Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

treść sponsorowana

W aspekcie materiałów termoizolacyjnych należy podkreślić, że w połączeniu z wysoką wilgotnością największe zagrożenie dla trwałości i efektywności termoizolacji stanowią znaczne amplitudy temperatur. Roczne są oczywiste, ale nie wolno zapominać o amplitudach dobowych – wahania temperatur w ciągu doby potrafią zachodzić wielokrotnie, co jest szczególnie istotne w aspekcie przechodzenia przez 0°C (zamarzanie/rozmarzanie).

Rozpiętość tych wahań jest niebagatelna – bez najmniejszego problemu możemy sobie wyobrazić (lub przypomnieć) temperaturę -25°C nad ranem, gdy 2 godziny później wskutek działania słońca powierzchnia elewacji lub dachu osiąga +15°C. To oznacza dość gwałtowny skok temperaturowy zarówno w czasie, jak i wartości. Stała, nawet bardzo niska temperatura zewnętrzna nie jest tak krytyczna dla trwałości materiałów budowlanych, jak jej systematyczne, relatywnie dynamiczne wahania.

Ten aspekt i wynikająca z niego bezpośrednio trwałość pianek poliuretanowych niewątpliwie jest zasadniczym powodem wzrostu zainteresowania rozwiązaniami wykorzystującymi rdzenie poliuretanowe (PUR/PIR) kosztem wełny mineralnej (WM) i styropianu (EPS). Dowiedz się więcej >>

Nieustanny wzrost popularności płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (PUR/PIR) jest nie do podważenia. Jeszcze ok. 2010 roku sprzedaż płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym (EPS) sięgała 50% udziału w rynku. Według danych z 2015 roku w Polsce rynek płyt warstwowych podzielony był następująco:

  • płyty z rdzeniem styropianowym EPS – 20%,
  • płyty z rdzeniem z wełny mineralnej WM – 8%,
  • płyty z rdzeniem PUR/PIR – 72%.

W 2018 roku te proporcje wyniosły już:

  • EPS – 5%,
  • WM – 15%,
  • PUR/PIR – 80%,

co zdecydowanie świadczy o dynamicznym wzroście udziału płyt z rdzeniem PUR/PIR.

Powyższe cyfry są ewidentnym odzwierciedleniem tendencji rynkowych. W każdym z przedstawionych przypadków wzrost udziału płyt warstwowych z rdzeniem PIR/PUR rośnie r/r, przy czym w grupie rdzeni poliuretanowych standardem staje się poliizocyjanurat PIR kosztem PUR. Wzrost udziału płyt z rdzeniem WM w stosunku do danych z 2015 roku powiązać można niewątpliwie z wymaganiami odporności ogniowej, jakim muszą odpowiadać obiekty budowlane, szczególnie w odniesieniu do niektórych branż produkcji przemysłowej, które być może w większym stopniu zdominowały rynek inwestycji budowlanych. Z pewnością jednak wzrosty udziałów rynkowych zarówno płyt z rdzeniem WM, jak i PUR/PIR dokonały się kosztem produktów z rdzeniem EPS.

W aspekcie termoizolacyjności PUR i PIR są materiałami praktycznie zamiennymi o współczynniku l = 0,021–0,024 W/(m·K), (tj. około 70–80% lepszymi od EPS i WM), zatem powszechna w branży tendencja zamiany PUR na PIR wynika z innych względów niż wyższy opór termiczny. Najważniejszym z nich jest zdecydowanie wyższa klasa odporności ogniowej i reakcji na ogień PIR w porównaniu do PUR. W przypadku klasycznego poliuretanu PUR wskutek działania ognia zniszczenie łańcuchów chemicznych następuje w ok. +200°C.

PIR natomiast tę granicę ma znacznie przesuniętą do wartości ok. +300°C, co oznacza poprawę parametru o 50%. Ponadto PIR w przypadku oddziaływania ognia tworzy sztywną, zwartą zwęglinę, która izoluje wnętrze rdzenia izolacyjnego przed dalszą penetracją płomieni i wysokiej temperatury, poprawiając tym samym nośność (R), szczelność (E) i izolacyjność ogniową (I) płyty warstwowej. Płyty warstwowe z rdzeniem PIR osiągają klasę odporności ogniowej EI60 (dla płyt dachowych REI30), podczas gdy płyty warstwowe z rdzeniem PUR zwykle osiągają ten parametr o stopień niżej na poziomie EI30 (REI15). Czytaj dalej na ten temat >>

W praktyce oznacza to wydłużenie bezpiecznego czasu ewakuacji z płonącego budynku. Ta 30-minutowa klasa odporności ogniowej dla płyt dachowych (REI30) stanowi górny pułap wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczących przekryć dachowych. Z wyjątkiem zatem budynków i obiektów specyficznych, niestandardowych, wymagających wyższej niż 30-minutowa klasy odporności ogniowej, płyty warstwowe z rdzeniem PIR stanowią właściwe rozwiązanie dla blisko 100% projektowanych przekryć dachowych.

Płyty warstwowe z rdzeniem PIR w porównaniu do WM i EPS mają najwyższą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Stanowi to o ich daleko wyższej stabilności parametrów izolacyjnych i stałości parametrów użytkowych. W kwestii parametrów mechanicznych nie zauważa się mierzalnych, czy też istotnych różnic pomiędzy płytami z rdzeniem PUR i PIR.

O wiele istotniejsze są jednorodność i homogeniczność tych pianek. W tym aspekcie reżim technologiczny jest dostatecznie istotny, aby mieć decydujące znaczenie dla zapewnienia deklarowanych wartości parametrów nośności płyt warstwowych PUR i PIR. Nie jest to jednak wyłącznie domena płyt z rdzeniem PUR/PIR – reżim technologiczny jest równie istotny także dla płyt z EPS i WM. Rdzenie wełniane i styropianowe są bowiem klejone do okładzin stalowych.

Te rodzaje płyt warstwowych również wymagają sezonowania poprodukcyjnego przez określony czas i w odpowiednich warunkach termicznych. Brak tego etapu procesu produkcji może skutkować niewłaściwym usieciowaniem kleju, znaczną utratą przyczepności rdzenia do okładziny stalowej i tym samym brakiem deklarowanych parametrów wytrzymałości mechanicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku niewielkich firm, nieposiadających odpowiedniego zaplecza do „ciepłego” magazynowania przez określony czas po produkcji. Oczywiście w okresie letnim nie jest to aż tak krytyczne, jak w sezonie jesienno-zimowym.

Pod względem kosztów należy rozpatrywać wszystkie rodzaje płyt warstwowych, uwzględniając nie tylko koszt zakupu, ale całościowy koszt realizacji. Porównując równoważne termicznie płyty warstwowe PIR, WM i EPS, należy zwrócić uwagę, że płyty WM i EPS, które w praktyce są termicznie równoważne, aby odpowiadać tym samym wytycznym projektowym muszą być grubsze od analogicznych płyt PIR o ok. 70%. W zależności od wielkości inwestycji przekłada się to na odpowiednio większe koszty transportu, rozładunku, transportu pionowego i kosztów montażu – przy takich dysproporcjach grubości koszt wkrętów do płyt WM czy EPS może być nawet 3-krotnie większy.

Inną ważną konsekwencją doboru rdzenia płyt warstwowych jest także ich ciężar. O ile waga płyt dachowych z rdzeniem PIR (125 mm, 12 kg/m2) jest zbliżona do płyt z EPS (210 mm, 12 kg/m2), o tyle waga płyt z rdzeniem WM (210 mm, 27,5 kg/m2) może stwarzać już utrudnienia konstrukcyjne, logistyczne i montażowe, wymagając specjalistycznego sprzętu (np. trawersów lub dźwigów o innych parametrach), a także większych przekrojach konstrukcji pierwszo- i drugorzędowej, stóp lub ław fundamentowych, ilości robót ziemnych itp.

Pomimo zdecydowanej przewagi udziałów rynkowych płyt z rdzeniem PIR i różnic w parametrach technicznych, zdecydowanie należy unikać kategorycznych stwierdzeń, że dany rodzaj płyt warstwowych jest najlepszy w sensie obiektywnym. W aspekcie odporności ogniowej liderem zawsze będą oczywiście rozwiązania z rdzeniem WM (EI240, REI180), dalej plasują się płyty z rdzeniem PIR (EI60, REI30), a najsłabiej wypadają te z rdzeniem EPS (E60, RE30), jednak należy je analizować w powiązaniu z klasą odporności pożarowej obiektu i jego przeznaczeniem. Innymi słowy – najlepszy produkt to taki, który zapewnia rozwiązanie optymalne.

Jeżeli obiekt musi odznaczać się jednocześnie wysoką, wręcz ponadstandardową odpornością ogniową i akustyczną, to optymalnym rozwiązaniem będą płyty z rdzeniem z WM, jednak w przypadku, gdy priorytetowo traktowana będzie trwałość, izolacyjność termiczna, a odporność ogniowa w standardowym, wymaganym Ustawą zakresie właściwe będzie zastosowanie płyt z rdzeniem PIR. Płyty warstwowe z rdzeniem EPS nadal uważane są za rozwiązanie „ekonomiczne”. To błędne rozumowanie, gdyż wielokrotnie zdarzało się, że płyty PIR w grubości równoważnej termicznie były rozwiązaniem tańszym nie tylko w całościowej realizacji, ale także w zakupie.   

PU Polska Związek Producentów
Płyt Warstwowych i Izolacji
ul. Erazma Ciołka 12/428
01-402 Warszawa
www.pu-polska.pl

Komentarze

Powiązane

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie...

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie aplikacje, gdzie zastosowanie tego typu produktów nie wydaje się trafnym pomysłem, jak choćby montaż do ściany pełnej, np. murowanej. Jak zamontować płyty poprawnie? Wystarczy trzymać się pewnych reguł.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji

PU POLSKA PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja pracodawców,...

PU POLSKA PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja pracodawców, zrzeszająca 8 największych producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR: Adamietz Sp z o.o., ArcelorMittal Construction Polska Sp z o.o., Balex Metal Sp z o.o., Gór-Stal Sp z o.o., Izopanel Sp z o.o., Kingspan Sp z o.o., Marcegaglia Poland Sp z o.o., oraz Ruukki Polska Sp...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.