Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej
EPS Media

Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej


EPS Media

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

Zobacz także

Kingspan news Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360 Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM...

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM – bogate w dane plany zawierają informacje na temat możliwości produktu/projektu, certyfikatów, kosztów i wielu innych. Integrując każdy znany szczegół elementu w pliku BIM, osoby znajdujące się na planie produktu mają dostęp do informacji na temat specyfikacji, instalacji, przekazania i cyklu życia...

Materiały prasowe news Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski...

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię promującą Strefę.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w maju 2024 r.

Produkcja budowlano-montażowa w maju 2024 r. Produkcja budowlano-montażowa w maju 2024 r.

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w maju 2024 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 6,5% w porównaniu...

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w maju 2024 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. (w maju ub.r. spadek o 0,6%) oraz wyższa o 7% w stosunku do kwietnia br. (przed rokiem wzrost o 12,2%).

Sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne, usługi dla branży to tematy, które złożyły się na program VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Konferencja złożona była z pięciu części: trzech paneli z 20-minutowymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 95 osób.

Beata Tomczak-Majewska i Agnieszka Olejniczak z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiły "Trendy w sektorze budowlanym z uwzględnieniem rynku chemii budowlanej". Prezentowane dane statystyczne pokazały mocny rozwój branży, choć prelegentki zwracały uwagę, że możliwe jest wystąpienie kryzysu. Wśród największych problemów na rynku budowlanych wymienia się brak pracowników, co z kolei rodzi presję na zwiększanie wynagrodzeń i prowadzi do podwyższenia końcowych cen dla odbiorców nieruchomości.

Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej. Jak zauważyła ekspertka, Wielka Brytania jest dla Polski ważnym partnerem handlowym i jej wyjście z Unii Europejskiej stanowi dla polskich przedsiębiorców duże wyzwanie. Wraz z Brexitem stracą moc wszystkie rejestracje, zgłoszenia i zezwolenia wykonywane zgodnie z unijnymi przepisami przez brytyjskie firmy. Jednocześnie większość obowiązków związanych z REACH, CLP spadnie na obecnych dystrybutorów, którzy do tej pory jedynie przekazywali informacje w łańcuchu dostaw. Z drugiej strony, chcąc wprowadzić swoje produkty na teren Zjednoczonego Królestwa, trzeba będzie spełnić wymagania, które wcześniej nie obowiązywały. Bez względu na ostateczny, formalny sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej firmy muszą się przygotować do nowego scenariusza, aby zminimalizować chaos, który pewnie się pojawi. Wielka Brytania stanie się bowiem krajem trzecim, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po wyjściu z Unii będą to dwa osobne rynki z osobnymi regulacjami, odrębnym nadzorem i różnymi obowiązkami przedsiębiorców. Pojawią się bariery w imporcie i eksporcie, a także nowe podejście do produktów chemicznych.

Jacek Stec z firmy Reliability Solutions wygłosił prelekcję pt. "Predykcja/preskrypcja w produkcji i utrzymaniu ruchu - czy Twoja organizacja jest gotowa na wyzwania Czwartej Rewolucji Przemysłowej?" Według niego cechą Czwartej Rewolucji Przemysłowej jest m.in. ogrom danych, które trzeba selekcjonować i interpretować, aby pojawiała się wartościowa informacja wspomagająca podejmowanie decyzji. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji stosowane w analityce predykcyjnej i preskrypcyjnej do analizy wielkiej ilości danych wykorzystują zaawansowaną statystykę, uczenie maszynowe oraz głębokie uczenie do zwiększania dyspozycyjności instalacji przemysłowych, poprawy efektywności produkcji, minimalizacji kosztów utrzymania technicznego, czy eliminacji przestojów nieplanowych. Niektóre dostępne na rynku rozwiązania zostały już zweryfikowane w przemyśle, a najbardziej efektywne z nich posiadające zautomatyzowany silnik analityczny, tworzą bardzo precyzyjne modele predykcyjne (PdM) służące do bieżącego monitorowania urządzeń i instalacji technologicznych oraz wyprzedzającego informowania o nadchodzącym potencjalnym zagrożeniu. Kolejnym krokiem na analitycznej ścieżce rozwoju organizacji jest preskrypcja, czyli rozwiązania automatyzujące wykorzystywanie wiedzy eksperckiej istniejącej do optymalnego prowadzenia procesu i automatycznego rozwiązywania problemów. Domknięciem stosowanych metod są algorytmy nadrzędne oparte na metamodelach neuronowych.

Grzegorz Nieradka z firmy Flukar omówił innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych. Tematem wystąpienia była uruchomiona niedawno w Kędzierzynie-Koźlu przez firmę Flukar proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych. Przekonywano, iż wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej spowoduje wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczynia się do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii o 30%, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Osobną wartością projektu jest możliwość zagospodarowania odpadów.Prace nad tym zadaniem Flukar rozpoczął w 2015 r.  Zadanie uzyskało dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Krzysztof Mikołajczyk z CFI World przedstawił innowacyjne i długotrwałe działanie impregnatów do powierzchni mineralnych na bazie silanów. Prelegent zaprezentował jedną z nowości produktowych niemieckiego koncernu chemicznego Evonik, którego CFI World jest dystrybutorem. Marka Protectosil służy ochronie budowli i nadaje się do prawie każdego rodzaju aplikacji podłoża mineralnego. Małe cząsteczki silanu dokładnie wypełniają pory kapilarne, dzieki czemu podłoże jest skutecznie chronione przed wnikaniem wody. Protectosil został już użyty do ochrony takich obiektów, jak Storms River Bridge (RPA), Sydney Opera (Australia), Manifah Causeway (ArabiaSaudyjska), Hang Zhou Bay Bridge (Chiny). Produkt pozwala też na zabezpieczenie antykorozyjne, ponieważ składa się z małych, reaktywnych cząsteczek, które wnikają głęboko w beton. Cząsteczki reagują z betonowymi ścianami porów i następuje regres wody, chlorków żelaza i innych zanieczyszczeń. Obszary aplikacji Protectosil to nowe konstrukcje o przewidywalnych wysokich nakładach na konserwację; konstrukcje z betonu zbrojonego stalą; konstrukcje doświadczające aktywnej korozji; środowiska morskie o wysokiej wilgotności względnej; obszary, w których stosuje się sole przeciwoblodzeniowe.

Mirosław Marjański z firmy C.H. Erbslöh Polska mówił o mikrosferach ceramicznych jako nowoczesnym rozwiązaniu w poprawie plastyczności mas oraz odporności fizykochemicznych wyrobów w przemyśle farbiarsko-budowlanym. W prezentacji wyjaśniono, czym są mikrosfery ceramiczne i przedstawiono ich unikalne własności. Parametry mikrosfer stawiają je w szeregu dodatków farbiarskich wpływających na właściwości finalne produktów w branży budowlano-farbiarskiej. Zastosowanie mikrosfer w tynkach lub farbach umożliwia obniżenie kosztów ze względu na niską gęstość mikrosfer ceramicznych oraz zapewnia niezwykle wysokie odporności fizykochemiczne, jak odporność na zarysowania, uderzenia, wysokie temperatury, agresywne media, poprawę izolacji termicznej powłok oraz wpływa kluczowo na parametry aplikacyjne, np. redukcję skurczu podczas wysychania, poprawę rozlewności czy reologię. Ponadto wydłużeniu ulega czas przydatności produktu podczas magazynowania.

Stanislav Sulla z Konica Minolta wyjaśniał efektywność profesjonalnego systemu recepturowania. Prelegent podkreślił rolę barw w codziennym życiu  i otaczającym nas świecie. Opracowany przez firmę system zarządzania barwą Colibri powstał z myślą o projektantach, producentach, właścicielach marek. Pomaga on ściśle specyfikować, komunikować, produkować i kontrolować kolor w łańcuchu dostaw. Służy określaniu kolorów marki, definiowaniu wzorców barw, zarządzaniu barwą, wspomaga pomiar barwy różnych materiałów i nadruków. Platforma oprogramowania ma budowę modułową i korzysta z jednej centralnej bazy danych. To zintegrowane rozwiązanie zwiększa wydajność poprzez sprawną komunikację w łańcuchu dostawców i zapewnia możliwość dowolnej rozbudowy stosownie do przyszłych wymagań. Użytkownicy systemu mają szybki dostęp do danych z indywidualnie określonymi uprawnieniami. System nadaje się zarówno dla pojedynczych użytkowników i małych firm, jak i dla globalnych instalacji. Dzięki nowoczesnej architekturze oprogramowanie może być udostępniane w chmurze lub instalowane we własnym środowisku użytkownika.

Adam Trawczyński z firmy JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska przedstawił korzyści dla przedsiębiorców wynikające z posiadania praw wyłącznych na swoje wynalazki. Patent został scharakteryzowany jako element strategii biznesowej. Korzyści wynikające z ochrony patentowej to wyłączność z korzystania w celach zawodowych i zarobkowych z innowacji; pewna ochrona prawna danego rozwiązania. Dodatkowo patent może być przedmiotem obrotu, więc zachodzi tutaj aspekt majątkowego charakteru prawa. Wady to z kolei ujawnienie rozwiązania opracowanego przez firmę i objętego patentem konkurentom po 18 miesiącach od zgłoszenia; a także wysokie koszty uzyskania i utrzymania prawa ochrony patentowej oraz brak sądów patentowych.

Agnieszka Skrzypczak z Patpol Kancelarii Patentowej wyjaśniała, jak chronić znak towarowy w sektorze chemii budowlanej. Rejestracja i uzyskanie ochrony to ważna kwestia dla konkurencyjności firmy i jej produktów. Dlatego też podczas pezentacji omówiła, co może być znakiem towarowym i jak najkorzystniej uzyskać ochronę znaków w Polsce.

Zdaniem prelegentki, znak towarowy w branży chemii budowlanej z pewnością zwiększa wartość rynkową i renomę przedsiębiorstwa, a także stanowi narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Ochrona znaku daje możliwość czerpania z niego korzyści finansowych: możliwość sprzedania lub zastawienia, wnoszenia do spółki tytułem aportu, udzielenia licencji na jego wykorzystanie.

Magdalena Jabłońska-Pudlak i Jacek Finster z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przedstawili referat pt. "EU Ecolabel - ekologiczne oznakowanie farb i lakierów wyzwaniem dla producentów chemii budowlanej". Według prelegentów konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości zdrowotne i ekologiczne farb i lakierów. W odnalezieniu na półkach sklepowych takich wyrobów pomagają etykiety, w tym unijne oznakowanie EU Ecolabel. Kryteria ekologiczne dla farb i lakierów odpowiadają produktom o najlepszej efektywności środowiskowej na rynku tych produktów. Kryteria te określają też wysokie normy jakości i właściwości farb, aby zapewnić trwałość produktu i w ten sposób przyczynić się do znacznego zmniejszenia ogólnego oddziaływania cyklu życia farb na otaczające rośliny i organizmy. Kryteria te mają zmniejszyć stosowanie lotnych i półlotnych substancji organicznych w recepturze farb, co daje gwarancję, że stosowanie takich substancji zredukowano na tyle, na ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, bez uszczerbku dla przydatności do użycia danego produktu. Ponadto, w miarę możliwości kryteria wykluczają lub ograniczają do minimum stężenie pewnych substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. W rezultacie farby i lakiery oznaczone etykietą EU Ecolabel nie mogą być sklasyfikowane jako produkty o dużej toksyczności lub niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.

Rafał Lorent z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mówił o identyfikatorze postaci czynnej (UFI) oraz nowych wymaganiach w zakresie etykiety.

Unikalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia. Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich państw członkowskich EOG, począwszy od 2020 r. Kod ten łączy jednoznacznie przekazane informacje z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin. Celem stosowania UFI jest możliwie jak najdokładniejsza identyfikacja produktu, a co za tym idzie poprawa jakości udzielania pomocy poszkodowanym; przekazywanie informacji o substancjach obecnych w produktach; utworzenie jednolitego systemu informowania o mieszaninach w UE. Wymagania związane z UFI dotyczą wytwórców, importerów oraz dalszych użytkowników. Chcąc stworzyć UFI, należy wprowadzić numer VAT firmy oraz numer postaci czynnej do generatora identyfikatora UFI utworzonego przez ECHA. System bezpłatnie wygeneruje kod UFI.

W debacie pt. "Chemia budowlana przyszłości: jakie trendy najmocniej wpływają i wpłyną na rynek?" uczestniczyli Bartłomiej Cholewa z Lakma SAT, Grzegorz Nieradka z firmy Flukar oraz Michał Modrzejewski z Euler Hermes.  Wartością dodaną konferencji była możliwość udziału w warsztatach tematycznych. W tym roku można było wybrać spośród trzech warsztatów, prowadzonych przed przedstawicieli firm: AM Solutions, CHT Germany i Konica Minolta Sensing Europe.

Sponsorzy strategiczni: AM Solutions i FlukarSponsorzy: DACHSER, Konica Minolta Sensing Europe B.V. Oddział w Polsce i Omya Patronat branżowy: ASM - Centrum Badań i Analiz RynkuPatroni: Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Patronem medialnym wydarzenia była m.in. redakcja miesięcznika IZOLACJE.

Organizator: EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, wydawca czasopisma "Chemia i Biznes" oraz portalu www.chemiaibiznes.com.pl
Termin: 3 grudnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.