyku i przyczyniają się do zakwitów sinic. Powodują też inne zmiany w środowisku, jak np. rodzenie się samych samców. Opracowana w ramach przedsięwzięcia oczyszczalnia usunie kilkanaście różnego rodzaju problematycznych mikrozanieczyszczeń. Wytypowano je przy współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, kierując się przede wszystkim tym, by były to mikrozanieczyszczenia, które faktycznie najczęściej występują w ściekach” wskazuje dr Tomasz Rożek.

Tymczasem oczyszczalnia przyszłości zredukuje zanieczyszczenia o ponad 90%, a ilość farmaceutyków o przynajmniej połowę (choć najlepsi wykonawcy deklarują poziom ok. 90%). Dzięki bardzo dużemu odzyskowi substancji biogennych ścieki staną się też źródłem cennych surowców. I tak odzyskane z nich fosfor i azot będą mogły być wykorzystywane w rolnictwie do wytwarzania nawozów i ulepszania gleby, a niektóre surowce – w budownictwie, np. przy budowie dróg i placów.

Sama woda może zaś służyć do celów przemysłowych bądź gospodarczych. Projekt zakłada, że przynajmniej połowa wody trafiającej do oczyszczalni nie spłynie po oczyszczeniu do cieków wodnych, lecz będzie wykorzystana ponownie. Mając na uwadze coraz dłuższe i coraz częstsze okresy suszy, musimy oszczędzać wodę pitną na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli więc do podlania zieleni miejskiej czy umycia drogi można wykorzystać oczyszczoną wodę z oczyszczalni, warto to robić.

Na potrzeby przedsięwzięcia NCBR zostanie zmodernizowana już istniejąca oczyszczalnia. Prototypowa, bezodorowa instalacja będzie przystosowana do przyjmowania ścieków od 20 tys. mieszkańców. Taki rozmiar wybrano nieprzypadkowo: oczyszczalnie tego typu są najmniej zaawansowane technologicznie, a zatem wykazują największy potencjał do poprawy. Opracowana technologia, podobnie jak inne przygotowywane przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, będzie jednak skalowalna. Oznacza to, że przystosowanie jej na potrzeby większej oczyszczalni nie będzie żadnym problemem.

Nowatorska biogazownia

Wśród projektów, które powinny pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego, znajduje się też „Innowacyjna biogazownia”. 

„W obecnej gospodarce biomasa jest często spalana, co cenne substancje biogenne zamienia w pył. Dodatkowo efektem spalania są smog i zanieczyszczenie powietrza, a także niszczenie bioróżnorodności. Tymczasem biogazownie nie powodują zanieczyszczeń oraz, co bardzo ważne, produkują naturalne nawozy. Obieg biogenów zostaje dzięki temu zamknięty, co jest głównym założeniem gospodarki obiegu zamkniętego” – zwraca uwagę Tomasz Rożek.

Naturalne nawozy powstaną z masy pofermentacyjnej, a więc materiału pozbawionego pasożytów, patogenów, aktywnych nasion chwastów itp.

„Masa pofermentacyjna jest bezpieczna do nawożenia pól, nie zawiera mikrozanieczyszczeń typu antybiotyki. Dodatkowo przefermentowana masa wzbogaca organicznie ziemię. Obecnie w Polsce ziemie stepowieją, a takie zabiegi poprawiają strukturę gleby. Dzięki temu powraca próchnica, a rośliny lepiej rosną” – mówi o plusach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” Miłosz Krzymiński z NCBR, kierownik projektu.

Dużą zaletą projektowanej instalacji będzie bezodorowość, czyli znacząca redukcja emisji uciążliwych dla człowieka zapachów. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem będzie produkcja biometanu, który może być np. używany do maszyn rolniczych i eliminować zanieczyszczenia powietrza z maszyn. Możliwych zastosowań jest zresztą więcej. Wprowadzając biometan do sieci, nie będzie trzeba wykorzystywać węgla czy drewna do ogrzewania domów. Pozwoli to ograniczyć smog i korzystnie wpłynie na nasze zdrowie.

Źródło: NCBR 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej...

Materiały prasowe news MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej

MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania...

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Materiały prasowe news Cyfryzacja w budownictwie – dokumenty w formie elektronicznej

Cyfryzacja w budownictwie – dokumenty w formie elektronicznej Cyfryzacja w budownictwie – dokumenty w formie elektronicznej

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża...

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej.

Materiały prasowe news Budowa mieszkań w okresie styczeń-marzec 2022 r.

Budowa mieszkań w okresie styczeń-marzec 2022 r. Budowa mieszkań w okresie styczeń-marzec 2022 r.

Według informacji GUS, w pierwszym kwartale br. w stosunku do tego samego okresu 2021 r., spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Mniej też wydano pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z...

Według informacji GUS, w pierwszym kwartale br. w stosunku do tego samego okresu 2021 r., spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Mniej też wydano pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym. Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost mieszkań oddanych do użytkowania.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2022 r.

Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2022 r.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu br. była wyższa o 27,6%...

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu br. była wyższa o 27,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 10,8%) oraz o 41,4% w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 34,2%).

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie w kwietniu 2022 r.

Koniunktura w budownictwie w kwietniu 2022 r. Koniunktura w budownictwie w kwietniu 2022 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 15,4 (przed miesiącem minus 20,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 24%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 15,4 (przed miesiącem minus 20,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 24% (przed miesiącem odpowiednio 7,8% i 27,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Materiały prasowe Czas na czyste powietrze – edukacja ekologiczna mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Czas na czyste powietrze – edukacja ekologiczna mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Czas na czyste powietrze – edukacja ekologiczna mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Przedsięwzięcie ma zachęcać do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne i ułatwiać skorzystanie z rządowego programu dofinansowań „Czyste Powietrze”.

Przedsięwzięcie ma zachęcać do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne i ułatwiać skorzystanie z rządowego programu dofinansowań „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Kolejny sklep sieci Bricomarché – w Bielsku-Białej

Kolejny sklep sieci Bricomarché – w Bielsku-Białej Kolejny sklep sieci Bricomarché – w Bielsku-Białej

Grupa Muszkieterów uruchomiła 180. sklep sieci Bricomarché w Polsce. Od 27 kwietnia br. mieszkańcy województwa śląskiego mogą znaleźć w Bricomarché w Bielsku-Białej szeroką gamę produktów z kategorii „dom...

Grupa Muszkieterów uruchomiła 180. sklep sieci Bricomarché w Polsce. Od 27 kwietnia br. mieszkańcy województwa śląskiego mogą znaleźć w Bricomarché w Bielsku-Białej szeroką gamę produktów z kategorii „dom i ogród”.

Materiały prasowe news Ruszyły konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ruszyły konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ruszyły konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego – to główne...

Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego – to główne założenia nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Materiały prasowe Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu? Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu?

Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany i piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować. Dlatego należy pamiętać, że płyty styropianowe stanowią jedynie...

Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany i piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować. Dlatego należy pamiętać, że płyty styropianowe stanowią jedynie niewielki procent kosztów wykonania ocieplenia. Należy wybrać je świadomie, aby wydatek przyniósł maksymalne oszczędności.

Materiały prasowe news Inwestycja Nordic Bemowo z łącznikami Schöck

Inwestycja Nordic Bemowo z łącznikami Schöck Inwestycja Nordic Bemowo z łącznikami Schöck

Atutem najnowszej inwestycji YIT w Warszawie, w ramach której powstanie blisko 600 mieszkań, jest lokalizacja. Działka leży niedaleko powstającej drugiej linii metra, co zapewni mieszkańcom dogodną komunikację...

Atutem najnowszej inwestycji YIT w Warszawie, w ramach której powstanie blisko 600 mieszkań, jest lokalizacja. Działka leży niedaleko powstającej drugiej linii metra, co zapewni mieszkańcom dogodną komunikację z centrum miasta. Nordic Bemowo to projekt ambitny i dobrze przemyślany. Charakteryzuje go nordycka architektura, fińskie akcenty, liczne udogodnienia dla mieszkańców, bogata zieleń oraz mnóstwo detali, które tworzą spójną całość. Wszystko to sprawi, że Nordic Bemowo będzie unikalnym projektem...

Materiały prasowe news Inwestycja we Wrocławiu z rozwiązaniami Schöck

Inwestycja we Wrocławiu z rozwiązaniami Schöck Inwestycja we Wrocławiu z rozwiązaniami Schöck

Inwestycja Lokum Porto znajduje się przy Odrze, na Starym Mieście. Przestrzeń osiedla wypełniają bujna zieleń, ozdobne alejki oraz oczko wodne. Otoczenie zapewni mieszkańcom miejsce do relaksu, spotkań...

Inwestycja Lokum Porto znajduje się przy Odrze, na Starym Mieście. Przestrzeń osiedla wypełniają bujna zieleń, ozdobne alejki oraz oczko wodne. Otoczenie zapewni mieszkańcom miejsce do relaksu, spotkań i zabawy.

Materiały prasowe news Kredyt z dotacją w ramach programu Czyste Powietrze w Santander Consumer Bank

Kredyt z dotacją w ramach programu Czyste Powietrze w Santander Consumer Bank Kredyt z dotacją w ramach programu Czyste Powietrze w Santander Consumer Bank

Już siódmy bank uruchomił (27 kwietnia) ścieżkę kredytową dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Santander Consumer Bank podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i...

Już siódmy bank uruchomił (27 kwietnia) ścieżkę kredytową dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Santander Consumer Bank podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszami wojewódzkimi. Dzięki finansowej propozycji banku beneficjenci programu „Czyste Powietrze” będą mogli otrzymać dotację na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Materiały prasowe news Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania? Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów...

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów od izolacji cieplnej i 38% membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości.

Materiały prasowe news Konkurs Top Ten HACKS Okna 2022

Konkurs Top Ten HACKS Okna 2022 Konkurs Top Ten HACKS Okna 2022

1 marca 2022 r. ruszyła kolejna, szósta edycja konkursu Top Ten HACKS Okna 2022. Programy Top Ten oraz HACKS (Heating And Cooling Know-how and Solutions) pomagają wskazać grupę wyrobów, które spełniają...

1 marca 2022 r. ruszyła kolejna, szósta edycja konkursu Top Ten HACKS Okna 2022. Programy Top Ten oraz HACKS (Heating And Cooling Know-how and Solutions) pomagają wskazać grupę wyrobów, które spełniają najwyższe wymogi efektywności energetycznej, jakości i poprawy komfortu życia.

Materiały prasowe news 4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce

4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce 4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce

Preferencyjna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW spółce ANTEX II pozwoli zrealizować budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,737 MW w miejscowościach: Żarnowo Pierwsze, Maćkowice, Białobrzegi...

Preferencyjna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW spółce ANTEX II pozwoli zrealizować budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,737 MW w miejscowościach: Żarnowo Pierwsze, Maćkowice, Białobrzegi i Łaszczówka Kolonia.

Materiały prasowe news Zakaz spalania węgla w Warszawie i wokół stolicy

Zakaz spalania węgla w Warszawie i wokół stolicy Zakaz spalania węgla w Warszawie i wokół stolicy

Radni województwa mazowieckiego przegłosowali wprowadzenie zakazu spalania węgla: w Warszawie od 1 października 2023, w „obwarzanku” warszawskim od 2028 r. Dodatkowo nowelizacja uchwały antysmogowej wprowadza...

Radni województwa mazowieckiego przegłosowali wprowadzenie zakazu spalania węgla: w Warszawie od 1 października 2023, w „obwarzanku” warszawskim od 2028 r. Dodatkowo nowelizacja uchwały antysmogowej wprowadza zakaz instalowania kotłów na węgiel i drewno w nowych domach, które mogą być podłączone do ciepła miejskiego. Poza tym zapisem uchwała nie zakazuje spalania drewna ani w kominkach, ani kotłach – to efekt kompromisu, jaki powstał w procesie konsultacji społecznych.

Materiały prasowe news Mieszkanie Plus – nabór do mieszkań w Zamościu

Mieszkanie Plus – nabór do mieszkań w Zamościu Mieszkanie Plus – nabór do mieszkań w Zamościu

29 kwietnia o godz.12.00 ruszył nabór wniosków od chętnych na mieszkania powstające przy ul. Parkowej w Zamościu. Aplikować można do 13 maja za pośrednictwem strony internetowej www.zamosc.mdr.pl. Do dyspozycji...

29 kwietnia o godz.12.00 ruszył nabór wniosków od chętnych na mieszkania powstające przy ul. Parkowej w Zamościu. Aplikować można do 13 maja za pośrednictwem strony internetowej www.zamosc.mdr.pl. Do dyspozycji przyszłych najemców będzie 96 wykończonych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Osiedle jest wynikiem współpracy między zamojskim samorządem a spółką PFR Nieruchomości i powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego.

Materiały prasowe news Termomodernizacja kluczem do czystego powietrza

Termomodernizacja kluczem do czystego powietrza Termomodernizacja kluczem do czystego powietrza

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) apeluje do Komisji Europejskiej o wsparcie i przyśpieszenie procesu zwiększenia udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”.

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) apeluje do Komisji Europejskiej o wsparcie i przyśpieszenie procesu zwiększenia udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł

Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2022–2027”, z uwagi na ponadprzeciętny wzrost kosztów produkcji, w 2021 r. wartość rynku wyrobów betonowych wzrosła...

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2022–2027”, z uwagi na ponadprzeciętny wzrost kosztów produkcji, w 2021 r. wartość rynku wyrobów betonowych wzrosła w ujęciu nominalnym o ok. 14%, do poziomu ponad 10,6 mld zł. Prognozy na 2022 r. zakładają kolejny dwucyfrowy wzrost wartości tego rynku.

Materiały prasowe news Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową

Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową

Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez...

Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie i zagospodarowywanie przestrzenne, zamiast wspierać zachowanie i powiększanie systemów przyrodniczych, dopuszczają do ich postępującego i nieodwracalnego osłabiania.

Materiały prasowe news Nano-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Nano-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej Nano-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów, zaprasza na „Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej”.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów, zaprasza na „Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej”.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Inwestycyjny proces budowlany krok po kroku

Inwestycyjny proces budowlany krok po kroku Inwestycyjny proces budowlany krok po kroku

Publikacja ma ułatwić potencjalnym i obecnym inwestorom przejście przez sformalizowane procedury oraz zapoznanie się z nowymi możliwościami, jakie daje ustawodawca.

Publikacja ma ułatwić potencjalnym i obecnym inwestorom przejście przez sformalizowane procedury oraz zapoznanie się z nowymi możliwościami, jakie daje ustawodawca.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2022 r.

Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2022 r. Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2022 r.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. W jakich grupach produktowych ceny materiałów spadły, a w których wzrosły?

Grupa PSB Handel analizuje zmiany ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. W jakich grupach produktowych ceny materiałów spadły, a w których wzrosły?

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.