Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parametry funkcjonalne płynnych żywic PMMA WestWood

Parametry funkcjonalne płynnych żywic PMMA WestWood

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

treść sponsorowana

W ciągu swojego cyklu życia budowle parkingowe są poddawane ekstremalnym obciążeniom, np. w zimie są narażone na oddziaływanie chlorków pochodzących z soli odladzających, które mogą w znaczący sposób uszkodzić elementy zbrojenia betonu, co może skutkować naruszeniem statyki budowli. Ponadto, obok mechanicznych obciążeń pochodzących od coraz cięższych pojazdów, także oddziaływanie zmiennej temperatury stanowi niebagatelne wyzwanie dla elementów budowli.

To właśnie w zakresie ochrony substancji budowlanej przed negatywnymi wpływami płynne żywice PMMA WestWood zdobyły w ostatnich dziesiątkach lat uznanie jako znakomite rozwiązanie systemowe, zwłaszcza ze względu na ich właściwości techniczne i ekonomiczne, a także bezpieczeństwo stosowania. Powłoka sztywna czy mostkująca rysy, mała czy duża częstotliwość ruchu pojazdów, zwykłe połączenie ze ścianą czy szczelina dylatacyjna z możliwością dwuosiowego przemieszczania – systemy PMMA WestWood gwarantują najlepszą z możliwych ochronę i stanowią rozwiązania idealnie dopasowane do każdego z tych obszarów zastosowania.

Żywice na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA), ze względu na swoje właściwości, pozwalają na wykonywanie prac izolacyjnych i modernizacyjnych w trudnych warunkach pogodowych, tam gdzie inne materiały nie mogą być aplikowane. Dowiedz się więcej >>

Szybki czas reakcji żywic PMMA, w zakresie nawet 15–18 minut (w temperaturze 20°C) oraz możliwość regulacji tego czasu dozowaniem odpowiedniej ilości katalizatora, w zależności od temperatury otoczenia i wymaganego czasu, pozwalają na aplikację tych materiałów, gdy temperatura podłoża jest wyższa niż 0°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 90%. Sprawia to, że te rozwiązania świetnie nadają się do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej, przede wszystkim tam, gdzie istotny jest krótki czas wykonania poszczególnych etapów robót i szybki postęp prac. Żywice PMMA świetnie się sprawdzają wtedy, kiedy brakuje czasu.

Warunki stosowania żywic PMMA:

 • temperatura podłoża: od 0°C,
 • wilgotność otoczenia: do 90%,
 • wilgotność resztkowa w podłożu betonowym: do 6%.

Etapy przygotowania podłoża:

 • wzmocnienie podłoża mineralnego: Wecryl 821 – preparat o niskiej lepkości i bardzo dobrej zdolności penetracji, stosowany do konsolidacji podłoży mineralnych, wzmacniania wytrzymałości powierzchniowej (w zakresie od 18% do 250%); zużycie zależne jest od chłonności podłoża i wynosi od 0,2 do 1,2 kg/m2 (lepkość: 5–15 mPa·s),
 • preparat gruntujący do podłoży mineralnych (pełni także funkcję ochronną dla zbrojenia przy naprawach betonu zaprawą Wecryl 885): Wecryl 176 (dawniej Wecryl 276) – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża (lepkość: 500 mPa·s),
 • preparat do gruntowania i wyrównania podłoża mineralnego (tzw. szpachlowanie drapane): Wecryl 176K (dawniej 276K) – zużycie: 0,8–1,0 kg/m2, w zależności od szorstkości podłoża,
 • preparat gruntujący do betonu, pod izolacje mostowe: Wecryl 123 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2,
 • preparat gruntujący do betonu, pod powłoki ochronne i nawierzchnie trudnościeralne: Wecryl 108 – zużycie: 0,5–0,7 kg/m2 (lepkość: 160 mPa·s),
 • preparat gruntujący o niskiej lepkości, do podłoży mineralnych: Wecryl 171 – zużycie: 0,5–1,0 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża (lepkość: 110 mPa·s),
 • preparat gruntujący do podłoży pokrytych powłoką bitumiczną/membraną TPO/papą bitumiczno-polimerową oraz do podłoży drewnianych: Wecryl 198 (dawniej 298) – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża,
 • preparat do gruntowania podłoży metalowych: WMP 174S – zużycie: 0,1 l/m2 (grubość warstwy po wyschnięciu 30 µm),
 • preparat gruntujący do podłoży asfaltowych: Wecryl 110 – zużycie: 0,5–0,7 kg/m2,
 • jastrych na bazie żywicy PMMA do wykonywania warstwy spadkowej – grubość warstwy od 10 do 50 mm (gruntowanie: np. Wecryl 276): Wecryl 825 – zużycie: 21 kg/m2 na 10 mm grubości warstwy,
 • zaprawa na bazie żywicy PMMA do wykonywania napraw betonu – powierzchnie poziome (gruntowanie: np. Wecryl 276): Wecryl 885 – zużycie: 24 kg/m2 na 10 mm grubości warstwy,
 • masa szpachlowa na bazie żywicy PMMA (gruntowanie: Wecryl 176): Wecryl 810 – zużycie: 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Rozwiązanie dotyczące uszczelnienia detali, cokołów, przejść rurowych, słupków stalowych przechodzących przez beton – także powłoka uszczelniająca dachy:

 • powłoka uszczelniająca (np. cokoły): Wecryl R230/-thix – pierwsza warstwa: zużycie 1,5 kg/m2, warstwa zamykająca wtopioną flizelinę: zużycie ok. 1,0 kg/m2,
 • flizelina Weplus Vlies – zużycie 1,05 m2/m2 (rolka o szerokości 20 cm, dł. 50 m.b.).

Izolacja i nawierzchnia użytkowa na balkonach, tarasach, ciągach pieszych:

 • żywica gruntująca: Wecryl 176 (dawniej Wecryl 276) – zużycie: 0,4 kg/m2 (opakowanie 10 kg, katalizator 3×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa uszczelniająca: Wecryl R230 – pierwsza warstwa: zużycie 1,5 kg/m2, warstwa zamykająca wtopioną flizelinę: zużycie ok. 1,0 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),
 • flizelina Weplus Vlies – zużycie 1,05 m2/m2 (rolka o szerokości 20 cm, dł. 50 m.b.),
 • samopoziomująca warstwa wyrównująca: Wecryl 333 (dawniej Wecryl 233) – zużycie: 4,0 kg/m2 (opakowanie: Wecryl 333 H – 10 kg, Wecryl 333 S – 23 kg, katalizator Wekat 900 – 2×0,1 kg),
 • żywica nawierzchniowa: Wecryl 488 (dawniej Wecryl 288) – zużycie: 0,6 kg/m2 (opakowanie 10 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900) – żywicę zamykającą posypuje się płatkami Westwood Chips (dawniej Welplus Chips) – zużycie 50 g/m2

Powierzchniowa ochrona betonu/nawierzchnia z żywic PMMA (OS8 wg DAfStb) – ruch kołowy (chodniki mostowe, parkingi):

 • preparat gruntujący: Wecryl 108 – zużycie ok. 0,4–0,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • powłoka nawierzchniowa: Wecryl 408 – pierwsza warstwa: zużycie 0,5 kg/m2, warstwa zamykająca: zużycie ok. 0,6–0,7 kg/m2 (przy uziarnieniu piasku 0,2–0,6 mm) (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

Nawierzchnia z żywic PMMA (OS 10 wg DAfStb) – ruch kołowy (parkingi, chodniki mostowe):

 • żywica gruntująca Wecryl 171 – zużycie ok. 0,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • elastyczna membrana Wecryl 279 – zużycie 2,8 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa użytkowa Wecryl 410 – zużycie 3,5 kg/m2 (opakowanie 15 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900).

Nawierzchnia z żywic PMMA (OS-F wg ZTV-ING/OS-11 wg DAfStb) – ruch kołowy (parkingi, chodniki mostowe):

 • żywica gruntująca Wecryl 176 – zużycie ok. 0,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • elastyczna membrana Wecryl 271 – zużycie 2,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa użytkowa Wecryl 419 – zużycie 3,5 kg/m2 (opakowanie 15 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900).

Nawierzchnia z żywic PMMA (OS 11 wg DAfStb) – ciężki ruch kołowy (rampy załadunkowe, pochylnie najazdowe, parkingi), opcja z ogrzewaniem (należy doliczyć matę grzewczą ETHERMA NST 5 z osprzętem):

 • żywica gruntująca Wecryl 176 (dawniej 276) – zużycie ok. 0,4 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900)
 • elastyczna membrana Wecryl 271 – zużycie ok. 2,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

  * opcja z masą do osadzenia maty grzewczej (ETHERMA NST 5) Wecryl 847 – zużycie: 9 kg/m2 (opakowanie 15 kg, katalizator 1×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa ochronna Wecryl 233 – zużycie: 4,0 kg/m2, (opakowanie: Wecryl 333 H (dawniej Wecryl 210) – 10 kg, Wecryl 333 S (dawniej Wecryl 223) – 23 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900),

  ** wariant I:
 • kruszywo trudnościeralne Hartkorn (korund, uziarnienie: 1–3 mm, twardość w skali Mohsa: 9, gęstość: 4,0 kg/dm3) – zużycie: 8 kg/m,
 • żywica zamykająca Wecryl 402 (dawniej Wecryl) 220 – zużycie: 0,8 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),

  *** wariant II:
 • piasek kwarcowy (uziarnienie 0,7–1,2 mm) – zużycie: 7 kg/m2,
 • żywica zamykająca Wecryl 488 (dawniej Wecryl 288) – zużycie: 0,7 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

Izolacje mostowe  pod asfalt: 

 • preparat gruntujący Wecryl 123 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2 (w zależności od szorstkości podłoża),
 • izolacja pod asfalt: gruntowanie Wecryl 123 + posypka z piasku kwarcowego (0,4–0,8 mm) + Wecryl 123 + membrana Wecryl 274 – zużycie: 2,4 kg/m2 + preparat poprawiający przyczepność asfaltu WestWood Tack Harz – zużycie: 0,4 kg/m2.

Izolacje mostowe przygotowanie podłoża pod papę termozgrzewalną:

 • izolacja pod papę termozgrzewalną: Wecryl 123 + posypka z piasku kwarcowego (0,4–0,8 mm) + Wecryl 123. 

WestWood® Kunststofftechnik GmbH
D-32469 Petershagen, An der Wandlung 20
dr inż. Krzysztof Pogan
+48 884 288 089
krzysztof.pogan@westwood-pl.com

Komentarze

Powiązane

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

WestWood Kunststofftechnik GmbH – żywice PMMA

WestWood Kunststofftechnik GmbH – żywice PMMA WestWood Kunststofftechnik GmbH – żywice PMMA

dr inż. Krzysztof Pogan Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń)....

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń). Wykonanie posadzki wiąże się ze znacznymi kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację (w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty).

dr inż. Krzysztof Pogan Opinia techniczna dotycząca stanu płyty górnej parkingu – wizja lokalna, obserwacje i wnioski

Opinia techniczna dotycząca stanu płyty górnej parkingu – wizja lokalna, obserwacje i wnioski Opinia techniczna dotycząca stanu płyty górnej parkingu – wizja lokalna, obserwacje i wnioski

Przedmiotem poniższej opinii była płyta górna parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych o masie całkowitej do 3,5 tony, usytuowanego w jednym z miast południowej Polski. Dwupoziomowy parking zaprojektowano...

Przedmiotem poniższej opinii była płyta górna parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych o masie całkowitej do 3,5 tony, usytuowanego w jednym z miast południowej Polski. Dwupoziomowy parking zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejący układ komunikacyjny.

dr inż. Krzysztof Pogan Adaptacja posadzki przemysłowej

Adaptacja posadzki przemysłowej Adaptacja posadzki przemysłowej

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń)....

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń). Wykonanie posadzki wiąże się ze znacznymi kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację (w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty).

dr inż. Krzysztof Pogan Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie...

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie szersze i uległo wielu modyfikacjom.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.