Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Hydroizolacja niecek basenowych – przegląd rozwiązań

Waterproofing of swimming pool basins - overview of solutions

Konstrukcja niecki jest determinowana przeznaczeniem basenu, jego konstrukcją oraz wielkością środków przeznaczonych na jego budowę i użytkowanie.
Waterair

Konstrukcja niecki jest determinowana przeznaczeniem basenu, jego konstrukcją oraz wielkością środków przeznaczonych na jego budowę i użytkowanie.


Waterair

Poprawne wykonanie robót związanych z hydroizolacją niecek basenowych to nie tylko zastosowanie materiałów o odpowiednich parametrach, lecz także przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań.

Zobacz także

Alchimica Polska Sp. z o.o. Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Trwają prace wykończeniowe basenów w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W ostatnich tygodniach ukończono już roboty hydroizolacyjne przy dwóch basenach zewnętrznych o łącznej powierzchni przekraczającej...

Trwają prace wykończeniowe basenów w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W ostatnich tygodniach ukończono już roboty hydroizolacyjne przy dwóch basenach zewnętrznych o łącznej powierzchni przekraczającej 14 000 mkw.

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Alchimica Polska Sp. z o.o. A może zielony dach?

A może zielony dach? A może zielony dach?

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych,...

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych, ale sprawdzonych rozwiązań.

ABSTRAKT

W artykule omówiono rodzaje konstrukcji basenów oraz odpowiadające im materiały hydroizolacyjne. Przedstawiono dokumenty odniesienia zawierające wymagania stawiane materiałom hydroizolacyjnym do niecek basenowych. Wytłumaczono różnice między dokumentami ZUAT a normami PN-EN.

Waterproofing of swimming pool basins - overview of solutions

The article discusses the types of swimming pool design with corresponding waterproofing materials. There is a presentation of reference documents specifying the requirements for swimming pool basin waterproofing materials. The differences between ZUAT (Recommendations for granting technical approvals) documents and PN-EN standards are explained.

Basen jest obiektem specyficznym, dlatego rozwiązania konstrukcyjne muszą być przemyślane, a do wykonania robót wymagany jest wysoki reżim technologiczny.

Tak wysokie wymagania wynikają przede wszystkim z charakteru obciążeń: elementy konstrukcji basenu poddane są oddziaływaniu wody pod ciśnieniem, a to skutkuje pewnymi, negatywnymi z punktu trwałości konstrukcji, zjawiskami. Mówi się o tzw. trudnych i krytycznych miejscach w hydroizolacji niecek. Uzmysłowienie sobie, co się w tych miejscach dzieje, jakie zachodzą tam zjawiska, jest pierwszym krokiem do poprawnych technicznie rozwiązań projektowych i wykonawstwa.

Rodzaje basenów

Konstrukcja niecki jest w zasadzie determinowana przeznaczeniem basenu, jego konstrukcją oraz wielkością możliwych do poniesienia kosztów.

Spotykane są baseny nadziemne, przeznaczone - jak sama nazwa mówi - do ustawienia na poziomie gruntu. Są to w zasadzie baseny ogrodowe i tak należy je traktować. Niecki takich basenów nie mogą być obciążone naporem gruntu. Ścianki niecki mogą być wykonane np. z zabezpieczonej antykorozyjnie blachy stalowej lub aluminiowej, blachy powlekanej, np. poliestrem zbrojonym włóknem szklanym, drewna.

Uszczelnienie takiego basenu stanowi specjalna folia basenowa, zazwyczaj dopasowana kształtem do konkretnego typu basenu. Stanowi ona jednocześnie hydroizolację i warstwę użytkową, nadającą basenowi estetykę, dlatego producenci oferują ją w wielu gamach kolorystycznych.

Znacznie większe możliwości aranżacji dają baseny rodzinne. Są one przeznaczone do korzystania przez niewielką liczbę kapiących się. Mogą być zarówno kryte, jak i zewnętrzne, np. wkomponowane w ogród. Różna może być ich konstrukcja.

Możliwości wykonania niecki jest kilka. Wybór konstrukcji determinowany jest w większości przypadków przez wybór hydroizolacji i warstwy użytkowej. Stosuje się do tego blachę stalową, aluminiową, ocynkowaną, kwasoodporną, tworzywo sztuczne, beton monolityczny oraz elementy prefabrykowane, a także kombinacje tych elementów, np. niecka o betonowym dnie i ścianach z bloczków betonowych, paneli metalowych, z tworzywa sztucznego itp. Wówczas warstwą użytkową i hydroizolacją jest wykładzina z tworzywa sztucznego (PVC).

Baseny rodzinne mogą być także wykonane w technologii betonu monolitycznego, zarówno wodonieprzepuszczalnego, jak i zwykłego. Wówczas warstwą wykończeniową może być wykładzina z tworzywa sztucznego PVC lub wykładzina zbrojona poliestrem z podwójną folią PVC, specjalne farby basenowe lub żywice oraz okładzina ceramiczna.

W przypadku niecek z betonu zwykłego z okładziną ceramiczną konieczne jest wykonanie izolacji z elastycznego szlamu. Spotyka się także barwione mikrozaprawy uszczelniające, będące jednocześnie warstwą wierzchnią.

Osobną grupę stanowią baseny rekreacyjne w obiektach użyteczności publicznej, baseny pływackie oraz baseny terapeutyczne. Niecka skonstruowana jest zazwyczaj jako monolityczna żelbetowa (szczelność takiej niecki może być zapewniona albo przez wykonanie konstrukcji z betonu wodonieprzepuszczalnego, DIN 1045 [1], głębokość penetracji wody ograniczona jest do 2-2,5 cm) albo przez wykonanie hydroizolacji podpłytkowej, zwanej także zespoloną.

Spotyka się też baseny rekreacyjne, których niecki wykonane są ze stali nierdzewnej (stanowią one jednocześnie warstwę użytkową). Wykończeniem, ze względu na standard estetyczny, jest najczęściej ceramika basenowa albo mozaika szklana, choć możliwe jest zastosowanie wykładzin z tworzywa sztucznego PVC lub wykładzin zbrojonych poliestrem z podwójną folią PVC, specjalnych farb basenowych lub żywic.

Baseny terapeutyczne lub baseny solankowe wymagają wykonania chemoodpornych warstw hydroizolacyjnych i/lub użytkowych. Zarówno okładzina ceramiczna, jak i materiały wchodzące w skład systemu uszczelnienia niecki i klejenia okładzin ceramicznych muszą być najwyższej jakości. Wynika to zarówno z wymogów estetycznych, jak i wymogów odpowiedniej trwałości (mycie, dezynfekcja).

Hydroizolacje i prace hydroizolacyjne

Hydroziolacja zespolona (podpłytkowa) to sposób uszczelniania niecek stosowany zarówno do uszczelnień basenów nowych, jak i remontowanych. Stosuje się go także w przypadkach, gdy błędy projektowo-wykonawcze niecek z betonu wodonieprzepuszczalnego skutkują przeciekami. Do jej wykonania stosuje się dwa typy materiałów:

 • elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające. Są to jedno- lub dwuskładnikowe wodoszczelne i wodoodporne powłoki zdolne do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5 mm lub 0,75 mm (wyjaśnienie, skąd dwie wartości tego parametru, w dalszej części tekstu). Podstawowe składniki elastycznej zaprawy uszczelniającej to cement i polimery. Szczelność zapewnia odpowiednio dobrany stos okruchowy zaprawy oraz dodatki hydrofobizujace, polimery wpływają na elastyczność (zdolność mostkowania rys) oraz przyczepność do podłoża;
 • elastyczne chemoodporne reaktywne powłoki uszczelniające. Są to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe żywice, składające się z komponentów żywic syntetycznych (na bazie poliuretanów lub epoksydów), z dodatkiem wypełniaczy, pigmentów i modyfikatorów. Zapewniają zabezpieczenie podłoża i szczelność przy obciążeniu wilgocią i wodą w obecności agresywnych mediów. Charakteryzują się elastycznością i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Stosowane są w basenach solankowych lub z wodą morską, a także w basenach znajdujących się w zakładach leczniczych, uzdrowiskach itp.

Zagadnienia uszczelnienia basenów w tym przypadku podzielić należy na następujące grupy:

 • hydroizolacja niecek basenowych (z uwzględnieniem uszczelnienia napływów, odpływów, reflektorów, słupków itp.),
 • uszczelnienie rynien przelewowych,
 • uszczelnienie dylatacji głównej.

Wymogi normowe stawiane materiałom hydroizolacyjnym to jedno zagadnienie, ale równie istotne są wymogi technologiczne stawiane pracom hydroizolacyjnym i okładzinowym.

Abstrahując od ewidentnych błędów projektowych, główną przyczyną problemów są błędy wykonawcze. Jakość materiałów oferowanych przez renomowanych producentów chemii budowlanej i ich parametry w większości przypadków znacznie przewyższają wymagania normowe, podlegają one jednak zjawiskom fizycznym, które - jeśli się je zlekceważy - prowadzą do przecieków i/lub uszkodzeń konstrukcji.

Wymagania stawiane materiałom hydroizolacyjnym do niecek basenowych zostały sformułowane w kilku dokumentach. W przypadku wykonywania izolacji ze szlamu minimalne parametry znaleźć można zarówno w Zaleceniach Udzielania Aprobat Technicznych: ZUAT-15/IV.13/2002 [2], jak i w normie PN-EN 14891:2012 [3]. W przypadku izolacji chemoodpornej z żywicy reaktywnej będą to normy: PN-EN 1504-2:2006 [4] oraz PN-EN 14891:2012 [3].

Ten dualizm wymagań dla szlamów (wymagania według normy PN-EN 14891:2012 [3] oraz według ZUAT-15/IV.13/2002 [2] różnią się) wynika z zakresu obowiązywania normy. Wydanie z 2009 r. - PN-EN 14891:2009 [5] - dotyczyło materiałów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Aktualne wydanie z roku 2012 (PN-EN 14891: 2012 [3]) zawęża obszar zastosowań do stref zewnętrznych. Nie zmienia jednocześnie w sposób znaczący wymagań. Oznacza to, że szlamy stosowane w basenach krytych powinny mieć aprobatę techniczną lub Europejską Ocenę Techniczną.

Z treści normy PN-EN 14891:2012 [2] dotyczącej wymagań stawianym do wykonania izolacji podpłytkowej basenów zewnętrznych wynika, że w basenach można stosować polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające, jednak nie dopuszcza się stosowania ich w nieckach basenowych.

Minimalne parametry stawiane elastycznym szlamom stosowanym do wykonywania hydroizolacji niecek basenów krytych podaje ZUAT-15/IV.13/2002 [2].

W praktyce szlamy oferowane przez renomowanych producentów systemów do hydroizolacji basenowych cechują się znacznie lepszymi parametrami niż wymagane przez normę czy ZUAT: przyczepność sięga 1,5-2 MPa, zdolność mostkowania rys rzędu 1,5 mm czy wodoszczelność jest na poziomie 0,7 MPa.

Warto zwrócić uwagę, że ZUAT-15/IV.13/2002 [2] wymaga mostkowania rys szerokości min. 0,5 mm, natomiast norma PN-EN 14891:2012 [2] - 0,75 mm. Izolacji niecek basenów krytych dotyczy także ZUAT-15/IV.19/2005 [6], jednak izolacji podpłytkowych z folii w płynie nie stosuje się w basenach wewnętrznych.

W przypadku szlamów zdefiniowanie minimalnych wymagań jest relatywnie proste. Oba dokumenty odniesienia podają minimalne wymagania, jakie musi spełnić materiał, aby można go było zastosować.

Norma definiuje wyrób (produkt) do wykonania uszczelnienia zespolonego jako jedno- lub wieloskładnikowy wodoodporny materiał stosowany jako jednorodna warstwa pod płytkami ceramicznymi, z opcjonalnym wzmocnieniem siatką lub tkaniną, aprobata techniczna może (ale nie musi) obejmować układ szlam–taśma (wówczas dla zastosowań zewnętrznych taki system może posiadać aprobatę techniczną).

Większe problemy może sprawiać określenie minimalnych parametrów stawianych elastycznym powłokom reaktywnym stosowanym w basenach krytych.

W przypadku basenów zewnętrznych punktem odniesienia jest norma PN-EN 14891: 2012 [2].

W odniesieniu do basenów wewnętrznych wymagania dotyczące stosowanych do tego celu materiałów (elastycznych żywic reaktywnych) można znaleźć w normie PN-EN 1504-2:2006 [4]. Norma ta przewiduje w tym zakresie zastosowań sposób zabezpieczenia powierzchni niecki definiowany jako ochrona przed wnikaniem albo odporność chemiczna. W obu przypadkach jest to fizyczne nałożenie powłoki z żywicy.

Dokument ten podaje właściwości materiałów i metody ich badań, co może wymuszać indywidualny dobór materiału do każdego przypadku obciążenia. Nie ma tu zdefiniowanych niektórych minimalnych wymagań pozwalających na bezpieczne zastosowanie materiału jako chemoodpornej izolacji podpłytkowej. To projektant, na podstawie analizy obciążeń, wymagań użytkowych, własnej wiedzy i doświadczenia oraz wyników badań ocenia przydatność konkretnego materiału do konkretnych zastosowań.

Normy serii PN-EN w zdecydowanej większości definiują wymagania stawiane konkretnym materiałom poprzez dwie wartości:

 • wartość graniczna producenta, oznaczana symbolem MLV - jest to ustalana przez producenta konkretna, graniczna (minimalna lub maksymalna) wartość (wynik konkretnego badania, wartość konkretnego parametru), która musi być osiągnięta w badaniach;
 • wartość deklarowana producenta, oznaczana symbolem MDV - jest to deklarowana przez producenta konkretna wartość (wynik konkretnego badania, wartość konkretnego parametru), podawana z założoną tolerancją.

Brak jest w nich informacji, jakimi parametrami musi się charakteryzować konkretny materiał, aby mógł w danych warunkach brzegowych (przy konkretnym obciążeniu/zastosowaniu/miejscu wbudowania itp.) pełnić swoją funkcję. Oznacza to, że deklaracja właściwości użytkowych (deklarowanie zgodności z normą) stanowi jedynie formalny dokument potwierdzający fakt, że materiał może być wprowadzony na rynek zgodnie z prawem.

Innym, zdecydowanie ważniejszym zagadnieniem jest określenie właściwości lub minimalnych wymagań, jakie musi spełnić dany wyrób, aby mógł znaleźć konkretne zastosowanie. Są to dwie zupełnie różne rzeczy, a z punktu widzenia skuteczności wykonanych prac spełnienie wymagań normowych (deklaracja właściwości użytkowych) może nie mieć żadnego znaczenia.

W celu określenia (zdefiniowania) minimalnych parametrów można wykorzystać ZUAT-y ITB. Są to dokumenty, które (w określonym obszarze zastosowań) definiują minimalne wymagania stawiane produktom lub systemom, dla których wydawane były aprobaty techniczne. To zasadnicza różnica między ZUAT-em a normami PN-EN.

Wprowadzenie norm zharmonizowanych PN-EN spowodowało, że dla wielu wyrobów producenci nie mogą mieć aprobaty technicznej, lecz deklarują zgodność z normą (aprobata może być wydana dla zastosowania lub systemu/kompletacji nieobjętego normą). Jakkolwiek ZUAT nie jest dokumentem obligatoryjnym, lecz może stanowić pomoc w określeniu minimalnych parametrów żywic - definiuje najważniejsze parametry, które musiał spełniać materiał, aby mógł być zastosowany jako chemoodporna izolacja/powłoka.

Można wykorzystać np. zalecenia ZUAT 15/VI.05­‑3/2005 [7] (dotyczy powłok ochronnych z jedno- i dwuskładnikowych wyrobów lakierowych i ciekłych żywic syntetycznych, służących do wykonywania powłok ochronnych na powierzchni betonu, chroniących m.in. przed ciągłym lub okresowym działaniem ciekłych i gazowych środowisk agresywnych w zbiornikach oczyszczalni ścieków, basenach kąpielowych, na ścianach hal produkcyjnych, w łaźniach, pralniach) lub ZUAT 15/VI.05-1/2009 [8] (definiuje wymagania dla ciekłych żywic syntetycznych służących do wykonywania ciągłych izolacji, które mogą być stosowane jako samodzielne zabezpieczenia lub zabezpieczenia stosowane pod wyprawy, wykładziny, wymurówki i posadzki chemoodporne).

Należy zwrócić uwagę, że badania przywołanych powyżej parametrów wykonane są zgodnie z różnymi dokumentami odniesienia (a więc często różnymi metodami) i nie zawsze będą ze sobą porównywalne. Mogą stanowić jednak punkt odniesienia.

Warstwą wykończeniową żelbetowych niecek monolitycznych (obligatoryjną, gdy wykonywane jest uszczelnienie zespolone) są płytki basenowe. Zasadniczo stosuje się dwa typy takich płytek: ciągnione i prasowane.

Płytki ciągnione układa się metodą grubowarstwową (grubość zaprawy rzędu 1,5-3 cm) na specjalną zaprawę. Ten typ okładziny ceramicznej wymaga stosowania specjalnych kształtek i elementów i umożliwia wykonanie wyłożenia niecki bez jakiegokolwiek cięcia płytek.

Płytki prasowane układa się, stosując cienkowarstwowe cementowe zaprawy klejowe. Ten sposób układania płytek spotykany jest szczególnie przy wykonywaniu hydroizolacji niecki z cienkowarstwowych zapraw uszczelniających. Płytki prasowane można przycinać, co powoduje, że koszt wykonania okładziny jest niższy niż z płytek ciągnionych.

Trzecim typem okładzin w basenach jest mozaika szklana lub mozaika porcelanowa, pozwalająca na wykonanie dowolnych, często bardzo efektownych i skomplikowanych wzorów kolorystycznych, a wymiary płytki rzędu 2×2 cm pozwalają na wyłożenie nią powierzchni kulistych lub o nietypowych krzywiznach. Najczęściej układa się ją na kleju cienkowarstwowym, cementowym lub epoksydowym.

Coraz częściej na warstwę hydroizolacyjną i użytkową stosuje się żywice poliuretanowe lub żywice polimocznikowe. Materiały te cechują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością i zdolnością mostkowania rys oraz mrozoodpornością. Tworzą bezszwową powłokę i umożliwiają wykończenie powierzchni o dowolnych kształtach.

Zwykle system składa się z kilku warstw: gruntującej, właściwej powłoki hydroizolacyjnej (gr. 1-2 mm) oraz warstwy nawierzchniowej, nadającej żądany efekt kolorystyczny. Bezspoinowa powierzchnia ułatwia czyszczenie, jednak w niektórych częściach basenu konieczne jest wykonanie powłoki antypoślizgowej (np. plaże, brodziki dla dzieci).

Folie basenowe występują w kilku wariantach: jako folia gładka, we wzory, z dekoracjami oraz folia antypoślizgowa. Są one bardzo wytrzymałe mechanicznie, wydłużenie przy zerwaniu przekracza 200%, a nierzadko sięga powyżej 300%, odporne na rozdarcie oraz niskie temperatury. Ich elastyczna struktura dopasowuje się do kształtu niecki.

Do basenów prywatnych stosuje się zazwyczaj wykładziny foliowe ze wzmocnionego PVC-P gr. 0,75 mm. W przypadku wykładzin zbrojonych (dwie warstwy PVC zgrzane razem z poliestrową siatką wzmacniającą) ich grubość wynosi zwykle 1,5 mm. Mogą one być stosowane także do basenów publicznych, a ich parametry pozwalają na uszczelnienie rynien przelewowych. Uzupełnieniem systemów folii są niezbędne akcesoria typu: profile poziome i profile narożne, kleje, nity, blachy montażowe, taśmy montażowe i taśmy mocujące.

Należy podkreślić konieczność zachowania bardzo wysokich reżimów technologicznych i stosowania technicznie poprawnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Nie ma tu "łatwego" etapu robót.

Złe przygotowanie podłoża pod hydroizolację oraz błędy w wykonaniu hydroizolacji mogą skutkować nie tylko przeciekami, lecz także koniecznością ponownego wykonania uszczelnienia (i okładziny ceramicznej). Do tego dochodzą koszty związane z ponownym napełnieniem niecki, dezynfekcją instalacji itp.

Literatura

 1. DIN 1045-1:2008-08, "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 1: Bemessung und Konstruktion”.
 2. ZUAT-15/IV.13/2002, "Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2002.
 3. PN-EN 14891:2012, "Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 4. PN-EN 1504-2:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
 5. PN-EN 14891:2009, "Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 6. ZUAT-15/IV.19/2005, "Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych”.
 7. ZUAT-15/VI.05-3/2005 "Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Część III. Wyroby do powłok ochronnych ograniczające dostęp agresywnych środowisk”.
 8. ZUAT-15/VI.05-1/2009, "Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozją. Część I: Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i kompozycje z żywic syntetycznych”.
 9. Merkblatt – Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimbadbau, ZDB, 2012.
 10. Ch. Saunus, "Schwimmbäder. Planung. Ausführung. Betrieb”, Krammer Verlag 2005.
 11. M. Rokiel, "Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, DW Medium, Warszawa 2009.
 12. Materiały firmy AgrobBuchtal.
 13. Materiały firmy V&B Fliesen GmbH.14. Materiały firmy Astralpool.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Immergas Jaka jest średnia żywotność pompy ciepła?

Jaka jest średnia żywotność pompy ciepła? Jaka jest średnia żywotność pompy ciepła?

Pompy ciepła to nowoczesny i ekologiczny sposób na ogrzewanie budynków. Z tego powodu coraz częściej wypierają węglowe lub gazowe kotły, które w przeciwieństwie do pomp powodują zanieczyszczenie powietrza....

Pompy ciepła to nowoczesny i ekologiczny sposób na ogrzewanie budynków. Z tego powodu coraz częściej wypierają węglowe lub gazowe kotły, które w przeciwieństwie do pomp powodują zanieczyszczenie powietrza. Wiele osób obawia się zmiany źródła ogrzewania m.in. ze względu na rzekomą niską trwałość pompy. Jaka jest przeciętna żywotność pompy ciepła, od czego zależy i jak ją zwiększyć?

ZPRE JEDLICZE Sp. z o.o. Jakie są etapy procesu prefabrykacji konstrukcji stalowych?

Jakie są etapy procesu prefabrykacji konstrukcji stalowych? Jakie są etapy procesu prefabrykacji konstrukcji stalowych?

Prefabrykacja konstrukcji stalowych to zaawansowany proces, który znacząco przyspiesza budowę i zapewnia wysoką jakość wyrobów. Zrozumienie etapów tego procesu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania...

Prefabrykacja konstrukcji stalowych to zaawansowany proces, który znacząco przyspiesza budowę i zapewnia wysoką jakość wyrobów. Zrozumienie etapów tego procesu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami budowlanymi. Czy jest prefabrykacja konstrukcji stalowych i jak wyglądają etapy prac? Sprawdź i dowiedz się więcej!

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

budogram.pl Ekonomiczne aspekty zastosowania dachu skośnego na budynku

Ekonomiczne aspekty zastosowania dachu skośnego na budynku Ekonomiczne aspekty zastosowania dachu skośnego na budynku

Nowoczesne budynki mogą być zwieńczone płaskim lub skośnym dachem. Rodzaj zastosowanej szczytowej przegrody wpływa nie tylko na wygląd obiektu, lecz także na koszty budowy i utrzymania.

Nowoczesne budynki mogą być zwieńczone płaskim lub skośnym dachem. Rodzaj zastosowanej szczytowej przegrody wpływa nie tylko na wygląd obiektu, lecz także na koszty budowy i utrzymania.

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Moris Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online?

Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online? Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online?

W biznesie czas to pieniądz. Nic dziwnego zatem, że firmy szukają sposobów na usprawnienie procesów zakupowych. Coraz częściej hurtownie stali online oferują szybką, efektywną i kosztowo optymalną alternatywę...

W biznesie czas to pieniądz. Nic dziwnego zatem, że firmy szukają sposobów na usprawnienie procesów zakupowych. Coraz częściej hurtownie stali online oferują szybką, efektywną i kosztowo optymalną alternatywę dla tradycyjnych metod zakupu stali, dostosowaną do potrzeb klientów biznesowych.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

New-House Robert Skulimowski Sp.k. Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku? Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku...

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku czego potencjalni nabywcy nieruchomości mają prawo do niepokoju. Obecnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie są prognozowane znaczące zmiany. W 2024 r. wciąż istnieją szanse na opłacalną budowę domu, przy czym warto zwrócić szczególną uwagę na jakość...

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Alchimica Polska Sp. z o.o. A może zielony dach?

A może zielony dach? A może zielony dach?

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych,...

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych, ale sprawdzonych rozwiązań.

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

mgr inż. Maciej Rokiel Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia

Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia

Doświadczenie pokazuje, że większość wykonawców oraz inwestorów za uszkodzenia połaci i przecieki wini złą jakość zastosowanych materiałów.

Doświadczenie pokazuje, że większość wykonawców oraz inwestorów za uszkodzenia połaci i przecieki wini złą jakość zastosowanych materiałów.

mgr inż. Sebastian Czernik Kleje do płytek na bazie białego cementu

Kleje do płytek na bazie białego cementu Kleje do płytek na bazie białego cementu

Kleje na bazie białego cementu portlandzkiego wciąż stanowią niewielki procent wszystkich klejów stosowanych w Polsce. To ok. 1,5% rynku w przypadku klejów do płytek ceramicznych i kamiennych, a jeszcze...

Kleje na bazie białego cementu portlandzkiego wciąż stanowią niewielki procent wszystkich klejów stosowanych w Polsce. To ok. 1,5% rynku w przypadku klejów do płytek ceramicznych i kamiennych, a jeszcze mniej w przypadku klejów do ociepleń. Tymczasem białe kleje mają doskonałe parametry techniczne, a zakres ich stosowania jest szerszy niż tradycyjnych zapraw na bazie szarego cementu.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.