Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Transformacja energetyczna Polski i krajów UE do 2050 r.

Transformacja energetyczna Polski i krajów UE do 2050 r.

Transformacja energetyczna Polski i krajów UE do 2050 r.

Postępująca dekarbonizacja polskiego sektora elektroenergetycznego, w perspektywie 2050 r., prowadzić będzie do jego kompletnego przemodelowania. Całkowitej zmianie ulegnie struktura mocy i produkcji energii elektrycznej. Co zakładają możliwe scenariusze realizacji wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE w kontekście wdrożenia pakietu „Fit for 55”?

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Przedstawiamy ostatnią część raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1

Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Scenariusze przywołane w analizie są istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, a także uwzględniają ryzyko związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Produkcja energii elektrycznej w różnych pasmach obciążenia

W tym rozdziale przedstawiono wyniki modelu w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w układzie dobowym dla wybranych dni charakterystycznych w 2030 i 2050 r.

Zastosowana w modelu rozdzielczość czasowa umożliwia uwzględnienie pewnych aspektów pracy systemu elektroenergetycznego, trudnych do ujęcia przy uproszczonym podejściu; w przypadku niektórych technologii istotnie wpływa na uzyskiwane wyniki.

W podejściu bardziej szczegółowym wyraźniej widać rolę magazynów energii, źródeł szczytowych i systemów DSR oraz wpływ ładowania samochodów elektrycznych na funkcjonowanie systemu. Także kwestie importu i eksportu energii elektrycznej, analizowane w poszczególnych pasmach obciążenia, pokazują większą złożoność niż przy rozważaniach ograniczonych do rocznego salda wymiany transgranicznej.

Jednak trzeba zaznaczyć, że wyniki obliczeń modelowych z horyzontem do 2050 r. z konieczności są tylko aproksymacjami, ze względu na wysoki poziom niepewności wielu założeń – od politycznych i gospodarczych, do technicznych i środowiskowych. Pomimo tego uzyskiwane wyniki na poziomie poszczególnych pasm obciążenia, pozwalają na wyciągnięcie ważnych wniosków, choć ze względu na wspomniane niepewności, należy bardziej traktować je raczej jako wnioski jakościowe, a nie ściśle ilościowe.

rys1 cake

RYS. 1. Pokrycie zapotrzebowania dla wybranych dni charakterystycznych w 2030 r.; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE


CAR – ładowanie samochodów elektrycznych, H_STO – zapotrzebowanie w elektrolizerach, EXCH – import-eksport energii elektrycznej, DSR – usługi redukcji obciążenia, BAT_STO – bateryjne magazyny energii, DAM_STO – elektrownie szczytowo-pompowe, SUN – elektrownie słoneczne, WIND_OFF – elektrownie wiatrowe na morzu, WIND_ON – elektrownie wiatrowe na lądzie, BMS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę z CCS, BMS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę, BGS – elektrownie i elektrociepłownie na biogaz, HYDRO – elektrownie wodne przepływowe, OTH – elektrownie i elektrociepłownie na pozostałe paliwa, GAS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe z CCS, HYD – elektrownie i elektrociepłownie gazowe (wykorzystanie wodoru), GAS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe, NUC – elektrownie jądrowe, COA_CCS – elektrownie węglowe z CCS (węgiel kamienny i brunatny), COA – elektrownie i elektrociepłownie węglowe (węgiel kamienny i brunatny), DEM – poziom zapotrzebowania (kategoria DEM nie obejmuje energii zużytej na: ładowanie BEV, produkcję wodoru, pompy ciepła)

Na RYS. 1 i RYS. 2 przedstawiono pracę jednostek wytwórczych w dwugodzinnych pasmach obciążenia, dla przykładowych dni charakterystycznych w roku 2030 i 2050 – kolejno dla dwóch dni zimowych (o średnim zapotrzebowaniu i dużej wietrzności oraz o wysokim zapotrzebowaniu i małej wietrzności), a następnie dla dwóch dni letnich (o średnim zapotrzebowaniu, małej wietrzności i dużym nasłonecznieniu oraz o wysokim zapotrzebowaniu, dużej wietrzności i dużym zachmurzeniu). Profil zapotrzebowania na energię pokazany jest linią ciągłą (DEM), przy czym nie obejmuje on mocy potrzebnej do ładowania samochodów elektrycznych i produkcji wodoru, które na wykresach przedstawione są jako wartości ujemne (odpowiednio CAR i H_STO – te kategorie są wyraźniej widoczne dopiero na wykresie dla 2050 r.). Także ładowanie magazynów bateryjnych (BAT) i eksport energii elektrycznej (EXCH) przedstawione są na wykresie jako wartości ujemne, natomiast odzysk energii z baterii oraz import energii pokazano jako wartości dodatnie.

rys2 cake

RYS. 2. Pokrycie zapotrzebowania dla wybranych dni charakterystycznych w 2050 r.; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE


CAR – ładowanie samochodów elektrycznych, H_STO – zapotrzebowanie w elektrolizerach, EXCH – import-eksport energii elektrycznej, DSR – usługi redukcji obciążenia, BAT_STO – bateryjne magazyny energii, DAM_STO – elektrownie szczytowo-pompowe, SUN – elektrownie słoneczne, WIND_OFF – elektrownie wiatrowe na morzu, WIND_ON – elektrownie wiatrowe na lądzie, BMS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę z CCS, BMS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę, BGS – elektrownie i elektrociepłownie na biogaz, HYDRO – elektrownie wodne przepływowe, OTH – elektrownie i elektrociepłownie na pozostałe paliwa, GAS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe z CCS, HYD – elektrownie i elektrociepłownie gazowe (wykorzystanie wodoru), GAS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe, NUC – elektrownie jądrowe, COA_CCS – elektrownie węglowe z CCS (węgiel kamienny i brunatny), COA – elektrownie i elektrociepłownie węglowe (węgiel kamienny i brunatny), DEM – poziom zapotrzebowania (kategoria DEM nie obejmuje energii zużytej na: ładowanie BEV, produkcję wodoru, pompy ciepła)

Wyniki dla 2030 r. pokazują istotną zmianę roli elektrowni i elektrociepłowni węglowych (kategoria COA na wykresie obejmuje łącznie produkcję na węglu kamiennym i brunatnym) – ze względu na rosnące koszty CO2 spada średni roczny czas wykorzystania bloków węglowych, choć nadal pełnią ważną rolę w zimowych dniach o małej wietrzności. Ale już w dniach o dużej wietrzności węgiel pełni rolę marginalną, gdyż większość zapotrzebowania pokrywają farmy wiatrowe i jednostki gazowe, uzupełniane produkcją elektrowni i elektrociepłowni na biomasę oraz importem energii elektrycznej. Tym samym rola węgla jako elementu zabezpieczającego system energetyczny w 2030 r. wciąż będzie istotna.

W okresie letnim duża część zapotrzebowania pokrywana jest przez źródła OZE – przede wszystkim fotowoltaikę (w ciągu dnia) oraz siłownie wiatrowe. Reszta zapotrzebowania uzupełniana jest blokami gazowymi oraz w mniejszym stopniu – węglowymi, przy czym system jest zdolny do pokrycia zapotrzebowania krajową produkcją z jednostek konwencjonalnych nawet przy całkowitym braku produkcji z niestabilnych jednostek OZE. Warto zwrócić uwagę, że produkcja źródeł fotowoltaicznych będzie zmuszała jednostki konwencjonalne do redukcji obciążenia w ciągu dnia i wymuszała znacznie bardziej elastyczną pracę niż obecnie.

Import energii elektrycznej odbywa się przede wszystkim latem i jest wynikiem relatywnie niskich kosztów energii w krajach sąsiadujących, wskutek nadwyżek produkcji energii z OZE. Paradoksalnie większość eksportu energii ma miejsce w zimowym szczycie zapotrzebowania, co pokazuje, że sytuacja na rynkach sąsiednich może być w tym okresie trudniejsza niż w Polsce, a uruchomienie w tych okresach jednostek węglowych, mimo relatywnie wysokich kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji w EU ETS, pozwala na uzupełnienie niedoborów mocy nie tylko na rynku krajowym.

W 2030 r. kwestia ładowania samochodów elektrycznych (kategoria CAR) nie wpływa jeszcze znacząco na system elektroenergetyczny. W okresie 2030–2050 system elektroenergetyczny przechodzi radykalną zmianę (RYS. 3). Następuje szybki rozwój źródeł OZE – przede wszystkim fotowoltaiki i farm wiatrowych. Szczególnie dynamicznie rozwijają się farmy wiatrowe na morzu.

rys3 cake

RYS. 3. Uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w latach 2020–2050 dla scenariusza NEU, NEU_HPRICE, NEU_LWIND i BASE; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Źródła węglowe całkowicie znikają z systemu, a rolę jednostek pracujących w podstawie przejmują elektrownie jądrowe, przez większość czasu pracując z pełną mocą – z wyjątkiem dni letnich o bardzo wysokiej produkcji z OZE oraz dni weekendowych z niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Z pełną mocą przez większość czasu pracują także jednostki biomasowe wyposażone w CCS (BECCS), ale korzyści z ich pracy związane są przede wszystkim z ich ujemnym bilansem CO2 i dostarczaniem na rynek EU ETS jednostek pochłaniania. Przy wysokich cenach uprawnień do emisji BECCS są ekonomicznie bardzo efektywne – natomiast ich rozwój ograniczony jest dostępnością biomasy i możliwościami utylizacji i składowania CO2. Ze względu na te ograniczenia udział BECCS w produkcji energii nie jest bardzo duży.

Źródła gazowe przez większą część roku pełnią przede wszystkim rolę jednostek rezerwujących, ale zimą, w okresach wysokiego zapotrzebowania i przy niedoborach energii ze źródeł OZE, zapewniają istotną część produkcji energii elektrycznej. W modelu założono, że nowe bloki gazowe mają być w przyszłości technicznie przystosowane do częściowego lub całkowitego przejścia na paliwo wodorowe. Część jednostek gazowych zaczyna wykorzystywać tę możliwość, choć wciąż nie dzieje się to na dużą skalę.

Wyniki obliczeń w układzie pasmowym pokazują także rzecz dość oczywistą – w systemie energetycznym o znacznym nasyceniu niesterowalnymi jednostkami OZE rośnie rola magazynów energii oraz systemów umożliwiających dynamiczne reagowanie na zmiany podaży. W okresach znacznej nadprodukcji energii z OZE intensywnie wykorzystywane są elektrolizery do produkcji wodoru, przede wszystkim na potrzeby innych sektorów gospodarki, ale część wodoru zużywana jest w samym systemie energetycznym.

W okresach wysokiego zapotrzebowania i niskiej produkcji z OZE wodór może zastępować gaz ziemny, zmniejszając koszty produkcji związane z emisjami. W tym przypadku można powiedzieć, że wodór niejako pełni rolę długoterminowego magazynu energii – przy czym z perspektywy samego systemu energetycznego ta forma magazynowania nie jest aż tak atrakcyjna, gdyż wiąże się ze znacznymi stratami, dużo większymi niż w przypadku magazynów bateryjnych.

Niezależnie od tego, czy wodór będzie wykorzystany w energetyce, czy w innych sektorach, jego produkcja pozwala na zagospodarowanie okresów nadpodaży energii, zwiększając elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego. Dobrze widać to na przykładzie zimowych dni o dużej wietrzności, gdzie między innymi dzięki pracy elektrolizerów elektrownie jądrowe nie muszą zmniejszać obciążenia pomimo znacznej nadprodukcji energii. Natomiast w okresach zimowych o niskiej wietrzności i wysokim zapotrzebowaniu elektrolizery nie są wykorzystywane. Podobnie zresztą latem, elektrolizery pracują przede wszystkim w okresach dużego nasłonecznienia albo silnego wiatru.

Obecność elektrolizerów zmniejsza także zapotrzebowanie na bateryjne magazyny energii, które wykorzystywane są przede wszystkim w instalacjach indywidualnych do krótkookresowego magazynowania energii w ciągu dnia, przy intensywnej produkcji prądu z układów fotowoltaicznych. Energia ta przeważnie wykorzystywana jest tego samego dnia w szczycie wieczornym i w nocy.

W kontekście magazynów energii warto wspomnieć także o roli samochodów elektrycznych. Z jednej strony stanowią one obciążenie dla systemu elektroenergetycznego, zwiększając zapotrzebowanie na energię elektryczną. Natomiast niedogodność ta może być do pewnego stopnia złagodzona przy założeniu, że wdrożone zostaną systemy inteligentnego sterowania ładowarkami, szybko reagującymi na zmiany podaży energii np. poprzez system taryf dynamicznych. Pozwoli to na uniknięcie kumulacji obciążenia związanego z jednoczesnym ładowaniem dużej liczby samochodów oraz wykorzystanie okresów nadpodaży energii elektrycznej na rynku.

Zapotrzebowanie na energię dla samochodów elektrycznych modelowane jest w modelu sektora transportu TR3E, natomiast model energetyczny MEESA musi zapewnić produkcję energii dla pokrycia tego zapotrzebowania. W modelu MEESA samochody elektryczne stanowią, z punktu widzenia systemu energetycznego, rodzaj magazynu energii.

Schematy wykorzystania samochodów zakładają, że większość przejazdów odbywa się w godzinach szczytu komunikacyjnego. Natomiast okresy ładowania mogą być w znacznym stopniu dobierane dynamicznie, z uwzględnieniem faktu, że zawsze jakaś część samochodów jest ładowana, niezależnie od pory dnia czy obciążenia. Dzięki temu system efektywnie wykorzystuje okresy nadpodaży energii (dolina nocna, dzienny szczyt słoneczny), a w okresach niedoborów energii zmniejsza obciążenie i stara się je możliwie równomiernie rozłożyć tak, by unikać kumulacji zapotrzebowania.

Testy modelu przy różnych poziomach nasycenia samochodami elektrycznymi pokazują, że przy efektywnym dynamicznym systemie ładowania duża liczba samochodów elektrycznych zmniejsza konieczność inwestycji w bateryjne magazyny energii – podobnie jak dzieje się w przypadku elektrolizerów i magazynowania wodoru.

W kontekście wyników w poszczególnych pasmach obciążenia warto wspomnieć istotną rolę systemów DSR – przede wszystkim w zimowym szczycie i przy niskiej produkcji energii z turbin wiatrowych. Wykorzystywana przez kilka godzin w roku możliwość redukcji zapotrzebowania lub przesunięcia go na inny okres pozwala zmniejszyć inwestycje w szczytowe jednostki, których koszt na jednostkę produkcji energii byłby w innym wypadku nieporównywalnie większy od rekompensaty wypłacanej jednostkom DSR.

Jednostki DSR, podobnie jak bateryjne magazyny, elektrolizery oraz częściowe dopasowanie godzin ładowania samochodów elektrycznych do podaży energii elektrycznej (poprzez impulsy cenowe) pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw po minimalnym sumarycznym koszcie dla odbiorców.

Uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej w analizowanych scenariuszach

Realizacja celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce będzie wiązała się z istotnym wzrostem kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Stosunkowo najbardziej równomierny wzrost kosztów wytwarzania występuje w scenariuszu BASE, przede wszystkim ze względu na brak wdrożenia pakietu „Fit for 55” i niższe koszty związane z emisją gazów cieplarnianych.

W scenariuszu NEU i jego wariantach NEU_HPRICE i NEU_LWIND ze względu na zaostrzenie celu na 2030 r. następuje bardzo drastyczny wzrost kosztów wytwarzania w okresie 2020–2030. Dzieje się tak dlatego, że w tym okresie nadal źródła węglowe mają istotny udział w produkcji, a szybki wzrost kosztów emisji przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów wytwarzania. Realia techniczne budowy nowych jednostek, dostępność finansowania sprawiają, że przebudowa krajowego systemu energetycznego jest procesem długotrwałym.

Podjęcie wysiłku inwestycyjnego powinno spowodować, że w latach w latach 2030–2035 koszty zaczną spadać, osiągając w 2050 r. poziom zbliżony do poziomu kosztu w scenariuszu BASE – z wyjątkiem scenariusza NEU_HPRICE, w którym koszty, choć także maleją, pozostają wyższe niż w innych scenariuszach. Pokazuje to również, że największe wyzwania dla gospodarki pojawią się już w najbliższej dekadzie.

Warto w tym miejscu wyjaśnić czemu, pomimo dużych różnic w kosztach emisji, poziom kosztów wytwarzania w 2050 r. w scenariuszach NEU, NEU_LWIND i BASE jest zbliżony. Wpływa na to kilka czynników:

  • W scenariuszu BASE w systemie wciąż pozostaje dużo jednostek gazowych, więc ponoszą one relatywnie wysokie koszty uprawnień do emisji. Natomiast w scenariuszu NEU i jego wariantach jednostki gazowe są wypierane przez źródła jądrowe i gazowe wyposażone w CCS, co z kolei zmniejsza wpływ kosztów emisji na średni koszt wytwarzania. Dodatkowo w tych dwóch scenariuszach rośnie wykorzystanie technologii BECCS, która otrzymuje przychody za pochłonięte wolumeny CO2. Wysokie ceny uprawnień do emisji znacząco podwyższają efektywność ekonomiczną BECCS, obniżając średnie koszty wytwarzania. Jest to zresztą także jedna z przyczyn, dla których koszty w scenariuszu NEU_HPRICE są wyraźnie wyższe niż w scenariuszu NEU. Oprócz oczywistego wyższego kosztu paliw, ze względu na niższe koszty emisji CO2 przychody jednostek BECCS nie są tak wysokie jak w scenariuszu NEU.
  • Z kolei w scenariuszu NEU_LWIND, który zakłada ograniczenie potencjału farm wiatrowych, moglibyśmy oczekiwać wyższych kosztów niż w scenariuszu NEU i istotnie przez prawie cały analizowany okres koszty te są wyższe, natomiast praktycznie zrównują się w okolicy 2050 r. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony wskutek wysokich kosztów emisji CO2 przychody z BECCS są w tym scenariuszu wyższe (co obniża średnie koszty operacyjne), ale dodatkowo trzeba pamiętać, że w tym scenariuszu tempo rozwoju gospodarczego i zapotrzebowanie na energię jest niższe niż w NEU, co także prowadzi do niższych kosztów energii.

Nakłady inwestycyjne

Wysokie nakłady inwestycyjne mogą się okazać kluczowym problemem planowanej transformacji energetycznej. Bez istotnego wsparcia finansowego z UE i dostępności niskooprocentowanych pożyczek realizacja ambitnych celów redukcyjnych nie będzie możliwa. Szczególnie istotne może się to okazać w ciepłownictwie sieciowym, gdyż oprócz nakładów inwestycyjnych na same źródła energii przypuszczalnie znaczące będą nakłady związane z modernizacją samych sieci (nieuwzględnione w przedstawionych dalej oszacowaniach). Jednak należy podkreślić, że jakkolwiek nakłady inwestycyjne są ważnym elementem oceny scenariuszy, absolutnie nie powinny być głównym kryterium takiej oceny. Same nakłady inwestycyjne nie przedstawiają całkowitych kosztów transformacji i nie mogą być z nimi utożsamiane.

rys4 cake

RYS. 4. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2021–2050 dla scenariusza NEU, NEU_HPRICE, NEU_LWIND i BASE; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE


HEAT – ciepłownie, H_STO – zapotrzebowanie w elektrolizerach, BAT_STO – bateryjne magazyny energii, DAM_STO – elektrownie szczytowo-pompowe, SUN_S – elektrownie PV małe, SUN – elektrownie PV duże, WIND_OFF – elektrownie wiatrowe na morzu, WIND_ON – elektrownie wiatrowe na lądzie, BMS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę z CCS, BMS – elektrownie i elektrociepłownie na biomasę, BGS – elektrownie i elektrociepłownie na biogaz, HYDRO – elektrownie wodne przepływowe, WST – elektrociepłownie na paliwa odpadowe, OIL – elektrownie olejowe, GAS_CCS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe z CCS, GAS – elektrownie i elektrociepłownie gazowe, NUC – elektrownie jądrowe, COA_CCS – elektrownie i elektrociepłownie na węgiel kamienny z CCS, COA – elektrownie i elektrociepłownie na węgiel kamienny, LIG_CCS – elektrownie na węgiel brunatny z CCS, LIG – elektrownie na węgiel brunatny.

Na RYS. 4. przedstawiono skumulowane nakłady inwestycyjne w latach 2021–2050 dla poszczególnych scenariuszy. W scenariuszu NEU wynoszą one blisko 390 mld EUR’2015. Przeważająca większość inwestycji związana jest z rozwojem źródeł OZE, ale znaczący jest również udział energetyki jądrowej, ciepłownictwa oraz inwestycji związanych z produkcją i magazynowaniem wodoru. Struktura i poziom nakładów w scenariuszu NEU_HPRICE jest bardzo podobna do scenariusza NEU.

W scenariuszu NEU_LWIND nakłady inwestycyjne są niższe o ok. 10% niż w scenariuszu NEU – przede wszystkim ze względu na znacznie mniejszy potencjał morskich farm wiatrowych i zmniejszoną skalę inwestycji w tym obszarze, tylko częściowo skompensowaną wyższymi inwestycjami w fotowoltaikę.

Natomiast w scenariuszu BASE nakłady inwestycyjne w tym samym okresie są o ok. 17% niższe niż w scenariuszu NEU, co wynika z mniejszej skali inwestycji w energetykę jądrową, BECCS i pompy ciepła, podczas gdy skala rozwoju farm wiatrowych i fotowoltaiki jest w tym scenariuszu zbliżona.

Przedstawione w niniejszym podrozdziale nakłady inwestycyjne obejmują tylko inwestycje w nowe jednostki wytwórcze oraz magazyny energii (bateryjne i wodorowe). Nie obejmują nakładów związanych z modernizacją istniejących jednostek wytwórczych oraz z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej i dystrybucyjnej (zarówno elektroenergetycznej, jak ciepłowniczej).

Szczególnie ten ostatni aspekt będzie istotny w warunkach rosnącego zużycia energii elektrycznej, rozwoju OZE (w tym energetyki wiatrowej na morzu, energetyki prosumenckiej) i energetyki jądrowej i będzie pociągał za sobą potrzebę przeprowadzenia wielomiliardowych inwestycji w infrastrukturę przesyłową oraz dystrybucyjną. Biorąc pod uwagę obecny stan sieci, szczególnie dystrybucyjnych, brak inwestycji stanowiłby poważne ograniczenie dla procesu transformacji energetycznej. Niestety wykorzystany do obliczeń model MEESA nie jest modelem sieciowym i nie uwzględnia nakładów związanych z rozbudową sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz potencjalnego wpływu tych inwestycji na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych.

Wyniki makroekonomiczne

Włączenie do analizy modelu d-PLACE umożliwia porównanie dynamiki zmiennych makroekonomicznych. Dla każdego scenariusza model generuje projekcję, między innymi, Produktu Krajowego Brutto (PKB), wartości konsumpcji gospodarstw domowych, ­przychodów z opłat za emisję oraz strukturę energii finalnej w podziale na najważniejsze nośniki energii: oprócz energii elektrycznej i ciepła także zużycie poszczególnych paliw kopalnych wykorzystanymi w sektorach innych niż sektor energetyczny. W tej sekcji opisujemy pozostałe najważniejsze projekcje z modelu d-PLACE dla Polski.
Zaostrzony cel redukcyjny w scenariuszach NEU, NEU_HPRICE i NEU_LWIND przekłada się na nieco wolniejszy wzrost PKB w porównaniu ze scenariuszem BASE. Do 2040 r. różnice stopy wzrostu między scenariuszem NEU i BASE są niewielkie: wynoszą 0,1–0,2 p.p. (RYS. 5).

rys5 6 cake

RYS. 5–6. PKB (5) i konsumpcja gospodarstw domowych (6) w Polsce; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

W ostatniej analizowanej dekadzie wzrost w scenariuszu NEU jest o 0,5 p.p. mniejszy niż w scenariuszu BASE. Wzrost w scenariuszach NEU_HPRICE i NEU_LWIND jest porównywalny ze wzrostem w scenariuszu NEU.

Projekcje d-PLACE wskazują na znaczącą różnicę wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2020–2030: w scenariuszu NEU wzrost ten wyniesie 0,3 p.p. mniej niż w scenariuszu BASE, natomiast w scenariuszach NEU_HPRICE i NEU_LWIND wzrost jest o 0,1% mniejszy niż w scenariuszu NEU (RYS. 6).

Spowolnienie wzrostu konsumpcji w tym okresie jest większe od spowolnienia wzrostu PKB, ponieważ część PKB musi zostać przeznaczona na sfinansowanie inwestycji w niskoemisyjną produkcję. Wczesne sfinansowanie inwestycji w scenariuszach NEU, NEU_HPRICE i NEU_LWIND pozwala jednak na ograniczenie inwestycji w kolejnych latach, w porównaniu do scenariusza BASE. Dzięki temu w latach 2040–2050 możliwe jest uzyskanie większego wzrostu konsumpcji w scenariuszach alternatywnych do scenariusza BASE.

Kolejną istotną zmienną makroekonomiczną są szacowane wpływy z opłat za emisje. Obecnie państwo otrzymuje przychody ze sprzedaży uprawnień w systemie EU ETS. To właśnie te opłaty wymuszają głębsze redukcje emisji, między innymi w sektorze energetycznym.

Aby wymusić redukcje w sektorach nieobjętych systemem EU ETS przyjęliśmy, że emisje będę objęte opłatą, której poziom dostosowuje się tak, aby uzyskać dany poziom redukcji. W scenariuszu BASE przyjęliśmy jedną opłatę dla wszystkich sektorów nieobjętych EU ETS.

Na RYS. 7–8 przedstawiono dynamikę krańcowych kosztów redukcji.

rys7 8 cake

RYS. 7–8. Ceny opłat za emisje dla scenariuszy BASE i NEU (7) oraz NEU_HPRICE i NEU_LWIND (8); rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

W scenariuszu BASE krańcowe koszty w sektorach EU ETS w 2050 r. dochodzą do poziomu ok. 105 EUR’2015/tCO2, natomiast w scenariuszu NEU dochodzą do poziomu ok. 575 EUR’2015/tCO2. W pozostałych scenariuszach symulacje wskazują, że koszty krańcowe w sektorach EU ETS w 2050 r. wynosiłyby ok. 430 EUR’2015/tCO2 w scenariuszu NEU_HPRICE oraz 720 EUR’2015/tCO2 w scenariuszu NEU_LWIND.

Opłaty za emisje w systemach EU ETS mogłyby stanowić znaczące źródło przychodu dla budżetu państwa. Przychody te mogłyby być na przykład przeznaczane na transfery do gospodarstw domowych kompensujące wzrost cen energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Projekcje wysokości tych opłat dla scenariuszy BASE oraz NEU zostały przedstawione na RYS. 9.

rys9 cake

RYS. 9. Przychody z opłat za emisje; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Symulacje modelu d-PLACE wskazują, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji w systemie EU ETS w scenariuszu NEU mogłyby sięgnąć 2% PKB w latach 2030–2035 (RYS. 9). W kolejnych latach przychody będą maleć ze względu na malejącą liczbę sprzedawanych uprawnień.

1 Tatarewicz I., Lewarski M., Skwierz S., Pyrka M., Boratyński J., Jeszke R., Witajewski-Baltvilks J., Sekuła M., „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa 2022.

2  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Europejski Zielony Ład. Bruksela, 11.12.2019 r. (COM(2019) 640 final

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Otovo Sp. z o.o. Panele fotowoltaiczne dla twojego domu

Panele fotowoltaiczne dla twojego domu Panele fotowoltaiczne dla twojego domu

Panele fotowoltaiczne to coraz popularniejsze, nowoczesne rozwiązanie dla domów, które chcą zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Dzięki coraz bardziej zaawansowanej technologii i przystępnej...

Panele fotowoltaiczne to coraz popularniejsze, nowoczesne rozwiązanie dla domów, które chcą zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Dzięki coraz bardziej zaawansowanej technologii i przystępnej cenie, fotowoltaika staje się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii. Inwestycja w panele fotowoltaiczne może być świetnym sposobem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zaoszczędzenie pieniędzy na rachunkach za energię.

Materiały prasowe news Projekty fotowoltaiczne w Polsce – listopad 2022

Projekty fotowoltaiczne w Polsce – listopad 2022 Projekty fotowoltaiczne w Polsce – listopad 2022

Jakie są przyczyny słabego rozwoju projektów PV i dlaczego wydaje się mniej pozwolę na budowę farm fotowoltaicznych?

Jakie są przyczyny słabego rozwoju projektów PV i dlaczego wydaje się mniej pozwolę na budowę farm fotowoltaicznych?

Materiały prasowe news Stop Smog w Rzeszowie

Stop Smog w Rzeszowie Stop Smog w Rzeszowie

Rzeszów zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie dotyczące programu „Stop Smog”. Na terenie miasta zostanie poprawiona efektywność energetyczna 27 jednorodzinnych...

Rzeszów zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie dotyczące programu „Stop Smog”. Na terenie miasta zostanie poprawiona efektywność energetyczna 27 jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wymienionych będzie 27 nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów”.

mgr inż. Karol Miazio W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim?

W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim? W jaki sposób prawidłowo wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim?

W czasie panującego boomu na instalacje fotowoltaiczne bardzo często rozważa się dach jako preferowane miejsce montażu. Jest to myśl bardzo logiczna, dachy są bowiem mniej narażone na zacienienie przez...

W czasie panującego boomu na instalacje fotowoltaiczne bardzo często rozważa się dach jako preferowane miejsce montażu. Jest to myśl bardzo logiczna, dachy są bowiem mniej narażone na zacienienie przez inne budynki czy roślinność, dzięki czemu uzyskamy większą produkcję energii. Dachy są przestrzenią najczęściej niezagospodarowaną i ich wykorzystanie nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci dzierżawy gruntu itp., jednocześnie nie są także dostępne dla osób trzecich, co,...

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

Materiały prasowe news Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego korzystne dla branży OZE

Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego korzystne dla branży OZE Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego korzystne dla branży OZE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadzi uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadzi uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Materiały prasowe news Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych poprzez budowę nowego, innowacyjnego sektora gospodarki – przemysłu PV oraz udział polskich firm w mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw...

Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych poprzez budowę nowego, innowacyjnego sektora gospodarki – przemysłu PV oraz udział polskich firm w mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki – to cel porozumienia sektorowego, które w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii podpisał w czwartek minister Piotr Nowak.

Materiały prasowe news Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki

Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet...

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%. Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach...

Materiały prasowe news Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce

Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce

„Programy parasolowe” finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia – od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w...

„Programy parasolowe” finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia – od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną. Możliwość uzyskania dofinansowania przez przyszłych prosumentów z tzw. programów parasolowych, oferowanych przez gminy to atrakcyjny mechanizm wsparcia, który nadal powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Materiały prasowe news Branża protestuje przeciwko zmianom ograniczającym rozwój polskiej fotowoltaiki

Branża protestuje przeciwko zmianom ograniczającym rozwój polskiej fotowoltaiki Branża protestuje przeciwko zmianom ograniczającym rozwój polskiej fotowoltaiki

Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. To koniec marzeń milionów Polaków o własnej, tańszej...

Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. To koniec marzeń milionów Polaków o własnej, tańszej i czystej energii. Ponad czterdzieści społecznych i branżowych organizacji wystosowało protest przeciwko rządowym propozycjom i apeluje o wprowadzenie okresu przejściowego oraz społeczne konsultacje nowych zasad rozliczeń prosumentów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika...

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez dobór falownika, aż do konfiguracji całej instalacji.

Materiały prasowe news Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021 Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił już dziewiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021”. Dokument podsumowuje stan i trendy na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z...

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił już dziewiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021”. Dokument podsumowuje stan i trendy na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku.

Materiały prasowe news Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce

Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021–2026”, szacunkowa wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji to 253 mld zł, z czego...

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021–2026”, szacunkowa wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji to 253 mld zł, z czego 30 mld zł (12% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 223 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o ogromnym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.

Materiały prasowe news Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów

Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł. W 2022 r. NFOŚiGW uruchomi kolejną, czwartą edycję akcji. Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł., a wysokość kolejnej poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów państw członkowskich...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej

Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej

Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty dokumentu pn. „Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” (KPO). Dotyczą one zagadnień związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną i działań, jakie mają być...

Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty dokumentu pn. „Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” (KPO). Dotyczą one zagadnień związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną i działań, jakie mają być podejmowane w tym zakresie. Kwestie zawarte w tym opracowaniu w perspektywie najbliższych lat będą miały wpływ na rynek izolacji.

Materiały prasowe news Boom na rynku projektów fotowoltaicznych

Boom na rynku projektów fotowoltaicznych Boom na rynku projektów fotowoltaicznych

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych w Polsce obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 10 GW projektów PV. Natomiast pozwolenie budowlane posiada prawie połowa projektów...

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych w Polsce obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 10 GW projektów PV. Natomiast pozwolenie budowlane posiada prawie połowa projektów – łącznie niecałe 5 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW, jak i większe farmy.

Materiały prasowe news 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy...

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Materiały prasowe news Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe? Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza...

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza wzrost o ponad 166% rok do roku. Nasz kraj znajduje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem inwestycji w fotowoltaikę. Nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się w najbliższym czasie zatrzymać, a panele fotowoltaiczne stały się trwałym elementem krajobrazu. Tymczasem, za sprawą...

Materiały prasowe news Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki

Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki

Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł...

Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł kolejny rekord pod względem wydanych warunków przyłączeń w jednym kwartale. W I kwartale 2020 było to łącznie 641 MW, w II kw. – 838 MW a w III kw. – 1174 MW. Łącznie w 2020 roku wydano 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia...

Materiały prasowe news Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r.

Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r. Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r.

Program „Mój Prąd” okazał się dużym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z...

Program „Mój Prąd” okazał się dużym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania środków Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia br. nabór wniosków. Wnioski będzie można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia br. włącznie.

Materiały prasowe news Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020

Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020 Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020

Trzeci kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej to zwykle okres szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych w Polsce. Obecny rok trudno porównać do poprzednich lat ze względu na...

Trzeci kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej to zwykle okres szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych w Polsce. Obecny rok trudno porównać do poprzednich lat ze względu na wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę zarówno w Polsce, jak i w Europie. W obecnej sytuacji branża nieźle daje sobie radę, o czym świadczą osiągnięte wzrosty obrotów w branży jako całości, chociaż oczywiście nie w równym stopniu w poszczególnych grupach produktowych i działalności gospodarczej....

Materiały prasowe news Budżet programu Mój Prąd powiększony o dodatkowe 100 mln zł

Budżet programu Mój Prąd powiększony o dodatkowe 100 mln zł Budżet  programu Mój Prąd powiększony o dodatkowe 100 mln zł

Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...

Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka jednak naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2–10 kW.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.