Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

fot. PU Polska

fot. PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

treść sponsorowana

Firmy skupione w PU Polska to (w kolejności alfabetycznej):

 • Adamietz Sp. z o.o.,
 • ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.,
 • Balex Metal Sp. z o.o.,
 • Gór-Stal Sp. z o.o.,
 • Izopanel Sp. z o.o.,
 • Kingspan Sp. z o.o.,
 • Marcegaglia Poland Sp. z o.o.,
 • Ruukki Polska Sp. z o.o.

W skład zarządu wchodzą prezes Marek Dzikiewicz (Balex Metal) oraz wiceprezesi: Adam Muzyczuk (Izopanel), Artur Krzywulski (Kingspan) i Waldemar Szostak (Ruukki Polska). Członkami Stowarzyszenia są Jarosław Łoś (Adamietz), Marek Zioło (Arcelor Mittal), Jarosław Wilk (Gór-Stal) oraz Sławomir Witkowski (Marcegaglia).

Podstawowa działalność

Podstawowym celem Związku jest działalność na rzecz wspierania dobrych praktyk handlowych, innowacyjnych technik, technologii i rozwiązań mających na celu udoskonalanie produktów izolacyjnych, a także ujednolicenie i kontrola standardów jakościowych. PU Polska ma w swoich założeniach również wdrażanie działań wspierających uczciwą konkurencję na rynku producentów materiałów izolacyjnych w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i klientów. Ponadto reprezentując i chroniąc interesy producentów płyt izolacyjnych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR, prowadzi działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu nieprawdziwych, nierzetelnych i wprowadzających w błąd informacji o producentach i produktach PUR i PIR. PU Polska w swoich założeniach planuje także szeroko zakrojoną działalność na rzecz ochrony środowiska poprzez promowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie.

Wśród planowanych i realizowanych działań Związku Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji prezes Marek Dzikiewicz wymienia przede wszystkim edukację, normalizację i legislację. Działania te obejmują publikacje artykułów o produktach PUR i PIR, wystąpienia na seminariach, udział w konferencjach naukowo-technicznych, prace związane z interpretacją zapisów normatywnych, a także udział w pracach instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa i norm związanych z budownictwem. Za niezwykle istotny element wspólnych działań członkowie Związku PU Polska uznali także ujednolicenie komunikacji, ustalanie wspólnej interpretacji zapisów normatywnych, przyjęcie i stosowanie jednolitych standardów jakości oraz prowadzonej dokumentacji technicznej.

W celu skutecznej realizacji powyższych celów członkowie Związku PU Polska powołali swoich reprezentantów – grupę ekspertów tworzących Komitet Techniczny, którego podstawowym celem jest właśnie ujednolicenie oraz kontrola standardów jakościowych materiałów izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR. Komitet Techniczny PU Polska zajmuje się ustalaniem wspólnej interpretacji zapisów norm i stosowaniem jej w bieżącej działalności produkcyjnej, komunikacji oraz w dokumentach towarzyszących, a także ustalenie i przyjęcie wspólnego standardu w zakresie odpowiedzialności za jakość produktów. W ramach działalności PU Polska wypracowuje także wspólne standardy współpracy z dostawcami m.in. w zakresie odpowiedzialności za wady, standardy jakości czy metodologię prowadzenia testów kontroli surowców.

PU Polska bierze również konsekwentny, stały i aktywny udział w pracach instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa i norm związanych z budownictwem. Związek jest umieszczony w rozdzielniku Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wykorzystywanym do konsultacji i opiniowania stosownych projektów ustaw i rozporządzeń.

Reprezentanci PU Polska prowadzą również prace w zakresie tworzenia nowych norm oraz zmian w istniejących normach europejskich w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitetach Technicznych:

 • KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów,
 • KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie,
 • KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków,
 • KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych.

Działalność ta jest niezwykle istotna w aktywności PU Polska. Pozwala ona Związkowi wypracowywać i umacniać pozycję opiniotwórczą, aktywną i mającą bezpośredni wpływ na proces normalizacji i tworzenia ustaw.

W ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej PU Polska publikuje branżowe artykuły prasowe, a także prowadzi cykl artykułów eksperckich i materiałów edukacyjnych na swojej stronie internetowej. W ten sposób PU Polska pragnie skutecznie i globalnie dotrzeć do środowiska związanego z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, architektów, konstruktorów, inżynierów budownictwa prezentując klasyfikacje odporności ogniowych osiąganych przez płyty z rdzeniem PUR/PIR i możliwości z zakresu ich stosowania w budownictwie. Tą drogą PU Polska uzyskuje dogodną możliwość przedstawienia osiągnięć i parametrów produktów z grupy technologii poliuretanowych w budownictwie na tle rozwiązań alternatywnych odpowiadających w sposób doskonały zaostrzającym się wymaganiom energooszczędności.

Podsumowując, płyty warstwowe z rdzeniem PIR/PUR są kategorią materiałów o bardzo szerokim zastosowaniu, z jednej strony dość popularną, a z drugiej podlegającą ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu, jak na przykład temu wynikającemu z rosnących oczekiwań co do energooszczędności budynków. Jako PU Polska chcemy, aby aktualny przekaz w tym zakresie docierał zarówno do środowiska wykonawców, jak i architektów, konstruktorów, inwestorów oraz uczelni technicznych.

Chcemy też, aby z czasem PU Polska stał się rozpoznawalnym znakiem, kojarzącym się z wysoką jakością wyrobu i zaufaniem do producentów będących członkami Stowarzyszenia.

Komentarze

Powiązane

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie...

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie aplikacje, gdzie zastosowanie tego typu produktów nie wydaje się trafnym pomysłem, jak choćby montaż do ściany pełnej, np. murowanej. Jak zamontować płyty poprawnie? Wystarczy trzymać się pewnych reguł.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku...

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.